Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Ulovlig indvandring, EU's optræden udadtil og Frontex (forhandling)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir,. for Verts/ALE-Gruppen - (DE) Fru formand! Efter etableringen af det europæiske grænsesikkerhedsagentur, Frontex, forløber implementeringen af de europæiske samarbejdsprogrammer fortsat effektivt og efter planen. Ikke desto mindre har min gruppe siden vedtagelsen af Frontexforordningen været stærkt bekymret over de alvorlige episoder i Middelhavet, hvor mennesker har mistet livet i deres forsøg på at få et bedre liv.

Vi har derfor nogle spørgsmål, som vi gerne vil stille Rådet. Et af spørgsmålene er, om der er skrevet menneskerettighedsforpligtelser ind i de nuværende forordningsmæssige bestemmelser for Frontex. Eller, for at være lidt mere åben og præcis, om Rådet og Kommissionen kan garantere, at de medlemsstater, der modtager støtte fra Frontex, alle lever op til deres forpligtelser i henhold til international lov og internationale konventioner, når det drejer sig om sikkerheden og overvågning ved deres grænser.

De offentliggjorte statistikker fra Frontex drejer sig kun om antallet af indvandrere, der er forhindret i at komme ind i EU. Der er ikke tal for, hvor mange asylsøgere, der er blevet tilbageholdt, og det står heller ikke klart, hvordan de er blevet behandlet. Vi vil gerne vide, om der findes statistikker for, hvor mange asylsøgere, der er blevet tilbageholdt. Hvis der gør det, vil vi gerne vide, hvorfor disse tal endnu ikke er offentliggjort.

Og endeligt - hvis en asylsøger bliver tilbageholdt, hvilken rolle spiller Frontex så i behandlingen af asylansøgningen? Hvor bliver disse ansøgninger behandlet ? Hvilke mekanismer sikrer, at en ansøgning om asyl bliver grundigt gennemgået, før asylansøgeren bliver afvist?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik