Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2223(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0076/2008

Ingivna texter :

A6-0076/2008

Debatter :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Omröstningar :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 22 april 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

5.5. Europeiska ombudsmannens stadga (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

   Anneli Jäätteenmäki, föredragande. (FI) Herr talman! Skulle ni kunna föreslå följande förfarande för parlamentet? Samordnarna i utskottet för konstitutionella frågor var eniga om detta vid sitt sammanträde den 31 mars.

Den omröstning som nu äger rum bör bara gälla ett förslag till beslut, medan omröstningen om förslaget till resolution senareläggs till dess att kommissionen har avgett sitt yttrande och rådet har gett sitt godkännande. Parlamentets talman bör officiellt skicka den text till beslutsförslaget som parlamentet antagit vid omröstningen till kommissionen och rådet för granskning, enligt artikel 195 i EG-fördraget. Slutligen bör han begära att utskottet för konstitutionella frågor tar den kontakt som krävs med rådet och kommissionen och i god tid lämnar ett förslag till parlamentet om hur man ska gå vidare i frågan.

 
  
  

(Parlamentet godkände förslaget om omröstningsförfarande.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy