Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 22. dubna 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Výroční zpráva EIB za rok 2006 (rozprava)
 4.Rozpočtová absolutoria za rok 2006 (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Řízení a partnerství na národní a regionální úrovni a základy pro projekty v oblasti regionální politiky (článek 117) (hlasování)
  5.2.Řízení a partnerství na národní a regionální úrovni a základy pro projekty v oblasti regionální politiky (článek 118) (hlasování)
  5.3.Aspekty regionální politiky a politiky soudržnosti v Lisabonské smlouvě (hlasování)
  5.4.Přeshraniční spolupráce v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (hlasování)
  5.5.Statut evropského veřejného ochránce práv (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (hlasování)
  5.6.Dárcovství orgánů a transplantace: opatření na úrovni EU (A6-0090/2008, Adamos Adamou) (hlasování)
  5.7.Dobrovolnictví a hospodářská a sociální soudržnost (A6-0070/2008, Marian Harkin) (hlasování)
  5.8.2006 Výroční zpráva EIB za rok 2006 (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (hlasování)
  5.9.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl III – Komise (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (hlasování)
  5.10.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl I – Evropský parlament (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (hlasování)
  5.11.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl II – Rada (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.12.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl IV – Soudní dvůr (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.13.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl V – Účetní dvůr (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.14.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl VI – Hospodářský a sociální výbor (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.15.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl VII – Výbor regionů (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.16.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.17.Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (hlasování)
  5.18.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.19.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská nadace odborného vzdělávání (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.20.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.21.Udělení absolutoria za rok 2006: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.22.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.23.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.24.Udělení absolutoria za rok 2006: Agentura Evropské unie pro základní (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.25.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro obnovu (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.26.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro životní prostředí (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.27.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.28.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro léčivé přípravky (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.29.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.30.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.31.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.32.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská železniční agentura (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.33.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.34.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  5.35.Udělení absolutoria za rok 2006: EUROJUST (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropská policejní akademie (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
  7.2.Udělení absolutoria za rok 2006: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond (ERF) (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (hlasování)
  7.3.Udělení absolutoria za rok 2006: Evropský úřad pro dohled nad GNSS (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Nárůst cen potravin v Evropské unii a v rozvojových zemích (rozprava)
 12.Rozvoj a využívání evropského programu radionavigace přes satelit (EGNOS a Galileo) (rozprava)
 13.Prohlášení o finančních zájmech: viz zápis
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 15.Provádění směrnice o vysílání pracovníků v souvislosti s rozsudky Soudního dvora (rozprava)
 16.Politika Číny a její vliv na Afriku (rozprava)
 17.Plán provádění 10. Evropského rozvojového fondu (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (938 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1986 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí