Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 22. april 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Letno poročilo EIB za leto 2006 (razprava)
 4.Razrešnica za leto 2006 (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Upravljanje in partnerstvo na nacionalnem in regionalnem nivoju ter osnova za projekte na področju regionalne politike (člen 117 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Upravljanje in partnerstvo na nacionalnem in regionalnem nivoju ter osnova za projekte na področju regionalne politike (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Vidiki regionalne in kohezijske politike Lizbonske pogodbe (glasovanje)
  5.4.Čezmejno sodelovanje na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (glasovanje)
  5.5.Statut evropskega varuha človekovih pravic (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (glasovanje)
  5.6.Darovanje in presajanje organov: politični ukrepi na ravni EU (A6-0090/2008, Adamos Adamou) (glasovanje)
  5.7.Prispevek prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji (A6-0070/2008, Marian Harkin) (glasovanje)
  5.8.Letno poročilo EIB (2006) (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (glasovanje)
  5.9.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek III – Komisija (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (glasovanje)
  5.10.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek I – Evropski parlament (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (glasovanje)
  5.11.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek II – Svet (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.12.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.13.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek V – Računsko sodišče (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.14.Razrešnica 2006: splošni proračun Evropske unije, Oddelek VI – Ekonomsko-socialni odbor (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.15.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek VII – Odbor regij (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.16.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.17.Razrešnica 2006: splošni proračun EU, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (glasovanje)
  5.18.Razrešnica 2006: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.19.Razrešnica 2006: Evropska fundacija za usposabljanje (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.20.Razrešnica 2006: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.21.Razrešnica 2006: Prevajalski center za organe Evropske unije (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.22.Razrešnica 2006: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.23.Razrešnica 2006: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.24.Razrešnica 2006: Evropska agencija za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.25.Razrešnica 2006: Evropska agencija za obnovo (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.26.Razrešnica 2006: Evropska agencija za okolje (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.27.Razrešnica 2006: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.28.Razrešnica 2006: Evropska agencija za zdravila (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.29.Razrešnica 2006: Evropska agencija za varnost hrane (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.30.Razrešnica 2006: Evropska agencija za pomorsko varnost (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.31.Razrešnica 2006: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.32.Razrešnica 2006: Evropska železniška agencija (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.33.Razrešnica 2006: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.34.Razrešnica 2006: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  5.35.Razrešnica 2006: EUROJUST (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  7.1.Razrešnica 2006: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
  7.2.Razrešnica 2006: šesti, sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad (ERS) (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (glasovanje)
  7.3.Razrešnica 2006: Evropski nadzorni organ za GNSS (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Naraščajoče cene hrane v Evropski uniji in državah v razvoju (razprava)
 12.Evropski satelitski radionavigacijski programi (EGNOS in Galileo) (razprava)
 13.Izjava o finančnih interesih: glej zapisnik
 14.Čas za vprašanja Komisiji
 15.Izvajanje direktive o napotitvi delavcev po sodbah Sodišča Evropskih skupnosti (razprava)
 16.Politika Kitajske in njen vpliv na Afriko (razprava)
 17.Načrtovanje izvedbe 10. Evropskega razvojnega sklada (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (847 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1951 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov