Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Παράνομη μετανάστευση, εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, από την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια των συνόρων, του Frontex, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εργασίας σημειώνει σημαντική πρόοδο και συμβαδίζει με τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η Ομάδα μου εκφράζει, μετά από την έγκριση του κανονισμού για τον Frontex, τις έντονες ανησυχίες της σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που έχουν σημειωθεί στην περιοχή της Μεσογείου, στο πλαίσιο των οποίων άτομα που αναζητούν μια καλύτερη ζωή σκοτώνονται επιχειρώντας να την αποκτήσουν.

Ως εκ τούτου, έχουμε ορισμένα ερωτήματα που θα θέλαμε να θέσουμε στο Συμβούλιο. Ένα από αυτά είναι το ακόλουθο: ο Frontex έχει συμπεριλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις υπάρχουσες ρυθμιστικές διατάξεις και πρακτικές του; Ή, για να το θέσουμε ακριβέστερα και περισσότερο ειλικρινά: μπορούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή να εγγυηθούν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που απολαμβάνουν την υποστήριξη του Frontex τηρούν όλες τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων τους;

Τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία του Frontex αφορούν αποκλειστικά τον αριθμό των μεταναστών που τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να αφορούν τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που συνελήφθησαν, ούτε γίνεται σαφές τι είδους μεταχείρισης έτυχαν. Θα θέλαμε να μάθουμε εάν υπάρχουν τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που συνελήφθησαν. Εάν ναι, για ποιον λόγο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα αριθμητικά αυτά στοιχεία;

Τέλος, σε περίπτωση σύλληψης ενός αιτούντος άσυλο, ποιον ρόλο διαδραματίζει ο Frontex όσον αφορά τον συντονισμό της αίτησης παροχής ασύλου; Πού γίνεται η εξέταση αυτών των αιτήσεων; Ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν για την εγγύηση ότι μια αίτηση θα εξετασθεί λεπτομερώς προτού απελαθεί ο αιτών άσυλο;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου