Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0070/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0131

Συζητήσεις
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, νέες μορφές εγκλήματος και ειδικευμένες εγκληματικές σπείρες διεθνούς χαρακτήρα παρουσιάζουν μια τεράστια πρόκληση για τις διωκτικές αρχές των κρατών μελών.

Η αποτελεσματική δίωξη των εγκληματιών και η καταπολέμηση των πιο ανησυχητικών μορφών παραβίασης του νόμου δεν είναι εφικτές χωρίς τη δημιουργία των απαραίτητων μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η αστυνομία για να επιβάλλει τον νόμο. Στην περίπτωση ενός προβλήματος όπως η διασυνοριακή εγκληματικότητα, η γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών σε κάθε χώρα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των εγκληματιών και τον συντονισμό των δράσεων. Οι βάσεις δεδομένων DNA και τα ψηφιακά αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Διευκολύνουν την ταυτοποίηση ενός εγκληματία ανεξάρτητα από τον τόπο που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η έκθεση Dührkop Dührkop σχετικά με την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος είναι μια πολύτιμη πρωτοβουλία που ενισχύει τη δράση υπέρ της μεγαλύτερης ασφάλειας για τους αμερικανούς πολίτες η οποία ξεκίνησε το 2005 από τη Συνθήκη Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, αυτή η έκθεση ζητά την επέκταση της Συνθήκης Prüm στην καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με την ανάγκη να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με την ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία. Ωστόσο, η Συνθήκη Prüm αφορά την επιβεβλημένη ανταλλαγή δεδομένων, ανεξάρτητα από ανησυχίες για την προστασία και την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. Κρίνοντας από τα άρθρα των εφημερίδων για την ακεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων σε ορισμένα κράτη μέλη, πρέπει να ανησυχούμε όλοι για αυτή την ανταλλαγή των δεδομένων.

Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο της έκθεσης θα παραβίαζε σημαντικά τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών σε όλη την ΕΕ, επειδή η συλλογή και μεταβίβαση δεδομένων DNA σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για πρώτη φορά.

Προχωρούμε υπνοβατώντας σε μια Ευρώπη του «Μεγάλου Αδερφού» ενώ οι πολιτικοί μας παρακολουθούν άπρακτοι. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ενισχύεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των λύσεων και των προκλήσεων της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μία Ευρώπη για τους πολίτες, μία Ευρώπη που θα είναι κοντά στους πολίτες, μία Ευρώπη που θα αποτελεί πρότυπο τήρησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επομένως πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες επικοινωνίας καθώς και οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και του θεσμού του Διαμεσολαβητή. Ο χρόνος που χρειάζεται για να εξεταστούν τα θέματα σε επίπεδο Διαμεσολαβητή πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή στις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Διαμεσολαβητών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας. Ο διαχωρισμός των ρόλων και των καθηκόντων θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και των δύο αυτών θεσμών.

 
  
  

- Έκθεση Αδάμος Αδάμου (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης οργάνων για μεταμοσχεύσεις στην Ευρώπη, που είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων.

Υπάρχουν περίπου 60 000 ασθενείς που έχουν ανάγκη μοσχευμάτων σε λίστες αναμονής σε όλη την Ευρώπη. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα κυμαίνονται συνήθως από 15% έως 30%. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2006, 56% των Ευρωπαίων επιθυμούν να δωρίσουν τα όργανά τους για μεταμόσχευση μετά τον θάνατό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλάνε για τη δωρεά οργάνων και να κοινοποιούν τις επιθυμίες τους στους συγγενείς τους. Η κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού πρέπει επίσης να βελτιωθεί.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 81% των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν την χρήση μιας κάρτας δωρητή, η οποία διευκολύνει την ταυτοποίηση του δωρητή. Παρά το γεγονός αυτό μόνο το 12% των Ευρωπαίων έχουν αυτή την κάρτα επί του παρόντος. Υποστηρίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Δωρητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ανθρώπινη ζωή και η υγεία αποτελούν την υψηλότερη αξία για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη. Κάθε βήμα που αποσκοπεί στην προστασία τους πρέπει να έχει τη ρητή έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιστήμη των μεταμοσχεύσεων είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους της ιατρικής. Δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέψουν στη ζωή, η ευκαιρία, ουσιαστικά για μια δεύτερη ζωή. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων που διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που τις περιμένει εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, και πολλοί ασθενείς που περιμένουν μια μεταμόσχευση πεθαίνουν πριν μπορέσει να γίνει η επέμβαση λόγω της έλλειψης οργάνων.

Δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων που εκτελούνται είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μία από τις βασικές μεθόδους για να συμβεί αυτό είναι να προωθηθεί η διαδικασία των μεταμοσχεύσεων στην κοινή γνώμη και να ενθαρρύνονται οι πιθανοί δωρητές να εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη των οργάνων του μετά τον θάνατό τους. Είναι επίσης σημαντική η θέσπιση και η εποπτεία ενός εκτεταμένου συστήματος για τον έλεγχο των μεταμοσχεύσεων που διενεργούνται, προκειμένου να καταπολεμηθεί το δυσάρεστο παράνομο εμπόριο οργάνων, το οποίο δεν αποτελεί μόνο προνόμιο των φτωχών περιοχών του κόσμου.

Κατά την άποψή μου, η έκθεση Αδάμου είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τα κράτη μέλη που επισημαίνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης, καθώς αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, αν και δύσκολο πρόβλημα. Η δήλωση της προθυμίας ενός ατόμου να αφαιρεθούν τα όργανά του μετά θάνατον για να μεταμοσχευθούν σε άλλους είναι ένα δώρο ζωής· σώζει τις ζωές άλλων ανθρώπων· είναι μια πράξη εξαιρετικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και της λαθρεμπορίας οργάνων. Μια ανεπάρκεια οργάνου ωθεί μερικές φορές τους ανθρώπους να παραβαίνουν τον νόμο και να αποκτούν όργανα με παράνομο τρόπο προκειμένου να σώσουν μια ζωή. Αυτό είναι ένα δεοντολογικό και ηθικό πρόβλημα εκτός από νομικό.

Οι υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια στους τομείς της δωρεάς καθώς και της λήψης, του ελέγχου, της αποθήκευσης και μεταφοράς οργάνων δεν επιδέχονται συζήτηση, καθώς αποτελούν τη βάση για την επιτυχία μιας μεταμόσχευσης.

Τέλος, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική πολιτική ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών μας σε αυτό το θέμα. Το εν λόγω πρόβλημα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τα κράτη μέλη. Τέλος, το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα απαιτεί τη δέουσα συζήτηση, περαιτέρω έρευνα, καθώς και λύσεις ηθικού και δεοντολογικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που υποστήριξαν τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σχετικά με την Ευρωπόλ και την έρευνα. Είμαστε απογοητευμένοι που η Ευρωπόλ υποτίμησε τη σημασία ελέγχου της διεθνούς εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Ακόμη και στην Ευρώπη εξαφανίζονται παιδιά εξαιτίας του εμπορίου οργάνων, και όχι μόνο στην Κίνα αλλά και στην Μολδαβία, επίσης, ανθρώπινα όργανα αγοράζονται και στη συνέχεια πωλούνται σε υψηλή τιμή σε Ευρωπαίους στη μαύρη αγορά. Αυτός είναι ασφαλώς ο λόγος που η Ευρωπόλ πρέπει να ελέγξει την κατάσταση. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον διεθνή μεταμοσχευτικό τουρισμό χωρίς καλύτερο συντονισμό των μεταμοσχευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τη συνειδητή συναίνεση για τη δωρεά οργάνων. Προσωπικά πιστεύω ότι πειράματα στο πεδίο των μεταφορών ανθρώπινων εμβρύων είναι ανήθικα και ανεύθυνα. Από την άλλη πλευρά, κλινικές έρευνες σχετικά με βλαστοκύτταρα ενηλίκων παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη μεταμόσχευση ιστών, για παράδειγμα για καρδιοπαθείς, και αυτή η διαδικασία δεν παραβιάζει τον σεβασμό της μοναδικότητας των ανθρωπίνων όντων. Η έκθεσή μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή, η οποία θα προτείνει σύντομα ένα δεσμευτικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στο θέμα της έκθεσης σχετικά με τη δωρεά οργάνων, επιθυμώ να αποτίσω φόρος τιμής στον πρώην βοηθό μου, James Sullivan, ο οποίος, όπως πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε, πέθανε τραγικά στις 10 Φεβρουαρίου.

Στο γραφείο μας στις 8 Φεβρουαρίου, ο James και ο Aoife, ένας άλλος βοηθός, συζητούσαν για την υποτιθέμενη συναίνεση και συμφωνούσαν ότι αν συνέβαινε τίποτα σε οποιονδήποτε από τους δυο τους –και οι δυο νέοι άνθρωποι– θα δώριζαν τα όργανά τους. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο James θα χανόταν τραγικά εκείνη τη νύχτα και ότι την Κυριακή το μηχάνημα που τον κρατούσε στη ζωή θα έσβηνε. Είναι ένας φόρος τιμής στο James το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σήμερα χάρη στη γενναιοδωρία του. Για τους γονείς του, την Edna και τον Tom, στο Κορκ της Ιρλανδίας, που πενθούν για τον θάνατό του και δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τον χαμό του, η μόνη ελπίδα που μπορούν να έχουν είναι ότι ο James δεν είναι πια μαζί μας αλλά, χάρη στη γενναιοδωρία του, έχουν ζήσει άλλοι.

Προφανώς, αυτή είναι μια πολύ προσωπική έκθεση για το γραφείο μας και την υποστηρίζω πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που απαιτεί προσεκτική σκέψη και συναίνεση τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής. Αφενός έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν μια μεταμόσχευση. Αφετέρου έχουμε ένα σοβαρό ιατρικό, νομικό και δεοντολογικό/ηθικό πρόβλημα.

Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταμοσχεύσεων. Ένα σύστημα μεταμοσχεύσεων δεν μπορεί να γίνει μια οικονομική κατηγορία και να οδηγήσει στην αντιμετώπιση οργάνων ως προϊόντων σε μια εσωτερική αγορά. Αν συνέβαινε αυτό, θα ξεφύτρωναν εγκληματικές οργανώσεις που θα εκμεταλλεύονταν τη φτώχεια και τη δυστυχία και επομένως θα επιδείνωναν την εκμετάλλευση των ανθρωπίνων όντων, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται από την εκτεταμένη ανεργία, τις στερήσεις και την πείνα.

 
  
  

- Έκθεση Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Heaton-Harris, σχετικά με τη σημασία του «GNSS», έχουμε τώρα δύο επιλογές: η μία είναι «Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης Galileo» και η άλλη «Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης». Ποια προτιμάτε, κύριε Heaton-Harris;

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα κανενός είδους δύναμη σε αυτή τη θέση ποτέ πριν! Νομίζω ότι θα προτιμούσα το «Μεγάλης Βρετανίας» – αλλά όχι, θα επιλέξουμε το «παγκόσμιο». Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι «παγκόσμιο». Σκόπευα να το αναφέρω αυτό στην αιτιολόγηση ψήφου μου σχετικά με τον οργανισμό.

Θα μιλήσω τώρα για την απαλλαγή της Επιτροπής μόνο για ένα λεπτό. Όπως έχω πράξει κάθε φορά από τη στιγμή που βρέθηκα σε αυτή τη θέση, καταψήφισα την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνωρίζω ότι γίνεται πολλή δουλειά στους κόλπους της Επιτροπής για να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της. Ωστόσο, το έργο αυτό διεξάγεται στα συστήματα, δεν διεξάγεται στο πλαίσιο της νοοτροπίας που επικρατεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μέχρι σήμερα η νοοτροπία του «ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και ας μην αναφέρουμε τυχόν παρανομίες» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιστασιακά συναντούμε όλοι ανθρώπους που εργάζονται στην Επιτροπή οι οποίοι είναι σε θέση να μας πουν ανεπίσημα και εμπιστευτικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν εκεί, αλλά τα οποία δεν καταγράφονται και δεν αναφέρονται στους επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεών τους.

Ξέρω ότι αυτό το Σώμα δεν αρέσκεται να απορρίπτει απαλλαγές. Είναι κρίμα επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις. Είχαμε μια νομική γνωμοδότηση σχετικά με αυτό επτά χρόνια πριν. Όπως είπα, ψήφισα κατά της απαλλαγής και θα συνεχίσω να πράττω το ίδιο κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε αυτή τη θέση.

 
  
  

- Έκθεση José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006, αλλά κατά του μαραθώνιου ψηφίσματος που τη συνόδευε, διότι περιέχει σχόλια και ερωτήσεις που είτε δηλώνουν το προφανές (παράγραφος 58), είτε δεν υποστηρίζουν τις αξίες που θεωρώ σημαντικές (παράγραφος 65). Να φανταστεί κανείς ότι η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου μόλις ψήφισε ότι οι βουλευτές δεν μπορούν ν’ απασχολούν τη σύζυγό τους, αλλά μπορούν ν’ απασχολούν τον εραστή τους, την ερωμένη τους ή το ερωτικό τους παιχνιδάκι. Προσωπικά δεν έχω τίποτα απ’ όλα αυτά, αλλά ήθελα απλά να επισημάνω πόσο παράλογο είναι.

Στην παρέμβασή μου νωρίτερα, προσπάθησα να διορθώσω τους ανακριβείς ισχυρισμούς για το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης, όπως και ο πρόεδρος του ταμείου καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δυστυχώς, αυτό δεν ωφέλησε καθόλου.

Στην παράγραφο 71, οι συντάκτες επικρίνουν το γεγονός ότι το ταμείο δεν επικαιροποίησε τους αναλογιστικούς του υπολογισμούς έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2007 πριν από τις 15 Μαρτίου 2008. Εκτός από το γεγονός ότι είναι παράλογο μια έκθεση σχετικά με το οικονομικό έτος 2006 να απαιτεί την παρουσίαση των λογαριασμών για το 2007, μπορώ να καθησυχάσω τους συντάκτες. Η επικαιροποίηση για το 2007 έχει γίνει, αλλά θα παρουσιαστεί πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Λουξεμβούργου. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ μόνο να προσθέσω ότι το να σφάλεις είναι ανθρώπινο· το να επιμένεις διαβολικό. Καθώς δεν είμαι διαβολική, ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) Στην έκθεση Pomés Ruiz Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που απαγορεύει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απασχολούν συγγενείς. Πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό και χαιρετίζω το γεγονός ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτό το κείμενο.

Οι λόγοι είναι πολύ απλοί: σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας απ’ όπου προέρχομαι, της Ρουμανίας, υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία των κοινοβουλευτικών θεσμών, ακόμη και των κοινοβουλίων.

Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή θέση ιδιαίτερα καθώς, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ακόμη και στην χώρα από την οποία προέρχομαι, τη Ρουμανία, ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους είχε συχνά τον πολιτικό στόχο να αποδυναμώσει την αξιοπιστία του θεσμού του Κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής δράσης, αρχίζοντας με λάθη ή αδυναμίες σχετικά με τη δραστηριότητα των βουλευτών.

Αυτός είναι ο λόγος που, επαναλαμβάνω, χαιρετίζω την έγκριση αυτού του κειμένου που θα μπορούσε να οδηγήσει, μαζί με άλλες δράσεις, στην αύξηση του κύρους και της αξιοπιστίας των κοινοβουλευτικών θεσμών στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Ψήφισα κατά της απαλλαγής του Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα πολλών αναφορών στον Τύπο που προήλθαν από μια εσωτερική ελεγκτική έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Αυτή η έκθεση δεν έχει δημοσιευτεί ούτε έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Λέει ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με αυτό που κάνουν οι βουλευτές με τις διάφορες αποζημιώσεις τους σε αυτό το μέρος.

Πιστεύω ότι, ως βουλευτές, πρέπει να είμαστε όλοι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και διάφανοι. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την έκθεση θα ήταν να την έχουμε δημοσιοποιήσει στην κοινή γνώμη, διότι τότε ο κόσμος θα αντιλαμβανόταν ότι το ποσό για το οποίο μιλάμε δεν είναι εκατομμύρια λίρες, αλλά ένα πολύ μικρό ποσό χρημάτων – που αξίζει ωστόσο τη δίωξη και την αστυνόμευση και τον έλεγχο των βουλευτών που καταχρώνται το σύστημα και την παραπομπή τους στα δικαστήρια, αλλά δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύει τώρα η κοινή γνώμη ότι είναι όλο αυτό το μέρος.

Ψήφισα επομένως κατά, διότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να δημοσιεύσουμε αυτή την έκθεση. Ελπίζω ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, όταν ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε μελλοντική έκθεση, θα επιδιώκουν τη μέγιστη διαφάνεια και θα δημοσιεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα στο μέλλον.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να είχα δώσει μια αιτιολόγηση ψήφου για κάθε οργανισμό, αλλά για την ακρίβεια επισημάνατε αυτό που ήθελα να καταδείξω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί οργανισμοί που δεν γνωρίζουμε όλοι μας τι είναι και τι κάνουν. Στην πραγματικότητα εκπλήσσομαι που δεν γνώριζε κανείς στο Κοινοβούλιο, πέρα από εκείνους που συμμετέχουν στην αρμόδια επιτροπή, τι κάνει η Εποπτική Αρχή του GNSS, ή ακόμη και ποιος ήταν ο προϋπολογισμός της. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις ότι ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς την απαλλαγή των λογαριασμών των οποίων έχουμε ψηφίσει δεν έχουν στην πραγματικότητα καμία νομική βάση μέχρι να εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας από όλα τα κράτη μέλη. Διερωτώμαι από πού προέρχεται η νομική βάση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, για παράδειγμα.

Τώρα λοιπόν εγκρίνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο λογαριασμούς για οργανισμούς που δεν έχουν καμία νομική βάση και κανείς δεν νοιάζεται ιδιαίτερα. Βρίσκω το γεγονός αυτό πολύ ανησυχητικό. Πιστεύω ότι ο ευρωπαίος φορολογούμενος θα το θεωρούσε ιδιαίτερα ενοχλητικό, και ψήφισα ευχαρίστως κατά αυτών των οργανισμών, διότι πιστεύω ότι είναι αντιδημοκρατικοί. Πιστεύω ότι, αν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τα πράγματα, αυτό πρέπει να γίνεται από το βήμα αυτού του σώματος και όχι μοιράζοντας εξουσίες σε οργανισμούς ανδρείκελα που δεν ελέγχουμε σωστά.

 
  
  

- Έκθεση Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προφανώς έχω γίνει ένα άγνωστο πρόσωπο καθώς δεν κάνω πλέον αιτιολογήσεις ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις, διότι ρώτησα αν θα μπορούσα να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση της κ. Marian Harkin, και ο υπάλληλος το σημείωσε αλλά δεν με κάλεσαν. Ίσως να μην ήξερε ποιος είμαι. Κύριε Πρόεδρε, είστε ο καλύτερος από όλους τους αντιπροέδρους και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό επειδή μου επιτρέπετε να γνωστοποιήσω το γεγονός ότι επικροτώ θερμά την έκθεση της κ. Marian Harkin, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία του εθελοντισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γνωρίζετε ότι οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και πολλοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν προς όφελος των γειτόνων τους, προς όφελος άλλων πολιτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Χαίρομαι που η Επιτροπή καλείται να προσθέσει το πρόγραμμα «Ηλικιωμένοι εν δράσει» στο πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», όπως έλεγα στις αίθουσες αυτού του Κοινοβουλίου για πολλά χρόνια, γι’ αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι επιτέλους γίνεται κάτι πολύ καλό στο τομέα του εθελοντισμού και των ηλικιωμένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Fatuzzo. Θέλετε να καταγραφεί στα πρακτικά το σχόλιό σας ότι είμαι ο καλύτερος αντιπρόεδρος; Λοιπόν, αν επιμένετε, θα το καταγράψουμε στο πρακτικά.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. − (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, καθώς είναι ύψιστης σημασίας η ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Η έκθεση του Κοινοβουλίου βελτιώνει τη διατύπωση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών μ’ ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε σχέση με τη γερμανική πρωτοβουλία. Αυτό είναι καλό. Δυστυχώς, όμως, η έκθεση περιέχει διατυπώσεις σχετικά με την επεξεργασία ειδικών δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, κλπ. και σχετικά με τις εξουσίες αλλοδαπών αξιωματούχων όσον αφορά τη σύλληψη και την ανάκριση κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά στην επιτροπή για να αφαιρεθεί αυτό από την έκθεση, αλλά δυστυχώς χωρίς επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Dührkop Dührkop, η οποία ενέκρινε, με την επιφύλαξη τροποποιήσεων, την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Θέλω να συγχαρώ τη Γερμανία για την πρωτοβουλία της, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με όλα τα αιτήματα και τις απαντήσεις που σχετίζονται με αναζητήσεις και συγκρίσεις προφίλ DNA, δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποτυπώματα παλάμης, κλπ.) και δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Υποστηρίζω τη δήλωση της έκθεσης ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι Συντηρητικοί καταψήφισαν αυτή την έκθεση καθώς επεκτείνει τις αρχές της πρωτοβουλίας Prüm σε περαιτέρω τομείς τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα με διακυβερνητική συνεργασία παρά με εναρμόνιση. Η έκθεση απαιτεί ομοιόμορφες νομικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο γεγονός το οποίο αντιβαίνει εντελώς στα θεσπισμένα νομικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης η έκθεση απαιτεί πρακτικές όπως η υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων DNA σε άλλα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το αν το άτομο έχει καταδικαστεί ή είναι ύποπτο εγκλήματος, και καταδίωξη από αλλοδαπές αστυνομικές δυνάμεις που θα έχουν την εξουσία να στήσουν επιχειρήσεις παρακολούθησης, να συλλάβουν και να ανακρίνουν άτομα, γεγονός που συνιστά παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Το Κόμμα των Μετριοπαθών ψήφισε σήμερα υπέρ της έκθεσης (A6-099/2008) της κ. Dührkop Dührkop (PSE-ES) σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Υποστηρίζουμε το περιεχόμενο της έκθεσης ως επί το πλείστον.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία 3 της εισηγήτριας. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι κρατάμε αποστάσεις από κάθε μορφή καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με φυλετική και εθνοτική καταγωγή. Ακόμη και αν ο σκοπός της αιτιολογικής σκέψης είναι να περιορίσει τη χρήση των εν λόγω δεδομένων, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο καθώς ανοίγει παρ’ όλα αυτά τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία εμπίπτει στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα και επομένως είναι αποκλειστικά διακυβερνητική. Το κόμμα Λίστα του Ιουνίου είναι υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων. Οι αποφάσεις σε αυτό το πεδίο δεν θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο διακρατικό όργανο.

Ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του ατόμου σε νομική συνδρομή και την προστασία δεδομένων θεσπίζονται σε κάθε κράτος μέλος. Βασική και εκτεταμένη προστασία υπάρχει ήδη από αυτή την άποψη μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη. Μια λειτουργική ανταλλαγή δεδομένων DNA υπάρχει ήδη μέσω της Ιντερπόλ.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί η πτυχή της μυστικότητας που απαιτεί η χρήση DNA. Σε αυτό το σημείο είμαστε επομένως σύμφωνοι με την έκθεση όσον αφορά τις αιτήσεις για το DNA ατόμων που έχουν αθωωθεί ή απαλλαχθεί.

Ωστόσο, η έκθεση προχωρά πολύ μακριά από πολλές απόψεις όταν συζητά την εισαγωγή αποφάσεων πλαίσιο σε πολλούς τομείς όπως οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η υιοθέτηση ενός γενικού νομικού μέσου που θα καλύπτει όλο το πεδίο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Συζητά ακόμη και τη σύσταση κοινών ομάδων δράσης. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μιας χώρας είναι ένα αυστηρά εθνικό θέμα, και δεν πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε, επομένως, να καταψηφίσει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση αποτελεί μέρος της διαδικασίας της μεταφοράς της Συνθήκης Prüm στο κοινοτικό κεκτημένο. Αυτή η Συνθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμμονής με την ασφάλεια που έχει εισαχθεί με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στο πεδίο της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», του διασυνοριακού εγκλήματος και της μετανάστευσης.

Παρά το γεγονός ότι περιέχει ορισμένες τροπολογίες που βελτιώνουν την αρχική πρόταση, η έκθεση δεν αποφεύγει ούτε αποκηρύσσει τη δημιουργία ενός ανησυχητικού πλαισίου αστυνομικής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της «σύστασης κοινών ομάδων ταχείας επέμβασης», που θα επιτρέπουν στις αστυνομικές δυνάμεις ενός κράτους μέλους να επιχειρούν στην επικράτεια ενός άλλου), τη δημιουργία μιας «βάσης προσωπικών δεδομένων» (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το DNA, ή, αν είναι «αναγκαίο» σχετικά με τις πολιτικές απόψεις των πολιτών) και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές για τις υπηρεσίες πληροφόρησης, πράγματα που συνιστούν όλα αληθινές παραβιάσεις των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών.

Για την ακρίβεια, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε μια τέτοια διαδικασία έχουν επισημανθεί από τον ίδιο τον «Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων», γεγονός που υπογραμμίζει ότι μέσα αυτού του είδους εφαρμόζονται (και εφαρμόζονταν εδώ και αρκετό καιρό) χωρίς να διασφαλίζουν δεόντως την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Γι’ αυτό τον λόγο ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. − (SV) Ασφαλώς θεωρώ ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος είναι ένα από τα πράγματα στα οποία πρέπει να συνεργάζεται η ΕΕ. Ωστόσο, θεωρώ ότι η έκθεση περιέχει πάρα πολλές διατυπώσεις που δεν μπορώ να υποστηρίξω, επομένως επέλεξα να την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αντιμέτωπη με την αύξηση της εγκληματικότητας και τις απειλές στην ασφάλειά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η αναβάθμιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η οποία περνάει τα σύνορα και δεν γνωρίζει όρια από την άποψη της βίας και της απειλής που αντιπροσωπεύει. Ο δεύτερος στόχος παραμένει η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη.

Η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη της Συνθήκης Prüm που πρότεινε η Γερμανία το 2007 αποτελεί μέρος της άκρως αναγκαίας βελτίωσης της αστυνομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Η ανταλλαγή προφίλ DNA και πολύτιμων πληροφοριών, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, μεταξύ διαφορετικών εθνικών συστημάτων έχει ήδη βοηθήσει στην επιτυχή έκβαση πολυάριθμων ερευνών. Από την καταπολέμηση απαγωγών ως τη διεθνή τρομοκρατία, και βέβαια την οργάνωση υπερεθνικών γεγονότων, αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να καταπολεμήσει το έγκλημα, παρά να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα υπονομεύσει το κράτος δικαίου και θα αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία. Η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους πρέπει να διέπονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία, που μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί γρήγορα.

Αυτή η έκθεση είναι μια καλή απεικόνιση της σημασίας της ισορροπίας μεταξύ της χρήσης και της προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη διασυνοριακή συνεργασία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η κρατική υπόσταση.

Μέχρι στιγμής, οι εγκληματίες που δρουν σε συνοριακές περιοχές έχουν εκμεταλλευτεί την απροθυμία των κρατών να ανταλλάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και προσωπικές πληροφορίες, και το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, εκτός από τους οργανωμένους εγκληματίες και εκείνους που δρουν με ιδία πρωτοβουλία, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι η διεθνής τρομοκρατία.

Τώρα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με προηγμένες και ασφαλείς τηλεπικοινωνίες, μπορούμε επιτέλους να καταπολεμήσουμε το έγκλημα αποτελεσματικά και να αποτρέψουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες. Χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών όπως προφίλ DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, και χάρη στην ευρύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες δεν θα νιώθουν ασφαλείς σε κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ή ακόμη και εκτός αυτών. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bárbara Dührkop Dührkop σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη θέσπιση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2007/…/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Οι νέες μορφές εγκλήματος, που έχουν προκύψει μετά το άνοιγμα των συνόρων και τη διεύρυνση της ΕΕ, απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και η λαθρομετανάστευση. Είναι σημαντικό η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί στις επτά χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη Prüm αλλά, όπως προτείνεται από την πρώτη τροπολογία στην έκθεση, να θεσπιστεί μια ενιαία δέσμη διαδικαστικών εγγυήσεων σε επίπεδο ΕΕ. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που θα είναι υψηλό, εναρμονισμένο και επομένως ικανό να εγγυηθεί την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Η έκθεση της κ. Bárbara Dührkop Dührkop σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A6-0099/2008) είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους: καταρχάς επειδή είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα προαναφερθέντα φαινόμενα, και δεύτερον λόγω του θέματος της προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατά συνέπεια, αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία. Πρέπει να επανεξετάσουμε την τροπολογία 3 στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η οποία δηλώνει ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Διαβλέπω σε αυτό δυνητικά σοβαρά ελαττώματα. Ποιος θα αποφασίσει τι είναι αναγκαίο και ανάλογο και πώς θα καταλήξει σε αυτή την απόφαση; Θα είναι κάποιο είδος «Μεγάλου Αδερφού»; Ή ένας ανώνυμος αστυνομικός για τον οποίο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι ένα ασήμαντο ζήτημα; Πώς είναι σχετικά η υγεία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους συνέστησα να απορρίψουμε το σχέδιο ψηφίσματος ως έχει: χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο ακριβές κείμενο ως βάση.

 
  
  

- Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Jäätteenmäki σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του. Ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης ζητήσει να αναπτυχθούν αυτές οι πτυχές.

Χαιρετίζω τις προτάσεις της έκθεσης για την αναθεώρηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Με την προϋπόθεση ότι ισχύει το επαγγελματικό απόρρητο, χαιρετίζω την υποχρέωση των υπαλλήλων να καταθέτουν ως μάρτυρες. Υποστηρίζω επίσης το γεγονός ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα, πρέπει να υπόκειται στην τήρηση από τον διαμεσολαβητή κανόνων αυστηρώς ισοδυνάμων προς τους εν ισχύι στο συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο.

Συγχαίρω την εισηγήτρια που υπογράμμισε ότι ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του υποχρεούνται να μην κοινολογούν οιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία ή έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή αυτών των κανονισμών θα πρέπει να ελέγχεται, πράγμα που δεν θα είναι εύκολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης η οποία βελτιώνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι θα γίνει δεκτό. Ωστόσο, κατά την άποψη της εισηγήτριας, η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί όταν θα είναι γνωστό τι θα γίνει δεκτό.

Με την επιστολή του της 11ης Ιουλίου 2006 προς τον Πρόεδρο Pöttering, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος, ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή σε σχέση με ορισμένες διατάξεις των οποίων τη σημερινή διατύπωση δεν θεωρεί ως την πλέον ικανοποιητική, ήτοι: το δικαίωμα παρέμβασης σε διαδικασίες εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· την πρόσβαση σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων· τις καταθέσεις των υπαλλήλων ως μαρτύρων· τις πληροφορίες σχετικά με πιθανές εγκληματικές δραστηριότητες· τη συνεργασία με διεθνείς φορείς στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου/ θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη εξεταστεί από το Κοινοβούλιο το 2001, με πρωτοβουλία του τότε Διαμεσολαβητή, κ. Söderman. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τότε ψήφισμα, στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, βάσει έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονταν διάφορες τροπολογίες που μοιάζουν αρκετά με τις προτάσεις που κατατίθενται σήμερα. Την περίοδο εκείνη φαινόταν εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, αλλά οι διαπραγματεύσεις ουδέποτε ολοκληρώθηκαν λόγω της λήξης της θητείας του κ. Söderman.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα την έκθεση Jäätteenmäki σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή και χαιρετίζω ιδιαίτερα τις αλλαγές στην υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις αναγκαίες πληροφορίες για το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συμμερίζομαι τις εκκλήσεις της κ. Anneli Jäätteenmäki για την αναθεώρηση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση θα αυξήσουν τη διαφάνεια της ΕΕ και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα. Ψήφισα υπέρ της στήριξης των συστάσεων της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Αδάμου Αδάμου (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Αδάμου που χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», και προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων, την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων και την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων.

Χαιρετίζω τους τομείς δράσης που προσδιορίζονται, ήτοι: βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμοσχεύσεων, εκτός από έναν μηχανισμό για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την υιοθέτηση ενός κοινοτικού νομικού μέσου το οποίο θα καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά οργάνων, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Υποστηρίζουμε την έκθεση, καθώς η διεθνής συνεργασία για τη χρήση σημαντικών οργάνων για μεταμόσχευση είναι καλό πράγμα. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να εξασφαλιστεί με περαιτέρω συντονισμό, ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε την εναρμόνιση.

Επομένως, δεν πιστεύουμε ότι η έκθεση πρέπει να ληφθεί ως πρόσχημα για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού συντονιστικού οργάνου της ΕΕ, αλλά αντιθέτως επιθυμούμε να επισημάνουμε τις μεθόδους συνεργασίας που υπάρχουν ήδη, και οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση.

Δεν υποστηρίζουμε ούτε την πρόταση για μια ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή. Οι αποφάσεις σχετικά με τους κανόνες συναίνεσης που πρόκειται να εφαρμοστούν στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων πρέπει να παραμείνουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ηθικές αξίες που είναι συχνά συνδεδεμένες με τον τόπο και/ή με την κουλτούρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, διατηρώντας τον μη εμπορικό χαρακτήρα των δωρεών και η καταπολέμηση της παγκόσμιας εμπορίας οργάνων είναι σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας της δωρεάς οργάνων στην Ευρώπη.

Δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης για μεταμοσχεύσεις οργάνων, των αυξανόμενων λιστών αναμονής για μεταμόσχευση και της επακόλουθης αύξησης του αριθμού των θανάτων λόγω της έλλειψης οργάνων, η προώθηση βέλτιστων πολιτικών για τις μεταμοσχεύσεις στην ΕΕ είναι ζωτική για τη σωτηρία περισσότερων ζωών και την προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η θεραπευτική χρήση ανθρωπίνων οργάνων η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός οργάνου που δυσλειτουργεί με ένα άλλο που προέρχεται από δωρητή, μπορεί, αν είναι επιτυχής, να εξασφαλίσει μια κανονική και υγιή ζωή για πολλά χρόνια σε ανθρώπους που διαφορετικά θα χρειάζονταν συχνά εντατική περίθαλψη.

Μολονότι η χρήση ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στις χώρες της ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων οργάνων. Σύμφωνα με επίσημες έρευνες σχεδόν 40 000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστες αναμονής στη Δυτική Ευρώπη. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα κυμαίνονται συνήθως από 15 έως 30%.

Ο έλεγχος του δωρητή είναι σημαντικός για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τον λήπτη. Όπως αναφέρεται στην έκθεση είναι σημαντικό να εξετάζονται οι δωρητές και να διαπιστώνεται η παρουσία ή απουσία κινδύνου μετάδοσης ασθένειας, γεγονός που προϋποθέτει μια δέσμη εξετάσεων. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για αυτές τις εξετάσεις. Εξ ου και η σημασία αυτής της έκθεσης για την ενθάρρυνση μεγαλύτερης συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ψηφοφορία για να υπογραμμίσω τη μόνιμη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ των λόγων και των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένους τομείς.

Από τη μια ζητούμε από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εμπορία οργάνων και να εξοπλιστούν με ένα οπλοστάσιο αποτρεπτικών κανόνων του ποινικού δικαίου, αλλά τι υποτίθεται ότι πρέπει να σκεφτούμε τώρα που η Επιτροπή και αρκετά από αυτά τα ίδια κράτη μέλη αναγνωρίζουν το Κοσσυφοπέδιο και τους ηγέτες του, ορισμένοι από τους οποίους συμμετείχαν προσωπικά στην εμπορία οργάνων που αφαιρούνταν από σέρβους κρατούμενους οι οποίοι εκτελούνταν για τον σκοπό αυτό, αν πιστέψουμε την κ. del Ponte, πρώην Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία;

Τι πρέπει να σκεφτούμε όταν κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλει κυρώσεις κατά της Κίνας, ούτε εγείρει την παραμικρή διαμαρτυρία, ενώ μαρτυρίες και έρευνες καταδεικνύουν το γεγονός ότι εκεί προγραμματίζονται εκτελέσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις για όργανα, μερικές φορές για αλλοδαπούς ασθενείς; Τι θα συμβεί σε εκείνους τους πλούσιους Ευρωπαίους που παρακάμπτουν την έλλειψη οργάνων συμμετέχοντας στον νοσηρό τουρισμό που ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές;

Η έκθεση του κ. Αδάμου είναι περίεργα ασαφής σε αυτά τα θέματα. Ευσεβής ελπίδα στο εσωτερικό, εκκωφαντική σιωπή στο εξωτερικό. Το έχουμε ξαναδεί σε σχέση με ορισμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές· είναι ένα δώρο ζωής που αποτελεί την υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης. Δυστυχώς, υπάρχει διαρκής έλλειψη οργάνων και στην Ευρώπη σχεδόν 10 άνθρωποι σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση πεθαίνουν κάθε μέρα.

Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τη συνεργασία των εθνικών οργανισμών μεταμοσχεύσεων. Η ενισχυμένη συνεργασία θα προσφέρει εγγυήσεις σε ασθενείς που δωρίζουν ή λαμβάνουν όργανα έξω από το κράτος μέλος τους. Ορισμένα νέα κράτη μέλη τα συστήματα ιατρικής περίθαλψης των οποίων είναι λιγότερο προικισμένα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία.

Η έλλειψη οργάνων συνδέεται πολύ συχνά με το εμπόριο οργάνων. Βλέπουμε την εμφάνιση μορφών «μεταμοσχευτικού τουρισμού» που εκμεταλλεύονται τη φτώχεια εκτός των συνόρων της ΕΕ. Αυτό το «εμπόριο» ανθρώπων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και επιδεινώνει την έλλειψη εθελοντικών δωρεών οργάνων και ιστών.

Η αρχή της ελεύθερης δωρεάς είναι επίσης βασική, αν και πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση στους ζώντες δωρητές για το κόστος της αφαίρεσης οργάνου.

Τέλος, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη βιοτεχνολογική έρευνα που θα προσφέρει στους ερευνητές ένα μέσο ανάπτυξης οργάνων από τους υπάρχοντες ιστούς, είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Αδάμου η οποία εξετάζει ένα θέμα ζωτικής σημασίας για όλη την Ευρώπη και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα σχετικά με τη μεταμόσχευση οργάνων. Η χώρα μου, η Σκοτία, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δωρεάς οργάνων στην ΕΕ και η κυβέρνηση της Σκοτίας συνεργάζεται με τις υπηρεσίες υγείας στα άλλα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση.

Πιστεύω πολύ στη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ η οποία θα συμπληρώσει τα συστήματα μεταμοσχεύσεων που λειτουργούν σε κάθε χώρα και θα ενθαρρύνει τα υψηλότερα πρότυπα στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Αυτή η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες μεταμοσχεύσεων σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσβαση στη δωρεά οργάνων σε μη εμπορική βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Θεωρούμε θετικές τις θέσεις του εισηγητή για ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων στην Ε.Ε., την απαγόρευση της οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής μεταξύ δότη και λήπτη, την απαγόρευση της εμπορευματοποίησης των μεταμοσχεύσεων αυτών καθ’ αυτών, την καταπολέμηση του μεταμοσχευτικού τουρισμού σε χώρες που γίνεται εμπορία οργάνων, την αναγνώριση ότι η εμπορία οργάνων σχετίζεται με τις κοινωνικές ανισότητες.

Oι μεταμοσχεύσεις είναι ανάγκη να αναπτυχθούν, γιατί κυριολεκτικά σώζουν ανθρώπινες ζωές, διαμορφώνουν ζωή με ποιότητα σε μία σειρά χρονίως πασχόντων, όπως οι νεφροπαθείς.

Για να αναπτυχθούν οι μεταμοσχεύσεις, χρειάζεται να καλλιεργηθεί η υψηλή ουμανιστική συνείδηση της δωρεάς οργάνων, που όμως χρειάζεται συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον.

Από την άποψη αυτή, είναι θετικό ότι και στο συγκεκριμένο ψήφισμα αναγνωρίζεται, ότι αυτή καθ’ αυτή η εμπορία οργάνων υπονομεύει την δωρεά οργάνων και την αύξηση των μεταμοσχεύσεων.

Θεωρούν ότι το περιβάλλον που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η συνείδηση της δωρεάς οργάνων, είναι αυτό της καταπολέμησης της πολιτικής της ΕΕ και της εμπορευματοποίησης της υγείας και της πρόνοιας, των ανθρώπινων αναγκών.

Πολιτική, που στο όνομα της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας των πολυεθνικών, στέλνει εκατομμύρια ευρωπαίους –και στην χώρα μας– να ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, στην ανεργία και την υποαπασχόληση, να αναγκάζονται να πωλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν για την αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συμμερίζομαι τις εκκλήσεις του κ. Αδάμου Αδάμου για πολιτική δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων. Τον περασμένο χρόνο περίπου 2 400 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ωφελήθηκαν από μία μεταμόσχευση οργάνου, αλλά περισσότεροι από 1 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο περιμένοντας τη δωρεά του κατάλληλου οργάνου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και της αύξησης της ευαισθητοποίησης για το πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τη δωρεά οργάνων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα πρέπει επίσης να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν το επαίσχυντο εμπόριο οργάνων. Η έκθεση απαιτεί μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποθάρρυνση του μεταμοσχευτικού τουρισμού και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το θέμα, και επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. − (FR) Η δωρεά οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.

Πρώτον, υπάρχουν ανεπαρκή διαθέσιμα όργανα στην ΕΕ. Κάθε μέρα, αυτή η έλλειψη οργάνων προκαλεί τον θάνατο περίπου 10 ασθενών σε λίστες αναμονής μεταμοσχεύσεων.

Δεύτερον, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταμόσχευση οργάνων συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Η μετάδοση ασθενειών όπως ο HIV, κάποια είδη ηπατίτιδας ή ακόμη και καρκίνου, παραμένει μία πραγματικότητα που επηρεάζει τους ευρωπαίους πολίτες.

Τέλος, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν σωστά και με συντονισμένο τρόπο το ζήτημα της εμπορίας οργάνων. Αν και αυτό είναι σχετικά σπάνιο στην Κοινότητα, εξακολουθεί να εγείρει πολιτικές και, κυρίως, δεοντολογικές ανησυχίες.

Οι συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του κ. Αδάμου αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενισχυμένη συνεργασία, μεγαλύτερη ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, καλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και ανάγκη διατήρησης του εθελοντικού και μη εμπορικού χαρακτήρα της δωρεάς οργάνων.

Αυτές οι προτάσεις, αν υιοθετηθούν, θα αυξήσουν σημαντικά και θα συμβάλλουν γρήγορα στη βελτίωση των συνθηκών που σχετίζονται με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ασφαλής, επιτυχημένη και προσβάσιμη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων είναι θέματα ζωτικής σημασίας στη σημερινή Ευρώπη.

Περισσότεροι από 60 000 ασθενείς περιμένουν για μία μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, πνεύμονα ή νεφρού. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μια μεταμόσχευση κυμαίνονται συνήθως από 15% έως 30%.

Σήμερα ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Αδάμου.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου, το οποίο θα εισαγάγει μια κοινή μεθοδολογία και κοινά κριτήρια για τη συμβατότητα του δωρητή και του αποδέκτη του οργάνου. Πιστεύω ότι η συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την αύξηση της ασφάλειας και την ποιότητας όλης της διαδικασίας μεταμόσχευσης, από την προμεταμοσχευτική αξιολόγηση και την επιλογή κατάλληλου δότη ως την έγκαιρη επέμβαση και την περίπλοκη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών. Ως γιατρός, θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημασία της στενής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στα κράτη μέλη.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης οργάνων αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την Ευρώπη. Υποστηρίζω απόλυτα την έκκληση του εισηγητή για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συστήματος για τον εντοπισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατό τους. Ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να παρέχει αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας και πληροφόρησης, καθιστώντας τα όργανα εκείνων που είναι πρόθυμοι να τα δωρίσουν πραγματικά προσιτά.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την αύξηση της προσβασιμότητας του δωρητή πρέπει να είναι η διασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης για το κοινό. Είμαι σίγουρος ότι αν αυτή η ευαίσθητη συζήτηση διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο, θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν τη ζωή τους σε μια λίστα αναμονής, περιμένοντας για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Θα ήταν σίγουρα χρήσιμο να βελτιωθούν οι κοινές δομές και η συνεργασία μέσω μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή οργάνων, μίας κοινής βάσης δωρητών οργάνων και μιας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για μεταμοσχεύσεις.

Η Αυστρία, όπως και ορισμένες άλλες χώρες, αποτελεί παράδειγμα από αυτή την άποψη επειδή κάθε Αυστριακός που δεν δηλώνει, όσο είναι ακόμη εν ζωή, την αντίρρησή του στη χρήση των οργάνων του μετά θάνατον γίνεται αυτόματα δωρητής οργάνων. Για εκείνες τις χώρες όπου δεν ισχύει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην ενημέρωση, διότι η εντυπωσιακή έλλειψη δωρητών οργάνων συνδέεται στενά με την έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ των απλών ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Μόνο όταν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, βελτιώσουμε τις δομές και λάβουμε μέτρα προώθησης μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δωρεών και μεταμοσχεύσεων οργάνων, και επίσης να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, που παρουσίασε ο κ. Αδάμου.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων μπορούν να σώσουν ζωές και να βελτιώσουν την καθημερινή διαβίωση πολλών συμπολιτών μας. Ωστόσο, η ΕΕ υφίσταται επί τους παρόντος μια χρόνια έλλειψη οργάνων: σήμερα 40 000 ασθενείς περιμένουν μια μεταμόσχευση και εκτιμάται ότι 10 από αυτούς πεθαίνουν κάθε μέρα.

Έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένα εξετάζοντας μέτρα όπως η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή, αναβαθμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού, θεσπίζοντας μιας τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και προωθώντας τη βιοτεχνολογική έρευνα η οποία μπορεί να επιτρέψει στο μέλλον να δημιουργούνται τα όργανα αντί να δωρίζονται.

Ωστόσο, η ανάγκη να καλυφθεί αυτή η έλλειψη οργάνων δεν πρέπει να μας οδηγήσει να θυσιάσουμε τις αξίες μας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι αυτό το κείμενο επιμένει στην εθελοντική, χωρίς πληρωμή και όταν είναι δυνατό ανώνυμη δωρεά οργάνων, καλώντας τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά και την εμπορία οργάνων και τον μεταμοσχευτικό τουρισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. − (FR) Στις 23 Απριλίου, θα επικυρώσουμε μια έκθεση σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων οργάνων. Πρόκειται για ένα θέμα ύψιστης σημασίας: 10 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ευρώπη λόγω της έλλειψης οργάνων· περισσότεροι από 15 000 ευρωπαίοι ασθενείς είναι σε λίστες αναμονής· ο μέσος όρος χρόνου αναμονής για ένα νεφρό –το πλέον συχνά μεταμοσχευμένο όργανο– είναι πάνω από 24 μήνες στο Βέλγιο. Αυτές είναι στατιστικές που είναι δύσκολο να τις δεχτούμε.

Υποστήριξα την πρωτοβουλία για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή. Δεδομένης της επείγουσας φύσης της αφαίρεσης οργάνων, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένας δυνητικός δωρητής θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν είχαμε μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή κάρτα η οποία θα μπορούσε να διαβαστεί και να γίνει κατανοητή από όλους. Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζεται επίσης από τη συντριπτική πλειοψηφία των βέλγων πολιτών, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων. Αυτό, σε συνδυασμό με το σύστημα «υποτιθέμενης συναίνεσης» και τον σωστό συντονισμό μεταξύ κέντρων μεταμόσχευσης, εξηγεί γιατί η χώρα μας είναι πρώτη στις επιτυχείς μεταμοσχεύσεις.

Το μόνο πράγμα για το οποίο λυπούμαστε είναι που δεν ήμασταν πιο φιλόδοξοι ώστε να συστήσουμε να υιοθετηθεί το σύστημα της υποτιθέμενης συναίνεσης σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Αδάμου σχετικά με τη «δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», σχετικά με ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία τονίζει τη σημασία της ιατρικής περίθαλψης για του πολίτες σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι οι συνεχείς προσπάθειες στην έρευνα είναι απαραίτητες, προκειμένου να συνεχίσουν να αναπτύσσονται νέες δυνατότητες θεραπείας και καλύτερες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για μεταμοσχεύσεις, με τον συντονισμό σχεδίων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ κρατών μελών.

Πιστεύω επίσης ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να προωθηθεί η νοοτροπία της δωρεάς οργάνων με τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να συνεχιστεί η αύξηση στις δωρεές και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μια υπενθύμιση προς τους πολίτες ότι είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να λάβουν ένα όργανο παρά να χρειαστεί να δωρίσουν ένα.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω την απόλυτη σημασία της καταπολέμησης της εμπορίας οργάνων τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η παράνομη δράση είναι πάντα συνώνυμη με τη φτώχεια και την απελπισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντική αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες της ΕΕ που χρειάζονται μια μεταμόσχευση οργάνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Υποστήριξα την έκθεση Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, καθώς πιστεύω ότι η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην υπηρεσία που προσφέρει η επιστήμη στον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι χρωστούν τη ζωή τους σε ένα μεταμοσχευμένο όργανο και αποκτούν καλύτερη ποιότητα ζωής χάρη σ’ αυτό.

Χρειάζεται αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με μια συνδεόμενη αύξηση του αριθμού των ανιδιοτελών δωρητών. Πιστεύω ότι ο παράγοντας κλειδί για την καταπολέμηση της έλλειψης οργάνων είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα το οποίο θα εντοπίζει άτομα που θα μπορούσαν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατό τους εφόσον πληρούνται όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις συναίνεσης που ισχύουν στα κράτη μέλη. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η κοινή γνώμη διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, επομένως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας πρέπει να είναι η συνεχής εκπαίδευση.

 
  
  

- Έκθεση Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Harkin σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Θαυμάζω την εξαιρετική έρευνά της για τον εθελοντισμό ως μείζονα δύναμη που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και ενισχύει την αλληλεγγύη – μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αυτή η αναγνώριση της χρησιμότητας του εθελοντισμού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντική για την ανάπτυξή του και την εξεύρεση της ισορροπίας μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών· δηλαδή την αειφόρο ανάπτυξη που είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Λυπάμαι που η έκθεση δεν αντιμετωπίζει το θέμα της αξίας του εθελοντισμού χωρίς να εξετάζει επίσης το είδος της εθελοντικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αμειβόμενος εθελοντισμός αφού η εισηγήτρια έχει ορίσει τον εθελοντισμό ως μη αμειβόμενο. Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη θεμελιώδη αναγνώριση των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΜΚΙ).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, η εθελοντική εργασία έχει ανεκτίμητη συμβολή στην οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι δυνατότητες ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε χώρες όπου μια ενεργή κοινωνία των πολιτών υφίσταται διώξεις από τις ελίτ που ασκούν την εξουσία. Υποστήριξα την έκθεση της κ. Harkin διότι συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει διασυνοριακά σχέδια στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας όσον αφορά τον πλησιέστερο γείτονά μας, τη Λευκορωσία. Ειδικά για τους Λευκορώσους αυτό θα ήταν μια σαφής έκφραση υποστήριξης στις προσπάθειες του αγώνα τους εναντίον του καθεστώτος Lukashenko.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που είναι γνωστό ως «εθελοντισμός» εκπληρώνει έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο συμβάλλοντας στην εξεύρεση απαντήσεων στα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών, συγκεκριμένα προωθώντας την αποτελεσματική αλληλεγγύη και την αμοιβαία βοήθεια.

Γι’ αυτό τον λόγο διαφωνούμε με την ιδέα του «εθελοντισμού» ως ενός τρόπου «σημαντικής εξοικονόμησης πόρων για τις δημόσιες υπηρεσίες». Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι όσο περισσότερα κράτη βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν και εγγυώνται στους πολίτες τους, τόσο πιο σημαντικός θα είναι ο ρόλος του εθελοντισμού.

Όπως αναφέρεται, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι «η εθελοντική δραστηριότητα συμπληρώνει το έργο που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν το υποκαθιστά». Ο «εθελοντισμός» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόφαση ή ως μέσο ενθάρρυνσης των κρατών να παραμελούν τις ευθύνες τους, ιδιαίτερα τα κοινωνικά τους καθήκοντα, αναθέτοντάς τα σε ψευδοφιλανθρωπικές οργανώσεις.

Έχοντας αυτό το υπόβαθρο υπόψη αγωνιζόμαστε για την ανάγκη για αποτελεσματική και επαρκή στήριξη για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μεταξύ πολλών άλλων, του συνεταιριστικού κινήματος, των τοπικών οργάνων και εταιρειών, των επιτροπών δημοτών και των αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών συλλόγων νεολαίας και παιδιών.

Τέλος, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η εθελοντική δραστηριότητα εξαρτάται επίσης από τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων, εξ ου και η ανάγκη να αποφευχθούν η υπερεκμετάλλευση κατά τις ώρες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί ή οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Ένα δημοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς μια κοινωνία των πολιτών. Χαιρετίζω θερμά όλες τις πρωτοβουλίες που προωθούν την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και της συμμετοχικής δημοκρατίας, και δεν αμφιβάλλω ότι η εθελοντική εργασία είναι μια τέτοια πρωτοβουλία.

Γνωρίζω επίσης ότι η συμμετοχή και η εργασία προς όφελος των άλλων έχουν έναν επιπρόσθετο αντίκτυπο στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Η συμβολή του εθελοντισμού στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ολοκλήρωσης και στην ανοικοδόμηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και την επανένταξη εκείνων που αποκλείονταν προηγουμένως από την κοινωνία είναι επίσης ανεκτίμητη.

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, οικονομική πτυχή της εθελοντικής εργασίας. Ο εθελοντισμός είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες ενός ατόμου στην αγορά εργασίας και διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, γεγονός που είναι ανεκτίμητο ιδιαίτερα για τους νέους. Επιπλέον, όπως παρατηρεί η εισηγήτρια της έκθεσης, η εθελοντική εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Ελπίζω ότι οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση θα πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν περαιτέρω λύσεις που συμβάλλουν στην προώθηση και θεσμική ενίσχυση του τομέα του εθελοντισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Harkin που αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή του τομέα του εθελοντισμού στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η έκθεση καλεί ρητά τις αρχές σε επίπεδο κρατών μελών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού, και να συνεργαστούν με εθελοντικές οργανώσεις. Η εν λόγω συνεργασία είναι, πιστεύω, ζωτικής σημασίας και σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησής μου για τη σημαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται στον τομέα του εθελοντισμού σε όλη τη Σκοτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή, αλλά θέλω να κάνω μερικές διευκρινίσεις οικονομικού-δημοσιονομικού χαρακτήρα.

Στο Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Δίνει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα κατάρτισης σε διάφορα επαγγέλματα ή να εργαστούν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις σ’ ένα άλλο κράτος μέλος. Οι διαχειριστές αυτής της υπηρεσίας είναι εταιρείες και ΜΚΟ που εξουσιοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Αυτός είναι ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τα 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα ποσό που θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το ταξιδιωτικό κόστος μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρωπαίων εθελοντών, καθώς και τα ελάχιστα σχετικά έξοδα. Το ενδιαφέρον των νέων είναι πολύ υψηλό και υπάρχουν πολλές οργανώσεις που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Στη Ρουμανία μόνο, ένα νέο κράτος μέλος, υπάρχουν πάνω από 60 διαπιστευμένες οργανώσεις για την ανταλλαγή εθελοντών και πάνω από 5 000 αιτήσεις γι’ αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης.

Αν και έχει αποδειχτεί ένα άκρως ελκυστικό πρόγραμμα, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία εξακολουθεί να έχει ανεπαρκή χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που υπογραμμίζει τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες που συμμετέχουν σε εθελοντική δραστηριότητα, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μια οικονομική συμβολή 5% του ΑΕγχΠ. Ο εθελοντισμός οδηγεί σε άμεση συμμετοχή των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εθελοντών, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μία ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Υποστηρίζω αυτή την έκθεση η οποία τονίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού στην προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και πρέπει ν’ αναπτύξουν στρατηγικές για την προώθηση του εθελοντισμού. Η Επιτροπή πρέπει να εργαστεί για τη δημιουργία ενός συστήματος για όλα τα κοινοτικά ταμεία στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συμβολή στη συγχρηματοδότηση σχεδίων.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να θεωρείται μια φυσιολογική συνεισφορά στη ζωή της κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση της κ. Marian Harkin σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Η συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη. Πράγματι, το γεγονός ότι 100 εκατομμύρια πολίτες στα 27 κράτη μέλη μας συμμετέχουν ήδη σε εθελοντικές δραστηριότητες είναι ένας ενθαρρυντικός αριθμός που πρέπει να αυξηθεί. Ψήφισα υπέρ των συστάσεων της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Η μη αμειβόμενη εργασία από τους εθελοντές είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό καλό. Θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες ή μεγάλες πυρκαγιές, ιδιαίτερα, χωρίς τους μη αμειβόμενους, άμισθους εργάτες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς την εθελοντική εργασία, πολλά πράγματα απλά δε θα λειτουργούσαν και επίσης δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το κράτος.

Σε πολλές εθελοντικές οργανώσεις, ο αριθμός των ενεργών μελών μειώνεται συνεχώς. Οι λόγοι γι’ αυτό περιλαμβάνουν μια βραχύτερη περίοδο κοινοτικής υπηρεσίας αντί για στρατιωτική υπηρεσία, μετεγκατάσταση οικογενειών και πιέσεις στη δουλειά ή το σχολείο. Για παράδειγμα, λόγω ελλείψεων προσωπικού δεν επιτρέπεται σε μέλη των εθελοντικών πυροσβεστικών σωμάτων να φύγουν από την εργασία τους, ακόμη και αν η χώρα αποζημιώνει τον εργοδότη τους για τους μισθούς τους. Οι εταιρείες χρειάζονται ένα ισχυρό μήνυμα ότι ωφελούνται επίσης από την εθελοντική εργασία και πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το πώς μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται ελκυστική η εθελοντική εργασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η εθελοντική εργασία δεν έχει την υποστήριξη και προσοχή που αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό τον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης της εισηγήτριας, κ. Marian Harkin, σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να θεσπίσουν ένα ευέλικτο και μη γραφειοκρατικό σύστημα στήριξης.

Η εθελοντική εργασία δεν πρέπει να υποτιμάται καθώς αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της δημοκρατικής ζωής στην Ευρώπη και δραστηριοποιεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους διαφορετικών ηλικιών, πεποιθήσεων και εθνικοτήτων. Αντικατοπτρίζει την τεράστια αποφασιστικότητα των ατόμων και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ πολιτών και ΕΕ.

Ο εθελοντισμός είναι μια μακροχρόνια παράδοση στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στις μετακομμουνιστικές χώρες εισήγαγαν τις εθελοντικές δραστηριότητες μόνο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Παγκόσμια Οργάνωση του Προσκοπικού Κινήματος ήταν εντελώς απαγορευμένη από το ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς. Σήμερα, οι δραστηριότητές του προσελκύουν ολοένα και περισσότερους οπαδούς στις τάξεις του: ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικά μέρη της ΕΕ. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε μια εκδήλωση χωρίς την παρουσία εκκλησιαστικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, χωρίς την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές βοηθούν επίσης στην ενθάρρυνση και κινητοποίηση πολιτών από μειονεκτικές κοινότητες, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντών και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, όσον αφορά την αρχή της κοινωνίας των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης και της αναβίωσης και προαγωγής των παραδόσεων, της μοναδικότητας και της ποικιλομορφίας των περιοχών.

Βλέπω τον εθελοντισμό σαν μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και συνεπώς υποστηρίζω τη σύσταση της εισηγήτριας να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Μπορώ να εγγυηθώ για την κοινωνική αξία του εθελοντισμού και υποστηρίζω την ανάπτυξή του και την αναγνώριση της αξίας του στις κοινωνίες μας. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η πραγματικότητα του εθελοντισμού μπορεί να εξακολουθεί να είναι κάπως θολή στα στατιστικά στοιχεία, στους ορισμούς και στη χρήση τους.

Θεωρώ ότι οι διασαφηνίσεις που περιέχονται στην έκθεση είναι σημαντικές και τα μέτρα που προτείνονται για να φωτιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτό το είδος δραστηριότητας είναι απαραίτητα καθώς πρόκειται για μια μη αμειβόμενη δραστηριότητα, η οποία πρέπει επομένως να διαφοροποιείται σαφώς από τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η προστιθέμενη αξία αυτών των εθελοντικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική για τις κοινωνίες μας και είναι επομένως εύλογο να αναγνωρίζεται και να διακρίνεται. Ωστόσο, δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον αλτρουιστικό τους χαρακτήρα για να αντικαταστήσουμε τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινωνίες, οι αρμόδιες αρχές ή ο ιδιωτικός τομέας για να αυξήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Τα διάφορα κοινοτικά ταμεία είναι σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία και να ενισχύουν την κοινωνικοοικονομική συνοχή και ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η εθελοντική δραστηριότητα είναι ένα δώρο που προσφέρουμε εμείς, ως πολίτες, στους άλλους. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε και να την αναγνωρίζουμε, αλλά να μην την αντιμετωπίζουμε ποτέ ως ένα πλεονέκτημα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ή να χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να μειώσουμε τις προσπάθειές μας για την προσφορά και τη δημιουργία μιας ολοένα και πιο βελτιωμένης ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο εθελοντισμός στην ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη αναγνώριση. Η έκθεση Harkin εκθέτει τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν τον εθελοντισμό. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα προσφέρει τη στήριξή της στην πρόταση να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θα ήθελα το επόμενο έτος –το 2009– να είναι το Σκοτσέζικο Έτος Εθελοντών στη Σκοτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Καταρχάς, υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων από κοινοτικά ταμεία. Μικρές οργανώσεις που εκτελούν πολύ χρήσιμες δραστηριότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο χρειάζονται ειδική βοήθεια για τη σύνταξη αιτήσεων. Η γραφική εργασία που πρέπει να συμπληρωθεί έχει σχεδόν το μέγεθος του τηλεφωνικού καταλόγου της Μπρατισλάβας. Η γραφειοκρατία έχει γίνει τόσο περίπλοκη που πνίγει τον ενθουσιασμό των εθελοντών. Πρέπει να προστατέψουμε τα κοινοτικά προγράμματα από την κατάχρηση αλλά η προσοχή και η πρόληψη δεν πρέπει να τα καθιστούν λιγότερο προσβάσιμα στους πολίτες.

Δεύτερον, βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Φόρουμ για τη Ζωή, μπορώ να βεβαιώσω ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή δημιουργώντας ανθρώπινο κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την ηλικία του εθελοντή. Στο Φόρουμ για τη Ζωή, νέοι άνθρωποι μαθαίνουν την υπευθυνότητα και τη γενναιοδωρία και κερδίζουν εμπειρία στην οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η μεγαλύτερη συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική συνοχή. Επομένως, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες καλούνται να εφαρμόσουν αυτή την αξεπέραστη μορφή επένδυσης στο μέλλον μας.

Τρίτον, ο εθελοντισμός πρέπει να λαμβάνει επαρκή αναγνώριση. Οι άντρες και γυναίκες που αφιερώνουν τον χρόνο τους στην εθελοντική εργασία αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στις οικογένειες και στην κοινωνία πρέπει να λαμβάνουν επίσημη αναγνώριση. Στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, είμαι η εισηγήτρια της έκθεσης σχετικά με αυτό το πρόβλημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση το φθινόπωρο.

 
  
  

- Έκθεση Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν δημόσιο οργανισμό που διαχειρίζεται σημαντικά οικονομικά ποσά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις. Η ΕΤΕπ παρέχει επί του παρόντος ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα, ακόμη και στη χώρα που λαμβάνει τα κεφάλαια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς. Επομένως εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόρριψη μιας τροπολογίας που κατατέθηκε από την Ομάδα μας, η οποία καλούσε την ΕΤΕπ να επεκτείνει τις προσπάθειές της για διαφάνεια αποκαλύπτοντας τους οικονομικούς δικαιούχους συνολικών δανείων που χορηγούνται μέσω οικονομικών μεσαζόντων.

Επιπλέον, και μεταξύ άλλων σημαντικών πτυχών, διαφωνούμε με τον στόχο της ΕΤΕπ να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά χρηματοδοτώντας υποδομές που αποσκοπούν στην ελευθέρωση των αγορών –όπως ισχύει στην περίπτωση της ενέργειας– ή ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση «συμπράξεων ιδιωτικού-δημοσίου τομέα» ακολουθώντας μια πολιτική χρησιμοποίησης δημόσιων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση σημαντικού ιδιωτικού κεφαλαίου.

Αντιθέτως, η ΕΤΕπ πρέπει να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της ως μέσο για την αποτελεσματική επίτευξη «οικονομικής και κοινωνικής συνοχής» προωθώντας δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών διαφορών, την ενθάρρυνση της πραγματικής σύγκλισης και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομικά περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και προς μια αποτελεσματική πολιτική συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. H ΕTΕπ καλείται να παίξει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη χρηματοδότησης του ιδιωτικού κεφαλαίου, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, την προώθηση της ιδιωτικοποίησης υποδομών ενέργειας, μεταφορών και χωροταξίας, και να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα σύμπραξης με ιδιώτες. Δηλαδή υποδομές χρήσιμες για το κεφάλαιο, με ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση, κερδοσκοπώντας έτσι και με αυτή τη μορφή. Ο προσανατολισμός και τα κριτήρια της ΕΤΕπ διέπονται από τους κανόνες του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς δεν αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά την εξασφάλιση νέων κερδών.

Τα μονοπώλια δεν απομυζούν μόνο κοινοτικές και εθνικές χρηματοδοτήσεις, εκμεταλλευόμενα υποδομές και μεγάλα έργα, αλλά και πόρους που τους παρέχει η ΕTΕπ. Μειώνουν έτσι τα ήδη ελάχιστα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούν, αναλαμβάνοντας έργα που εκμεταλλεύονται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Τα φορολογικά έσοδα, η συρρίκνωση επιδομάτων και επιδοτήσεων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα, μετατρέπονται σε χρηματοδοτήσεις των μονοπωλίων.

Ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν το περιβάλλον, όπως σε νησιά του Αιγαίου, διόδια που αυξάνονται κατακόρυφα σε δημόσιους μεγάλους δρόμους, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κ.ά. Τέτοια έργα θέλουν να εμπλουτίσουν με δάνεια προς ιδιώτες και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Παρόμοια έργα με ανύπαρκτο κοινωνικό έλεγχο, προωθούνται και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν και να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων στο όνομα της ανάπτυξης, δηλαδή του κεφαλαίου φυσικά!

 
  
  

- Έκθεση Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 και της έκθεσης του κ. Jørgensen που συνιστά τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το 80% των δαπανών της Κοινότητας το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη με «επιμερισμένη διαχείριση» και ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων που λαμβάνει από την ΕΕ. Σήμερα αυτό γίνεται είτε μέσω μίας ενιαίας εθνικής δήλωσης διαχείρισης είτε με τη μορφή περισσότερων δηλώσεων εντός εθνικού πλαισίου. Είναι επειγόντως απαραίτητη μία συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τις μελλοντικές διαδικασίες αναφοράς για την επιμερισμένη διαχείριση, διότι είναι λυπηρό ότι οι πληρωμές για διαρθρωτικά μέτρα, εσωτερικές πολιτικές και εξωτερικές δράσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται από σημαντικά σφάλματα σε επίπεδο εκτελεστικών οργανισμών.

Λυπάμαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε σιωπηρά τη συλλογική ανευθυνότητα της πλειονότητας των κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, υποστηρίζω την ιδέα σύστασης μιας ευρωπαϊκής αρχής για τα ακίνητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), γραπτώς. − (NL) Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα ήθελε να χορηγήσει απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημοσιονομική της διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2006. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την απόφαση διότι θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερη ιδέα η αναβολή της απόφασης για την απαλλαγή μέχρι το φθινόπωρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διορθώσει τα πολυάριθμα σφάλματα που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε επίσης να παρακολουθήσει σε μία ομάδα εργασίας τα θέματα δράσης που προτάθηκαν. Απομένει ωστόσο να δούμε εάν οι ενέργειες αυτές θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλωστε ο αριθμός των σφαλμάτων που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν για πολλά χρόνια πάρα πολύ μεγάλος.

Η εφαρμογή στην πράξη είναι δύσκολη όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία: εμφανίζονται σφάλματα εξαιτίας των πολλών και πολύ διαφορετικών κανόνων που ισχύουν για τους αποδέκτες των ενισχύσεων. Οι κανόνες είναι ένα στοιχείο της νομοθεσίας που ισχύει ως το 2013. Στο σημείο αυτό τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν πιο εστιασμένο και αυστηρό έλεγχο. Με την αναβολή της απαλλαγής, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει πιο διεξοδικά τα αποτελέσματα και να συνεχίσει την άσκηση πίεσης.

Ακόμα, το Κοινοβούλιο μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης όπου ο υπουργός είναι υπεύθυνος για την επένδυση των κοινοτικών πόρων στο κράτος μέλος.

Τέλος, ζητώ να βρεθεί κατάλληλη λύση για τη θέση των βοηθών προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και την καταβολή φόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Είναι το 13ο συναπτό έτος κατά το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ. Μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, πρέπει να συνεχιστεί επειγόντως και δυναμικά η αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να ωθούν την Επιτροπή προς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούμε εδώ και καιρό.

Η ανοχή για τη σπατάλη, την απάτη και την κακοδιαχείριση πρέπει να είναι μηδενική. Η Επιτροπή φέρει πολιτική ευθύνη και εμείς θα περάσουμε τον δημοσιονομικό έλεγχο από εξονυχιστική εξέταση.

Όμως ευθύνη για τη λογιστική δεν φέρει μόνο η Επιτροπή. Περίπου το 80% των κοινοτικών πόρων δαπανάται στην πραγματικότητα στα κράτη μέλη. Η έκθεση του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη περισσοτέρων ελέγχων και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τους πόρους αυτούς μέσω εθνικών δηλώσεων διαχείρισης. Ευτυχώς εδώ σημειώνεται πρόοδος, που όμως μέχρι τώρα δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Γι’ αυτόν τον βασικό λόγο οι συντηρητικοί θα καταψηφίσουν και πάλι την απαλλαγή για το 2006 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μεταξύ άλλων σημαντικών πτυχών υπογραμμίζουμε ότι:

- Είναι αξιοσημείωτο ότι διατυπώθηκαν και πάλι «αμφιβολίες» σχετικά με τη χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της «εξωτερικής δράσης» της ΕΕ. Αμφιβολίες για τους τελικούς αποδέκτες, τα ποσά που δαπανήθηκαν στην πραγματικότητα, τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν –βασικά, για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα ποσά αυτά (θα μπορούσαμε να προσθέσουμε: στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν ή στο Κοσσυφοπέδιο, για να αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα). Είναι περίεργο ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνήθως ζητά με έμφαση τη λήψη μέτρων, είναι τόσο επιφυλακτική στην περίπτωση αυτή. Γιατί άραγε;

- Επιπροσθέτως, για άλλη μια φορά συνεχίζουν να αυξάνονται οι εναπομένουσες προς εκκαθάριση υποχρεώσεις που αφορούν τη διαρθρωτική πολιτική και το ταμείο συνοχής, φθάνοντας τα 131,6 δισ. ευρώ.

- Αξίζει να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με τον «κανόνα n+2» το ποσόν αυτό θα «λήξει» εάν δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2008.

- Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε πως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού εκταρίων και δικαιούχων που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι σε αυτούς συγκαταλέγονται σιδηροδρομικές εταιρείες, ιππικές λέσχες/λέσχες εκτροφής ίππων, λέσχες γκολφ/αναψυχής, καθώς και δημοτικά συμβούλια, και παραδέχθηκε ότι παραχωρήθηκαν δικαιώματα σε γαιοκτήμονες που δεν άσκησαν ποτέ καμία γεωργική δραστηριότητα …

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Jørgensen σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή. Η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής σε τέτοια θέματα, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι ευπρόσδεκτη. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Είμαι δυσαρεστημένη διότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε με μεγάλη ακρίβεια το πού δόθηκαν χρήματα και για ποιον σκοπό δαπανήθηκαν, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Σε μια περίοδο όπου η ΕΕ επιδιώκει να επεκτείνει τους τομείς της εξωτερικής της δράσης είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζεται η απόδοση λογαριασμών τόσο επιπόλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Στις 22 Απριλίου 2008 έγινε μια σημαντική συζήτηση σχετικά με την ψηφοφορία για την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2006.

Μολονότι διατυπώθηκε μια σειρά επικριτικών συμπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2006, υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο θετική αίτηση για την απαλλαγή.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα σημαντικά προβλήματα.

Πρώτον, η γραφειοκρατία της ΕΕ είναι υπερβολικά ανεπτυγμένη και έτσι πρέπει να προβούμε σε μια κατάλληλη επανεξέταση όσον αφορά τους οργανισμούς και παρόμοια όργανα που πλαισιώνουν τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής.

Δεύτερον, οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και όλο το σχετικό σύστημα πρέπει να απλουστευθούν για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Τρίτον, οι δικαιούχοι ζητούν μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων έργων και έργα στα οποία έχει ευκολότερη πρόσβαση ο μέσος πολίτης.

Τέταρτον, είναι αξιοσημείωτη η πρόοδος που σημειώθηκε στον τρόπο χρησιμοποίησης των κοινοτικών πόρων στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος για το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης των πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στα νέα κράτη μέλη.

Πέμπτον, ορισμένα κράτη μέλη καθιέρωσαν πιστοποιητικά που ελέγχονται από εθνικούς οργανισμούς ελέγχου ως προς τη διαχείριση κοινοτικών πόρων. Αυτή η μορφή δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τέλος αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το 2006 είναι το τελευταίο έτος της Ατζέντας του Βερολίνου (δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006) και έτσι θα πρέπει να είναι ένα δημοσιονομικό έτος με καλή απορρόφηση κοινοτικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), γραπτώς. − (DE) Ψήφισα κατά της χορήγησης απαλλαγής για τους λογαριασμούς της Επιτροπής γιατί σε πολλούς τομείς οι δημοσιονομικοί πόροι δεν χρησιμοποιήθηκαν με φειδώ και αποτελεσματικότητα κατά το 2006. Αυτό ισχύει ιδίως για τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία, τη διαφθορά σε πολλούς τομείς που αποκαλύφθηκε το 2007, και τις συμβάσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Έχω υποβάλει διάφορες γραπτές ερωτήσεις σχετικά με το τελευταίο θέμα, στις οποίες δεν απάντησε ικανοποιητικά η Επιτροπή.

 
  
  

- Έκθεση José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την απαλλαγή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2006 και την έκθεση του κ. Pomés Ruiz που συνιστά στο Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την απαλλαγή. Επιδοκιμάζω την ιδέα να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς των βοηθών των βουλευτών ταυτόχρονα με το καθεστώς των βουλευτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την επικουρία των βουλευτών, θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί η συμβατική ελευθερία των μελών του Σώματος, που αποτελεί προϋπόθεση της ανεξαρτησίας τους, υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ως εκ τούτου, είμαι αντίθετος σε κάθε μέτρο που περιορίζει την ελευθερία των βουλευτών να προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους, εφόσον φυσικά η εργασία αυτή εκτελείται πραγματικά και πληρώνεται ανάλογα.

Όσον αφορά το Ταμείο Εθελουσίας Συνταξιοδότησης, που είναι ένα συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σύστημα χρηματοδοτούμενο από κοινού από τους βουλευτές του ΕΚ και τον εργοδότη, συμφωνώ με τη γνωστοποίηση των ονομάτων των δικαιούχων και με το ότι η μεταρρύθμιση αυτού του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να γίνει παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των μελών του Σώματος. Τέλος, υποστηρίζω την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό για να αποφασιστεί πόσοι υπάλληλοι θα χρειαστούν για την υποστήριξη των μελών του Σώματος μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. − (FR) Οι περίπου 30 εκθέσεις για τις οποίες ψηφίζουμε σήμερα και οι οποίες αφορούν την απαλλαγή των διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας δείχνουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος. Επίσης, δείχνουν ότι ακριβώς αυτός ο έλεγχος βοηθά στην επισήμανση των αδυναμιών, της σπατάλης και των καταχρήσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης διαρθρωτικών πόρων και εξωτερικής βοήθειας, ή τουλάχιστον μερικών από αυτά. Ωστόσο, οι εκθέσεις αυτές δείχνουν επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει παρ’ όλ’ αυτά αποφασίσει να εγκρίνει τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας.

Δεν πρόκειται για άσκηση κριτικής παρά για πολιτική πράξη υποστήριξης του μηχανισμού των Βρυξελλών, του οποίου αποτελεί μέρος. Ομολογουμένως, το Κοινοβούλιο ανησυχεί για τις ελλείψεις που αποκαλύπτει η έκθεση εσωτερικού ελέγχου για τις δαπάνες για την επικουρία των βουλευτών. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαφάνεια που το Κοινοβούλιο ζητάει τόσο άμεσα από οποιονδήποτε άλλον –από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς– σαφώς δεν ισχύει για το ίδιο. Η έκθεση αυτή, που θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη φήμη του Σώματος, δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό, ούτε καν σε όλα τα μέλη του Σώματος. Η λήψη διορθωτικών μέτρων κατόπιν εορτής δεν αρκεί για να καταρρίψει αυτές τις σοβαρές κατηγορίες και το να κρατούνται κρυφές δεν πρόκειται να τις κάνει να εξαφανιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 κηλιδώνεται από την υποψία που επεκτάθηκε με απαράδεκτο τρόπο σε όλους τους συναδέλφους εξαιτίας της απόφασης να χαρακτηριστεί «εμπιστευτική» η έκθεση εσωτερικού ελέγχου για το 2006, η οποία υποτίθεται ότι αναφέρεται σε παρατυπίες ως προς τη χρησιμοποίηση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών.

Μια τέτοιου είδους απόφαση καθιστά ύποπτα όλα τα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ως εκ τούτου, η Ομάδα μας υπέβαλε τροπολογία στην οποία εμμένουμε ότι η έκθεση εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διατεθεί άμεσα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στο κοινό. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Σώματος.

Όσον αφορά την πολυγλωσσία, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των επισήμων γλωσσών της ΕΕ προσεγγίζεται όλο και πιο πολύ από την «οικονομική» σκοπιά –δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές δαπάνες– και ότι εμφανίζονται περιοδικά νέες διατάξεις με στόχο τον περιορισμό της χρησιμοποίησής τους, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα των διαφόρων ομιλητών να μιλούν και να ακούνε στη μητρική τους γλώσσα στις συνεδριάσεις ή σε επίσημες επισκέψεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακόμα, μας λυπεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα μας και η οποία ζητούσε τη χρησιμοποίηση λογισμικού ανοιχτής πηγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω το σημείο 65 της έκθεσης A6-0091/2008 του κ. Pomés Ruiz, επειδή δεν καθορίζει επακριβώς την έννοια των συγγενών. Θεωρώ ότι εάν το κείμενο έκανε λόγο για απαγόρευση απασχόλησης «μέλους της οικογενείας», το σημείο 65 θα ήταν πιο αποδεκτό και θα μπορούσε κανείς να το υποστηρίξει πιο εύκολα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Ο εισηγητής κ. Pomés Ruiz εκπόνησε μια καλή έκθεση.

Χαίρομαι διότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχτηκε την αρχή του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

Επίσης, χαίρομαι για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, εκτός του πλαισίου της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την έκθεση αυτή επειδή θεωρώ ύψιστη υποκρισία αφενός να ψηφίζουν οι βουλευτές τον αποκλεισμό μελών των οικογενειών τους από νόμιμη απασχόληση και αφετέρου να αρνούνται μετά να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες για το σύστημα ιδιωτικής σύνταξης που χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους και από το οποίο επωφελούνται οι ίδιοι.

Φυσικά, εδώ υπάρχει και το ερώτημα εάν οι βουλευτές καταβάλλουν τις δικές τους εισφορές που λαμβάνονται από την αποζημίωση γενικών εξόδων που καταβάλλεται σε αυτούς, διότι υποθέτουμε ότι πολλοί δεν το κάνουν. Στην καλύτερη περίπτωση δεν υπάρχει εδώ διαφάνεια, στη χειρότερη πρόκειται για κατάφωρη υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Λέω με λύπη μου ότι καταψήφισα την έκθεση. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αναφορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας στην παράγραφο 10, η οποία λαμβάνει υπόψη τη νέα διαδικασία του προϋπολογισμού που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Είναι απογοητευτικό το ότι τα μέλη του Σώματος δεν ψήφισαν υπέρ περισσότερης διαφάνειας και υπέρ της σαφούς δημοσιοποίησης της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − (EN) Όλες οι τροπολογίες που υποστήριξε σήμερα στην Ολομέλεια η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος όσον αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 αποσκοπούσαν στην αύξηση της διαφάνειας σε θέματα όπου το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση δημοσίου χρήματος.

Τροπολογία 16: Μετά από την αποκάλυψη ορισμένων λεπτομερειών της έκθεσης από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης είναι προς το συμφέρον του κοινού εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι διεξαγόμενες έρευνες.

Τροπολογία 4: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι αυτή η τροπολογία ενισχύει την ανάγκη δράσης για την παρακολούθηση των μέτρων που θα ληφθούν ως συνέχεια της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

Τροπολογία 7: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος υπερψήφισε την τροπολογία αυτήν επειδή είναι σημαντικό να έχει δικαίωμα η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να εξετάσει τα σχέδια και των δύο αυτών καθεστώτων.

Τροπολογία 11: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι εφόσον το Ταμείο Εθελουσίας Συνταξιοδότησης χρηματοδοτείται εν μέρει από δημόσιους πόρους, πρέπει να δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος των μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το καταψήφισα αυτό απλά επειδή δεν θέλω να μου υπαγορεύει η ΕΕ ποιον μπορώ να απασχολήσω ή να προσλάβω και ποιον όχι.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Λυπάμαι διότι, αντίθετα με άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο δεν δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων επικαλούμενο τη συμφωνία κυρίων του 1970. Ωστόσο, φαίνεται σημαντικό να το κάνει προκειμένου να είναι περισσότερο υπόλογο στους ευρωπαίους πολίτες. Βάσει αυτής της συμφωνίας κυρίων, το Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιεί την κατάσταση των προβλεπομένων εξόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνον εφόσον η κατάσταση αυτή των προβλεπομένων εξόδων δεν αντίκειται προς τις κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό καθώς και την έδρα των θεσμικών οργάνων.

Όσον αφορά τον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) υποστηρίζω το αίτημα για μέγιστη διαφάνεια και το αίτημα να διασφαλιστεί ότι, σύμφωνα με το σημείο 42 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου δεν πρέπει να εμφαίνεται καμία επιχειρησιακή δαπάνη της ΚΕΠΠΑ. Παρ’ όλ’ αυτά θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό με διακριτική ευχέρεια για την ΚΕΠΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η λέξη «διαφάνεια» περιλαμβάνει πάρα πολλά και σε αυτόν τομέα ζητούνται πολλά από (ορισμένα) κράτη μέλη σε επίπεδο δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Παρ’ όλ’ αυτά, τέτοιες «απαιτήσεις» φαίνεται πως δεν αφορούν το Συμβούλιο, το υπερεθνικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των διαφόρων κρατών μελών –του οποίου οι εξουσίες θα αυξηθούν εάν εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας– αφού δεν παρουσίασε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

«Κάνε αυτό που λέω κι όχι αυτό που κάνω»… θα μπορούσε να είναι το σύνθημα του Συμβουλίου για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2006.

Μολονότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οποία ψηφίσαμε σήμερα δεν υιοθετεί μία πιο σκληρή και επικριτική γραμμή απέναντι στη θέση του Συμβουλίου, ζητεί τουλάχιστον να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση, και ζητεί επίσης περισσότερη ενημέρωση, συγκεκριμένα όσον αφορά τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Ζητεί να αποκαλυφθεί η ακριβής φύση των δαπανών, κάθε μίας χωριστά, και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των «αποστολών» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και των δράσεων των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ – κατά την άποψή μας, μια διευκρίνιση των ποσών που χρησιμοποιούνται για την κοινοτική πολιτική παρέμβασης και στρατιωτικοποίησης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το ΔΕΚ θέσπισε κώδικα δεοντολογίας που θα ισχύει για τα μέλη και τα πρώην μέλη του ΔΕΚ, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και που περιλαμβάνει υποχρέωση υποβολής δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, μολονότι είναι λυπηρό ότι οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται στην ιστοθέση του ΔΕΚ.

Επισημαίνω ότι τα κτιριακά ζητήματα (πρόβλημα με τον διορισμό ενός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την επέκταση του Μεγάρου· υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα αγοράς μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του ΔΕΚ, στην οποία ορίζονται οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την συμπλήρωση της σύμβασης-πλαισίου του 2001 και που προβλέπουν την πώληση στο ΔΕΚ του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα για το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ όταν τα κτίρια περιέλθουν στην κατοχή του ΔΕΚ· έλλειψη ανάλογου ανταγωνισμού) επιβεβαιώνουν την ανάγκη δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής αρχής που θα χειρίζεται όλα τα κτιριακά ζητήματα των θεσμικών μας οργάνων.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τον συγχαίρω για την ποιότητα των λογαριασμών που ελέγχθηκαν από εξωτερική εταιρία, η οποία κατέληξε σε ευνοϊκό συμπέρασμα, και από τον εσωτερικό ελεγκτή. Όσον αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών, παρατηρώ όπως και οι συνάδελφοί μου ότι τα μέλη του ΕΕΣ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς του ΕΕΣ, καταθέτουν δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (όπως μετοχές, ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πιστοποιητικά επενδύσεων και ακίνητη περιουσία, καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες του/της συζύγου).

Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι τα μέλη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο μέσω ενός δημόσιου μητρώου. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του πλουτισμού που πρέπει να μετράται σε ποσά και του θέματος της σύγκρουσης συμφερόντων που πρέπει να δείχνει τη φύση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα και τις προσωπικές σχέσεις που εμπλέκονται σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αυτή η αιτιολόγηση ψήφου έχει απλά σκοπό να δείξει ότι μία από τις πτυχές που αναλύθηκαν στην απαλλαγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2006 ήταν η έλλειψη προσωπικού, δεδομένου του όγκου εργασίας που αντιμετωπίζει αυτό το θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Είχε ήδη επισημανθεί σε προηγούμενα έτη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους για να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως και να ασκήσει τις ελεγκτικές του λειτουργίες.

Μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, οι ελλείψεις παραμένουν μέχρι σήμερα. Η ίδια η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκαλύπτει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορά μεταξύ του προσφερόμενου μισθού και του υψηλού κόστους ζωής στο Λουξεμβούργο όπου έχει την έδρα του το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής για τη «σταθερότητα των τιμών», δηλαδή ο περιορισμός των αμοιβών, γίνονται και εδώ αισθητά: μεγαλύτερη εκμετάλλευση.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ.

Όπως πολλοί συνάδελφοι, επιδοκιμάζω την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2007, μιας νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), για την περίοδο 2008-2014, θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Όσον αφορά τους ελέγχους, στην ετήσια έκθεση δραστηριότητάς της η ΕΟΚΕ θεώρησε ανεπαρκή τον αριθμό των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2006. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί. Έχει καίρια σημασία να είναι αυστηροί οι διεξαγόμενοι έλεγχοι. Πρέπει να μας χαροποιεί η προσωπική διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚΕ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων.

Ταυτόχρονα συγχαίρω όπως πολλοί συνάδελφοι την ΕΟΚΕ για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου που αποτελείται από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνονται ο έλεγχος της ανεξαρτησίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και η αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται εν συνεχεία των συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής της Επιτροπής των Περιφερειών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών. Όπως πολλοί συνάδελφοι, επικροτώ την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2007, μιας νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, για την περίοδο 2008-2014, θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Η νέα συμφωνία διατηρεί τους σημαντικότερους τομείς (υποδομές, ΤΠ και τηλεπικοινωνίες, καθώς και τη μετάφραση μαζί με την παραγωγή εγγράφων) στο πλαίσιο των κοινών υπηρεσιών, ενώ διαχωρίζονται ένας περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών, όπως οι εσωτερικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές/ιατρικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και ο σχεδιασμός εντύπων. Χαίρομαι με το αποτέλεσμα που αφορά το ατυχές ζήτημα των δαπανών ταξιδίου για τα μέλη της ΕτΠ και της μεταφοράς μισθών ορισμένων υπαλλήλων. Τέλος, χαίρομαι για την αύξηση της ανεξαρτησίας και των πόρων της υπηρεσίας δημοσιονομικής επαλήθευσης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren. Όπως πολλοί συνάδελφοι, εκπλήσσομαι διότι κατά το διάστημα από το 2003 έως το 2006, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον Διαμεσολαβητή αυξήθηκαν σταθερά από 4 438 653 σε 7 682 538 ευρώ (+73%) και οι θέσεις από 31 σε 57 (+84%), ενώ οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 57% και οι νέες έρευνες από 253 σε 258 (+2%). Σε λειτουργικό επίπεδο επικροτώ την υπογραφή της νέας συμφωνίας πλαισίου συνεργασίας με το Κοινοβούλιο για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τον διορισμό του πρώτου Γενικού Γραμματέα του Διαμεσολαβητή την 1η Αυγούστου 2006. Φαίνεται ότι σε ορισμένους τομείς θα μπορούσε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Επίσης, εκπλήσσομαι για τις δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2006, ιδίως για καταρτισμένους νομικούς, εξαιτίας των δύο διαδοχικών κυμάτων διεύρυνσης (2004 και 2007), των αποχωρήσεων υπαλλήλων και της δυσκολίας που παρουσιάζει η προσέλκυση και διατήρηση υποψηφίων στο Στρασβούργο με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Όπως πολλοί συνάδελφοι, επικροτώ την πρωτοβουλία του ΕΕΠΔ και του βοηθού ΕΕΠΔ να δημοσιεύουν ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων σε έντυπο παρόμοιο εκείνου που συμπληρώνουν κάθε χρόνο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευτυχώς η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας των Γενικών Γραμματέων της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οποία υπέγραψαν από κοινού με τον ΕΕΠΔ στις 7 Δεκεμβρίου 2006, παρατάθηκε για άλλα τρία έτη, αρχής γενομένης από την 16η Ιανουαρίου 2007. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαδικασίες του εκ των υστέρων προκαταρκτικού ελέγχου και της έκδοσης τελικών γνωμοδοτήσεων από τον ΕΕΠΔ έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ο ΕΕΠΔ αποφάσισε να δημιουργήσει διάρθρωση εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες και απαιτήσεις του.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον διευθυντή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής των δορυφορικών οργανισμών, των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και τώρα ο συνολικός προϋπολογισμός τους φθάνει περίπου το ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μη διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας του. Επίσης, απαιτούνται επειγόντως βελτιώσεις στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών και επιδοκιμάζω τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου. Εκπλήσσομαι διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και πάλι υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ιδρύματος (43% για τις διοικητικές δαπάνες και 45% για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες) και για τις αμφιβολίες που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον κανόνα της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Εκπλήσσομαι διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε πως η δήλωση αξιοπιστίας του διευθυντή υπόκειται σε επιφυλάξεις.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Επικροτώ τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του CEDEFOP και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι το συσσωρευμένο δημοσιονομικό πλεόνασμα του Μεταφραστικού Κέντρου για το 2006 ανήλθε σε 16,9 εκατομμύρια ευρώ και ότι, το 2007, το Κέντρο θα επιστρέψει 9,3 εκατομμύρια ευρώ στους πελάτες του. Αυτή η συσσώρευση πλεονασμάτων υπονοεί ότι η μέθοδος τιμολόγησης των μεταφράσεών του Κέντρου δεν είναι αρκετά ακριβής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η Ευρώπη χρειάζεται την πολυγλωσσία για να επιβιώσει. Η πρώτη κοινοτική οδηγία του 1958 αναφέρεται στην πολυγλωσσία. Η Ένωση δεν χρησιμοποιεί απλά μία ή αρκετές γλώσσες της επιλογής της, τις οποίες μπορεί να μην κατανοεί η πλειονότητα των πολιτών.

Η μετάφραση των νομοθετικών, πολιτικών και διοικητικών εγγράφων δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις. Η πολυγλωσσία συνεισφέρει στη βελτίωση της διαφάνειας, της νομιμοποίησης και της αποτελεσματικότητας της Ένωσης. Οι περιορισμοί εξαιτίας του πολυγλωσσικού καθεστώτος έχουν θετική επίδραση στα έγγραφα που είναι πιο ακριβή και δημιουργούνται εντός δεδομένης προθεσμίας. Εξ ονόματος της σλοβακικής γλώσσας και εκείνων που τη χρησιμοποιούν, ζητώ να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων μεταφραστών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2009.

Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνονται χωρίς καθυστέρηση οι μεταφράσεις και να συνεχίσουν να μεταφράζονται από αυτήν την περίοδο όλα τα νομοθετικά, πολιτικά και διοικητικά έγγραφα στα σλοβάκικα και σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις πολιτικές δραστηριότητες όλων των θεσμικών οργάνων, τα δε σημαντικότερα έγγραφα είναι τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων του Σώματος. Δηλώνω ότι κάνω γραπτή δήλωση υπέρ της διατήρησης του πολυγλωσσικού καθεστώτος και ζητώ από τους σλοβάκους μεταφραστές και διερμηνείς να συνεισφέρουν με τις γλωσσικές γνώσεις τους στην πολυγλωσσία στην Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να μας ανησυχήσει το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις από το Κέντρο χωρίς να έχουν εκ των προτέρων εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό, κατά παράβαση του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Το Κέντρο πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, και ως προς τη δημοσιονομική διαχείριση, για να βελτιωθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

 
  
  

- Έκθεση: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Γενικά, τα μέλη του ΕΚ επικροτούν τις προσπάθειες του Κέντρου Παρακολούθησης να βελτιώσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του μολονότι το επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων παραμένει υψηλό. Επιδοκιμάζω την επιθυμία του Κέντρου Παρακολούθησης να προβεί σε αξιολόγηση των δράσεων του το 2007 και το γεγονός ότι αναμένεται διαχειριστικό σχέδιο για το 2008 και το 2009.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού και το πρόγραμμα εργασίας του 2006 και του 2007 περιλαμβάνουν σχετικά λίγες πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, για οικονομικά στοιχεία, κινδύνους, αξιολόγηση και έλεγχο του Οργανισμού, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα της πληροφόρησης και να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα του.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Επιδοκιμάζω τον ρόλο της Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης στην ανάπτυξη και εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και τη χρηστή διαχείριση του προγράμματος CARDS. Η Υπηρεσία Ανασυγκρότησης εκπλήρωσε ικανοποιητικά την αποστολή της και τώρα μπορεί να σταματήσει τη δραστηριότητά της. Αυτό προβλέπεται για το τέλος του 2008 προκειμένου η διαχείριση της βοήθειας προς τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να ανατεθεί στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις χώρες αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η υπηρεσία αυτή συστήθηκε μετά από την επίθεση του NATO στην πρώην Γιουγκοσλαβία και διαχειρίζεται τα κυριότερα προγράμματα «βοήθειας» της ΕΕ στα Βαλκάνια.

Οι στόχοι της είναι σαφείς και περιλαμβάνουν, όπως ασφαλώς θα περίμενε κανείς, «βοήθεια» στο πλαίσιο μιας «μεταρρυθμιστικής» διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία θεσμών και ενός «κράτους δικαίου» κατ’ εικόνα της ΕΕ και σύμφωνου με τις φιλοδοξίες της, μέσω της καθιέρωσης μίας «οικονομίας της αγοράς», δηλαδή μιας καπιταλιστικής οικονομίας.

Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέκεται στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «είναι πεπεισμένο ότι τη στιγμή που η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαχείριση του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας (…) θα πρέπει πλέον να θέσει υπόψη του Συμβουλίου νέα εντολή για την Υπηρεσία η οποία, όπως έχει αποφασισθεί, πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της στα Βαλκάνια έως τα τέλη του 2008 και να μετατραπεί σε μια πραγματικά Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερικών δράσεων». Επίσης, διευκρινίζει ότι «μια νέα εντολή αυτής της επιτυχούς υπηρεσίας θα ήταν ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να εκτελούνται τα νέα καθήκοντα στις εξωτερικές σχέσεις» (…) «σε περιοχές όπου η παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί».

Με άλλα λόγια, η απαράδεκτη μεταμόρφωση αυτής της υπηρεσίας σε ένα ακόμα όργανο υποστήριξης της πολιτικής παρέμβασης της ΕΕ σε άλλες περιοχές του κόσμου.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δήλωσε πως μεγάλο ποσό πιστώσεων του προϋπολογισμού για επιχειρησιακές δραστηριότητες έχει μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2007. Αυτό προϋποθέτει αδυναμία συμμόρφωσης με τη δημοσιονομική αρχή του ενιαυσίου. Επίσης, θα πρέπει να επικριθούν ορισμένες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου του Οργανισμού που δεν έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των καθηκόντων του διατάκτη και της λογιστικής.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Συγχαίρω τον Οργανισμό για το έργο του όσον αφορά τη διάδοση μεθόδων πρόληψης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας στην ΕΕ. Παρ’ όλ’ αυτά, λυπάμαι διότι δεν έχει επαρκή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των κρατών μελών που εξειδικεύονται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Αδυνατώ να κατανοήσω τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ότι τα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού φαίνεται ανθηρή, με χαμηλό επίπεδο χρήσης πόρων (μικρότερο του 60%) και σημαντικά λογιστικά πλεονάσματα συνδεόμενα με συσσωρεύσεις, και ταυτόχρονα με επιδότηση από την Κοινότητα και τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν κοινοτικές άδειες εμπορίας (δηλαδή έσοδα 119 εκατ. ευρώ το 2006 συν μία κοινοτική επιδότηση 31 εκατομμυρίων ευρώ).

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μη διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Θεωρώ περίεργο το ότι σημειώθηκε ελλιπής εκτέλεση των δαπανών του Οργανισμού που προφανώς οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτική πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης στην Πάρμα (μόνο τα δύο τρίτα των 250 θέσεων που προέβλεπε ο Οργανισμός κατέστη δυνατό να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2006) και στην ασυνέπεια των λογαριασμών.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τον Οργανισμό, λυπάμαι διότι το ποσοστό χρήσης των πιστώσεων πληρωμών για τα μέτρα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης είναι υπερβολικά χαμηλό (67,7%), παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Τέλος, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο αριθμός μεταφορών πιστώσεων είναι πολύ μεγάλος, ο προγραμματισμός της πρόσληψης προσωπικού είναι ανεπαρκής και η παρουσίαση του προϋπολογισμού είναι εσφαλμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ο αριθμός των οργανισμών και των άλλων κοινοτικών οργάνων πολλαπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια –από τη Συνθήκη της Νίκαιας ως αυτό που τώρα είναι γνωστό ως σχέδιο Συνθήκης «της Λισαβόνας». Βάσει πολύ διαφορετικών αντικειμενικών σκοπών, ο κύριος στόχος τους είναι να λειτουργούν ως καταλύτης για την ενίσχυση της όλο και πιο υπερεθνικής φύσης των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικά αυτοί οι οργανισμοί και τα όργανα υπάρχουν για να «συντονίζουν» ή να «υποστηρίζουν» τα κράτη μέλη σε διάφορους τομείς και ο αριθμός τους αυξήθηκε σταδιακά: όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, το 2000 ήταν 8 και το 2006 ξεπερνούν τους 20!

Παρουσιάζω μερικά παραδείγματα, αν και υπάρχουν πολύ περισσότεροι: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανασυγκρότηση (Βαλκάνια), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, …

Όσον αφορά την απαλλαγή αυτών των οργανισμών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε τη γενική παρατήρηση ότι δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τα μέτρα του Δημοσιονομικού Κανονισμού, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις – για να αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διάρθρωση των τελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι δαπάνες και τα έσοδα για τις δραστηριότητες πιστοποίησης (έσοδα 35 εκατ. ευρώ και δαπάνες 48 εκατ. ευρώ).

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, παρατηρούμε με λύπη σημαντικά ποσοστά μεταφοράς πιστώσεων (85% για τις επιχειρησιακές δαπάνες) και πρέπει να επιδοκιμάσουμε το γεγονός ότι ο Οργανισμός αποφάσισε την εφαρμογή των 24 προτύπων εσωτερικού ελέγχου που θέσπισε η Επιτροπή για το 2008 καθώς και την απόφασή του να προσλάβει υπεύθυνο προμηθειών και εσωτερικό ελεγκτή για να γίνει η λειτουργία αυτή πιο γρήγορη και αξιόπιστη.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Θα ήθελα να πω για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ότι δεν συμμερίζομαι τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού σε μια νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, της οποίας τα καθήκοντα από το 2010 θα ήταν να εξασφαλίσει ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα εκτελούν τις εργασίες τους ως αποδοτική ομάδα βάσει κοινών κατευθυντηρίων αρχών, να εκπονεί γνωμοδοτήσεις και να συμβάλλει στην προετοιμασία των μέτρων της ενιαίας αγοράς της Επιτροπής για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τον FRONTEX, δεν είναι σωστό ότι απέκτησε πλήρη δημοσιονομική αυτονομία μόλις την 1η Οκτωβρίου του 2006 και ότι προηγουμένως όλες οι δαπάνες σχετικά με διοικητικά θέματα έπρεπε να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Συγχαίρω τον Οργανισμό για το έργο του, παρά την ανεπάρκεια των πόρων, και ελπίζω ότι οι πόροι θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Μεταξύ άλλων πιθανών προβληματισμών σχετικά με την απαλλαγή του Οργανισμού πρέπει να υπογραμμιστεί ότι υπήρξαν σημαντικά υπόλοιπα στο τέλος του 2006 και, πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, ότι το ίδιο έτος εγκρίθηκαν δύο διορθωτικοί προϋπολογισμοί με στόχο την αύξηση του προϋπολογισμού του.

Μετά από αυτούς τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε στα 19,2 εκατ. ευρώ. Όμως, σύμφωνα με τους λογαριασμούς του ίδιου του Οργανισμού, στο τέλος του 2006 διέθετε 14,3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά!

Παρατηρήθηκαν επίσης κάποιες παρατυπίες σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού, και συγκεκριμένα όσον αφορά τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσληψης που δεν συμφωνούσαν με τις γενικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (αυτό είναι βασικά μια κατάσταση που σημειώνεται επανειλημμένα στην απαλλαγή του προϋπολογισμού διαφόρων κοινοτικών οργανισμών, που έχουν επικριθεί αρκετές φορές για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων).

Η πολιτική επιθυμία να προχωρήσει η κοινοτικοποίηση της «διαχείρισης των συνόρων» σε επίπεδο ΕΕ και να συσταθεί ο Frontex –πράγμα με το οποίο ασφαλώς δεν συμφωνούμε– ήταν τόσο μεγάλη ώστε παραχωρήθηκαν πόροι που ξεπερνούσαν κατά πολύ την αποδεδειγμένη ικανότητα, και αυτό με κάνει να λέω ότι το 2006 σίγουρα προτρέξαμε…

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Από την ίδρυση της ΕΕ αγωνιζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο τη σπατάλη και την κατάχρηση χρημάτων. Είναι καιρός να αρχίσει επιτέλους η καταπολέμηση της απάτης στα ανώτατα κλιμάκια προκειμένου να απαιτηθεί η επιστροφή αχρεωστήστως καταβληθέντων ποσών και πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία εξοικονόμησης χρημάτων. Αυτό συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα το να περιοριστούμε σε μία έδρα για το Κοινοβούλιο, καθώς και μια πιο λογική χρήση των πόρων από τους οργανισμούς της ΕΕ. Επιτρέπουμε την επικάλυψη σε κάποια θέματα, όπως για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα πολύτιμοι οργανισμοί όπως ο Frontex στερούνται πόρων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Γενικό Διευθυντή της EUROJUST σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά την EUROJUST, με εκπλήσσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία συμμόρφωσης με την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα καθήκοντα του διατάκτη και του τελικού ελεγκτή, καθώς και το ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) παρουσιάζει ακόμα τόσο μεγάλο έλλειμμα.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος.

Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Ενώ λαμβάνω υπόψη τους λόγους που αναφέρει η Ακαδημία, και ειδικότερα τη δυσκολία αυτού του νέου κοινοτικού οργάνου να συμμορφωθεί εξαρχής με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και το γεγονός ότι έκτοτε καθιερώθηκαν συστήματα ελέγχου, θα θεωρούσα φυσιολογικό να συμμορφωθεί πλήρως το όργανο αυτό το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2008 με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Fjellner που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Ο εισηγητής συνέχισε την πολύ καλή εργασία του κ. Stubb, ο οποίος ανέλαβε υπουργός στη φινλανδική κυβέρνηση.

Όπως πολλοί συνάδελφοι, λυπάμαι διότι το ΕΤΑ δεν εγγράφηκε στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, η δε εγγραφή του στον προϋπολογισμό πρέπει να αποτελέσει στόχο προτεραιότητας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013. Στο μεταξύ πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες διαχείρισης του ΕΤΑ, συγκεκριμένα καθιστώντας δυνατό να κλείσουν προηγούμενα ΕΤΑ όσο γρηγορότερα γίνεται και τυποποιώντας τους δημοσιονομικούς τους κανόνες. Με την έναρξη του δέκατου ΕΤΑ το 2008, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει τέσσερα τουλάχιστον ΕΤΑ ταυτόχρονα.

Τέλος, εκπλήσσομαι με το ποσό των 10,3 δισεκατ. ευρώ «υπολοίπων προς εκκαθάριση» που αποτελούν το 25% του συνόλου των αναληφθέντων κεφαλαίων. Είναι απολύτως απαραίτητο να μειώσει η Επιτροπή ακόμη πιο δραστικά τους πόρους αυτούς, και ιδίως τις παλαιές και αδρανείς αναλήψεις υποχρεώσεων.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή.

Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που δεν είναι χρήσιμος.

Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά την Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2007 η Αρχή είναι ιδιοκτήτης όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος Galileo, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% με δημόσιο χρήμα και, ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγχεται εξαιρετικά αυστηρά.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου