Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 23 април 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

3. Преговори между ЕС и САЩ относно освобождаването от визи (разискване)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca in discussione le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di esenzione del visto.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, predsedujoči Svetu. − Želel vas bi na kratko obvestiti o tem, kako potekajo razgovori glede "visa waiver" in glede ESTA. Najprej bi želel povedati, da je vprašanje vizumske politike za Evropsko skupnost izredno pomembno in da si od vstopa novih članic v Evropsko unijo tako Komisija kot tudi vsa predsedstva izredno prizadevajo, da bi vse države in vsi državljani imeli enake pogoje za vstopanje v Združene države Amerike in da bi seveda vsi bili na "visa waiver" programu. Ukinitev vizumov bi seveda pomenilo enakost vseh državljanov Evropske unije.

ZDA so v letošnjem letu začele z določenimi postopki, dogovori, in odprle vrata za vstop v "visa waiver" program. Začeli so izključno bilateralne pogovore in tukaj je prišlo do nekaterih nerazumevanj, nekaterih poglobljenih razgovorov, ki smo jih razčiščevali kot predsedstvo skupaj s Komisijo v začetku tega leta ter se dogovorili na večih sestankih za dvotirni sistem sodelovanja na tem področju. Takšen sistem smo potrdili tudi na srečanju trojke EU–ZDA 12. marca v Sloveniji.

Dvojni sistem pomeni to, da dobi Komisija mandat za pogajanja in dogovore z Združenimi državami Amerike v zvezi z zadevami, ki so stvar Skupnosti, in hkrati se lahko države na bilateralnem nivoju pogovarjajo o zadevah, ki so v pristojnosti držav članic. Na zadnjem Svetu za notranje zadeve 18. aprila je Svet izglasoval tudi mandat Komisiji, tako da sedaj Komisija lahko prične s takšnimi pogovori. Želimo si transparentnost tega dvotirnega sodelovanja. Nekatere države članice so začele na bilateralnem nivoju že z začetnimi pogovori, kakšni bi bili ti sporazumi, vendar še niso v pisni obliki in pričakujemo transparentnost tako od držav članic kot s strani Komisije, tako da bomo lahko na tem nivoju delovali.

Če se dotaknem elektronske avtorizacije potovanj, moram reči, da smo imeli že nekaj razgovor v zvezi s tem. Izvajamo tako imenovane "exploratory talks" skupaj s Komisijo in z ameriško stranjo. Do sedaj, po podatkih, ki jih imamo do sedaj, je vidno, da Združene države Amerike od potnikov ne bodo zahtevale nobenih drugih podatkov, kot jih že sedaj potniki prostovoljno izpolnjujejo na letih v Združene države Amerike na tako imenovanem formularju rimska ena do štiriindevetdeset, ki je bele oziroma zelene barve za tiste, ki imajo vizni sistem. To je izredno pomembno.

V sedanjih pogovorih smo tudi ugotovili in dogovorjeno je, da bodo ta preverjanja brezplačna in da bodo, ko bo enkrat avtorizacija izdana, trajala dve leti. V bistvu gre zato, da naj bi v bodoče, ko bi ta sistem bil vzpostavljen, državljani preko interneta pošiljali te iste podatke oblastem Združenih držav Amerike in bi jih seveda potem na tak način, kot sedaj Združene države Amerike obravnavajo te sedanje podatke, obravnavali tudi v bodoče.

Obstaja še eno področje, na katerem je seveda treba posebej nekaj povedati, to so pogovori z Združenimi državami Amerike, povezanimi s skupino strokovnjakov na visoki ravni glede zaščite osebnih podatkov. Do sedaj smo se uspeli pogovoriti o dvanajstih načelih in ugotovili, da so enaka. Eno načelo je še odprto. Upamo, da bomo lahko do konca junija prišli do točke, kjer bomo ugotovili, da bi bilo možno nadaljevati pogovore in dati nek drugačen mandat tej skupini, ki bi začela s pripravo pogovorov za možno sklenitev okvirnega sporazuma z Združenimi državami Amerike na tem področju.

Zakaj si želimo ta okvirni sporazum? Prvič, želimo slediti resolucije Evropskega parlamenta iz decembra lani, kjer je bilo posebej izraženo, da bi bilo dobro sprejeti takšen sporazum, in seveda menimo, da je možnost pogajanj in možnost dogovora v takšnem krovnem sporazumu možna samo po principih in po sprejetju lizbonske pogodbe, se pravi skupaj s Parlamentom, skupaj s Svetom in skupaj s Komisijo. Samo konsenz med vsemi tremi organi nam bo omogočil to, da bomo lahko dosegli skupna načela in skupne principe delovanja. Hkrati pa seveda, ko bomo imeli tak krovni sporazum, se bomo še vedno posebej odločali za kakršno koli izmenjavo podatkov, od primera do primera. Ne bo možno, da bi ta sporazum pokril vsa nadaljnja. Namreč sedanja situacija je takšna, da se pri vsakem sporazumu, pri vsakem dogovarjanju ta načela ponovno in ponovno odpirajo in pogajajo. Če bi imeli takšna skupna načela, na katerih bi potem temeljili, bi bili konkretni dogovori in konkretni sporazumi seveda v veliko boljši poziciji. Gospod predsednik, toliko na kratko.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Monsieur le Ministre Dragutin Mate, Mesdames, Messieurs les députés, la troïka ministérielle Union européenne-États-Unis "Justice, liberté et sécurité", à laquelle M. Mate et le vice-président Franco Frattini, ont participé en mars, a été une très bonne occasion d'examiner certaines questions importantes avec nos homologues américains.

Nous avons fait un pas dans la bonne direction en adoptant la déclaration ministérielle sur l'approche à suivre pour la mise en place de la nouvelle législation américaine sur l'exemption des visas. Cette législation exige la conclusion d'accords, dans le domaine de la sécurité, avec les pays qui sont ou seront membres du Visa Waiver Programme. Les États-Unis ont pris acte de l'approche à deux volets nécessaire dans le cas de l'Union européenne, où les compétences dans ce domaine sont partagées entre la Communauté et les États membres. Les matières relevant de la compétence nationale seront examinées avec les autorités nationales, les matières relevant du ressort de l'Union seront examinées avec les autorités européennes. Les négociateurs américains ont en outre souscrit à l'objectif commun d'assurer des voyages sûrs, sans visa, entre l'Union européenne et les États-Unis dès que possible.

Pour atteindre cet objectif, la Commission a proposé au Conseil le mandat qui l'autoriserait à entamer les négociations avec les États-Unis. Je remercie le ministre Dragutin Mate, qui présidait le Conseil "Justice et affaires intérieures" ce 18 avril, car ce Conseil, grâce à un très large consensus, a bien voulu confier à la Commission ce mandat, ce qui est une preuve de notre volonté commune de travailler et de procéder de façon unifiée, ce qui est évidemment plus efficace.

La Commission va maintenant engager les négociations au plus tôt. Nous sommes déjà entrés en contact avec les autorités américaines. Il faut avancer rapidement avec les États-Unis sur les conditions du programme d'exemption de visa, qui relève de la compétence communautaire, tout en préservant les droits et libertés de nos citoyens afin d'assurer que les États membres pourront y avoir accès dans les meilleurs délais. Nous entendons veiller particulièrement à ce que tout accord entre la Communauté et les État-Unis soit fondé sur le principe de réciprocité, sur le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles, y compris la protection des données et le droit à la vie privée.

Dans le cadre de ces négociations, comme vient de le dire le ministre Mate, nous discuterons aussi du système d'autorisation électronique de voyage. Les passagers se rendant aux États-Unis en avion ou en bateau, au titre du programme d'exemption de visa, devront répondre en ligne, avant leur départ, à un certain nombre de questions. Et, en conséquence, une autorisation électronique de voyage leur sera délivrée. Je précise que le système fonctionne déjà entre l'Union européenne et l'Australie. Les États-Unis nous ont fourni, à plusieurs occasions, des informations sur les modalités de mise en œuvre de l'ESTA, le système d'autorisation électronique de voyage, notamment, Monsieur le Ministre, à l'occasion de la vidéo-conférence que nous avons eue avec le secrétaire Chertoff.

Évidemment, il faudra encore obtenir d'autres éclaircissements et le ministre Mate et moi-même aborderons à nouveau ces questions avec M. Chertoff lorsqu'il viendra à Bruxelles à la mi-mai. Dans tout cela, nous devons maintenir la solidarité entre les États membres. L'approche en deux volets, sur deux rails, ne fonctionnera de manière efficace que si les États négocient avec les États-Unis en toute transparence. Les États-Unis devraient soumettre bientôt les modalités de mise en œuvre des protocoles d'accord avec les États membres, qui ont déjà signé des accords. Car ces protocoles de mise en œuvre sont évidemment essentiels et il nous reviendra de les évaluer.

Je conclus. En association étroite avec la Présidence, la Commission va poursuivre son dialogue engagé déjà de longue date avec les autorités américaines. Les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, à cet égard, exigent un partenariat confiant et indispensable. La sécurité des citoyens ne peut être assurée que par une action conjointe, qui préserve les droits fondamentaux. L'adoption du mandat de négociation est, je crois, le meilleur compromis possible. Cela laisse une marge aux États membres pour négocier avec les États-Unis sur les sujets qui relèvent de leur prérogative, par exemple la coopération et l'échange d'informations entre les services de renseignement, mais il nous revient à nous, évidemment, de faire en sorte que les voyages aux États-Unis se fassent sans visa pour tous les citoyens de l'Union. L'extension du programme d'exemption de visa suscite des critiques au Congrès américain, mais je crois qu'avec l'appui du Parlement européen, et avec vous, Monsieur le Ministre, nous pourrons soutenir la position de l'Union européenne, qui veut être ferme sur l'égalité de traitement à l'égard de tous ses citoyens.

Voilà ce que je peux dire au Parlement ce matin, en me préparant à écouter maintenant attentivement vos différentes interventions, qui seront de nature à éclairer nos négociations à venir.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Bardzo cieszy mnie inicjatywa Rady i Komisji, która prowadzi do ustalenia jasnych i przejrzystych zasad ramowych dla bilateralnych umów o ruchu bezwizowym pomiędzy państwami Unii, a Stanami Zjednoczonymi.

Na początku tego roku niektóre zniecierpliwione państwa rozpoczęły własne, nieuzgodnione z Unią negocjacje ze Stanami. Inne jednak postanowiły poczekać na uregulowanie zasad w ramach Unii wiedząc, że będą miały mocniejszą pozycję, kiedy za nimi stoi cała Unia Europejska. Dzisiaj Stany Zjednoczone dostały wyraźny sygnał – nie można wywierać presji, aby poszczególne państwa łamały zasady wspólnotowe, choćby w tak drażliwych sprawach jak ujawnienie danych o ruchu pasażerskim, które wykraczają poza unijne ustalenia. Ważnym jest to, że teraz poszczególne państwa mogą indywidualnie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi. To przecież one mają największą mobilizację, aby doprowadzić do możliwości ruchu bezwizowego dla swoich obywateli. Muszą one jednak pamiętać o wspólnie wypracowanej pozycji opartej na zasadzie wzajemności i o obowiązku informowania Komisji o przebiegu negocjacji.

Teraz w dużej mierze piłka leży po stronie Stanów Zjednoczonych. Apeluję, aby Stany poważnie zastanowiły się nad kryteriami, które stanowią podstawę do przyznania wizy dla obywateli wschodniej części Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście tak wielu z nich to potencjalnie nielegalni imigranci, którzy nie wyjadą ze Stanów po upływie terminu wizy? Bo to raczej ten czynnik, a nie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa jest podstawą odmów przytłaczającej większości wniosków wizowych. Przecież Wschodnia Europa nie jest wylęgarnią dla fundamentalistycznych grup islamskich terrorystów. Czynniki ekonomiczne, które w przeszłości skłaniały obywateli Wschodniej Europy do nielegalnych pobytów w Stanach w celach zarobkowych, uległy drastycznym zmianom. Począwszy od czasów wejścia do Unii obywatele ci mają możliwości legalnej pracy w starej Europie. Mogą tam pracować bez łamania prawa i bez lęku przez służbami imigracyjnymi.

W świetle tych zmian stanowisko Stanów na „nie” jest coraz mniej zrozumiałe dla tych obywateli i kreuje zły wizerunek dla Stanów i dlatego zarówno w interesie Stanów jest szybka konkluzja negocjacji, aby wizy dla obywateli Unii przeszły do historii.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, a nome del gruppo PSE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto il Presidente del Consiglio e il Commissario. Salutiamo come gruppo l'approvazione da parte del Consiglio di un mandato negoziale che permetterà alla Commissione di negoziare finalmente l'inclusione di tutti gli Stati membri, ripeto tutti gli Stati membri, il nuovo programma Visa Weaver così come è stato modificato lo scorso anno al Congresso americano.

Allo stesso tempo noi vorremmo esprimere il nostro rammarico per la scelta del governo di Washington, che aveva avviato negoziati bilaterali con i paesi di recente adesione all'Unione europea, una scelta che non è condivisibile sul piano del merito e sul piano del metodo.

Il nostro gruppo ritiene che gli Stati Uniti siano un partner essenziale nella lotta contro il terrorismo, ma allo stesso tempo crediamo che il governo americano debba rispettare la soggettività politica dell'Unione europea e le sue competenze, così come sono fissate nei nostri trattati. Se mi permette, Commissario, lo stesso richiamo andrebbe rivolto anche agli Stati membri dell'Unione europea: sono loro gli interpreti e i custodi di questa soggettività europea.

Vale la pena ricordare, come lei fa fatto, che la politica dei visti, così come la politica di asilo e di lotta all'immigrazione illegale, sono materie di competenza della Comunità europea ed è importante avere sancito attraverso linee rosse del Consiglio questo mandato negoziale che nessun accordo bilaterale può essere negoziato tra un paese membro e gli Stati Uniti su materie di competenza europea, soprattutto quando tali accordi prevedono l'accesso delle autorità americane a banche dati dell'Unione europea.

Alla Commissione chiediamo adesso di lavorare per un accordo, una soluzione globale che preveda l'esenzione del visto per i cittadini di tutti i paesi europei in condizioni di pari dignità e soprattutto di reciprocità.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, dit mandaat is erg welkom en we verwachten dan nu ook resultaten. Ik vraag me overigens af waarom het in de afgelopen jaren niet is gelukt en waarom het nu wel kan. Laten we hopen dat het kan.

Verder verwelkom ik ook de woorden van de heer Mate, dat de vrijstelling van visumplicht moet gelden voor alle burgers van de Europese Unie en niet voor alle lidstaten - en dat is nogal een verschil. In dit verband wil ik graag ook even aandacht vragen voor het inreisverbod in de Verenigde Staten voor mensen met HIV. Ik hoop dat u zich ook sterk zult maken voor het opheffen van dat inreisverbod. Verder wil ik graag weten wat u vindt van de uitspraken van de heer Chertoff in de Washington Post van deze week, waarin hij zegt dat het nemen van vingerafdrukken door luchtvaartmaatschappijen een voorwaarde zal zijn voor het verlenen van vrijstelling van visumplicht. Dat is een heel nieuw element en ik zou graag willen weten wat u daarvan vindt.

Vervolgens komen we op PNR. Als de eisen van de Amerikanen met betrekking tot PNR verder gaan dan wat nu is geregeld in het EU/VS-verdrag - wat overigens nog niet is geratificeerd - betekent dat dan dat het verdrag daarmee ook meteen komt te vervallen? Wat dat betreft moeten we weten wat er in de uitvoeringsprotocollen staat en ik vraag me eigenlijk af waarom we daar nog geen informatie over hebben. Ik vind dat een rare situatie.

Dan het elektronisch systeem van reisvergunningen en de bescherming van persoonsgegevens. Ik ben eigenlijk nog niet helemaal gerustgesteld dat dat goed is geregeld. De twaalf principes die we inmiddels hebben gezien, zijn natuurlijk goed. Maar net als bij de regeling in de derde pijler - het kaderbesluit voor de Europese Unie zelf - zit het probleem niet in de principes, maar juist in de lange rij van uitzonderingen daarop. Wat dat betreft wil ik garanties, niet alleen maar principes. Ik wil ook weten hoe dat in de praktijk zal werken voordat wij toestemming geven om ieders gegevens zomaar aan andere landen te geven.

Dan over de democratische legitimiteit hiervan. Hoe gaat u democratische controle garanderen? Ik vind het voorstel van een comité van deskundigen eigenlijk noch democratisch noch transparant. Ik vind dit nu typisch een zaak voor parlementaire controle.

Ten slotte hoop ik dat Commissie en Raad hun les geleerd hebben, namelijk dat we als Europese Unie veel sterker staan als we verenigd zijn en niet verdeeld, en als we bovendien dit soort zaken in de openbaarheid regelen met de parlementaire steun van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Bardzo chciałbym podziękować Komisji za wszystkie wysiłki na rzecz równego traktowania obywateli Unii Europejskiej na granicy amerykańskiej. Myślę jednak, że sprawa negocjacji w sprawie zniesienia wiz do USA bardzo dobrze pokazuje ograniczenia Unii Europejskiej.

Przy całym poparciu dla Komisji Europejskiej, w szczególności ze strony krajów, które przystąpiły do Unii w roku 2004 i w roku 2007, spotkaliśmy się z porażką tych rozmów. Ameryka będzie podpisywała bilateralne porozumienia wizowe z każdym państwem członkowskim po kolei, po spełnieniu tylko i wyłącznie kryteriów prawa amerykańskiego w tym zakresie. Jak widać Komisji jest łatwo ograniczyć – czasem traktatowo, czasem przez praktykę – kompetencje państw członkowskich. Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi. Mimo tak dużego poparcia dla prawa Komisji do wyłącznej reprezentacji niektóre państwa członkowskie zdecydowały się na osobne negocjacje. Mimo że nie ma wśród tych krajów mojego państwa, zupełnie się tym państwom nie dziwię.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όσα μας είπατε δεν είναι αρκετά και δεν είναι πειστικά για το Ευρωκοινοβούλιο. Η επιλογή των ΗΠΑ να υπογράφουν χωριστές συμφωνίες για ένα θέμα κοινοτικής αρμοδιότητας είναι προσβολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει έτσι να ειπωθεί. Η επιλογή της κυβέρνησης της Τσεχίας να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, αποτελεί παραβίαση κοινοτικής αρμοδιότητας. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να δίνει προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών στους αμερικανούς, ή όποιους άλλους, χωρίς έλεγχο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα απ' αυτά που έχει η PNR.

Γι' αυτό, θα ήθελα να σημειώσετε το εξής, κύριοι του Συμβουλίου: δεν είναι μόνο τα νέα κράτη μέλη. Η Ελλάδα, ενώ είναι ένα από τα 15 πρώτα κράτη μέλη της ΕΕ, ο έλληνας πολίτης χρειάζεται ακόμα βίζα για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Αλλά, με μια ενιαία αντιμετώπιση που να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών - και θέλω αυτό να το συμπεριλάβετε στην τελική σας τοποθέτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – Dámy a pánové, zastupuji v tomto Parlamentu právě zmíněné občany České republiky, která iniciovala dvoustranná vyjednávání některých členských zemích o vízech se Spojenými státy. Chci se důrazně ohradit proti neoprávněné kritice Evropské komise na adresu zahraniční politiky své země. Komise tak arogantně překročila své faktické pravomoci a potlačila i princip subsidiarity a rovnosti členů Unie. Chci také připomenout, že Česká republika dvoustranným jednáním o vízech jen reagovala na nulové výsledky Komise v oblasti odstraňování amerických víz pro nové členské země. Dámy a pánové, Komise by si měla uvědomit, že je sice vysoce postaveným úřednickým sborem, ale že je v řadě oblastí podřízena politické vůli jak tohoto Parlamentu, tak i jednotlivých členských států.

A na závěr, pokud chce být Evropská komise v souvislosti s americkými vízy arbitrem unijní letecké bezpečnosti, neměla by kárat ty země, které se snaží cestou výměny informací překazit záměry teroristů, naopak, kritizovat by měla ty státy, které bez zábran jednají například s představiteli Libye nebo Hamásem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhor Presidente, Senhor Ministro Mate, Senhor Vice-Presidente Barrot, caras e caros Colegas, já exprimi nesta Casa, no passado dia 10 de Março, os meus receios sobre esta questão. Considerei e continuo a considerar que os Estados Unidos optaram por uma estratégia de dividir para reinar ao propor acordos bilaterais no âmbito do seu Visa Waiver Program. Infelizmente, vários Estados-Membros não conseguiram resistir à tentação de tentar avançar mais rapidamente, esquecendo-se de que a política comum de vistos faz, indubitavelmente, parte da competência comunitária, da mesma forma que estão obrigados a respeitar o princípio da solidariedade consagrado no Tratado.

Quando estes Estados-Membros aderiram à União Europeia comprometeram-se a respeitar todo o acervo comunitário, tendo aceitado partilhar a sua soberania em matérias comuns onde deve prevalecer uma abordagem europeia. A assinatura destes acordos bilaterais abriu, assim, um precedente totalmente contrário ao espírito que tem estado na base da construção europeia.

Felicito o Conselho pelo mandato negocial que conferiu à Comissão no dia 18 de Abril. Temos de evitar que este processo se traduza no enfraquecimento da posição negocial europeia. Defendi, em Março, que teria sido preferível optar pelo congelamento dos acordos bilaterais até à conclusão das negociações entre a Comissão e os Estados Unidos. Apelo à Comissão, Sr. Comissário Barrot, para que não transija em matéria de interesse comum, apelo para que mantenha um escrutínio firme sobre as iniciativas de cada Estado-Membro, para que não hesite em recorrer ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em caso de violação do Direito comunitário e, sobretudo, para manter este Parlamento informado da evolução da situação e do nível de solidariedade, ou da falta dela, manifestada pelos diferentes Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, nous sommes satisfaits que le Conseil ait enfin mandaté la Commission européenne pour négocier avec les États-Unis afin d'inclure les douze pays qui en étaient actuellement exclus dans le programme d'exemption des visas.

Il est également positif que cette négociation voit en parallèle l'ouverture des négociations au système d'autorisation électronique de voyage et l'échange des données. Mais ce mandat permettra-t-il vraiment d'enrayer les négociations bilatérales pour privilégier une réelle approche européenne? Nous le souhaitons.

Je rappelle à nouveau que, sur l'exemption des visas et sur toute négociation d'échanges des données avec les États-Unis, comme le PNR, aucune négociation bilatérale n'est acceptable et que seuls des accords à l'échelle de l'Union européenne peuvent être envisagés.

Ce mandat de négociation prévoit-il également un accord global sur la protection des données personnelles? Là est ma question; parce que la législation américaine continue d'exclure les Européens et ne les protège pas. Enfin, je tiens à rappeler que le SIS et le VIS ont été mis en place pour des finalités précises, et que le fait d'ouvrir l'accès aux données de ces systèmes à des pays tiers violerait les principes de finalité et de proportionnalité. Donc, nous comptons sur vous.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, quelques réflexions en style télégraphique.

D'abord, je veux saluer les efforts de la présidence de la Commission et ceux des États membres qui ont permis d'aboutir, ce 18 avril, à l'approbation d'un véritable mandat de négociation. Dans un dossier qui avait été abordé en ordre dispersé et, je dirais, géré de manière calamiteuse, ces derniers temps, c'est une bonne nouvelle pour tous les citoyens européens.

Je veux mentionner cependant deux problèmes qui ont déjà été abordés par le commissaire. Il n'est pas normal, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, que les protocoles de mise en œuvre, les soi-disant "Implementig Arrangements" négociés entre certains États membres et les USA échappent actuellement à toute transparence. Si cela n'est pas étonnant de la part des États-Unis, c'est inacceptable de la part des États membres. Je m'adresse, en particulier, à la Tchéquie qui est appelée à prendre bientôt la présidence de l'Union et qui devrait donner l'exemple. Si le mandat de négociation comporte des dispositions très claires en matière de protection des données, je reste convaincu que, dans cette matière sensible, seul un véritable accord transatlantique, et pas seulement la définition de douze principes, un véritable accord transatlantique, idéalement, à mes yeux, chapeauté par une autorité commune de protection des données, est de nature à répondre aux exigences des deux parties, et en particulier, aux nôtres.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – Paldies, prezident! Izmantojot izdevību, vēlos izteikt atzinību Eiropas Komisijai par jauno dalībvalstu interešu pārstāvību sarunās ar ASV par bezvīzu programmu ieviešanu. Komisija šo jautājumu pastāvīgi ir uzturējusi savā dienas kārtībā. Pēc Eiropas Savienības un ASV marta sarunām ar gandarījumu var secināt, ka sekmīgi izdevies likvidēt iespējamās konfliktsituācijas, atsevišķām dalībvalstīm uzsākot divpusējās bezvīzu programmu ieviešanas sarunas ar ASV. Jo, kā zināms, ASV ir paturējusi spēkā pozīciju, ka tā atceļ vīzu režīmu tikai divpusējās sarunās ar katru konkrētu dalībvalsti. Tāpēc apsveicami ir Eiropas Savienības un ASV marta sanāksmes rezultāti, kurā panākta vienošanās par tā saukto twin - track pieeju. Patreizējā situācijā tā ir uzlūkojama kā ideāls risinājums, kas likvidē iespējamās konfliktējošās politikas. Dalībvalstis, kas pašreiz ir sarunu procesā ar ASV par bezvīzu programmu ieviešanu, ir ļoti ieinteresētas, lai līdz šī gada jūnijam izdotos realizēt marta sanāksmē panākto vienošanos ar ASV par elektronisko ceļošanas autorizācijas sistēmu, un tās ieviešanas koordinēšanu ar plānoto Eiropas Savienības sistēmu. Šīm dalībvalstīm kavēšanās nozīmētu bezvīzu programmas ar ASV ieviešanas paildzināšanos. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). – Vážení přítomní, kolegové, i moji voliči v České republice sdílejí obavy, jestli je v proklamovaném zájmu boje s terorismem únosná míra osobních údajů a informací požadovaných Spojenými státy pro udělení víz. Zároveň chci připomenout, že Evropská unie nebyla dostatečně aktivní při prosazování oprávněných zájmů svých nových členských států v otázce bezvízového styku s USA. Obava nezkomplikovat vízové vztahy i pro původní členské země Unie jen nahrála individuálním snahám české reprezentace.

Navíc, i když to vláda v Praze popírá, je tu až příliš nápadná časová shoda ochoty USA zrušit víza pro naše občany a zároveň snaha získat souhlas české strany k umístění protiraketové radarové základny. Že to je náhoda tzv. čirá a ochota české vlády nezůstává bez vstřícných gest USA, to je patrné. Logické je pak podezření z politického obchodu se suverenitou země.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Voorzitter, heel deze discussie over visavrijstellingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie begint stilaan hallucinante trekjes aan te nemen. Een aantal nieuwe lidstaten is erin geslaagd om een bilateraal akkoord te sluiten met de Verenigde Staten. Het was voor hen sneller en blijkbaar ook gemakkelijker dan te wachten tot er een globaal akkoord komt met de volledige Europese Unie. Amerika koppelt een aantal voorwaarden aan de vrijstelling van visa in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Waar is het probleem?

Het sluiten van visa-akkoorden is een Europese bevoegdheid, zeggen de Eurofederalisten. In een vorig debat over deze kwestie verklaarde een collega van de PPE-DE dat de zogenaamde Europese solidariteit moet primeren en dat men dat dan maar moet gaan uitleggen aan de bevolking van de betrokken lidstaten die daar het slachtoffer van zijn. De ideologie moet blijkbaar primeren op de werkelijkheid. Het is de bevoegdheid van de lidstaten en het moet de bevoegdheid van de lidstaten blijven om zelf te bepalen wie hun grondgebied binnenkomt en onder welke voorwaarden. En het visumbeleid is daar een essentieel onderdeel van.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – Grazzi Sur President. It-tneħħija tal-viża għal vjaġġar lejn l-Istati Uniti hija prijorità importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna u nagħmlu ħażin jekk naħsbu li mhix. Hija prijorità importanti għax vjaġġar bla viża huwa aktar faċli u huwa wkoll irħas - għal min jivvjaġġa. U hija importanti wkoll għax ma nistgħux nibqgħu aktar fis-sitwazzjoni inġusta fejn nofs il-pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea m’għandhomx bżonn viża filwaqt li n-nofs l-ieħor għandhom bżonn viża biex jivvjaġġaw lejn l-Istati Uniti. Trid tkun f’pożizzjoni li għandek bżonn viża biex tmur lejn l-Istati Uniti biex tapprezza tassew kemm hija importanti t-tneħħija tagħha. Għaldaqstant, kull sforz, jiġi minn fejn jiġi, biex titneħħa l-viża huwa sforz tajjeb, pożittiv u ta’ min jappoġġjah, u mhux jikkritikah. L-importanti mhux min jirnexxielu jneħħi l-viża għat-tnax il-pajjiż li għad għandhom bżonnha. L-importanti huwa li titneħħa. Għaldaqstant jeħtieġ tieqaf il-logħba tat-tfal bejn il-Kummissjoni u l-pajjiżi Membri dwar min għandu l-kompetenza biex jinnegozjaw ma’ l-Istati Uniti. Lil hinn mil-legaliżmi hemm realtà waħda - ir-realtà hi li l-Istati Uniti għandha rabtiet antiki u b’saħħithom fuq bażi bilaterali mal-pajjiżi Membri u huwa ovvju li din se titkellem magħhom direttament. Min-naħa l-oħra huwa wkoll ċar li l-Kummissjoni għandha rwol, iva għandha rwol biex tkompli żżid il-pressjoni fid-direzzjoni tajba. Iżda fl-istess ħin kulħadd jaf li l-Istati Uniti s’issa preferiet titkellem mal-pajjiżi individwali, u fil-fatt il-Kummissjoni waħedha għadha ma waslitx. Għaldaqstant, l-importanti mhux li noqgħodu nargumentaw dwar min għandu dritt jinnegozja, għax b’hekk inkunu qed nintilfu u ninqasmu flok nissaħħew. Għalhekk jien favur it-‘twin track approach’, l-importanti huwa li nappoġġjaw lil xulxin biex il-viża titneħħa, titneħħa llum qabel għada u titneħħa għaċ-ċittadini kollha ta’ l-Unjoni Ewropea.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με το λεγόμενο Two Track Approach που μας παρουσιάσατε, για το προνόμιο της απαλλαγής από τη βίζα, η Αμερική θα νομιμοποιείται πλέον να απαιτεί από την Ελλάδα και από τα νέα κράτη μέλη -και μάλιστα με τη "βούλα της Ευρώπης"- να της δώσουν ακόμα περισσότερα ευαίσθητα δεδομένα επιβατών απ' ό,τι απαιτούνται θεωρητικά για όλους από το PNR, αλλά και απευθείας πρόσβαση ακόμα και στα ποινικά μητρώα των πολιτών τους. Και εσείς απαντάτε ότι αυτό δεν αποτελεί κοινοτική δικαιοδοσία και ας κάνει το κάθε κράτος μέλος ό,τι θέλει. Αφήνετε, δηλαδή, εκτεθειμένα τα μισά κράτη μέλη σε ωμό εκβιασμό για την παράδοση προσωπικών δεδομένων, που η Αμερική δεν απαιτεί από τα άλλα μισά κράτη μέλη. Το ανέφερε, άλλωστε -πιο εύσχημα, αλλά και πιο κυνικά- ο αρμόδιος υφυπουργός της Αμερικής, κύριος Rosenwhite στη Γερουσία τους στις 28 Φεβρουαρίου. Είπε:

‘The eight aspirant countries [...] have strong incentives to commit to implementing the full suite of security standards’.

Με άλλα λόγια, "φλέγονται" για τη βίζα και έτσι μπορούμε να τους πιέσουμε να δεχθούν τα πάντα!

Όμως, κύριε Επίτροπε, το γράμμα και το πνεύμα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της Ευρώπης δεν απαιτεί απλώς να δίδεται το καθεστώς βίζας -ή μη βίζας- ίδια σε όλους, αλλά να δίδεται σε όλους τους πολίτες και με τους ίδιους όρους. Η Αμερική κατόρθωσε να έχει την πολιτική βούληση να αναιρέσει την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εσείς, δυστυχώς, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, δεν είχατε την πολιτική βούληση να τους σταματήσετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – Voorzitter, als het gaat om het visumvrijstellingsprogramma stellen de verklaringen eerlijk gezegd weinig gerust en enig navragen had dit vermoeden al bevestigd. Eerdere versies van het beoogde mandaat voor de Commissie zijn verder uitgekleed. Kortom, een mager resultaat. In ieder geval zes lidstaten, en wellicht inmiddels ook Malta, hebben een memorandum van overeenstemming met de Amerikanen ondertekend. De toepassingsbepalingen zijn vooralsnog niet bekend en dus zijn de contouren van het nationale spoor volstrekt onduidelijk.

Hieromtrent, in combinatie met het magere mandaat voor de Commissie, heb ik de volgende vraag: Waarom maken lidstaten eigenlijk deel uit van de Europese Unie? Bestaat er nog zoiets als gemeenschapszin? Het spel van de Amerikanen kan alleen worden tegengegaan als de 27 lidstaten gelijk optrekken. Het gaat erom dat we als Unie een sterk signaal naar de andere kant van de Atlantische Oceaan sturen. Onze in potentie machtige onderhandelingspositie moeten we durven benutten. Met alle respect, maar het gedrag van bepaalde lidstaten acht ik in deze onaanvaardbaar. Het argument dat de Commissie de afgelopen jaren te weinig vooruitgang heeft geboekt voor de betreffende lidstaten klinkt lekker, maar is niet in verhouding als het gaat om het vertoonde gedrag. Het is hoog tijd om een hand in eigen boezem te steken en dus niet alleen naar de VS te verwijzen. De EU maakt zich eerlijk gezegd volstrekt belachelijk op deze wijze.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałbym podziękować Komisji Europejskiej, a zwłaszcza panu komisarzowi Franco Frattiniemu – nieobecnemu dzisiaj, który zdecydowanie oświadczył podczas negocjacji, że sprawy wizowe to kompetencje Brukseli, a kraje negocjujące ze Stanami Zjednoczonymi łamią solidarność unijną.

Do tej pory korzystało z tego przywileju 14 najbogatszych państw Unii oraz Słowenia, ale pretendują wszystkie kraje Unii, zwłaszcza z tej części Europy, z której pochodzę. Do ostatecznego załatwienia spraw wizowych, pomyślnie dla wszystkich członków Unii Europejskiej, niezbędna jest jednomyślność. Wspólne działanie przez jednego reprezentanta w osobie pana komisarza Frattiniego, który pokazał, że chce i walczy o równe traktowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej wydaje się najwłaściwsze. Ponadto pokazuje, że Unia potrafi mówić jednym głosem. Szkoda jednak, że niektóre kraje pozwoliły sobie na samowolne decyzje w tej sprawie i pojedynczo podpisały memorandum wizowe ze Stanami Zjednoczonymi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η σύναψη, από μεμονωμένη χώρα, συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Γιατί, με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών, τα φορολογικά στοιχεία ή και τα ποινικά μητρώα. Στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, διότι θίγονται θέματα κοινοτικής αρμοδιότητας, όπως είναι η Συνθήκη του Σένγκεν και η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Θεωρήσεων. Γι' αυτό το λόγο, ήμουν εντελώς αντίθετος στην πρωτοβουλία της Τσεχίας να συνάψει ένα διμερές μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το παράδειγμα της Τσεχίας ακολούθησαν και άλλες χώρες. Έτσι, το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί από την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Μάλτα. Και δεν με ικανοποίησαν οι εξηγήσεις που έδωσε και οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Επίτροπος, διότι δεν απάντησε τί θα συμβεί εάν, στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραπάνω χώρες, περιέχονται στοιχεία αντίθετα με τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Η χώρα μου, η Ελλάδα, η οποία είναι μια από τις 15 πρώτες χώρες της ΕΕ, έχει ακόμα την υποχρέωση να τηρεί τη διαδικασία της βίζας. Και όμως, δεν ακολούθησε την τακτική αυτή! Διότι, εάν πιστεύουμε πραγματικά κύριε Επίτροπε, ότι στην ευρωπαϊκή ενότητα το κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει αυτό που νομίζει ότι καλύπτει τα συμφέροντά του, τότε δεν υπάρχει ενότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Elnök úr! Vissza kell utasítanom Magyarország és minden új tagállam nevében azokat a kritikákat és a vádakat, amelyek itt elhangzottak. Az Európai Unió régi tagállamai magukra hagyták az új tagállamokat. Nem működött az európai szolidaritás sem az új tagállamok, sem Görögország irányába, éppen ezért érthetetlen minden kritikai megjegyzés. Nem működött és nem működik az Európai Unió szolidaritása ebben a kérdésben, ezért rendkívül fontos, hogy végre sikerült talán ezt a kérdést rendezni. Sikerült kideríteni, hogy mi az, ami tagállami kompetencia, és mi az, ami közösségi kompetencia, ami a vízummentességi tárgyalásokat illeti. Reméljük, hogy az idén mind Magyarország, mind több új tagállam végre ugyanazokat a jogokat élvezi: vízummentesen utazhat az Egyesült Államokba, mint ahogyan a régi tagállamok ezt megtették. Ez a mostani vita mutatja, hogy nem működik a szolidaritás az Európai Unióban. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Mr President, for me it is obvious that the EU still has no say in the negotiations with the US. The twin-track approach is just proof of the Council and Commission’s failure to protect European interests and citizens.

The fact that Member States are left alone to negotiate bilaterally with the US undermines our credibility and strength on the international scene and it might be to the detriment of our citizens whose data might be exchanged without any democratic scrutiny.

I believe that Member States should act in a European framework and I want the Commission to show determination and make our US partner understand that equal rights and equal treatment are not negotiable.

The ETAS that will be put in place could be a positive evolution as entry applications would be evaluated on the basis of each individual and not according to the country of origin. This would be a first step for equal treatment.

No matter the nationality, we have to make Europe without internal borders a reality and ensure equal treatment for all Europeans.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Panie Przewodniczący! Najważniejsza kwestia, która w tej chwili jest przed nami, to załatwienie porozumienia wizowego ze Stanami Zjednoczonymi dla wszystkich krajów Unii Europejskiej na równych warunkach. To jest kwestia zupełnie podstawowa. Polska polega w tej sprawie na wspólnej polityce europejskiej. Myślę, że tutaj solidarność wszystkich krajów europejskich reprezentowanych przez Komisję Europejską jest kwestią zupełnie podstawową. Tak, aby 12 czerwca na szczycie ten nowy reżim wizowy, umożliwiający wjazd do Stanów Zjednoczonych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej na tych samych warunkach, mógł być wreszcie ostatecznie załatwiony.

I jeszcze jedna kwestia: Komisja Europejska musi reprezentować politykę związaną z reżimem wizowym na zasadach-fundamentach praw europejskich, tak aby informacje prywatne, które związane są z reżimem wizowym, nie naruszały Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – Dámy a pánové, klíčová myšlenka dnešní debaty je rovnost, rovné podmínky, rovné zacházení. V případě víz pro cesty do Spojených států existuje téměr dvacet let po pádu komunismu a čtyři roky po vstupu nových členských zemí ze střední a východní Evropy nerovnost. Tyto nové členské země a Řecko neustále potřebují pro cesty do Spojených států víza. Já myslím, že toto je ostuda, ale není to ostuda Evropské unie, je to ostuda Spojených států. Demokracie, která se takto chová ke svým, jak tvrdí, nejbližším spojencům, jako je Polsko, Česká republika, Maďarsko, jako jsou další země.

Pokud jde o vyjednávání a jeho způsob, já plně souhlasím se svými kolegy, že je potřeba jednat v Evropské unii společně. Jen tak totiž dosáhneme rovnosti, rovnosti mezi členskými zeměmi Evropské unie i mezi Evropskou unií a Spojenými státy navzájem. A to i v takových otázkách, jako je předávání dat, ochrana osobních dat, apod.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, já jsem rád, že se ukázalo to, co jsme tady vždycky říkali, tedy že nikdo neporušil žádné smluvní závazky, ani unijní legislativu, ani unijní kompetence, a že bilaterální jednání je možné vedle jednání multilaterálních nebo celoevropských. Já se tady, vážení přátelé, ohrazuji proti obviněné své země České republiky z nedostatku solidarity a ohrazuji se proti jejímu obviňování z nedostatku transparentnosti. Nic takového není pravda. My se přesně řídíme smluvními závazky, komunitárním právem a principem subsidiarity a dodržujeme to tak, jak je zapotřebí, tedy nic víc a nic méně. A velmi bych prosil některé kolegy, aby neudělovali lekce z evropanství, protože Evropané jsme tady všichni stejní, nikdo není větší Evropan, nikdo není menší Evropan.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! To prawda, że polityka wizowa jest częścią wspólnej polityki Unii Europejskiej i ja bardzo chcę, aby Komisja wykazała się skutecznością w ramach udzielonego jej mandatu negocjacyjnego i wreszcie osiągnęła dobre porozumienie, bo to będzie nasz wspólny sukces.

Ale do tej pory daliśmy się w tej sprawie bardzo łatwo podzielić. Obywatele Unii Europejskiej zostali podzieleni przez Stany Zjednoczone na dwie kategorie: na lepszych, których łatwo się wpuszcza na ten teren, i gorszych, którzy przechodzą często upokarzające procedury, aby się tam dostać.

Chcę przeciwko tej sytuacji głośno zaprotestować i wskazać jeszcze na jeden moment, który teraz w Stanach Zjednoczonych jest bardzo widoczny. Kwestia wizowa istnieje w amerykańskiej kampanii wyborczej. Dzieje się bardzo źle, gdy jeden z kandydatów obiecuje np. zniesienie wiz dla moich rodaków, dla Polaków, adresując tę obietnicę do ogromnej polskiej diaspory. Nie pozwólmy na to.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, I want to know if the Commission and the Council will give an assurance that the EU will not, as part of the negotiations, allow access to EU databases like the Schengen Information System and the Visa Information System (VIS). As rapporteur on the VIS, I achieved a general ban on transfers to third countries from the VIS database, and I want to know if that is threatened in any way.

Secondly, do the Commission and Council accept that going down this blind alley of mass surveillance and collection of personal data on everybody – 99% of whom will be completely innocent – risks being a distraction from trying to catch the 0.1% who may be a terrorist danger or an organised crime suspect?

Today, a top anti-Mafia prosecutor in Italy is warning that Mafia crime is spreading its tentacles across Europe because it is being neglected for lack of proper cross-border cooperation and criminal justice systems not working together. Is that not our top priority? And it is not being done because it is a harder nut to crack.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Comisia Europeană are în momentul de faţă o putere de negociere sporită în urma mandatului acordat săptămâna trecută de miniştrii de interne ai statelor membre.

În plus, venim după o serie de întâlniri eficiente cu reprezentanţii americani, ultima dintre acestea fiind Troica Uniunea Europeană - Statele Unite pe domeniul justiţiei şi afacerilor interne, din 13 martie.

Consider că trebuie insistat cât mai mult pe cele trei principii adoptate cu acel prilej, în special pe obiectivul comun al eliminării cât mai rapide a vizelor.

Deşi s-au înregistrat progrese semnificative, ratele de refuz în unele state membre continuă să crească.

În România s-a ajuns la 37%, cu aproape 10 procente mai mult ca în anul anterior, deşi între timp ţara noastră a devenit membră a Uniunii Europene.

Această evoluţie ne îndepărtează, din păcate, de obiectivul de 10% prevăzut în programul Visa Weaver.

În momentul de faţă, numai o acţiune concertată a tuturor statelor membre poate rezolva această chestiune a reciprocităţii în privinţa vizelor între Uniunea Europeană şi SUA.

Trebuie să ne asigurăm că, până la următorul summit Europa - Statele Unite, poziţia noastră este uniformă şi tranşantă în direcţia eliminării vizelor pentru toţi cetăţenii europeni, pe baza unui calendar foarte bine stabilit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Mr President, the intention of both the Council and the Commission in stressing their determination to negotiate with the US on the removal of visas on behalf of all European citizens, as well as the preparatory technical steps to be taken to that effect, are commendable. However, a gap has already appeared between the multilateral negotiations the EU is preparing to initiate, which is likely to take time, and the concrete results already obtained by some EU countries through bilateral negotiations with the US. After all, we are all aiming for the same result – the elimination of visas for travelling to the US. It is just that we are confronted with an option – either to wait for the multilateral negotiations between the EU and the US to take off and get it later, or to enter bilateral negotiations with the US and get it much sooner. To force the EU member countries to choose the less attractive option for the sake of a false solidarity, which is not respected by many EU member countries with regard to other, much important matters – like energy for instance – is at least morally wrong, all the more so since half of European citizens are already exempted from visa requirements through earlier bilateral negotations with the US.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – Consider că între Uniunea Europeană şi Statele Unite există relaţii cu statut special. Majoritatea statelor membre fac parte din NATO şi participă în comun la asigurarea securităţii în Europa şi în alte ţări atunci când este nevoie, fără a exista diferenţe între ele.

Există însă diferenţe în acordarea vizelor de intrare în Statele Unite, care se bazează pe criterii care în acest moment nu sunt suficient de clare şi transparente. Criteriul principal, sub 10% vize refuzate, este un criteriu care depinde exclusiv de autorităţile americane şi nu de cetăţenii care cer vize.

Instituţiile europene nu au reuşit până acum să finalizeze negocieri în beneficiul cetăţenilor europeni. Astfel s-a ajuns ca fiecare stat membru să caute căi independente de rezolvare a situaţiei.

Este pozitiv faptul că în ultima perioadă s-au intensificat aceste negocieri şi că se pot derula în paralel de către Uniunea Europeană şi de către statele membre.

Este imperios necesar ca unul din subiectele negociate să fie criteriile de acordare a vizelor. Numai nişte criterii clare şi, mai ales, transparente vor pune la dispoziţia cetăţenilor informaţiile necesare înainte de depunerea cererilor de vize.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Panie Przewodniczący! Uzależnienie przyznania prawa do wjazdu do USA od procenta odmów na przyznanie wizy oznacza praktycznie taką demonstrację, ponieważ decyzja ta zależy oczywiście od urzędników Stanów Zjednoczonych: zrobimy to tak, jak będziemy chcieli, nic od was nie jest zależne, ale przez procedurę będziemy was zmuszać do upokarzających zachowań, do upokarzającego trybu, do przyjęcia tego upokarzającego trybu. To jest coś, na co nie można się zgodzić, co świadczy o tym, że nie ma żadnego partnerstwa i że jesteśmy na pozycji praktycznie takiej, w której od nas nie zależy nic.

Chciałabym, żeby jednak ze wspólnotowego podejścia do tego problemu i użycia innych narzędzi ze sfery relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wykrystalizowała się jakaś metoda rozwiązania tego problemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – Vítame iniciatívu Európskej komisie a vnímame ju ako krok vedúci k zrovnoprávneniu občanov všetkých členských štátov Európskej únie, teda aj tých, ktorí budú v Európskej únii v máji štvrtý rok a napriek tomu stále podliehajú prísnej vízovej politike zo strany Spojených štátov amerických.

Vláda Slovenskej republiky patrí k tým, ktoré vedú bilaterálne rokovania so Spojenými štátmi, avšak v úprimnom presvedčení, že tieto povedú k rýchlejším a ústretovejším aktivitám zo strany Washingtonu.

Bola by som preto veľmi rada, keby bilaterálne rokovanie vlády Slovenskej republiky bolo aj v Európskych kruhoch vnímané ako pozitívny krok, doplňujúci, a nie nahrádzajúci aktivity európskych inštitúcií. Rada by som tiež zdôraznila, že tu nejde o žiadnu ukrivdenosť zo strany našich vlád, ale že nám ide o dodržiavanie základných princípov Spoločenstva a jedným z týchto princípov je aj rovnoprávnosť pre všetkých občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – România figurează printre statele membre ale Uniunii Europene ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Contrar acţiunilor altor state membre, România a evitat până în prezent să se angajeze în negocieri bilaterale efective cu Statele Unite, deşi parteneriatul încheiat cu această ţară şi prezenţa trupelor româneşti în Irak şi Afganistan i-ar fi permis să invoce găsirea unor soluţii bilaterale pentru rezolvarea problemei vizelor.

Susţin o abordare comună a statelor membre UE şi mandatarea Comisiei Europene pentru identificarea rapidă a unei soluţii pentru scutirea de obligativitatea vizei în cazul Statele Unite pentru cetăţenii Uniunii Europene, inclusiv cei români.

Este necesar din partea Comisiei Europene un efort de negociere real, consistent şi eficace. Altfel, în ultimă instanţă, pe fondul presiunii opiniei publice româneşti ce nu poate fi neglijată, România va fi nevoită să găsească o soluţie rapidă prin negocieri bilaterale cu Statele Unite, la fel ca alte state membre ale Uniunii Europene care şi-au rezolvat problema vizelor americane, neţinând cont de poziţia comună a Bruxelles-ului.

În final, regret absenţa de la dezbatere a domnului Frattini, care ar fi avut obligaţia să se bată pentru un tratament corect şi liberă circulaţie pentru cetăţenii europeni şi cei români şi nu să promoveze politici discriminatorii pentru cetăţenii români, cetăţeni comunitari care trăiesc şi muncesc în Italia, cei mai mulţi dintre ei corect integraţi în societatea italiană.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, predsedujoči Svetu. − Jaz bom poskušal odgovoriti na nekatere dileme in vprašanja, ki ste jih posebej izpostavili. Prvo bi želel povedati, da je izredno pomembno, da smo na zadnjem Svetu 18. aprila dosegli konsenz in da je Komisija dobila mandat za začetek pogajanj. To je izredno pomembno, da lahko delamo na takšen način, kot si tudi vi želite, kar ste danes izražali tukaj, da delujemo v duhu, v tem, da imajo vsi evropski državljani enake pravice in seveda tudi dolžnosti.

Če bi pa se dotaknil nekaterih konkretnih stvari, ki so bile tukaj omenjene, bi želel povedati, da v začetku pogajanj in kot je eden od poslancev omenil, ne moremo sprejemati strategije, ki je bila na nek način vsiljena Evropi. Moram reči, da smo mogoče pri tistem prvem pritisku te strategije, ki je bila postavljena, bili uspešni, da smo jo zaustavili. Dosegli smo dogovore, dosegli smo načine, kako bomo to reševali, dosegli smo dvotirnost sodelovanja v bodoče in s tem nekako jasno povedali tako Združenim državam Amerike kot tudi članicam, na kakšen način lahko delujemo in kje so tisti okvirji, ki so sprejemljivi in okvirji, ki niso sprejemljivi.

Posebej bi se želel dotakniti seveda vprašanja prstnih odtisov in dilem, ki jih seveda imate nekateri poslanci in predvsem državljani Evropske unije. Nikakor ne smemo mešati sistema ESTA in PNR. PNR sistem ostane nespremenjen, takšen, kot je, takšen, kot je bil sprejet in potrjen, in nikakor ne gre tukaj za jemanje prstnih odtisov na turističnih agencijah ali kjer koli drugje. Ta zadeva je takšna, kot je, in ni predmet ne pogovorov in ne spreminjanja. To se mi zdi izredno, izredno pomembno.

Glede varovanja podatkov in glede delovanja skupine strokovnjakov na visoki ravni, jaz moram reči, da od kar vodim Svet ministrov in sem predsednik Sveta, izredno transparentno delujem z odborom LIBE. Dvakrat sem že poročal na matičnem odboru o tej zadevi, tudi danes sem vam predstavil, kaj se dogaja, celemu Parlamentu.

Mislim, da smo v tej prvi fazi delovali po principu, da identificiramo, kje so težave, kje so tista skupna načela, če so, in kje niso. Na osnovi tega bomo seveda potem lahko začeli z nadaljnjimi postopki. Nadaljnji postopki in začetki pogajanj se bodo začeli v letu 2009 in izredno pomembno je, če se bodo seveda sploh začeli, in izredno pomembni je, da takrat imamo skupne pozicije Parlament, Svet in Komisija. Samo na takšen način bomo imeli dovolj močno orodje, da bomo dosegli sporazum, za katerega pa mislim, da se je tudi vaš Parlament že odločil, da je izredno pomemben za to, da bomo imeli neko krovno pokritje za varovanje podatkov in ne bomo to v vsakem sporazumu, s katerim se bomo pogajali, ponovno in na novo odpirali. In to je cilj tega. Tukaj ni šlo za nobena pogajanja, povezana s sklenitvijo sporazuma. Preučili so se določeni principi. Na osnovi teh preučitev bom videli in sedaj že vemo, da je dvanajst principov praktično enakih, eden ni in tudi ta bo predmet seveda, če bodo pogajanja se začela izvajati. In v teh pogajanjih, jaz upam, da bomo uspešni.

Prav tako bi želel izpostaviti še zadevo povezano s sodelovanjem med državami članicami, Komisijo in predsedstvom glede memorandumov, glede nadaljnjih pogovorov in izvedbenih sporazumov. Zelo jasno je treba povedati, da memorandumi niso sporazumi. Memorandumi v razumevanju so izraz politične volje o tem, da neka država želi postati "wisa waiver". Ne vsebujejo elementov, ki bi dajali temu dokumentu status nekega mednarodnega sporazuma.

Glede nadaljnjih pogovorov in izvedbenih sporazumov oziroma izvedbenih pravil smo v izredno ozki in trdni povezanosti z državami. Jaz sem, če recimo samo dam en primer, pred nekaj dnevi z ministrom Langrom iz Češke republike imel zelo odprte pogovore, kaj in kako potekajo ti pogovori vnaprej. V tem trenutku ni še nobenega pisnega dokumenta, ki bi ga Združene države Amerike dajale kateri koli članici za pogovore za izvedbena pravila.

Najbolj pomembno se mi zdi to, da bo ostala transparentnost dela tako držav članic kot seveda Komisije in predsedstva. Samo v takšnem trikotu in seveda s sodelovanjem tudi na nekaterih področjih s Parlamentom lahko dosežemo primeren način obravnavanja tega vprašanja. Nekaj zadev pa misli, da bomo pustili še komisarju, podpredsedniku, da odgovori s pristojnosti Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, il faut remédier à une situation qui est injuste. Il n'est pas possible d'admettre deux catégories de citoyens européens, les uns ayant une obligation de visa, les autres en étant exemptés. C'est, je crois, vraiment une conviction profonde qui nous anime tous.

Deuxièmement, je crois, personnellement, à la force d'une négociation unitaire. Quand l'Europe parle d'une même voix, avec une solidarité de tous ses membres, elle est beaucoup plus forte. Je me suis permis, M. Mate en est témoin, de rappeler que, dans un autre domaine qui, toutes proportions gardées, n'est en effet, pas du tout semblable, pour l'open sky, c'est parce qu'à un moment donné, la Commission a eu le mandat que nous avons pu obtenir la première étape du ciel ouvert.

Eh bien, de la même manière, je crois à la force d'une négociation unitaire et je dois dire qu'avec M. le Président Mate, nous allons vraiment nous mettre au travail avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de détermination.

J'ajoute que la Commission a déjà dans le passé, tout de même, mis en place des mécanismes de réciprocité, avec un certain nombre de pays tiers. Notre mécanisme a permis d'obtenir de bons résultats avec le Canada, l'Australie et d'autres pays. Alors, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à faire cesser ces discriminations.

Je dois préciser que la Commission sera déjà représentée à Washington, mardi et mercredi, pour initier formellement les négociations. Autrement dit, c'est là la preuve d'une détermination de notre volonté d'aboutir à donner à ce mandat toute sa signification. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier point.

Je voudrais maintenant répondre aux questions qu'a notamment posées le président Deprez sur les protocoles de mise en œuvre. Les protocoles de mise en œuvre, comme vient de le dire M. Mate, nous ne les avons pas encore. Donc, il est très difficile de les évaluer. Mais il est vrai que c'est notre devoir ensuite de les évaluer strictement au regard des dispositions communautaires. Et, j'ajoute que nous allons être transparents et, en particulier, transparents avec le Parlement, pour notre négociation avec les États-Unis, mais il faut aussi que les États membres, et je n'incrimine personne, aucun État membre, mais que tous les États membres qui ont des discussions bilatérales veuillent bien aussi remplir ce devoir de transparence. C'est dans la confiance réciproque que nous arrivons à faire du bon travail. J'insiste là-dessus.

Évidemment, si après, les protocoles de mise en œuvre font apparaître des choses qui ne sont pas acceptables au regard du droit communautaire, nous verrons comment il faut agir, mais nous agirons.

Troisièmement, certains d'entre vous ont posé la question des données. Moi, je veux quand même rappeler que l'échange des données PNR est régi par l'accord de 2007 entre l'Union européenne et les États-Unis. Ces dispositions sont là, aujourd'hui elles nous lient. Et il n'y a pas de raison d'avoir à subir sur ce sujet, de la part de nos amis américains, je ne sais quelle intimidation. Cela étant, j'ai noté au passage les remarques du président Deprez sur l'idée qu'à terme, dans un accord transatlantique global, il sera sans doute intéressant, peut-être, de faire surgir une autorité indépendante qui permette, précisément, de bien veiller à ce que cette protection des données soit assurée.

Voilà ces quelques précisions mais je peux vraiment vous dire que le Parlement sera tenu très au courant, bien entendu, de notre négociation, que notre force viendra d'une entente interinstitutionnelle, Monsieur le Ministre, parfaite, qui montrera à nos amis américains que l'Union européenne entend bien, aujourd'hui, exiger cette justice pour tous ses citoyens, et le fera avec une détermination sans faille.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà nella tornata di maggio a Strasburgo.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. – I welcome the presidency statement about the equal treatment of all EU citizens. It is time to give a parliamentary mandate to the Commission to reach a comprehensive agreement on the EU-US visa waiver programme. The aim is to provide for safe visa-free travel for all EU citizens without exception as soon as possible. We also expect the Commission to provide the maximum transparency during the negotiations. At this point we cannot see any reason from the USA side to insist on presenting additional data. Also it is important that electronic means could be used by citizens to forward their visa applications and personal data.

Several colleagues have shown irritation about the moves taken by some Member States to speed up reaching visa-free agreements with the USA authorities through bilateral consultations. This is not splitting the EU. Let us not forget that practically all older Member States already enjoy visa-free entry whereas practically all new Member States lack this opportunity.

Memorandums of understanding signed by these states are to be seen as acts of political will on the way toward a visa-free regime; they are certainly not separatist agreements.

 
  
  

(La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
Правна информация - Политика за поверителност