Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (συζήτηση).

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα να σας ενημερώσω εν συντομία για την πρόοδο των συνομιλιών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και των συνομιλιών σχετικά με το ESTA (ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου). Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική θεωρήσεων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και ότι, από τότε που τα νέα κράτη μέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο η Επιτροπή όσο και όλες οι Προεδρίες έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου όλες οι χώρες και οι πολίτες να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις για την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και όλοι να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η κατάργηση των θεωρήσεων θα συνεπάγεται, φυσικά, ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσοι.

Το τρέχον έτος οι ΗΠΑ άρχισαν ορισμένες διαδικασίες και άνοιξαν την πόρτα στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Άρχισαν με αποκλειστικά διμερείς συνομιλίες, και εδώ ακριβώς αντιμετωπίσαμε ορισμένες παρεξηγήσεις. Διεξήχθησαν έντονες συζητήσεις τις οποίες εμείς, η Προεδρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή, διευκρινίσαμε στην αρχή του τρέχοντος έτους, και έπειτα από πολυάριθμες συναντήσεις συμφωνήσαμε σχετικά με ένα διττό σύστημα συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ της Τρόικα που διεξήχθη στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου.

Ένα διττό σύστημα συνεπάγεται ότι πρέπει να δοθεί εντολή στην Επιτροπή προκειμένου να διαπραγματευθεί και να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα όλες οι χώρες μπορούν να διεξάγουν συνομιλίες σε διμερές επίπεδο όσον αφορά ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στις 18 Απριλίου, στην τελευταία σύνοδο, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ψήφισε επίσης υπέρ του να δοθεί εντολή στην Επιτροπή, ώστε τώρα και η Επιτροπή να μπορεί να αρχίσει τέτοιου είδους συνομιλίες. Ευελπιστούμε ότι αυτή η διττή συνεργασία θα είναι διαφανής. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει προκαταρκτικές διμερείς συνομιλίες ως προς το πώς πρέπει να είναι οι συμφωνίες, παρόλο που έως τώρα τίποτε δεν έχει διατυπωθεί γραπτώς. Προσδοκούμε ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή θα είναι διαφανείς, προκειμένου να μπορέσουμε στη συνέχεια να ενεργήσουμε σε αυτό το επίπεδο.

Όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρονικής άδειας ταξιδίου, πρέπει να αναφέρω ότι είχαμε αρκετές συζητήσεις ως προς αυτό. Από κοινού με την Επιτροπή και την αμερικανική πλευρά διεξήγαμε τις λεγόμενες διερευνητικές συνομιλίες. Από τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε έως τώρα, είναι προφανές ότι επί του παρόντος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες εκτός από τα δεδομένα τα οποία οι επιβάτες ήδη παρέχουν οικειοθελώς στις πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν συμπληρώνουν το έντυπο I-94, που είναι πράσινο για όσους έχουν σύστημα θεωρήσεων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Στις τρέχουσες συνομιλίες έχουμε επίσης καθορίσει, και έχει συμφωνηθεί, ότι οι εν λόγω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται δωρεάν και, αφού εκδοθεί, η άδεια θα ισχύει για δύο έτη. Στην πραγματικότητα, μόλις εφαρμοσθεί αυτό το σύστημα οι πολίτες θα στέλνουν τα στοιχεία τους μέσω του Διαδικτύου στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες στη συνέχεια θα τα επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον όπως ισχύει τώρα.

Υπάρχει επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, δηλαδή οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έως τώρα έχουμε συμφωνήσει σε δώδεκα αρχές και έχουμε καταλήξει ότι είναι ταυτόσημες. Μία αρχή ακόμη εκκρεμεί. Ευελπιστώ ότι έως τα τέλη Ιουνίου θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να δώσουμε στην ομάδα μια διαφορετική εντολή, προκειμένου να αρχίσουν οι προετοιμασίες για τις συνομιλίες σχετικά με την πιθανότητα να επιτευχθεί μια συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον τομέα αυτόν.

Για ποιον λόγο χρειαζόμαστε αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο; Πρώτον, θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, στα οποία τονίστηκε ιδιαίτερα ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν επιθυμητή. Φυσικά, πιστεύουμε ότι η ευκαιρία για διαπραγματεύσεις και η ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της εν λόγω γενικής συμφωνίας είναι εφικτές μόνο σύμφωνα με τις αρχές και αφού εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, που σημαίνει από κοινού με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Μόνο μια γενική συναίνεση μεταξύ και των τριών οργάνων θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε κοινές αρχές και τις κοινές αρχές δράσης. Ταυτόχρονα, φυσικά, μόλις επιτευχθεί αυτή η γενική συμφωνία, θα συνεχίσουμε σε επιμέρους βάση να αποφασίζουμε για τυχόν ανταλλαγές πληροφοριών κατά περίπτωση. Η συμφωνία αυτή δεν θα μπορεί να καλύπτει όλα όσα έπονται. Δηλαδή, η παρούσα κατάσταση είναι τέτοια που, για κάθε συμφωνία, αυτές οι αρχές θίγονται επανειλημμένα και επανειλημμένα τίθενται σε διαπραγμάτευση σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Εάν είχαμε τόσο κοινές αρχές που μας παρέχουν μια βάση, οι συγκεκριμένες συμφωνίες και οι συνθήκες θα βρίσκονταν, φυσικά, σε πολύ καλύτερη θέση. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να αναφέρω εν συντομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε υπουργέ, κυρίες και κύριοι, η υπουργική τρόικα «δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια» Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Mate και ο Αντιπρόεδρος Frattini τον Μάρτιο, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε ορισμένα σημαντικά θέματα με τους αμερικανούς ομολόγους μας.

Πραγματοποιήσαμε ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση εγκρίνοντας την υπουργική δήλωση σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για τη θέσπιση της νέας αμερικανικής νομοθεσίας για την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις. Στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας, πρέπει να υπογραφούν συμφωνίες ασφάλειας με τις χώρες που αποτελούν ή θα αποτελέσουν μέλη του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεσήμαναν τη δισχιδή προσέγγιση που απαιτείται στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία τις αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα μοιράζονται η Κοινότητα και τα κράτη μέλη. Τα ζητήματα που αφορούν τις εθνικές αρμοδιότητες θα συζητηθούν με τις εθνικές αρχές· τα ζητήματα που αποτελούν αρμοδιότητα της Ένωσης θα συζητηθούν με τις ευρωπαϊκές αρχές. Οι αμερικανοί διαπραγματευτές επιδοκιμάζουν επίσης τον κοινό στόχο των ασφαλών ταξιδίων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς θεώρηση, το συντομότερο δυνατόν.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Επιτροπή πρότεινε μια εντολή για το Συμβούλιο που θα του επιτρέψει να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ευγνώμων προς τον κ. Mate, που προήδρευσε του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 18 Απριλίου, επειδή λόγω μιας εξαιρετικά ευρείας συναίνεσης το Συμβούλιο ήταν έτοιμο να αναθέσει την εντολή στην Επιτροπή. Αυτό αποτελεί απόδειξη της κοινής μας πρόθεσης να εργαστούμε και να προχωρήσουμε με ενιαίο τρόπο, κάτι που είναι προφανώς πιο αποτελεσματικό.

Η Επιτροπή θα αρχίσει τώρα διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχεία πρόοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους όρους για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, που αποτελεί κοινοτική αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα, πρέπει να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών μας, να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των κρατών μελών το ταχύτερο δυνατόν. Σκοπεύουμε να μεριμνήσουμε ιδιαίτερα προκειμένου οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.

Όπως μόλις ανέφερε ο κ. Mate, στις διαπραγματεύσεις θα συζητήσουμε επίσης για το ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, οι επιβάτες που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αεροπορικώς ή διά θαλάσσης θα πρέπει να απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις στο Διαδίκτυο πριν από την αναχώρηση. Στη συνέχεια, θα τους χορηγείται μια ηλεκτρονική άδεια ταξιδίου. Πρέπει να επισημάνω ότι το σύστημα ήδη λειτουργεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς έχουν παράσχει αρκετές φορές πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδίου (ESTA), κυρίως στη βιντεοδιάσκεψή μας με τον κ. Chertoff, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας.

Προφανώς απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις και ο κ. Mate και εγώ ο ίδιος θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον κ. Chertoff όταν μεταβεί στις Βρυξέλλες στα μέσα Μαΐου. Πρέπει να διατηρηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ως προς το όλο θέμα. Η διττή, αμφίδρομη προσέγγιση θα λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο εάν τα κράτη είναι απόλυτα διαφανή στις διαπραγματεύσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει σύντομα να υποβάλουν το καθεστώς εφαρμογής των μνημονίων συμφωνίας με τα κράτη μέλη που τα έχουν υπογράψει, επειδή αυτές οι εκτελεστικές συμφωνίες είναι σαφώς απαραίτητες και η αξιολόγησή τους αποτελεί δική μας αρμοδιότητα.

Τέλος, σε στενή συνεργασία με την Προεδρία, η Επιτροπή θα συνεχίσει τον μακρύ διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα αυτόν απαιτούν μια σταθερή και ουσιαστική εταιρική σχέση. Η ασφάλεια των πολιτών μας απαιτεί κοινή δράση που θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μου, η έγκριση της εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων αποτελεί τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Δίνει στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια να διαπραγματευθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητά τους, όπως η συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά φυσικά εναπόκειται σε εμάς να διασφαλίσουμε ότι ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δυνατόν να πραγματοποιούν όλοι οι πολίτες της Ένωσης. Η επέκταση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης έχει δεχθεί επικρίσεις στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά νομίζω ότι, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υπουργού, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιθυμεί να επιμείνει στην ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της.

Αυτό είναι που μπορώ να πω στο Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί. Θα ακούσω τώρα προσεκτικά τις ομιλίες σας, οι οποίες θα παράσχουν διευκρινίσεις για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (PL) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ θερμά την πρωτοβουλία που ανέλαβαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστούν σαφείς και διαφανείς αρχές πλαίσια όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα ταξίδια χωρίς την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ορισμένα ανυπόμονα κράτη μέλη άρχισαν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεξάρτητα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης. Άλλες χώρες επέλεξαν να περιμένουν προκειμένου να ρυθμιστούν κανονιστικά οι αρχές στο πλαίσιο της Ένωσης, δεδομένου ότι κατανοούσαν πως η θέση τους θα ήταν ισχυρότερη εάν μπορούσαν να βασίζονται στη στήριξη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ισχυρό μήνυμα έχει αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει να ασκείται πίεση σε μεμονωμένα κράτη μέλη προκειμένου να παραβιάζουν τις κοινοτικές αρχές. Αυτό ισχύει και για ευαίσθητα θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συμφωνιών της Ένωσης, όπως η κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με τις κινήσεις των επιβατών. Το σημαντικό είναι ότι τώρα είναι δυνατόν τα επιμέρους κράτη μέλη να διαπραγματευθούν ξεχωριστά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τις χώρες με τα πιο ισχυρά κίνητρα να διασφαλίσουν για τους πολίτες τους ταξίδια χωρίς την υποχρέωση θεώρησης. Οι χώρες αυτές πρέπει, ωστόσο, να έχουν υπόψη τη θέση που διαμορφώσαμε με τη μεταξύ μας συνεργασία και με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, και επίσης την απαίτηση να ενημερώνεται η Επιτροπή για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ζητώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν προσεκτικά τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγούνται θεωρήσεις στους πολίτες από το ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει πράγματι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι πιθανοί παράνομοι μετανάστες οι οποίοι δεν θα εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη λήξη ισχύος της θεώρησης τους; Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο απορρίπτεται η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων για χορήγηση θεώρησης, και όχι η πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας. Εξάλλου, η Ανατολική Ευρώπη δεν αποτελεί χώρο που γεννά φονταμενταλιστικές ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες. Στο παρελθόν, για τους πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούσε δέλεαρ το να κατοικήσουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικούς λόγους. Η κατάσταση έχει τώρα αλλάξει δραστικά. Οι Ανατολικοευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται νόμιμα στην παλαιά Ευρώπη από τότε που προσχώρησαν στην Ένωση. Μπορούν να εργάζονται εκεί χωρίς να παραβιάζουν τον νόμο και χωρίς τον φόβο των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τους πολίτες αυτούς να κατανοήσουν την αρνητική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση που υιοθέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιζήμια και για την εικόνα τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι επίσης προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να περατώσουν ταχέως τις διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουν ότι η υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ένωσης αποτελεί παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Επίτροπο. Ως Ομάδα επικροτούμε την έγκριση από το Συμβούλιο της εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που επιτέλους θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί την ένταξη όλων των κρατών μελών –επαναλαμβάνω όλων των κρατών μελών– στο νέο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης όπως τροποποιήθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το προηγούμενο έτος.

Θέλουμε, ταυτόχρονα, να εκφράσουμε τη λύπη μας που η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον αποφάσισε να αρχίσει διμερείς διαπραγματεύσεις με τις χώρες που πρόσφατα προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δεν μπορούμε να επιδοκιμάσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση ούτε ως προς την ουσία της ούτε ως προς τη μέθοδο.

Η Ομάδα μας πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν έναν απαραίτητο εταίρο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να σέβεται την πολιτική υποκειμενικότητα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες μας. Θα τολμήσω να προτείνω, κύριε Επίτροπε, η ίδια υπενθύμιση να γίνει και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ: τα κράτη μέλη αποτελούν τους ερμηνευτές και τους θεματοφύλακες της εν λόγω ευρωπαϊκής υποκειμενικότητας.

Αξίζει να θυμηθούμε, όπως ήδη πράξατε, ότι η πολιτική θεωρήσεων, όπως η πολιτική μας για το άσυλο και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το σημαντικό είναι ότι το Συμβούλιο έχει χαράξει τις «κόκκινες γραμμές» στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να κινηθεί η εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεξαχθεί διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών μεταξύ ενός κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, ειδικά όταν οι εν λόγω συμφωνίες επιτρέπουν στις αρχές των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητούμε τώρα από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, μιας συνολικής λύσης, που θα χορηγεί εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις στους πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών με βάση την ισότιμη αξιοπρέπεια και, πάνω από όλα, την αμοιβαιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η εντολή αυτή είναι πολύ ευπρόσδεκτη και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αναρωτιέμαι επίσης γιατί αυτό δεν επιτεύχθηκε τα προηγούμενα έτη και γιατί είναι εφικτό τώρα. Ας ελπίσουμε ότι είναι εφικτό.

Επικροτώ επίσης τη δήλωση του κ. Mate ότι η εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις πρέπει να ισχύει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για όλα τα κράτη μέλη, και αυτή είναι σημαντική διαφορά. Εν προκειμένω, θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ των ανθρώπων που πάσχουν από τον ιό HIV. Ευελπιστώ ότι θα τηρήσετε αποφασιστική στάση όσον αφορά την κατάργηση της απαγόρευσης εισόδου. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τη γνώμη σας σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Chertoff στην Washington Post αυτήν την εβδομάδα σύμφωνα με τις οποίες η εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις θα εξαρτάται από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για έναν εντελώς νέο παράγοντα και θα ήθελα να γνωρίζω τι γνώμη έχετε γι’ αυτόν.

Στη συνέχεια, ερχόμαστε στις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR). Εάν οι αμερικανικές απαιτήσεις για την PNR υπερβούν όσα ορίζει τώρα η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμη επικυρωθεί, αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία εκπίπτει άμεσα; Ως προς αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εκτελεστικών συμφωνιών και πραγματικά αναρωτιέμαι για ποιον λόγο δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό έως τώρα. Θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή είναι πολύ παράξενη.

Ερχόμαστε έτσι στο ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πραγματικά δεν είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι αυτό έχει οργανωθεί κατάλληλα. Οι 12 αρχές που έχουμε δει εν τω μεταξύ είναι, φυσικά, καλές. Ωστόσο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους κανόνες στον τρίτο πυλώνα, την απόφαση πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθαυτή, το πρόβλημα έγκειται όχι στις αρχές, αλλά στον μακρύ κατάλογο των εξαιρέσεων από αυτές τις αρχές. Ως προς αυτό θέλω εγγυήσεις, όχι μόνο αρχές. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη πριν συμφωνήσουμε να παραδώσουμε απλώς τα δεδομένα για τους πάντες σε άλλες χώρες.

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμότητας. Πώς θα διασφαλίσετε τον δημοκρατικό έλεγχο; Θεωρώ ότι η πρόταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων δεν είναι ούτε δημοκρατική ούτε διαφανής. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση που απαιτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τέλος, ευελπιστώ ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν πάρει το μάθημά τους, ότι δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πολύ πιο ισχυροί αν είμαστε ενωμένοι και όχι διαιρεμένοι και αν, επιπλέον, ρυθμίζουμε αυτού του είδους τα ζητήματα ανοικτά με την κοινοβουλευτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα των ΗΠΑ. Πιστεύω, ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις που αφορούν την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τις ΗΠΑ παρέχουν μια σαφή ένδειξη των περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά την πλήρη στήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως από την πλευρά των χωρών που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το 2007, οι συνομιλίες κατέρρευσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες για τις θεωρήσεις με κάθε κράτος μέλος διαδοχικά, μόλις η ενδιαφερόμενη χώρα συμμορφωθεί αποκλειστικά και μόνο με τα κριτήρια της νομοθεσίας των ΗΠΑ ως προς αυτό. Προφανώς, είναι εύκολο για την Επιτροπή να περιορίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ορισμένες φορές αυτό επιτυγχάνεται μέσω των Συνθηκών, και άλλες φορές επειδή υπάρχει προηγούμενο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει επιτυχία στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Παρά τη σημαντική στήριξη για το δικαίωμα αποκλειστικής εκπροσώπησης της Επιτροπής, ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν τις επιμέρους διαπραγματεύσεις. Η χώρα μου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, αλλά πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσσομαι καθόλου που έπραξαν με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όσα μας είπατε δεν είναι αρκετά και δεν είναι πειστικά για το Ευρωκοινοβούλιο. Η επιλογή των ΗΠΑ να υπογράφουν χωριστές συμφωνίες για ένα θέμα κοινοτικής αρμοδιότητας είναι προσβολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει έτσι να ειπωθεί. Η επιλογή της κυβέρνησης της Τσεχίας να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, αποτελεί παραβίαση κοινοτικής αρμοδιότητας. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να δίνει προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών στους αμερικανούς, ή όποιους άλλους, χωρίς έλεγχο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα απ’ αυτά που έχει η PNR.

Γι’ αυτό, θα ήθελα να σημειώσετε το εξής, κύριοι του Συμβουλίου: δεν είναι μόνο τα νέα κράτη μέλη. Η Ελλάδα, ενώ είναι ένα από τα 15 πρώτα κράτη μέλη της ΕΕ, ο έλληνας πολίτης χρειάζεται ακόμα βίζα για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Αλλά, με μια ενιαία αντιμετώπιση που να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και θέλω αυτό να το συμπεριλάβετε στην τελική σας τοποθέτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο εκπροσωπώ τους πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας, που μόλις αναφέρθηκαν. Η Τσεχική Δημοκρατία άρχισε πρώτη τις διμερείς διαπραγματεύσεις στις οποίες προέβησαν ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τις θεωρήσεις για τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου για την αδικαιολόγητη κριτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την εξωτερική πολιτική της χώρας μου. Η Επιτροπή με αλαζονεία υπερέβη τις πραγματικές αρμοδιότητές της και κατέστειλε την αρχή της επικουρικότητας και της ισότητας των μελών της Ένωσης. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω επίσης ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις ήταν απλώς η αντίδραση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην παντελή αναποτελεσματικότητα της Επιτροπής στο θέμα της εξαίρεσης από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις για τα νέα κράτη μέλη. Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι παρόλο που είναι διακεκριμένο εκτελεστικό όργανο, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους πρέπει να σέβεται την πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου και των μεμονωμένων κρατών μελών.

Τέλος, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να είναι ο κριτής της ασφάλειας των αερομεταφορών της Ένωσης στο πλαίσιο των θεωρήσεων για τις ΗΠΑ, δεν πρέπει να επιπλήττει τις χώρες που καταβάλλουν προσπάθειες, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, να ανατρέψουν τις προθέσεις των τρομοκρατών. Αντιθέτως, πρέπει να επικρίνει τις χώρες που διαπραγματεύονται, χωρίς ενδοιασμούς, με εκπροσώπους της Λιβύης ή της Χαμάς, μεταξύ άλλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, υπουργέ Mate, Αντιπρόεδρε Barrot, κυρίες και κύριοι, στις 10 Μαρτίου εξέφρασα στο Σώμα τους φόβους μου σχετικά με το θέμα αυτό. Πίστευα τότε και εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν τη στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε» προτείνοντας διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Δυστυχώς, διάφορα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν ταχύτερη πρόοδο, ξεχνώντας ότι η κοινή πολιτική θεωρήσεων αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν τομέα κοινοτικής αρμοδιότητας, όπως επίσης υποχρεούνται να σέβονται την αρχή της αλληλεγγύης που ορίζεται στη Συνθήκη.

Όταν τα εν λόγω κράτη μέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύθηκαν να σέβονται ολόκληρο το κοινοτικό κεκτημένο, έχοντας συμφωνήσει να μοιράζονται την κυριαρχία τους σε κοινά ζητήματα στα οποία η ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να υπερισχύει. Η υπογραφή αυτών των διμερών συμφωνιών έχει, συνεπώς, δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο είναι εντελώς αντίθετο προς το πνεύμα στο οποίο βασίζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Συγχαίρω το Συμβούλιο για την εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που έδωσε στην Επιτροπή στις 18 Απριλίου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτήν τη διαδικασία να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική θέση. Τον Μάρτιο υποστήριξα ότι θα ήταν καλύτερα να επιλέξουμε το πάγωμα των διμερών συμφωνιών έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζητώ από την Επιτροπή και τον Επίτροπο Barrot να μην συμβιβασθούν σε αυτό το θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τους ζητώ να παρακολουθούν στενά τις πρωτοβουλίες κάθε κράτους μέλους, να μην διστάσουν να προσφύγουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε αυτήν την κατάσταση και για το επίπεδο αλληλεγγύης, ή την έλλειψη αυτής, που επιδεικνύουν τα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, επικροτούμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο έδωσε επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των 12 χωρών που επί του παρόντος αποκλείονται.

Αποτελεί επίσης θετικό σημάδι το ότι, παράλληλα με αυτές τις διαπραγματεύσεις, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου και την ανταλλαγή δεδομένων. Ωστόσο, θα καταστεί πράγματι δυνατόν με αυτήν την εντολή να παύσουν οι διμερείς διαπραγματεύσεις, προς όφελος μιας πραγματικά ευρωπαϊκής προσέγγισης; Ας το ελπίσουμε.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι δεν είναι αποδεκτές οι διμερείς συμφωνίες για την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις και καμία διαπραγμάτευση για ανταλλαγές δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η PNR, και ότι μόνο οι συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.

Η εν λόγω εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων προβλέπει επίσης μια γενική συμφωνία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Αυτό θέλω να ρωτήσω, επειδή η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να αποκλείει τους Ευρωπαίους και δεν τους προστατεύει. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι το SIS και το VIS δημιουργήθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι η ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτών των συστημάτων από τρίτες χώρες παραβιάζει τις αρχές του σκοπού και της αναλογικότητας. Βασιζόμαστε, λοιπόν, σε εσάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις.

Πρώτα από όλα, επικροτώ τις προσπάθειες του Προέδρου της Επιτροπής και των κρατών μελών που οδήγησαν στην έγκριση της κατάλληλης εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στις 18 Απριλίου. Το θέμα αυτό είχε αντιμετωπισθεί με ανοργάνωτο τρόπο και, θα έλεγα, η διαχείρισή του υπήρξε καταστροφική πρόσφατα, και αυτά είναι καλά νέα για όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα τα οποία ήδη έθιξε ο Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν είναι ορθό οι εκτελεστικές συμφωνίες που διαπραγματεύθηκαν ορισμένα κράτη μέλη με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι επί του παρόντος εντελώς αδιαφανείς. Αυτό μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι απαράδεκτο για τα κράτη μέλη. Απευθύνω τις παρατηρήσεις μου συγκεκριμένα στην Τσεχική Δημοκρατία, η οποία θα αναλάβει σύντομα την Προεδρία της Ένωσης και πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Παρόλο που η εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ορίζει πολύ σαφείς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, εξακολουθώ να πιστεύω ότι, σε αυτό το ευαίσθητο θέμα, μόνο μια πραγματικά διατλαντική συμφωνία, και όχι μόνο ο καθορισμός 12 αρχών, μια πραγματικά διατλαντική συμφωνία, το ιδανικό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, υπό την εποπτεία μιας κοινής αρχής για την προστασία των δεδομένων, μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις και των δύο μερών, και ιδίως τις δικές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας προκειμένου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την καθιέρωση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η Επιτροπή διατήρησε με συνέπεια αυτό το θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών της. Έπειτα από τις συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάρτιο, μπορούμε να καταλήξουμε με ικανοποίηση στο συμπέρασμα ότι επιτεύχθηκε η εκτόνωση των πιθανών καταστάσεων συγκρούσεων λόγω της έναρξης διμερών συνομιλιών από μεμονωμένα κράτη μέλη με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την καθιέρωση των προγραμμάτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Όπως γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν τη θέση ότι θα καταργούσαν τα συστήματα θεώρησης μόνο σε διμερείς συνομιλίες με κάθε επιμέρους κράτος μέλος. Συνεπώς, πρέπει να επικροτήσουμε τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Μαρτίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία επιτεύχθηκε συμφωνία με τη διττή προσέγγιση. Στην παρούσα κατάσταση αυτό πρέπει να θεωρείται ιδανική λύση, η οποία εκτονώνει τις πιθανές αντικρουόμενες πολιτικές. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την καθιέρωση των προγραμμάτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης έχουν μεγάλο συμφέρον στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή, έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, του ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδίου και τον συντονισμό της έναρξης λειτουργίας του με το σχεδιαζόμενο σύστημα της ΕΕ. Για τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, τυχόν καθυστέρηση θα συνεπάγεται καθυστέρηση της έναρξης των προγραμμάτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). – (CS) Κυρίες και κύριοι, οι ψηφοφόροι μου στην Τσεχική Δημοκρατία επίσης αναρωτιούνται εάν η ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις ΗΠΑ για την εξαγγελθείσα καταπολέμηση της τρομοκρατίας προκειμένου να χορηγούν θεωρήσεις είναι αποδεκτά. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δραστηριοποιήθηκε επαρκώς προκειμένου να υπερασπισθεί τα νόμιμα συμφέροντα των νέων κρατών μελών της όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις για τις ΗΠΑ. Ο φόβος να περιπλακούν οι σχέσεις θεώρησης για τα παλαιά κράτη μέλη της Ένωσης απλώς έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους τσέχους αξιωματούχους που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.

Επιπλέον, παρόλο που η κυβέρνηση στην Πράγα το αρνείται, αποτελεί μάλλον εντυπωσιακή σύμπτωση το ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να απαλλάξουν τους πολίτες μας από την υποχρέωση θεώρησης ακριβώς τη χρονική στιγμή που επιδιώκουν την έγκριση των Τσέχων προκειμένου να εγκαταστήσουν την αντιπυραυλική βάση ραντάρ στη χώρα. Παρόλο που είναι σαφές ότι πρόκειται για καθαρή σύμπτωση και ότι η καλή θέληση της τσεχικής κυβέρνησης ανταμείβεται με αμοιβαίες χειρονομίες από τις ΗΠΑ, λογικά έπονται υποψίες για πολιτικές συναλλαγές σε βάρος της κυριαρχίας της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η όλη συζήτηση σχετικά με την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει σταδιακά να μοιάζει με παραίσθηση. Ορισμένα νέα κράτη μέλη πέτυχαν την υπογραφή διμερών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι’ αυτούς ήταν γρηγορότερο και προφανώς ευκολότερο από το να περιμένουν μια γενική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η Αμερική επισυνάπτει ορισμένους όρους στην εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πού έγκειται το πρόβλημα;

Οι ευρωφεντεραλιστές δηλώνουν ότι η υπογραφή συμφωνιών για τις θεωρήσεις αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Στην προηγούμενη συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα, ένα μέλος της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv ανέφερε ότι αυτό που ονομάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να υπερισχύει και ότι αυτό πρέπει να το εξηγήσουν στους πολίτες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη που αποτελούν τα θύματα. Η ιδεολογία προφανώς υπερισχύει έναντι της πρακτικότητας. Αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών το να αποφασίζουν τα ίδια ποιος εισέρχεται στην επικράτειά τους και με ποιους όρους, και η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής τα αρμοδιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για τους πολίτες μας και σφάλλουμε εάν πιστεύουμε ότι δεν είναι. Αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, δεδομένου ότι τα ταξίδια χωρίς θεώρηση είναι ευκολότερα και επίσης οικονομικότερα – για όλους τους ταξιδιώτες. Είναι επίσης σημαντικό επειδή δεν μπορούμε πλέον να διατηρούμε την άδικη κατάσταση στην οποία οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται θεώρηση για τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι άλλες μισές χρειάζονται. Πρέπει να βρεθεί κάποιος στη θέση να χρειάζεται θεώρηση προκειμένου να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκτιμήσει ακριβώς πόσο σημαντική είναι η απαλλαγή από αυτήν. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης είναι καλή, θετική και πρέπει να υποστηρίζεται, όχι να κατακρίνεται. Το σημαντικό δεν είναι ποιος επιτυγχάνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τις 12 χώρες που ακόμη την χρειάζονται. Το σημαντικό είναι να επιτευχθεί η απαλλαγή. Συνεπώς, πρέπει να τεθεί τέρμα στα παιδιάστικα παιχνίδια μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη νομική ορολογία υπάρχει μία πραγματικότητα – η πραγματικότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παλαιούς και ισχυρούς διμερείς δεσμούς με τα κράτη μέλη και είναι προφανές ότι οι συζητήσεις θα διεξάγονται απευθείας με αυτά. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η Επιτροπή διαδραματίζει κάποιο ρόλο – ναι, ο ρόλος της είναι να συνεχίσει να αυξάνει την πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τώρα προτιμούν να συνομιλούν με τις επιμέρους χώρες, και στην πραγματικότητα η Επιτροπή δεν τα έχει καταφέρει μόνη της. Συνεπώς, είναι σημαντικό να μην συνεχίσουμε να συζητούμε για το ποιος έχει το δικαίωμα να διεξάγει διαπραγματεύσεις, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα βγούμε χαμένοι και θα διαιρεθούμε αντί να ενισχυθούμε. Γι’ αυτό είμαι υπέρ μιας διττής προσέγγισης· το σημαντικό είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να επιτύχουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, απαλλαγή χωρίς καθυστέρηση και απαλλαγή για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με το λεγόμενο Two Track Approach που μας παρουσιάσατε, για το προνόμιο της απαλλαγής από τη βίζα, η Αμερική θα νομιμοποιείται πλέον να απαιτεί από την Ελλάδα και από τα νέα κράτη μέλη και μάλιστα με τη «βούλα της Ευρώπης» να της δώσουν ακόμα περισσότερα ευαίσθητα δεδομένα επιβατών απ’ ό,τι απαιτούνται θεωρητικά για όλους από το PNR, αλλά και απευθείας πρόσβαση ακόμα και στα ποινικά μητρώα των πολιτών τους. Και εσείς απαντάτε ότι αυτό δεν αποτελεί κοινοτική δικαιοδοσία και ας κάνει το κάθε κράτος μέλος ό,τι θέλει. Αφήνετε, δηλαδή, εκτεθειμένα τα μισά κράτη μέλη σε ωμό εκβιασμό για την παράδοση προσωπικών δεδομένων, που η Αμερική δεν απαιτεί από τα άλλα μισά κράτη μέλη. Το ανέφερε, άλλωστε πιο εύσχημα, αλλά και πιο κυνικά ο αρμόδιος υφυπουργός της Αμερικής, κύριος Rosenwhite στη Γερουσία τους στις 28 Φεβρουαρίου. Είπε:

(EN) «Οι οκτώ υποψήφιες χώρες [...] έχουν ισχυρά κίνητρα να δεσμευθούν ως προς την εφαρμογή του συνόλου των προτύπων ασφάλειας».

Με άλλα λόγια, «φλέγονται» για τη βίζα και έτσι μπορούμε να τους πιέσουμε να δεχθούν τα πάντα.

Όμως, κύριε Επίτροπε, το γράμμα και το πνεύμα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της Ευρώπης δεν απαιτεί απλώς να δίδεται το καθεστώς βίζας ή μη βίζας ίδια σε όλους, αλλά να δίδεται σε όλους τους πολίτες και με τους ίδιους όρους. Η Αμερική κατόρθωσε να έχει την πολιτική βούληση να αναιρέσει την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εσείς, δυστυχώς, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, δεν είχατε την πολιτική βούληση να τους σταματήσετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, οι δηλώσεις δεν είναι ειλικρινά καθόλου καθησυχαστικές και μερικές ερωτήσεις είχαν ήδη επιβεβαιώσει αυτήν την υπόθεση. Οι προηγούμενες εκδοχές της εντολής της Επιτροπής περιορίστηκαν περαιτέρω. Με δυο λόγια, ένα ελλιπές αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση έξι κράτη μέλη, και πιθανόν τώρα και η Μάλτα, έχουν υπογράψει μνημόνια συνεννόησης με τους Αμερικανούς. Οι εκτελεστικές διατάξεις δεν είναι ακόμη γνωστές και, συνεπώς, οι γραμμές της εθνικής πολιτικής δεν είναι καθόλου σαφείς.

Έχω να κάνω την ακόλουθη ερώτηση σχετικά με αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εντολή για την Επιτροπή: γιατί τα κράτη μέλη ανήκουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Υπάρχει ακόμη το κοινοτικό πνεύμα; Μπορούμε να προβάλουμε αντίσταση στους Αμερικανούς μόνο αν τα 27 κράτη μέλη ενεργούν με τον ίδιο τρόπο. Ως Ένωση, πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό σήμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αξιοποιήσουμε την ισχυρή διαπραγματευτική μας θέση. Με όλον τον δέοντα σεβασμό, θεωρώ ότι η συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών σε αυτό το θέμα είναι απαράδεκτη. Το επιχείρημα ότι η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει ελάχιστη πρόοδο τα τελευταία έτη για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ακούγεται πολύ καλή, αλλά είναι δυσανάλογη προς τη συμπεριφορά που έχουν επιδείξει. Είναι καιρός να ενεργήσουμε οι ίδιοι και όχι απλώς να το αφήσουμε να εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ ειλικρινά γελοιοποιείται εντελώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα προς τον Επίτροπο Frattini που, δυστυχώς, δεν μπορεί να παρευρεθεί μαζί μας σήμερα. Ο Επίτροπος Frattini κατέστησε απόλυτα σαφές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι τα θέματα θεωρήσεων αποτελούν αρμοδιότητα των Βρυξελλών και ότι οι χώρες που διεξάγουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την αλληλεγγύη της Ένωσης.

Έως σήμερα, τα 14 από τα πλουσιότερα κράτη μέλη της Ένωσης μαζί με τη Σλοβενία επωφελήθηκαν από το προνόμιο αυτό, αλλά το ίδιο ευελπιστούν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, κυρίως εκείνα βρίσκονται στο μέρος της Ευρώπης από το οποίο κατάγομαι. Η ομοφωνία αποτελεί απαραίτητο όρο για την τελική διευθέτηση των θεμάτων θεωρήσεων προς όφελος όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλύτερη προσέγγιση είναι προφανώς η κοινή δράση μέσω ενός κοινού εκπροσώπου, δηλαδή του Επιτρόπου Frattini. Ο τελευταίος έχει δείξει την προθυμία του να αγωνισθεί για την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή δείχνει επίσης ότι η Ένωση μπορεί να εκφραστεί με μία φωνή. Είναι, παρ’ όλα αυτά, ατυχές το ότι ορισμένες χώρες ήταν διατεθειμένες να λάβουν ανεξάρτητες αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα και να υπογράψουν χωριστά μνημόνια θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η σύναψη, από μεμονωμένη χώρα, συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Γιατί, με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών, τα φορολογικά στοιχεία ή και τα ποινικά μητρώα. Στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, διότι θίγονται θέματα κοινοτικής αρμοδιότητας, όπως είναι η Συνθήκη του Σένγκεν και η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Θεωρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο, ήμουν εντελώς αντίθετος στην πρωτοβουλία της Τσεχίας να συνάψει ένα διμερές μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το παράδειγμα της Τσεχίας ακολούθησαν και άλλες χώρες. Έτσι, το μνημόνιο συνεννόησης έχει ήδη υπογραφεί από την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Μάλτα. Και δεν με ικανοποίησαν οι εξηγήσεις που έδωσε και οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Επίτροπος, διότι δεν απάντησε τι θα συμβεί εάν, στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραπάνω χώρες, περιέχονται στοιχεία αντίθετα με τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Η χώρα μου, η Ελλάδα, η οποία είναι μια από τις 15 πρώτες χώρες της ΕΕ, έχει ακόμα την υποχρέωση να τηρεί τη διαδικασία της βίζας. Και όμως, δεν ακολούθησε την τακτική αυτή! Διότι, εάν πιστεύουμε πραγματικά κύριε Επίτροπε, ότι στην ευρωπαϊκή ενότητα το κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει αυτό που νομίζει ότι καλύπτει τα συμφέροντά του, τότε δεν υπάρχει ενότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ουγγαρίας και των άλλων νέων κρατών μελών πρέπει να διαμαρτυρηθώ για τις επικρίσεις και τις κατηγορίες που έχουν ακουσθεί εδώ. Τα παλαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνουν στην τύχη τους τα νέα κράτη μέλη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν λειτουργεί – είτε προς τα νέα κράτη μέλη είτε προς την Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες αυτές οι επικριτικές παρατηρήσεις είναι ακατανόητες. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας στον οποίο η αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει λειτουργήσει και δεν λειτουργεί, και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε ίσως να διευθετηθεί μια για πάντα. Πρέπει να μπορέσουμε να διασαφηνίσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και ποιες είναι οι κοινοτικές αρμοδιότητες, κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τα καθεστώτα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Ευελπιστούμε ότι το τρέχον έτος η Ουγγαρία και όλα τα άλλα νέα κράτη μέλη θα απολαύουν επιτέλους τα ίδια δικαιώματα, όπως τα ταξίδια χωρίς θεώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ισχύει για τα παλαιά κράτη μέλη. Η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι η αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει κανέναν λόγο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Η διττή προσέγγιση αποτελεί απλώς απόδειξη της μη προστασίας από το Συμβούλιο και την Επιτροπή των ευρωπαϊκών συμφερόντων και των πολιτών.

Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αφήνονται στην τύχη τους να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις διμερώς με τις ΗΠΑ υπονομεύει την αξιοπιστία και την ισχύ μας στη διεθνή σκηνή και μπορεί να αποβεί σε βάρος των πολιτών μας τα δεδομένα των οποίων μπορεί να ανταλλάσσονται χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα ήθελα η Επιτροπή να δείξει αποφασιστικότητα και να καταστήσει κατανοητό στον εταίρο μας, τις ΗΠΑ, ότι τα ίσα δικαιώματα και η ίση μεταχείριση δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Το ETAS που πρόκειται να εφαρμοσθεί θα μπορούσε να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη δεδομένου ότι οι αιτήσεις εισόδου θα αξιολογούνται με βάση το κάθε άτομο και όχι σύμφωνα με τη χώρα καταγωγής. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα προς την ίση μεταχείριση.

Ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, πρέπει να καταστήσουμε πραγματικότητα την Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα και να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε αφορά την επίτευξη συμφωνίας για τις θεωρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της οποίας όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Πρόκειται για ένα απόλυτα θεμελιώδες ζήτημα. Η Πολωνία βασίζεται στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα θεμελιώδης σε αυτήν την περίπτωση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσέγγιση θα συνεπάγεται ότι ένα νέο καθεστώς θεωρήσεων που θα επιτρέπει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους θα συμφωνηθεί επιτέλους στη σύνοδο κορυφής στις 12 Ιουνίου.

Θα ήθελα να αναφέρω ένα περαιτέρω θέμα. Κατά την ανάπτυξη της πολιτικής που συνδέεται με το καθεστώς θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι θα γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, προκειμένου να μην παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με το καθεστώς θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης είναι η ισότητα, οι ισότιμες συνθήκες και η ίση μεταχείριση. Όσον αφορά τις θεωρήσεις για τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού και τέσσερα χρόνια μετά την προσχώρηση στην ΕΕ των νέων κρατών μελών από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, η ανισότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Τα νέα αυτά κράτη μέλη, μαζί με την Ελλάδα, εξακολουθούν να χρειάζονται θεωρήσεις προκειμένου να ταξιδεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που το θεωρώ ντροπή, θεωρώ επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι που πρέπει να ντρέπονται, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, πρόκειται για μια δημοκρατική χώρα που μεταχειρίζεται την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες με αυτόν τον τρόπο και, ταυτόχρονα, τις χαρακτηρίζει ως τους στενότερους συμμάχους της.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και τις διαπραγματευτικές μεθόδους, συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα, τόσο η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η αμοιβαία ισότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων και σε τομείς όπως η ανταλλαγή δεδομένων, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κλπ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που αυτό που πάντοτε δηλώναμε εδώ αποδείχθηκε αληθινό: κανείς δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες του, τη νομοθεσία της ΕΕ ή τις αρμοδιότητες της Ένωσης, και οι διμερείς διαπραγματεύσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις πολυμερείς ή τις πανευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου που η χώρα μου, η Τσεχική Δημοκρατία, κατηγορείται για έλλειψη αλληλεγγύης και διαφάνειας. Αυτό είναι απολύτως αναληθές. Τηρούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες μας, από την κοινοτική νομοθεσία και την αρχή της αλληλεγγύης, ορθά και ακριβώς όπως κρίνεται απαραίτητο· τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από ορισμένους συναδέλφους μου να μην δίνουν διαλέξεις για τον ευρωπαϊσμό. Όλοι είμαστε ίσοι ευρωπαίοι: δεν υπάρχουν άτομα που αισθάνονται περισσότερο ή λιγότερο Ευρωπαίοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πράγματι ισχύει ότι η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί μέρος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και η μεγαλύτερή μου επιθυμία είναι να αποδειχθεί η Επιτροπή αποτελεσματική στο πλαίσιο της εντολής που έλαβε για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Ας ελπίσουμε ότι θα επιτύχει μια καλή συμφωνία, καθώς αυτό θα αποτελούσε κοινή επιτυχία.

Έως σήμερα, ωστόσο, έχουμε επιτρέψει να διχαζόμαστε εύκολα ως προς το θέμα αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαίρεσαν τους ευρωπαίους πολίτες σε δύο κατηγορίες. Η μία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η ανώτερη κατηγορία, και τα άτομα αυτά επιτρέπεται να εισέρχονται στην επικράτεια των ΗΠΑ χωρίς καμία δυσκολία. Η άλλη κατηγορία θεωρείται κατώτερη, και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να υφίστανται συχνά ταπεινωτικές διαδικασίες προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα.

Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου για την κατάσταση αυτή, και επίσης να αναφέρω μια κατάσταση που αποκτά κακή φήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα των θεωρήσεων διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ. Δεν είναι ορθό ένας υποψήφιος να υπόσχεται, για παράδειγμα, ότι θα άρει την απαίτηση θεώρησης για τους συμπολίτες μου, δηλαδή τους Πολωνούς, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στην τεράστια πολωνική διασπορά. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να γνωρίζω εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα εγγυηθούν ότι η ΕΕ δεν θα επιτρέψει, ως μέρος των διαπραγματεύσεων, την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Ως εισηγήτρια για το VIS, πέτυχα τη γενική απαγόρευση των διαβιβάσεων δεδομένων σε τρίτες χώρες από τη βάση δεδομένων VIS, και θα ήθελα να γνωρίζω εάν αυτό απειλείται με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεύτερον, παραδέχονται η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το να ακολουθήσουμε αυτό το αδιέξοδο της μαζικής παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους πάντες –το 99% των οποίων θα είναι απολύτως αθώοι– ενέχει τον κίνδυνο να μας αποσπάσει την προσοχή από την επιδίωξή μας να συλλάβουμε το 0,1% που μπορεί να αποτελεί τρομοκρατικό κίνδυνο ή να κινεί υποψίες για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα;

Σήμερα, ένας κορυφαίος εισαγγελέας για την καταπολέμηση της μαφίας στην Ιταλία προειδοποιεί ότι η εγκληματικότητα της μαφίας απλώνει τα πλοκάμια της σε ολόκληρη την Ευρώπη, επειδή παραμελείται λόγω της έλλειψης κατάλληλης διασυνοριακής συνεργασίας και της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης. Αυτή δεν είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα; Και δεν γίνεται τίποτε ως προς αυτό επειδή είναι δυσκολότερο να αντιμετωπισθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυξημένη αρμοδιότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων έπειτα από την εντολή που έλαβε από τους υπουργούς Εσωτερικών Υποθέσεων των κρατών μελών την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, επιστρέφουμε από μια σειρά αποτελεσματικών συναντήσεων με αμερικανούς εκπροσώπους, η τελευταία από τις οποίες είναι η τρόικα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών, στις 13 Μαρτίου.

Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις τρεις αρχές που εγκρίθηκαν τότε, ειδικά στον κοινό στόχο της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης το συντομότερο δυνατόν.

Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, τα ποσοστά άρνησης σε ορισμένα κράτη μέλη συνεχίζουν να αυξάνονται.

Στη Ρουμανία, το ποσοστό έχει φθάσει στο 37%, σχεδόν 10% περισσότερο από το προηγούμενο έτος, παρόλο που εν τω μεταξύ η χώρα μας έχει γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς, η εξέλιξη αυτή μας απομακρύνει από τον στόχο του 10% που προβλέπει το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Επί του παρόντος, μόνο μια συντονισμένη ενέργεια όλων των κρατών μελών μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα της αμοιβαιότητας όσον αφορά τις θεωρήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, έως την επόμενη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών, η στάση μας θα είναι ενιαία και κατηγορηματική όσον αφορά τις απαλλαγές από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, με βάση ένα καλά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η πρόθεση τόσο του Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής να τονίσουν την αποφασιστικότητά τους να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εξ ονόματος όλων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τα προπαρασκευαστικά τεχνικά μέτρα που θα ληφθούν προς τον σκοπό αυτόν, είναι αξιέπαινα. Ωστόσο, έχει εμφανισθεί ήδη ένα κενό μεταξύ των πολυμερών διαπραγματεύσεων που προετοιμάζεται να αρχίσει η ΕΕ, που πιθανόν θα απαιτήσουν χρόνο, και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτύχει ορισμένες χώρες της ΕΕ μέσω διμερών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Άλλωστε, όλοι στοχεύουμε στο ίδιο αποτέλεσμα – στην εξάλειψη των θεωρήσεων για τα ταξίδια στις ΗΠΑ. Είμαστε απλώς αντιμέτωποι με μια επιλογή – είτε να περιμένουμε να αρχίσουν οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και να το επιτύχουμε αργότερα είτε να εισέλθουμε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να το επιτύχουμε πολύ νωρίτερα. Το να αναγκασθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιλέξουν τη λιγότερο ελκυστική επιλογή για χάρη μιας υποκριτικής αλληλεγγύης, η οποία δεν γίνεται σεβαστή από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά άλλα, πολύ σημαντικά θέματα –όπως η ενέργεια για παράδειγμα– είναι τουλάχιστον ηθικά λανθασμένο, και ακόμη περισσότερο επειδή οι μισοί ευρωπαίοι πολίτες ήδη εξαιρούνται από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις μέσω προηγούμενων διμερών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) Πιστεύω ότι υπάρχουν ειδικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα περισσότερα κράτη μέλη είναι μέλη του ΝΑΤΟ και συμμετέχουν από κοινού στη διατήρηση της ασφάλειας στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες όταν είναι απαραίτητο, χωρίς διαφορές μεταξύ τους.

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βασίζεται σε κριτήρια τα οποία δεν είναι επαρκώς σαφή και διαφανή επί του παρόντος. Το βασικό κριτήριο, το ποσοστό άρνησης θεωρήσεων μικρότερο του 10%, είναι ένα κριτήριο που εξαρτάται αποκλειστικά από τους αμερικανούς πολίτες και όχι από τους πολίτες που ζητούν τη χορήγηση θεώρησης.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξεύρει ανεξάρτητες μεθόδους για την επίλυση της κατάστασης.

Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ότι μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι θετικό.

Είναι απαραίτητο οι διαπραγματεύσεις να αναφέρονται στα κριτήρια για τη χορήγηση θεωρήσεων. Μόνο τα σαφή και, συγκεκριμένα, τα διαφανή κριτήρια θα παρέχουν στους πολίτες τις απαιτούμενες πληροφορίες πριν την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση για άρνηση χορήγησης θεώρησης προφανώς εξαρτάται από τους δημόσιους υπαλλήλους στις ΗΠΑ. Καθιστώντας το δικαίωμα εισόδου στις ΗΠΑ εξαρτώμενο από το ποσοστό των αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης που απορρίπτονται ισοδυναμεί με το ακόλουθο σκεπτικό: αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, τίποτε δεν εξαρτάται από εσάς, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη διαδικασία για να σας υποβάλουμε σε ταπεινωτική μεταχείριση και διαδικασίες, και να σας αναγκάσουμε να δεχθείτε αυτό το εξευτελιστικό σύστημα. Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο και αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εταιρική σχέση και ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια θέση από την οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτε.

Ελπίζω, ωστόσο, ότι η κοινοτική προσέγγιση στο θέμα αυτό και η προσφυγή σε άλλα μέσα που απορρέουν από τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει ως αποτέλεσμα μια μέθοδο επίλυσης του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – (SK) Επικροτούμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την θεωρούμε ένα βήμα που θα οδηγήσει στο να καταστούν ίσοι οι πολίτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, παρά το γεγονός ότι κλείνουν τον Μάιο τέσσερα χρόνια ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται ακόμη στην αυστηρή πολιτική θεωρήσεων των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που διεξάγουν διμερείς συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύοντας ειλικρινά ότι ως αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών η Ουάσιγκτον θα ενεργήσει ταχύτερα και θα βοηθήσει περισσότερο.

Θα ήμουν, συνεπώς, πολύ ευτυχής αν οι διμερείς διαπραγματεύσεις της Σλοβακίας θεωρούνταν στους ευρωπαϊκούς κύκλους θετικό βήμα: συμπληρώνοντας μάλλον παρά αντικαθιστώντας τις ενέργειες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι δεν οφείλεται στο ότι οι κυβερνήσεις μας αισθάνονται αδικημένες: θέλουμε να γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της Κοινότητας, και η ισότητα όλων των πολιτών συμπεριλαμβάνεται σε αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) Η Ρουμανία είναι ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες των οποίων χρειάζονται θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντίθετα από τις ενέργειες άλλων χωρών, έως σήμερα η Ρουμανία απέφυγε να αρχίσει διμερείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που η εταιρική σχέση που έχει συναφθεί με τη χώρα αυτή και η παρουσία των ρουμανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν θα της έδιναν το δικαίωμα να επικαλεσθεί την εξεύρεση διμερών λύσεων για την επίλυση του θέματος των θεωρήσεων.

Στηρίζω την κοινή προσέγγιση των κρατών μελών της ΕΕ και την εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξευρεθεί ταχέως μια λύση για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ρουμάνων.

Απαιτείται μια πραγματική, συνεπής και αποτελεσματική διαπραγματευτική προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά, στο τέλος, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί η ρουμανική κοινή γνώμη, που μπορεί να αγνοηθεί, η Ρουμανία θα πρέπει να εξεύρει μια ταχεία λύση με διμερείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς όπως άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έλυσαν το πρόβλημα των αμερικανικών θεωρήσεων χωρίς να λάβουν υπόψη την κοινή θέση των Βρυξελλών.

Τέλος, εκφράζω τη λύπη μου για την απουσία του κ. Frattini από τη συζήτηση, επειδή θα είχε την υποχρέωση να αγωνισθεί για την ορθή μεταχείριση και την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και των ρουμάνων πολιτών και όχι να προωθεί πολιτικές που εισάγουν διακρίσεις για τους ρουμάνους πολίτες, πολίτες της Κοινότητας που ζουν και εργάζονται στην Ιταλία, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ενταχθεί ορθά στην ιταλική κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (SL) Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε ορισμένα διλήμματα και θέματα που έχετε επισημάνει ιδιαίτερα. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου που διεξήχθη στις 18 Απριλίου επιτεύχθηκε ομοφωνία και ότι η Επιτροπή έχει λάβει εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ώστε να συνεργαστούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως εσείς οι ίδιοι έχετε εκφράσει επανειλημμένα εδώ σήμερα, με ομοψυχία και προκειμένου όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα και, φυσικά, ίσες υποχρεώσεις.

Αν μου επιτρέπετε να θίξω ορισμένα θέματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα εδώ, θα ήθελα να πω ότι, κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως ένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου έχει ήδη αναφέρει, δεν μπορέσαμε να δεχθούμε μια στρατηγική η οποία κατά κάποιον τρόπο έχει επιβληθεί στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι, ίσως υπό την αρχική πίεση όταν δημιουργήθηκε αυτή η στρατηγική, καταφέραμε να εναντιωθούμε σε αυτήν. Έχουμε συνάψει τις συμφωνίες, έχουμε εξεύρει έναν τρόπο λύσης, επιτύχαμε μια διττή συνεργασία για το μέλλον και συνεπώς, κατά κάποιον τρόπο, καταστήσαμε σαφές, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και πού βρίσκονται τα όρια όσον αφορά το τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό.

Θα ήθελα συγκεκριμένα να θίξω τα θέματα που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και, φυσικά, τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρωτίστως ως πολίτες της ΕΕ. Επιβάλλεται να μην συγχέουμε τα δύο συστήματα, το ESTA και την PNR. Το σύστημα PNR θα παραμείνει αμετάβλητο, όπως ισχύει τώρα, όπως έχει θεσπισθεί και εγκριθεί, και δεν πρόκειται για δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται σε πρακτορεία ταξιδίων ή οπουδήποτε αλλού. Το θέμα αυτό παραμένει ως έχει, και δεν αποτελεί ούτε θέμα συζήτησης ούτε θέμα αλλαγών. Πιστεύω ότι αυτό είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό.

Σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και όσον αφορά τις δραστηριότητες της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, πρέπει να πω ότι από τότε που τέθηκα επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών και ανέλαβα την προεδρία του έχω ενεργήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με εξαιρετική διαφάνεια. Έχω υποβάλει δύο εκθέσεις σχετικά με αυτό το θέμα στις αρμόδιες επιτροπές, και σήμερα πραγματοποίησα μια παρουσίαση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, επίσης ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο ενεργήσαμε σύμφωνα με την αρχή ότι εντοπίζουμε πού υπάρχουν δυσκολίες, πού υπάρχουν κοινές δυσκολίες, πού υπάρχουν κοινές αρχές, εάν υπάρχουν, καθώς και τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν. Με βάση αυτό θα μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε περαιτέρω δραστηριότητες. Περαιτέρω δραστηριότητες και διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν το 2009, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπό τον όρο ότι πράγματι θα αρχίσουν, εμείς, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, να έχουμε κοινές θέσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να συγκεντρώσουμε αρκετή ισχύ προκειμένου να επιτύχουμε συμφωνία. Πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι αυτή η συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και, κάθε φορά που διεξάγουμε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, να μην χρειάζεται να θίγουμε πάλι το ίδιο θέμα, και αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν επρόκειτο για διαπραγματεύσεις που συνδέονταν με την επίτευξη συμφωνίας. Μελετήθηκαν ορισμένες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε, και ήδη γνωρίζουμε, ότι δώδεκα αρχές ουσιαστικά ταυτίζονται. Εάν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η αρχή που διαφέρει θα αποτελέσει, φυσικά, επίσης το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστώ ότι οι διαπραγματεύσεις μας θα είναι επιτυχημένες.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το θέμα που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Προεδρίας σχετικά με τα μνημόνια, τις περαιτέρω συνομιλίες και τα εκτελεστικά προγράμματα. Πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι τα μνημόνια δεν αποτελούν συμφωνίες. Τα μνημόνια συνεννόησης εκφράζουν την πολιτική βούληση ότι μια χώρα θα ήθελε να απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης. Δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία χορηγούν σε αυτό το έγγραφο καθεστώς διεθνούς συμφωνίας.

Όσον αφορά τις περαιτέρω συνομιλίες και τις εκτελεστικές συμφωνίες και/ή τους εκτελεστικούς κανόνες, έχουμε πολύ έντονες σχέσεις με τα κράτη μέλη. Πριν από μερικές ημέρες, για παράδειγμα, πραγματοποίησα πολύ ανοικτές συνομιλίες με τον Jan Langer από την Τσεχική Δημοκρατία, σχετικά με τις εν λόγω συνομιλίες και την πρόοδό τους. Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ακόμη τα έγγραφα όσον αφορά τις συνομιλίες και τους εκτελεστικούς κανόνες που θα έδιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα κράτη μέλη.

Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργασίες των κρατών μελών, καθώς και της Επιτροπής και της Προεδρίας, να παραμείνουν διαφανείς. Μόνο στο πλαίσιο της εν λόγω τρόικας, και φυσικά επίσης σε ορισμένους τομείς συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να εξευρεθεί ένας βιώσιμος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέψουμε στον Επίτροπο, στον Αντιπρόεδρο, να δώσει απαντήσεις σε αρκετά θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διορθώσουμε μια κατάσταση που είναι άδικη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο κατηγορίες ευρωπαίων πολιτών, από τις οποίες η μία να χρειάζεται θεώρηση, ενώ η άλλη εξαιρείται. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια βαθιά πεποίθηση που είναι κοινή σε όλους μας.

Δεύτερον, προσωπικά πιστεύω στην ισχύ των ενιαίων διαπραγματεύσεων. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο ισχυρή όταν μιλάει με μία φωνή, με όλα τα μέλη της να επιδεικνύουν αλληλεγγύη. Όπως γνωρίζει ο κ. Mate, τόλμησα να επισημάνω, σχετικά με ένα άλλο θέμα το οποίο, μιλώντας συγκριτικά, στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικό, το ζήτημα των ανοικτών ουρανών, ότι επειδή η Επιτροπή έλαβε εντολή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορέσαμε να επιτύχουμε το πρώτο στάδιο των ανοικτών ουρανών.

Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο πιστεύω στην ισχύ των ενιαίων διαπραγματεύσεων και πρέπει να πω ότι, με τον κ. Mate, θα εργαστούμε πραγματικά πολύ σκληρά και με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Πρέπει να προσθέσω ότι η Επιτροπή, παρ’ όλα αυτά, έχει επιτύχει αμοιβαίες συμφωνίες με διάφορες χώρες μη μέλη στο παρελθόν. Οι συμφωνίες μας μάς επέτρεψαν να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα με τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να μην μπορέσουμε να θέσουμε τέρμα σε αυτήν τη διάκριση.

Πρέπει να εξηγήσω ότι η Επιτροπή θα έχει ήδη εκπροσώπους στην Ουάσιγκτον την Τρίτη και την Τετάρτη προκειμένου να αρχίσουν και επισήμως τις διαπραγματεύσεις. Με άλλα λόγια, αυτό αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να εκτελέσουμε την εντολή αυτή στον μέγιστο βαθμό. Αυτά είναι που μπορώ να σας πω σχετικά με το πρώτο θέμα.

Θα ήθελα τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Deprez συγκεκριμένα για τις εκτελεστικές συμφωνίες. Όπως μόλις ανέφερε ο κ. Mate, δεν διαθέτουμε ακόμη τις εκτελεστικές συμφωνίες, συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να τις αξιολογήσουμε. Ωστόσο, θα είναι ασφαλώς δική μας αρμοδιότητα στη συνέχεια να τις αξιολογήσουμε προσεκτικά υπό το πρίσμα των κοινοτικών διατάξεων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα είμαστε διαφανείς, συγκεκριμένα με το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα κράτη μέλη –δεν κατηγορώ κανέναν, κανένα κράτος μέλος– αλλά όλα τα κράτη μέλη τα οποία διεξάγουν διμερείς συνομιλίες πρέπει επίσης να τηρήσουν την υποχρέωση διαφάνειας. Χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη, εάν θέλουμε να είμαστε αποφασιστικοί. Αυτό πρέπει να το τονίσω.

Προφανώς εάν από τις εκτελεστικές συμφωνίες προκύψει αργότερα κάτι που δεν είναι αποδεκτό από την άποψη του κοινοτικού δικαίου, θα δούμε τι πρέπει να γίνει, αλλά θα λάβουμε μέτρα.

Τρίτον, ορισμένοι από εσάς θίξατε το ζήτημα των δεδομένων. Θέλω έστω να επισημάνω ότι η ανταλλαγή δεδομένων PNR διέπεται από τη συμφωνία του 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διατάξεις υπάρχουν, μας δεσμεύουν επί του παρόντος και δεν υπάρχει λόγος να υποστούμε τυχόν εκφοβισμό από τους αμερικανούς φίλους μας. Ως εκ τούτου, έλαβα υπόψη παρεμπιπτόντως τις παρατηρήσεις του κ. Deprez σχετικά με την ιδέα ότι τελικά, σε μια γενική διατλαντική συμφωνία, θα ήταν αδιαμφισβήτητα ωφέλιμο να συσταθεί ίσως μια ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να παρακολουθεί την προστασία των δεδομένων.

Αυτές είναι μερικές εξηγήσεις, αλλά μπορώ πραγματικά να σας πω ότι το Κοινοβούλιο θα κρατείται φυσικά απόλυτα ενήμερο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μας, ότι η δύναμή μας θα προέρχεται από μια ολοκληρωμένη διοργανική συμφωνία η οποία θα δείξει στους αμερικανούς φίλους μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται τώρα να απαιτήσει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των πολιτών της και θα το πράξει με συνεχή αποφασιστικότητα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην περίοδο συνόδου του Μαΐου στο Στρασβούργο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ τη δήλωση της Προεδρίας σχετικά με την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ. Είναι καιρός να δώσουμε μια κοινοβουλευτική εντολή στην Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει μια ολοκληρωμένη συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ΕΕ-ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να προβλέπονται ασφαλή ταξίδια χωρίς την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ χωρίς εξαίρεση το συντομότερο δυνατόν. Προσδοκούμε επίσης από την Επιτροπή να παράσχει τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το στάδιο, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος από την πλευρά των ΗΠΑ να επιμένουν να προσκομίσουμε πρόσθετα στοιχεία. Επίσης είναι σημαντικό ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα από τους πολίτες προκειμένου να διαβιβάζουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση θεώρησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αρκετοί συνάδελφοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να επισπεύσουν την επίτευξη συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τις αρχές των ΗΠΑ μέσω διμερών διαβουλεύσεων. Δεν πρόκειται για διάσπαση της ΕΕ. Ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλα τα παλαιότερα κράτη μέλη ήδη απολαύουν το δικαίωμα εισόδου χωρίς την υποχρέωση θεώρησης, ενώ σχεδόν όλα τα νέα κράτη μέλη στερούνται αυτήν τη δυνατότητα.

Τα μνημόνια συνεννόησης που υπέγραψαν αυτά τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούνται πράξεις πολιτικής βούλησης προς την επίτευξη ενός καθεστώτος χωρίς την υποχρέωση θεώρησης· δεν πρόκειται ασφαλώς για αποσχιστικές συμφωνίες.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25 και συνεχίζεται στις 11.30)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου