Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 23. apríla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0059/2008

  Angelika Beer (Verts/ALE), písomne. Skupina zelených nebude hlasovať za správu pána Meijera o Macedónsku. Aj keď správa obsahuje mnoho častí, v ktorých sa jasne hovorí o pokroku, ktoré Macedónsko dosiahlo, spôsob, akým grécki politici na poslednú možnú chvíľu lobovali proti odseku, ktorý sa týkal otázky názvu, je absolútne neprijateľný. Najviditeľnejším prejavom tohto správania bolo prianie vymazať z dočasnej dohody z roku 1995 časť, v ktorej sa Grécko zaviazalo, že otázka názvu nebude prekážkou pre členstvo Macedónska v medzinárodných inštitúciách. Grécko nielenže spochybňuje tento svoj záväzok voči medzinárodnému právu, ale zároveň sa neslýchaným spôsobom mieša do zvrchovaných záležitostí iného štátu. Takéto správanie je zo strany členského štátu Európskej únie jednoducho neprípustné.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia