Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Ebaseaduslik sisseränne, Euroopa Liidu välistegevus ja Frontex (arutelu)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Proua juhataja, alates Euroopa piirivalveameti Frontex loomisest on Euroopa tööprogrammide rakendamine edenenud tõhusalt ja kava järgi. Sellest hoolimata on meie fraktsioon olnud äärmiselt mures alates Frontexi määruse vastuvõtmisest Vahemerel toimunud raskete juhtumite pärast, milles inimesed parema elu otsinguil kaotavad sageli elu.

Seega on meil mõned küsimused, mida soovime nõukogule esitada. Esiteks, kas Frontex on kaasanud inimõiguste kohustuse kehtivate, tema tegevust reguleerivate õigusaktide ja tegevuse hulka? Olles veidi täpsem ja avameelsem, kas nõukogu ja komisjon võivad tagada, et Frontexilt abi saavad ELi liikmesriigid täidavad kõiki kohustusi rahvusvahelise õiguse raames, pidades silmas julgeolekut ja nende välispiiri kontrolli?

Frontexi avaldatud statistika näitab üksnes Euroopa Liitu sisenemisel takistatud rändajate arvu. Statistikat kinni peetud varjupaigataotlejate kohta ei ole ja samuti ei ole selge, kuidas neid koheldi. Soovime teada, kas on tehtud statistikat kinni peetud varjupaigataotlejate kohta? Kui jah, siis miks neid arve avaldatud ei ole?

Lõpetuseks, kui varjupaigataotleja kinni peetakse, missugust rolli mängib Frontex taotleja taotluse koordineerimisel? Kus neid avaldusi läbi vaadatakse? Missugused mehhanismid peavad tagama, et avaldus vaadatakse põhjalikult läbi, enne kui varjupaigataotleja tagasi saadetakse?

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika