Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0251(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0150/2008

Ingivna texter :

A6-0150/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0166

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 april 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4.3. Medling i privaträttsliga tvister (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (omröstning)
PV
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, föredragande. − (EN) Herr talman! Det finns inga ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten. Det beror på det utmärkta samarbetet mellan parlamentet, rådet och kommissionen och i synnerhet på det arbete som utförts av mina skuggföredragande från PPE-DE-gruppen, Diana Wallis och Jean-Paul Gauzès, som intog en mycket bestämd linje med rådet och kommissionen.

Jag tror att det har gått över ett år sedan vi enades om detta förslag, men det var responsen från förlikningsexperterna och de yrkesverksamma inom denna sektor på parlamentets första online-samråd någonsin som övertygade oss om förtjänsterna med denna lag. Jag vet att de nu kommer att välkomna dagens omröstning då dessa förslag införs i lagstiftningen.

Alltför ofta ser vi fall där ett äktenskap eller ett förhållande med barn går snett och där det slutar med att parterna får genomgå åratal med domstolsförfaranden och betala enorma advokatarvoden. En av mina väljare med en grekisk partner samlade på sig advokaträkningar och tvingades att gå igenom domstolssystemet under tre år för att få tillbaka sina barn. Förlikning kan därför vara ett värdefullt verktyg för medborgarna för att få tillgång till domstolssystemet och eventuellt minska kostnaden för tvistlösning utan den ofta bittra processen med att gå till domstol.

Ett mervärde med detta är att domstolstid frigörs för fall som kräver en dom i domstol. Denna nya lag bör hjälpa människor i hela EU att få snabb och ekonomiskt överkomlig tillgång till rättvisa. Jag uppmanar därför ledamöterna att stödja andra behandlingen och öppna upp nya möjligheter till domstolsprövning och rättsmedel för medborgare i hela EU.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jag vill påminna ledamöterna om att föredraganden har rätt att begära ordet i två minuter i kammaren, så kan alla vara snälla och utöva lämplig självkontroll. Jag tror dock att Reinhard Rack har begärt ordet i en ordningsfråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Herr talman! Normalt sett skulle vi säga att vårt maskineri inte fungerar, men i detta särskilda fall är det hissarna som inte fungerar. En hel del kolleger väntar på att ta sig ner till kammaren. Eftersom det förhåller sig så vore det kanske förnuftigt att överväga att skjuta upp sådana uttalanden.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jag garanterar att allt kommer att göras för att få hissarna att börja fungera igen snarast möjligt eller låta kollegerna rösta i hissarna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy