Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 april 2008 - Straatsburg Uitgave PB

De uitvoering van het programma van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (debat)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, rapporteur. − (FR) Dank aan u allen voor dit debat, en voor uw late aanwezigheid. Bedankt, commissaris. Ik zou willen zeggen dat het Parlement wat betreft officiële ontwikkelingshulp geheel achter u staat. Ik heb uw commentaar in de pers gelezen; ik weet dat er moed voor nodig was om bepaalde dingen te zeggen.

Desalniettemin zou ik willen terugkomen op twee punten. Allereerst, de prestatiegerelateerde tranche. Zoals u weet wordt dit instrument omgeven door een heleboel onzekerheid. Het besluitvormingsproces is niet bijzonder helder. Toezicht en informatie voor het Europees Parlement en de Paritaire Parlementaire Vergadering (PPV) ontbreken, evenals voor nationale parlementen, en zoals ik al eerder zei zijn er zekere criteria in de bestuursprofielen die ons voor problemen stellen. Ik zal mijn woorden niet herhalen, maar ik ben van mening dat deze dubbelzinnigheid enkel kan worden weggehaald door alleen externe controle van buiten de Commissie toe te laten, dat wil zeggen toezicht door het Europees Parlement, nationale parlementen en de PPV over hoe en onder welke voorwaarden de prestatiegerelateerde tranche wordt besteed. Ik ben ook van mening dat dit toezicht expliciet deel moet uitmaken van de tenuitvoerlegging van het EOF.

Wat betreft regionale integratie en de EPO’s, persoonlijk ben ik van mening dat de financiering van EPO’s een aanvulling moet zijn van de financiering van het EOF. Ik heb gehoord wat u hierover heeft gezegd. We hebben echter behoefte aan duidelijkheid over de verdeling van de financiering en geïntegreerde regionale programma’s tussen regio’s en ACS-landen. Wij geloven u als u zegt dat er geen sprake is van nieuwe conditionaliteit, maar een dergelijke vorm van geruststelling en zorgvuldigheid is voor ons noodzakelijk. In elk geval, heel erg bedankt dat u zo laat hier bent gebleven.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid