Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Laiton maahanmuutto, EU:n ulkoiset toimet ja Frontex (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, Frontexin, Euroopan rajaturvallisuusviraston, perustamisesta alkaen eurooppalaisten työohjelmat on otettu käyttöön tehokkaasti ja suunnitelmia seuraten. Ryhmäni on kuitenkin ollut Frontex-asetuksen antamisesta lähtien erittäin huolissaan vakavista onnettomuuksista Välimeren alueella, missä parempaa elämää etsimään lähteneet ihmiset menettävät usein henkensä yrityksessään.

Meillä onkin joitakin kysymyksiä neuvostolle. Yksi niistä on tämä: sisältyvätkö ihmisoikeusvelvoitteet täysimääräisesti Frontexin nykyisiin asetuksiin ja käytäntöihin? Tai hieman täsmällisemmin ja suoremmin: voivatko neuvosto ja komissio taata, että EU:n jäsenvaltiot, jotka saavat tukea Frontexilta, täyttävät velvollisuutensa, jotka sisältyvät kansainväliseen lakiin ja yleissopimuksiin ja jotka liittyvät turvallisuuteen ja valtioiden ulkorajojen valvomiseen?

Frontexin julkistamat tilastot koskevat pelkästään lukuja niistä siirtolaisista, joilta on estetty pääsy Euroopan unioniin. Tilastoja ei ole pidätettyjen turvapaikanhakijoiden määrästä, eikä myöskään ole selvää, miten heitä on kohdeltu. Haluaisimme tietää, onko pidätettyjen turvapaikanhakijoiden määrästä olemassa minkäänlaisia tilastoja. Jos tilastoja on olemassa, miksi lukuja ei ole vielä julkaistu?

Jos turvapaikanhakija pidätetään, minkälainen asema Frontexilla on turvapaikkahakemuksen koordinoinnissa? Missä nämä hakemukset tutkitaan? Mitä menettelytapoja käytetään, jotta voidaan varmistaa, että hakemus tutkitaan perusteellisesti ennen turvapaikanhakijan lähettämistä takaisin?

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö