Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0147/2008

Συζήτηση :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0177

Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

2. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Το Συμβούλιο επικροτεί το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Εκφράζουμε εξίσου την ικανοποίησή μας για τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στην προώθηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων προς την περιοχή αυτή, κάτι που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών.

Πρώτον, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την καθιέρωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EuroLat), που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προσέγγιση των πολιτών των δύο πλευρών. Τα ψηφίσματα που ενέκρινε η EuroLat κατά τη διάρκεια της συνόδου της τον Δεκέμβριο αποτέλεσαν μια σημαντική και ενδιαφέρουσα συνεισφορά στους στόχους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από χώρες και των δύο πλευρών στη σύνοδο κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα. Εκφράζουμε εξίσου την ικανοποίησή μας, κύριε Πρόεδρε, που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον να συμμετάσχετε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ τον Μάιο. Με αυτόν τον τρόπο, με τη συμμετοχή σας, η καλή πρακτική που πρωτοκαθιερώθηκε στη σύνοδο κορυφής στη Βιέννη το 2006 θα συνεχισθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν ότι η σύνοδος κορυφής τους στη Λίμα, με τίτλο «Συνεργασία για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων των λαών μας», θα εστιάσει σε δύο βασικά κεφάλαια. Πρώτον: στη φτώχεια, στην ανισότητα και στον αποκλεισμό, τρία από τα θέματα που αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή. Και δεύτερον: στο περιβάλλον, στην αλλαγή του κλίματος και στην ενέργεια – με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη». Όσον αφορά το πρώτο από τα δύο κεφάλαια, τη φτώχεια, την ανισότητα και τον αποκλεισμό, θα ήθελα να επισημάνω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινωνική συνοχή είναι καίριας σημασίας και αποτελεί επίσης έναν στόχο που ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Η κοινωνική συνοχή συνεπάγεται και τα τρία, συνεπάγεται την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού. Και οι τρεις συνιστώσες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Συμφωνούμε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ότι η συνεργασία μας πρέπει να ενισχυθεί και στους τρεις προαναφερθέντες τομείς. Γι’ αυτόν τον λόγο, σκοπεύουμε να αφιερώσουμε την προσοχή μας στα ακόλουθα θέματα: την κοινωνική ασφάλιση, τις φορολογικές πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους, τις παραγωγικές επενδύσεις για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, την πολιτική για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, λόγω φύλου, ηθικής, θρησκείας ή οποιαδήποτε άλλη, τη βελτίωση των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης, και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής προόδου αποτελεί η προσφορά των κατάλληλων θέσεων εργασίας. Όπως γνωρίζετε, όλες οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών και περιφερειών της Λατινικής Αμερικής περιλαμβάνουν άρθρα για τη συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και δεσμεύσεις για τον σεβασμό των λεγόμενων βασικών προτύπων εργασίας, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής στη Λίμα, και οι δύο πλευρές αναζητούσαν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας που ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η σλοβενική Προεδρία επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών μας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Το δεύτερο βασικό κεφάλαιο της επικείμενης συνόδου κορυφής: αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον, αλλαγή του κλίματος και ενέργεια. Επισημαίνουμε ότι η φτώχεια συνδέεται στενά με αυτά τα θέματα. Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει σοβαρά τις οικονομίες μας, την ανάπτυξη και την πολιτικής μας για τη μείωση της φτώχειας. Γνωρίζουμε ήδη ότι οι πιο ευπαθείς ομάδες θα υποφέρουν πιθανόν περισσότερο. Έχουμε επίγνωση, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, των κινδύνων κατά της ασφάλειας που θα επιφέρει η αλλαγή του κλίματος. Γνωρίζουμε ότι η μη λήψη μέτρων συνεπάγεται ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι το κόστος των προληπτικών μέτρων. Από τις τρέχουσες συζητήσεις που αφορούν τη δήλωση που πρόκειται να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής, είναι απόλυτα προφανές ότι θα αντιμετωπίσουμε από κοινού πολυάριθμες πτυχές της παγκόσμιας πρόκλησης.

Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να αλλάξουμε τα πρότυπα της μη αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή διατάξεις για συγκεκριμένα και επείγοντα μέτρα για την αειφόρο διαχείριση των δασών και τη χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να τονώσουμε τις επενδύσεις στην παραγωγή με χαμηλό επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα, να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους και ούτω καθεξής.

Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα δώσουν επίσης προτεραιότητα στην περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτόν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Και κλείνοντας αυτήν την εισαγωγή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω, όπως και ο υπουργός, το Κοινοβούλιο που συμπεριέλαβε τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στην ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση κορυφής μεταξύ των περιφερειών μας από την έναρξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας στη σύνοδο κορυφής του Ρίο το 1999.

Η σύνοδος κορυφής της Λίμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο συγκεκριμένα θέματα: πρώτον, στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού, και δεύτερον, στην αλλαγή του κλίματος και στην ενέργεια. Η σύνοδος κορυφής λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον.

Η περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής μεταβάλλεται ταχύτατα. Για πρώτη φορά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιφέρειας αυτής αυξήθηκε κατά 5% κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία. Συνεπώς, οι δημόσιοι προϋπολογισμοί έχουν αυξηθεί και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εν λόγω περιφέρεια να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της κοινωνικής ισότητας, που παραμένουν σημαντικοί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι περισσότερο από 200 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να ζουν στη φτώχεια. Η περιοχή καθίσταται επίσης ολοένα και πιο σημαντική διεθνώς ως παραγωγός αγροτικών προϊόντων και βιοκαυσίμων.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος ενός πολιτικού πλαισίου διχασμένου μεταξύ της δημοκρατίας, που εξακολουθεί να είναι το συνηθέστερο σύστημα στην περιοχή, και μιας αυξανόμενης τάσης προς τον λαϊκισμό, και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, της ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος της κοινοβουλευτικής κυβέρνησης και της υπεροχής του δικαίου.

Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή της Ευρώπης είναι πολυεπίπεδη. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, έχει δεσμευθεί να επιλύσει αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο κύριος χορηγός βοήθειας για την αναπτυξιακή συνεργασία, ο μεγαλύτερος ξένος εργοδότης. Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της περιοχής, η Ευρώπη ηγείται στον τομέα των επενδύσεων, που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι οι επενδύσεις από την Κίνα. Οι γενικές συμφωνίες σύνδεσής μας με τη Χιλή και το Μεξικό είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μας από τότε που άρχισαν να ισχύουν για πρώτη φορά. Βρισκόμαστε τώρα στο τρίτο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμφωνιών σύνδεσης με την Κοινότητα των Άνδεων και την Κεντρική Αμερική, κάτι που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συμβεί στο εγγύς μέλλον. Εργαζόμαστε για την προώθηση και τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης, μοιραζόμενοι τη θετική εμπειρία της Ευρώπης ως προς αυτό.

Κατά παρόμοιο τρόπο, διεξάγουμε επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με τη Mercosur σχετικά με τις πιθανότητες επανέναρξης των δραστηριοτήτων στην παρούσα κατάσταση. Υπογράψαμε πρόσφατα μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Βραζιλία, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην έναρξη του πρώτου κοινού σχεδίου δράσης έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η περιοχή της Καραϊβικής είναι η πρώτη, και έως τώρα η μοναδική, η οποία έχει διαπραγματευθεί επιτυχώς μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού.

Συνεχίζουμε, φυσικά, να στηρίζουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την περιοχή, τόσο μέσω προγραμμάτων συνεργασίας όσο και, όταν είναι απαραίτητο και μόνο εφόσον ζητηθεί, μέσω αποστολών εκλογικών παρατηρητών.

Τέλος, θα περιγράψω σε γενικές γραμμές τις προτεραιότητες για τη σύνοδο κορυφής και το άμεσο μέλλον. Η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ολοκλήρωση, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας τους για την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, και η πολυμερής προσέγγιση, δεδομένου ότι οι αξίες των δύο περιοχών είναι παρόμοιες σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να παραμείνουν οι πολιτικές προτεραιότητες για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής. Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνοδο κορυφής της Λίμα είναι να εδραιώσει την υφιστάμενη στρατηγική εταιρική σχέση και να την προωθήσει σε δύο τομείς, της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης, που θα είναι ζωτικής σημασίας για τη σχέση μας με την περιοχή στο άμεσο μέλλον.

Όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει σημαντικά προγράμματα βοήθειας και συνεργασίας για τη μείωση της φτώχειας στην περιοχή. Το 40%από τα κονδύλια των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη συνεργασία και την ανάπτυξη για τα επόμενα έξι έτη χρησιμοποιείται προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα κοινωνικής συνοχής.

Όσον αφορά το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, επιθυμούμε να συνεργαστούμε περισσότερο με την περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, άρχισε ο πρώτος υπουργικός διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής σχετικά με το περιβάλλον τον Μάρτιο του 2008, ως προοίμιο της συνόδου κορυφής της Λίμα. Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας προκειμένου επικυρώσουμε με τους εταίρους μας την υφιστάμενη σχέση μεταξύ της αειφόρου ανάπτυξης και της αλλαγής του κλίματος, ακόμη και αν πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική εξακολουθούν να αφιερώνουν ελάχιστη προσοχή στα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος, παρά τις αρνητικές και ορισμένες φορές καταστροφικές επιπτώσεις της στην περιοχή.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επισημάνει τον σημαντικό ρόλο που συνεχίσει να διαδραματίζει στην προώθηση αυτής της περιφερειακής ολοκλήρωσης και των θετικών επιπτώσεων της ολοκλήρωσης στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα των υποπεριφερειών.

Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω για το Κοινοβούλιο και φυσικά με ενδιαφέρουν πολύ οι ομιλίες που ακολουθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πέρα από την απλή ρητορεία, αυτό που επιθυμεί το ΕΚ από το φιλόδοξο ψήφισμα που σκοπεύει να εγκρίνει αύριο είναι να κάνει τα λόγια του πράξεις, στηρίζοντας την ατζέντα της Λίμα όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και προστατεύοντας το περιβάλλον και καταπολεμώντας την αλλαγή του κλίματος με μια δέσμη μέτρων.

Κύριε Πρόεδρε, επιθυμούμε επίσης να επεκτείνουμε το καθεστώς των συμφωνιών σύνδεσης –στις οποίες πρέπει να δείξουμε πίστη και εμπιστοσύνη– με την τελωνειακή ένωση Mercosur, με την Κοινότητα των Άνδεων και με την Κεντρική Αμερική, προκειμένου να μπορέσουν να συναφθούν το ταχύτερο δυνατόν, και ειδικά εντός της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει την υποχρεωτική του συναίνεση.

Επιθυμούμε επίσης να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους απήχθησαν στην Κολομβία, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της Ingrid Betancourt, και να ζητήσουμε και πάλι την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωσή τους.

Κύριε Πρόεδρε, η Λατινική Αμερική έχει πληθυσμό 600 εκατομμύρια, παράγει το 10% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, φιλοξενεί το 40% των ειδών κηπευτικών του πλανήτη και διαθέτει έναν πλούτο εξαιρετικών ανθρώπινων πόρων.

Για την ΕΕ, ωστόσο, η Λατινική Αμερική δεν αποτελεί απλώς μια αγορά, είναι μια ήπειρος με κοινή ιστορία και κοινές αξίες, οι οποίες, όχι χωρίς κάποια δυσκολία, προφανώς εδραιώνονται, αν και όχι παντού: ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμούμε να στείλουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα επαναλάβουμε στη Συνέλευση EuroLat στη Λίμα την επόμενη εβδομάδα: επιθυμούμε να δούμε τη δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής σύνδεσης βασισμένης σε αξίες, μια διπεριφερειακή στρατηγική σύνδεση με ηθική υπόσταση.

Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρόκειται για μια θαυμάσια ευκαιρία να ζητήσουμε από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και από την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Μάλιστα, το ΕΚ θα φροντίσει ώστε η σύνοδος κορυφής της Λίμα να σημειώσει τεράστια επιτυχία, και εσείς, κύριε Πρόεδρε, θα έχετε την ευκαιρία, εξ ονόματος του Σώματος, να στείλετε το σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα της νέας δέσμευσης της ΕΕ έναντι της Λατινικής Αμερικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένη άδεια Αίθουσα, κυρίες και κύριοι, στις 16 και 17 Μαΐου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής θα συνεδριάσουν στη Λίμα. Θα αποτελέσει μια ευκαιρία γι’ αυτούς προκειμένου να επιτύχουν μια ιστορική πρόοδο στον διπεριφερειακό διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής και να αναπτύξουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων.

Το ένα τρίτο των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών είναι χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Ο αριθμός αυτός και μόνο πρέπει να δείξει στους Ευρωπαίους ότι η διατλαντική σχέση συνεπάγεται κάτι περισσότερο από τη σχέση της Ευρώπης μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι διατλαντικές σχέσεις συνεπάγονται την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, πάνω από όλα! Σχεδόν σε όλα τα σημαντικά θέματα που συζητούμε στο Σώμα, οι απόψεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής ταυτίζονται με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ψήφισμά μας, συζητούμε για τις ιδέες μας σχετικά με την κοινωνική συνοχή, και τις ιδέες αυτές συμμερίζονται εξ ολοκλήρου όλες οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, είτε ηγούνται από τη Δεξιά είτε από την Αριστερά. Συζητούμε για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, και αυτά βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση στην πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Επιτρέψτε μου να τονίσω παρεμπιπτόντως ότι κανένας από τους στόχους για το κλίμα –ούτε ένας– δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός εάν συμμετέχουν και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Όταν συζητούμε για τη μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών, για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν εμείς οι Ευρωπαίοι συζητούμε σχετικά με το ότι οι πολυμερείς πολιτικές είναι η λύση στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα, όλοι οι εταίροι μας στη Λατινική Αμερική μας στηρίζουν ολόψυχα. Όταν συζητούμε για την ανάγκη να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα και να θέσουμε υπό έλεγχο τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, τότε πουθενά δεν συναντούμε μεγαλύτερη κατανόηση από ό,τι στη Λατινική Αμερική. Μιλήστε με οποιονδήποτε αργεντινό πολιτικό, είτε από την Αριστερά είτε από τη Δεξιά, και θα σας πει ακριβώς τι όλεθρο μπορεί να προκαλέσει η διεθνής χρηματοπιστωτική πολιτική σε μια χώρα!

Όταν συζητούμε για την επισιτιστική κρίση, όπως εχθές, και για την αυξανόμενη έλλειψη τροφίμων και γεωργικών εκτάσεων για την καλλιέργεια τροφίμων ως αποτέλεσμα της παραγωγής βιομάζας, και για το πώς αυτό αποτελεί συνέπεια της περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να μιλήσουμε στους Βραζιλιάνους και στους πολιτικούς της Λατινικής Αμερικής. Θα βρούμε ένα σαφές σημείο σύγκλισης όσον αφορά αυτά τα προβλήματα. Η αυξανόμενη έλλειψη τροφίμων επιφέρει αυξήσεις στις τιμές και πλήττει σοβαρά τους καταναλωτές μας, αλλά πλήττει ακόμη σοβαρότερα τους καταναλωτές στη Λατινική Αμερική. Πουθενά δεν υπάρχει ισχυρότερη στήριξη για την Ευρώπη και ισχυρότερη ανταπόκριση όσον αφορά τα σημερινά προβλήματα από ό,τι στη Λατινική Αμερική.

Στη Βιέννη, στην τελευταία σύνοδο κορυφής, ο καγκελάριος Schüssel, ως ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου, δήλωσε: «Ήταν θαυμάσια, όλοι μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους!». Αυτό είναι σπουδαίο, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιτρέψουμε να είναι αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα στη Λίμα. Πρέπει τώρα να επιτύχουμε απτές συμφωνίες με τη Mercosur, με την Κοινότητα των Άνδεων και με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις.

Δεν επιθυμώ να αποκρύψω τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και που πρέπει να επιλυθούν· πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Τι θα κάνουμε όσον αφορά την Κούβα; Θέλουμε να διατηρήσουμε τις κυρώσεις για πολύ ακόμη; Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ επιθυμεί την άρση αυτών των ανώφελων κυρώσεων. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα που δεν είναι υπέρ. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένες από τις χώρες που δεν επιθυμούν την άρση των κυρώσεων, παρ’ όλα αυτά, διευρύνουν επί του παρόντος σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εμπορικές τους σχέσεις με την Κούβα. Αυτό θα είναι δύσκολο να μας το εξηγήσουν μακροπρόθεσμα. Ας θέσουμε τέρμα στη συγκεκριμένη πολιτική. Ας θυμόμαστε ότι η πραγματοποίηση αλλαγών με την προώθηση στενότερων σχέσεων αποτελεί πάντοτε καλύτερη προσέγγιση από ό,τι η απομόνωση που υποστηρίζει ο Τζορτζ Μπους.

Φυσικά, ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra έχει δίκιο όταν δηλώνει ότι οι FARC πρέπει να απελευθερώσουν τους ομήρους. Η Κολομβία, ως χώρα, είναι όμηρος της τρομοκρατίας, περισσότερο από κάθε άλλη, και η Ingrid Betancourt πρέπει να απελευθερωθεί, και όλοι οι άλλοι όμηροι πρέπει επίσης να απελευθερωθούν.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί για τη συνεργασία μεταξύ δύο μεγάλων περιοχών του κόσμου. Η δημιουργία ενός πιο ειρηνικού κόσμου, η προσαρμογή των διεθνών οργανισμών στις ανάγκες του 21ου αιώνα, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και των επισιτιστικών προβλημάτων, η ανάπτυξη καλύτερων χρηματοπιστωτικών ελέγχων: όλα αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Λίμα. Η Ομάδα μου αποδίδει μεγάλη σημασία στο να ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτήν την πολιτική στο μέλλον από ό,τι έδωσε στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μια κοινότητα όπως η κοινότητα Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής, της οποίας ολόκληρος ο πληθυσμός στην αμερικανική ήπειρο μοιάζει με τον δικό μας, στον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε στις γλώσσες του –πορτογαλικά, γαλλικά και ισπανικά, μεταξύ άλλων– αξίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεταχείριση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Εκτός από τους ιστορικούς δεσμούς, έχουμε κοινές χριστιανικές ρίζες, αρχές, αξίες και πολλά συμφέροντα, και συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη διπεριφερειακή στρατηγική σύνδεση που ήδη εξαγγέλθηκε στις τέσσερις συνόδους κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που προηγήθηκαν της συνόδου κορυφής στη Λίμα για την οποία συζητούμε σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική επαναπροσέγγιση μεταξύ των κοινωνιών μας, και επίσης όσον αφορά το εμπόριο, την οικονομία, την ασφάλεια, και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.

Συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτήν τη σύνδεση μια πλήρη στρατηγική προοπτική, η οποία, ακολουθώντας αυτές που ήδη εφαρμόζονται με το Μεξικό και τη Χιλή, αναμένεται να οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν σε διαπραγματεύσεις με τη Mercosur, την Κοινότητα των Άνδεων και την Κεντρική Αμερική και, με βάση ένα πολυπολιτισμικό όραμα, να μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια συνολική διαπεριφερειακή ζώνη EuroLat ως ένα μοντέλο συμβατό με τον ΠΟΕ που θα προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τα μέσα για τις ελεύθερες εμπορικές και περιφερειακές συναλλαγές.

Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στη διαφοροποίηση και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών στη Λατινική Αμερική με σχέδια για τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για επενδύσεις εντός ενός συγκρίσιμου πλαισίου ασφάλειας δικαίου, προς τη λατινοαμερικανική ολοκλήρωση και, ως επιστέγασμα όλων αυτών, την εξάλειψη της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο τα μέσα της κοινοτικής χρηματοδότησης που σχετίζονται με την αναπτυξιακή συνεργασία, την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα προγράμματα σχετικά με την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την επιστημονική και τεχνική συνεργασία, την υγεία, τη μετανάστευση κλπ.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διπεριφερειακό ταμείο αλληλεγγύης, ένα κέντρο πρόληψης των συγκρούσεων, ένα ίδρυμα για την προώθηση του διαλόγου, ένα παρατηρητήριο για τη μετανάστευση, και να προσθέσουμε αμέσως τη Mercosur στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση EuroLat.

Το μέλλον δεν θα περιμένει, κύριε Πρόεδρε, και η ένωση των δύο πλευρών του Ατλαντικού αποτελεί πρόκληση για τη Δύση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του 21ου αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (LV) Κυρίες και κύριοι, παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως δυναμικές, οι δυνατότητές μας για συνεργασία δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως ούτε κατά διάνοια. Τώρα όσον αφορά ορισμένα πρακτικά ζητήματα: η Λατινική Αμερική είναι γενικά πλούσια σε ενεργειακούς πόρους, αλλά η ζήτηση θα αυξηθεί και θα απαιτούνται οι αναγκαίες μεγάλες επενδύσεις. Είναι αμοιβαία επωφελές να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες για τις επενδύσεις μας στα διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής – συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία θεσπίστηκαν περιορισμοί. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει χέρι βοηθείας στον τομέα των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί κοινή ανησυχία. Η πραγματικότητα των χωρών της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι τέτοια που τα οφέλη της δημοκρατίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φθάνουν στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε την εμπειρία μας για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Μια σταθερή και ασφαλής περιοχή με βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Η μετάβαση από την πολιτική χορήγησης βοήθειας στη συνεργασία μεταξύ ίσων εταίρων αποτελεί τον στόχο, καθώς και το αποτέλεσμα για το οποίο ευελπιστούμε από τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι εδώ συζητούμε για μια σύνοδο κορυφής με μια αβέβαιη διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας είναι σίγουρα απρόβλεπτα. Κανείς δεν αμφιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, ως προς τη σημασία της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ δύο από τις πολυπληθέστερες περιοχές του κόσμου που υπερηφανεύονται για τα υψηλά επίπεδα προόδου, της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Επίσης είναι αλήθεια, ωστόσο, τουλάχιστον επί του παρόντος, κρίνοντας από τα αποτελέσματα των προηγούμενων συνόδων κορυφής, ότι υπάρχουν πολλοί άγνωστοι παράγοντες στη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, πέρα από τη ρητορεία, η αλήθεια είναι ότι το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, τουλάχιστον έως σήμερα, έχει αποδειχθεί ελάχιστα επιτυχημένο όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση ή τη μείωση των επιπέδων φτώχειας εκεί.

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία να διασφαλίσουμε ειδικές συμφωνίες σε ένα φόρουμ με τόσες διαφορές, με τόσο ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων όπως η σύνοδος κορυφής στη Λίμα. Παρ’ όλα αυτά, γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι έχει σημασία να παρακολουθήσουμε στενά τα κοινωνικά και τα πολιτικά κινήματα στην περιοχή που αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στις μέχρι πρότινος πλειοψηφίες στην αμερικανική ήπειρο. Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας προκειμένου να συγχαρώ τον πρόεδρο Lugo για τα αποτελέσματα που πέτυχε στην Παραγουάη, ως ένα παράδειγμα των μεταβαλλόμενων τάσεων τις οποίες πρέπει να λάβουμε δεόντως υπόψη.

Παραδέχομαι ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός σχετικά με αυτό που μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση των αρχηγών κρατών τον Μάιο πέρα από την επανάληψη των τριών δεσμεύσεων που ήδη έγιναν στο παρελθόν· καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην χάσουμε αυτήν τη νέα ευκαιρία όπως συνέβη στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, θεωρώ ότι δύο βασικές πτυχές πρέπει να αποτελέσουν εδώ μέρος τόσο των συζητήσεων όσο και των συμπερασμάτων τους. Πρώτον, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής πρέπει όχι μόνο να είναι περιεκτικές, φιλόδοξες και ισορροπημένες, αλλά είναι υψίστης σημασίας να συμβάλουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των πολιτών, και στην αμοιβαία αειφόρο ανάπτυξη και στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό συνεπάγεται ότι, δεύτερον, οι υφιστάμενες ασυμμετρίες μεταξύ των δύο περιοχών πρέπει να ληφθούν υπόψη, με έναν συγκεκριμένο στόχο: να μην μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό που ορισμένα μέρη θα επιθυμούσαν προφανώς να δουν, μια ευρωπαϊκού τύπου παναμερικανική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τη σύνοδο κορυφής να λάβει υπόψη την έκκληση που έγινε στο Σώμα πρόσφατα για την καταπολέμηση των δολοφονιών γυναικών, των γυναικοκτονιών, δεδομένου ότι το θεωρώ μία από τις κύριες προκλήσεις στον κόσμο επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω περιοχής.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τους διοργανωτές της συνόδου κορυφής, σε αυτήν την περίπτωση της περουβιανές αρχές, και πιο συγκεκριμένα τις αρχές στη Λίμα, να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ άλλων μέτρων, αυτό συνεπάγεται ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Enlazando Alternativas μπορούν να αποκτήσουν τον απαιτούμενο χώρο και τα μέσα προκειμένου να οργανώσουν τις εργασίες και τις συζητήσεις τους στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής, και ουσιαστικά να ανοίξουν τον διάλογο που έχει ζητηθεί τόσες πολλές φορές.

Τέλος, σχετικά με την Κολομβία, πρέπει να εφαρμοσθούν επειγόντως σημαντικά μέτρα και, θα έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και δραστικά μέτρα. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς που πιστεύουν –και είναι πολλοί από εμάς που πιστεύουν το ίδιο– ότι οποιοδήποτε μέτρο στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί ως μέρος μιας προσπάθειας να τεθεί τέρμα μέσω διαπραγματεύσεων στην ένοπλη σύγκρουση. Εάν δεν συμβεί αυτό, φοβούμαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση ή θετικά αποτελέσματα, ειδικά για εκείνους των οποίων την άμεση απελευθέρωση ζητούμε σήμερα, αλλά και για τις ομάδες ανθρώπων που τώρα σαφώς απειλούνται και διατρέχουν κίνδυνο λόγω πολλών παραγόντων, όχι μόνο των ανταρτών, αλλά και άλλων στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, κύριε υπουργέ, η πέμπτη σύνοδος κορυφής έχει σίγουρα μια συγκεκριμένη ατζέντα που προβλέπει τη συζήτηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια.

Η πραγματική κατάσταση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έχει προκύψει τώρα μια λαϊκή αντίδραση σε όλες τις πολιτικές που κατέστησαν φτωχή μία από τις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη.

Η νέα στάση του λαού της Παραγουάης κατά την εκλογή του προέδρου Fernando Lugo αποτελεί τη σαφέστερη ένδειξη αυτού στην περιοχή σε αντίθεση προς τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που κατέστησαν φτωχή την ήπειρο.

Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να λάβει υπόψη αυτήν την πραγματικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα θέση της ΕΕ όσον αφορά τη Δημοκρατία της Κούβας ως μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας.

Κύριε υπουργέ, τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να απαλλαχθούμε από την παλαιά πολιτική του ειδικού καθεστώτος που έχει διατηρήσει η ΕΕ με τη Δημοκρατία της Κούβας, τη μοναδική χώρα στον κόσμο –σε ολόκληρο τον κόσμο– με την οποία η ΕΕ έχει διατηρήσει αυτό το ειδικό καθεστώς.

Τώρα είναι αλήθεια, με τη διμερή κατάσταση των σχέσεων των κρατών μελών με την Κούβα, ότι η θέση αυτή δεν υπάρχει πλέον. Έχει καταστραφεί και, συνεπώς, θα έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να αποτελέσουμε μέρος της νέας πραγματικότητας που παρουσιάζεται τώρα στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική.

Συνεπώς, σκοπεύουμε να στηρίξουμε το κοινό ψήφισμα. Θεωρώ ότι όλες οι Ομάδες του ΕΚ κατέληξαν σε έναν μεγάλο συμβιβασμό προκειμένου να διασφαλίσουν αυτήν τη συμφωνία. Θα διατηρήσουμε χωρίς αμφιβολία δύο τροπολογίες. Η μία από αυτές αφορά την Κολομβία δεδομένου ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών, θεωρούμε ότι η σύγκρουση στην Κολομβία πρέπει να επιλυθεί με συμφωνηθείσα διαπραγμάτευση, πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει άλλη λύση στη σύγκρουση. Εδώ πρέπει επίσης να δηλώσουμε τη γνώμη μας ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετάσχει ενεργά ως εναλλακτική δυνατότητα στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Λίμα.

Σκοπεύουμε επιπλέον να ζητήσουμε από την περουβιανή κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτρέψει να διεξαχθούν επίσης συναντήσεις με το Enlazando Alternativas της κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο κριτική και εναλλακτικές λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Barroso βρισκόταν τις προάλλες σε αποστολή προώθησης στην Ιρλανδία. Εξέφρασε τη λύπη του που ο πρόεδρος Μπους συνάντησε 16 διαφορετικούς Προέδρους του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οκτάχρονης θητείας του και εξύμνησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας για τη θέσπιση ενός κοινού προέδρου.

Παρακολουθούμε επί του παρόντος τις μάχες μεταξύ των υποψηφίων κάθε ανταγωνιζόμενου κόμματος, από πολιτεία σε πολιτεία, στα τηλεοπτικά κανάλια έως ότου εκλεγεί ο αμερικανός Πρόεδρος. Πώς θα διαλέξουμε τον Πρόεδρό μας; Δεν θα εκλεγεί! Δεν υπάρχει προεκλογική εκστρατεία να παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση· δεν υπάρχουν υποψήφιοι για την αρχική επιλογή· δεν υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούμε να ψηφίσουμε. Στην Ευρώπη, αναθέτουμε σε 27 πρωθυπουργούς να συνεδριάσουν κεκλεισμένων των θυρών και να επιλέξουν έναν πολιτικό από το παρελθόν: έναν πολιτικό όπως ο κ. Μπλερ, που δεν μπορεί να εκλεγεί πλέον στην ίδια του τη χώρα, ή ο πρώην αυστριακός καγκελάριος, που ηττήθηκε στις εκλογές στην Αυστρία και που ενδέχεται να αποτελέσει έναν υποψήφιο συμβιβασμού για την καγκελάριο Μέρκελ, τον πρωθυπουργό Μπράουν και τον πρόεδρο Σαρκοζί – τους τρεις ευρωπαίους ηγέτες που θα εκλέξουν τον Πρόεδρο για λογαριασμό όλων μας.

Θα συνεδριάσουν κατ’ ιδίαν κεκλεισμένων των θυρών και θα ορίσουν τον Πρόεδρο που θα στείλουμε στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική. Ο μη εκλεγμένος Πρόεδρός μας θα μεταβεί στην Κίνα και στη Ρωσία και θα επικρίνει την ελλειμματική δημοκρατία τους. Ο Πρόεδρος –δεν υπάρχουν σχέδια για γυναίκα Πρόεδρο– μπορεί να συνοδεύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, που επίσης δεν εκλέγεται, και έναν υπουργό Εξωτερικών, που επίσης θα επιλέγεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 20 από τους 27 πρωθυπουργούς στην Ένωση της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ευρώπη, πριν από 2 500 χρόνια στην Ελλάδα. Πώς μπορεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής να εξυμνεί μια Συνθήκη σύμφωνα με την οποία όλα τα εκτελεστικά αξιώματα καθορίζονται κεκλεισμένων των θυρών αντί να είναι το αποτέλεσμα της επιλογής των ψηφοφόρων; Πολλές χώρες υπερβολικά συχνά έστειλαν στις Βρυξέλλες ανθρώπους από τους οποίους ήθελαν να απαλλαγούν στην πατρίδα τους.

Αντί για την έλλειψη δημοκρατίας στη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να επιλέξουμε την Ευρώπη των δημοκρατιών και τη δημοκρατική Ευρώπη όπου οι ψηφοφόροι εκλέγουν όλους τους ανθρώπους που θα υπηρετήσουν τους ευρωπαίους πολίτες στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες.

Ο Επίτροπος Barroso δήλωσε στο Cork ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της. Όχι, δεν θα το κάνει! Θα εξαλείψει την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε 49 νέους τομείς και θα έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση νομοθεσίας και την εκπροσώπησή μας κυρίως από ανθρώπους τους οποίους δεν μπορούμε να εκλέξουμε ή να επιλέξουμε. Εμείς, οι εκλεγμένοι, μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την εξωτερική πολιτική, αλλά κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ακούσει. Εμείς, οι εκλεγμένοι, μπορούμε να υποβάλλουμε προτάσεις, μέσω τροπολογιών, στους μη εκλεγμένους στην Επιτροπή. Εμείς, οι εκλεγμένοι, μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά του Επιτρόπου Barroso, εάν επαναδιορισθεί από τους 20 από τους 27 πρωθυπουργούς. Δεν είναι η συνταγή της δημοκρατίας που θα εκπροσωπούμε σε έναν μη δημοκρατικό κόσμο.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που επιτρέψατε την έκφραση επικριτικών καθώς και εποικοδομητικών απόψεων για 29 έτη σε αυτήν τη Συνέλευση – το μη χείρον θεσμικό όργανο στην ΕΕ. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μου συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έπειτα από 29 έτη θα παραχωρήσω τη θέση μου στη διάδοχό μου, Hanne Dahl, και δεν θα είμαι βουλευτής κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εποχής του σπαραγγιού τον Μάιο. Αντίο σπαράγγια, αλσατικό κρασί, τυρί Munster και θηριώδες περιοδεύον τσίρκο μεταξύ του Στρασβούργου και των Βρυξελλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής θα είναι η πέμπτη συνάντηση ανώτατων αξιωματούχων από τις δύο περιοχές. Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής θα εστιάσουν στις προτεραιότητες που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή: καταπολέμηση της φτώχειας, ανισότητα και διακρίσεις, αειφόρος ανάπτυξη, αλλαγή του κλίματος, περιβάλλον και ενέργεια.

Ως αντιπρόεδρος της EuroLat, θα ήθελα να μιλήσω για το περιβάλλον και, συγκεκριμένα, για θέματα που αφορούν το νερό. Έχω προετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίας για τη συνάντηση στη Λίμα, στο οποίο αναλύω την παρούσα κατάσταση αυτού του σημαντικού φυσικού πόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έγγραφο αξιολογώ επίσης τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λατινική Αμερική σε σχέση με τα θέματα που αφορούν το νερό, μέσω μιας έρευνας που περιλαμβάνει πολλά σχέδια στο πεδίο εφαρμογής αυτής της βοήθειας σε τομείς όπως ο εφοδιασμός με νερό και η υγιεινή, η ολοκληρωμένη διαχείριση, η έρευνα, η παρακολούθηση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Τέλος, επισημαίνω την ανάγκη για μια παγκόσμια προσέγγιση σε αυτό το θέμα, μέσω θεσμικών και νομοθετικών αλλαγών και καινοτομιών στον τομέα του νερού. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και οι κατάλληλες λύσεις για την απόρριψη των λυμάτων και την υγιεινή αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη δημόσια υγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φυσικά, και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στον κ. Bonde προσωπικά τα καλύτερα για το μέλλον. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ήταν κρίμα που θεώρησε ότι έπρεπε να επαναλάβει τις συχνές παρατηρήσεις του σχετικά με τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής συζήτησης για τη Λατινική Αμερική, επειδή το θέμα της Λατινικής Αμερικής είναι σημαντικό αυτό καθαυτό. Αυτό συνάγεται από τους αριθμούς που παρέθεσε ο κ. Schulz. Το ένα τρίτο των μελών των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει στη Λίμα. Οι δύο πλευρές συνολικά εκπροσωπούμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους και εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία, θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικά την ανάπτυξη του κόσμου. Υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, κυρίως σε σχέση με την Κίνα ή ακόμη και με άλλες χώρες, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

Η αλλαγή του κλίματος θα αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα και τα ψηφίσματα ορθώς αναφέρουν ότι οι φτωχοί είναι αυτοί που θα πληγούν σοβαρότερα από την αλλαγή του κλίματος. Μπορώ να μιλήσω εκ πείρας ως προς αυτό: προσωπικά συμμετέχω στις εργασίες ενός μικρού ΜΚΟ στην Κεντρική Αμερική, και τα όσα υπέστησαν οι άνθρωποι εκεί ως αποτέλεσμα του τυφώνα Mitch και του τυφώνα Stan αποτελούν μόνο μια μικρή πρόγευση του τι μπορούμε να περιμένουμε εάν δεν θέσουμε υπό έλεγχο την αλλαγή του κλίματος. Είναι θετικό το ότι συμφωνούμε εδώ σε τόσα πολλά θέματα.

Υπάρχουν ορισμένα θέματα, ωστόσο, στα οποία ακόμη δεν συμφωνούμε. Εδώ στο Σώμα, με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίσαμε υπέρ του να συμπεριληφθούν οι αεροπορικές μεταφορές στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Ο Αντιπρόεδρος Barrot το γνωρίζει και έχει αναφερθεί με πολύ επικριτικούς όρους στο συγκεκριμένο θέμα. Ο υπόλοιπος κόσμος επιχείρησε να εμποδίσει αυτήν την κίνηση μέσω της ΔΟΠΑ, και δυστυχώς αυτό συμπεριλαμβάνει και τη Λατινική Αμερική. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτησης στη Λίμα. Εάν επιθυμούμε να συνεργαστούμε προκειμένου να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει επίσης να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ορισμένα λόγια σχετικά με την Κούβα. Ο κ. Schulz ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιδιώξουμε την ίδια πολιτική με τον κ. Μπους, αλλά ποτέ δεν το πράξαμε αυτό. Ποτέ δεν εφαρμόσαμε το είδος των οικονομικών κυρώσεων –κυρώσεις που επηρεάζουν τον κουβανικό λαό– που έχει επιβάλει η Αμερική. Αυτό που πράξαμε, στο παρελθόν, είναι να θέσουμε ως προτεραιότητα το να διασφαλισθεί ότι οι εταίροι μας, η δημοκρατική αντιπολίτευση, συμμετέχει στον διάλογο.

Στον Oswaldo Payá και στο Damas de Blanco έχει απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάρωφ και δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στη συνήθη κατάσταση εάν το Damas de Blanco εξακολουθεί να μην μπορεί να το λάβει και, δεδομένου ότι συνέβη μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ορισμένοι από αυτούς συνελήφθησαν ξανά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους εταίρους μας στον διάλογο με την Κούβα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, θέλω να εκφράσω τη στήριξη μου προς τον πρόεδρο της Ομάδας μας και εκπρόσωπο όσον αφορά αυτό το θέμα, τον Martin Schulz. Κατά τη γνώμη μου, οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική είναι οι πιο σημαντικές μας σχέσεις και έχουν τις μεγαλύτερες μελλοντικές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των διαστάσεών τους, όπως έχει ήδη ειπωθεί εδώ, των κοινών αξιών μας στο πολυμερές σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και της εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής, η οποία παρουσιάζει οικονομική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας.

Είναι όλες δημοκρατικές χώρες, με εξαίρεση την Κούβα. Η σύνοδος κορυφής στη Λίμα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τις άλλες 49 χώρες να ζητήσουν από τις κουβανικές αρχές να αρχίσουν μια ειρηνική διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία μέσω του διαλόγου, και αποτελεί επίσης μια θαυμάσια ευκαιρία για να δημιουργηθεί μια ειλικρινής και βιώσιμη συμμαχία.

Τέλος, προκειμένου να αποφύγουμε να υποπέσουμε σε ορισμένους μάλλον χαρακτηριστικά ευρωπαϊκούς ρομαντικούς πειρασμούς όσον αφορά την τρομοκρατία ή τις οργανώσεις οι οποίες, όπως οι FARC, είναι τώρα αντάρτες που διακινούν ναρκωτικά, όχι τις ρομαντικές παραστρατιωτικές ομάδες της δεκαετίας του ’70, θα μπορούσαμε επίσης να τους ζητήσουμε να εγκαταλείψουν τη βία μια για πάντα, μονομερώς και άνευ όρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση στη Νικαράγουα. Η απαγόρευση της θεραπευτικής άμβλωσης, η οποία επιβλήθηκε νομοθετικά το 2006, είχε ήδη τραγικές συνέπειες για την υγεία των γυναικών, με όλα τα θύματα βιασμών, όπως ένα εννιάχρονο κορίτσι ή ένα παραπληγικό δωδεκάχρονο κορίτσι, να υποχρεούνται να φέρουν εις πέρας την εγκυμοσύνη τους, παρόλο που διακυβεύονταν οι ίδιες οι ζωές τους.

Επιπλέον, οι δικηγόροι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται οι ίδιοι σε ποινική έρευνα για υποκίνηση τρίτων σε εγκληματικές πράξεις, απλώς επειδή αμφισβητούν την ορθότητα αυτής της απάνθρωπης νομοθεσίας ή επειδή υπερασπίζονται τους γιατρούς. Αυτό είναι απαράδεκτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπη ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την πρόσβαση στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Αλλά, εάν θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αξίες τις οποίες θεωρούμε πραγματικά πολύτιμες, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τους εταίρους με τους οποίους συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι πολύ σημαντική. Από τη δεκαετία του ’60, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λατινική Αμερική και η περιοχή της Καραϊβικής οικοδομούν στενότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Η ΕΕ αποτελεί τώρα τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας προς τις χώρες αυτές, και η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής και της περιοχής της Καραϊβικής. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων της ΕΕ διατίθεται για σχέδια τα οποία προωθούν την κοινωνική συνοχή και καταπολεμούν τη φτώχεια. Ως πολιτικά δημοκρατικά όργανα συνεργαζόμαστε σε διάφορα θέματα αμοιβαίας σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: αντιμετώπιση της αυξανόμενης σημασίας των ενεργειακών και περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος μέσω των συνεδριάσεων της ΕΕ και της Ομάδας του Ρίο, συνεργασία σε πολλά σχέδια για την προώθηση της επίλυσης των συγκρούσεων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της καλής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εγκαθίδρυση ισχυρότερων δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των δύο συνασπισμών χωρών.

Οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί μας πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε σαφείς διαφορές. Πιστεύω ότι η ΕΕ έλαβε τη σωστή απόφαση όσον αφορά τις εισαγωγές βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία, και ότι όλες οι εισαγωγές τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον πρέπει να τηρούν πάντοτε τα ίδια ακριβή πρότυπα τα οποία ισχύουν για τους ευρωπαϊκούς τομείς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Πρέπει να υπάρχουν πάντοτε ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τις εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ –ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσής τους– και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω ήδη δηλώσει σε άλλη περίπτωση πόσο στρατηγικά σημαντικό είναι για την Ευρώπη να συνάψει μια ειδική εταιρική σχέση με τη Λατινική Αμερική, δεδομένου ότι έχουμε προφανώς κοινές αρχές, αξίες, πολιτισμό και συμφέροντα.

Σε μια προσπάθεια να προχωρήσουμε πέρα από τις πολλές περιττολογίες που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα, πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί στην προσεχή συνάντηση ότι είναι προς το συμφέρον των δύο ηπείρων να εντείνουν το εμπόριο των ημιτελών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, προς όφελος και των δύο εταίρων, χωρίς μια ασύμμετρη σχέση που τελικά θα οδηγήσει σε πλεονεκτική θέση άλλους πιθανούς εμπορικούς εταίρους.

Αυτό θα είναι ωφέλιμο και για τις δύο ηπείρους, πιστεύω, χάρη εν μέρει στο γεγονός ότι η προσέγγιση της Ευρώπης αδιαμφισβήτητα επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία προς την αειφόρο ανάπτυξη από ό,τι, για παράδειγμα, η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η αξιόλογη εμπειρία της Ευρώπης ως προς την κοινωνική οργάνωση και την ανάπτυξη μπορεί επίσης να συνεισφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στο διμερές εμπόριο. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία της EULAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) Τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα στη Λίμα τον Απρίλιο και τον Μάιο σε κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουν τη νότια διάσταση της διατλαντικής συνεργασίας. Είναι απαραίτητο η ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει χώρα σε μια σταθερή οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας, δεδομένων των πολυάριθμων στόχων που συνοδεύουν τις προσπάθειές μας, οι προσπάθειες αυτές να εστιάζουν κυρίως σε δύο καίριους στόχους. Πρώτον, στη στήριξη της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης – χαίρομαι που για αρκετά χρόνια τώρα η Λατινική Αμερική βιώνει μια οικονομική ανάπτυξη· δεύτερον, στην ενίσχυση της περιφερειακής και της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Νομίζω ότι η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει τώρα τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας. Συνεπώς, είμαι πεπεισμένος ότι η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί ουσιαστικά να εφαρμοσθεί στις προσπάθειες της ηπείρου τους να επιτευχθεί μια νέα ποιότητα στην περιφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης νέας δυναμικής. Πιστεύω ότι η λέξη δυναμική είναι πολύ κατάλληλη – γνωρίζουμε ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε η Mercosur στην αρχή και, στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Κυρίες και κύριοι, είχα την ευκαιρία να δω τους παγετώνες της Παταγονίας που εξαφανίζονται. Είναι μια διαδικασία πολύ γνωστή και στον ευρωπαϊκό Βορρά, και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ορισμένες απρόβλεπτες εξελίξεις και/ή συνέπειες από αυτά τα επιταχυνόμενα γεγονότα που θα απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερη συνεργασία και σημαντική αλληλεγγύη, και ευελπιστώ ότι η σύνοδος κορυφής στη Λίμα θα δώσει επίσης προσοχή σε αυτές τις πιθανές εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής υπήρξε επιτυχημένη. Διαθέτει τώρα το δικό της ιδιαίτερο πλαίσιο με τη δημιουργία της Ευρω-Λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία θα δώσει νέα ώθηση και κίνητρο. Θα έλεγα ότι πρόκειται για το πρώτο στάδιο στην ολοκλήρωση των μελών του κοινοβουλίου της Λατινικής Αμερικής και αυτού του Σώματος. Ευελπιστώ ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη και θα εγκρίνουμε την εν λόγω κοινή δήλωση, προκειμένου αυτή να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Δεν έχω πολύ χρόνο για να εκθέσω τους λόγους μου, γι’ αυτό θα υποστηρίξω αυτά που είπε ο πρόεδρος της πολιτικής μου Ομάδας, ο κ. Martin Schulz. Παρόλο που συμφωνώ απόλυτα μαζί του, θα πρέπει να αναφέρω απλώς ορισμένα ελάσσονα θέματα: το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων στην Κολομβία. Η Ευρώπη πρέπει να δεσμευθεί πλήρως ως προς το θέμα της Κολομβίας και να συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας σε αυτήν τη χώρα. Πρέπει επίσης να εξεύρει γρήγορα μια λύση προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας. Δεν έχει νόημα να συνεχισθεί η παρούσα κατάσταση. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με πνεύμα προόδου και συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Λατινική Αμερική έχει πολλές κοινές αρχές και αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα των στενών ιστορικών, ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών τους. Θα μπορούσαμε ακόμη και να πούμε ότι είμαστε φυσικοί εταίροι.

Η σύνοδος κορυφής στη Λίμα πρέπει να ενισχύσει τη διπεριφερειακή σύνδεσή μας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική σε όλους τους τομείς και να ενθαρρύνει τη συμφωνία να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις, από την αλλαγή του κλίματος έως το εμπόριο ναρκωτικών ή την τρομοκρατία.

Ένα από τα κύρια προβλήματα στη Λατινική Αμερική είναι η κοινωνική ανισότητα. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες ως προς αυτό, και ευελπιστώ ότι η ατζέντα της Λίμα για την εξάλειψη της φτώχειας είναι φιλόδοξη, παρόλο που προφανώς τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική βούληση των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων.

Ένας βασικός παράγοντας για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία διευκολύνεται από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις, ωστόσο, απαιτούν σταθερά νομικά πλαίσια, και θα ήθελα να δω μια προσπάθεια στη σύνοδο κορυφής στη Λίμα σχετικά με την ασφάλεια δικαίου. Οι ξένοι επενδυτές δεν πρέπει να απέχουν λόγω φόβου από τη Λατινική Αμερική, επειδή σε αυτήν την εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν θα δυσκολευθούν καθόλου να βρουν άλλες περιοχές για τις επενδύσεις τους.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι διπεριφερειακές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και με την Κοινότητα των Άνδεων πρέπει να επιταχυνθούν. Ευελπιστούμε ότι η σύνοδος κορυφής στη Λίμα θα συμβάλει επίσης στην άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur. Οι συμφωνίες με την Χιλή και το Μεξικό πρέπει να παράσχουν μια ώθηση. Εν προκειμένω, θα έλεγα ότι πρέπει να εξετάσουμε την αναβαθμίσουμε τη σύνδεση του Μεξικού με την ΕΕ σε στρατηγικό καθεστώς.

Με σκοπό την οικοδόμηση στενότερων ανθρώπινων και εκπαιδευτικών δεσμών, κυρίες και κύριοι, ευελπιστώ επίσης ότι η Λίμα θα ενθαρρύνει αυτό που είναι γνωστό ως χώρος ανώτατης εκπαίδευσης, κοινός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης, και ότι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και την αναγνώριση των σπουδών και των διπλωμάτων.

Αυτή η σύνοδος κορυφής πρέπει επίσης να εγκρίνει το Ευρω-Λατινοαμερικανικό Ίδρυμα, ένα είδος δεξαμενής σκέψης για την ανάπτυξη των διπεριφερειακών σχέσεων, και να παράσχει στη σχέση μας την απαραίτητη προβολή, δεδομένου ότι δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστή στην Ευρώπη.

Τέλος, ευελπιστώ ότι η σύνοδος κορυφής θα επιτύχει μια ανανεωμένη δέσμευση ως προς την πλουραλιστική δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την βαθύτατη έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που στηρίζουμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η έννοια του πολιτικού κρατουμένου, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς από τη Λατινική Αμερική, και από την Κούβα, και η βία κατά των αντιφρονούντων πρέπει να εκριζωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι σύνοδοι κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και στην ενίσχυση του προσανατολισμού της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των περιφερειών μας. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής στη Λίμα προσφέρει μια περαιτέρω ευκαιρία για να εμβαθύνουμε τον διάλογο σε θέματα καίριας σημασίας και για τις δύο περιοχές. Σημειώνω, συνεπώς, με ικανοποίηση ότι στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής θα βρίσκονται θέματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά το να διασφαλίσουμε τη συνεχή ευημερία των κοινωνιών μας και να συμβάλουμε στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Αφενός, η σύνοδος κορυφής θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, κυρίως τη φτώχεια, την ανισότητα, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική το 2007, το 36,5% του πληθυσμού της εν λόγω περιφέρειας ζει στη φτώχεια, ενώ το 13,5% ζει σε έσχατη φτώχεια. Οι αριθμοί έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να απαιτεί τη δέσμευση πολλών εταίρων: τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών.

Αφετέρου, τα θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια αποτελούν προκλήσεις που έχουν αυξανόμενες επιπτώσεις στο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι δύο ήπειροι. Αδιαμφισβήτητα, συνεπώς, πρέπει να καθορίσουμε κοινές προτεραιότητες και τρόπους συνεργασίας προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις επικείμενες αλλαγές. Ο συνδυασμός της οικονομικής ανάπτυξης με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ δύσκολη πρόκληση, ιδίως στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών και των οικονομιών που μεταλλάσσονται.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής υπερβαίνει τους δύο κύριους τομείς με τους οποίους θα ασχοληθεί η σύνοδος κορυφής στη Λίμα.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η δεύτερη τακτική σύνοδος της Ευρω-Λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί στη Λίμα στις παραμονές της συνόδου κορυφής. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σίγουρα θα ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των περιφερειών μας. Συνεπώς, αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα και την τελική δήλωση της πέμπτης συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις θα διεξαγάγουν διάλογο σχετικά με βασικά θέματα στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Η Małgorzata Handzlik μόλις ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό τα κοινοβούλια να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο σε αυτόν τον διηπειρωτικό διάλογο και να συμβάλουν στη διαδικασία.

Κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν ισχυρότερες επαφές μεταξύ των Ευρωπαίων και των λαών της Νότιας ή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες και οι τουρίστες, αλλά οι νέοι άνθρωποι, πάνω από όλα, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τους χρειαζόμαστε προκειμένου να οικοδομήσουμε πραγματικά καλύτερες σχέσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία με τα προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών μεταξύ των κρατών μελών, και αυτό το σύστημα πρέπει τώρα να εντατικοποιηθεί και στις σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Χρειαζόμαστε τους νέους ανθρώπους προκειμένου να βρούμε εφικτές και βιώσιμες λύσεις στο μέλλον σε πολλά από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Λατινική Αμερική είναι μια ήπειρος που μεταλλάσσεται. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση, και συγκεκριμένα υπήρξαν δύο σημαντικές αλλαγές τους τελευταίους μήνες ή τις τελευταίες εβδομάδες ή ημέρες.

Η πρώτη είναι η πολιτική της Κούβας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους πολίτες της από οικονομική και κοινωνική άποψη· η δεύτερη αλλαγή ήταν αποτέλεσμα των εκλογών στην Παραγουάη, που φαίνεται ότι προοιωνίζουν μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση.

Υπό το πρίσμα αυτών των καταστάσεων και αυτών των αλλαγών, με ποιον τρόπο αντέδρασαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή προκειμένου να λάβουν υπόψη αυτές τις αλλαγές και την πιθανότητα να επηρεάσουν τις δύο αυτές χώρες;

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις με τη σημαντική συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η δημογραφική κρίση της Ευρώπης δείχνει ότι πρέπει να εξετάσουμε εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τις νομικές διατάξεις που υπόσχονται μια σχετικά καλή συμφωνία παρά την αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής στήριξης προκειμένου να καταστεί δυνατή η τήρηση αυτών των υποσχέσεων. Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών εμπειριών των δύο ηπείρων ως προς αυτό, ίσως να αξίζει να συνεργασθούμε καθώς θα εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, παρόλο που συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και, συνεπώς, δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Τα κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης έχουν πρωταρχική σημασία για την επιτυχία αυτής της συνόδου κορυφής. Έχουν επίσης πρωταρχική σημασία για την επίτευξη των δύο βασικών στόχων, που είναι η ολοκλήρωση της Λατινικής Αμερικής και η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, με βάση τις αξίες που υπερασπίζεται το Σώμα και, συγκεκριμένα, τις αξίες που επισήμανε ο πρόεδρος της πολιτικής μου Ομάδας.

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τονίσω άλλη μία πτυχή, ότι δηλαδή αυτή η συνεργασία και η αποτελεσματικότητά της είναι σημαντικές όχι μόνο για τις δύο ηπείρους της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, αλλά επίσης, λόγω των αξιών που υπερασπίζονται αυτοί οι δύο συνασπισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο, για το παγκόσμιο πλαίσιο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, τα αποτελέσματα που δεν επιτεύχθηκαν με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, με την πολυμερή προσέγγιση και με την επιδίωξη των αξιών που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το ευρωπαϊκό σχέδιο μπορούν να επιτευχθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη παγκόσμια διάσταση είναι αυτή που, κατά τη γνώμη μου, δικαιολογεί μια μεγαλύτερη δέσμευση από όλους εμάς, και συγκεκριμένα από τα κοινοβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στη Λατινική Αμερική έχουν φέρει τις γυναίκες σε διπλά δύσκολη θέση: αφενός, από αυτές εξαρτάται κυρίως η οικονομική παραγωγή, ειδικά στο αγροτικό περιβάλλον.

Αφετέρου, είναι τα αγαπημένα θύματα του εξαναγκασμού σε μετεγκατάσταση και της αφαίρεσης περιουσιών, της σωματεμπορίας, της βίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και του δημόσιου ελέγχου όσον αφορά τις αναπαραγωγικές τους ικανότητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η προσέγγιση της διάστασης του φύλου δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά αναγκαία. Γι’ αυτόν τον λόγο, ζητούμε τη στήριξή σας για μια προφορική τροπολογία που θα στηρίξει την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Άκουσα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση σχετικά με τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην προετοιμασία και στη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής. Ο κ. Salafranca δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής πρέπει να προχωρήσει από τα λόγια στα έργα. Συμφωνώ απόλυτα· ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ δεν είναι απλώς συναντήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται εύγλωττες δηλώσεις και ανακοινώνονται μεγαλεπήβολα σχέδια αλλά δεν υλοποιούνται ποτέ. Οι συναντήσεις αυτές είναι συναντήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται δεσμεύσεις που όντως υλοποιούνται.

Εν προκειμένω, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα θέματα. H έκθεση σχετικά με τη διπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, την οποία παρουσίασε η κοινή προεδρία στην προηγούμενη, τέταρτη σύνοδο κορυφής στη Βιέννη, αποτελεί απόδειξη της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί έως τώρα στην πραγματική υλοποίηση των δεσμεύσεων που έγιναν. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τουλάχιστον 400 διπεριφερειακά μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έγιναν στη Γκουανταλαχάρα, καθώς και τον νέο κατάλογο που έχουμε προετοιμάσει όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έγιναν στη σύνοδο κορυφής στη Βιέννη το 2006. Ευελπιστούμε ότι η σύνοδος κορυφής στη Λίμα θα επιτύχει ένα περαιτέρω βήμα προς την αποδοχή και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε.

Ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων ο κ. Schulz, ο κ. Meyer-Pleite, ο κ. Liese, ο κ. dos Santos και αρκετοί άλλοι, δυστυχώς δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, έχουν αναφέρει το κουβανικό ζήτημα. Θα ήθελα να πω ότι η σύνοδος κορυφής στη Λίμα δεν θα είναι σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κούβας, ούτε θα είναι σύνοδος κορυφής για την Κούβα. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν εκφραστεί τόσες πολλές απόψεις, θα ήθελα να αναφέρω μόνο δύο σημαντικά θέματα.

Προς το παρόν, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η πολιτική του Συμβουλίου της ΕΕ και της Προεδρίας της ΕΕ, έναντι της Κούβας ρυθμίζεται κανονιστικά από τα ακόλουθα έγγραφα: την κοινή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2006 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του προηγούμενου έτους. Τα δύο έγγραφα αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα κράτη μέλη και για τη στάση τους προς την Κούβα, και επίσης για τις συνομιλίες τους σχετικά με την Κούβα με τρίτες χώρες. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο πυρήνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κούβα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τον Ιούνιο θα αποτελέσει μία ακόμη ευκαιρία να συζητήσουμε για την Κούβα. Θα ήθελα να πω ότι η σλοβενική Προεδρία καταβάλλει προσπάθειες για μια νέα κοινή πλατφόρμα που θα εγκριθεί σε αυτήν τη σύνοδο. Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχείς. Ωστόσο, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό δεν θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής στη Λίμα τον Μάιο, η οποία θα είναι μια συνάντηση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στο σύνολό τους.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι επιθυμία της σλοβενικής Προεδρίας είναι η σύνοδος κορυφής να παράσχει μια περαιτέρω ώθηση, ή για να παραφράσω τον κ. dos Santos, θα δημιουργήσει έναν νέο δυναμισμό στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και είμαι πεπεισμένος ότι με τέτοιου είδους συζητήσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Salafranca, μπορώ να πω ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστεί αυτή η σύνοδος κορυφής πραγματικά επιτυχής. Όπως επισήμανε ο κ. Schulz, και όπως ανέφερε ο υπουργός, η Λίμα πραγματικά πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία προκειμένου να δώσουμε μια ισχυρή ώθηση στις σχέσεις μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

Όπως έχετε τονίσει πολλοί από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κ. Schulz, έχουμε πολλές κοινές αξίες. Υπάρχει κοινή στήριξη για την πολυμερή προσέγγιση και μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, εάν επιθυμούμε η επιρροή μας να καταστεί αισθητή σε έναν βελτιωμένο παγκόσμιο οργανισμό. Εάν επιθυμούμε μεταρρυθμίσεις στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, αυτό θα το επιτύχουμε μόνο μέσω μιας αρκετά εκτεταμένης συμφωνίας μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία άλλη περιοχή στον κόσμο με την οποία να συνεργαζόμαστε τόσο στενά όσο με τη Λατινική Αμερική σε πολυμερές επίπεδο.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να απαντήσω εν συντομία σε μερικές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τους ομήρους. Προφανώς η Επιτροπή έχει στηρίξει συστηματικά όλες τις προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μια ανθρωπιστική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Επιτροπή είναι, φυσικά, πολύ ευαισθητοποιημένη ως προς τις ομιλίες οι οποίες έθιξαν αυτό το πρόβλημα.

Θα ήθελα να πω ορισμένα λόγια σχετικά με την Κούβα. Ασφαλώς, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός, η Κούβα δεν θα αποτελεί το κεντρικό θέμα σε αυτήν τη συνάντηση στη Λίμα, αλλά ωστόσο θα ήθελα να πω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την εποικοδομητική συμμετοχή. Δεν είμαστε υπέρ μιας πολιτικής απομόνωσης ή κυρώσεων. Ο Επίτροπος μας, ο κ. Louis Michel, βρέθηκε πρόσφατα στην Κούβα. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την Κούβα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αλλά προφανώς ο διάλογός μας με την Κούβα συμπεριλαμβάνει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιθυμούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε πρόοδο στις συμφωνίες σύνδεσης. Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε πρόοδο με τη Mercosur. Επίσης, θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το 2009 με την Κοινότητα των Άνδεων.

Θα μιλήσω σχετικά με ορισμένα θέματα που τέθηκαν σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το θέμα που έθιξε η κ. Belohorská, η πρόσβαση στο νερό, είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα αυτό έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο δήλωσης για τη σύνοδο κορυφής στη Λίμα. Η Επιτροπή στηρίζει τα σχέδια και τα προγράμματα που αφορούν την πρόσβαση στο νερό σε διάφορες χώρες.

Έχει επίσης αναφερθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις κατά την προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής στη Λίμα: το συνέδριο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, της ESOSOC, και το συνέδριο των ΜΚΟ, των μη οργανωμένων σωματείων. Η Επιτροπή έχει παράσχει οικονομική στήριξη σε αυτά τα συνέδρια και μια έκθεση σχετικά με αυτά θα παρουσιαστεί στη σύνοδο κορυφής στη Λίμα.

Έχει τεθεί το θέμα των τιμών των τροφίμων και είναι αλήθεια ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων σίγουρα θα επηρεάσει τη Λατινική Αμερική, όπου περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ήδη ζει στη φτώχεια. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ελ Σαλβαδόρ, οι άνθρωποι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φαγητό. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων προφανώς θα επηρεάσει σοβαρά τον πληθυσμό που είναι ήδη πολύ ευπαθής. Το ζήτημα αυτό, φυσικά, συνδέεται με τη στρατηγική για τα βιοκαύσιμα. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο σίγουρα αξίζει να συζητήσουμε.

Έχει αναφερθεί η θέση των γυναικών στη Λατινική Αμερική. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Λατινική Αμερική, ειδικά στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα. Έχουμε πλήρη επίγνωση της θέσης τους και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα. Είμαστε ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο του ως προς αυτό το θέμα.

Οι απαντήσεις μου δεν είναι πλήρεις, αλλά η συζήτηση υπήρξε πολύ ωφέλιμη και σίγουρα θα παράσχει διευκρινίσεις στη σύνοδο κορυφής στη Λίμα. Η σύνοδος κορυφής θα μας δώσει τη δυνατότητα να εντείνουμε τον διάλογο με την περιοχή και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας καλύτερα όσον αφορά τις σημαντικές διεθνείς προθεσμίες, ειδικά για το περιβάλλον. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις δημοκρατικές απαντήσεις στα διαρθρωτικά προβλήματα που ενέχει η κοινωνική συνοχή. Ασφαλώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διαφοροποιήσουν την προσέγγισή τους, ώστε να την προσαρμόσουν στα προβλήματα κάθε κράτους της περιοχής.

Τέλος, θα ήθελα να επικροτήσω το έργο της EuroLat. Η EuroLat, η Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, συγκροτήθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής στη Βιέννη το 2006. Έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στη συνεργασία με την περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοκρατική βούληση και στις δύο πλευρές. Εν προκειμένω, είμαστε σίγουροι ότι, με τους ειδικούς δεσμούς που έχει με την περιοχή μέσω της EuroLat, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενεργήσει αποφασιστικά προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής θα διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό στρατηγικό ρόλο.

Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που έχουν μιλήσει και παράσχει διευκρινίσεις κατά την προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής στη Λίμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Για την ολοκλήρωση της συζήτησης έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. (HU) Δεν είναι τυχαίο που τα τροπικά δάση της Λατινικής Αμερικής ονομάζονται οι πνεύμονες του κόσμου. Το κλίμα μας και μαζί με αυτό το μέλλον μας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρήσουμε την αρχική έκταση αυτών των ζωοφόρων τροπικών δασών στη Βραζιλία, στην Κολομβία, στον Ισημερινό, στη Βενεζουέλα και σε άλλες νοτιοαμερικανικές χώρες, μαζί με τη βιοποικιλότητά τους και τον πλούτο της πανίδας και της χλωρίδας τους. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και στην ορθή κλιματική πολιτική στη συνεργασία μας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η ακόρεστη απληστία για κέρδος, η εξαφάνιση των τροπικών δασών και η φύτευση καλλιεργειών για βιοκαύσιμα αντιβαίνουν στα θεμελιώδη συμφέροντα της ανθρωπότητας. Πρέπει, συνεπώς, να κινητοποιήσουμε τους φίλους μας στη Λατινική Αμερική προκειμένου να θέσουν τέρμα σε αυτές τις καταστροφικές ενέργειες. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε αυτούς τους αυθεντικούς φυσικούς πόρους, χωρίς να διαταράξουμε τις κοινότητες των αυτοχθόνων κατοίκων, είναι να αφήσουμε την κυριότητα της γης στους ανθρώπους στους οποίους ανήκει και να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν τον τρόπο ζωής τους. Απαραίτητο στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής μας και της πολιτικής στήριξης πρέπει να αποτελεί η αμοιβαία τήρηση των απαιτήσεων για την περιβαλλοντική προστασία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου