Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2004/0156(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0144/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0144/2008

Viták :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Szavazatok :

PV 23/04/2008 - 4.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0167

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. április 22., Kedd - Strasbourg HL kiadás

12. Európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) (vita)
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Barsi-Pataky asszony jelentése az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében (A6-0144/2008) az Európai Parlament és a Tanács az Európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló rendeletére irányuló módosított javaslatról (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, a Tanács hivatalban lévő elnöke. − (SL) Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel a mai plenáris ülésen, melynek témája a Galileo végrehajtási rendeletének vitája.

Mindannyian tudatában vagyunk a Galileo program és az EGNOS geostratégiai és gazdasági jelentőségének az Európai Unió számára. Mielőtt azonban a benyújtott szöveggel foglalkoznék, engedjék meg nekem, hogy röviden megemlítsem az e két programmal kapcsolatban az elmúlt év során bekövetkezett döntő fontosságú eseményeket.

A német elnökség alatt 2007 júniusában a Tanács bátor döntést hagyott jóvá: a koncepciókról folytatott sikertelen tárgyalásokkal való felhagyást. Ezt a kezdeményezést az Európai Parlament állásfoglalása követte, amely szilárd támogatást fejezett ki a két programnak az Európai Unió égisze alatti folytatása mellett, és egyértelműen felhívott arra, hogy mindkét program finanszírozása az Európai Unió költségvetéséből történjék.

Amikor később 2007 szeptemberében a Bizottság benyújtotta azt a javaslatcsomagot, amely a projekteket 100%-os közpénzből történő finanszírozás felé indítaná el, a javaslatok között szerepelt egy végrehajtási rendelet. Tekintettel a tavaly novemberben az ECOFIN Tanács és az Európai Parlament között az állásfoglalásra vonatkozó megállapodásra, valamint arra az általános határozatra, amit a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács hagyott jóvá egy héttel később a Galileo jövőbeni fejlesztésére irányuló következtetésekkel, sikerült a két programot kihoznunk a zsákutcából és újra használhatóvá tenni.

Örülök annak is, hogy amikor az intézmények a jogalappal kapcsolatos kompromisszumot keresték, hogy a Galileo projekt teljes egészében életre kelhessen, a három intézmény közötti együttműködés igen konstruktív volt. Különösen szeretném kifejezni hálámat Barsi-Pataky asszonynak, az előadónak, valamint Angelika Niebler asszonynak, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnökének. A szlovén elnökség büszke arra, hogy minden szükséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a megállapodás már az első olvasatnál létrejöjjön.

Úgy vélem, tárgyalásaink eredményeként kiegyensúlyozott szöveg született. Az előttünk fekvő szöveg meghatározza a 2007–2013 közötti időszakban a programokhoz szükséges költségvetés összegét, a GNSS programok irányítását és végrehajtását, ide értve a közbeszerzési elveket és struktúrát is. Mindannyian elfogadtuk azt a felelősséget, amivel költségvetési hatóságként az Európai Parlament az állampolgároknak tartozik

Annak érdekében, hogy az egyes feladatok teljesítését a programok tekintetében elősegítsük, létrehoztunk egy intézményközi bizottságot a Galileo számára. A bizottság figyelemmel kíséri a programok végrehajtásának előrehaladását, a két programhoz kapcsolódó nemzetközi megállapodásokat, a piacok felkészülését, az irányítási struktúra hatékonyságát és az éves program-felülvizsgálatot.

Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem nem szükséges különösebben hangsúlyoznom, az Európai műholdas rádiónavigációs programok fontosságát az új munkahelyek megteremtése és az európai versenyképesség szempontjából. A két program teljes mértékben összhangban van a Lisszaboni Stratégiával és más közösségi politikákkal; lehetővé teszik számunkra, hogy fejlesszük és védjük az európai know-how-t, különösen az alkalmazások területén, ami közvetlenül is polgáraink javára válik.

Köszönöm a figyelmüket, és különösen köszönöm konstruktív együttműködésüket ebben a fontos európai projektben.

 
  
  

ELNÖKÖL: SIWIEC ÚR
alelnök

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök úr, miniszter úr, hölgyeim és uraim, ennek a részülésnek a fontossága nyilvánvaló. Úgy vélem, együtt gratulálhatunk magunknak, hogy a Galileo végre mint nagy és megvalósítható európai projekt jelenik meg.

2007. november végén, két lényeges politikai határozatot hoztunk e nagy európai projekt érdekében. Azóta az Európai Parlament és a Tanács tudatában az EGNOS és a Galileo program folytatásához kapcsolódó rendeletek sürgős elfogadása szükségességének megvizsgálta a Bizottság javaslatának szövegét azzal, hogy első olvasatban elfogadja.

Szeretném tiszteletemet kifejezni a három intézmény konstruktív munkájáért, különösen a Parlamentnek. Hála valamennyiünk erőfeszítéseinek, hatalmas előrehaladást értünk el a különféle háromoldalú párbeszédek során, és ma már olyan rendelettervezetet vizsgálunk, amely egyaránt megfelel a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. 2008. április 7-i ülésén a Tanács – az ön elnöksége alatt, miniszter úr – nagyrészt mellette foglalt állást. Ezért döntőfontosságú, hölgyeim és uraim, hogy a Parlament is mellette tegye le a voksát a mai napon.

Megerősíthetem, hogy a javaslat magában foglalja a programok finanszírozását, teljes mértékben összhangban az Európai Parlament és a Tanács között 2007. novemberében elért költségvetési megállapodással. Ismételten szeretném kifejezni őszinte köszönetemet az Európai Parlamentnek azért a fontos szerepért, amelyet ennek az eredménynek a létrehozásában játszott. A szöveg rendelkezik a programok megfelelő irányításáról is. Javaslatot tesz a Bizottság, a felügyelő hatóság és az Európai Űrügynökség közötti feladatok szigorú megosztására, ahol a Bizottság tölti be a tulajdonosi, míg az Európai Űrügynökség az irányítói szerepkört.

A jövőbeni rendelet foglalkozik a rendszerek biztonságával és biztonságosságával is. Bár a programoknak ez a vonatkozása lényegbevágó, korábban ilyen világosan és kielégítő módon ezzel nem foglalkoztak. Mostantól a Bizottság biztosítja a program irányítását, az ebben az ügyben a szükséges szakértelemmel rendelkező tagállamok állandó és értékes támogatásával.

Ezen a ponton megerősíthetem, hogy a Galileo infrastruktúráját úgy terveztük meg, hogy az kiszolgálja a jövőbeni rendelet mellékletében leírt öt funkciót. A szöveg biztonságra vonatkozó rendelkezései semmiképpen sem érintik e melléklet hatókörét. Bármilyen olyan módosítás, amely aláaknázhatná a Galileo program civil jellegét, maga után kell vonja a rendelet felülvizsgálatát. Tudatában voltunk a beszerzéspolitika kérdésének is. Egyszerre kell értékelnünk az egyes tagállamokban az ipari érintettek kompetenciáit, és ugyanakkor természetesen tisztességes versenyben korlátoznunk kell a túlzás és a késedelem kapcsolódó kockázatait.

Az alapvető tulajdonlás kérdését illetően a három közösségi intézmény számára a rendelet előírja, hogy az Európai Közösség az EGNOS és a Galileo programok alapján kifejlesztett valamennyi tárgyi és immateriális eszköz kizárólagos tulajdonosa.

Végül, a bizottsági eljárásra vonatkozó rendelkezések és a rendelet mellett létrehozott konkrét keret kielégíti a Parlamentnek arra irányuló kívánságát, hogy folyamatosan tájékoztassák a programok haladásáról. Tekintettel a Parlament által eddig játszott szerepre, természetes és nyilvánvalóan kívánatos, sőt lényegi, hogy költségvetési hatóságként a Parlament szorosan részt vegyen e program jövőjében. A javasolt szöveg gyors elfogadása jelentené az első fázist a programok irányításának reformjában. A Bizottságnak javaslatot kell benyújtania, amely módosítja a rendeletet az európai GNSS programok irányítási struktúráit illetően. A rendeletet hozzá fogjuk igazítani az új hatósághoz és a felügyeleti hatáskörökhöz annak a szövegnek az alapján, amelyet önök tárgyalnak ki a Tanáccsal. Én személyesen gondoskodom arról, hogy a Parlament szorosan részt vegyen a közirányítási reform e második fázisában.

Miniszter úr, hölgyeim és uraim, számítunk arra, hogy önök támogatják a Galileót és megnyitják az utat e hatalmas közösségi projekt hatékony és gyors megvalósítása felé. A következő néhány hónapban módunk lesz áttekinteni a Galileo számos alkalmazásainak mindegyikét, és e tekintetben a Bizottság nyilvánosságra hoz majd egy intézkedési tervet. Ahhoz azonban, hogy ezek az alkalmazások valósággá válhassanak, nyilvánvaló, hogy a Galileónak is létre kell jönnie. Elnök úr, hála az Európai Parlamentnek és hála a portugál és szlovén elnökségnek, a Galileónak most hitem szerint minden esélye megvan a sikerre.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky, előadó. − (HU) Tisztelt elnöke a Tanácsnak, Žerjav miniszter úr, Barrot elnök úr, kollégák! Az Európai Parlament a kezdeti időszaktól folyamatosan és határozottan támogatta a Galileo program megvalósítását. Így volt ez tavaly, 2007 novemberében, amikor az Európai Parlament bátor lépéssel kimozdította a programot a holtpontról, és ezek után decemberben jóváhagyásra került a GNSS programok felépítésének felülvizsgált közösségi költségvetésből történő finanszírozása.

A GNSS programok Galileo és EGNOS végrehajtásáról szóló rendeletet első olvasatban sikeres informális háromoldalú párbeszédet követően tárgyaljuk most. A teljesen közösségi költségvetésből történő finanszírozás az adófizető európai polgárok felé különös felelősséget, és ennek megfelelő gondos szabályozást követel meg. Különösen igaz ez a finanszírozásra, a programok irányítására, az alkalmazott közbeszerzési eljárásokra és a biztonságra vonatkozóan. Sokat tanultunk az elmúlt néhány évben, amikor szembesültünk a problémákkal. Mégis, a szabályozásban teljesen új úton jártunk, mondhatni új utat törtünk, hiszen ez az első közös európai infrastruktúra, amelyet közösen építünk fel, és közösségi köztulajdon lesz.

Finanszírozás: az Európai Parlament tudomásul veszi, hogy a program kiépítési költsége 3,4 milliárd euró, amely összeget a költségvetési hatóságok biztosítanak. Ugyanakkor felkéri a Bizottságot, hogy 2010-ig nyújtson be javaslatot a 2013 utáni finanszírozásra, és különösen a köztulajdonból eredő kötelezettségekre vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a programok gazdasági sikere szempontjából az ütemterv betartása és a további késések kiküszöbölése kardinális.

Az árpolitikát a hasznosítási szakasz finanszírozására vonatkozó részletes elemzés után fogjuk meghatározni, figyelemmel arra, hogy a fogyasztók magas minőségű szolgáltatást kapjanak. A program irányítását világos hatáskörmegosztásra építettük föl. A Bizottság felelős a program megvalósításáért, mint a program menedzsere. Munkáját komitológiai eljárás keretében a GNSS programbizottság segíti. Az Európai Űrügynökség az úgynevezett „prime contractor”, és megjegyezzük, hogy a program sikerének egy következő záloga a Bizottság és az ESA közötti megfelelő szerződéses megállapodás. A GSA hosszú viták után pedig lényegében a biztonsági feladatokat látja el.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felismerték, hogy a program sikere érdekében új utakat kell találni az együttműködés módjára. Ezért a szabályozás függelékében található deklarációnak megfelelően a jövőben, az úgynevezett Galileo intézményközi panel keretében negyedévente együtt követjük a program megvalósítását, a munkaprogram évenkénti felülvizsgálatát. A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozás már a novemberi előadói jelentésben kiemelten fontos volt, és lényegi elemei beépültek a Tanácsi javaslatba. Ez utóbbival egyetértünk. A Galileo programmal új technológiát, fejlesztést, új vállalkozási lehetőséget és munkát ígértünk, különösen kiemeltük a kkv-k részvételi lehetőségeit a 27 tagállam vállalkozói előtt. A szabályozás ezt is biztosítja.

A parlamenti tárgyaló delegáció, amelyet Angelika Niebler az ITRE Bizottság elnöke vezetett, és amelyben részt vettek az árnyék-jelentéstevők a véleményt adó bizottságok képviselői, az ITRE Bizottság elé terjesztette első olvasatban az informális háromoldalú párbeszéd keretében elfogadott szöveget. Az ITRE Bizottság egy tartózkodással egyhangúlag elfogadta. Ennek alapján terjesztjük most az EP plenáris ülése elé a szabályozást. Végül megköszönöm a szlovén elnökség a program iránti elkötelezettségét, a Bizottság szakszerű munkáját, a kollégáim támogatását, amely lehetővé tette, hogy megállapodjunk. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas, a Költségvetési Bizottság véleményének szerzője. − (EL) Elnök úr, a Költségvetési Bizottság nevében hadd adjak hangot elégedettségemnek az elért eredménnyel. Ez természetesen anomáliának ígérkezik: általában a Költségvetési Bizottságot hívják fel, hogy találjon pénzt egy-egy konkrét programra, itt azonban éppen ellenkezőleg történt. Már megtaláltuk a pénzt, és megpróbáltuk meghatározni a program struktúráját. Miután mintegy 40 napot töltöttünk a Tanáccsal folytatott tárgyalásokkal, végül sikerrel jártunk.

A Galileo végleges jóváhagyása nézetem szerint három fontos tényt demonstrál. Először is, egy olyan időben, amikor Európát azzal vádolják, hogy nincsenek ambíciói, hogy zűrzavar van, hajlandóságunk, hogy megtaláljuk az erőforrásokat egy ilyen technológiailag ambiciózus tervhez bizonyítja, hogy az EU alaposan megválaszolja kritikusait, amikor arról van szó, hogy polgárai és vállalkozásai javát szolgálja.

Másodszor, amint Barrot biztos úr is rámutatott, az Európai Parlament nélkül nem lenne Galileo. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott az erőforrások megtalálásáról szóló, a Tanáccsal folytatott tárgyalásokban, különösen arra tekintettel, hogy a magánszektor a korábbi ígéretek ellenére sem kötött le pénzeszközöket.

Harmadszor és végül, most egy teljes egészében a Közösség által finanszírozott programunk van. Mivel ezt a programot kizárólag és teljes egészében a európai adófizetők támogatja, az különleges kötelezettségeket ró az Európai Parlamentre és a program irányítóira, akik az Európai Bizottság, az ESA és a Galileo Felügyelő Hatóság.

Mi vállaljuk ezt a felelősséget. 2013-ig nagyon szorosan kísérjük figyelemmel a program irányítását. Nagyon sok pénzről van szó, így felelősségünk különösen is súlyos.

Köszönöm önöknek, és gratulálok mindazoknak, akik e nagyon kielégítő eredmény elérése érdekében munkálkodtak.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének szerzője. (DA) Elnök úr, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének szerzőjeként én is szeretném elégedettségemet kifejezni a mára elért eredménnyel. A jövőben a Galileo hatékonyabb, biztonságosabb és környezetvédelmi szempontból megfelelő közlekedést biztosít majd valamennyi közlekedési mód számára, legyen az közúti, vasúti, légi vagy tengeri, ez a rendszer elősegíti a jobb irányítást és ellenőrzést. Ez vonatkozik a magánvállalkozásokra, a hatóságokra, és a nekünk, polgároknak nyújtott jobb tájékoztatásra is.

Sokan megkérdezték, miért van szükségünk a Galileóra, amikor már itt van nekünk a GPS. A GPS azonban csak kölcsönben a miénk. Az EU-nak nincs ellenőrzése a technológia fölött, miközben a műholdas navigáció kulcsfontosságúvá válik társadalmunk számára. Az EU-nak rendelkeznie kellene saját infrastruktúrájával, és bőséges tudással és szakértelemmel. Ahogyan mi most az EU adófizetőinek 3,5 milliárd euróját felküldjük az űrbe a Galileo érdekében, biztosítanunk kell, hogy az el is éri a kíván eredményeket. Ezért fontos, hogy a Parlamentnek hatása legyen a jövőbeni folyamatokra is.

Szeretnék köszönetet mondani Barsi-Pataky asszonynak a jelentéssel kapcsolatos kiváló együttműködésért. Ugyancsak köszönetet mondanék Schinas úrnak és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnökének Niebler asszonynak jó együttműködésükért, és azért, hogy csapatként tudtunk együtt dolgozni a tárgyalások alatt. Szeretnék köszönetet mondani Barrot biztos úrnak is az elvarratlan szálak elkötéséhez való hozzájárulásáért. Utoljára, de nem utolsósorban, gratulálni szeretnék a szlovén elnökségnek az elért kiváló eredményhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében. – (DE) Elnök úr, hivatalban lévő elnök, biztos úr, hölgyeim és uraim, a mai nap Európa jó napja. Megadjuk a zöld fényt az egyik legfontosabb EU projektnek – a Galileo műholdas rádiónavigációs rendszernek. Az előttem szólóhoz hasonlóan, én is köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni: őszinte köszönettel előadónknak, Barsi-Pataky asszonynak és a Költségvetési Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak kiváló együttműködésükért. Azt hiszem Parlamentként nagyon jól együttműködtünk ebben az ügyben és a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt valóban jó eredményt értünk el.

Számos alkalommal vitáztunk arról, hogy szükségünk van-e európai műholdas navigációs rendszerre. Jensen asszony már szólt erről. Az amerikaiaknak ott a GPS, az oroszoknak van a GLONASS, és a kínaiak is létrehoznak valamit. Ez valóban arra mutat rá, hogy nekünk is be kell fektetnünk saját európai műholdas navigációs rendszerünkbe. Ennek a technológiának itt kell lennie Európában.

Szükségünk van a know-how-ra, hogy ilyen rendszereket függetlenül megépíthessünk Európában, és tennünk kell valamit a közepes méretű vállalkozásaink tulajdonosaiért, a kis és közepes méretű vállalkozásokért, amelyek ha már az infrastruktúra létrejön, hasznot húzhatnak belőle azzal, hogy számos ágazatban kifejlesztik az alkalmazásokat, azokat, amelyekre nemrég nem is gondolunk: a logisztikai ágazatban, a közúti szállításban, a tengeri, a vasúti és légi szállításban és a biztonság területén. Nagyon sok alkalmazás van, és remélem, hogy ma jó előkészületi munkát végeztünk közepes méretű vállalkozásaink tulajdonosai nevében.

A Galileónak hosszú története van. Nem akarom elismételni, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Parlament végig a Galileo projekt mögött áll. Tavaly biztosítottuk a program európai adóbevételekből történő finanszírozását, és a holnapi szavazással lényegesen hozzájárulunk annak biztosításához, hogy a projekt irányítása zavarmentes legyen, az irányítási folyamat átlátható legyen és, hogy mi mint Parlament, mint európai társjogalkotók a projekt későbbi fejlődésében és irányításában is részt vegyünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Glante, a PSE képviselőcsoportja nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, a Galileo alcíme az is lehetne „A soha véget nem érő történet”. Remélem, ez az alcím már nem lesz érvényes a mai vita és a holnapi szavazás után. A véget nem érő történet most már valósággá válik.

Szeretnék köszönetet mondani Barsi-Pataky asszonynak, különösen a segítőkész együttműködéséért, nem csak a háromoldalú tárgyalásokban, hanem az elmúlt években is. Ő mindig tisztességes partnerünk volt, és ésszerű és értelmes kompromisszumokat találtunk. Természetesen köszönetet kívánok mondani az elnökségnek is, különösen az elnökség képviselőjének, aki az öt háromoldalú tárgyalást vezette velünk. Ő egy nagyon kompetens, elkötelezett asszony, aki – ezt biztosan elmondhatom – egész egyszerűen gyanúm szerint nem találta meg ezt a kompromisszumot a Tanácsban.

Képviselőcsoportom, az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportja mindig is támogatta a Galileo projektet, és most is támogatjuk az elért eredményt. Biztosíthatom önöket, hogy holnap a mi képviselőcsoportunkból senki sem fog ellene szavazni, mindannyian megszavazzuk a javaslatot. Azt a tényt is rögzítenünk kell – és szeretném kérni, hogy ezt még egyszer rögzítsük, de ne jelenjen meg a jegyzőkönyvben – hogy néhány német képviselőtársunknak kellett a saját kormányukkal vívott csatát vezetniük, hogy ez elindulhasson. Niebler assszony mosolyog, mert tudja, hogy miről beszélek.

Ebben a rendeletben sikeresen határoztunk meg egyértelmű struktúrákat, egyértelműen elhatároltuk a Bizottság, a felügyelő hatóság és az Európai Űrügynökség között a felelősségi köröket. Létrehoztuk az intézményközi panelt, amelyben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság figyelemmel kísérik a projekt haladását. Évente négyszer ülünk össze 2013-ig, és mindannyian feltételezzük, hogy 2013 az a határidő, amelyet be fogunk tartani, és hasonlóképpen betartjuk majd a 3,4 milliárdos költségvetést, egyébként igen nehezet tudnánk csak érvelni.

Ahogyan képviselőtársam Niebler asszony az imént megállapította, a Galileo nem csak egy műholdas navigációs rendszer, amely lehetővé teszi néhány polgár számára, hogy talán gyorsabban érjen célba. A Galileo fontos technológiai fejlesztés számunkra Európában és karban kell tartanunk know-how-unkat az asztronautika, a navigációs technológia és az elektronika területén. Ezért fontos, hogy végrehajtsuk ezt a projektet.

Most vált igazán fontossá, hogy a Bizottság véglegesítse az ajánlattételi felhívást még a nyár előtt. Ez egy nagyon nehéz feladat. Lesz egy döntő fontosságú rendelet. Kell adnunk egy második esélyt az iparnak, és az iparnak meg kell ragadnia ezt a második esélyt. Remélem, hogy az ipar képviselői tudják, hogy mi vár rájuk. Nem engedhetünk meg magunknak egy második fiaskót az ipar nehézségei miatt. Feszülten várom a javaslatot, a Bizottság intézkedési tervét és mindenekelőtt a pénzügyi tervet 2014-től.

Végezetül ismét erősítsük meg: a PPP még nem véglegesen a múlté. 2013/2014-től megint alkalmazhatjuk a PPP-t, amikor a modellt alkalmazzuk. Én még nem szeretném a PPP-t teljes egészében leírni.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze, az ALDE képviselőcsoportja nevében. − (FR) Miniszter úr, biztos úr, előadó asszony, hölgyeim és uraim, a világűr szakértői számára a Galileo név nem csak egy olasz csillagászt idézhet meg, hanem egy amerikai űrszondát is, amelyet a NASA tervezett, hogy a Jupitert és dűnéit tanulmányozza, amelyet az Atlantis űrsiklóról kellett volna 1989. október 18-án indítani. Ezt az indítást lényegesen késleltette az űrsikló repüléseinek befagyasztása a Challenger katasztrófája után.

Végül, a Galileo misszió sikere a Jupiter rendszerben igen látványos volt. Látunk hasonlóságokat az európai Galileo programmal. A programnak több akadállyal kellett megküzdenie. Én azonban azt remélem, hogy a mi programunk éppen ilyen sikeres lesz. Mindenekelőtt azonban azt remélem, hogy mostantól a Galileo nevet az európai program sikerével társítják majd.

Visszagondolva a közszféra-magánszféra közötti partnerség kudarcához kapcsolódó nehéz időkre, egyesítenünk kell erőinket, hogy ez a projekt elindulhasson. Az Európai Parlament tanulni kíván a múlt hibáiból, és vállalni kívánja a közös költségvetési hatóságként ráháruló felelősséget. Fontosnak tűnik az a tény, hogy az Európai Parlament végül hozzájárult a felügyeleti hatóság fenntartásához. A szakértői felügyeletre ténylegesen szükség van, különösen mert a Galileo program az első ilyen az Európai Unióban.

Ez az első alkalom, hogy az Európai Unió a saját infrastruktúrájába fektet be. Az Európai Bizottság lesz a tulajdonosa, és az Európai Űrügynökség lesz az irányítója. Ezeket a felelősségi köröket egyértelműen meg kell határozni, és el kell osztani, de ugyanakkor megfelelően figyelemmel is kell kísérni. Mivel az Európai Parlament szorosan részt vesz a projektben, helyesnek tűnik, hogy részt vegyen a program felügyeletében is. Ezért üdvözlöm az intézményközi monitorozó csoport létrehozását, amely a Parlament, a Tanács és a Bizottság képviselőiből áll, és lehetővé teszi valamennyi intézmény, különösen a mi számunkra, hogy a projektet a magáénak tudja. A projektnek sikerülnie kell. Az Európai Unió nemzetközi hitelessége, és ami még fontosabb, hitelessége a polgárai előtt, függ tőle.

Hogy ezt elérhesse, véleményem szerint az Európai Űrügynökségnek az európai szakértők hálózatára kell támaszkodnia, körbe kell vennie magát a szükséges szakértelemmel. Koordinálnia kell a különféle részelemeket megépítő vállalkozásokat, biztosítva a rendszer biztonságát, és a költségek ellenőrzés alatt tartását.

Engedjék meg nekem, hogy kifejtsem személyes véleményemet a Galileo katonai célú felhasználásáról. Az Európai Parlament rákényszerült arra, hogy súlyosan korlátozza a katonai célú felhasználás lehetőségeit. Ez kár, de talán akkor, ha a program beérik, kiderül, hogy van lehetőség ennek az eszköznek a körültekintő katonai célú felhasználására is. Galileo a tudományban lépett előre, közvetetten azonban a filozófiában és a gondolkodás más területein is ösztönözte a haladást. A Galileónak óriási következményei lesznek az alkalmazások tekintetében, kontinensünk függetlensége tekintetében, de az Unió kötelezettségvállalásai tekintetében is.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében. – (ES) Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Barsi-Pataky asszonynak a nyitott hozzáállásáért mindazok nevében, akik részt vettek a folyamatban.

A legutóbbi Galileo projekt a magánbefektetéssel megbukott és most egy olyan projektet vizsgálunk, amely kizárólagosan európai finanszírozásra épül. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a projektért viselt társadalmi felelősségünk.

E tekintetben üdvözöljük, hogy a Galileo elkötelezett a mellett, hogy kiváló minőségű szolgáltatást kínáljon tisztességes áron; tisztességes áron, hogy biztosítsa, hogy a közbefektetés a polgárok javát szolgálja, hogy ne kelljen kétszer is fizetniük a jövőbeni szolgáltatásokért.

Egy másik igen pozitív tényező az, hogy a Galileo képes lesz együttműködni az Egyesült Államok jelenlegi GPS rendszerével, hogy tanul az interoperábilis szolgáltatásokból.

Fontos az is, hogy a személyes adatok és a magánélethez fűződő jog védelme műszakilag beépült a Galileóba. Röviden, a Galileo új lehetőséget kapott. Reméljük, hogy ki tudjuk használni ezt a lehetőséget arra, hogy hasznos és innovatív szolgáltatásokat nyújthassunk Európa valamennyi népének.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében. – (CS) Biztos úr, hölgyeim és uraim, árnyékelőadóként nagyon örülök annak, hogy megoldottuk a Galileo rendszer megvalósítását hátráltató fő problémákat. Szeretném aláhúzni Barsi-Pataky asszony hozzájárulásának fontosságát, akinek szakértelme és diplomáciai érzékenysége segített annak megvitatásában. Ezt úgy is mondom, mint a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott háromoldalú párbeszéd résztvevője, amelyet – véleményem szerint nagy sikerrel – Niebler asszony vezetett a Parlament nevében.

Nem először beszélek itt a Galileóról. Korábban sem, most sem tagadom, hogy ez egy olyan projekt, amely nem csak ambiciózus és drága, hanem és pontosan e miatt, ellentmondásos is képviselőcsoportomban számos kolléga számára. Kozmonautikai tapasztalataimra építve, én magam meg vagyok győződve arról, hogy mi Európában a helyes irányba indultunk el. A legjobb Galileo mellett szóló érv azonban minden bizonnyal az lesz, ha a Galileo a lehető leggyorsabban és legsikeresebben működni fog. Az után, hogy a kísérlet, hogy magánvállalatok konzorciumára támaszkodjunk, megbukott, végül is bölcs megoldást találtunk. Azt várták volna tőlünk, hogy mi itt Európában megfosszuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy a technológia élvonalában legyünk? Nemet kellett volna mondanunk a termelékenység növelésének, a mindenféle szállítás megnövelt biztonságának, az üzemanyag megtakarításnak, az ipari és egyéb katasztrófák gyorsabb kezelésének és a Galileo által kínált sok más előnynek a lehetőségétől? Meg vagyok győződve arról, hogy a válasz nem.

A kérdéses szöveg válaszokat ad gyakran feltett kérdésekre is, ilyen például a személyes adatok és a magánélet védelme, vagy a tisztességes gazdasági verseny garanciái. Utal a kis és közepes vállalkozásokra is, amelyeknek az alvállalkozásba kiadott munkák legalább 40%-át kell kiadni. A Galileo nem olcsó, de mintegy 140 000 új munkahelyet hoz létre az EU tagállamaiban. Biztos vagyok benne, hogy amikor a Galileo működni kezd, a magánszektor is visszatér, és szintén profitálni kíván majd a projektből. Zárásképpen, én már meghívtam a Galileót irányító hatóságot, hogy látogasson el hozzánk Prágába. Mi még mindig érdeklődünk, és a meghívás máig is él. A Cseh Köztársaság egyike az Unió kisebb országainak, a Galileo projektet a jövő lehetőségének tekinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, az IND/DEM képviselőcsoportja nevében. – Elnök úr, legyünk őszinték. Az EU műholdas rádiónavigációs programja a szó szoros értelmében vett katasztrófa. A magánszektor gyorsan felfedezte a zsákbamacskát, és elszökött a Galileo elől. De készen áll arra az EU, hogy elfogadja a nyilvánvalót és felhagyjon a projekttel? Nem, dehogy is. Sőt, itt van ez a jelentés, amely nem csak a mellett áll ki, hogy a projektet folytassuk, hanem azért is, hogy az európai adófizető fizesse a teljes számlát. Azt kéri ebben az esetben, hogy a 120 millió fontos költségvetést 715 millió fontra növeljük. Más szavakkal, azt látjuk, hogy kezd létrejönni egy biankó csekkes helyzet ennél a szégyenteljes projektnél.

Az Egyesült Államoknak megvan a saját műholdas rendszere, a GPS, ezért aztán az EU-nak is kell egy, ez a Galileo mögött meghúzódó irányelv. Ez a józan ésszel szembemenő óvodás politikacsinálás, aminek nincs hiteles gazdasági indoklása, és erkölcsileg és környezeti szempontból egyaránt korrupt.

Ez az intézmény igen sok időt tölt el a környezetről folytatott vitákkal, és a szőrcsuha intézkedések beterjesztésével, melyek célja, hogy az Európában élő embereket állandó lelkiismeret-furdalásra késztesse a karbon lábnyomuk miatt. Mégis mi itt most egy olyan projektet erőszakolunk előre, amelynek környezeti kihatása szinte kiszámíthatatlan. Megállt valaki végiggondolni, hogy a Galileo rendszerhez szükséges 30 műhold pályára állítása milyen karbonnyomot hagy? Milyen hatalmas mennyiségű rakétamotor-üzemanyagot kell elégetni ehhez? Az EU környezeti hitelessége már most is erősen megkérdőjelezhető a közös halászati politika és a közös agrárpolitika rombolásai miatt, nem is beszélve a Parlament két épületének szükségtelen biztosításáról itt és Brüsszelben.

Felhívok minden képviselőt itt ma, különösen azokat, akik magukat a környezetvédelem bajnokainak tartják, hogy tartsanak lelkiismeretvizsgálatot, és utasítsák el ezt a kolosszális fehér elefántot. Nincs szükségünk az amerikai GPS-től már rendelkezésre álló létesítmények megkettőzésére, semmiképpen sem szabadna ilyen sok szükségtelen szennyező anyagot rászabadítani a környezetre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Először is, engedjék meg nekem, hogy köszönetet mondjak az előadónak, Barsi-Pataky asszonynak, aki már régóta aktív ezen a területen, és nagymértékben hozzájárult a Galileo program sikeres megvalósítására vonatkozó közös határozatokhoz és megállapodásokhoz.

A felszólalásomban két olyan fontos vonatkozást szeretnék aláhúzni, amelyek létfontosságúak az európai műholdas rádiónavigációs programok sikeres megvalósításához. Üdvözlöm e programok költségvetésére vonatkozó közös megállapodást és határozatot, valamint az, hogy a Galileo program finanszírozásának közszféra-magánszféra partnerségi modellje bukása után további pénzeszközöket találtunk, Azt hiszem, ez egy nagyon is felelős és racionális döntés volt valamennyi európai intézmény részéről. Mi ezt nagyon pozitív fejleménynek tekintettük az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban is, és a plenáris ülésen is.

Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak közpénzek felhasználásával részt kell vennie az ilyen programokban és az ágazat fejlesztésében, amelynek lényeges lehetőségei vannak új, nagy hozzáadott értékű szolgáltatások kifejlesztésére, amelyekre a társadalom szinte minden területén szükség van.

A programok végrehajtásának második vonatkozása a Galileo fejlesztési fázisa során a beszerzési folyamat. Itt is szeretnék hangot adni elégedettségemnek a javaslatokkal, melyek célja a kiegyensúlyozott részvétel minden szinten, ide értve a kis- és közepes vállalkozások részvételét valamennyi tagállamban.

Hasonlóképpen, az infrastrukturális beszerzések felosztása hat fő munkacsomagra, valamint a számos további munkacsomag több beszállítónak is lehetőséget ad majd a közbeszerzésben való részvételre, ami csak gazdagíthatja a teljes végrehajtási folyamatot.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy felhívjam az összes érintett intézményt mind európai, mind nemzeti szinten, hogy indítsanak látványos promóciós kampányt annak biztosítására, hogy az összes érintett részt vehessen a fejlesztési fázisban is, és akkor is, amikor a Galileo rendszer már működik.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). (FR) Elnök úr, én egyike vagyok azoknak, akik jelen voltak a Galileo projekt kezdetéténél, így talán valamivel jobb helyzetben vagyok ahhoz, hogy a késedelem mértékét felmérhessem. Úgy vélem, hogy ennek a projektnek két inherens hiányossága van.

Először is, ez az ipari intervencionizmus első nagy közösségi projektje. Nem volt könnyű meggyőzni az embereket, hogy az EU-nak lehet műholdas navigációs rendszere, és ezért sokáig tartott, amíg megszereztük a politikai konszenzust. Másodszor, az üzleti terv nem lehetett olyan, mint ahogyan azt kezdetben elképzeltük, egyszerűen azért, mert a GPS, fő versenytársunk, ingyenes és azt teljes mértékben az Egyesült Államok kormánya finanszírozza.

Túl kellett lépnünk ezeken a kezdeti problémákon, fel kellett mérnünk a helyzetet, amit a szlovén elnökség és Barrot úr ösztönzött, mielőtt létrejöhetett a figyelemre méltó konszenzus a három intézmény között. Ez a háromoldalú párbeszéd elvitt bennünket addig a pontig, ameddig most már van egy dokumentumunk és egy szövegünk. Holnap elindulhat a Galileo, mielőtt a második műholdat szombaton fellövik Baikonurból.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Elnök úr, igen nagy a lelkesedés a Galileo körül. Van azonban két óriási hátrány is.

Az első a magas költség, amelyet egyelőre szinte kizárólag az EU adófizetői vállalnak. Legalább 3,4 milliárd euróról van szó, de bizonyos, hogy ennél többe fog kerülni.

Másodszor, előre látható a Galileo katonai célú felhasználása. A Galileo mindig is a GPS civil alternatívájaként lett meghirdetve. Kizárólagos polgári célú felhasználásáról szerződésben állapodtak meg. A hatályos szerződések szerint az EU költségvetésből jelenleg tervezett finanszírozás nem tesz lehetővé semmilyen katonai célú felhasználást. Néhányan ezért a Lisszaboni Szerződésre várnak, amely ezt lehetővé tenné, de amit remélhetőleg az írországi népszavazás elvet majd. A katonai célú felhasználást azonban már régóta tervezik. Itt azt reméljük, hogy a fegyvergyártási szektorból bocsátanak majd pénzeszközöket a Galileo rendelkezésére. A Galileo negyedik funkcióját, nevezetesen, hogy szabályozott közszolgáltatást nyújtson, nyilvánvalóan kettős célra tervezték a katonai műveletekhez is, éppen úgy mint a rendőrség, a határőrség és a hírszerző szolgálatok számára. Kérem mondjanak valamit erről!

Senkinek sincs szüksége egy második katonai célú műhold programra, kivéve, ha azt az EU geostratégiai és katonai érdekeire használják. Ezért a Galileónak egyszerűen civil projektnek kell lennie.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) Nehéz lenne még egy olyan európai programot találni, amely a Lisszaboni Stratégia céljait olyan jól követné, mint az európai globális navigációs műholdas rendszer keretében megvalósuló tevékenységek. Ezek közé tartozik a kutatási és fejlesztési munka a rendkívül szofisztikált technológiák területén, új lehetőségek létrehozása a fiatalok számára, új és jobb munkahelyek, vállalkozásfejlesztés és folytathatnám…

A rendszer megvalósítása oly sokat követel, hogy egyetlen tagállam sem tudná azt egyedül megvalósítani. Pontosan ez az a pont, ahol az európai integráció hozzáadott értéke nyilvánvalóvá válik. A rendszer megvalósítása nagyobb fokú függetlenséget biztosít Európának, valamint versenyelőnyöket.

Egészen a közelmúltig a projekt gyakorlatilag el volt temetve a finanszírozás nehézségei miatt. Ezért gratulálok Barsi-Pataky Etelkának, az előadónak és az Európai Parlament tárgyalócsapata vezetőjének, Angelika Nieblernek, akik kiváló munkát végeztek. Szeretnék gratulálni az Európai Tanács szlovén elnökségének is, amiért megállapodtak a Parlamenttel.

A megvalósítás azonban többéves késésben van. Azt szeretném, ha a konkrét tevékenységeket felölelő következő fázisokat a lehető legsürgősebben befejeznék, és kérem, hogy így legyen. A rendszer célja a legigényesebb és széleskörű alkalmazások teljesítése. Tudom, hogy néhány tagállamban a megvalósítható alkalmazások már a fennálló politikai stratégiák részét képezik. Szlovéniában például az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszerre fogadtak el egy intézkedési tervet, és remélem, hogy az európai műholdakat fogjuk erre a célra felhasználni, nem pedig más országokéit.

Végül, létre kell hoznunk a felügyelő hatóságot, és annak központját. A tagállamoknak emlékezniük kell a Tanács 2003. évi határozatára, és a hatóság központját valamelyik olyan új tagállamnak kellene odaítélniük, amelyikben még nincsen európai intézmény. Egy ilyen jelölt Ljubljana, Szlovénia fővárosa. E jelölt javaslatának komoly támogatása van, és remélem, hogy sikeres lesz, mivel gondosan és alaposan készítették elő.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Elnök úr, az az igazság, hogy ma magunknak kellene gratulálnunk mint európaiaknak, mivel abban a jó szerencsében van részünk, hogy sikeresen befejezhetünk egy olyan szimbolikus projektet mint a Galileo, ami láthatóbbá teszi Európa jobbítás iránti vágyát valamennyi területen, ide értve az űrt, a közlekedést és a hírközlést. A Galileo egyben olyan sokféle jövőbeni szolgáltatás platformjául szolgál, amelyeket ma még csak elképzelni tudunk.

Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Barsi-Pataky asszonynak, az előadónak a projekt elindításához és folytatásának biztosításához nyújtott segítségéért az intézményközi panelen keresztül történő figyelemmel kísérés révén, ami véleményem szerint igen pozitív innováció, amelyet más ügyekben is elfogadhatnánk.

Különösen szeretnék gratulálni a Bizottságnak, és a Bizottság alelnökének, Barrot úrnak szívósságáért és jól időzített dühkitöréseiért, amelyek kétségtelenül segítettek a lényeges pénzügyi akadályok, valamint a nemzeti fenntartások és önzés legyőzésében.

Végül, szeretném elismerésemet kifejezni a szlovén elnökségnek, és rajta keresztül a Tanácsnak, amely szintén segített az eredmény, azaz a megállapodás elérésében, de saját országom népének, a spanyoloknak is, mivel mi nagyon hiszünk ebben a projektben, és minden energiánkkal és képességünkkel szeretnénk hozzájárulni.

Már csak azt kell biztosítani és garantálni, hogy amiben megállapodtunk, amit a Parlament holnap megszavaz, alkalmazzák is, és itt megint emlékeztetnék a Barsi-Pataky asszony által elindított csoportra.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A Tanács képviselője, Žerjav úr, elmondta nekem, hogy 6 óra előtt itt kell hagynia bennünket, és e miatt kérte, hadd szólaljon fel. Nem világos számomra, hogy ez milyen jellegű felszólalás lenne, mivel rendszerint a biztosnak és a Tanácsnak a vita összegzésére volna előjoga, és ez a vita még nem zárult le. Ezzel együtt is, kötelességem lehetővé tenni a Tanács képviselőjének a felszólalást, ezért ezt megteszem.

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, a Tanács hivatalban lévő elnöke. − (SL) Engedjék meg, hogy kifejezést adjak őszinte hálámnak a konstruktív vitáért, és bocsánatukat kérjem, hogy idő előtt itt kell hagynom ezt az ülést, mert hazatérek.

Engedelmükkel zárásképpen szeretném emlékeztetni önöket, hogy a Galileo projekt a nyilvánosság vizsgálatának tárgya. Az európai GNSS rendszerek sikere nem csak Európát érinti; eredményei nemzetközi szinten is nyilvánvalóak lesznek.

Egyetértek önökkel, hogy ez az első európai infrastruktúra, így nem pazarolhatjuk a drága időt, és meg kell adnunk a zöld lámpát a programok sürgős megvalósításához. Tudjuk, hogy a végrehajtási rendelet elfogadása fontos lépés a Galileo projekt megvalósítása irányában. Ezért még sok közös munka áll előttünk, és úgy véljük, hogy a jövőben éppen olyan sikeresek leszünk, mint a múltban voltunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Elnök úr, én egy kicsit el szeretném rontani a kedvüket. A súlyos válság után, most rendelkezünk egy jó és kiegyensúlyozott rendeletre irányuló javaslattal, ami nézetem szerint biztosítani fogja a felépítési fázist. Ehhez azonban nem lenne szabad átszaladnunk a napirenden. A projekt öt évet késik, a működési fázis indulása csak 2013-ra tervezett. Ezért az iparpolitikai stratégiánk megbukóban van a tekintetben, hogy a Galileónak a GPS 3 előtt kellett volna piacra kerülnie, hogy a szabványokat megszabhassa szerte a világon. Én ezért úgy vélem, hogy még mindig szükséges a maga a Bizottság által kreált válság részletes elemzése, mert le kell vonnunk a PPP-modell összeomlásának tanulságait, mivel a Caesar esetében egy másik PPP-modell rendelkezésre áll.

A Galileónak már nincs versenyelőnye, így a rendszer marketingje nyilvánvalóan nehezebbé válik. E miatt kellő időben tárgyalnunk kell a működési fázis 2013 utáni közköltségeiről, és arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan hozhatunk létre olyan közfinanszírozású rendszereket a Galileo számára, mint az útdíjak, az eCall és a Caesar. Végül, már most szükségünk van egy olyan programra, amely a Galileo és a GPS jelek összevont használatát is lehetővé teszik. Erre kell összpontosítanunk, mert ebben van a hozzáadott érték.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Elnök úr, azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ma gratulálhatunk magunknak ahhoz a határozottsághoz, amellyel a közösségi intézmények megbirkóztak a projekt hullámzásaival; végre olyan helyzetben vagyunk, hogy bizonyossággal elkezdhetjük a Galileo alkalmazási fázisának tervezését.

Üdvözöljük az annak biztosítására tett erőfeszítéseket is, hogy a programban való részvétel a lehető legtágabb legyen. Itt szeretnék rámutatni egy igen lényeges dologra: a projekt civil jellegére, ami alapvető feltétele a működése átláthatósága biztosításának.

A rendszer függetlensége lehetővé teszi a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások tanúsítását és minőségének garantálását, amelyek az előfeltételei a kis- és közepes vállalkozásoknak nagy lehetőségeket kínáló és egyben hatalmas környezetvédelmi és társadalmi potenciállal rendelkező új kereskedelmi alkalmazások széles skálája kifejlesztésének: navigáció a vakok számára, a leginkább elérhető útvonal megtervezése a kerekesszék használóknak stb., stb.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE). (FR) Elnök úr, az EGNOS-hoz hasonlóan a Galileo program is az európai szellemiséget szimbolizálja: erőink egyesítése, hogy együtt messzebb jussunk.

A Galileo minden más projektnél jobban tükrözi a közösségi szellemet a nemzeti egók helyett. A nemzeti hozzájárulások alapján történő finanszírozás gondolata, még akkor is, ha csak részlegesen, nem volt jó ötlet. Szerencsére, mára ez a vita lezárult, a közösségi költségvetésből történő teljes körű finanszírozás javára.

Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak amiért a vállalatok közötti megegyezés hiányában alternatív megoldást talált, és mert olyan javaslaton dolgozik, amely a szerződéseket úgy osztaná el, ami szövetségben egyesítené valamennyi tagállamot és az Európai Parlamentet.

Mára végre létrejött a pénzügyi átláthatóság. Szerencsés, hogy intézményeink és a Tanács készek a késedelem nélküli megállapodásra. A tudományos közösség és a repüléssel és űrhajózással kapcsolatos iparban dolgozók – és sokukkal találkoztam saját régiómban Toulouse-ban – nagy dolgokat várnak el tőlünk. Ne hagyjuk, hogy csalódjanak.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). (FR) Elnök úr, (nem hallható) Galileo, az első közösségi infrastruktúra valamennyi érintettől megköveteli, hogy ugyanaz legyen a céljuk: a siker.

Ez a kihívás megerősíti a támogatás szükségességét, nem mintha szükségünk lenne erre a megerősítésére. Riválisával, a GPS-szel összehasonlítva sajnálatos módon akadályok sorozata hátráltatta a haladást mostanáig. Ezzel a módosított jelentéssel közös határozat alapján felszereljük magunkat a siker eszközeivel. E globális navigációs rendszer felépítése során új célunknak azt kell kitűznünk, hogy a rendeletek bonyolultsága mögé tekintsünk, az új architektúrára, a tisztázott felelősségi körökre és az új irányításra.

Ezzel elkerülhető, hogy a már meglévő ötéves késedelem tovább nőjön. Kollektív felelősségünk, hogy figyelemmel kísérjük a tényleges alkalmazást, és fejlesztésének támogatásával részt vegyünk a piacépítésben és ösztönözzük azt. Az elektronikai és a szoftveripar csak nyerhet a rádiónavigációs rendszer sikeréből. Kemény harc lesz azonban azt biztosítani, hogy a meglévő rendszer elé kerüljön.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Hölgyeim és uraim, hadd koncentráljak a Galileo európai GNSS felügyelő hatósága központja helyének kérdésére. Válaszom az, hogy a Cseh Köztársaság a legjobban felkészült ország erre, és ezen kívül olyan tagállam, amelyben még nincs európai ügynökség. Prága Európa szívében helyezkedik el, stratégiai ponton; az új központra javasolt épület jelenleg az Informatikai Minisztériumnak ad otthont, Klecany korábbi katonai zónájában. E mellett a Cseh Köztársaság olyan ország, amelyben magas fokú a biztonság, és tudománya és kutatásai legalább összemérhetőek az Európai Unió fejlett országaiéval. A Cseh Köztársaságban 2001 óta folyik egy kutatási projekt a rendszer négy alkalmazására vonatkozóan, ezek a vasúti, közúti szállítás a repülőterek és a veszélyesáru-szállítás. A Cseh Műszaki Egyetem Prágában koordinálja a földi fogadóállomásra vonatkozó projektet, amely kompatibilis mind az amerikai, mind az orosz navigációs rendszerrel. Ezen kívül, Prága bevezetett és gyönyörű európai kongresszusi célpont.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Elnök úr, a Galileo program végre készen van. A Galileo stratégiai eszköz az Európai Unió jövője számára tekintettel az integráció olyan fontos vonatkozásaihoz való hozzájárulására, mint a kutatás és az innováció, az európai űrpolitika, valamint az európai kül- és biztonságpolitika. Erőteljes eszköz, ami lehetővé teszi az EU számára, hogy fontos szerepet töltsön be a nemzetközi színtéren.

Ami a ma bemutatott tervezetet illeti, emlékeztetnék arra, hogy a Parlament a feladatok nagyon egyértelmű megosztását vezette be, és létrehozta a felelősség megosztását az Európai Bizottság, az európai műholdas navigációs rendszer felügyelő hatósága és az Európai Űrügynökség között. A Bizottság csak a projekt irányításáért felelne, míg a felügyelő hatóság és az Európai Űrügynökség által végzett valamennyi intézkedést és feladatot a Bizottság kompetenciáján kívül valósítják meg.

Ezen kívül, a Parlament egyértelművé tette, hogy a jövőben nem tűr el további késedelmet és a Galileo intézményközi panel létrehozása hozzájárul majd ehhez. Amikor a javaslat támogatását teszi megfontolás tárgyává, a Parlamentnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a műholdas rádiónavigációs infrastruktúra létrehozása meghaladja a tagállamok pénzügyi és műszaki lehetőségeit, ezért jön létre közösségi intézkedés keretében.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Elnök úr, szeretnék csatlakozni képviselőtársaimhoz, akik különösen megdicsérték Barrot biztos úr és előadóink, Barsi-Pataky asszony és Niebler asszony állóképességét.

Működő Galileo rendszerre van szükségünk amint lehetséges, sőt mi több, saját európai rendszerünkre. Több tucatnyi olyan feladat van, amit a rendszerrel kívánunk megoldani. Hatékonyabban kívánjuk ellenőrizni a közlekedési áramlásokat, legyen szó közúti vagy vízi közlekedésről, és úgy szeretnénk megszervezni a légi közlekedést, hogy a jobb szervezésen keresztül a lehető legtöbb energiát takarítsunk meg, így azt tesszük, ami ésszerű a klímaváltozás lassítása érdekében.

Ezzel a háttérrel minden hónap, amelyben gyorsabban jutunk előre, előnyös mindannyiunk számára. Így koncentráltabb módon kellene ezen az úton előre haladnunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Elnök úr, azt hiszem ,az Európai Unió helyes úton jár ezzel a rendszerrel. Ugyanakkor azonban nagyon kritikusan kell számba vennünk azokat az aggályokat, amelyeket például Pflüger úr kifejtett. Elvi kérdés, hogy kiderítsük, a műholdas navigációs rendszerek káprázatos sorából jelenleg melyik működik és mennyire váltunk függővé az Egyesült Államoktól ezen a területen. Jó lesz ezért, ha ezt valamivel össze tudjuk hasonlítani.

Különösen jó és fontos, hogy ezt a rendszert akkor fogadjuk el, amikor tömegesen vetnek ki útdíjakat a nehézgépjárművekre, és amikor a közlekedést a közútról a vasútra tereljük, mert annyi lehetőség társul hozzá. Az útdíjat megszabhatjuk az úthasználattal arányosan vagy típustól függően vagy egységesen egész Európára. Azt hiszem ez fontos az európai közlekedés és szállítás és mindannyiunk számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök úr, nyilvánvaló, hogy az a szöveg, amelyet önök el fognak fogadni, lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy megfeleljen az évszázad egyik fő technológiája fejlesztése kihívásának.

Elnök úr, különösen szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ehhez a sikerhez itt a Parlamentben hozzájárult. Először is köszönetet mondanék Barsi-Pataky asszonynak, aki a Niebler asszony vezette bizottságban – és köszönöm Niebler asszonynak is a döntő szerepet, amelyet a háromoldalú párbeszéd lezárásában játszott – soha nem vesztette el a hitét a Galileóban, miközben folyamatosan magas színvonalat szabott meg.

Szeretnék köszönetet mondani a Költségvetési Bizottságnak is és Böge úrnak, aki ma nincs itt. Skynas úr volt az előadó, mivel akkor szükségünk volt a Parlament támogatására a finanszírozás biztosításához.

Jensen asszony, köszönet önnek, amiért oly lelkesen támogatta a Galileót a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban. Amint Niebler asszony mondta, ez Európa jó napja.

Elnök úr, nem tudok minden felszólalónak válaszolni. Gondosan figyeltem arra, amit mondtak és jegyzeteltem. Azt szeretném mondani azonban, hogy most a KKV-khez kell fordulnunk valamennyi tagállamban, hogy ezeket az előkészületeket megvalósíthassák, és véglegesíthessük a Galileo alkalmazásait. Lehetőségem lesz visszatérni önök elé, hogy bemutassam mindezeket az alkalmazásokat, amelyek magukban foglalják a szállítást, épp úgy mint a polgári védelmet. Mindenesetre a Galileo sokkal hatékonyabb lesz mint a jelenlegi GPS.

Szeretném megismételni azt a törekvésemet, hogy létrehozzuk az intézményközi monitorozó csoportot, amely egy újabb módja intézményeink felvillanyozásának ezzel a projekttel kapcsolatban.

Most szeretnék néhány szót szólni a ránk váró munkáról. Hála az EP szavazásának, van már költségvetésünk, jogalapunk, egyértelmű irányításunk és beszerzési tervünk. Ez a terv nem volt könnyű, mivel a cél az, hogy a munkát megosszuk a tagállamok valamennyi nagy repülőgépgyártó vállalata között, miközben megszervezzük az alvállalkozásba adást, amelyet önök közül sokan jogosan követeltek. A KKV-inknak is részt kell venniük az építési folyamatban. Ezért tettük félre a beszerzési tervben az alvállalkozói szerződések 40%-át.

A Bizottság megállapodást ír alá az Európai Űrügynökséggel. Reméljük, hogy erre még a nyár előtt sor kerül, és kiadhatjuk az ajánlattételi felhívásokat a hat fő már beazonosított munkacsomagra. Szeretnénk a szerződéseket az év végén aláírni, így a műholdak és a műholdas rendszerek építése a következő év indulása után a lehető legsürgősebben megkezdődhet. A fennmaradó 26 műhold építése két-három évig tart. Ezután még egy vagy két évre van szükség a fellövésig. Ezért a Galileo útitervét nagyon körültekintően kell követni.

El kell mondanom, hogy a mérnökök és technikusok nagyon keményen dolgoznak. Amint korábban Savary úr elmondta, örömmel jelentem be, hogy a második Galileo műholdat, a Giove-B-t, a kazahsztáni Bajkonurról Szojúz hordozórakétával most vasárnap, 2008. április 27-én 0.15 perckor (helyi idő szerint 4.15 perckor) fellövik. A Giove-B már Bajkonurban van, ahol elvégzik az utolsó vizsgálatokat az indítás napja előtt. A műhold végleges röppályájára a fellövéstől számított hét órával kerül, és azt az olaszországi fucinói Irányítási Központból közvetlenül irányítják. Mindannyian reméljük, hogy a Giove-B épp olyan sikeres lesz mint a Giove-A, különösen miután a Giove-B minden technológiával rendelkezik.

Remek úr, engedje meg, hogy megköszönjem, hogy itt van, mert ön tudja, hogy mi van az űrben.

Sok köszönetet mondtam a Parlamentnek, de higgyék el nekem, ezek nem üres gesztusok. Én valóban úgy érzem, hogy ha ez az európai projekt valóban elindul, a Parlament ahhoz igen hatékonyan járult hozzá. Ezért ismételten köszönetet mondok önöknek. Együttesen sikerre visszük a Galileot.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – (HU) Elnök úr! Nem győzöm eléggé hangsúlyozni: az európai mérnökök és fejlesztők kiváló munkát végeztek, ahogy alelnök úr bejelentette, a Giove-B fellövésre vár. Az Európai Bizottság, személyesen Barrot alelnök úr egy éves, megfeszített munkával új javaslatot tett a tárgyalóasztalra, és az Európai Közösség létrehozta az új struktúrát, és a szükséges pénzeszközöket biztosította. A Galileo program kész az új START-ra, más szóval most meg kell valósítani a projektet. Még konkrétabban: ne álltassuk magunkat, sok és nehéz feladat előtt állunk. Aláhúznám, a GNSS programok „made in Europe” program, nem egyik vagy másik tagállam, egyik vagy másik iparvállalat ügye. Kérjük, hogy a megvalósításban ezt folyton tartsák szem előtt. És befejezésül, elnök úr, engedjen meg egy személyes megjegyzést: Magyarország, ahol 2004-ben képviselőnek választottak, a Galileo program indításakor még nem volt az EU tagállama, csakúgy, mint Szlovénia, úgyhogy különösen örülök annak, hogy az új START-ban 27-en működhettünk közre, ugyanis Galileo egy igen fontos lépés egy erős Európa irányába. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (142. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), írásban. – (PL) Én, aki a Galileo program pénzügyi alapjának egyeztetése hosszú folyamatának tanúja és résztvevője voltam, érdeklődéssel figyelem az Európai Unió lépéseit a program megvalósítása érdekében. A finanszírozás módja, ami lényegesen eltér az eredeti elvektől, növeli a program sikeréért viselt közös felelősségünket. Az állami és magánszféra közös kezdeményezése fiaskóval ért véget. Mi felelünk az európai adófizetők pénzének ésszerű felhasználásáért, anélkül, hogy a kockázatot megoszthatnánk a magánszektorral.

Ezért annyira fontos a projekt irányítási rendszere. Helyénvaló annak egyértelmű kimondása, amint a jelentéstervezet teszi, hogy az Európai Közösség az EGNOS és a Galileo égisze alatt létrejövő összes tárgyi és immateriális eszköz kizárólagos tulajdonosa. Sajnálatos módon a dolgok lassan mozdulnak – már 11 éve annak, hogy az Európai Bizottság első közleményét kiadta az európai műholdas navigációs rendszerről. A késedelem minden bizonnyal megtöbbszörözte e program költségeit, és növelte versenyképességének kockázatos voltát, mivel globálisan más kezdeményezések is megjelenhetnek. A világ nem áll helyben!

A program tisztán közösségi és közjellege indokolja az Európai Parlament igényét, nevezetesen hogy tekintettel demokratikus mandátumára, erősödjön ellenőrző és operatív befolyása a Galileo rendszer előkészítési és megvalósítási fázisában.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat