Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 22 april 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Jaarverslag EIB 2006 (debat)
 4.Kwijting 2006 (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité Governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau, en grondslag voor projecten op het gebied van regionaal beleid (artikel 117 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio’s Governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau, en grondslag voor projecten op het gebied van regionaal beleid (artikel 118 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio’s Aspecten van het regionaal en cohesiebeleid van het Verdrag van Lissabon (artikel 118 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Statuut van de Europese ombudsman (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Orgaandonatie en –transplantatie: beleidsmaatregelen op EU-niveau (A6-0090/2008, Adamos Adamou) (stemming)
  5.7.Rol van vrijwilligerswerk als bijdrage aan de economische en sociale cohesie (A6-0070/2008, Marian Harkin) (stemming)
  5.8.Jaarverslag EIB 2006 (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (stemming)
  5.9.Kwijting 2006: algemene begroting EU, afdeling III, Commissie (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (stemming)
  5.10.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europees Parlement (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (stemming)
  5.11.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Raad (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.12.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Hof van Justitie (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.13.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Rekenkamer (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.14.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europees Economisch en Sociaal Comité (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.15.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Comité van de regio’s (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.16.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europese ombudsman (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.17.Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (stemming)
  5.18.Kwijting 2006: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.19.Kwijting 2006: Europese Stichting voor opleiding (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.20.Kwijting 2006: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.21.Kwijting 2006: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.22.Kwijting 2006: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.23.Kwijting 2006: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.24.Kwijting 2006: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.25.Kwijting 2006: Europees Bureau voor wederopbouw (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.26.Kwijting 2006: Europees Milieuagentschap (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.27.Kwijting 2006: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.28.Kwijting 2006: Europees Geneesmiddelenbureau (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.29.Kwijting 2006: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.30.Kwijting 2006: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.31.Kwijting 2006: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.32.Kwijting 2006: Europees Spoorwegbureau (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.33.Kwijting 2006: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.34.Kwijting 2006: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (FRONTEX) (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  5.35.Kwijting 2006: EUROJUST (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Kwijting 2006: Europese Politieacademie (CEPOL) (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
  7.2.Kwijting 2006: zesde, zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (stemming)
  7.3.Kwijting 2006: Europese GNSS-toezichtautoriteit (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Stijging van de prijzen van voedingsmiddelen in de Europese Unie en in de ontwikkelingslanden (debat)
 12.Voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo) (debat)
 13.Opgave van financiële belangen: zie notulen
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Uitvoering van de richtlijn over de terbeschikkingstelling van werknemers ingevolge de arresten van het Hof van Justitie (debat)
 16.Beleid van China en de gevolgen ervan voor Afrika (debat)
 17.De uitvoering van het programma van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (972 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2354 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid