Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0059/2008

  Angelika Beer (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Gruppen De Grønne vil ikke stemme for Meijer-betænkningen om Makedonien. Selv om betænkningen rummer mange elementer, der tydeligt fremhæver de fremskridt, der er sket i Makedonien, er det fuldstændig uacceptabelt, hvordan græske politikere i allersidste øjeblik har drevet lobbyisme mod afsnittet om navnespørgsmålet. Det mest bemærkelsesværdige eksempel herpå var ønsket om at slette henvisningen til interimsaftalen fra 1995, hvori Grækenland forsikrede, at spørgsmålet om navnet ikke ville blive en hindring for Makedoniens medlemskab af internationale institutioner. Grækenland rejser ikke kun tvivl om sine forpligtelser i forhold til folkeretten, men blander sig også på uhørt vis i et andet lands suverænitet. En sådan opførsel fra en EU-medlemsstat er uacceptabel.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik