Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2038(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0091/2008

Keskustelut :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Äänestykset :

PV 22/04/2008 - 5.10
CRE 22/04/2008 - 5.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0134

Puheenvuorot
Tiistai 22. huhtikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, uudenlaiset rikokset ja erikoistuneet kansainväliset rikollisryhmät ovat valtavana haasteena jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaisille.

Rikollisten tehokas syyttäminen ja räikeimpien lainvastaisten toimien torjuminen ei ole mahdollista ilman sellaisten asianmukaisten välineiden luomista, joita poliisit voivat käyttää lainvalvonnassa. On olennaista, että erillisten valtioiden yksiköt voivat vaihtaa nopeasti tietoja rajatylittävän rikollisuuden kaltaisissa tilanteissa, jos rikolliset halutaan tunnistaa ja toimia koordinoida. DNA-tietokannat ja digitaaliset sormenjälkitietokannat ovat erittäin tärkeä väline rikollisuuden torjunnassa. Niiden avulla rikollinen voidaan tunnistaa riippumatta siitä, missä rikos on tehty.

Bárbara Dührkop Dührkopin mietintö syyttäjäviranomaisten rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa on arvokas aloite, joka vahvistaa Prümin sopimuksella vuonna 2005 käynnistettyä toimenpidettä Yhdysvaltain kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, tässä mietinnössä kehotetaan laajentamaan Prümin sopimuksen soveltamisalaa rajatylittävän terrorismin torjumiseen. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että terrorismia on torjuttava. Se on itsestään selvää. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on tehtävä rajatylittävää yhteistyötä. Prümin sopimuksessa on kuitenkin kyse valvotusta tietojen vaihdosta, kiinnittämättä huomiota huolenaiheisiin, jotka koskevat kyseisten tietojen suojelua ja turvallisuutta. Kun otetaan huomioon sanomalehtiartikkelit poliisivoimien yhtenäisyydestä tietyissä jäsenvaltioissa, meidän kaikkien pitäisi olla huolestuneita kyseisten tietojen jakamisesta.

Mietinnön sisällöllä itse asiassa rikotaan merkittävästi kansalaisoikeuksia koko EU:n alueella, koska DNA-tietojen keräämisestä ja välittämisestä muille EU:n jäsenvaltioille tulee ensimmäistä kertaa pakollista.

Kuljemme suin päin kohti ”ison veljen Eurooppaa”, ja poliitikkomme vain seuraavat tätä toimettomina vierestä. Tämän takia äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, oikeusasiamiehen asema kasvaa, erityisesti Lissabonin sopimukseen ja perusoikeuskirjaan liittyvien ratkaisujen ja haasteiden yhteydessä. Haluamme luoda kansalaisten Euroopan – Euroopan, joka on lähellä kansalaisiaan, Euroopan, joka on mallikappale ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta. Tämän takia yhteydenottomenettelyistä ja myös kansalaisten ja oikeusasiamiehen välisistä yhteistyömenettelyistä olisi tehtävä helpompia. Aikaa, joka oikeusasiamiehen tasolla kuluu asioiden tutkimiseen, olisi vähennettävä mahdollisimman vähäiseksi.

Haluan myös kiinnittää huomiota periaatteisiin, joita sovelletaan kansallisten oikeusasiamiesten ja Euroopan oikeusasiamiehen väliseen yhteistyöhön toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Aseman ja tehtävien jakaminen parantaa kaikkien osapuolten tehokkuutta.

 
  
  

- Mietintö: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gal'a (PPE-DE). – (SK) Annoin puoltavan ääneni mietinnölle, jonka kollegani Adamos Adamou on laatinut elinten luovutuksesta ja elinsiirroista. Meidän on puututtava ongelmaan, joka koskee siirrettävien elinten puutetta Euroopassa, sillä se on tärkein elinsiirto-ohjelmaan vaikuttava tekijä.

Euroopassa on noin 60 000 potilasta, jotka odotuslistojen mukaan odottavat elinsiirtoa. Sydän-, maksa- tai keuhkosiirrännäistä odottavien potilaiden kuolleisuusaste vaihtelee yleensä 15 ja 30 prosentin välillä. Vuoden 2006 Eurobarometri-kyselyn mukaan 56 prosenttia eurooppalaisista haluaa luovuttaa elimensä elinsiirtotarkoituksiin kuolemansa jälkeen. Ihmisiä olisi kannustettava kertomaan elinten luovutuksesta ja ilmoittamaan tästä toiveestaan sukulaisilleen. Myös terveydenhuoltoalan ammattilaisten koulutusta on parannettava.

Tilastot osoittavat, että jopa 81 prosenttia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisista tukee elinluovutuskortin käyttöä. Kyseinen kortti auttaa tunnistamaan luovuttajan. Tästä huolimatta ainoastaan 12 prosentilla Euroopan kansalaisista on tällä hetkellä tällainen kortti. Tuen komission aloitetta eurooppalaisen elinluovutuskortin käyttöönottamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, jäsenvaltioiden terveydenhuoltopalveluista vastaavat tahot asettavat korkeimpaan arvoon ihmisten elämän ja terveyden. Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä pikaisesti kaikki toimet, joilla niitä pyritään suojelemaan.

Elinsiirrot ovat yksi nopeimmin kasvavista lääketieteen aloista. Tuhansille ihmisille annetaan mahdollisuus palata elämään – ikään kuin mahdollisuus uuteen elämään. Euroopan unionissa suoritettujen elinsiirtojen määrä suhteessa elinsiirtoa odottavien henkilöiden määrään on vielä riittämätön, ja useat elinsiirtoa odottavat potilaat kuolevat ennen kuin leikkaus voidaan suorittaa, koska elimiä ei ole saatavilla.

Elinsiirtoleikkausten määrän lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Yhtenä keskeisenä keinona tähän on edistää elinsiirtoja koskevaa tietämystä kansalaisten keskuudessa ja kannustaa mahdollisia luovuttajia ilmoittamaan toiveestaan luovuttaa elimensä kuoleman jälkeen. On myös tärkeää luoda kattava elinsiirtoleikkauksia koskeva järjestelmä ja valvoa sitä, jotta torjutaan vastenmielistä laitonta elinkauppaa, jota ei esiinny ainoastaan maailman köyhillä alueilla.

Mielestäni Adamos Adamoun mietintö on tärkeä viesti jäsenvaltioille, jotka korostavat ongelman vakavuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, koska kyseessä on poikkeuksellisen tärkeä, joskin vaikea kysymys. Ilmoitus siitä, että henkilö haluaa luovuttaa kuolemansa jälkeen elimensä elinsiirtotarkoituksiin, on lahja elämälle; se pelastaa toisten hengen; se on poikkeuksellinen lahja ihmiskunnalle.

On pidettävä mielessä, että elinten puutteen ja niillä käytävän laittoman kaupan välillä on yhteys. Toisinaan elinten puute saa ihmiset rikkomaan lakia ja hankkimaan elimiä laittomasti, jotta he voivat pelastaa ihmishengen. Tämä on eettinen ja moraalinen ongelma, ja samalla myös oikeudellinen ongelma.

Luovutusten ja elinten ottamisen, testaamisen, säilyttämisen ja kuljettamisen laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei voida tinkiä, sillä ne ovat lähtökohtana onnistuneelle elinsiirrolle.

Meidän on myös pidettävä mielessä, että EU:n tasolla on toteutettava tehokasta tiedotuspolitiikkaa, jotta kansalaisten tietämystä tästä asiasta lisättäisiin. Tämän kysymyksen pitäisi olla perustavanlaatuisena haasteena jäsenvaltioille. Kysymys, josta keskustelemme tänään, vaatii asianmukaista käsittelyä, uutta tutkimusta ja moraalisia ja eettisiä ratkaisuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Haluaisin kiittää kollegoitani siitä, että he tukivat Euroopan kansanpuolueen ehdotuksia Europolista ja tutkimuksesta. Olemme pettyneitä siihen, että Europol aliarvioi merkityksen, joka on annettava elinten kansainvälisen salakuljettamisen valvomiselle. Jopa Euroopassa lapsia katoaa elinkaupan takia, ja Kiinan lisäksi myös Moldovassa elimiä ostetaan ja myöhemmin myydään laittomilla markkinoilla eurooppalaisille korkeaan hintaan. Tämä on tietenkin syy siihen, miksi Europolin on valvottava tilannetta. Emme voi estää kansainvälistä elinsiirtoturismia ilman elinsiirto-ohjelmien parempaa koordinointia koko EU:n alueella. Tämän toteuttamiseksi meidän on ensin sovittava yhteisestä toimintatavasta, jota sovelletaan ilmoituksiin suostumisesta elinten luovuttajaksi. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ihmisalkioiden siirron alalla tehtävät kokeet ovat epäeettisiä ja vastuuttomia. Toisaalta aikuisten kantasoluja koskevalla kliinisellä tutkimuksella on saatu erinomaisia tuloksia kudosten siirron alalla, esimerkiksi sydänpotilaiden osalta, eikä tämä menettely ole vastoin ajatusta ihmisten ainutlaatuisuuden kunnioittamisesta. Mietinnössämme vedotaan voimakkaasti komissioon, joka esittää pian ehdotuksen sitovaksi tekstiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, käsiteltäessä elinten luovutusta koskevaa mietintöä haluan esittää kunnioitukseni entiselle avustajalleni James Sullivanille, joka kuoli traagisesti 10. helmikuuta, kuten monet teistä tietävät.

James ja toinen avustaja Aoife keskustelivat vaaditusta suostumuksesta toimistossamme 8. helmikuuta ja päättivät, että jos jommallekummalle heistä – kummatkin nuoria ihmisiä – tapahtuisi jotakin, he luovuttaisivat elimensä. Emme voineet arvata seuraavan yön traagisia tapahtumia emmekä sitä, että sunnuntaina Jamesin elämää ylläpitävä laitteisto laitettaisiin pois päältä. On kunnianosoitus Jamesille, että Euroopan unionin alueella on nyt ihmisiä, jotka elävät hänen auliutensa ansiosta. Hänen vanhempansa Edna ja Tom, jotka asuvat Corkissa Irlannissa, surevat hänen poismenoaan, eivätkä he koskaan toivu menetyksestään. Heidän ainoana toivonaan on se, että vaikka James ei ole enää keskuudessamme, muut ihmiset ovat saaneet elää hänen auliutensa ansiosta.

Tämä on luonnollisesti erittäin henkilökohtainen mietintö toimistollemme, ja tuen mietintöä täysimääräisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, elinten luovuttaminen ja siirtäminen on yksi perustavanlaatuisista ongelmista, joita on käsiteltävä ja joista on päästävä yhteisymmärrykseen Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Toisaalta kymmenet tuhannet ihmiset odottavat elinsiirtoa. Toisaalta olemme kohdanneet vakavan lääketieteellisen, oikeudellisen ja eettisen/moraalisen ongelman.

Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on kehitettävä tehokas elinsiirtojärjestelmä. Elinsiirtojärjestelmästä ei saa tulla taloudellista luokkaa, eikä se saa johtaa siihen, että elimiä kohdellaan sisämarkkinoiden tuotteina. Mikäli näin pääsisi käymään, syntyisi rikollisryhmiä, jotka hyödyntäisivät köyhyyttä ja hätää ja lisäisivät näin ihmisten hyväksikäyttöä, erityisesti niillä alueilla, jotka kärsivät suuresta työttömyydestä, puutteesta ja nälästä.

 
  
  

- Mietintö: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Hyvä Christopher Heaton-Harris, meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa sille, mihin GNSS-lyhenteellä viitataan: toinen niistä on ”Galileo Navigation Satellite System” (Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä) ja toinen ”Global Navigation Satellite System” (maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä). Kumpi on tiedän suosikkinne, hyvä Christopher Heaton-Harris?

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, tiedättekö, minulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut mitään sananvaltaa tässä paikassa! Valintani on ”Great British” (mahtava brittiläinen) – jos totta puhutaan, valintamme on ”global” (maailmanlaajuinen). Olen melko varma siitä, että se on ”global”. Aioin mainita tämän erillisvirastoja koskevassa äänestysselityksessäni.

Käsittelen nyt lyhyesti vastuuvapauden myöntämistä komissiolle. Kuten joka kerta sen jälkeen, kun pääsin parlamenttiin, äänestin sitä vastaan, että Euroopan komissiolle myönnettäisiin vastuuvapaus. Tunnustan, että komissiossa on työskennelty kovasti sen oman tilinpäätöksen selvittämiseksi. Järjestelmät ovat muuttuneet, mutta Euroopan komission toimintatavat ovat pysyneet samoina. Vielä tänäkin päivänä Euroopan komissiossa periaatteena on ”pidetään matalaa profiilia, eikä ilmoiteta rikkeistä”. Tapaamme kaikki toisinaan henkilöitä, jotka työskentelevät komissiossa ja jotka voivat kertoa meille epävirallisesti asioista, joiden ei pitäisi siellä tapahtua, mutta jotka eivät halua toistaa sanomaansa julkisesti ja ilmoittaa siitä pääosastojensa johtajille.

Tiedän, että täällä ei haluta evätä vastuuvapauden myöntämistä. Se on häpeällistä, koska siitä ei aiheudu poliittisia seuraamuksia. Annoimme asiasta oikeudellisen lausunnon seitsemän vuotta sitten. Kuten totesin, äänestin mietintöä vastaan ja teen niin koko sen ajan, jonka täällä vietän.

 
  
  

- Mietintö: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, kannatin vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodelta 2006, mutta äänestin siihen liittyvää pitkää päätöslauselmaa vastaan, koska se sisältää huomautuksia ja kysymyksiä, joissa joko lausutaan itsestäänselvyyksiä (58 kohta) tai ei kunnioiteta arvoja, jotka katson tärkeiksi (65 kohta). Miettikää vaikka sitä, että suurin osa parlamentin jäsenistä äänesti äsken siitä, että jäsenet eivät voi ottaa palvelukseensa aviopuolisoaan, mutta että he voivat ottaa palvelukseensa rakastajansa, rakastajattarensa tai toy boynsa. Minulla ei henkilökohtaisesti ole tällaisia suhteita, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, kuinka absurdia tämä on.

Aiemmassa puheenvuorossani yritin korjata valheellisia väittämiä vapaaehtoisesta eläkerahastosta, aivan kuten rahaston puheenjohtajakin koko menettelyn ajan. Valitettavasti tästä ei ollut mitään hyötyä.

Mietinnön laatijat arvostelevat 71 kohdassa sitä, että rahaston hoitajat eivät saattaneet vakuutusmatemaattista alijäämää koskevaa tilannetta joulukuun 2007 lopussa ajan tasalle 15. maaliskuuta 2008 mennessä. On naurettavaa vaatia vuotta 2006 koskevassa mietinnössä tilinpäätöstä varainhoitovuodelta 2007, mutta voin silti vakuutella laatijoille, että näin on toimittu. Ajantasainen selvitys varainhoitovuoden 2007 tilanteesta on laadittu, mutta se esitellään ensin rahaston hallintoneuvostolle, joka on luxemburgilainen voittoa tavoittelematon järjestö. Arvoisa puhemies, saanen lisätä, että erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista. Koska en ole pirullinen, äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) José Javier Pomés Ruizin mietinnössä pääluokasta I – Euroopan parlamentti – äänestin sen tarkistuksen puolesta, jossa Euroopan parlamentin jäseniä kielletään ottamasta palvelukseen perheenjäseniä. Mielestäni teksti on asianmukainen ja olen tyytyväinen siihen, että tämä teksti hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa.

Syyt ovat yksinkertaisia: joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa, myös omassa maassani Romaniassa, keskustellaan parlamentin elinten ja jopa parlamenttien uskottavuudesta.

Mielestäni tämä on oikea kanta asiaan, sillä muun muassa esimerkiksi omassa kotimaassani Romaniassa valtion päämies on itse ottanut poliittiseksi tavoitteekseen sen, että parlamentti toimielimenä ja parlamentin toimet menettävät uskottavuuttaan, koska huomiota kiinnitetään yksittäisen parlamentin jäsenen toiminnassa havaittuihin virheisiin tai heikkouksiin.

Toistan, että olen tämän takia tyytyväinen tekstin hyväksymiseen, sillä se voi yhdessä muiden toimien kanssa johtaa parlamenttien arvovallan ja uskottavuuden lisääntymiseen jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Äänestin parlamentin vastuuvapautta vastaan niiden useiden lehdistössä julkaistujen artikkelien perusteella, jotka juontavat juurensa Euroopan parlamentin yksikköjen laatimaan sisäiseen tarkastuskertomukseen. Tätä kertomusta ei ole vielä julkaistu ja tuotu yleisön saataville. Siinä sanotaan, että täällä esiintyy ongelmia siinä, miten jäsenet käyttävät erilaisia etuuksia.

Olen sitä mieltä, että jäseninä meidän kaikkien pitäisi olla mahdollisimman avoimia. Olisi ollut järkevintä tuoda mietintö yleisön saataville, koska silloin kansalaiset olisivat ymmärtäneet, että kyse ei ole miljoonista punnista, vaan erittäin pienestä rahamäärästä, jota on kuitenkin selvitettävä ja valvottava ja joka aiheuttaa vaivaa järjestelmää väärinkäyttäville jäsenille ja vie heidät tuomioistuinten eteen. Tilanne ei kuitenkaan ollut niin paha kuin millaisena suuri yleisö koko tätä paikkaa nyt pitää.

Tämän takia äänestin mietintöä vastaan, koska mielestäni meidän olisi julkaistava tämä kertomus. Toivon, että kun parlamentin yksiköt antavat parlamentin puhemiehelle neuvoja tulevista kertomuksista, ne toimivat jatkossa mahdollisimman avoimesti ja julkaisevat mahdollisimman suuren osan tiedoista.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, olisin voinut antaa äänestysselityksen kaikkien virastojen osalta, mutta itse asiassa totesitte asian puolestani äänestyksen aikana. Virastoja on nyt niin paljon, että emme kaikki voi tietää, mitä ne ovat ja mitä ne tekevät. Olen itse asiassa yllättynyt siitä, että kukaan täällä täysistunnossa, lukuun ottamatta asiasta vastaavan valiokunnan jäseniä, ei tiennyt, mitä GNSS-valvontaviranomainen tekee tai edes mikä sen talousarvio on ollut. Olen erittäin huolestunut siitä, että joillakin näistä virastoista, joille olemme myöntäneet vastuuvapauden niiden tilinpäätösten perusteella, ei itse asiassa ole oikeusperustaa, ennen kuin kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät Lissabonin sopimuksen. Mikähän mahdollisesti on esimerkiksi Euroopan perusoikeusviraston oikeusperusta?

Olemme siis nyt hyväksymässä tilinpäätöksiä virastoilta, joilla ei ole tässä paikassa oikeusperustaa, eikä asia kiinnosta ketään. Tämä on mielestäni melko hämmentävää. Eurooppalainen veronmaksaja voisi mielestäni pitää tätä melko huvittavana, ja äänestän tyytyväisenä näitä virastoja vastaan, koska mielestäni ne ovat demokratian vastaisia. Olen sitä mieltä, että jos aiomme ottaa vastuuta asioista, sen on tapahduttava juuri tässä paikassa, eikä siis niin, että valtaa siirretään itsevaltaisille komiteoille, joita emme edes valvo asianmukaisesti.

 
  
  

- Mietintö: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, olen selvästikin jäänyt tuntemattomaksi kasvoksi, koska en ole enää antanut äänestysselityksiä kaikissa täysistunnoissa. Minä nimittäin tiedustelin, voisinko perustella äänestyskäyttäytymistäni Marian Harkinin mietinnön osalta, ja virkamies pani pyyntöni merkille, mutta en ole saanut puheenvuoroa. Ehkä hän ei tiennyt, kuka olen. Arvoisa puhemies, te olette parhain varapuhemies, ja kiitän teitä siitä, sillä te annatte minun kertoa, että tuen vankasti Marian Harkinin mietintöä, jossa korostetaan vapaaehtoistyön merkitystä Euroopan unionissa.

Tiedätte, että vanhuksilla, eläkeläisillä, on paljon vapaa-aikaa ja että useat heistä käyttävät tämän ajan naapureiden, muiden kansalaisten hyväksi Euroopassa ja muualla. Olen ilahtunut siitä, että komissiota on kehotettu lisäämään vanhusten toimintaohjelma nuorisotoimintaohjelmaan, kuten olen pyytänyt parlamentin täysistuntosaleissa jo usean vuoden ajan. Olen siis ilahtunut voidessani todeta, että Euroopan parlamentti lopultakin edistää vapaaehtoistyötä ja vanhuksia koskevaa alaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Paljon kiitoksia, hyvä Carlo Fatuzzo. Haluatteko, että huomautuksenne siitä, että olen paras varapuhemies, kirjataan pöytäkirjaan? No, jos vaaditte niin, kirjaamme sen pöytäkirjaan.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. − (SV) Äänestimme mietinnön puolesta, sillä se on erittäin tärkeä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi ja parantamiseksi terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa. Parlamentin mietinnössä sanamuotoa kansalaisten oikeuksista parannetaan verrattuna saksalaiseen aloitteeseen, sillä siinä käsitellään tietojen korkeatasoista suojaa. Tämä on hienoa. Valitettavasti mietinnössä käsitellään myös sellaisten erityisten tietojen käsittelyä, jotka koskevat rodullista tai etnistä alkuperää ja niin edelleen, sekä ulkomaisten viranomaisten oikeutta tehdä pidätyksiä ja järjestää kuulusteluja yhteisten operaatioiden aikana. Ponnistelimme valiokunnassa tarmokkaasti, jotta tämä poistettaisiin mietinnöstä, mutta emme valitettavasti onnistuneet asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Bárbara Dührkop Dührkopin mietinnön puolesta. Bárbara Dührkop Dührkop hyväksyi tarkistusten jälkeen Saksan liittotasavallan aloitteen neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisesta tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta.

Haluaisin onnitella Saksaa tästä aloitteesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisiä teknisiä määräyksiä niiden kaikkien pyyntöjen ja vastausten yhteydessä, jotka liittyvät DNA-tietojen etsimiseen ja vertailemiseen, sormenjälkitutkimuksissa käytettyihin tietoihin (sormenjäljet, kämmenten jäljet ja niin edelleen) ja ajoneuvojen rekisteröintitietoihin.

Tuen mietinnössä esitettyä näkemystä siitä, että rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä saa käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhtaista yksittäisen erityistapauksen tarkoituksessa ja jos tällöin noudatetaan erityisiä suojatoimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Konservatiivit ovat äänestäneet tätä mietintöä vastaan, koska sillä laajennetaan Prümin aloitteen periaatteita koskemaan myös sellaisia aloja, joita voidaan käsitellä paremmin hallitustenvälisellä yhteistyöllä kuin yhdenmukaistamisella. Mietinnössä kehotetaan yhdenmukaistamaan oikeuskäytännöt EU:n tasolla, ja kyseiset käytännöt ovat täysin päinvastaisia kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vakiintuneet oikeusjärjestelmät. Lisäksi mietinnössä kehotetaan luomaan erilaisia käytäntöjä, joihin kuuluvat muun muassa DNA-tietojen pakollinen välittäminen toisille jäsenvaltioille riippumatta siitä, onko henkilö tuomittu rikoksesta tai epäilläänkö häntä siitä, sekä ulkomaisten poliisivoimien toteuttamat kiihkeät takaa-ajot siten, että kyseisillä viranomaisilla olisi oikeus käynnistää valvontaoperaatioita, tehdä pidätyksiä ja kuulustella yksityishenkilöitä, millä rikotaan kansalaisoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Maltillinen puolue antoi tämänpäiväisessä äänestyksessä puoltavan äänensä Bárbara Dührkop Dührkopin (PSE-ES) mietinnölle (A6-99/2008) rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Annamme pääasiallisesti tukemme mietinnön sisällölle.

Emme kuitenkaan tue esittelijän tarkistusta 3. Perustelemme tätä sillä, että suhtaudumme erittäin pidättyväisesti rotua ja etnistä alkuperää koskevien tietojen kaikenlaiseen rekisteröintiin ja käsittelyyn. Vaikka johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on rajoittaa kyseisten tietojen käyttämistä, emme voi tukea tekstiä, koska sillä kuitenkin annetaan mahdollisuus tällaisten tietojen rekisteröintiin ja käsittelemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö kuuluvat kolmanteen pilariin, joten niitä tehdään yksinomaan hallitusten välillä. Kesäkuun lista tukee yhteistyön lisäämistä jäsenvaltioiden välillä terrorismin ja vakavan rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Tämän takia alaa koskevia päätöksiä ei pitäisi tehdä Euroopan parlamentissa tai muissa ylikansallisissa elimissä.

Kussakin jäsenvaltiossa säädetään vähimmäissäännöt henkilön oikeudesta saada oikeusapua ja tietosuojaa. Tätä asiaa suojellaan jo perustavanlaatuisesti ja kattavasti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyllä yleissopimuksella, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. DNA:ta vaihdetaan jo toimivasti Interpolin välityksellä.

On myös tärkeää korostaa DNA-pyyntöjen käyttämiseen liittyviä yksityisyyttä koskevia näkökohtia. Tässä yhteydessä tuemme mietinnössä esitettyjä näkemyksiä DNA:n pyytämisestä henkilöiltä, jotka on vapautettu syytteistä tai vankeudesta.

Mietinnössä mennään kuitenkin liian pitkälle, kun on kyse puitepäätösten käyttöönottamisesta useilla, menettelyihin liittyvien takeiden kaltaisilla aloilla ja yleisen säädöksen antamisesta kaiken poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön kattamiseksi. Siinä käsitellään jopa yhteisten erityisjoukkojen perustamista. Valtion sotilaalliset resurssit ovat yksinomaan kansallinen kysymys, eikä niitä pidä säännellä EU:n tasolla. Tämän takia Kesäkuun lista on päättänyt äänestää mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Mietintö on osa prosessia, jonka tavoitteena on saattaa Prümin sopimus osaksi yhteisön säännöstöä. Tämä sopimus on olennainen osa ylimitoitettuja turvallisuustoimenpiteitä, jotka on otettu käyttöön ”terrorismin torjunnan” nimissä ja joiden tarkoituksena on vahvistaa rajatylittävää yhteistyötä EU:n tasolla ”terrorismin torjunnan”, rajatylittävän rikollisuuden ja maahanmuuton alalla.

Vaikka mietintö sisältää muutamia tarkistuksia, joilla alkuperäistä ehdotusta on paranneltu, siinä ei torjuta tai tuomita huolestuttavien poliisiyhteistyön puitteiden luomista (mukaan luettuna sellaisten yhteisten nopeiden interventiojoukkojen luominen, joiden avulla jonkin jäsenvaltion poliisivoimat voivat toimia toisen jäsenvaltion alueella), henkilötietoja koskevan tietokannan luomista (mukaan luettuna tiedot DNA:sta tai tarvittaessa kansalaisten poliittisista näkemyksistä) tai sitä, että tiedustelupalveluille annetaan helpompi pääsy näihin tietoihin, mitkä kaikki rikkovat eri jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja takuita.

Itse asiassa jopa Euroopan tietosuojavaltuutettu on itse korostanut tällaiseen prosessiin liittyviä vaaroja ja sitä, että tällaisia välineitä on (jo jonkin aikaa) otettu käyttöön ilman, että kansalaisten henkilötietoja suojellaan asianmukaisesti.

Tämän takia äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Olen ehdottomasti sitä mieltä, että terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunta on yksi aloista, jolla EU:n on tehtävä yhteistyötä. Katson kuitenkin, että mietintö sisältää useita sanamuotoja, joita en voi tukea, joten äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Koska rikollisuus ja turvallisuusuhat lisääntyvät, Euroopan unionin on asetettava itselleen kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite koskee terrorismin torjunnan tehostamista, sillä terrorismi ylittää rajat, eikä sen edustamalla väkivallalla tai uhalla ole rajoja. Toisena tavoitteena on edelleen niiden perusoikeuksien suojeleminen, joihin EU perustuu.

Se, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyisivät Saksan vuonna 2007 esittämän ehdotuksen mukaisesti Prümin sopimuksen, auttaisi osaltaan poliisiyhteistyön kauankaivattua parantamista EU:ssa. DNA-tietojen sekä sormenjälkien ja ajoneuvojen rekisterinumeroiden kaltaisten arvokkaiden tietojen vaihtaminen kansallisten järjestelmien välillä on jo auttanut selvittämään useita tapauksia. Nämä toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä niin kaappausten kuin kansainvälisen terrorismin torjumisessa, puhumattakaan kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä.

EU:n politiikalla on kuitenkin torjuttava rikollisuutta sen sijaan, että rakennettaisiin järjestelmä, joka heikentäisi oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista ja horjuttaisi demokratiaa. Henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä on säänneltävä EU:n lainsäädännöllä, ja toivomme, että tällaista lainsäädäntöä annetaan pikaisesti.

Tämä mietintö kuvaa hyvin tietojen käytön ja suojelun välisen tasapainon merkitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjallinen. − (PL) Arvoisa puhemies, äänestin rajatylittävää yhteistyötä sekä terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa koskevan mietinnön puolesta, sillä tämä on erittäin tärkeä kysymys, joka on ollut ratkaistavana siitä lähtien, kun itsenäisiä valtioita on ollut olemassa.

Tähän mennessä raja-aluilla toimivat rikolliset ovat hyödyntäneet valtioiden haluttomuutta vaihtaa luottamuksellisia tietoja, myös henkilötietoja, ja he ovat myös hyödyntäneet oikeutta yksityisyyteen. Järjestäytyneiden rikollisten ja omasta aloitteestaan toimivien henkilöiden lisäksi olemme kohdanneet äskettäin uuden ongelman, kansainvälisen terrorismin.

Nyt me voimme Euroopan unionin nimissä, toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja kehittyneiden ja turvallisten televiestintälaitteiden avulla lopultakin torjua rikollisuutta tehokkaasti ja estää terrori-iskuja. DNA-tietojen, sormenjälkitutkimuksissa käytettyjen tietojen ja ajoneuvojen kansallisten rekisteröintitietojen kaltaisten tietojen vaihdon ja laajemman poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön ansiosta me voimme varmistaa, että rikolliset ja terroristit eivät ole turvassa yhdessäkään EU:n jäsenvaltiossa, tai edes niiden ulkopuolella. Uskon, että tämä on yksi painopistealoista, joihin EU:n olisi viipymättä keskityttävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, annoin äänestyksessä puoltavan ääneni Bárbara Dührkop Dührkopin mietinnölle Saksan liittotasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/…/YOS täytäntöönpanosta.

Uudenlaiset rikokset, joita on esiintynyt rajojen avaamisen ja EU:n laajenemisen jälkeen, edellyttävät suurempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa voitaisiin valvoa. On tärkeää, että tätä yhteistyötä eivät tee ainoastaan ne seitsemän valtiota, jotka ovat allekirjoittaneet Prümin sopimuksen, vaan että EU:n tasolla säädetään yhtenäisistä menettelytakuista mietinnön ensimmäisessä tarkistuksessa esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni varustautuu korkeatasoisella ja yhdenmukaisella tietosuojalla, jolloin se voi taata lainsäädännön täytäntöönpanon ja kansalaisten tehokkaan suojelemisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), kirjallinen. − (CS) Bárbara Dührkop Dührkopin mietintö rajatylittävästä yhteistyöstä terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa (A6-0099/2008) on erittäin tärkeä kahdesta syystä: ensinnäkin siksi, että edellä mainittuja ilmiöitä on torjuttava tehokkaasti, ja toiseksi siksi, että on otettava huomioon kansalaisoikeuksien ja -vapauksien suojeleminen. Näin ollen näitä kysymyksiä olisi käsiteltävä erittäin herkkätunteisesti. Meidän on tarkasteltava uudelleen neuvoston päätösehdotukseen esitettyä tarkistusta 3, jossa todetaan, että rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä saa käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhtaista yksittäisen erityistapauksen tarkoituksessa ja jos tällöin noudatetaan erityisiä suojatoimia. Näen tässä ajattelutavassa vakavia puutteita. Kuka päättää, mikä on tarpeen ja oikeasuhtaista, ja miten tällainen päätös tehdään? Onko kyseessä jonkinlainen ”isoveli”? Vai onko kyseessä tuntematon poliisiviranomainen, joka ei anna suurta painoarvoa ihmisoikeuksien suojelemiselle? Miten terveys tai seksuaalinen suuntautuminen liittyvät terrorismin torjuntaan? Nämä ovat joitakin syitä siihen, miksi suosittelen, että me hylkäämme päätöslauselmaesityksen sen nykyisessä muodossa. Lähtökohtana olevan tekstin pitää olla paljon täsmällisempi.

 
  
  

- Mietintö: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin puoltavan ääneni Anneli Jäätteenmäen mietinnölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin päätökseksi oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn päätöksen muuttamisesta. Myös oikeusasiamies on pyytänyt, että näitä näkökohtia kehitettäisiin.

Suhtaudun myönteisesti mietinnössä esitettyihin ehdotuksiin oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamisesta siten, että poistetaan kaikki mahdollinen epävarmuus sen suhteen, kykeneekö oikeusasiamies suorittamaan perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa. Suhtaudun myönteisesti viranomaisten velvollisuuteen antaa todistajanlausuntoja, mikäli ammatillista salassapitovelvollisuutta kunnioitetaan. Tuen myös sitä, että oikeusasiamiehen olisi valvottava luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen, erityisesti arkaluonteisten asiakirjojen, saatavuutta sellaisten sääntöjen mukaisesti, jotka vastaavat täysin kyseisen toimielimen tai elimen voimassa olevia sääntöjä.

Onnittelen esittelijää siitä, että hän korostaa, että oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä eivät saa paljastaa luottamuksellisia tietoja tai mitään asiakirjoja, jotka kuuluvan henkilötietojen suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Näiden sääntöjen soveltamista on valvottava, mikä ei ole helppoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Annoimme puoltavan äänemme tälle mietinnölle, jolla parannetaan Euroopan komission ehdotuksia, vaikka ei ole vielä selvää, mikä hyväksytään. Kuten esittelijä asian katsoo, äänestys saatetaan päätökseen sitten, kun tiedetään, mitä hyväksytään.

Puhemiehelle Hans-Gert Pötteringille osoitetussa 11. heinäkuuta 2006 päivätyssä kirjeessä Euroopan oikeusasiamies Diamandouros pyytää, että Euroopan parlamentti käynnistäisi menettelyn oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamiseksi niiden useiden säännösten osalta, joita hän ei katso riittäviksi. Näitä säännöksiä ovat oikeus puuttua Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävänä oleviin asioihin, oikeus tutustua toimielimen asiakirjoihin, virkamiesten antamat todistajanlausunnot, tiedot mahdollisista rikollisista toimista ja yhteistyö kansainvälisten elinten kanssa ihmisoikeuksien/perusoikeuksien alalla.

Parlamentti on jo käsitellyt joitakin näistä kysymyksistä vuonna 2001 silloisen oikeusasiamiehen Södermanin aloitteesta. Tämän jälkeen parlamentti antoi 6. syyskuuta 2001 päätöslauselman perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön perusteella. Valiokunta esitti useita tarkistuksia, jotka olivat melko samanlaisia nyt käsiteltyjen ehdotusten kanssa. Tuolloin vaikutti siltä, että neuvoston kanssa voitaisiin tehdä sopimus komission tukemana, mutta neuvotteluja ei saatettu päätökseen, koska Södermanin toimikausi päättyi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Annoin tukeni Anneli Jäätteenmäen mietinnölle oikeusasiamiehen tehtävien hoitamisesta ja olen tyytyväinen erityisesti muutoksiin, jotka koskevat toimielinten velvollisuutta toimittaa oikeusasiamiehelle tietoja, jotka ovat tarpeen hänen työnsä kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen Anneli Jäätteenmäen tavoin sitä mieltä, että Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöä on tarkistettava. Mietinnössä esitetyillä toimenpiteillä lisätään EU:n avoimuutta, joten niihin olisi suhtauduttava myönteisesti. Tuin äänestyksessä mietinnössä esitettyjä suosituksia.

 
  
  

- Mietintö: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin puoltavan ääneni Adamos Adamoun laatimalle valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, jossa suhtaudutaan myönteisesti komission tiedonantoon ”elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla” ja jossa ehdotetaan yhtenäistä toimintatapaa elinten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi, elinten saatavuuden parantamiseksi ja elimillä käytävän laittoman kaupan torjumiseksi.

Olen tyytyväinen määriteltyihin toiminta-aloihin eli laadun ja turvallisuuden parantamiseen, elinten saatavuuden parantamiseen ja siirtojärjestelmien tehokkuuden lisäämiseen ja niihin pääsyn helpottamiseen. Lisäksi olen tyytyväinen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamiseen tähtäävään mekanismiin sekä sellaisen yhteisön säädöksen antamiseen, jolla säädetään laatu- ja turvallisuusvaatimuksista elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, säilytykselle, kuljetukselle ja jakelulle kaikkialla EU:ssa ja näiden vaatimusten noudattamiseen tarvittavista resursseista.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Tuemme mietintöä, sillä kansainvälinen yhteistyö tärkeiden elinten hyödyntämiseksi elinsiirroissa on hyvä asia. Pyrimme edistämään lisäarvoa, jota koordinoinnin lisääminen voi tuoda, mutta emme kuitenkaan tue yhdenmukaistamista.

Tämän takia emme ole sitä mieltä, että mietintö olisi verukkeena EU:n erillisen koordinointielimen perustamiselle, vaan haluamme ennemminkin korostaa nykyisiä yhteistyömuotoja, jotka mainitaan mietinnössä.

Emme myöskään tue ehdotusta eurooppalaisesta elinluovutuskortista. Päätösten, jotka tehdään luovuttamiseen ja elinsiirtoihin sovellettavista suostumusta koskevista säännöistä, pitäisi edelleen kuulua jäsenvaltioiden toimialaan, sillä kyseiset säännöt perustuvat pääasiassa moraalisiin arvoihin, jotka liittyvät kyseiseen alueeseen ja/tai kulttuuriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Annoin puoltavan ääneni Adamos Adamoun mietinnölle elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla, koska katson, että yleisön tietämyksen lisääminen elinten luovutuksista ja elinsiirroista, luovutusten ei-kaupallisen luonteen säilyttäminen ja elinten kansainvälisen laittoman kaupan torjuminen ovat tärkeitä keinoja taata luovutusten laatu ja turvallisuus Euroopassa.

Kun otetaan huomioon lisääntyvä tarve saada siirtoelimiä, yhä pidemmät elinsiirtoa koskevat odotuslistat ja luovutettujen elinten puutteesta johtuva kuolintapausten määrän lisääntyminen, on olennaista edistää parasta elinsiirtoja koskevaa politiikkaa EU:n alueella useampien ihmishenkien pelastamiseksi ja paremman elämänlaadun tarjoamiseksi Euroopan kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Ihmiselinten käyttö hoitotarkoituksiin, millä tarkoitetaan toimintahäiriöstä kärsivän elimen korvaamista toisella, luovuttajalta saatavalla elimellä, voi onnistuessaan antaa mahdollisuuden siihen, että henkilöt, joille muuten olisi usein annettava tehohoitoa, voivat elää terveinä täysipainoista elämää vielä monen vuoden ajan.

Vaikka ihmiselinten käyttö elinsiirtoihin on lisääntynyt EU:n jäsenvaltioissa tasaisesti viimeisten vuosikymmenien aikana, elinsiirtoa tarvitsevien henkilöiden määrä on suurempi kuin siirrettäväksi tarjolla olevien elinten määrä. Virallisten tutkimusten mukaan Länsi-Euroopassa on tällä hetkellä lähes 40 000 ihmistä. Sydän-, maksa- tai keuhkosiirrännäistä odottavien potilaiden kuolleisuusaste vaihtelee yleensä 15 ja 30 prosentin välillä.

Luovuttajien testaaminen on tärkeää riskien vähentämiseksi vastaanottajien kannalta. Kuten mietinnössä todetaan, on olennaista valvoa luovuttajia ja varmistaa, että elintensiirto ei aiheuta tartuntatautiriskiä, millä tarkoitetaan myös erilaisia kokeita. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan nykyisin ole yksimielisiä näistä testeistä. Tämän takia on tärkeää, että mietinnöllä kannustetaan suurempaan yhteistyöhön.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Haluan käyttää tämän äänestyksen antaman tilaisuuden ja korostaa pysyvää ristiriitaa Euroopan unionin sanojen ja tekojen välillä tietyillä aloilla.

On hyvä pyytää jäsenvaltiota torjumaan elinten laitonta kauppaa ja varustautumaan joukolla rikosoikeudellisia pelottelukeinoja, mutta mitä meidän olisi nyt ajateltava siitä, että komissio ja useat näistä samoista jäsenvaltioista tunnustavat Kosovon ja sen johtajat, joista jotkut ovat henkilökohtaisesti kytköksissä sellaisten elinten laittomaan kauppaan, jotka on otettu serbialaisilta vangeilta, jotka on teloitettu tätä tarkoitusta varten – jos del Pontea, entistä Jugoslaviaa koskevista asioista vastaavan kansainvälisen rikostuomioistuimen entistä puheenjohtajaa on uskominen.

Mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että yksikään jäsenvaltio ei ole ryhtynyt Kiinan vastaisiin toimenpiteisiin tai esittänyt vastalauseita, vaikka kaikki todistajanlausunnot ja tutkimukset viittaavat siihen, että siellä teloitukset suunnitellaan elimiä koskevien tarpeiden mukaisesti, yleensä ulkomaisia potilaita varten? Mitä tapahtuu näille rikkaille eurooppalaisille, jotka kiertävät siirtoelinten puutetta turvautumalla sairaalloiseen turismiin, joka edistää tällaisia menettelyjä?

Adamos Adamoun mietintö on kummallisen monitulkintainen näiden asioiden osalta. Hurskasta toivoa sisäpuolella, korviahuumaavaa hiljaisuutta ulkopuolella. Olemme nähneet tämän kaiken jo aikaisemmin tiettyjen valtioiden osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Elinten luovuttaminen pelastaa ihmishenkiä; se on lahja, joka on suurin mahdollinen osoitus solidaarisuudesta. Valitettavasti elimiä on jatkuvasti saatavilla liian vähän, ja Euroopassa kuolee päivittäin lähes kymmenen elinsiirtoa odottavaa henkilöä.

EU:n on autettava tuomaan kansalliset elinsiirtojärjestöt yhteen. Suuremmalla yhteistyöllä voitaisiin antaa takeita niille potilaille, jotka luovuttavat elimiä tai saavat siirtoelimen oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Jotkut uudet jäsenvaltiot, joiden terveydenhuoltojärjestelmät eivät ole niin varakkaita, voisivat hyötyä tällaisesta toiminnasta.

Siirtoelinten puute liittyy aivan liian usein elinten laittomaan kauppaan. Olemme saaneet todistaa ”elinsiirtoturismin” syntyä. Siinä hyödynnetään köyhyyttä EU:n rajojen ulkopuolella. Tämä ihmisillä käytävä ”kauppa” saattaa heikentää kansalaisten luottamusta ja vähentää entisestään elinten ja kudosten vapaaehtoista luovuttamista.

Myös vapaaehtoisen luovuttamisen periaate on tärkeä, vaikka elinten poistamisesta aiheutuvat kustannukset olisi korvattava eläville luovuttajille.

Meidän olisi myös edistettävä bioteknologista tutkimusta, jonka avulla tutkijat voisivat kasvattaa elimiä nykyisestä kudoksesta, jota otetaan joko itse potilailta tai muilta kudosten luovuttajilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Annoin puoltavan ääneni Adamos Adamoun mietinnölle, jossa käsitellään koko Euroopalle tärkeää aihetta ja jossa kannustetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä elinsiirtoihin liittyvissä asioissa. Omassa kotimaassani Skotlannissa elinten luovutusten määrä on alhaisimpia koko EU:ssa, ja Skotlannin hallitus tekee yhteistyötä muiden Yhdistyneen kuningaskunnan terveysministeriöiden kanssa tämän tilanteen parantamiseksi.

Uskon vakaasti koko EU:n alueella tehtävään yhteistyöhön, jolla täydennetään kussakin valtiossa toimivia elinsiirtojärjestelmiä ja jolla kannustetaan noudattamaan korkeatasoisia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Tällaisella yhteistyöllä voidaan parantaa elinsiirtopalveluja kaikkialla Euroopassa ja varmistaa luovutettujen elinten parempi saatavuus ei-kaupallisin perustein.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Olen tyytyväinen esittelijän esittämiin kantoihin, jotka koskevat elinten luovutuksen ja elinsiirtojen kehittymistä EU:ssa, kaikenlaisten luovuttajan ja vastaanottajan välisten taloudellisten toimien ja siirrännäisten kaupallistamisen kieltämistä, elinsiirtoturismin torjumista valtioissa, joissa elimillä käydään kauppaa, sekä sen tunnustamista, että elinten kauppa liittyy sosiaalisen epätasa-arvoon.

Elinsiirtoja on kehitettävä; niillä pelastetaan ihmishenkiä ja parannetaan monien, munuaispotilaiden kaltaisten kroonisesti sairaiden henkilöiden elämänlaatua.

Jos elinsiirtoja aiotaan kehittää, on edistettävä vahvaa humanitaarista tietoisuutta elinten luovutuksista, mikä edellyttää erityistä sosiaalista ympäristöä.

Tämän takia on hyvä, että käsiteltävänä olevassa päätöslauselmassa tunnustetaan, että elimillä käytävä kauppa vähentää sinällään elinten luovuttamista ja estää sen, että elimiä luovutettaisiin yleisemmin.

On ilmeistä, että EU:n politiikalla ja terveyden, hyvinvoinnin ja ihmisten tarpeiden kaupallistamisella ei tueta sitä, että kansalaisten tietämys elinten luovutuksesta lisääntyisi.

Monikansallisten yritysten voittojen maksimoimiseksi miljoonat Euroopan kansalaiset vedetään tällä politiikalla köyhyysrajan alle, työttömyyteen ja liian vähäiseen työllistymiseen. Heidän on myytävä kaikki omistamansa, jotta heidän rakkaimpansa voivat parantua.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Annan tukeni Adamos Adamoun kehotukselle siitä, että EU:n tasolla on toteutettava poliittisia toimia elinten luovutuksen ja elinsiirron alalla. Viime vuonna noin 2 400 ihmistä sai siirtoelimen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta vuosittain yli 1 000 ihmistä kuolee odottaessaan sopivaa luovutettua elintä. Jäsenvaltioiden olisikin toteutettava toimenpiteitä luovuttajien määrän lisäämiseksi vaihtamalla parhaita käytäntöjä ja lisäämällä tietämystä elinten luovuttamista koskevasta vakavasta kysymyksestä. Myös eurooppalaisten hallitusten ja instituutioiden on ponnisteltava enemmän ihmiselinten häpeällisen laittoman kaupan torjumiseksi. Mietinnössä kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat tärkeitä elinsiirtoturismin estämiseksi ja asiaan liittyvien yleisempien ongelmien ratkaisemiseksi, ja tämän takia äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjallinen. − (FR) Euroopan unionissa kohdataan tulevina vuosina kolme suurta haastetta elinten luovutuksen alalla.

Ensinnäkin elimiä on tarjolla liian vähän EU:n alueella. Joka päivä tämä puute johtaa lähes kymmenen odotuslistalla olevan potilaan kuolemaan.

Lisäksi suurena ongelmana ovat elinsiirtoihin liittyvät riskit. HIV:n, joidenkin hepatiittikantojen tai jopa syövän kaltaisten tautien tarttuminen kuuluu siihen todellisuuteen, jossa Euroopan kansalaisten on elettävä.

EU:n jäsenvaltioiden on myös puututtava asianmukaisesti ja koordinoidusti kysymykseen, joka koskee elimillä käytävää laitonta kauppaa. Vaikka ilmiö on vielä melko harvinainen yhteisön alueella, se herättää kuitenkin poliittisia ja ennen kaikkea eettisiä kysymyksiä.

Adamos Adamoun mietinnössä esitetyt suositukset ovat askel oikeaan suuntaan. Suositukset koskevat parhaiden käytäntöjen vaihtamista, suurempaa yhteistyötä, elinten tehokkaampaa jakamista jäsenvaltioiden kesken, yleisön tietämyksen lisäämistä ja tarvetta säilyttää elinten luovutuksen vapaaehtoinen ja ei-kaupallinen luonne.

Mikäli nämä ehdotukset hyväksytään, ne auttavat merkittävästi ja nopeasti parantamaan elinten luovutukseen ja elinsiirtoihin liittyviä olosuhteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Turvalliset, onnistuneet ja saatavilla olevat elinten luovutukset ja elinsiirrot ovat erittäin tärkeitä asioita nykyajan Euroopassa.

Yli 60 000 potilasta odottaa sydän-, maksa-, keuhko- tai munuaissiirrännäistä. Siirrännäistä odottavien potilaiden kuolleisuusaste vaihtelee yleensä 15 ja 30 prosentin välillä.

Äänestin tänään kollegani Adamos Adamoun mietinnön puolesta.

Olen tyytyväinen aloitteeseen sellaisten oikeudellisten puitteiden luomiseksi, joilla otettaisiin käyttöön yhteiset menettelyt ja kriteerit luovuttajien ja siirtoelinten sopivuuden määrittelemiseksi. Uskon, että jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys on tärkein edellytys koko elinsiirtoprosessin turvallisuuden ja laadun parantamiselle elinsiirtoa edeltävästä arvioinnista ja sopivan luovuttajan valitsemisesta oikea-aikaiseen leikkaukseen ja potilaiden monitahoiseen seurantaan leikkauksen jälkeen. Lääkärinä haluan myös korostaa läheisen yhteistyön sekä parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihdon merkitystä jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten välillä.

Elinten vähäisyyteen puuttuminen on suuri haaste Euroopalle. Tuen täysimääräisesti esittelijän kehotusta siitä, että perustettaisiin tehokas eurooppalainen järjestelmä sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi, jotka voisivat kuollessaan luovuttaa elimensä. Tällainen järjestelmä edistäisi tehokkaita viestintä- ja tiedotusmenettelyjä, jolloin niiden henkilöiden elimet, jotka haluavat toimia elinten luovuttajina, ovat todella käytettävissä.

Toisena tärkeänä askeleena kohti luovuttajien saatavuuden lisäämistä pitäisi olla sen varmistamisen, että yleisölle annetaan enemmän tietoa asiasta. Olen varma siitä, että jos tämä arkaluonteinen keskustelu käytäisiin kansallisella tasolla, yleisö tietäisi asiasta enemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Sadattuhannet ihmiset Euroopassa elävät odotuslistoilla, odottaen uutta mahdollisuutta elämään. Olisi varmasti hyödyllistä parantaa yhteisiä rakenteita ja yhteistyötä eurooppalaisen elintenluovutuskortin, elinten luovuttajia koskevan yhteisen tietokannan ja siirtoelimiä koskevan kuuman linjan avulla.

Itävalta on eräiden muiden valtioiden tavoin toiminut erittäin esimerkillisesti tässä yhteydessä, koska kaikki Itävallan kansalaiset, jotka eivät elämänsä aikana ilmoita vastustavansa elintensä käyttämistä heidän kuolemansa jälkeen, katsotaan automaattisesti elinten luovuttajiksi. Valtioissa, joissa näin ei toimita, tietämystä on lisättävä, koska elinten luovutusten vähyys liittyy tiiviisti siihen, että tavalliset kansalaiset, mutta myös terveydenhuoltoalan ammattilaiset, eivät tiedä asiasta. Meidän on puututtava tähän ongelmaan, parannettava rakenteita ja toteutettava edistäviä toimenpiteitä, jotta me voisimme lisätä elinten luovutusten ja elinsiirtojen määrää ja myös estää elimillä käytävän laittoman kaupan.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), kirjallinen. – (FR) Annoin puoltavan ääneni Adamos Adamoun mietinnölle elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla.

Kuten kaikki tiedämme, elinsiirrot voivat pelastaa ihmishenkiä ja parantaa monien kanssaihmistemme jokapäiväistä elämää. EU kärsii kuitenkin nykyisin elinten kroonisesta puutteesta: nykyisin 40 000 potilasta odottaa elinsiirtoa, ja on arvioitu, että kymmenen heistä kuolee päivittäin.

Olemme puuttuneet tähän ongelmaan erityisesti harkitsemalla toimenpiteitä, kuten eurooppalaisen elintenluovutuskortin käyttöönotto, yhteistyön lisääminen jäsenvaltioiden välillä, yleisön tiedottaminen, siirtoelimiä koskevan ”kuuman linjan” perustaminen ja sellaisen bioteknologisen tutkimuksen edistäminen, jonka avulla elimiä voidaan tulevaisuudessa luovuttamisen sijaan kasvattaa.

Emme kuitenkaan saa uhrata arvojamme siksi, että haluamme paikata tämän siirtoelinten puutteen. Olen ilahtunut siitä, että tässä tekstissä vaaditaan vapaaehtoista, palkatonta ja mahdollisuuksien mukaan myös nimetöntä luovuttamista ja kehotetaan jäsenvaltioita torjumaan tehokkaammin elinten laitonta kauppaa ja elinsiirtoturismia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. − (FR) Me hyväksymme 23. huhtikuuta elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevan mietinnön ja toimenpiteet saatavilla olevien elinten määrän lisäämiseksi. Tämä on erittäin tärkeä aihe: jokaisena päivänä Euroopassa kuolee kymmenen ihmistä siirtoelinten puutteen takia; odotuslistoilla on yli 15 000 eurooppalaista potilasta; munuaisen eli yleisimmin siirretyn elimen siirron keskimääräinen odotusaika on Belgiassa yli 24 kuukautta. Nämä ovat tilastotietoja, joita on vaikea hyväksyä.

Tuin aloitetta eurooppalaisen elinluovutuskortin käyttöönottamiseksi. Kun otetaan huomioon elinten poistamisen kiireellisyys, olisi erittäin hyödyllistä, että mahdollisen luovuttajan tunnistamisen jälkeen käytössämme olisi vakiomuotoinen eurooppalainen kortti, jota kaikki osaisivat lukea ja jonka kaikki ymmärtäisivät. Myös suuri enemmistö Belgian kansalaisista tukee tätä aloitetta ja ajatusta elinten luovuttamisesta. Tämä yhdistettynä vaadittua suostumusta koskevaan järjestelmään ja elinsiirtokeskusten asianmukaiseen koordinointiin on syynä siihen, miksi kotimaamme on johtoasemassa onnistuneiden elinsiirtojen alalla.

Olemme kuitenkin pahoillamme siitä, että emme suositelleet ponnekkaammin, että vaadittua lupaa koskeva järjestelmä olisi otettava käyttöön koko Euroopan alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, käsiteltäessä elinten luovutuksia ja elinsiirtoja ja poliittisia toimia EU:n tasolla annoin puoltavan ääneni hoitotarkoituksessa tehtäviä elinsiirtoja käsittelevälle Adamos Adamoun mietinnölle ”elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla”, jossa korostetaan terveydenhuollon merkitystä kansalaisille EU:n alueella ja koko maailmassa.

Näin ollen uskon, että jatkuvat tutkimusta koskevat ponnistelut ovat tarpeen, jotta voidaan kehittää uusia hoitomahdollisuuksia ja parempia teknisiä ja organisatorisia menettelyjä elinsiirtoja varten koordinoimalla hankkeita ja ohjelmia, myös jäsenvaltioiden välillä.

Mielestäni on myös ratkaisevan tärkeää edistää elinten luovuttamisen kulttuuria toteuttamalla tiedotuskampanjoita, jotta elinten luovutusten määrä jatkaisi kasvuaan. Lisäksi uskon, että tämän yhteydessä kansalaisia olisi muistutettava siitä, että on neljä kertaa todennäköisempää, että he ovat siirtoelimen vastaanottajina kuin luovuttajina.

Lopuksi haluaisin korostaa, että on ehdottoman tärkeää torjua elinten laitonta kauppaa sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella tunnustamalla, että tällainen laiton toiminta liittyy aina köyhyyteen ja epätoivoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) On tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät tiiviimpää yhteistyötä, jos haluamme auttaa niitä EU:n kansalaisia, jotka tarvitsevat elinsiirron.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (PL) Annoin tukeni Adamos Adamoun mietinnölle elinten luovutuksesta ja elinsiirroista, koska mielestäni elinsiirrot ovat tärkeä edistysaskel siinä, miten tiede hyödyttää ihmiskuntaa. Monet ihmiset ovat elämänsä velkaa siirtoelimille, jotka parantavat heidän elämänlaatuaan.

Yhteiskunnallista tietämystä asiasta on lisättävä, samoin etua tavoittelemattomien luovuttajien määrää. Mielestäni elinten puutetta voidaan torjua parhaiten luomalla tehokas järjestelmä niiden ihmisten tunnistamiseksi, jotka voivat kuolemansa jälkeen luovuttaa elimiään, mikäli kaikki jäsenvaltioissa voimassa olevat vaatimukset suostumuksen antamisesta täyttyvät. Yhteiskunnallisella tietämyksellä ja julkisella mielipiteellä on merkittävä asema tässä asiassa, joten myös koulutuksen pitää olla tärkeänä tekijänä.

 
  
  

- Mietintö: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin puoltavan ääneni Marian Harkinin valiokunta-aloitteiselle mietinnölle vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä.

Ihailen hänen loistavaa tutkimustaan vapaaehtoistyöstä, joka on tärkeä tekijä kansalaisyhteiskunnan edistämisessä ja solidaarisuuden vahvistamisessa – yhdessä EU:n keskeisistä arvoista. On olennaista tunnustaa vapaaehtoistyön hyödyllisyys julkisella ja yksityisellä sektorilla, jotta tällaista työtä voidaan kehittää ja jotta voidaan löytää tasapaino taloutta, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevien näkökohtien välillä. Toisin sanoen tavoitteena on kestävä kehitys, joka on keskeisessä osassa EU:n toimintatavassa.

Pahoittelen sitä, että mietinnössä ei käsitellä vapaaehtoistyön arvoa ilman, että siinä käsiteltäisiin sitä vapaaehtoistyön muotoa, joka voitaisiin luokitella palkalliseksi vapaaehtoistyöksi, koska esittelijä on määritellyt vapaaehtoistyön palkattomaksi toiminnaksi. Tämä mietintö on tärkeä askel kohti voittoa tavoittelemattomien laitosten olennaisen tärkeää tunnustamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. − (PL) Arvoisa puhemies, vapaaehtoistyö on mittaamattoman arvokas tekijä kansalaisyhteiskunnan ja täysimääräisen demokratian luomisessa, sillä se osallistaa kansalaisia toimintaan paikallisella ja alueellisella tasolla. Mahdollisuudet tällaisten toimien kehittämiseen ovat erityisen tärkeitä valtioissa, joissa valtaa käyttävä eliitti vainoaa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Annoin tukeni Marian Harkinin mietinnölle, koska olen itsekin sitä mieltä, että Euroopan komission olisi edistettävä rajatylittäviä hankkeita vapaaehtoistyön alalla, kun kyseessä on lähin naapurimme, Valko-Venäjä. Tämä olisi kädenojennus Valko-Venäjän kansalaisille ja osoitus tuesta heidän toimilleen Lukashenkon hallitusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Ei ole epäilystäkään siitä, että vapaaehtoistyönä tunnettu toiminta on erittäin tärkeässä asemassa yhteiskunnassa, koska sen avulla pyritään löytämään ratkaisuja kansalaisten ongelmiin ja tarpeisiin etenkin edistämällä tehokasta solidaarisuutta ja vastavuoroista avunantoa.

Tämän takia emme katso, että vapaaehtoistyö tarkoittaisi merkittäviä säästöjä julkisissa palveluissa. Me päinvastoin katsomme, että mitä enemmän valtiot parantavat kansalaisille tarjottavia ja taattuja julkisia palveluja, sitä tärkeämmän aseman vapaaehtoistyö saa.

Kuten aiemmin mainittiin, on tärkeää varmistaa, että ”vapaaehtoistoiminta on lisä julkisten palveluiden tarjonnan rinnalla, mutta ei korvaa niitä”. Vapaaehtoistyötä ei voida käyttää tekosyynä tai keinona siihen, että valtioita kannustetaan jättämään velvollisuutensa, erityisesti sosiaaliset velvollisuutensa hoitamatta siirtämällä ne näennäisten hyväntekeväisyysjärjestöjen tehtäväksi.

Tämä on pidettävä mielessä, kun ponnistelemme tehokkaan ja riittävän tuen antamiseksi hyötyä tavoittelemattomille järjestöille, joihin kuuluvat muun muassa osuuskuntatoiminta, paikalliset elimet ja yhtiöt, asukasyhdistykset sekä urheilu-, virkistystoiminta-, kulttuuri- tai nuorisojärjestöt tai lasten asioista vastaavat yhdistykset.

Me myös korostamme sitä, että vapaaehtoistoiminta riippuu myös siitä, että työntekijöillä on vapaa-aikaa. Tämän takia on vältettävä työntekijöiden hyväksikäyttöä työtuntien, alhaisten palkkojen tai epävarmuuden avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Demokraattinen järjestelmä ei voi toimia tehokkaasti ilman kansalaisyhteiskuntaa. Olen erittäin tyytyväinen kaikkiin aloitteisiin, joilla edistetään sosiaalisten siteiden ja osallistavan demokratian kehittämistä, enkä epäile hetkeäkään, etteikö vapaaehtoistyö olisi yksi tällaisista aloitteista.

Tiedän myös sen, miten osallistuminen ja työskenteleminen muiden hyväksi auttavat lisäksi kehittämään myönteistä elämänasennetta. Vapaaehtoissektorin panos kulttuurien välisen vuoropuhelun ja sosiaalisen yhdentymisen edistämisessä, yhteiskunnallisen luottamuksen uudelleenrakentamisessa ja niiden henkilöiden uudelleenintegroimisessa, jotka ovat aiemmin kärsineet sosiaalisesta syrjäytymisestä, on myös korvaamattoman arvokas.

Haluaisin myös kiinnittää huomionne asiaan, joka minun mielestäni on vapaaehtoistyön erittäin tärkeä taloudellinen näkökohta. Vapaaehtoistyö tarjoaa loistavan mahdollisuuden hankkia uusia kykyjä ja taitoja. Näin ollen se parantaa henkilön mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja antaa mahdollisuuden siirtyä opinnoista kitkattomasti työelämään, mikä on erityisen tärkeää varsinkin nuorisolle. Lisäksi, kuten mietinnön laatija toteaa, vapaaehtoistyö on tärkeässä asemassa bruttokansantuotteen muodostumisessa, mitä ei pitäisi jättää huomiotta.

Toivon, että mietinnössä esitetyt ehdotukset saavat Euroopan komission ja jäsenvaltiot keksimään uusia ratkaisuja, jotka auttavat vapaaehtoisalan edistämisessä ja institutionaalisessa vahvistamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Annoin puoltavan ääneni Marian Harkinin mietinnölle, jossa tunnustetaan vapaaehtoisalan valtava merkitys yhteiskunnallisen ja taloudellisen yhdentymisen edistämisessä. Mietinnössä jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehotetaan selväsanaisesti tunnustamaan vapaaehtoistyön arvo ja työskentelemään yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tällainen yhteistyö on mielestäni erittäin tärkeää, ja tässä yhteydessä olen tyytyväinen oman hallitukseni äskettäisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on lisätä merkittävästi vapaaehtoistyölle Skotlannissa osoitettuja varoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Annoin puoltavan ääneni päätöslauselmalle vapaaehtoistyön roolista sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä Euroopassa, mutta haluaisin esittää muutamia rahoitusta ja talousarviota koskevia täsmennyksiä.

Euroopan unioni on käynnistänyt Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman puitteissa eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun. Sen avulla nuorille annetaan mahdollisuus saada koulutusta eri aloilla. He voivat myös työskennellä voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä muissa jäsenvaltioissa. Tästä palvelusta vastaavat yritykset ja kansalaisjärjestöt, jotka Euroopan komissio on valtuuttanut tehtävään kussakin jäsenvaltiossa.

Ongelmana kuitenkin on eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun talousarvio. Kyseiset varat ovat joka vuosi alle 42 miljoonaa euroa, vaikka varoilla pitäisi rahoittaa useiden kymmenien tuhansien eurooppalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden matkakulut ja vähimmäisosuus työhön liittyvistä kustannuksista. Nuoriso on erittäin kiinnostunut ohjelmasta, ja useat järjestöt haluavat panna tämän ohjelman täytäntöön. Yksinomaan uudessa jäsenvaltiossa Romaniassa on yli 60 järjestöä, joille on annettu valtuudet vaihtaa vapaaehtoistyöntekijöitä. Tähän koulutusohjelmaan on vastaanotettu yli 5 000 hakemusta.

Vaikka eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on osoittautunut erittäin houkuttelevaksi ohjelmaksi, sille ei kuitenkaan valitettavasti osoiteta riittävästi rahoitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Annoin puoltavan ääneni tälle mietinnölle, jossa korostettiin vapaaehtoistyön roolia taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Yli 100 miljoonaa Euroopan kansalaista osallistuu vapaaehtoistyöhön, mikä vastaa talouden kannalta keskimäärin viittä prosenttia BKT:stä. Vapaaehtoistyön tekeminen auttaa osallistamaan kansalaiset suoraan paikalliseen kehitykseen, ja se on keskeisessä roolissa taitojen kehittämisessä ja vapaaehtoistyöntekijöiden työllistettävyyden parantamisessa, sillä he saavat työstä taitoja ja pätevyyttä.

Tuen tätä mietintöä, jossa korostetaan sitä, että jäsenvaltioiden ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi tunnustettava vapaaehtoistyön merkitys taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja kehitettävä strategioita vapaaehtoistyön edistämiseksi. Komission olisi toteutettava toimia sellaisen kaikkia yhteisön varoja koskevan järjestelmän käyttöönottamiseksi, jonka nojalla vapaaehtoistyö voidaan tunnustaa osallistumiseksi yhteisrahoitettuihin hankkeisiin.

Komission, jäsenvaltioiden ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi edistettävä vapaaehtoistyötä tiedottamalla asiasta kaikilla tasoilla, jotta vapaaehtoistyö katsottaisiin tavalliseksi osaksi yhteisön elämää.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen Marian Harkinin mietintöön vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Vapaaehtoistyön panos yhteiskunnassa on korvaamaton. Se, että 100 miljoonaa kansalaista 27 jäsenvaltiossamme tekee nykyisin vapaaehtoistyötä, on kannustava merkki siitä, että toimintaa on kehitettävä. Äänestin mietinnössä esitettyjen suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Vapaaehtoisten työntekijöiden tekemä palkaton työ on ratkaisevan tärkeää yleisen hyödyn kannalta. Olisi mahdotonta käsitellä tulvien tai erityisesti suurten tulipalojen kaltaisten katastrofien seurauksia ilman palkkiotta työskenteleviä palkattomia työntekijöitä. Meidän on ymmärrettävä, että ilman vapaaehtoistyötä useat asiat eivät yksinkertaisesti toimisi, eikä niille voitaisi myöskään saada rahoitusta valtiolta.

Monissa vapaaehtoisjärjestöissä aktiivijäsenien määrä pienenee jatkuvasti. Tähän ovat syynä muun muassa asepalveluksen sijaan suoritettavan siviilipalveluksen lyhyempi kausi, asuinpaikkaa muuttavat perheet ja paineet töissä tai koulussa. Esimerkiksi työntekijöiden vähyyden takia vapaapalokunnan jäsenet eivät saa lähteä työpaikoiltaan, vaikka valtio korvaa heidän palkkansa heidän työnantajilleen. Yhtiöille on annettava vahva viesti siitä, että myös ne hyötyvät vapaaehtoistyöstä, ja meidän on vertailtava parhaita käytäntöjä sen selvittämiseksi, miten vapaaehtoistoiminnasta voitaisiin tehdä houkuttelevampaa, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Vapaaehtoistyölle ei anneta Euroopan unionissa sitä tukea ja huomiota, jonka se ansaitsee. Tämän takia annoin puoltavan ääneni esittelijän Marian Harkinin mietinnölle vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Katson esittelijän tavoin, että Euroopan toimielinten on perustettava joustava ja ei-byrokraattinen tukijärjestelmä.

Vapaaehtoistyötä ei pidä aliarvioida, sillä se on tärkeä osa demokraattista elämää Euroopassa. Siihen osallistuu yli 100 miljoonaa Euroopan kansalaista, jotka edustavat eri ikäryhmiä, uskontokuntia ja kansallisuuksia. Se kuvastaa yksittäisten henkilöiden suunnatonta päättäväisyyttä ja vahvistaa yhteyttä kansalaisten ja EU:n välillä.

Vapaaehtoistyöllä on pitkät perinteet Länsi-Euroopan valtioissa ja Yhdysvalloissa. Kommunismista toipuvien valtioiden valtiosta riippumattomat ja hyötyä tavoittelemattomat järjestöt alkoivat tehdä vapaaehtoistyötä vasta sen jälkeen, kun valtioihin oli vakiinnutettu demokratia. Totalitaarinen kommunistihallinto kielsi täysin Partioliikkeen Maailmanjärjestön toiminnan. Nykyisin sen toiminta houkuttelee yhä useampia innokkaita henkilöitä osallistumaan joukkoihin. Osallistujat ovat eri-ikäisiä ja tulevat eri osista EU:ta. Emme voi nykyisin kuvitella tapahtumaa, johon kirkko ja hyväntekeväisyysjärjestöt tai Punainen Risti eivät osallistuisi. Vapaaehtoistyöntekijät myös auttavat aktivoimaan heikossa asemassa olevassa yhteisössä eläviä kansalaisia ja osallistamaan heitä kansalaisyhteiskunnan periaatteiden osalta esimerkiksi eurooppalaisen vapaaehtoistyökeskuksen ja European Youth Forum -järjestön avulla hyödyntämällä kehitystä ja elvyttämällä ja edistämällä alueiden perinteitä, ainutlaatuisuutta ja moninaisuutta.

Katson, että vapaaehtoistyö on yksi uusiutuvan energian muoto, ja tämän takia tuen esittelijän suositusta siitä, että vuosi 2011 nimettäisiin Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Voin taata vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen arvon ja tuen sen kehittämistä ja sen arvon tunnustamista yhteiskunnissamme. Haluan tehdä selväksi, että vapaaehtoistyötä koskeva todellisuus voi vielä olla melko sekava tilastotietojen, määritelmien ja niiden käytön osalta.

Mietinnössä esitetyt selvennykset vaikuttavat mielestäni tärkeiltä, ja toimenpiteet, joita ehdotetaan tämän tyyppistä toimintaa koskevan nykyisen tiedon levittämiseksi ovat tarpeen, sillä kyseessä on palkaton toiminta, joka on näin ollen pidettävä selvästi erillään hallituksista riippumattomien järjestöjen toiminnasta. Tämän vapaaehtoistoiminnan lisäarvo on erittäin tärkeä yhteiskunnillemme, ja tämän takia on oikeutettua tunnustaa se ja antaa sille arvostusta. Emme saa kuitenkaan käyttää hyväksi toiminnan pyyteetöntä luonnetta niiden ponnistelujen korvaamiseksi, jotka yhteiskuntien, asiasta vastaavien viranomaisten tai yksityisen sektorin olisi toteutettava yhteisön tasolla tarjottavien mahdollisuuksien edistämiseksi.

Useiden yhteisön rahastojen tarkoituksena on edistää Euroopan taloutta ja edistää sosioekonomista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan yhteiskuntien kasvua ja kestävää kehitystä. Vapaaehtoistyö on lisäetu, jonka me kansalaiset annamme toisillemme. Meidän olisi kannustettava tällaiseen toimintaan ja tunnustettava sen merkitys, mutta emme saa koskaan katsoa sitä ylimääräiseksi toiminnaksi, jota voimme käyttää hyväksemme tai käyttää tekosyynä sille, että emme ponnistele yhtä tarmokkaasti jatkuvasti paranevan elämänlaadun tarjoamiseksi ja luomiseksi Euroopan yhteiskunnissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Vapaaehtoistyölle on annettava EU:ssa suurempaa tunnustusta. Marian Harkinin mietinnössä esitetään tapoja, joilla komissio ja jäsenvaltiot voivat edistää vapaaehtoistyötä. Toivon, että komissio tukee aloitetta vuoden 2011 nimittämisestä Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Toivon, että ensi vuosi – vuosi 2009 – nimettäisiin Skotlannissa Skotlannin vapaaehtoistyön teemavuodeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Ensinnäkin ongelmana on valtiosta riippumattomien järjestöjen rahoittaminen yhteisön varoista. Pienet järjestöt, jotka toteuttavat erittäin hyödyllisiä toimia paikallisella ja alueellisella tasolla, tarvitsevat apua hakemusten laatimisessa. Täytettävien asiakirjojen pinkka on lähes yhtä suuri kuin Bratislavan puhelinluettelo. Byrokratiasta on tullut niin monimutkaista, että se tukahduttaa vapaaehtoistyöntekijöiden innon. Meidän on suojeltava yhteisön ohjelmia väärinkäytöltä, mutta varo- ja suojatoimenpiteet eivät saa vaikuttaa siihen, miten hyvin ne ovat kansalaisten käytettävissä.

Voin Forum for Life -järjestön hallituksen jäsenenä saamieni henkilökohtaisten kokemusten perusteella vakuuttaa, että vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta luomalla henkistä pääomaa, riippumatta vapaaehtoistyöntekijän iästä. Forum for Life -järjestössä nuoret oppivat ottamaan vastuuta ja toimimaan jalomielisesti, ja he saavat kokemusta ihmissuhteiden luomisesta. Henkinen pääoma on tärkein tekijä, jolla vapaaehtoistyö edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämän takia jäsenvaltioita ja alueita pyydetään soveltamaan tätä verratonta investointimuotoa tulevaisuudessa.

Vapaaehtoistyölle on myös annettava riittävää tunnustusta. On annettava virallista tunnustusta niille miehille ja naisille, jotka omistavat aikaansa vapaaehtoistyöhön samalla, kun he yrittävät sopeutua muutoksiin työmarkkinoilla ja muutoksiin sukupolvien välisen solidaarisuuden merkityksessä perheissä ja yhteiskunnassa. Toimin tätä kysymystä käsittelevän naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön esittelijänä, mikä tarkoittaa, että voimme jatkaa tätä keskustelua syksyllä.

 
  
  

- Mietintö: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Kun otetaan huomioon, että EIP on julkinen laitos, joka hallinnoi huomattavia varoja, sen olisi annettava yksityiskohtaisia tietoja rahoitetuista hankkeista ja toimista. EIP antaa nykyisin yleistä tietoa rahoitetuista hankkeista, myös valtiosta, jolle varoja osoitetaan. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan riitä. Tämän takia pahoittelemme sitä, että se ryhmämme esittämä tarkistus hylättiin, jossa EIP:tä pyydettiin ulottamaan avoimutta koskevat pyrkimyksensä myös siihen, että rahoituksen välittäjien kautta annettujen maailmanlaajuisten lainojen edunsaajat ilmoitettaisiin.

Lisäksi on tärkeää korostaa muun muassa sitä, että emme ole EIP:n kanssa samaa mieltä tavoitteesta, joka koskee yhtenäismarkkinoiden toteuttamista rahoittamalla infrastruktuureja, joiden tavoitteena on vapauttaa markkinat – kuten energian alalla – tai siitä, että painopistealaksi olisi otettava julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeiden rahoitus sen toimintatavan mukaisesti, jossa julkisia varoja käytetään tärkeän yksityisen pääoman rahoittamiseen.

EIP:n olisi päinvastoin käytettävä varojaan välineenä, jonka avulla se voi tehokkaasti lisätä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistämällä toimia alueellisten erojen vähentämiseksi, todellisen lähentymisen edistämiseksi ja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi, erityisesti EU:n taloudellisesti vähiten kehittyneillä alueilla. Lisäksi varoja olisi käytettävä tehokkaan yhteistyöpolitiikan edistämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) EIP:tä pyydetään antamaan voimakkaampaa tukea yksityisen pääoman rahoittamiselle, vahvistamaan kilpailua, edistämään energia-, liikenne- ja suunnitteluinfrastruktuurialan yksityistämistä ja rahoittamaan suuria hankkeita yhdessä yksityisten oikeushenkilöiden kanssa. Tämä infrastruktuuri on hyödyllistä pääoman kannalta, ja se tarkoittaa myös samanaikaisesti toteutettavaa yksityistämistä, mikä vastaa keinottelua. EIP noudattaa sääntöjä, jotka koskevat kilpailua ja vapaita markkinoita; sen sijaan, että se täyttäisi kansalaisten tarpeet, se varmistaa uudet voitot.

Monopolit heittävät hukkaan yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoituksen, hyödynnetyt infrastruktuurihankkeet ja muut hankkeet sekä EIP:n niille osoittamat resurssit. Näin ollen monopolit vähentävät hyödyntämäänsä, jo alun perin vähäistä yksityistä pääomaa ryhtymällä hankkeisiin, jotka ovat haitallisia koko yhteisölle.

Verotulot ja maanvuokraajien, eläkeläisten, maanviljelijöiden ja yleisesti kaikkien työläisten etuuksien ja tukien vähentämisestä saadut tulot on ohjattu monopolien rahoittamiseen.

Tuulivoimalat, jotka tuhoavat ympäristöä, kuten Aigeianmeren saarilla, voimakkaasti kasvaneet tullimaksut tärkeimmillä julkisilla teillä, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhankkeet ja niin edelleen – kaikkien tarkoituksena on saada voittoa siitä, että yksityishenkilöiden kanssa tehdään sopimuksia, ja tietenkin niille on myös annettu valtion takuut. Vastaavia hankkeita, joita ei valvota sosiaalisesti, on edistetty myös kolmansissa maissa yritysten suurempien voittojen takaamiseksi kasvun nimissä – tietenkin pääoman kasvun.

 
  
  

- Mietintö: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja Dan Jørgensenin mietinnölle, jossa suositellaan vastuuvapauden myöntämistä komissiolle.

Mietinnössä huomautetaan, että jäsenvaltiot hallinnoivat 80 prosenttia yhteisön varoista ”jaetun hallinnoinnin” nojalla ja että kunkin jäsenvaltion pitää voida ottaa vastuu sille osoitettujen EU:n varojen hallinnoinnista. Nykyisin tästä ilmoitetaan joko yksittäisellä kansallisella tarkastuslausumalla tai useilla kansallisissa puitteissa annettavilla lausumilla. Komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä kiireesti sopimus jaettua hallinnointia koskevista tulevista ilmoitusmenettelyistä, koska on harmillista, että rakenteellisten toimien, sisäpolitiikan ja ulkoisten toimien alalla maksuihin vaikuttavat vielä suuret aineelliset virheet täytäntöönpanevien järjestöjen tasolla.

Pahoittelen sitä, että komissio on hyväksynyt ilman vastalauseita jäsenvaltioiden enemmistön yhteisen vastuuntunnottomuuden EU:n rahoituksen hallinnoinnin osalta. Lopuksi totean, että tuen ajatusta unionin tason kiinteistöviranomaisen perustamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), kirjallinen. − (NL) Talousarvion valvontavaliokunta haluaa myöntää Euroopan komissiolle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. En tue tätä päätöstä, koska mielestäni olisi järkevämpää, jos päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä lykättäisiin syksyyn.

Euroopan komissio yrittää korjata useita virheitä, jotka liittyvät rakennerahastoihin. Lisäksi Euroopan parlamentti haluaisi seurata ehdotettuja toimia työryhmässä. Jää kuitenkin nähtäväksi, vaikuttavatko toimet toivotulla tavalla. Rakennerahastoihin liittyvien virheiden määrä on kuitenkin pysynyt korkeana jo useiden vuosien ajan.

Rakennerahastojen käytännön seikkoja on mahdotonta hallita: virheitä tehdään siksi, että tuensaajia koskevia sääntöjä on liikaa ja ne vaihtelevat suuresti. Säännöt ovat osa lainsäädäntöä, jota sovelletaan vuoteen 2013 asti. Tässä vaiheessa ongelmiin on puututtava täsmällisemmillä ja tiukemmilla tarkastuksilla. Jos parlamentti lykkäisi vastuuvapauden myöntämistä, se voisi tarkastella tuloksia perusteellisemmin ja jatkaa painostusta.

Lisäksi parlamentti voi kannustaa jäsenvaltioita ponnistelemaan tarmokkaammin kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten osalta niin, että ministeri on vastuussa EU:n varojen sijoittamisesta jäsenvaltioon.

Lopuksi kehotan etsimään sopivan ratkaisun avustajien asemaa koskevaan ongelmaan niin, että heidän sosiaalisiin velvollisuuksiinsa ja heiltä perittyihin veroihin ei liity ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut hyväksyä EU:n tilinpäätöstä kolmeentoista perättäiseen vuoteen. Vaikka asiassa on edistytty hieman, tähän ongelmaan on puututtava pikaisesti ja tarmokkaasti. Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet ovat päättäneet painostaa komissiota huomattaviin uudistuksiin, joita olemme pyytäneet jo pitkään.

Jätteisiin, petoksiin ja varojen väärinkäyttöön olisi otettava nollatoleranssi. Komissio on poliittisessa vastuussa, ja me valvomme tarkasti talousarvion valvontamenettelyä.

Komissio ei ole kuitenkaan ainoa, joka on vastuussa tilinpidosta. Noin 80 prosenttia EU:n varoista käytetään itse asiassa jäsenvaltioissa. Parlamentin mietinnössä komission talousarviosta korostetaan, että valvontaa ja koordinointia on tehostettava kansallisella tasolla.

Jäsenvaltioiden on otettava vastuu näistä varoista antamalla kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia. Onneksi tässä asiassa edistytään, mutta tähän mennessä ei ole ponnisteltu riittävästi myönteisen tarkastuslausuman takaamiseksi. Tästä perustavanlaatuisesta syystä konservatiivit äänestävät jälleen kerran sitä vastaan, että Euroopan komissiolle ja muille toimielimille myönnettäisiin vastuuvapaus talousarvion varainhoitovuodelta 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Korostamme tärkeänä näkökohtana muun muassa sitä, että

- on hyvä panna merkille, että jälleen kerran on esitetty ”epäilyksiä” yhteisön varojen käytöstä EU:n ”ulkoisten toimien” alalla. Nämä epäilykset liittyvät lopullisiin edunsaajiin, tosiasiassa käytettyjen varojen määrään, rahoitettuihin hankkeisiin, periaatteessa siihen, mihin kyseiset varat itse asiassa käytettiin (voisimme esimerkinomaisesti lisätä: Irakissa, Afganistanissa tai Kosovossa). Hämmästyttävää kyllä Euroopan parlamentti, joka tavallisesti vaatii vaikuttavasti toimenpiteitä, toimii tässä tapauksessa varoen. Mistä tämä johtuu?

- Lisäksi on jälleen kerran todettava, että rakennepolitiikkaan ja koheesiorahastoon liittyvät maksamatta olevat maksusitoumukset kasvavat edelleen niin, että niiden määrä on nyt yhteensä 131,6 miljardia euroa.

- On syytä pitää mielessä, että n+2-säännön mukaan nämä varat ”vanhenevat”, jos niitä ei käytetä vuoden 2008 loppuun mennessä.

- On myös syytä panna merkille, että tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, että yhteisen maatalouspolitiikan nojalla käyttöön otettu tilatukijärjestelmä on lisännyt merkittävästi suoraa tukea saavien hehtaarien ja edunsaajien määrää. Näiden joukkoon kuuluu tilintarkastustuomioistuimen mukaan muun muassa rautatieyrityksiä, ratsastus- tai jalostustalleja ja golfkerhoja tai vapaa-ajan kerhoja sekä kaupunginhallituksia, ja tilintarkastustuomioistuin on tunnustanut, että etuuksia on myönnetty maanomistajille, jotka eivät ole koskaan harjoittaneet maataloustoimintaa…

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Tuen Dan Jørgensenin mietintöä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pääluokka III – Komissio. On suhtauduttava myönteisesti parlamentin ja komission väliseen yhteistyöhön tällaisissa kysymyksissä, erityisesti rakennerahastoja koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon osalta. Tämän takia äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Olen tyytymätön siihen, että komissio ei ole antanut kovin seikkaperäistä selvitystä siitä, mihin varat ovat kuluneet ja mihin niitä on käytetty, erityisesti ulkoisten toimien alalla. Kun otetaan huomioon, että EU pyrkii laajentamaan ulkoisten toimiensa alaa, ei voida hyväksyä sitä, että tilinpitoon suhtaudutaan näin huolettomasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjallinen. (PL) 22. huhtikuuta 2008 käytiin tärkeä keskustelu äänestettäessä vastuuvapauden myöntämisestä talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006.

Talousarvion toteuttamiseen varainhoitovuonna 2006 liittyvistä kriittisistä huomautuksista huolimatta parlamentille suositeltiin vastuuvapauden myöntämistä.

Haluaisin esittää huomautukseni useista tärkeistä ongelmista.

EU:n byrokratia on ensinnäkin liian kehittynyttä, joten meidän on toteutettava asianmukainen arviointi virastoissa ja komission kaikkien pääosastojen vastaavissa elimissä.

Lisäksi on yksinkertaistettava julkisia hankintoja koskevia menettelyjä ja koko niitä koskevaa järjestelmää, jotta EU:n varoja voitaisiin hyödyntää.

Edunsaajat etsivät myös useampia pieniä hankkeita ja hankkeita, joihin tavallisten kansalaisten on helpompi osallistua.

Lisäksi on syytä panna merkille edistyminen siinä, miten EU:n varoja käytetään yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Olisi kuitenkin tutkittava syitä siihen, miksi EAKR:n ja ESR:n koheesiorahastoja hyödynnetään vähäisesti uusissa jäsenvaltioissa.

Jotkut jäsenvaltiot ovat myös esittäneet kansallisten valvontavirastojen antamia todistuksia EU:n varojen hallinnoinnista. Tällaista varainhoitoa EU:ssa olisi laajennettava myös muihin unionin jäsenvaltioihin.

On myös syytä korostaa, että vuosi 2006 on Berliinin toimintasuunnitelman (vuosien 2000–2006 rahoitusnäkymien) viimeinen toteuttamisvuosi, joten kyseisen varainhoitovuoden aikana EU:n varojen käyttöasteen pitäisi olla korkea.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjallinen. − (DE) Vastustin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä komissiolle talousarvion toteuttamisesta, koska useilla aloilla talousarvion määrärahoja ei ole käytetty säästäväisesti ja tehokkaasti varainhoitovuonna 2006. Tämä koskee erityisesti rakennerahastojen varoja, useilla aloilla esiintynyttä vuonna 2007 paljastunutta korruptiota sekä rakennusten turvallisuutta koskevia sopimuksia. Olen esittänyt jälkimmäisenä mainitusta asiasta useita kirjallisia kysymyksiä, joihin komissio ei ole antanut tyydyttävää vastausta.

 
  
  

- Mietintö: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin äänestyksessä puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan parlamentin puhemiehelle parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Lisäksi annoin puoltavan ääneni José Javier Pomés Ruizin mietinnölle, jossa suositellaan, että parlamentti äänestää vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Olen tyytyväinen ajatukseen siitä, että avustajia koskevat uudet säännöt tulevat voimaan samaan aikaan kuin jäsenten asemaa koskevat säännöt.

Parlamentin jäsenten avustajien korvauksien osalta katson, että Euroopan parlamentin jäsenten sopimuksellinen oikeus on säilytettävä, sillä se on edellytyksenä heidän riippumattomuudelleen, mutta että kansallisten viranomaisten on valvottava sitä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tämän takia vastustan kaikkia toimenpiteitä avustajien palkkaamista koskevien jäsenten oikeuksien rajoittamiseksi, edellyttäen tietenkin, että työt tehdään ja korvaukset maksetaan asianmukaisesti.

Vapaaehtoinen eläkerahasto on täydentävä eläkejärjestelmä, jota Euroopan parlamentin jäsen ja hänen työnantajansa rahoittavat yhdessä. Tämän eläkerahaston osalta katson, että edunsaajien nimet ja julkaistava ja että tätä eläkejärjestelmää on uudistettava jäsenten asemaa koskevien sääntöjen uudistamisen yhteydessä. Tuen myös työntekijätarpeen arvioimista sen päättämiseksi, kuinka monta virkamiestä Euroopan parlamentin jäsenet tarvitsevat avustajikseen, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. − (FR) Ne noin 30 mietintöä, joista on äänestetty tänään ja jotka koskevat vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta EU:n eri toimielimissä ja erillisvirastoissa, osoittavat, että talousarviota valvotaan. Ne myös osoittavat, että juuri tämä valvonta auttaa korostamaan epäonnistumista, tuhlausta ja väärinkäyttöä rakennerahastojen ja ulkoisen avun hallinnoinnissa, tai ainakin joissakin niistä. Nämä mietinnöt osoittavat kuitenkin myös sen, että kaikesta huolimatta parlamentti on päättänyt hyväksyä EU:n varojen hallinnoinnin.

Kyseessä ei ole kriittinen toimi; kyseessä on poliittinen esitys sen Brysselin koneiston tukemiseksi, johon parlamentti itsekin kuuluu. On tunnustettava, että se on huolestunut puutteista, joita on korostettu parlamentin jäsenten avustajien korvauksia koskevassa tarkastuskertomuksessa. On myös tärkeää huomauttaa, että avoimuus, jota parlamentti vaatii kovin hanakasti kaikilta muilta – neuvostolta, komissiolta, jäsenvaltioilta ja erillisvirastoilta – ei selvästikään koske sitä itseään. Tämä kertomus, joka saattaisi heikentää merkittävästi tämän parlamentin mainetta, ei ole yleisön, eikä edes kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten saatavilla. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen tapauksen jälkeen ei riitä näiden vakavien syytösten selvittämiseksi, eivätkä ne katoa sillä, että ne pidetään salassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Vastuuvapauden myöntämiseen Euroopan parlamentille varainhoitovuoden 2006 talousarvion toteuttamisesta liittyy epäilyksiä, ja kaikkia jäseniä pidetään samanlaisina, mitä ei voida hyväksyä. Tämä johtuu päätöksestä, jonka mukaan varainhoitovuotta 2006 koskeva sisäinen tarkastuskertomus pidetään salaisena. Kyseissä kertomuksessa viitataan väitteiden mukaan sääntöjenvastaisuuksiin parlamentin jäsenten avustajien korvausten käytössä.

Tällainen päätös asettaa kaikki vaaleilla valitut Euroopan parlamentin jäsenet epäilyksen polttopisteeseen, mitä me emme voi hyväksyä. Parlamenttiryhmämme onkin esittänyt tarkistuksen, jossa vaaditaan, että ”sisäisen tarkastajan kertomus annetaan välittömästi kaikkien parlamentin jäsenten sekä yleisön tutustuttavaksi”. Valitettavasti parlamentin enemmistö hylkäsi tämän ehdotuksen.

Monikielisyyden osalta on huolestuttavaa, että EU:n virallisten kielten käyttöä arvioidaan yhä useammin taloudelliselta kannalta – toisin sanoen ottamalla sen kustannukset huomioon – ja että säännöllisesti esitetään uusia sääntöjä, joilla rajoitetaan kielten käyttämistä, mikä vaarantaa useiden puhujien oikeuden käyttää ja kuunnella puheenvuoroja omalla äidinkielellään kokouksissa tai virallisilla vierailuilla, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminta-alaan.

Lisäksi pahoittelemme sitä, että parlamentti ei hyväksynyt parlamenttiryhmämme esittämää tarkistusta, jossa kehotettiin käyttämään avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja Euroopan parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − (FI) En pystynyt äänestämään Pomés Ruizin mietinnössä A6-0091/2008 65 kohdan puolesta, koska siinä ei määritellä sukulaisuutta tarkemmin. Jos teksti olisi kieltänyt ”perheenjäsenen” palkkaamisen, olisi 65 kohta mielestäni paremmin perusteltu ja hyväksyttävissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. − (PL) Esittelijä José Javier Pomés Ruiz on laatinut hyvän mietinnön.

Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin puhemies on hyväksynyt periaatteen poliittisen vuoropuhelun käymisestä vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.

Olen myös tyytyväinen siihen, että pääsihteeri on tarjoutunut pitämään talousarvion valvontavaliokunnan kanssa säännöllisesti kokouksia parlamentin talousarvion toteuttamisesta, vaikka kokouksia ei järjestettäisi vuosittaisen vastuuvapausmenettelyn puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tästä mietinnöstä annettua päätöslauselmaesitystä vastaan, koska mielestäni on tekopyhyyden huipentuma, että jäsenet yhtäältä äänestävät sen puolesta, että perheenjäsenet eivät saa ottaa vastaan laillista työpaikkaa, ja että he tämän jälkeen toisaalta kieltäytyvät antamasta yksityiskohtaista tietoa veronmaksajien varoilla rahoitetusta yksityisestä eläkejärjestelmästä, josta he itse hyötyvät.

Tällä viitataan tietenkin myös siihen, maksavatko jäsenet takaisin varat, jotka otetaan jäsenille maksettavia yleisiä korvauksia varten varatuista varoista. Väitteiden mukaan epäilemme, että monet eivät näin tee. Tämä ei ole parhaassakaan tapauksessa avointa toimintaa – pahimmassa tapauksessa kyse on ilmiselvästä tekopyhyydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Olen pahoillani todetessani, että äänestin tätä mietintöä vastaan. En voinut tukea viittausta Lissabonin sopimukseen 10 kohdassa, jossa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksesta johtuva uusi talousarviomenettely.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) On pettymys, että jäsenet eivät äänestäneet sen puolesta, että avoimuutta lisättäisiin ja että sisäisten tarkastajien kertomus julkaistaisiin selvästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjallinen. − (EN) Kaikilla niillä tarkistuksilla, joita Euroopan parlamentin työväenpuolue tuki tänään täysistunnossa ja jotka koskevat vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, pyrittiin lisäämään avoimuutta asioissa, joiden osalta parlamentti on vastuussa julkisten varojen hallinnoinnista.

Tarkistus 16: Sen jälkeen kun talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet paljastivat joitakin kertomukseen sisältyviä tietoja, Euroopan parlamentin työväenpuolue katsoo, että tämän kertomuksen julkaiseminen on yleisen edun mukaista, mikäli sillä ei vaaranneta käynnissä olevia tutkimuksia.

Tarkistus 4: Euroopan parlamentin työväenpuolue katsoo, että tällä tarkistuksella vahvistetaan sitä, että on toteutettava toimia niiden toimenpiteiden seuraamiseksi, jotka on toteutettu sisäisen tarkastajan kertomuksen perusteella.

Tarkistus 7: Euroopan parlamentin työväenpuolue äänesti tämän tarkistuksen puolesta, sillä on tärkeää, että talousarvion valvontavaliokunta saa oikeuden valvoa suunnitelmia molempien sääntöjen osalta.

Tarkistus 11: Euroopan parlamentin työväenpuolue katsoo, että koska vapaaehtoista eläkerahastoa rahoitetaan osittain julkisista varoista, jäsenluettelo olisi julkaistava.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Äänestin tätä vastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että en halua EU:n sanelevan minulle, kenet voin ottaa työhön tai palvelukseen.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus neuvoston pääsihteerille. Pahoittelen sitä, että muista toimielimistä poiketen neuvosto ei julkaise vuosittaista toimintakertomusta vedoten vuonna 1970 tehtyyn herrasmiessopimukseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että olisi olennaista antaa tällainen kertomus, jotta neuvosto olisi suuremmassa vastuussa Euroopan kansalaisille. Tämän herrasmiessopimuksen nojalla neuvosto on päättänyt olla tekemättä tarkistuksia Euroopan parlamentin menoarvioon. Tätä sitoumusta noudatetaan vain silloin, kun menoarvio ei ole ristiriidassa yhteisön määräysten kanssa ja erityisesti henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen sekä toimielinten kotipaikkoja koskevien määräysten kanssa..

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alan osalta tuen kehotusta mahdollisimman suureen avoimuuteen ja sen varmistamiseen, että YUTP:n toimintaan liittyviä menoja ei ilmoiteta neuvoston talousarviossa 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 42 artiklan mukaisesti. Katson kuitenkin, että neuvostolla pitäisi olla vapaasti käytettävissä oleva talousarvio YUTP:tä varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Sanaa ”avoimuus” viljellään runsaasti, ja (joillekin) jäsenvaltioille esitetään useita vaatimuksia tällä alalla talousarviota ja talouspolitiikkaa koskevalla tasolla.

Kuitenkin neuvosto, eri jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koostuva EU:n ylikansallinen päätöksentekoelin – jonka toimivalta lisääntyy Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä – näyttäisi olevan tällaisten vaatimusten yläpuolella, sillä se ei ole esittänyt vuosittaista toimintakertomusta.

”Tee niin kuin sanon, älä niin kuin minä teen…” Tämä voisi olla neuvoston toimintatapaa kuvaava motto vuotta 2006 koskevassa vastuuvapausmenettelyssä.

Vaikka tänään äänestettävänä olevassa Euroopan parlamentin mietinnössä ei oteta tiukempaa ja kriittisempää kantaa neuvoston tilanteeseen, siinä ainakin kehotetaan arvioimaan tätä päätöstä uudelleen ja pyydetään lisätietoa erityisesti määrärahoista, jotka on käytetty yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) nojalla. Siinä kehotetaan ilmoittamaan kohta kohdalta menojen tarkka luonne ja toimittamaan parlamentille jälkikäteinen arvio Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä yksittäisistä toimista ja EU:n erityisedustajien toimista – eli pyydetään mielestämme selvennystä varoihin, jotka on käytetty muiden asioihin sekaantumista ja EU:n militarisointia koskevaan EU:n politiikkaan.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle yhteisöjen tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajalle. Olen ilahtunut siitä, että yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt käytännesäännöt, joita sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen nykyisiin ja entisiin jäseniin, mukaan luettuna velvollisuus toimittaa ilmoitus taloudellisista eduista, vaikka onkin pahoiteltavaa, että näitä tietoja ei ole julkaistu yhteisöjen tuomioistuimen Internet-sivuilla.

Panen merkille, että rakennuksia koskevat kysymykset (ongelmat riippumattoman asiantuntijan nimittämisessä päärakennuksen laajennustöitä varten; sellaisen vuokrasopimuksen tekeminen Luxemburgin suurherttuakunnan ja yhteisöjen tuomioistuimen välillä, jossa säädetään vuonna 2001 tehdyn puitesopimuksen täydentämistä koskevista määräyksistä ja sen tontin myymisestä yhden euron symboliseen hintaan yhteisöjen tuomioistuimelle, jolla rakennukset sijaitsevat, kun yhteisöjen tuomioistuimesta tulee rakennusten omistaja; sekä asianmukaisen kilpailun puuttuminen) vahvistavat, että EU:hun on luotava viranomainen, jonka tehtävänä on käsitellä toimielintemme kaikkia rakennuksiin liittyviä kysymyksiä.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille.

Onnittelen heitä korkealaatuisesta tilinpäätöksestä, jonka ulkoinen yritys ja sisäinen tarkastaja tarkastivat ja hyväksyivät. Jäsenten taloudellisia etuja koskevien ilmoitusten osalta totean kollegoideni tavoin, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen menettelysääntöjen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet toimittavat ilmoituksen taloudellisista eduistaan ja muista varoistaan (mukaan luettuina osakkeet, vaihtovelkakirjalainat ja sijoitustodistukset, maaomaisuus ja kiinteistöt, sekä puolison ammatillinen toiminta).

Katson kollegoideni tavoin, että EU:n kaikkien toimielinten jäseniltä olisi vaadittava taloudellisia etuja koskevaa ilmoitusta, joka olisi saatavilla Internetissä julkisessa rekisterissä. On kuitenkin erotettava toisistaan vaurastuminen, jossa arvioinnin kohteena ovat määrät, ja eturistiriitaa koskeva kysymys, jonka osalta osoitetaan niiden varojen luonne, jotka ovat jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa, sekä niihin liittyvät henkilökohtaiset suhteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tällä äänestysselityksellä pyritään ainoastaan osoittamaan, että yhtenä näkökohtana, jota analysoitiin myönnettäessä tilintarkastustuomioistuimelle vastuuvapautta varainhoitovuodelta 2006, oli henkilökunnan vähyys ottaen huomioon tämän EU:n toimielimen työmäärän.

Jo aiempina vuosina on todettu, että tilintarkastustuomioistuimessa ei ole riittävästi virkamiehiä, jotta se voisi toimia täysimääräisesti ja hoitaa valvontatehtävänsä.

Vaikka tällä alalla on edistytty hieman, puutteita on vielä tänäkin päivänä. Euroopan parlamentin mietinnössä paljastetaan, että tämä johtuu osittain erosta tarjotun palkan ja tilintarkastustuomioistuimen sijaintipaikan Luxemburgin korkeiden elinkustannusten välillä.

Uskomme vakaasti, että ”hintojen vakautta” koskevan politiikan eli palkkarajoitusten vaikutukset voidaan havaita myös tässä yhteydessä: hyväksikäyttö on yleisempää.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus ETSK:n pääsihteerille.

Suhtaudun useiden jäsenten tavoin myönteisesti joulukuussa 2007 tehtyyn ETSK:n ja alueiden komitean väliseen uuteen hallinnolliseen yhteistyösopimukseen kaudeksi 2008–2014, sillä tällainen yhteistyö tuo taloudellista hyötyä eurooppalaisille veronmaksajille. Valvonnan osalta ETSK katsoi vuosittaisessa toimintakertomuksessaan, että jälkikäteen suoritetut valvontatoimet vuonna 2006 olivat riittämättömiä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilanne on parantunut. On ratkaisevan tärkeää, että valvontatoimenpiteet toteutetaan perusteellisesti. Voimme olla tyytyväisiä ETSK:n pääsihteerin henkilökohtaiseen vakuutukseen etu- ja jälkikäteen toteutettavien valvontatoimien tehokkuudesta ja säännönmukaisuudesta.

Onnittelen samalla ETSK:ta useiden jäsenten tavoin siitä, että se on perustanut kolmesta ETSK:n jäsenestä koostuvan tarkastuskomitean, jonka tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastusyksikön riippumattomuuden vahvistaminen ja niiden toimien arviointi, jotka on toteutettu tarkastuskertomuksissa esitettyjen suositusten perusteella.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus alueiden komitean pääsihteerille. Suhtaudun useiden jäsenten tavoin myönteisesti joulukuussa 2007 tehtyyn ETSK:n ja alueiden komitean väliseen uuteen hallinnolliseen yhteistyösopimukseen kaudeksi 2008–2014, sillä tällainen yhteistyö tuo taloudellista hyötyä eurooppalaisille veronmaksajille. Uuden sopimuksen nojalla suurin osa tärkeistä aloista (infrastruktuuri, tietotekniikka ja televiestintä sekä kääntäminen, mukaan luettuna asiakirjojen laatiminen) kuuluu edelleen yhteisten yksiköiden toimialaan, mutta muutamat yksiköt erotetaan toisistaan (sisäiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kirjasto ja julkaisujen valmistelemisesta vastaava yksikkö). Olen tyytyväinen siihen, miten alueiden komitean jäsenten matkakuluja ja joidenkin virkamiesten palkansiirtoa koskevat kysymykset on ratkaistu. Olen myös tyytyväinen siihen, että varainhoidon tarkastusyksikön riippumattomuutta ja resursseja on lisätty.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Olen useiden jäsenten tavoin hämmästynyt siitä, että kaudella 2003–2006 maksusitoumusmäärärahat ovat kasvaneet tasaisesti 4 438 653 eurosta 7 682 538 euroon (+73 prosenttia) ja virat lisääntyneet 31:stä 57:ään (+84 prosenttia), kun taas kanteluiden määrä on noussut 57 prosenttia ja aloitettujen uusien tutkimusten määrä 253:sta 258:aan (+2 prosenttia). Toiminnan tasolla olen tyytyväinen siihen, että parlamentin kanssa on tehty uusi yhteistyötä koskeva puitesopimus hallinnollisten palvelujen tarjoamisesta ja että oikeusasiamiehelle on nimitetty ensimmäinen pääsihteeri 1. elokuuta 2006. Vaikuttaa siltä, että valvontatoimien tehokkuutta voitaisiin parantaa tietyillä aloilla. Olen myös yllättynyt henkilöstön työhönottamiseen liittyvistä ongelmista, jotka mainitaan oikeusasiamiehen vuosikertomuksessa 2006 ja jotka liittyvät erityisesti pätevien asianajajien työhönottamiseen kahden uuden laajenemisen jälkeen (vuosina 2004 ja 2007), henkilöstön kokonaismäärään ja mahdollisten määräaikaisten työntekijöiden houkuttelemiseen Strasbourgiin ja kyseisten työntekijöiden pitämiseen työsuhteessa.

 
  
  

- Mietintö: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Nils Lundgrenin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus. Olen useiden jäsenten tavoin tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun päätökseen julkaista vuosittain ilmoitus taloudellisista eduistaan samanlaisella lomakkeella, jonka Euroopan parlamentin jäsenet vuosittain täyttävät. On suhtauduttava myönteisesti siihen, että komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston pääsihteereiden yhdessä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa allekirjoittama hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskeva sopimus uusittiin 7. joulukuuta 2006 ja että se on voimassa seuraavat kolme vuotta 16. tammikuuta 2007 alkaen. Lisäksi on pantava merkille, että jälkikäteen tehtävissä ennakkotarkastuksissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun lopullisten lausuntojen antamisessa on edetty hyvin ja että Euroopan tietosuojavaltuutettu on päättänyt perustaa sisäisen valvontarakenteen, joka sopii sen toimintaan ja vastaa sen vaatimuksia.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus säätiön johtajalle. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on kehotettu esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi kärsiä tunnontuskia siitä, että se lakkauttaa viraston, jos sen ei todeta tuottavan lisäarvoa. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Olen yllättynyt siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen kerran, että säätiön talousarviota toteutettaessa määrärahoja on siirretty runsaasti seuraavalle varainhoitovuodelle (43 prosenttia hallintomenoihin tarkoitetuista määrärahoista ja 45 prosenttia toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista). Olen myös yllättynyt epäilyksistä, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti talousarvion vuotuisuussäännön noudattamisesta säätiössä.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan koulutussäätiön johtajalle säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi säätiölle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Olen yllättynyt siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei viitannut lainkaan johtajan antamassa tarkastuslausumassa esitettyihin varauksiin.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi keskukselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Olen tyytyväinen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön välisen yhteistyön puitteiden luomiseen sen varmistamiseksi, että käytettävissä oleva tutkimukseen tarkoitettu rahoitus hyödynnetään aloilla, joilla virastoilla on yhteisiä etuja.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi keskukselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. On yllättävää, että käännöskeskuksessa kertynyt budjettiylijäämä oli 16,9 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2006 ja että keskuksen oli määrä palauttaa vuonna 2007 asiakkailleen 9,3 miljoonaa euroa. Tämä ylijäämien kertyminen viittaa siihen, että käännösten hinnoittelumenetelmä ei ole riittävän tarkka.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Monikielisyys on tarpeen, jotta EU pysyisi voimissaan. Ensimmäisessä, vuonna 1958 annetussa Euroopan yhteisön direktiivissä viitataan monikielisyyteen. Unioni ei käytä vain yhtä tai useampaa itse valitsemaansa kieltä, mitä enemmistö kansalaisista ei välttämättä ymmärrä.

Lainsäädännöllisten, poliittisten ja hallinnollisten asiakirjojen kääntämisen avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa. Monikielisyys auttaa parantamaan unionin avoimuutta, legitimiteettiä ja tehokkuutta. Monikielisestä järjestelmästä johtuvat rajoitukset vaikuttavat myönteisesti asiakirjoihin, sillä ne ovat ytimekkäämpiä ja ne laaditaan annetussa ajassa. Slovakian kielen (ja sen käyttäjien) puolesta kehotan sisällyttämään varainhoitovuoden 2009 talousarvioon tarvittavat toimenpiteet ratkaisun löytämiseksi ongelmaan, joka koskee kääntäjille suunnattujen työpaikkojen puutetta EU:n toimielimissä.

Pyydän, että Euroopan parlamentti – myös tulevaisuudessa – kääntää välittömästi kaikki tällä istuntokaudella laaditut lainsäädännölliset, poliittiset ja hallinnolliset asiakirjat slovakkiin ja muihin unionin virallisiin kieliin niin, että kansalaiset voivat seurata poliittista toimintaa kaikissa toimielimissä. Tärkeimpiä asiakirjoja ovat parlamentin täysistuntojen sanatarkat istuntoselostukset. Ilmoitan julkisesti, että esitän kirjallisen kannanoton monikielisen järjestelmän säilyttämisen puolesta, ja kehotan slovakin kielen kääntäjiä ja tulkkeja edistämään omalla kielitaidollaan monikielisyyttä Euroopassa.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi keskukselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. On syytä huolestua siitä, että keskus on jälleen kerran tehnyt oikeudellisia sitoumuksia varainhoitoasetuksen vastaisesti tekemättä ensin vastaavia talousarviositoumuksia. Keskuksen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös varainhoidon osalta, jotta sitoumus- ja maksumenettelyjä parannettaisiin.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi keskukselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Euroopan parlamentin jäsenet pitävät yleisesti myönteisinä seurantakeskuksen ponnisteluja talousarvionsa toteutuksen parantamiseksi, vaikka seuraavaan vuoteen siirrettyjen määrärahojen osuus on edelleen korkea. Olen tyytyväinen siihen, että seurantakeskus halusi arvioida toimintojaan vuonna 2007 ja että vuosiksi 2008 ja 2009 aiotaan laatia hallintosuunnitelma.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan unionin perusoikeusviraston (entinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Viraston vuosikertomuksessa ja vuosien 2006 ja 2007 työohjelmien tilinpäätöksissä on suhteellisen vähän tietoja talousarvion toteuttamisesta, taloudellisesta raportoinnista, riskeistä, arvioinneista ja tarkastuksista. Viraston onkin parannettava taloudellisen raportointinsa laatua ja julkistettava vuotuinen toimintakertomus Internet-sivustollaan.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Suhtaudun myönteisesti viraston asemaan Balkanin alueen vakauden kehittämisessä ja varmistamisessa ja Cards-ohjelman moitteettomassa hallinnossa. Virasto on hoitanut toimeksiantonsa täysimääräisesti, ja se voi nyt päättää toimintansa; tämä aiotaan tehdä vuonna 2008, jolloin Serbialle, Kosovolle, Montenegrolle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitettujen tukien hallinnointi siirretään kyseisissä maissa toimiville komission lähetystöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämä virasto perustettiin sen jälkeen, kun Nato hyökkäsi entiseen Jugoslaviaan. Virasto hallinnoi EU:n tärkeimpiä tukiohjelmia Balkanin maissa.

Sen tavoitteet ovat selvät. Kuten odottaa voi, tavoitteena on muun muassa auttaa niin sanotuissa uudistusprosesseissa, jotka johtavat toimielinten perustamiseen ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen EU:n toimintatavan ja tavoitteiden mukaisesti, erityisesti luomalla ”markkinatalous”, kapitalistinen markkinatalous.

Ehkä Euroopan parlamentti uskoo vahvasti Naton ja EU:n laajenemiseen, sillä se ”on vakuuttunut siitä, että kun komissio ottaa hoitaakseen uuden liittymistä valmistelevan tukivälineen hallinnan (...), sen tulisi lopuksi esittää neuvostolle uusi virastoa koskeva mandaatti – viraston tulisi tehdyn päätöksen mukaan saattaa Balkania koskeva työnsä päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä, ja se tulisi muuntaa todelliseksi Euroopan ulkoisista toimista vastaavaksi virastoksi”. Lisäksi se selventää, että ”tämän menestyksekkään viraston uusi mandaatti olisi tehokkain tapa toteuttaa uusia ulkoisiin toimiin liittyviä tehtäviä (…) aloilla, joilla ei voida antaa perinteistä kehitysapua”.

Toisin sanoen tästä virastosta tehdään jälleen yksi väline, jolla tuetaan EU:n puuttumista maailman muiden alueiden asioihin, mitä ei voida hyväksyä.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan ympäristökeskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi keskukselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. On yllättävää, että huomattava osa talousarvion toimintamäärärahoista siirrettiin Euroopan ympäristökeskuksen mukaan varainhoitovuodelle 2007. Tämä tarkoittaa, että keskus ei ole noudattanut talousarvion vuotuisuutta koskevaa periaatetta. On myös esitettävä kritiikkiä keskuksen valvontajärjestelmän sääntöjenvastaisuudesta, sillä valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävää ei ole erotettu tilintarkastajan tehtävistä.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Onnittelen virastoa sen työstä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien ennaltaehkäisyyn liittyvien käytäntöjen levittämisessä EU:ssa. Pahoittelen kuitenkin sitä, että se pidä riittävästi yhteyttä jäsenvaltioiden niihin sosiaaliviranomaisiin, joiden erikoisalana on työterveys ja -turvallisuus.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan lääkeviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. En voi ymmärtää Euroopan lääkeviraston hallituksen huolta siitä, että sille annettuja uusia tehtäviä varten ei osoiteta riittävästi rahoitusta. Itse asiassa viraston taloudellinen tilanne vaikuttaa olevan erittäin hyvä: määrärahojen käyttöaste on alhainen (alle 60 prosenttia) ja sen nettovarat ovat huomattavat kerääntyneen ylijäämän ja sen takia, että viraston tulot muodostuvat yhteisön rahoituksesta ja niistä maksuista, joita yritykset maksavat saadakseen luvan saattaa tuotteita yhteisön markkinoille tai pitääkseen luvat voimassa tai joita ne maksavat muista viraston tarjoamista palveluista (toisin sanoen vuonna 2006 tuloja saatiin 119 miljoonaa euroa ja yhteisön tukea 31 miljoonaa euroa).

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtajalle viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi viranomaiselle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Mielestäni on kummallista, että maksumäärärahojen käyttöaste on ennakoitua alhaisempi, mikä ilmeisesti liittyy elintarviketurvallisuusviranomaisen vaikeuksiin rekrytoida Parmaan ammattitaitoista tieteellistä henkilöstöä (viranomaisen tarjoamasta 250 toimesta ainoastaan kaksi kolmasosaa oli täytetty vuoden 2006 loppuun mennessä) sekä tilinpidossa esiintyviin epäjohdonmukaisuuksiin.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan meriturvallisuusviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Viraston osalta pahoittelen sitä, että meren saastumisen torjuntatoimiin osoitettujen maksumäärärahojen käyttöaste oli alhainen (67,7 prosenttia), vaikka parlamentti tuki näitä toimia voimakkaasti talousarviomenettelyssä. On myös huolestuttava siitä, että siirtoja tehtiin suuri määrä, henkilöstön palkkauksen suunnittelu oli epäasianmukaista ja talousarvion esittämisessä ilmeni virheitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Virastojen ja muiden yhteisön elinten määrä on moninkertaistunut viime vuosina – Nizzan sopimuksesta siihen, mikä nykyisin tunnetaan Lissabonin sopimuksena. Vaikka niiden perustana olevat tavoitteet poikkeavat suuresti toisistaan, niiden tavoitteena on pääasiassa vahvistaa Euroopan unionin toimielinten ja politiikan monikansallista luonnetta.

Yleisesti voidaan todeta, että ne on perustettu koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia tai auttamaan jäsenvaltioita eri aloilla, ja kyseisten virastojen ja elinten määrä on vähitellen kasvanut. Talousarviomenettelyn osalta vuonna 2000 virastoja oli kahdeksan ja vuonna 2006 yli kaksikymmentä!

Vaikka luettelo ei ole täydellinen, haluan esittää muutamia esimerkkejä: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex), Euroopan rautatievirasto, Euroopan ympäristökeskus, Euroopan jälleenrakennusvirasto (Balkanin maat), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan meriturvallisuusvirasto, Euroopan lentoturvallisuusvirasto…

Näille virastoille myönnettävän vastuuvapauden osalta voidaan todeta, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt yleisenä huomiona, että ne eivät ole noudattaneet toiminnassaan muun muassa varainhoitoasetuksen, henkilöstösääntöjen ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen säännöksiä.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan lentoturvallisuusviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Meidän on tarkistettava Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen menorakennetta, jotta sertifiointitoiminnan menot ja tulot saataisiin tasapainoon (tulot olivat 35 miljoonaa euroa ja menot 48 miljoonaa euroa).

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan rautatieviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Euroopan rautatieviraston toiminnan osalta on valitettavasti kiinnitettävä huomiota määrärahojen erittäin suureen siirtoasteeseen (85 prosenttia toimintamenoista), ja meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että virasto on päättänyt panna täytäntöön 24 komission vuodeksi 2008 asettamaa sisäisen valvonnan standardia ja että se on päättänyt ottaa palvelukseensa hankinnoista vastaavan virkamiehen ja sisäisen tarkastajan tämän toiminnan nopeuttamiseksi ja sen luotettavuuden lisäämiseksi.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston toimitusjohtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin viraston tuomasta lisäarvosta ja lakkauttamaan virastot, jotka eivät ole hyödyllisiä. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston osalta haluan huomauttaa, että en halua hylätä parlamentin tavoin komission ehdotusta viraston tehtävien siirtämisestä uudelle Euroopan telemarkkinaviranomaiselle, jonka tehtävänä olisi vuodesta 2010 alkaen varmistaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset muodostavat tehokkaan tiimin, joka toimii yhteisten johtavien periaatteiden mukaisesti, ja antaa lausuntoja ja avustaa televiestintäalaa koskevien komission sisämarkkinatoimenpiteiden valmistelussa.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi virastolle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Frontexin osalta on todettava, että ei ole oikein, että virastosta tuli taloudellisesti täysin itsenäinen vasta 1. lokakuuta 2006 ja että ennen tätä kaikki hallinnollisiin asioihin liittyvät menot hyväksyi komissio Brysselissä. Onnittelen virastoa sen toiminnasta, riittämättömistä resursseista huolimatta, ja toivon, että resurssit lisääntyvät tulevaisuudessa merkittävästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tälle virastolle myönnettävää vastuuvapautta koskevien olennaisten näkökohtien osalta on huomautettava muun muassa siitä, että huomattava osa määrärahoista oli käyttämättä vuoden 2006 lopussa, ja ennen kaikkea että samana vuonna hyväksyttiin kaksi lisätalousarviota viraston talousarvion kasvattamiseksi.

Näiden lisätalousarvioiden jälkeen viraston talousarvio kasvoi 19,2 miljoonaan euroon. Vuoden 2006 lopussa virastolla oli sen oman tilinpäätöksen mukaan käteisvaroja 14,3 miljoonaa euroa!

Lisäksi havaittiin joitakin säännönvastaisuuksia henkilöstöhallinnassa, erityisesti palvelukseen ottamista koskevien kriteerien ja menettelyjen osalta, sillä ne eivät olleet EU:n toimielinten virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen yleisten säännösten mukaisia (tämä on itse asiassa jatkuva tilanne vastuuvapauden myöntämisessä useille yhteisön virastoille, sillä niiden osalta on esitetty useita huomautuksia henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä).

Poliittinen tahto edistyä rajahallinnon yhteisessä toteuttamisessa EU:n tasolla ja perustaa Frontex-virasto – mitä me tietenkin vastustamme – on niin suuri, että rahoitusta on annettu yli osoitetun tarpeen. Näin ollen voisin sanoa, että vuonna 2006 asiat todellakin tehtiin väärässä järjestyksessä…

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Olemme ponnistelleet varojen tuhlaamisen ja väärinkäytön rajoittamiseksi EU:n alkutaipaleesta lähtien. On vihdoinkin aika ryhtyä torjumaan korruptiota korkeimmalla tasolla, ja onkin jo esitetty vaatimuksia siitä, että väärin perustein maksetut varat olisi maksettava takaisin. Meidän on myös hyödynnettävä tehokkaasti mahdollisuudet säästämiseen. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että rajoittaisimme parlamentin toiminnan ainoastaan yhteen toimipaikkaan ja että EU:n virastot käyttäisivät varoja järkevämmin. Annamme luvan tiettyjen asioiden, kuten perusoikeusviraston kopioimiseen, kun taas Frontexin kaltaiset hyödylliset virastot kärsivät varojen puutteesta. Tämä ei saa jatkua.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. (FR) Annoin itävaltalaisen kollegani Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Mietinnössä suositellaan, että Euroopan parlamentti myöntäisi yksikölle vastuuvapauden. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on pyydetty esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin erillisviraston tuomasta lisäarvosta ja että sen ei pitäisi epäröidä viraston lakkauttamista, jos sitä ei katsota hyödylliseksi. Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen kaikille erillisvirastoille yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Eurojust-yksikön osalta olen yllättynyt ongelmista, jotka liittyvät siihen, että yksikössä ei ole noudatettu periaatetta tulojen ja menojen hyväksyjän ja tilinpitäjän toimivaltuuksien erottamisesta. Olen myös yllättynyt siitä, että yhteistyö Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa on vielä niin puutteellista.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan poliisiakatemian johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että parlamentin olisi myönnettävä akatemialle vastuuvapaus. Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on kehotettu esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin viraston tuomasta lisäarvosta ja lakkauttamaan epäröimättä sellaiset virastot, jotka eivät ole hyödyllisiä.

Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Ottaen huomioon akatemian esittämät syyt, erityisesti sen, että tämän yhteisön uuden elimen oli vaikea noudattaa suoraan varainhoitoasetuksen vaatimuksia ja että tämän jälkeen käyttöön on otettu valvontajärjestelmiä, vaikuttaisi normaalilta, että tämä elin noudattaisi viimeistään kesäkuuhun 2008 mennessä täysimääräisesti varainhoitoasetuksen säännöksiä.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Tuin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä komissiolle kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Puoltava ääneni perustui mietintöön, jossa parlamentille suositeltiin vastuuvapauden myöntämistä ja jonka Christofer Fjellner on laatinut. Itse asiassa Christofer Fjellner siirtyi vastaamaan Alexander Stubbin erinomaisesti käynnistämästä työstä, kun Alexander Stubb valittiin ministeriksi Suomen hallitukseen.

Pahoittelen useiden jäsenten tavoin sitä, että EKR:a ei sisällytetty talousarvioon rahoitusnäkymissä vuosiksi 2007–2013, ja katson, että EKR:n talousarvioon ottamisen pitäisi olla yksi vuoden 2013 jälkeisen rahoituskehyksen ensisijaisista tavoitteista. Korostan lisäksi, että EKR:n hallinnointia olisi yksinkertaistettava, erityisesti päättämällä aiemmat EKR:t mahdollisimman aikaisin ja yhdenmukaistamalla eri EKR:ihin sovellettavia rahoitussääntöjä. Kymmenennen EKR:n alkaessa vuonna 2008 komissio jatkaa ainakin neljän EKR:n toteuttamista samanaikaisesti.

Olen myös yllättynyt siitä, että maksamatta olevien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 10,3 miljardia euroa eli 25 prosenttia kaikista sidotuista määrärahoista. On erittäin tärkeää, että komissio vähentää entistä voimakkaammin näitä sitoumuksia, erityisesti vanhoja ja lepääviä sitoumuksia.

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin Hans-Peter Martinin mietinnön perusteella puoltavan ääneni vastuuvapauden myöntämiselle maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) eurooppalaisen valvontaviranomaisen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006. Mietinnössä suositellaan, että parlamentin olisi myönnettävä viranomaiselle vastuuvapaus.

Vastuuvapausmenettelyä olisi yksinkertaistettava ja rationalisoitava hajautettujen erillisvirastojen osalta, sillä niiden määrä on lisääntynyt (kahdeksasta virastosta 20 virastoon vuosina 2000–2006) ja niiden kokonaistalousarvio on nykyisin noin miljardi euroa. Tuen sitä, että komissiota on kehotettu esittämään viiden vuoden välein selvitys kunkin viraston tuomasta lisäarvosta ja lakkauttamaan epäröimättä sellaiset virastot, jotka eivät ole hyödyllisiä.

Myös erillisvirastojen sisäisiä tarkastusmenettelyjä on kehitettävä pikaisesti, ja suhtaudun myönteisesti mahdolliseen yhteiseen kurinpitolautakuntaan. Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalaisen valvontaviranomaisen osalta on huomattava, että viranomainen on omistanut 1. tammikuuta 2007 alkaen kaiken Galileo-ohjelman aikana luodun tai kehitetyn aineellisen ja aineettoman omaisuuden. Ohjelma saa kaiken rahoituksensa julkisista varoista, ja sitä on näin ollen valvottava erityisen tarkkaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö