Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ακολουθεί η Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0019/2008).

Οι παρακάτω ερωτήσεις υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 45 του Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0218/08).

Θέμα: Ανταλλαγή πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς

Το πρόσφατο φορολογικό σκάνδαλο στο Λιχτενστάιν είχε επιπτώσεις σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών, πολίτες κρατών μελών φέρονται να είναι αναμεμειγμένοι σε πρακτικές φοροδιαφυγής. Όπως πληροφορούμαι, οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 συνέστησαν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής ταχύτατη έρευνα και πρόταση αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Στο εν λόγω πλαίσιο, πώς θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ παράλληλα θα υπάρχει διαφάνεια και θα εμποδίζονται πρακτικές διακίνησης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος; Ποια θα είναι η διαδικασία που θα προτείνει η Επιτροπή έτσι ώστε το «άνοιγμα» των τραπεζικών λογαριασμών να γίνεται με τη μεγαλύτερη νομιμότητα; Με ποιο τρόπο προβλέπεται να γίνει η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, έτσι ώστε να αποφευχθούν, στο μέλλον, ανάλογες καταστάσεις διακίνησης μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών λογαριασμών;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Αν δεν το κάνουμε, μπορεί να διαβρωθούν τα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας.

Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να εκδίδει κανονισμούς για να εξασφαλίσει ότι οι φόροι θα επιβάλλονται αποτελεσματικά με τη συναίνεση των εκπροσώπων του λαού. Ωστόσο, στον τομέα αυτόν συχνά τα ατομικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, απαιτείται διεθνής συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών. Οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών μελών συνεργάζονται ως προς αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να μνημονευθεί ιδίως η οδηγία 2003/48/EΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Λιχτενστάιν, που έχουν τον ίδιο στόχο με αυτήν την οδηγία. Οι εν λόγω συμφωνίες εξασφαλίζουν ότι οι τόκοι που καταβάλλονται σε αυτές τις τρίτες χώρες σε πολίτες της ΕΕ υπόκεινται είτε σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα τους είτε σε παρακράτηση στην πηγή. Η παρακράτηση στην πηγή μπορεί να επιστραφεί σε ένα πρόσωπο που υπόκειται σε φορολόγηση στο κράτος μέλος μόνιμης κατοικίας του εάν εμφανιστεί το ανάλογο εισόδημα για φορολογικούς σκοπούς.

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων προέβη στις 4 Μαρτίου 2008 σε ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή της οδηγίας για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Βάσει αυτής της συζήτησης οι υπουργοί ζήτησαν από την Επιτροπή να προωθήσει την εργασία εκπόνησης έκθεσης για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας από τότε που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Η έκθεση θα πρέπει να ασχοληθεί με τον ορισμό των όρων «καταβολή τόκων» και «δικαιούχοι».

Το ερώτημα που δικαιολογημένα τίθεται εδώ είναι σε ποιο μέτρο είναι συμβατά τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να επισημανθεί ότι οι κοινοτικές διατάξεις προστασίας δεδομένων, που ισχύουν και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιορίσουν ορισμένα από τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, όπως το δικαίωμα πρόσβασης ή ενημέρωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία σημαντικών οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους. Το ίδιο ισχύει για τους τομείς των οικονομικών, του προϋπολογισμού και της φορολογίας.

Παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν και για την αποτελεσματική εφαρμογή της τρίτης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν οπωσδήποτε με τον ανάλογο τρόπο ότι όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες τους λαμβάνουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούν τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και τις εθνικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της έννομης επιδίωξης στόχων που αφορούν τη φορολογική πολιτική και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η φορολογική παράδοση φαίνεται ότι, όχι μόνο είναι φαντάσματα τραπεζικών λογαριασμών, αλλά ο κίνδυνος καθίσταται ακόμα μεγαλύτερος όταν αποκαλύπτονται ανάλογα σκάνδαλα σε ευρωπαϊκές χώρες. Θυμόμαστε τότε μόνο το γεγονός, για να το ξαναθυμηθούμε σε μια δεύτερη ή τρίτη κλπ. αντίστοιχη αποκάλυψη.

Πιστεύετε, γενικά, κύριε Επίτροπε, ότι το σύστημα είναι άτρωτο τελικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό «όχι». Τα συστήματα που έχουμε σήμερα δεν είναι στεγανά, αυτό το γνωρίζουμε. Γι’ αυτό, καταβάλλουμε προσπάθειες γι τη βελτίωσή τους. Οι ειδικοί κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ασφαλώς είναι ανοιχτοί σε βελτιώσεις και καταβάλλουμε επίσης προσπάθειες για να επιτύχουμε τις ανάλογες βελτιώσεις σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όχι όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε από το Συμβούλιο διαπραγματευτική εντολή που της δίνει το δικαίωμα να διαπραγματευθεί ειδικά με το Λίχτενσταϊν για το πώς μπορούν να απαλειφθούν οι υφιστάμενες αδυναμίες του συστήματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής. Ελπίζω ότι η ισχυρή κοινή γνώμη που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό για το θέμα αυτό στην Ευρώπη θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τις απαραίτητες συμφωνίες. Εργαζόμαστε σκληρά γι’ αυτό, όπως όμως γνωρίζετε, τα φορολογικά ζητήματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Περιθώρια βελτιώσεων εξακολουθούν να υπάρχουν οπωσδήποτε ακόμα και εντός των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υπογραμμίσατε δικαιολογημένα το γεγονός ότι πρέπει χωρίς αμφιβολία να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη. Επισημάνατε ότι γι’ αυτό χρειαζόμαστε νόμιμα μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο, ορισμένα από τα δεδομένα αυτού του σκανδάλου του Λίχτενσταϊν φθάνουν τώρα στις δημοσιονομικές αρχές επειδή οι γερμανικές αρχές πλήρωσαν για δεδομένα που ελήφθησαν με παράνομο τρόπο. Είναι αυτός ο σωστός δρόμος;

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είτε είναι αυτός τώρα ο σωστός δρόμος είτε όχι, είναι καλό που αποκαλύφθηκαν όλα αυτά. Κύριε Επίτροπε, εδώ προέκυψε ένα σύστημα που εξακολουθεί να ευνοεί εκείνους οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι οι μεγάλοι όμιλοι καταβάλλουν όλο και πιο λίγους φόρους και οι οποίοι τώρα φαίνεται ότι σταματούν να πληρώνουν φόρους. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη είναι απαράδεκτη. Θα ήθελα να μάθω ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεών σας με το Λιχτενστάιν και τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να σταματήσουν μελλοντικά αυτά τα εγκλήματα – και μιλώ συνειδητά για «εγκλήματα».

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Στο πρώτο ερώτημα θα ήθελα να απαντήσω ότι ασφαλώς δεν είναι η Επιτροπή αυτή που οφείλει να κρίνει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένα κράτος μέλος για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή εκ μέρους των πολιτών του.

Υπογράμμισα ότι οι γενικοί κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν και σε φορολογικά θέματα και ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν αυτούς τους κανόνες εάν αυτό εξυπηρετεί την προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.

Θεωρώ ότι η ερώτησή σας θα έπρεπε να τεθεί στη γερμανική κυβέρνηση. Από όσο γνωρίζω, πριν λάβει απόφαση, είχε διερευνήσει πολύ διεξοδικά το θέμα της νομιμότητας των διαδικασιών στην περίπτωση που αναφέρατε και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές είχαν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν τα εν λόγω δεδομένα.

Όσον αφορά το δεύτερο και πολύ γενικό ερώτημα, συμφωνώ πως είναι ενοχλητικό ότι στην ισχύουσα συνθήκη ΕΕ δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ότι η φοροδιαφυγή και η αποφυγή καταβολής φόρων θα διώκεται παντού στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο και ότι δεν μπορεί ακόμα να εξασφαλιστεί πως κανένας δεν θα ευνοεί τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή.

Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε πολλά, ιδίως ενόψει της ανάγκης να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και όλες οι μορφές διεθνούς εγκλήματος και τρομοκρατίας. Ωστόσο επεσήμανα ήδη πως η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν εδώ δυνατότητες βελτίωσης, και είναι απολύτως σαφές τι θέλουμε να επιτύχουμε με το Λίχτενσταϊν –και με άλλες χώρες. Θέλουμε να έχουμε αναφορικά με το Λίχτενσταϊν την ίδια συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών που έχουμε ήδη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 46 του Saïd El Khadraoui (H-0234/08)

Θέμα: Εκπομπές σωματιδίων από μοτοποδήλατα

Έρευνα του πανεπιστημίου της Ουτρέχτης έδειξε ότι τα μοτοποδήλατα και οι βέσπες εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες λεπτών και εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων σκόνης. Οι ερευνητές μέτρησαν εκπομπές που απορροφήθηκαν από μοτοποδηλάτες και οδηγούς σε δώδεκα πόλεις μέσου μεγέθους. Οι μοτοποδηλάτες απορρόφησαν υπερβολική ποσότητα λεπτών σωματιδίων όταν βρίσκονταν πλησίον ενός μοτοποδηλάτου. Φαίνεται ότι τα μοτοποδήλατα εκπέμπουν, ουσιαστικά, περισσότερα σωματίδια ανά δευτερόλεπτο από βαρέα εμπορικά οχήματα. Η οδηγία 2002/51/ΕΚ(1) καθορίζει πρότυπα εκπομπών για οχήματα αυτού του τύπου. Όμως, δεν αναφέρει καθόλου την περίπτωση των σωματιδίων.

Γνωρίζει η Επιτροπή το πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται από τα μικρά μοτοποδήλατα; Τί πρόκειται να πράξει η Επιτροπή για να ασχοληθεί επαρκώς με το εν λόγω πρόβλημα;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηγορεί εδώ και χρόνια υπέρ της μείωσης των λεπτών και πολύ λεπτών σωματιδίων σκόνης. Από το 2005 η Επιτροπή πρότεινε μια ολόκληρη σειρά νομοθετικών μέτρων, τα οποία γνωρίζετε, ωστόσο, σημαντικές πτυχές μιας πολιτικής των μεταφορών πιο φιλικής προς το περιβάλλον εξετάζονται και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα

Κατά τη θέσπιση προδιαγραφών για τις σωματιδιακές εκπομπές των οχημάτων, η Επιτροπή αρχικά επικεντρώθηκε στα ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με ντίζελ, εφόσον ήταν πολύ περισσότερα από τα δίκυκλα με κινητήρα. Ως εκ τούτου επικεντρωθήκαμε αρχικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος εκεί όπου είχε μεγάλες διαστάσεις. Ως προς αυτό σημειώσαμε μερικές ουσιαστικές επιτυχίες.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το 2007 κανονισμό για τις εκπομπές των ελαφρών επιβατικών και των επαγγελματικών οχημάτων. Πρόκειται για τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 που εγκρίθηκαν ήδη και θα τεθούν σε ισχύ. Τώρα αυτά τα πρότυπα, το Euro 5 και το Euro 6, θα μειώσουν τις πρόσθετες εκπομπές σωματιδίων των οχημάτων που κινούνται με ντίζελ από 25 mg/km που είναι σήμερα σε 5 mg/km.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή υπέβαλε στις 21 Δεκεμβρίου 2007 πρόταση κανονισμού για τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, και αυτό είναι το πρότυπο Euro VI που περιορίζει τα όρια εκπομπών οξειδίου του αζώτου κατά 80% και των εκπομπών σωματιδίων κατά 66% σε σχέση με το πρότυπο Euro V που ισχύει σήμερα.

Το πρόβλημα των σωματιδιακών ρύπων των δικύκλων οφείλεται βασικά στους δίχρονους κινητήρες. Οι σωματιδιακές εκπομπές των τετράχρονων κινητήρων είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερες, ακόμα κι αν είναι σύμφωνες με το Euro 5.

Η Επιτροπή ανέθεσε το 2004 την εκπόνηση μελέτης με σκοπό να διαλευκανθεί αν έχει νόημα μια διάταξη περιορισμού των σωματιδιακών εκπομπών των δίχρονων κινητήρων. Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι τα σωματίδια που εκπέμπουν αυτοί οι κινητήρες είναι κυρίως υδρογονάνθρακες. Οι οριακές τιμές εκπομπών υδρογονανθράκων των μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών –δηλαδή των δικύκλων– είχαν ήδη γίνει πολύ αυστηρότερες το 2004, και το 2007 η κατάσταση είχε ήδη βελτιωθεί σημαντικά ως προς τα νέα οχήματα. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές περνούν από τους δίχρονους στους τετράχρονους κινητήρες προκειμένου να μπορούν να τηρηθούν γενικά οι οριακές τιμές υδρογονανθράκων. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν παρουσίασε ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των σωματιδιακών εκπομπών των δικύκλων. Πρέπει ωστόσο να πω ότι η κατάσταση οπωσδήποτε είναι πιο κρίσιμη όσον αφορά τα παλιότερα οχήματα με δίχρονους κινητήρες που εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες υδρογονανθράκων και σωματιδίων. Οι εκπομπές αυτές μπορούν όμως να μειωθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιείται ως λιπαντικό του κινητήρα συνθετικό έλαιο και όχι ορυκτέλαιο. Γι’ αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει, συνεπώς, την αντίστοιχη εκστρατεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μοτοσικλετών και του Συνδέσμου Μοτοσικλετιστών. Παρ’ όλ’ αυτά, η Επιτροπή διερευνά την ανάγκη αναθεώρησης των νομικών διατάξεων για τα δίτροχα και τρίτροχα οχήματα με κινητήρα.

Στις αρχές του έτους ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης που θα εξετάσει τα πορίσματα της μελέτης του 2004 λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του χρόνου. Εφόσον προκύψει ότι χρειάζεται νομοθετική πρόταση της Επιτροπής –εγώ είμαι πρόθυμος να παρουσιάσω τέτοια πρόταση εάν παραστεί ανάγκη– αυτό θα γίνει το 2009.

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και τις αντίστοιχες επιμέρους οδηγίες που ορίζουν τα όρια εκπομπών σωματιδίων PM10 και βενζολίου, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν με τα κατάλληλα μέτρα ότι τα όρια αυτά θα τηρούνται σε εθνικό επίπεδο την προκαθορισμένη ημερομηνία. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν έκτακτα μέτρα για την περίπτωση προσωρινής υπέρβασης των οριακών τιμών. Σε περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης των οριακών τιμών από δίχρονους κινητήρες, τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τα αντίστοιχα σχέδιά τους για την ποιότητα του αέρα και με έκτακτα μέτρα αφού γίνει εκτίμηση από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την αναλυτική σας απάντηση. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στις προσπάθειες που κατέβαλε ήδη η Επιτροπή σχετικά με τις εκπομπές των φορτηγών αυτοκινήτων, όμως δεν έχει εκπονηθεί ακόμα νομοθετική πρόταση για τα μοτοποδήλατα. Αναφερθήκατε στις προσπάθειες της βιομηχανίας να αντικαταστήσει τους δίχρονους κινητήρες με τετράχρονους, πράγμα που θα αποτελούσε μια θετική εξέλιξη.

Καταρχάς, αναρωτιέμαι σε ποιο μέτρο αυτό δεν είναι παρά μια μία μη δεσμευτική συμφωνία. Είναι πραγματική συμφωνία; Δεύτερον, πρέπει να έχουμε στον νου μας πως η ρύπανση είναι εξαιρετικά επικεντρωμένη και έχει π.χ. μεγαλύτερη επίδραση σε οδηγούς δικύκλων κοντά στα μοτοποδήλατα, πράγμα που συνιστά πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Καταλαβαίνω πολύ καλά την ερώτηση του κ. βουλευτή. Εδώ δεν ασχολούμαστε με μια συμφωνία με τη βιομηχανία, την οποία πέτυχε η Επιτροπή, όπως συνέβη παλιότερα π.χ. για τη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων με κινητήρα, αλλά μάλλον με μια μορφή αυτόματης εξέλιξης. Όπως είπα, οι κατασκευαστές δικύκλων δεν μπορούν να τηρήσουν τις ήδη ισχύουσες αυστηρές οριακές τιμές για την εκπομπή υδρογονανθράκων με τους συμβατικούς δίχρονους κινητήρες. Αυτό απλά δεν γίνεται. Αυτός είναι ο λόγος που περνούν σε τετράχρονους κινητήρες, και αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα.

Η μελέτη που ανέφερα θα αποκαλύψει τα αποτελέσματα αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης και επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν διαπιστωθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να λυθεί τρόπον τινά αυτόματα το πρόβλημα για το οποίο μόλις μίλησα, τότε θα είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία η υποβολή νομοθετικής πρότασης. Επαναλαμβάνω ότι είμαι πρόθυμος να το κάνω αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 47 του Johan Van Hecke (H-0243/08)

Θέμα: 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά σε κατάσταση ανάγκης

Ανά τον κόσμο, 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά είναι θύματα φτώχειας, αναλφαβητισμού, σεξουαλικής κακομεταχείρισης και στρατιωτικών συγκρούσεων. ένα παιδί που γεννιέται στην Αφρική, νοτίως της Σαχάρας, έχει μία πιθανότητα στις έξι να πεθάνει πριν από το πέμπτο έτος της ηλικίας του. Σύμφωνα με το Ταμείο Unicef των Ηνωμένων Εθνών πεθαίνουν καθημερινά περισσότερα από 27.000 παιδιά, κυρίως από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Από τα τελευταία στοιχεία Unicef απορρέει ότι 93 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ειδικότερα 41 εκατομμύρια παιδιά στην νοτίως της Σαχάρας Αφρική, 31,5 εκατομμύρια στη Νότιο Ασία και 6,9 εκατομμύρια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική.

Έχοντας υπόψη ότι το επόμενο έτος θα εορτασθεί η 20ή επέτειος της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ λυπηροί. Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή εάν προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κατά της εκμετάλλευσης των παιδιών, είτε πρόκειται για τη βιομηχανία του σεξ, είτε για καταστάσεις όπου επιστρατεύονται ως στρατιώτες; Κρίνει η Επιτροπή ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη κρούσης στον τομέα αυτό, όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας που κατοχυρώνει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα του παιδιού;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή συμφωνεί με την ανάλυση του κ. Van Hecke και θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή καταβάλλει πολύ ενεργές προσπάθειες για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των παιδιών. Τα δικαιώματα των παιδιών συγκαταλέγονται στις κύριες προτεραιότητες των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής για το διάστημα 2005-2009. Η προτεραιότητα αυτή διατυπώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2006 με θέμα «Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού» και πρόσφατα, στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» που εγκρίθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2008. Στόχος της ανακοίνωσης που εγκρίθηκε πρόσφατα είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για μια κοινή κοινοτική προσέγγιση της προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών σε τρίτες χώρες που θα εκφράζεται σε όλους τους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής βοήθειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εμπορικής πολιτικής.

Το σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ που συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την ανακοίνωση επισημαίνει τους κύριους τομείς με προτεραιότητα, στους οποίους υπάρχει ανάγκη δράσης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο: την παιδική εργασία, το εμπόριο παιδιών, τη βία κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συρράξεις. Για να υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα 25 εκατ. ευρώ του θεματικού προγράμματος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό» για την ενίσχυση πρωτοβουλιών στους ακόλουθους τομείς: εμπόριο παιδιών, παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συρράξεις, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα των νέων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενισχύει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχέδια εφαρμογής των βασικών αρχών της ΕΕ της υποστήριξης και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, και των αρχών που αφορούν τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συρράξεις. Μολονότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι θεσπίζει πως η Ένωση θα συμβάλει στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων των παιδιών. Με τον τρόπο αυτόν η Ένωση δίνει προτεραιότητα στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μάλλον πιο ευαίσθητης ομάδας της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και την Επιτροπή για τις προσπάθειες που όντως καταβάλλουν για να προστατεύσουν κατά το δυνατόν τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο θα ήθελα να επικαιροποιήσω την ερώτησή μου. Η UNICEF δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση που δείχνει ότι την περασμένη εβδομάδα, στο Ανατολικό Κονγκό απήχθησαν 2 000-3 000 παιδιά από ενόπλους και υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση στο πλαίσιο της στρατιωτικής σύγκρουσης. Τι παραπάνω θεωρεί η Επιτροπή πως μπορεί να κάνει για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις; Εκτιμώ όλες τις προσπάθειες και αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης. Αν όμως μιλήσει κανείς με ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο, σχηματίζει την εντύπωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αρκετοί άνθρωποι ή πόροι για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο ενόπλων συρράξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Hecke, φυσικά μια τέτοια τραγική και σκληρή πράξη μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Κατά τη γνώμη μου η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενιαία και σταθερή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της νομικής βάσης που διαθέτει η Επιτροπή. Αναφορικά με ενέργειες που αφορούν καταστάσεις σε τοπικό επίπεδο θεωρώ σημαντικό να λαμβάνεται απόφαση όταν και όπου υπάρχει κίνδυνος, με βάση τις διαθέσιμες στην Επιτροπή δομές και ανάλογα με τις πολιτικές και οργανωτικές δυνατότητες. Ως εκ τούτου, έχετε δίκιο: για να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών από μια τέτοια βία είναι πάντα αναγκαίο να γίνεται χρήση των δομών και δραστηριοτήτων που υπάρχουν εκεί που σημειώνονται τα γεγονότα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος γνωρίζει αναμφίβολα ότι πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οικογένεια McCann από την εκλογική μου περιφέρεια. Προηγουμένως είχαν αλληλογραφήσει με τον Επίτροπο Frattini για το σύστημα Amber Alert για τις απαγωγές παιδιών. Απλά αναρωτιόμουν σε ποια φάση έχει φθάσει αυτό το σχέδιο στην Επιτροπή τώρα που έφυγε ο κ. Frattini και το Σώμα ασχολείται με την υπογραφή γραπτής δήλωσης για την προώθηση αυτής της ιδέας. Απλά αναρωτιόμαστε αν η Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό, εάν προωθείται και ποιος Επίτροπος είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Ακούμε διαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης για εμπόριο ανθρώπων από ευρωπαϊκές οργανώσεις ή και οργανώσεις των ΗΠΑ. Σύνδεσμοι για την υιοθεσία στην Αυστρία, τη Γαλλία και άλλες χώρες είναι ύποπτες για εμπόριο παιδιών. Εδώ και πολύν καιρό γίνονται αναφορές ύποπτων περιπτώσεων διαδικασιών υιοθεσίας και περιπτώσεων εμπορίου οργάνων βρεφών και μετέπειτα πορνείας. Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να σταματήσει η εμφάνιση τέτοιων περιπτώσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Η πρώτη ερώτηση απευθυνόταν στον Επίτροπο Frattini, που αποφάσισε να επιστρέψει στην εθνική πολιτική. Αυτή τη στιγμή, για τον φάκελο αυτόν είναι υπεύθυνος ο συνάδελφός μου Επίτροπος Barrot που θα είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και να παρουσιάσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για την προετοιμασία του σχεδίου που αναφέρατε.

Το άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, οι διεθνείς υιοθεσίες, είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα: σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα ότι οι διεθνείς υιοθεσίες είναι αυτές καθαυτές λάθος, αφού προσφέρουν σε πολλά παιδιά μια ταιριαστή οικογένεια και ένα ταιριαστό σπιτικό. Φυσικά, είναι επίσης αλήθεια ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε σε διεθνείς υιοθεσίες μεθόδους και πολιτικές που είναι επικίνδυνες και ειδεχθείς. Οπωσδήποτε, όσον αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι θέμα των κρατών μελών να υιοθετήσουν μέτρα που θα εμπόδιζαν την κατάχρηση των διεθνών υιοθεσιών. Αυτό φυσικά ισχύει και για τη Δημοκρατία της Αυστρίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι κανόνες για τις διεθνείς υιοθεσίες δεν είναι από όλες τις απόψεις ίδιοι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι κάθε χώρα θεσπίζει τους δικούς της εθνικούς κανόνες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των παιδιών. Αυτοί οι εθνικοί κανόνες θα μπορούσαν να αλλάξουν και να βελτιωθούν με διάφορους τρόπους. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι καταρχήν, οι διεθνείς υιοθεσίες δίνουν σε πολλά παιδιά τη δυνατότητα να βρουν μια οικογένεια και να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Από την άλλη είναι όμως ένας πολύ ευαίσθητος τομέας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 48 της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0160/08)

Θέμα: Μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδος

Επανειλημμένως οι αποφάσεις του Συμβουλίου και τα έγγραφα της Επιτροπής αναφέρονται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων των κρατών μελών, στην επαναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στις αρνητικές επιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Επιτροπή συμμετέχει συμβουλευτικά στη διαδικασία προσαρμογής και αξιολογεί τα νέα νομοθετικά μέτρα των κρατών μελών;

Με δεδομένο ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδος εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα, υπάρχει αξιολόγησή τους εκ μέρους της Επιτροπής;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή γνωρίζει τα δημογραφικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα συνταξιοδότησης. Επειδή ο ρυθμός γεννήσεων μειώνεται από τη δεκαετία του 1970 και επειδή οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, ένας διαρκώς μειούμενος αριθμός εργαζομένων θα πρέπει να στηρίζει έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει την ηλικία εργασίας. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η κοινωνική προστασία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν επεμβαίνει στα συστήματα συνταξιοδότησης των κρατών μελών και δεν έχει καν συμβουλευτικό ρόλο ως προς τις εθνικές προσαρμογές. Για τον λόγο αυτόν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης βάσει της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, πράγμα που σημαίνει πως η Επιτροπή και το Συμβούλιο θεσπίζουν κοινούς στόχους, τα κράτη μέλη ενημερώνουν για τους στόχους αυτούς και η Επιτροπή συνδυάζει τα πορίσματα στην έκθεση που εγκρίνει στη συνέχεια το Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη υπέβαλαν την πρώτη σειρά εθνικών στρατηγικών εκθέσεων το 2002 και τη δεύτερη το 2005. Αυτή η δεύτερη σειρά συνοψίστηκε από την Επιτροπή στην κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και ένταξη που ενέκρινε το 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αξιολόγηση δείχνει πως μολονότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα πιο ισχυρά κίνητρα για να εργάζονται για περισσότερο χρόνο οι άνθρωποι, υπάρχει ακόμα ανάγκη περαιτέρω μέτρων για να επιτευχθούν μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των πιο ηλικιωμένων εργαζόμένων. Η επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών απασχόλησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί πως τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα παραμείνουν επαρκή και βιώσιμα. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος φτώχειας για τους ηλικιωμένους είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο: 26% το 2005 για τα άτομα άνω των 65 ετών, συγκριτικά με ποσοστό 19% για τα άτομα 64 ετών. Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση για να γίνει πιο επαρκές και βιώσιμο.

Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για να παροτρυνθούν οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες να εργάζονται περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή συμμετοχή των γυναικών, βλέπουμε πως απαιτείται να εφαρμοστούν πολιτικές με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών για να εξασφαλιστεί ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα είναι μακροπρόθεσμα επαρκή και βιώσιμα. Εφόσον τα συνταξιοδοτικά συστήματα αντιμετωπίζουν ήδη σήμερα οικονομικά προβλήματα, η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβλημα στο μέλλον μέχρις ότου εκείνοι που δεν εμπλέκονται στο σύστημα βασικής συνταξιοδότησης θα αποκτούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν σύνταξη μετά από περισσότερα χρόνια.

Η επόμενη σειρά εθνικών στρατηγικών εκθέσεων αναμένεται το 2008. Η Επιτροπή θα εκπονήσει σύνοψη των κυρίων εξελίξεων στα κράτη μέλη που θα προσφέρει τη βάση εκπόνησης της κοινής έκθεσης για την κοινωνική προστασία και ένταξη που θα παρουσιαστεί το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την κατατοπιστική απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να επιμείνω λίγο στο θέμα της πρόωρης συνταξιοδότησης μητέρων, με βάση το γεγονός ότι απέκτησαν παιδιά, τα οποία ακόμα είναι ανήλικα, κατά τη συνταξιοδότησή τους. Το όριο αυτό ήταν 50 χρόνια στην Ελλάδα και αυξήθηκε για τις επόμενες γενεές –όχι για την παρούσα περίσταση– στα 55 χρόνια. Πώς αξιολογείτε αυτό το όριο από πλευράς Επιτροπής και σε σύγκριση με τα όσα γνωρίζετε από τα άλλα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Όπως είπα στην αρχή, η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεσπίζει ότι η γενική δομή των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι ευθύνη του κάθε κράτους μέλους και εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές μεθόδους ορισμού της ηλικίας συνταξιοδότησης. Η πιο συνηθισμένη είναι τα 65 έτη, υπάρχουν όμως χώρες με μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης και άλλες με μικρότερη. Το ίδιο ισχύει για τη συνταξιοδότηση των γυναικών: στα επιμέρους κράτη μέλη θεσπίζονται διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης βάσει αποφάσεων και πολιτικών συζητήσεων. Η βασική αρχή που υποστηρίζει η Επιτροπή και θεσπίζεται στη Συνθήκη είναι πως τα συστήματα αυτά δεν πρέπει να κάνουν κανενός είδους διακρίσεις. Από τη στιγμή που πληρούται ο όρος αυτός, είναι ευθύνη των κρατών μελών να ορίσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Γι’ αυτό δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά στις διάφορες ηλικίες συνταξιοδότησης στα επιμέρους κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 49 του Eoin Ryan (H-0179/08)

Θέμα: Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας καi της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μία εμπεριστατωμένη δήλωση σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει εφέτος για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη και, ιδιαίτερα ,σχετικά με τα συστήματα που προωθούνται για να εξασφαλισθεί ότι οι άνεργοι μπορούν να ασχοληθούν με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στο τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή ανησυχεί για το μεγάλο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στα κράτη μέλη, που ήταν 15,2% στο τέλος του 2007, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το γενικό ποσοστό ανεργίας. Η Επιτροπή ανησυχεί και για την επίμονη μακροπρόθεσμη ανεργία που πλήττει σχεδόν τους μισούς (45%) όλων των ανέργων, αν και πρέπει να υπογραμμίσω ότι πρόσφατα διαπιστώσαμε σημαντική μείωση της μακροπρόθεσμης ανεργίας. Η μείωση αυτή διαφέρει ανά κράτος μέλος, όμως ασφαλώς υπάρχει τάση μείωσης στην ΕΕ.

Ωστόσο, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Πολλοί νέοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή περίπου ένας στους έξι νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει ενωρίς το σχολείο και ένας στους τέσσερις δεν ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν το ποσοστό απασχόλησης των νέων, περίπου τα μισά από αυτά δεν έχουν ακόμα επιτύχει τον στόχο να προσφέρουν στους νέους ανέργους την ευκαιρία για ένα «νέο ξεκίνημα» εντός έξι μηνών που είχε συμφωνηθεί για το 2007 ή εντός τεσσάρων μηνών που είναι ο στόχος για το 2010.

Τα κράτη μέλη είναι πρωταρχικά υπεύθυνα για την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπληρωματικό ρόλο, τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών και την οικονομική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση προόδου της για τη στρατηγική για την απασχόληση. Στη συνεδρίασή του τον Μάρτιο του 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη. 17 από αυτές αφορούσαν τον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 15 τον τομέα της απασχόλησης.

Θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις τομείς δράσης που είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας:

1. Η βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης: είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην ανάπτυξη κεντρικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης για να προληφθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους. Το πρόγραμμα της δια βίου μάθησης, που λειτουργεί από το 2007, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας προχωρημένης κοινωνίας της γνώσης προσφέροντας υποστήριξη στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη.

2. Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης: σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της κατάστασης των πιο ευάλωτων νέων και την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.

3. Η βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας: σήμερα, παράλληλα με την ανεργία υπάρχει έλλειψη εργασίας στις αγοράς εργασίας. Αυτό έκανε την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη κινητικότητα των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν και οικονομική υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την εφαρμογή των πολιτικών τους για την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 75 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007-2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει εξαιρετική σημασία. Περίπου το 25% των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν με κάποιον τρόπο σε προγράμματα του ΕΚΤ κατά το 2007. Αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο προσφέρεται ενίσχυση σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους που πλήττονται από τον αποκλεισμό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και νέοι. Κάθε χρόνο, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά εργασίας αφού έχουν λάβει ενίσχυση από το ΕΚΤ.

Μολονότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν επικεντρώνεται ιδίως στους νέους, συγχρηματοδοτεί προγράμματα στα οποία συμμετέχουν άμεσα νέοι και αφορούν την υποδομή της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης, την πανεπιστημιακή έρευνα και την ενίσχυση επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή, η Επιτροπή υποστηρίζει την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μέσω του περιφερειακού δικτύου «Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων νέων».

Κυρίες και κύριοι, η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη και τα κράτη μέλη. Η ενσωμάτωση των νέων στον εργασιακό βίο και την κοινωνία και η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού τους είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση της μεγάλης και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά περιεκτική σας απάντηση.

Ενθαρρύνετε ή ωθείτε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη βέλτιστη πρακτική ή παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής από διάφορες χώρες στην προσπάθεια περιορισμού του ποσοστού της ανεργίας μεταξύ των νέων; Είμαι βέβαιος ότι μερικές χώρες έχουν εδώ, ας πούμε, μεγαλύτερη επιτυχία από άλλες και αναρωτιόμουνα αν υπάρχουν τρόποι διασύνδεσης των χωρών μεταξύ τους για να μαθαίνουν βάσει παραδειγμάτων πώς ενεργούν σε άλλες χώρες.

Στο παρελθόν επέκρινα απαντήσεις σε ερωτήσεις και θέλω απλά να σας συγχαρώ για την πολύ εμπεριστατωμένη απάντησή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Ryan, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών είναι ένα από τα τεράστια πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μόνιμο μέρος της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και της εργασίας μας και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η σλοβενική Προεδρία για παράδειγμα αφιέρωσε μία από τις συνεδριάσεις της στο θέμα της απασχόλησης των νέων. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική και ιδανική ευκαιρία σύγκρισης των διαφόρων προσεγγίσεων των επιμέρους κρατών μελών. Έχετε δίκιο: ορισμένα κράτη μέλη βρίσκουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά λύσεις για ορισμένα θέματα από ό,τι άλλα. Επομένως, η διαρκής ανταλλαγή και σύγκριση εμπειριών και πρακτικής γνώσης είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος για την επίτευξη προόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Οι νέες δεξιότητες, το Διαδίκτυο, η τεχνολογία και τα παρόμοια είναι ασφαλώς πολύ σημαντικά στην αγορά εργασίας. Ωστόσο όλοι διαπιστώσαμε πως ειδικά όσον αφορά την ανεργία των νέων, πολλές φορές ο πραγματικός λόγος που εμποδίζει τους νέους να μπουν για πρώτη φορά ή σε νεαρή ηλικία στην αγορά εργασίας είναι η έλλειψη κεντρικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική. Υπάρχουν ιδιαίτερα κεντρικά σημεία στον τομέα αυτόν;

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την ανεργία των νέων και, στην προηγούμενη ερώτηση, για την υποαπασχόληση των γυναικών.

Σκοπεύει η Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις άδειες μητρότητας και τη γονική άδεια;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Επιτρέψτε μου να επανέλθω εν συντομία σε αυτά που είπα αρχικά. Επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται, ιδίως μέσω του έργου του συναδέλφου μου Επιτρόπου Figeľ, στα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Έχετε δίκιο, είναι ζωτικής σημασίας να αποκτούν οι άνθρωποι τις βασικές δεξιότητες και την ικανότητα να μαθαίνουν κατά την πρώτη παιδική ηλικία και την εφηβεία γιατί αυτό τους διευκολύνει στο να έχουν αργότερα στη ζωή τους πιο εύκολη και επιτυχημένη σταδιοδρομία. Στα προγράμματά μας, όπως αυτά που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εστιαζόμαστε σε κάτι που θα αποκαλούσα «δεύτερη ευκαιρία», δηλαδή στο να δώσουμε σε παιδιά που είχαν σοβαρά προβλήματα (και υπάρχουν αρκετά τέτοια παιδιά) την ευκαιρία να επιστρέψουν στις επίσημες δομές και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η Επιτροπή διότι όπως αναφέρθηκε ήδη, πρόκειται για καίριο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 50 του Robert Evans (H-0185/08)

Θέμα: Νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά μόνο στους τομείς της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες, η νομοθεσία κατά των διακρίσεων εφαρμόζεται μόνο όταν η διάκριση γίνεται για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Δεδομένου ότι η νομοθεσία διευρύνεται προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερες κατηγορίες στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για τις αθέλητες συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο;

Για παράδειγμα, σε οποιαδήποτε νέα νομοθεσία, ποιες διασφαλίσεις έχει εξετάσει να εφαρμόσει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις για τους ηλικιωμένους και τις ομάδες προσώπων δεν επηρεάζονται αρνητικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα ευρύ πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και μπορεί να είναι υπερήφανη για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Ωστόσο το επίπεδο προστασίας είναι υψηλότερο για ορισμένες ομάδες. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι οι άνθρωποι προστατεύονται από διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή θρησκείας, όμως αυτή η πολύπλευρη προστασία αφορά μόνο τον χώρο της εργασίας. Ευρύτερο είναι μόνο το πλαίσιο της προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και φύλου.

Όπως ανακοινώθηκε στο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008, η Επιτροπή προγραμματίζει να παρουσιάσει πρόταση οδηγίας βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκτός της εργασίας και τη διεύρυνση του σημερινού νομικού πλαισίου της ΕΕ. Οι αποφάσεις για τις λεπτομέρειες δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Για παράδειγμα, περιμένουμε τα αποτελέσματα μίας μελέτης αντικτύπου που διεξάγεται αυτό το διάστημα, τα οποία θα έχουμε σύντομα στη διάθεσή μας. Ωστόσο η Επιτροπή καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αρχών της μη διάκρισης και της προνομιακής μεταχείρισης. Η τελευταία μπορεί να είναι δικαιολογημένη υπό ορισμένες συνθήκες.

Στα κράτη μέλη υπάρχουν διάφορες μορφές προνομιακής μεταχείρισης που προσφέρουν σε ορισμένες ομάδες ειδική μεταχείριση για συγκεκριμένους λόγους χωρίς αυτό να αποτελεί διάκριση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δωρεάν ταξίδια με δημόσια μέσα μεταφοράς για τους ηλικιωμένους: αυτό ενισχύει την κινητικότητα. Η Επιτροπή δεν θεωρεί παράνομες αυτές τις πρακτικές εάν έχουν μια βάση νομιμοποίησης στην εθνική νομοθεσία για κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή άλλους λόγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη διαβεβαίωση που έκανε τελειώνοντας τη δήλωσή του ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρεμποδίσει αυτό που χαρακτήρισε «προνομιακή μεταχείριση». Αυτό το θεωρώ θετικό. Εάν συνεχιστεί η εργασία όπως μας περιγράφει και εάν μπορέσει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία, πιστεύω ότι αυτό θα το επιδοκιμάσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ευχαριστώ γι’ αυτή τη διαβεβαίωση.

Εφόσον έχω τον λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχετικό ζήτημα: γνωρίζει ο Επίτροπος πότε αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση απόφασης για την προσχώρηση στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που φυσικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ολοκληρώθηκε κατά τη λουξεμβουργιανή προεδρία, και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η σύμβαση δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς τις δικές μας προσπάθειες. Ασφαλώς, η επικύρωση της σύμβασης είναι ευθύνη των κρατών μελών, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να υποστηρίξει και να επιταχύνει την επικύρωση αυτή μέσω των συνομιλιών της με τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά το ερώτημά σας για το πότε περιμένω να δημοσιευθεί η πρόταση, η προσωρινή προθεσμία είναι το τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους, όμως αυτή είναι πραγματικά μόνο μια προσωρινή ημερομηνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παραπέμψω τον Επίτροπο στο θέμα της διάκρισης λόγω θρησκείας και στο εκπληκτικό γεγονός ότι παρά την προστασία της ΕΕ από τη διάκριση λόγω θρησκείας, υπάρχει ένα μέρος στην ΕΕ όπου επιτρέπεται η διάκριση αυτή. Δυστυχώς, στην εκλογική μου περιφέρεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλώνεται ξεκάθαρα βάσει μιας παρέκκλισης από την κοινοτική νομοθεσία –με την έγκριση της ΕΕ– ότι είναι νόμιμη η διάκριση σε βάρος των προτεσταντών όσον αφορά την πρόσληψή τους στην αστυνομική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας. Μπορεί να μας πει ο Επίτροπος πότε θα σταματήσει αυτή η παράλογη κατάσταση και θα αποκτήσουν ξανά οι ψηφοφόροι μου τα δικαιώματα που απολαμβάνουν άλλοι;

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Θα ήθελα να πω εν συντομία ότι με καθησύχασαν, όπως και τον ερωτώντα Robert Evans, οι προθέσεις του Επιτρόπου σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία. Όμως η ερώτηση αναφερόταν συγκεκριμένα στους πιθανούς κινδύνους των αθέλητων συνεπειών.

Δεδομένης της ευαισθησίας του εν λόγω τομέα, θα μπορούσε ο Επίτροπος να επιβεβαιώσει ότι κάθε αξιολόγηση κινδύνου θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή και θα γίνεται εκ των προτέρων, πριν από την οριστική διατύπωση οποιασδήποτε μελλοντικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. (CS) Οι υφιστάμενες οδηγίες προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για τις θρησκευτικές κοινότητες και τα θρησκευτικά δόγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρακολουθεί παράλληλα με τα μέτρα και την εφαρμογή των ρυθμίσεων. Πρόκειται για ένα περίπλοκο και εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, γενικά όμως ρυθμίζεται βάσει των κοινοτικών οδηγιών και η Επιτροπή μπορεί να κρίνει αν τα επιμέρους κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία ή όχι κι αν παραβιάζουν την αρχή της μη διάκρισης.

Στη δεύτερη ερώτηση μπορώ να δώσω μια πολύ απλή απάντηση. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης είναι μια θεμελιώδης ευρωπαϊκή αξία που πρέπει να υλοποιηθεί, και κατά την υλοποίησή της πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε μέσο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη είναι σαφές ότι όταν λαμβάνουμε αποφάσεις που είναι σημαντικές για τόσο πολλούς ανθρώπους, πρέπει να μελετάμε τις συνέπειες και χρειαζόμαστε αξιολογήσεις αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο με αυστηρότητα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μη διάκρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις. Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου όμως έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη μητρότητα και τη γονική άδεια. Παρακαλώ να δώσετε στον Επίτροπο την ευκαιρία να απαντήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Mantovani, ο χρόνος για την απάντηση αυτών των ερωτήσεων τελείωσε ήδη και είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Επίτροπος άκουσε την ερώτηση κι αν θεωρεί ότι πρέπει, μπορεί να την απαντήσει γραπτώς. Η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου θα μπορούσε να έχει αναφερθεί σε αυτό όταν μίλησε πριν από λίγο.

Οι ερωτήσεις αριθ. 51-61 θα απαντηθούν γραπτώς. Οι ερωτήσεις αριθ. 62 και 63 δεν θα απαντηθούν γιατί το θέμα τους θα καλυφθεί αργότερα στη διάρκεια της συνεδρίασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 64 του Manuel Medina Ortega (H-0155/08)

Θέμα: Αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο

Προέβη η Επιτροπή σε κάποια αποτίμηση των αποτελεσμάτων των αλιευτικών δραστηριοτήτων σκαφών της Ε.Ε. μέσα στο πλαίσιο της τελευταίας αλιευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Medina Ortega για την ερώτησή του που μου δίνει την ευκαιρία να διατυπώσω τη θέση της Επιτροπής για το σημαντικό θέμα των αλιευτικών συμφωνιών με το Μαρόκο.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου στον τομέα της αλιείας. Τα αριθμητικά στοιχεία για το πρώτο έτος εφαρμογής αυτής της συμφωνίας δεν είναι ακόμα οριστικά γιατί αυτό το πρώτο έτος έληξε μόλις στις 28 Φεβρουαρίου 2008 και υπάρχει καθυστέρηση έξι μηνών μεταξύ της διεξαγωγής των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της διαβίβασης και ανάλυσης των δεδομένων. Παρ’ όλ’ αυτά, τα στοιχεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας δείχνουν τις θετικές όψεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρουσιάζουν ποσοστό χρήσης περίπου 80% επί του συνόλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντησή του και αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολο να έχει κανείς δεδομένα τόσο γρήγορα, καθώς όμως ζω κοντά στην περιοχή όπου γίνεται η αλιεία, οι αλιείς μου είπαν ότι υπάρχουν ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα σε αυτήν την αλιευτική ζώνη που οφείλονται στον υπερβολικό αριθμό διχτυών και άλλων αλιευτικών εργαλείων που έχουν εγκαταλειφθεί εκεί και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αλιεία.

Δεν γνωρίζω εάν ο Επίτροπος είναι ενήμερος των διαρθρωτικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην περιοχή αλιείας της Σαχάρας μετά από την τελευταία συμφωνία. Πρόκειται για μια περίοδο όπου ο ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος δεν ήταν παρών, προφανώς όμως αυτό προξένησε επιδείνωση των συνθηκών της αλιείας εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής για τις κύριες κατηγορίες, αλιεύθηκε παραπάνω από το 90% μικρής κλίμακας κατηγοριών και τόνου και περίπου 80% βιομηχανικών πελαγικών ειδών.

Ωστόσο, το ποσοστό χρήσης για τα βενθοπελαγικά είδη είναι πολύ χειρότερο. Εδώ η χρήση είναι μόλις περίπου 23%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε ορισμένα προβλήματα που επισημάνατε και ειδικά στο θέμα των υποχρεωτικών εκφορτώσεων που συμπεριελήφθη στην συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μετά από εμμονή του Μαρόκου, καθώς και στο πρόβλημα της απασχόλησης μαροκινών ναυτικών σε κοινοτικά σκάφη.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες επισκέφθηκα ο ίδιος το Μαρόκο και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον μαροκινό υπουργό αυτά τα προβλήματα της πρώτης φάσης της εφαρμογής της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας με το Μαρόκο. Θεωρώ ότι υπάρχει γενική συμφωνία ως προς την ανάγκη επανεξέτασης του θέματος των υποχρεωτικών εκφορτώσεων, εφόσον η πρόθεση στην αλιευτική συμφωνία ήταν να χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφορτώσεις για σκοπούς επανεξαγωγής. Τα κοινοτικά σκάφη θα έπρεπε να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους από το Μαρόκο, τα οποία θα επανεξάγονταν μετά από επεξεργασία.

Στην πραγματικότητα, τώρα η εκφόρτωση αλιευμάτων χρησιμοποιείται για την τοπική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει πως εφόσον τα αλιεύματα αλιεύονται εκτός των ορίων της επικράτειας, θεωρείται ότι εισάγονται στο Μαρόκο και ως εκ τούτου τους επιβάλλεται μεγάλος δασμός.

Έθιξα το θέμα αυτό και υπάρχει συμφωνία, ελπίζω δε ότι πολύ σύντομα θα βρούμε μια λύση γι’ αυτό. Παρόμοια, θίξαμε το θέμα της απασχόλησης μαροκινών ναυτικών στις αρχές του Μαρόκου –στον ίδιο τον υπουργό– και διευρύνθηκε ο κατάλογος ατόμων από τα οποία μπορούν να διαλέγουν οι ιδιοκτήτες σκαφών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Προσπαθούμε να επεκτείνουμε περισσότερο τον κατάλογο αυτόν και έτσι θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε κατά το δυνατό τη δυσκολία που συνιστά για τους ιδιοκτήτες σκαφών το γεγονός ότι μπορούν να επιλέξουν αλιείς που θα εργαστούν στα σκάφη τους από έναν πολύ περιορισμένο κατάλογο ατόμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μέσα στον τόσο επικίνδυνο κόσμο της αλιείας, θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η τύχη του θυνναλιευτικού με ψυκτική εγκατάσταση Playa de Bakio, που έπεσε θύμα πειρατείας την Κυριακή έξω από τις ακτές της Σομαλίας με 26 μέλη πληρώματος, οκτώ από τα οποία ήταν από τη Γαλικία, πέντε από τη Χώρα των Βάσκων και 13 από την Αφρική.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, τι κάνει η Επιτροπή για το θέμα αυτό, εάν προέβη σε ενέργειες ή προτίθεται να το κάνει, γιατί ανησυχούμε πολύ για το τι μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα σε αυτό το σκάφος.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε η κ. Miguélez Ramos, θέλω να πω ότι σήμερα η Επιτροπή δήλωσε ότι μάθαμε με ανησυχία για την πειρατεία σε βάρος ισπανικού αλιευτικού σκάφους σε διεθνή ύδατα έξω από τις ακτές της Σομαλίας.

Το πρώτο μέλημα της Επιτροπής είναι η ασφάλεια των ισπανών αλιέων που βρίσκονται στο σκάφος. Η δήλωση συνεχίζει λέγοντας ότι καταδικάζει κάθε πράξη πειρατείας και ένοπλης ληστείας. Η διατήρηση της ασφάλειας στα ύδατα έξω από τις ακτές της Σομαλίας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά από τις αρχές της Σομαλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πειρατείας.

Η δήλωση τελειώνει λέγοντας ότι η Επιτροπή θεωρεί πως μια συντονισμένη προσέγγιση της προστασίας των εμπορικών και αλιευτικών σκαφών της ΕΕ που ταξιδεύουν σε επισφαλείς θαλάσσιες ζώνες μπορεί να αποτελεί δικαιολογημένα μέρος μιας ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, αλλά σχετίζεται και με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα. Οπωσδήποτε, για το θέμα αυτό αποφασίζει το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 65 της Sharon Bowles (H-0175/08)

Θέμα: Αλιείς με μικρά σκάφη

Γνωρίζει η Επιτροπή τη δημιουργία της Ένωσης Αλιέων με Μικρά Σκάφη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια των ποσοστώσεων αλιείας που επιβλήθηκαν αυτό το έτος; Γνωρίζει η Επιτροπή ότι αυτές οι νέες ποσοστώσεις σημαίνουν για ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ορισμένοι μικροί αλιευτικοί στόλοι μπορούν να αλιεύουν μόνο ένα βακαλάο ανά σκάφος κάθε ημέρα; Παρόλο που εναπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει για την κατανομή των ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των μεγάλων και μικρών σκαφών, δεν αναγνωρίζει η Επιτροπή την τοπική και παραδοσιακή σημασία των μικρών αλιευτικών στόλων, μερικοί από τους οποίους έχουν λάβει βραβεία αειφορίας; Δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στην Ευρώπη για την προστασία τους; Εάν ναι, με ποιό τρόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την βουλευτή κ. Bowles για την ερώτησή της που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω τη θέση της Επιτροπής για το σημαντικό ζήτημα των μικρών αλιευτικών σκαφών.

Γνωρίζω τη δημιουργία ένωσης ιδιοκτητών σκαφών του στόλου του Ηνωμένου Βασιλείου με μήκος μικρότερο των 10 μέτρων. Επίσης, γνωρίζω ότι η σύσταση αυτής της ένωσης οφείλεται στη χαμηλή ποσόστωση βακαλάου, διότι η αναλογία της βρετανικής ποσόστωσης βακαλάου για αυτό το μέρος του στόλου είναι μόλις περίπου 3% επί του συνόλου, παρά το γεγονός ότι το σχετικό αλιευτικό δυναμικό αυτού του μέρους του στόλου μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Όπως υπογραμμίσατε πολύ σωστά στην ερώτησή σας, τα κράτη μέλη –και εν προκειμένω το Ηνωμένο Βασίλειο– είναι υπεύθυνα για την κατανομή των ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των σκαφών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα και για την προσαρμογή του μεγέθους του στόλου στις αλιευτικές δυνατότητες που του προσφέρονται, είτε αυτός αποτελείται από μεγάλα είτε από μικρά σκάφη.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά τους μικρούς στόλους και συγκεκριμένα τα σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Για αυτό το μέρος του στόλου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας προβλέπει ένα πολύ ευνοϊκό οικονομικό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν μέτρα για την προστασία του.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου για τα σκάφη μήκους μικρότερου των 10 μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το μέρος του στόλου ανέπτυξε πρόσφατα αλιευτική ικανότητα πολύ μεγαλύτερη των αλιευτικών δυνατοτήτων που του παραχωρούνταν κατά παράδοση. Η λύση του προβλήματος αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των βρετανικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – (EN) Υποθέτω ότι πιθανώς πολλά από αυτά είναι όπως υποψιαζόμουν. Ίσως όμως να μπορείτε να μου λύσετε ένα άλλο μικρό πρόβλημα. Από καιρό σε καιρό μου λένε ότι οι βακαλάοι της Μάγχης δεν αναγνωρίζονται επίσημα ως υπαρκτό τοπικό απόθεμα.

Εάν ισχύει αυτό, τότε οι αλιείς της νοτιοανατολικής ακτής της Αγγλίας θα πέσουν σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση όταν τους λένε πως δεν μπορούν να αλιεύσουν βακαλάους που θεωρητικά δεν υπάρχουν, μολονότι στην πραγματικότητα υπάρχουν εκεί σε μεγάλο αριθμό.

Μπορείτε να μου λύσετε αυτήν την απορία και να μου πείτε σε ποιο μέτρο ελήφθησαν υπόψη στις τελευταίες κοινοτικές στατιστικές οι βακαλάοι της Μάγχης; Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχετε τώρα πρόχειρες όλες αυτές τις πληροφορίες και έτσι θα δεχτώ μια γραπτή απάντηση, εάν είναι ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν έχω στη διάθεσή μου τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα εξετάσω και θα σας παραδώσω τις πληροφορίες εγγράφως.

Όσον αφορά τον γάδο, θα ήθελα να τονίσω ότι στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στο στάδιο επανεξέτασης του σχεδίου αποκατάστασης του γάδου που καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο μέρος των θαλάσσιων περιοχών που περιβάλλουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την περασμένη Δευτέρα, παρουσίασα μία πρόταση για ένα νέο σχέδιο αποκατάστασης του γάδου στο Συμβούλιο στο πλαίσιο μιας αρχικής ανταλλαγής απόψεων επί του σχεδίου, το οποίο προορίζεται να καλύψει και την Ιρλανδική Θάλασσα.

Έτσι, διευρύνουμε το πεδίο του σχεδίου αποκατάστασης του γάδου. Ωστόσο, προσπαθούμε να το συντονίσουμε, αυξάνοντας την ευαισθησία του στις συγκεκριμένες πραγματικότητες που διαπιστώνονται σε διαφορετικά ύδατα, έτσι ώστε εάν υπάρχει μία συγκεκριμένη περιοχή κοινοτικών υδάτων, όπου τα αποθέματα γάδου είναι άφθονα, τότε να μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Σε άλλες περιοχές, στις οποίες η εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα αποθέματα γάδου είναι πολύ δυσμενέστερη, είναι προφανές ότι απαιτείται η λήψη αυστηρότερων μέτρων, ώστε να δοθεί στα αποθέματα μία ευκαιρία ανάκαμψης.

Η εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα αποθέματα γάδου είναι, γενικά, ιδιαίτερα δυσμενής. Πιστεύω ότι η κατάστασή τους είναι από τις χειρότερες όσον αφορά τη θνησιμότητα, και επομένως απαιτούνται πολύ σκληρά μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση αυτών των τόσο πολύτιμων αποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 66 του Seán Ó Neachtain (H-0183/08)

Θέμα: Πρόγραμμα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας για το ένα τρίτο του τομέα του λευκόσαρκου ιχθύος στην Ιρλανδία

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη δήλωση σχετικά με την πορεία του προγράμματος παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας για το ένα τρίτο του τομέα του λευκόσαρκου ιχθύος στην Ιρλανδία, που συνεπάγεται κόστος ύψους 60 εκατ. Ευρώ;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή, κ. Ó Neachtain, για την ερώτησή του, η οποία μου δίδει την ευκαιρία να θίξω το ζήτημα του παροπλισμού των αλιευτικών σκαφών.

Με επιστολή του στις 6 Αυγούστου 2007, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για το πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας». Το πρόγραμμα προβλέπει τον παροπλισμό των σκαφών τα οποία έχουν καταχωρισθεί στα σκάφη πολλαπλών χρήσεων και στις δοκότρατες του ιρλανδικού στόλου, που έχουν κατά κύριο λόγο ως στόχο την αλιεία αποθεμάτων λευκόσαρκου ιχθύος, παρόλο που περιλαμβάνονται και σκάφη που αλιεύουν πελαγικά αποθέματα και αποθέματα οστρακοειδών. Ο συνολικός εθνικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 66 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις 13 Νοεμβρίου 2007. Το ιρλανδικό πρόγραμμα προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2009. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιρλανδικές αρχές, η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η 30ή Απριλίου 2008, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή το επίπεδο συμμετοχής στο πρόγραμμα θα καταστεί σαφέστερο.

Η Επιτροπή επικροτεί την πρωτοβουλία της Ιρλανδίας για την επιδίωξη μείωσης του δυναμικού του αλιευτικού της στόλου, προκειμένου να μειώσει την πίεση που ασκείται στα υφιστάμενα ιχθυαποθέματα. Η αντιστοιχία της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επιπλέον, το ιρλανδικό πρόγραμμα δίδει προτεραιότητα στον παροπλισμό των σκαφών που αλιεύουν ευαίσθητα αποθέματα λευκόσαρκου ιχθύος, ενώ δίδει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σκαφών που ήδη αντιμετωπίζουν μειωμένες ποσοστώσεις, υψηλότερες τιμές των καυσίμων κλπ., να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Οι εναπομένοντες φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να επωφεληθούν από ελκυστικότερες αποδόσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του και συμφωνώ ότι υπάρχει, και υπήρχε, η ανάγκη παροπλισμού σκαφών λόγω της έλλειψης ιχθύων.

Εντούτοις, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο, εάν η Επιτροπή έχει κάποια σχέδια ή προτάσεις, ώστε σε όσους έμειναν άνεργοι στον τομέα της αλιείας, να δοθεί η δυνατότητα να ξεκινήσουν μια άλλη καριέρα και ενδεχομένως να παραμείνουν σε παρόμοιο αντικείμενο εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα, δεν έχουν πολλές πιθανές εξασφάλισης μίας άλλης απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Όσον αφορά τα πληρώματα σκαφών που πρόκειται να παροπλισθούν, θα ήθελα καταρχάς να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας προσφέρει βοήθεια για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον παροπλισμό. Ωστόσο, εξαρτάται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εάν θα συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο δαπάνης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Κατανοώ ότι η Ιρλανδία θεωρεί ότι το εθνικό πρόγραμμα κρατικού επιδόματος παρέχει αποζημιώσεις για τα πληρώματα.

Βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη μόνιμη διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας που συνδέεται με τον παροπλισμό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) προσφέρει επίσης τη δυνατότητα κοινωνικοοικονομικής αποζημίωσης, διαφοροποίηση, αναπροσανατολισμό και πρόωρη συνταξιοδότηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΤΑ, προκειμένου το πλήρωμα να επαναπροσανατολισθεί προς διαφορετικούς, αν και συνδεόμενους, τομείς, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητες διαφοροποίησης, και προς την επιδίωξη εναλλακτικής απασχόλησης και σε άλλους τομείς. Για άλλη μία φορά, τονίζω ότι το κράτος μέλος είναι αυτό που θα πρέπει να καταρτίσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον συμμορφώνεται με τις παραμέτρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, όμως οι πραγματικές προτεραιότητες, οι πραγματικοί τομείς οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί, εξαρτώνται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να επιμένει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν τη μία ή την άλλη λύση. Εφόσον συμπεριλαμβάνονται στους στόχους ή τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, τότε για εμάς είναι αρκετά καλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Επειδή ο συντάκτης απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 67 καταπίπτει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.− Ερώτηση αριθ. 68 του Ιωάννη Γκλαβάκη (H-0221/08)

Θέμα: Σοβαρές παραβιάσεις κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2005

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1447/1999(2), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν ετησίως στην Επιτροπή τις περιπτώσεις παραβιάσεων των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκτη έκθεση σχετικά με τις σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, COM(2007)0448).

Από τα στοιχεία της έκθεσης εξάγεται το συμπέρασμα ότι κάθε χρόνο ο αριθμός των παραβάσεων αυξάνεται ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ολόκληρη την Ε.Ε. μειώνονται. Συγκεκριμένα το 2005 καταγράφηκαν 8,1% περισσότερες παραβάσεις ενώ το ύψος των κυρώσεων μειώθηκε σε σχέση με το 2004 σχεδόν 45%. Παραμένουν επίσης οι ακραίες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών τόσο ως προς τις περιπτώσεις επιβολής προστίμων όσο και ως προς το ύψος τους.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει κατά πόσον τα διαφορετικά εθνικά συστήματα επιβολής κυρώσεων εξασφαλίζουν ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαίων αλιέων; Κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο σύστημα επιβολής κυρώσεων για τις περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ; Πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αλιέων σε σχέση με την ισότιμη εφαρμογή των κανόνων ΚΑλΠ ώστε να σεβαστούν του κανόνες διατήρησης των αλιευτικών πόρων;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή, κ. Γκλαβάκη, για τη σημαντική ερώτηση την οποία έθεσε, δίδοντας μου την ευκαιρία να εκφράσω τη θέση μου όσον αφορά αυτό το κρίσιμο ζήτημα, αλλά και να αναφερθώ στην προετοιμαζόμενη μεταρρύθμιση στον εν λόγω τομέα.

Είμαι ενήμερος για τις σημαντικές ανομοιότητες στις κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη για σοβαρές παραβιάσεις, οδηγώντας σε μόνιμες ελλείψεις στο ισχύον σύστημα ελέγχου.

Όπως ορθώς επισημάνατε στην ερώτησή σας, οι ποινές που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν επαρκούν ως μέτρο εκφοβισμού, καθώς δεν αποτελούν αληθινό κίνητρο συμμόρφωσης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα: το μέσο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, ήταν λιγότερο από 2 000 ευρώ, ποικίλλοντας από 98 ευρώ σε ορισμένα κράτη μέλη σε 8 876 ευρώ σε άλλα.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, εξαρτάται από τις εθνικές αρχές η διασφάλιση ότι κάθε σοβαρή παραβίαση της κοινής αλιευτικής πολιτικής υπόκειται σε κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε αποτρεπτική ποινή. Τα κράτη μέλη είναι αυτά που έχουν την πρωταρχική ευθύνη και τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν το ποσό και να επιβάλλουν τις κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η Επιτροπή μπορεί μόνο να εποπτεύει και να αξιολογεί τη διαδικασία.

Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, βάσει της ανάλυσης των εκθέσεων των κρατών μελών για τις σοβαρές παραβιάσεις κατά τα τελευταία χρόνια, και ιδίως την έκθεση αριθ. 7/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή αποφάσισε να υλοποιήσει μια μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με στόχο την εναρμόνιση των κυρώσεων σε κοινοτικό επίπεδο, σε συνδυασμό με έναν σαφέστερο καθορισμό των σοβαρών παραβιάσεων, για να εξασφαλίσει ομοιομορφία και διαφάνεια.

Είμαι βέβαιος, ότι αυτό το νέο, απλούστερο και αποτελεσματικότερο καθεστώς ελέγχου θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των αλιέων της Κοινότητας, ενισχύοντας τον σεβασμό των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και διαδίδοντας έναν πολιτισμό συμμόρφωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την απάντησή σας. Χαίρομαι που –επιτέλους– θα έχουμε μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι αυτό να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσετε με αυτή την αρχή, σημειώνοντας κάτι ακόμα: όσο μειώνονται τα ψάρια στις θάλασσες, τόσο πιο αυστηροί θα πρέπει να γινόμαστε, διότι, διαφορετικά, το μέλλον θα είναι πολύ άσχημο.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γκλαβάκη για τα σχόλια του.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν την Επιτροπή σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθεί ένα μέτρο εναρμόνισης του καθεστώτος επιβολής κυρώσεων.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο για έναν σχετικό τομέα, ο οποίος είναι η καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Στην πρόταση της IEU, προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις διατάξεις – ούτως ειπείν, το καθεστώς επιβολής κυρώσεων. Παρότι όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν ομόφωνα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την παράνομη αλιεία, όταν τέθηκαν επί τάπητος οι λεπτομέρειες σχετικά με το φάσμα της πρότασης, την εναρμόνιση των κυρώσεων και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να ελέγξουμε την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων που έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, πιστεύω ότι επικράτησε σχεδόν ομοφωνία στον εντοπισμό προβλημάτων με τις προτάσεις μας.

Προφανώς, θα ασχοληθώ με αυτό με τα κράτη μέλη, κατά τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι όταν φθάσουμε στον κανονισμό του ολοκληρωτικού ελέγχου –στον οποίο ενσωματώνεται και η IEU– θα έρθουμε αντιμέτωποι με μία ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει πλήρως την προσπάθεια αυτή στην έκθεση που σκοπεύει να συντάξει σχετικά με τη νέα πρόταση ελέγχου, την οποία αισιοδοξώ να παρουσιάσω στο Σώμα προκειμένου να την εγκρίνει αργότερα εντός του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ερώτηση αριθ. 69 θα απαντηθεί γραπτώς.

Ερώτηση αριθ. 70 της Giovanna Corda (H-0157/08)

Θέμα: Εξάπλωση του πυρετού cattarhale στην βόρεια Ευρώπη

Πρόσφατη έρευνα δύο βελγικών πανεπιστημίων κατέδειξε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος γενικευμένης ενδημίας του λεγόμενου πυρετού της κυανούς γλώσσης στη βόρεια Ευρώπη. Καθότι η διάδοση της ασθένειας συνδέεται με τη μετακίνηση του νοσογόνου παράγοντα και με την ενίσχυση του ιού, δεν ενδείκνυται η λήψη επειγόντων μέτρων για να περισταλεί η διάδοση αυτής της ασθένειας;

Επίσης, δεδομένου ότι ο αριθμός των κοπαδιών βοειδών και αμνοεριφίων που προσβλήθηκαν από την ασθένεια αυξήθηκε από 695 το 2006 σε 6857 το 2007 μόνο στο Βέλγιο, μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο πλαίσιο της έρευνας για την καταπολέμηση του ιού, και σε επίπεδο εμβολιασμού και χρηματοδότησης των σχετικών δράσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ευχαριστώ την αξιότιμη βουλευτή για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι η Επιτροπή γνωρίζει καλά ότι λόγω της εξάπλωσης του πυρετού της κυανής γλώσσης έχει προκληθεί μία πρωτοφανής κατάσταση στα κράτη μέλη κατά τα τελευταία χρόνια, και καταβάλει επίπονες προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας.

Τον περασμένο Ιανουάριο, στο Συνέδριο για το εμβόλιο κατά του πυρετού της κυανής γλώσσης που διοργάνωσε η Επιτροπή, προέκυψε σαφώς ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το κύριο και αποτελεσματικότερο κτηνιατρικό μέτρο για την καταπολέμηση του πυρετού της κυανής γλώσσης. Προκειμένου να επιτευχθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή εξέδωσε χωρίς καμία καθυστέρηση κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για σχέδια εμβολιασμού, αφήνοντας στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή της στρατηγικής του εμβολιασμού στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Η Επιτροπή στη συνέχεια αξιολόγησε τα σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη, τα ενέκρινε και διασφάλισε μία πρώτη χρηματοοικονομική συνεισφορά ύψους έως και 64 εκατομμυρίων ευρώ από συνολικά 130 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη την άσκηση. Όλες αυτές οι ενέργειες αντανακλούν τη σπουδαιότητα την οποία προσδίδει η Επιτροπή στον εμβολιασμό.

Η Κοινότητα στηρίζει επίσης πολλά προγράμματα για την έρευνα του πυρετού της κυανής γλώσσης. Βάσει του πέμπτου και του έκτου προγράμματος πλαισίου, δύο συγκεκριμένα έργα αφιερώθηκαν στην ανάπτυξη μιας ασφαλούς, δραστικής στρατηγικής για τον εμβολιασμό κατά του ιού της κυανής γλώσσας. Η συνεισφορά της ΕΕ ήταν 1,7 εκατομμύρια ευρώ και 804 000 ευρώ, αντιστοίχως. Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Ωστόσο, επί του παρόντος οι επιστήμονες δεν θεωρούν ότι η ανάπτυξη αντιικών θεραπειών, θα μείωνε αποτελεσματικές τις απώλειες που προκαλεί αυτή η νόσος.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanna Corda (PSE). (FR) Κυρία Επίτροπε, πρώτα από όλα, γνωρίζω ότι ήμουν η πρώτη που υπέβαλε προφορική ερώτηση σήμερα. Είμαι βέβαιη ότι χαίρεστε όσο και εγώ, που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Απλώς ήθελα σε αυτό το σημείο να απομακρυνθώ λίγο από το θέμα.

Μας δώσατε, λοιπόν, πολλές πληροφορίες παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν πρόσφατα στις χώρες της Μπενελούξ και στην Γερμανία, ο αριθμός των κοπαδιών που έχουν μολυνθεί από τον πυρετό πολλαπλασιάσθηκε επί 25 μέσα σε έναν χρόνο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Θα ήθελα να αναφέρω μια περίπτωση στο Βέλγιο, καθώς αποτελεί προφανώς τον τόπο εργασίας μου. Έχουν μολυνθεί περίπου 7.000 κοπάδια. Επομένως, ο οικονομικός αντίκτυπος για τους κτηνοτρόφους είναι μεγάλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Πιστεύουμε ότι η ασθένεια θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2008. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για να περιορίσει την ασθένεια και, όπως είπα, ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησής της είναι ο εμβολιασμός. Έχουμε δαπανήσει και εξακολουθούμε να δαπανούμε πολλά χρήματα για να ενισχύσουμε τα κράτη μέλη όσον αφορά τα εμβόλια και τον εμβολιασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω στην Επίτροπο: ο πυρετός της κυανής γλώσσης έχει εξαπλωθεί ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εσείς αναφέρατε ότι ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης, δεν θεωρεί όμως η Επιτροπή ότι, σε αυτό το στάδιο, σε οιονδήποτε τομέα που δεν έχει επηρεαστεί μέχρι σήμερα από την ασθένεια θα πρέπει να απαγορευθούν οι εισαγωγές ζώων στην περιφέρεια ή την περιοχή τους, σε περιπτώσεις στις οποίες έχει αποδειχθεί ότι τα κοπάδια έχουν προσβληθεί από την ασθένεια – σε ποιες περιπτώσεις έχει επιβεβαιωθεί αυτό; Σίγουρα, αυτή θα ήταν μια λογική κίνηση, έτσι ώστε οι άνθρωποι –ακόμη και οικειοθελώς– να μην πραγματοποιούν εισαγωγές από μια περιοχή που έχει επηρεαστεί, σε μια περιοχή που παραμένει άθικτη, επειδή η ασθένεια εξαπλώνεται ταχύτατα. Λέτε ότι είναι αναπόφευκτο, εγώ όμως νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Όπως γνωρίζετε, έχουμε λάβει μέτρα. Έχουμε τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας –και της Πορτογαλίας– οι οποίες έχουν λάβει μονομερή μέτρα για την αποφυγή εισαγωγής μολυσμένων ζώων. Ως αποτέλεσμα της λήψης επιπλέον μέτρων, και οι δύο χώρες αποσύρουν τώρα τα μονομερή μέτρα που είχαν λάβει στο παρελθόν. Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα, εάν νιώθουμε ότι πρέπει να το πράξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Επειδή αφορούν το ίδιο θέμα, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα ληφθούν μαζί υπόψη:

Ερώτηση αριθ. 71 από την Marian Harkin (H-0164/08)

Θέμα: Βόειο κρέας Βραζιλίας

Ποιες είναι οι ισχύουσες απαιτήσεις για να επιτρέπεται η εισαγωγή βοείου κρέατος Βραζιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ερώτηση αριθ. 72 από τον Brian Crowley (H-0177/08)

Θέμα: Βόειο κρέας από τη Βραζιλία

Μπορεί η Επιτροπή να προβεί σε μία εκτεταμένη δήλωση περιγράφοντας την παρούσα θέση της όσον αφορά τους σημαντικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές βοείου κρέατος από τη Βραζιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια μια πολύ αποτελεσματική πολιτική εισαγωγών για το βόειο κρέας από τη Βραζιλία.

Το βόειο κρέας που προορίζεται για την ΕΕ είναι εγκεκριμένο μόνο από περιοχές που δεν έχουν παρουσιάσει κρούσματα αφθώδους πυρετού. Επί του παρόντος, οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε έξι πολιτείες της Βραζιλίας: στην Espírito Santo, την Goiás, τη Mato Grosso, τη Minas Gerais, το Rio Grande do Sul και τη Santa Catarina.

Τα βοοειδή, το κρέας των οποίων προορίζεται για την αγορά της ΕΕ, πρέπει να έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένη περιοχή για μια περίοδο τουλάχιστον 90 ημερών. Επιπλέον, πρέπει να τηρείται μία ελάχιστη περίοδος παραμονής 40 ημερών σε έναν χώρο πριν από τη σφαγή.

Στο σφαγείο, τα βοοειδή δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή με άλλα ζώα που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και πρέπει να υποβάλλονται σε υγειονομικό έλεγχο και να μην παρουσιάσουν κλινικά σημεία ασθένειας 24 ώρες πριν από τη σφαγή.

Μόνο φρέσκο βόειο κρέας μπορεί να εξαχθεί στην ΕΕ και το ίδιο το βόειο κρέας πρέπει να είναι σιτεμένο και χωρίς οστά, ώστε να διασφαλίζεται η αδρανοποίηση του ιού του αφθώδους πυρετού, εάν παραμένει παρά τη λήψη όλων των προαναφερθέντων μέτρων.

Εντούτοις, σε μια επιθεώρηση της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2007, εντοπίστηκαν σοβαρά περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον αφορά την καταχώριση της εκμετάλλευσης, την ταυτοποίηση των ζώων και τον έλεγχο των μετακινήσεων. Διαπιστώθηκε επίσης αθέτηση των προηγούμενων δεσμεύσεων της Βραζιλίας να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, τα οποία περιόρισαν τις εισαγωγές βοείου κρέατος Βραζιλίας σε εκμεταλλεύσεις που πληρούν ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις. Οι εν λόγω επιπρόσθετες απαιτήσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ταυτοποίηση και καταχώριση όλων των ζώων στο εθνικό σύστημα της Βραζιλίας για τα βοοειδή. Επιπλέον, οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να τεθούν υπό αποτελεσματικό έλεγχο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Βραζιλίας και να επιθεωρούνται τακτικά από τις αρχές της Βραζιλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την Επίτροπο.

Ίσως η ερώτησή μου να είναι λίγο άδικη, επειδή τίθεται επί ιστορικής βάσης. Όμως από τον προκάτοχό σας, τον Επίτροπο Κυπριανού, πήρα μία απάντηση σχετικά με την έκθεση για τα τρόφιμα και κτηνιατρική έκθεση περίπου έξι μήνες πριν. Απάντησε ότι τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έκθεσης δεν δικαιολογούν μια άμεση μεταβολή της πολιτικής της ΕΕ απέναντι στη Βραζιλία. Κυριολεκτικά ακριβώς δύο ή τρεις μήνες πριν επιβληθεί η απαγόρευση, οι υπάλληλοι τροφίμων και οι κτηνιατρικοί υπάλληλοι επέμεναν στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας και αλλού, ότι τα προβλήματα δεν ήταν πραγματικά σημαντικά. Ωστόσο, μέσα σε δύο ή τρεις μήνες επεβλήθη η απαγόρευση και τώρα εισάγουμε σε ποσοστό μόνο 1% από τον αρχικό αριθμό των αγροκτημάτων.

Το ερώτημά μου είναι: η Ένωση Ιρλανδών Αγροτών παρακίνησε το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων να διερευνήσει προσεκτικότερα την κατάσταση, και ώθησε την Επιτροπή να δράσει;

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την απάντησή της και να την καλωσορίσω στην πρώτη της Ώρα των Ερωτήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς, είστε πολύ απασχολημένη και χαρούμενη με την ανταπόκριση που έχετε.

Η συμπληρωματική μου ερώτηση αφορά το γεγονός ότι στην ακρόασή σας στο Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αναφέρατε ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μία από τις βασικές μας ανησυχίες, αλλά πρέπει να είμαστε και δίκαιοι προς τους εμπορικούς μας εταίρους.

Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι όχι μόνο για τους κανονισμούς που ισχύουν για τους ευρωπαίους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων, αλλά και για όσους πραγματοποιούν εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί. Με ποιον τρόπο θα κινηθούμε για να εγγυηθούμε ότι η παροχή τροφίμων είναι ασφαλής και σίγουρη βάσει των ίδιων προτύπων που πρέπει να τηρούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, ιδίως όσον αφορά το βόειο κρέας από τη Βραζιλία;

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κατά τη διάρκεια αποστολών της Επιτροπής στη Βραζιλία, διαπιστώθηκε ελλιπής τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία. Ορισμένες από αυτές τις ελλείψεις αντιμετωπίστηκαν από τις ίδιες τις αρχές της Βραζιλίας.

Ωστόσο, κατά την αποστολή του Νοεμβρίου του 2007, διαπιστώθηκαν σοβαρές περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης, συγκεκριμένα όσον αφορά την καταχώριση της εκμετάλλευσης, την ταυτοποίηση των ζώων και τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων, και αθέτηση των προηγούμενων δεσμεύσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Συνεπώς, όπως ανέφερα, εγκρίθηκαν επιπρόσθετες απαιτήσεις, και επί του παρόντος διασφαλίζουμε ότι η Βραζιλία τηρεί πράγματι τη δέσμευσή της. Σε αυτή τη φάση, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή προσφέρουν πρακτική εκπαίδευση στους ίδιους τους επιθεωρητές, αλλά διασφαλίζουν επίσης ότι οι επιθεωρητές που έχουν εκπαιδευτεί, βρίσκονται στα αγροκτήματα και εκπαιδεύουν τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος που εισάγει βόειο κρέας από τη Βραζιλία να λαμβάνει εγγυήσεις ότι υπάρχουν καλά εκπαιδευμένα άτομα Για την εποπτεία της τήρησης των απαιτήσεων και των κανονισμών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Καλωσορίσατε, κυρία Επίτροπε. Η τελευταία σας δήλωση με προβληματίζει λίγο, επειδή η εμπειρία των ιρλανδών αγροτών, των ευρωπαίων αγροτών, από τις επισκέψεις επιθεωρητών από την Επιτροπή, δεν είναι η μεγάλη βοήθεια, αλλά η επιθεώρηση και ο έλεγχος. Έχω την εντύπωση ότι οι υπάλληλοί μας σε επίπεδο Επιτροπής στηρίζουν και βοηθούν τους Βραζιλιάνους να τηρήσουν τα πρότυπα. Ελπίζω να ίσχυε το ίδιο και όσον αφορά τους παραγωγούς μας.

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι: ποιες προσπάθειες καταβάλλει η Βραζιλία για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, και μπορείτε να προβλέψετε – και εάν ναι, πότε – κάποια κέρδη, που είμαι βέβαιη ότι επιθυμούν οι Βραζιλιάνοι, στα επίπεδα των ποσοτήτων βοείου κρέατος που έστελναν στην Ευρώπη προηγουμένως; Γνωρίζω ότι είστε νέα σε αυτή τη θέση, πιστεύετε όμως ότι τα πρότυπά τους, εάν ποτέ τα επιτύχουν, είναι ισοδύναμα με τα δικά μας, δεδομένου ότι απαιτούν μόνο 90 ημέρες και 40 ημέρες; Εμείς χρησιμοποιούμε σημάνσεις από τη γέννηση έως τη σφαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll (ALDE). – (EN) Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Επίτροπε. Βάσει όσων αναφέρετε σχετικά με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και τα προβλήματα με τα αδήλωτα κρούσματα, τις τεράστιες ελλείψεις που διαπιστώνονται όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και την ταυτοποίηση –και μάλιστα συστηματικές ελλείψεις– και το γεγονός ότι οι αρχές της Βραζιλίας δεν κατόρθωσαν να διαθέσουν εγγυήσεις, παρά τα νέα μέτρα που εφαρμόσατε, φαίνεται σίγουρα απίθανό να λειτουργήσει γενικά η πολιτική περιφερειοποίησης για τον έλεγχο της νόσου του αφθώδους πυρετού στη Βραζιλία, και αν είναι ενδεχομένως δυνατόν να λειτουργήσει. Δεν είναι απίθανο, Επίτροπε;

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Πρώτα από όλα, ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι απαιτήσεις τις οποίες επιβάλλουμε είναι αντίστοιχες για το εξαγόμενο προϊόν, και οι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορεί τώρα να εκπαιδεύουν κάποια άτομα, κατόπιν δικού τους αιτήματος, ώστε να εφαρμόζουν τους σωστούς ελέγχους και τους κανονισμούς, αλλά είμαι βέβαιη ότι δεν θα αρνούνταν να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας. Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι, και είμαι βέβαιη ότι η πρωταρχική απαίτηση είναι η ασφάλεια των προϊόντων μας. Η περιφερειοποίηση εφαρμόζεται στη Βραζιλία όπως ακριβώς και στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 73 της Avril Doyle (H-0166/08)

Θέμα: Πρόταση για την υγειονομική περίθαλψη

Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει την καθυστέρηση στη δημοσίευση του σχεδίου πρότασης για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δεδομένων, της πολιτικής απαίτησης για τη θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε αυτόν τον τομέα και της υπόσχεσης που δόθηκε όταν η υγειονομική περίθαλψη αφαιρέθηκε από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ(3));

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή προτίθεται να ανταποκριθεί στην απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν διαγράφηκαν οι υπηρεσίες υγείας από την οδηγία για τις υπηρεσίες το 2006, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά.

Πρόθεση της Επιτροπής είναι να παρουσιάσει μία πρόταση που θα κωδικοποιεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στον εν λόγω τομέα, διασαφηνίζοντας έτσι τα δικαιώματα των ασθενών στη διάταξη για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών περίθαλψης, και να παρουσιάσει παράπλευρα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καλής ποιότητας.

Συγκεκριμένες ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί σχετικά με διάφορες πτυχές του εν λόγω ζητήματος στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οδήγησαν σε περαιτέρω σκέψη και διαβουλεύσεις. Εντούτοις, μελετάται επί του παρόντος το ενδεχόμενο να εγκριθεί από το Σώμα πριν από τα τέλη Ιουνίου 2008 ένα σχέδιο πρότασης για μια οδηγία σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Στόχος μας είναι να υποβάλουμε μία πρόταση με απώτερο σκοπό να βοηθήσουμε τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρά να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Η πρόταση αυτή θα επικεντρωθεί στα δικαιώματα των ασθενών και στην αυξημένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Θα αποτελέσει μέρος ενός κοινωνικού πακέτου που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Επίτροπο Špidla, για την προώθηση της πρόσβασης, των δυνατοτήτων και της αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Οι ασθενείς θα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας και αυτή θα είναι σύμφωνη με την ενδεδειγμένη προσέγγιση της Επιτροπής η οποία προσανατολίζεται στους πολίτες.

Η πρόταση δεν θα δημιουργήσει νέα οικονομικά δικαιώματα για τους ασθενείς. Τα δικαιώματα των ασθενών που καθιερώνονται από το Δικαστήριο αφορούν οικονομικά δικαιώματα που έχουν καθορισθεί ήδη από τα κράτη μέλη. Η πρόταση αυτή δημιουργεί απλώς ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι ασθενείς μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα αυτά αποτελεσματικά με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και βελτιωμένη προβλεψιμότητα.

Τέλος, η πρόταση θα θέσει επίσης μια νομική διοικητική βάση για μια βελτιωμένη και ανανεωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ορισμένους προοδευτικούς τομείς που συνδέονται με την υγεία, στους οποίους η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεργίες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Καλωσορίζω και εγώ την Επίτροπο Βασιλείου εδώ στην πρώτη της μέρα για την απάντηση ερωτήσεων. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

Η υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε αρχικά από την οδηγία για τις υπηρεσίες για πολύ καλούς λόγους, επειδή θέλαμε μια οδηγία για τις υπηρεσίες υγείας. Περιμέναμε ήδη τόσο πολύ. Δεν είμαι βέβαιη για το μήνυμα που μας στέλνει ο ανασχηματισμός στα διάφορα γραφεία της Επιτροπής. Υπάρχει ανησυχία για την υπερβολική ιδιωτικοποίηση; Υπάρχει ανησυχία ότι ίσως εξασθενίσουμε τις υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη; Υπάρχουν ήδη τεράστιες ανισότητες όσον αφορά τις αρμοδιότητες στον εν λόγω τομέα και τις διαφορές στα πρότυπα, ενώ στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι ασθενείς δικαιούνται, όπως αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να ταξιδεύουν προκειμένου να λάβουν θεραπεία, εάν δεν είναι εύλογα δυνατή η πρόσβαση στο δικό τους κράτος μέλος. Τι ακριβώς έχει προκαλέσει την καθυστέρηση μέχρι σήμερα, Επίτροπε;

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Ενδεχομένως να μην μπορείτε να αναφερθείτε άμεσα σε αυτό, αλλά ίσως να μπορούσατε να απευθυνθείτε και πάλι σε εμένα.

Υπάρχουν ορισμένα σχόλια όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με ισχυρισμούς οι οποίοι προβλήθηκαν από την εκστρατεία του «όχι» στην Ιρλανδία, ότι η Συνθήκη θα ασκήσει πίεση για την ιδιωτικοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης και την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών. Θα το εκτιμούσα, εάν απευθυνόσασταν ξανά σε εμένα για να διευκρινίσετε αυτό το σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής. (EN) Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι να τονίσω πόσο αποφασισμένοι είμαστε να συνεχίσουμε. Ας μην μιλήσουμε για το παρελθόν. Υπάρχει μια απόφαση, και σας διαβεβαιώνω ότι, τον Ιούνιο θα παρουσιάσουμε την πρόταση ενώπιον του Σώματος. Θεωρείστε δεδομένο ότι τον Ιούνιο θα συνεχίσουμε.

Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά, αλλά η απάντησή μου είναι ότι η ανησυχία αυτή είναι αβάσιμη. Η πρόταση εστιάζει στις ανάγκες των ασθενών. Διασφαλίζει ότι, εάν οι ασθενείς ταξιδεύουν με στόχο την περίθαλψη, η περίθαλψη αυτή είναι ασφαλής και καλής ποιότητας. Καθιστά επίσης σαφές υπό ποιους όρους οι πολίτες μπορούν να λάβουν αποζημίωση από το εθνικό τους σύστημα υγείας ή τον φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, στην περίπτωση διασυνοριακής περίθαλψης, και πότε δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν. Οι όροι αυτοί για την αποζημίωση δεν είναι καινούριοι, αποτελούν όμως κωδικοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η πρόταση αυτή δεν δημιουργεί δυνατότητες για περίθαλψη στο εξωτερικό που δεν έχουν θεσπισθεί με αποφάσεις του Δικαστηρίου. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη παρέχεται εντός ενός σαφούς πλαισίου για την εξασφάλιση ασφαλούς και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ώρα των ερωτήσεων περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  

(1) ΕΕ L 252 της 20.9.2002, σελ. 20.
(2)ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 5.
(3) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου