Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0022/2008 (B6-0016/2008)

Разисквания :

PV 23/04/2008 - 11
CRE 23/04/2008 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Сряда, 23 април 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

11. Европейска стратегия по въпросите на биологичното разнообразие (COP 9) и биологичната безопасност (COP-MOP 4) (разискване)
Протокол
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgen

– die mündliche Anfrage an die Kommission über die biologische Vielfalt (COP 9) und die 4. Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit (COP-MOP 4) von Miroslav Ouzký im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (O-0023/2008 - B6-0017/2008)

– die mündliche Anfrage an den Rat über die biologische Vielfalt (COP 9) und die 4. Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit (COP-MOP 4) von Miroslav Ouzký im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (O-0022/2008 - B6-0016/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Ouzký, Autor. − Vážená paní komisařko, vážený pane ministře, předsedo Rady, dovolte mi nejprve se obrátit na paní předsedající s věcí, která nesouvisí s mojí otázkou. Já bych si chtěl na tomto místě postěžovat, že jsem nezjistil, že zatímco policie ve všech zemích funguje tak, aby umožnila politikům či poslancům jejich práci, tak francouzská policie se snaží zamezit europoslancům v jejich práci a musím si na tomto místě postěžovat, že mi byl policistou před branami této instituce zakázán vstup dovnitř i po předložení mého průkazu z důvodu údajné ochrany demonstrace, která před branami Parlamentu probíhá. Já to považuji za skandální a doufám, že tato věc se dostane na řešení Parlamentu. To samozřejmě nesouvisí, ale kdybych neoběhl Parlament, tak bych zde nehovořil, pro Vaši informaci.

Já jsem jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin oprávněn předložit otázku, která je určená jak Radě, tak Komisi a týká se nadcházejícího zasedání konference stran v Bonnu o biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti. Základní otázka je o vyjasnění cílů na této konferenci jak pro Komisi, tak pro Radu. Také nás zajímá, zda-li Rada i Komise počítá se zapojením poslanců Evropského parlamentu na této konferenci. Musím zde říci, že náš výbor chce nejenom rozhodnutí a jednotlivé dohody, ale také se velmi zajímá o jejich naplnění a implementaci, tzn. uvedení do jejich praktického života.

Chci se zeptat, zda si Evropská unie a evropské instituce uvědomují svoji vedoucí úlohu v této oblasti, v boji proti ztrátě biodiverzity. Jestliže chceme být vedoucí silou, měli bychom to dávat jednoznačným způsobem najevo. Chci se zeptat, zda jsme si vědomi nutnosti finanční podpory všech těchto programů a těchto dohod, že jejich naplnění bez jasné finanční podpory nemůže být realizováno. Také doufám, že si Komise i Rada uvědomuje dopady nedostatku vody ve středomořské oblasti a vlivu sucha, vlivu klimatických změn na biodiverzitu jako takovou.

Výbor by rád slyšel, zda-li bude věnována speciální pozornost biodiverzitě námořní a pobřežní a zda si Komise i Rada uvědomuje důležitost zapojení regionálních a komunálních samospráv, ale i podnikatelských subjektů do této problematiky a v boji proti ztrátě biodiverzity. Zda-li si uvědomujeme důležitost trvalého lesnictví a produkce plodin se zvláštním důrazem na udržitelnou produkci biopaliv, která se stává velmi horkým tématem. Produkce biopaliv, jak víte, je součástí klimatického balíčku, který právě projednáváme, a jeho udržitelné využití a udržitelný rozvoj je velmi důležitou otázkou. Na druhé straně víme, že má velmi negativní dopad právě na biodiverzitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Herzlichen Dank. Ich werde Ihre Beschwerde weitergeben. Vielleicht werden Sie dann entsprechend kontaktiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Podobnik, predsedujoči Svetu. − Dovolite, da se najprej zahvalim Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane in njenemu predsedniku Miroslavu Ouzkýju za ustno vprašanje, ki ste mi ga postavili, ki ste ga postavili Svetu in Komisiji. S tem dajete tudi velik pomen temu zelo občutljivemu vprašanju biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost je poleg podnebnih sprememb glavna prednostna naloga predsedstva na področju okolja. Deveto zasedanje konference pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 9), ki bo maja v Bonnu, je zato pomemben dogodek za Evropsko unijo na splošno, pa tudi za slovensko predsedstvo.

Svet se je v okviru 18-mesečnega programa predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije zelo intenzivno pripravljal na to pomembno zasedanje, da bi bilo uspešno, tako z vidika boljšega varstva in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti na globalni ravni. Opozoril je, da se je Evropska unija zavezala k uresničevanju globalnega cilja, v okviru katerega namerava do leta 2010 znatno zmanjšati stopnje izgube biotske raznovrstnosti, ter k uresničevanju cilja na ravni EU, da se v Evropi do leta 2010 zaustavi upadanje biotske raznovrstnosti. Torej na vaše konkretno vprašanje odgovarjam: da, Evropska unija hoče in mora tukaj ohraniti vodilno vlogo v svetu.

Svet je tudi poudaril, da se Evropska unija zavzema za aktivno in konstruktivno vlogo in da si bo na konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo maja, kot smo rekli, prizadevala za velikopotezne, a hkrati uresničljive izide zasedanja. Svet je med drugim tudi izpostavil, da so za dosego globalnega cilja v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, ki naj bi ga dosegli do leta 2010, nujno potrebna vztrajna prizadevanja na vseh ravneh in nadaljnji konkretni ukrepi.

Tukaj je nujno izvajanje konvencije, tako na nacionalni, kot tudi na EU ravni. In Evropska unija se je politično zavezala za uresničevanje vseh treh ciljev Konvencije o biološki raznovrstnosti, to je varstvo in trajnostna raba biotske raznovrstnosti in dostop do genskih virov ter delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Prvič je Svet sprejel sklepe junija lansko leto, drugič pa 3. marca letos, v katerih je določil prednostne naloge Evropske unije za deveto konferenco pogodbenic. Dovolite mi, da naštejem samo nekaj prednostnih nalog. Poudariti je potrebno pomen pospešenega izvajanja vseh delovnih programov Konvencije o biološki raznovrstnosti, izboljšati sinergijo med politikami podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti za  zagotavljanje čim več skupnih koristi. Pri tem Svet stalno opozarja na nujnost povezovanja pri izvajanju mednarodnih okoljskih sporazumov na vseh ravneh.

Poudariti je potrebno nujnost, da se na zasedanju devete konference obravnava vprašanje proizvodnje, trgovanja in porabe biogoriv in biomase in njihov vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. Tu je še toliko bolj pomembno, da se jasno opredelijo trajnostni kriteriji pri proizvodnji biogoriv. Poudariti pomen izvajanja programa gozdne biotske raznovrstnosti ter zmanjševanja deforestacije in degradacije gozdih ekosistemov. Svet poudarja pomen gozdov pri blaženju in prilagajanju klimatskih sprememb ter istočasno ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Gre za zagotovitev hitrega in celovitega izvajanja delovnega programa za zavarovana območja; v tem okviru tudi poskrbeti za tehnično in finančno podporo – spraševali ste tudi o financah – torej finančno podporo za vzpostavitev zavarovanih območij po celem svetu. Na devetem zasedanju je treba sprejeti ekološka merila za določitev morskih območij na odprtem morju, ki jih je treba zavarovati. Poudariti je potrebno pomembno vlogo, ki jo lahko ima zasebni sektor, vključno z malimi in srednjimi podjetji pri izvajanju te konvencije.

In zadnje, Evropska unija je trdno odločena, da bo še naprej aktivno sodelovala pri oblikovanju in pogajanjih o mednarodnem režimu za dostop do genskih virov in delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Evropska unija se bo tudi zavzemala, da se pogajanja zaključijo pred zasedanjem desete konference pogodbenic konvencije.

Da zaključim, na zasedanju se bo obravnavalo več kot 20 različnih vsebin. Izpostavil sem samo tiste, za katere Svet meni, da so ključnega pomena za doseganje ciljev konvencije in predvsem 2010 biodiverzitetnega cilja. To je zadnje zasedanje pred mejnim letom 2010 in je zato mejnik za sprejetje konkretnih ukrepov. Ker pa je to srečanje v Evropi, je torej za Evropsko unijo še toliko pomembnejše, da izpostavi svoje prioritete in prizadevanja.

Seznanil sem se tudi z vašim predlogom resolucije, o kateri boste jutri glasovali v Evropskem parlamentu. Po našem mnenju resolucija dobro povzema glavne prioritete in cilje, ki so tudi pomembni, da jih bo Evropska unija dosegla v Bonnu.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, first of all, I would like to thank Mr Ouzký for this very important question. I think we all noticed how, in 2007, environmental issues rose to the top of the political agenda. Climate change grabbed the headlines and popular imagination.

But the loss of biodiversity is a global threat that needs to be faced with the same urgency, and they are linked. Climate change and biodiversity are linked. A failure to recognise this relationship may undermine our efforts for improvements in both areas.

How do we halt the loss of biodiversity? Well, I believe that Europe made some progress in this area by implementing the activities covered by the communication of 2006 from the Commission ‘Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond’. However, more efforts are needed. In particular we need a stronger buy-in of sectors other than nature conservation, such as agriculture, fisheries and energy.

Effective international cooperation is also essential and we are firmly committed to working through the Convention on Biological Diversity to protect global diversity worldwide.

The ninth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, which will be held back-to-back with the fourth meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety, offers a remarkable opportunity to step up the protection of biodiversity and, since these meetings will be hosted and chaired by Germany, Europe has a particular role. We will push for the acceleration of international efforts towards achieving the global target of significantly reducing biodiversity loss by 2010.

At the beginning of March, the Council adopted conclusions that set up the broad political mandate and the main priorities for the EU at these meetings. They can be summarised in seven points.

First, we want to agree on new commitments to enhance implementation, in particular as regards the execution of the Convention on Biological Diversity’s programmes on protected areas and forest biodiversity.

Secondly, we want to ensure that climate change adaptation and mitigation measures also support the 2010 biodiversity target. The decisions to be taken in Bonn should contribute to the post-Bali debate on reduced emissions from deforestation and forest degradation.

Thirdly, we will promote the adoption of criteria for the identification of vulnerable marine areas to be protected. In addition, we also intend to commit all the contracting parties in terms of how to apply these criteria.

Fourthly, we want to develop international guidance for promoting biodiversity-friendly ways of enhancing the production and consumption of biomass, including biofuels.

Fifthly, we aim to identify the main components of an international regime on access to genetic resources and the sharing of benefits arising from their use.

Sixthly, we want an agreement on the establishment of an international mechanism on scientific expertise on biodiversity.

And seventhly, and finally, we will promote a decision in the field of liability and redress for damage resulting from transboundary movements of living modified organisms.

So the Commission always facilitates the inclusion of Members of Parliament in Community delegations negotiating multilateral agreements. I have, myself, very positive experience of doing this. I welcome the participation of Members of the European Parliament at COP 9 and MOP 4, as they are called in the language we use in this context. I am, of course, interested in hearing your priorities and expectations for these meetings.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, señor Ministro representante del Consejo y señora Comisaria, yo intervengo esta tarde en nombre de la diputada Gutiérrez Cortines.

Lo primero que quiero manifestar es que desde el Parlamento apoyamos claramente de manera muy decidida la reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención para la Diversidad Biológica que celebran las Naciones Unidas.

Vinculado a ello, la resolución que se votará mañana trata de reforzar los principales objetivos e intenciones de la convención mundial en los siguientes sentidos: en primer lugar, favorecer la mayor protección de los recursos naturales de la fauna y de la flora; en segundo lugar, promover un uso sostenible del suelo para favorecer la conservación de las especies y de la naturaleza; y, luego, conservar también nuestro capital genético natural.

En ese sentido entiendo que se deben tener en cuenta programas de conservación, los modelos que se han aplicado ya en la Unión Europea, fundamentalmente me refiero a Natura 2000 y Hábitats, que han demostrado ser de gran utilidad.

Por otra parte, creo que se debe trabajar de una manera sistémica con modelos integrales y flexibles porque, al fin y al cabo, la naturaleza es un sistema dinámico, en constante evolución y afectado por todas las clases de demandas de uso que tiene la propia naturaleza, tanto para la agricultura como para otras funciones.

Creo, además, que se deben utilizar más criterios científicos y de formación, y también creo que se tienen que tener en cuenta todos los aspectos económicos y de viabilidad en este sentido.

La opinión de los propietarios y los incentivos para los propietarios son un asunto importante y, en este sentido yo haría dos preguntas a la Comisión. ¿Cómo contempla la aplicación de métodos científicos en la catalogación e identificación de variedades de especie o espacios a preservar? ¿Cómo contempla los incentivos para propietarios de todos los niveles?

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, señor Ministro representante del Consejo, señora Comisaria, todos nosotros somos conscientes de que la pérdida de diversidad biológica está conllevando efectos medioambientales, sociales, económicos y culturales de largo alcance, que se han visto exacerbados por los efectos negativos del cambio climático.

Las consecuencias de esta situación son aún peores para los más pobres. La Convención sobre la diversidad biológica es el instrumento legal internacional más importante para luchar contra la pérdida de diversidad biológica. Pero tenemos un problema: la carencia de recursos financieros representa un gran impedimento para alcanzar los objetivos de la convención. Por ello, pido al Consejo y a la Comisión que promuevan asignaciones presupuestarias para la conservación de la biodiversidad biológica en todos los presupuestos pertinentes en los que puedan influir.

Quisiera subrayar aspectos en los que hace especial hincapié la propuesta de resolución: el reconocimiento de la pérdida constante de biodiversidad en la Unión Europea, que ya es un hecho, el impulso para adoptar un régimen internacional de acceso y reparto de los beneficios de los recursos genéticos, que sea justo, equitativo y jurídicamente vinculante, así como impulsar la aplicación de los compromisos existentes en favor de una mejor conservación y gestión sostenible de la biodiversidad marina, con vistas a protegerla de las prácticas destructivas y de las actividades pesqueras no sostenibles que afectan a los ecosistemas marinos.

Quisiera terminar diciéndoles que ha llegado la hora de actuar firmemente y de intentar resolver todos estos problemas, ya que, aunque pienso que todavía hay tiempo –ustedes y nosotros lo sabemos–, éste corre en contra nuestra y de esa biodiversidad que queremos proteger.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Lebech, for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Det niende COP-møde om biodiversitet kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt. I de sidste uger er der blevet sagt og skrevet meget om biobrændstof, og lad det være helt klart: Biobrændstof må ikke produceres på bekostning af biodiversitet. Lige nu behandler vi jo Kommissionens forslag til direktiv, der skal fremme brugen af vedvarende energi, deriblandt biobrændstof. Parlamentet skal sørge for at opstille strenge kriterier for den miljømæssige bæredygtighed ved fremstilling af dette brændstof. Vi opnår ikke noget i kampen mod den globale opvarmning, hvis vi reducerer udledningen af CO2 fra biler og samtidig øger udledningen af CO2, fordi vi fælder skove og planter til benzin og dermed frigør store mængder CO2 fra jordbunden. Mødet i Bonn bliver en oplagt mulighed for at understrege vigtigheden af, at produktionen af biobrændstof skal kædes sammen med bæredygtighedskravet i EU og uden for EU.

I 2002 forpligtede parterne sig til kraftigt at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 på det globale, regionale og nationale plan. Det er vigtigt, at parterne fortsat arbejder for det mål. De Forenede Nationers konvention om den biologiske mangfoldighed er den globale ramme for beskyttelsen af biodiversiteten. Desværre ender mange internationale aftaler med den laveste fællesnævner. Det er ikke acceptabelt, når det gælder beskyttelsen af naturen. EU skal sætte høje standarder for sig selv og prøve at hæve standarden i de internationale aftaler. Når det gælder beskyttelsen af biodiversitet, skal også EU gøre det bedre. Lige nu siger vi somme tider ét og gør noget andet. Det kan svække vores troværdighed. Alligevel skal Kommissionen og medlemslandene presse på for at få styrket beskyttelsen af biodiversiteten især i skov- og landbrugsområder, da disse områder er specielt udsatte, nu hvor der bliver produceret mere og mere biobrændstof.

Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et enten-eller, når det gælder biodiversitet og biobrændstof? Det gør vi ved at stille strenge krav. Så er det måske muligt at få begge dele. COP 9 skal være med til at sikre dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Zachowanie bioróżnorodności to wyzwanie współczesnego świata, i to nie tylko z racji piękna, ale także ze względu na równowagę w przyrodzie i dobro człowieka.

Od lat dostrzegamy problem skażenia chemicznego oraz inne ujemne skutki cywilizacji, takie jak degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, wycinkę drzew i niszczenie siedlisk. Ostatnio modnym tematem stał się efekt cieplarniany. Niestety lekceważony jest – i to z naszym udziałem – problem skażenia biologicznego przez organizmy genetycznie zmodyfikowane. Zapominamy, że skażenie chemiczne z czasem ulega rozkładowi, natomiast biologiczne często jest nieodwracalne.

Dlatego musimy podjąć jednoznaczną decyzję, czy jesteśmy za bioróżnorodnością czy za GMO? Czy dbamy o człowieka i jego środowisko, czy o interesy Monsanto i podobnych firm czerpiących ogromne zyski z GMO? By ratować bioróżnorodność musimy także zadbać o stworzenie pełnej identyfikacji najbardziej zagrożonych gatunków w przyrodzie, co umożliwiłoby wyznaczenie celów w dziedzinie ich ochrony, a w przyszłości zapobiegałoby wymieraniu kolejnych gatunków. Pamiętajmy, że zniszczyć jest łatwo, ale odrodzić jest często niemożliwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que nous parlons de la biodiversité et que nous demandons au Conseil et à la Commission de défendre cette biodiversité, c'est vrai. Qu'on ait réussi à faire des changements climatiques une priorité de l'Union européenne, c'est une bonne chose, mais on se rend compte quand même que les conventions sur la biodiversité et la convention sur la désertification sont un peu éclipsées par ces changements climatiques.

Nous savons combien la biodiversité ou, en fin de compte, la protection de la nature, est importante pour notre propre survie parce qu'on s'aperçoit que, malgré ce qu'on a pu mettre en place au niveau européen ou au niveau mondial, l'érosion de la biodiversité continue. La disparition des espèces continue. Je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence: si on peut tenter d'enrayer les changements climatiques, il n'en est pas de même pour les espèces. Une fois qu'une espèce a disparu, c'est définitif, elle a disparu à tout jamais.

Cette question-là, cette évidence, nous devons vraiment bien l'intégrer. Quand on sait, par exemple, que nous avons des outils excellents comme Natura 2000, comme les directives Oiseaux et les directives Habitat pour combattre justement la dégradation de la biodiversité dans l'Union européenne, et que l'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore certains États membres qui sont réticents à mettre en place Natura 2000, qu'on est réticent à payer Natura 2000, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir.

C'est pour cela que, vraiment, je voudrais que la Commission continue à soutenir Natura 2000, continue à soutenir ces deux directives et que, au niveau de la Convention à Bonn, je vous demanderais évidemment de mettre en place des critères pour les biocarburants, mais également, de réclamer et d'obtenir la création d'un groupe d'experts intergouvernemental sur la biodiversité, comme c'est le cas pour le GIEC, pour les changements climatiques, parce que nous pourrions aider les parties à mettre en place des outils que nous-mêmes mettons en place, mais qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à mettre en place.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, för GUE/NGL-gruppen. – Det uppskattas att det finns ungefär 14 miljoner olika djur- och växtarter på jorden. Det säger något om vilken fantastisk planet vi har, vilket ansvar vi har att förvalta. Men den biologiska mångfalden är satt under hot. I dagsläget hotas över 30 000 arter av utrotning. Det främsta hotet är vi människor och det ekonomiska system som vi har byggt upp, som är baserat på ständig tillväxt och konsumtion. Det här tror man kan uppnås genom konkurrens i stället för planering, transporter i stället för lokal produktion. Inte undra på att vi står inför en klimatkatastrof och en biologisk utarmning.

Vi skulle kunna vända den här utvecklingen. Att EU och dess medlemsländer har skrivit under FN-konventionen om biologisk mångfald är förstås bra och kan fungera som ett viktigt verktyg. Därmed åtar vi oss exempelvis att utarbeta handlingsplaner för att värna den biologiska mångfalden samt att etablera ett globalt nätverk för skyddade områden på land och till havs, bara som ett exempel. Men det mesta återstår att göra på EU-nivå. Själva grundfundamenten måste angripas, annars kommer vi aldrig att kunna lösa miljöproblemen.

Jag vill belysa tre områden. Transportvansinnet – EU bygger på att inga hinder får införas mellan medlemsländerna. En vara ska produceras där det är billigast. Bara mellan 1993 och år 2000 ökade långtradartransporterna därför med hela 30 procent. När EU och medlemsländerna subventionerar infrastrukturen får alltid motorvägarna långt mer än vad hållbara transportmedel får. I det forna Östeuropa, alltså de nya medlemsländerna, bedriver EU en veritabel asfaltspolitik med gigantiska motorvägssubventioner. Det är järnvägen som ska stimuleras, inte motorvägarna. Så till kommissionen: Se över subventionspolitiken.

På tal om subventioner så kan otroligt mycket göras åt jordbrukssubventionerna, 55 miljarder euro varje år. Subventioner som är direkt negativa för miljön borde inte betalas ut och jordbruksstödet borde öronmärkas för miljöåtgärder och ekologisk odling. Biologisk mångfald och klimatsmarta lösningar borde skrivas in som ett huvudmål för jordbrukspolitiken, inte maximal avkastning.

Ett tredje grundproblem som måste angripas är den inre marknaden. Jag vet att det här är som att svära i kyrkan men EU kan helt enkelt inte fortsätta att låta marknaden vara överordnad en progressiv miljöpolitik. För några veckor sedan svarade EU-kommissionär Günter Verheugen mig att kommissionen under de senaste fem åren har dragit enskilda länder inför EG-domstolen 19 gånger rörande fall av miljö eller folkhälsa. Det riktigt skrämmande är att i alla dessa 19 fall har domstolen gått på kommissionens linje, det vill säga att medlemsländerna inte har fått vidta åtgärder för att skydda miljö eller folkhälsa. Menar vi verkligen allvar måste vi ha en miljögaranti värd namnet. Det har vi inte nu och dessvärre kommer vi inte att få det med Lissabonfördraget. Där kommer ju marknadspolitiken att ligga fast.

Avslutningsvis: Vi kräver i vår resolution hållbarhetsstandarder för biobränsle. Jag skulle vilja passa på att fråga, kanske särskilt rådet: Är ni beredda att ta fram, inte bara miljömässiga krav på biobränsle, utan också sociala standarder på biobränsle för att exempelvis garantera drägliga löner, fackliga rättigheter etc. för det biobränsle som vi köper in till unionen?

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, Raadsvoorzitter, commissaris, twee weken geleden heb ik de Milieucommissie en de Klimaatcommissie vertegenwoordigd op de informele Milieuraad in het najaar in Slovenië. Daar stonden twee onderwerpen centraal: enerzijds de aanpak van klimaatverandering en anderzijds de bescherming van de biodiversiteit. De meeste nadruk kregen daarbij de biodiversiteit, biomassa en biobrandstoffen in relatie tot de biodiversiteit in bossen. Er werd gedebatteerd over de mogelijkheden van biomassa uit bossen voor energievoorziening, met name voor de tweede generatie biobrandstoffen en over duurzaamheidscriteria voor het gebruik van biomassa uit bossen. Het was een geslaagde conferentie, met dank aan de Sloveense voorzitter, minister Podobnic.

We zien dat door ontbossing en illegale houtkap veel soorten met uitsterven worden bedreigd. Zij ervaren een ingrijpende verandering in hun leefomgeving en kunnen dientengevolge niet overleven. Bossen zorgen voor een zeer gevarieerde soortenrijkdom van zowel planten als dieren. In het kader van de bescherming van de biodiversiteit is het dan ook van essentieel belang om de ontbossing een halt toe te roepen, voor zover dat mogelijk is. Dit geldt overigens niet alleen voor landen buiten de Europese Unie, maar zeker ook voor de Europese lidstaten. Goed bosbeheer moet daarbij bevorderd worden, te meer daar bossen ook op andere terreinen zeer waardevol zijn. Ontbossing leidt namelijk ook tot ernstige bodemerosie, zeker ook in berggebieden, en tot een verstoring van de waterhuishouding, waardoor de biodiversiteit verder sterk aangetast wordt.

Ook de opwarming van de aarde kan de soortenrijkdom aantasten. Er vinden grote verschuivingen plaats in verspreidingsgebieden van soorten, waardoor sommige soorten ernstig bedreigd worden, met name in de noordelijke regio's. Boskap in tropische regio's lijkt de opwarming alleen maar te versterken, mede doordat de opslagcapaciteit van CO2 sterk verminderd wordt. Studies die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn in onder meer Nature and Science tonen echter aan dat een toename van bos ook leidt tot een hogere uitstoot van methaan, een broeikasgas dat 23 keer sterker is dan CO2. Naarmate de temperatuur hoger wordt en de zon meer schijnt, wordt meer methaan uitgestoten. Voornamelijk in tropische gebieden wordt er fors meer methaan uitgestoten. Extra bosaanplant leidt tot een extra opnamecapaciteit van CO2, maar een deel van die CO2-opname wordt dus teniet gedaan door een toename van methaanuitstoot. Desondanks blijft de balans wel positief, zeker in de niet-tropische gebieden.

Ten slotte, de genoemde factoren die een negatief effect hebben op de biodiversiteit worden helaas versterkt door de huidige productie van biobrandstoffen, die een aanslag pleegt op vooral tropisch regenwoud. De soortenrijke bossen worden vervangen door soortenarme plantages, die daarnaast negatieve effecten met zich meebrengen op het gebied van broeikasgas, opnamecapaciteit en voedselprijzen. Ik ben blij dat dit in deze resolutie naar voren komt. Overigens moeten we ook waakzaam zijn bij de tweede generatie biobrandstoffen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Just because you have written it down does not mean to say that you have to read it out if the time does not allow for it.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Mr President, in the light of this debate and of Earth Day yesterday, I would like to highlight the urgent need for greater understanding of the concept of biodiversity and its implications for our society. It is a very poorly understood concept.

Virtually all of Earth’s ecosystems and their services have been dramatically transformed through human action. The current rate of loss of biodiversity is now faster than ever before in human history and there is no sign of this process slowing down. 2010 – how are you!

Many animal and plant populations have declined in numbers and geographical spread. While species extinction is a natural part of the Earth’s history, human activity in recent years has increased the extinction rate by at least a hundred times compared to the natural rate. Within well-studied groups, between 12% and 52% of species are threatened with extinction, according to the IUCN Red List. In general, the most threatened species are those that are higher up the food chain, have a low population density, live longer, reproduce slowly and live within a limited geographical area.

Within many species groups, such as amphibians, African mammals and birds in agricultural lands, the majority of species have faced a decline in the size of their population and in their geographical spread. Exceptions are almost always due to human intervention, such as protection in reserves, or to species that tend to thrive in human-dominated landscapes.

People need to be made aware of their growing ecological footprint, that it reaches far beyond the borders of the EU and that our lifestyles have direct consequences on indigenous people in the developing world. Whilst most of us now have at least some understanding of the extent of the problem of climate change, many have not made the connection between climate change and biodiversity loss.

Indeed, in this area, I think we need to link up the work of the Convention on Biological Diversity and the Conference of the Parties on Climate Change. In fact, I would go so far as to ask whether we still need a stand-alone COP on biodiversity. The question should be faced, and I attended the COP last year in New York.

Yes, I agree that climate change mitigation and adaptation measures, including deforestation, must support biodiversity. I welcome Commissioner Wallström’s comments in relation to marine biodiversity issues. We must include here cold-water corals and seamounts, which shelter rich and often unique ecosystems. There are huge gaps in our scientific knowledge on the impact of climate change in marine areas. We must remember that more than 70% of the world’s surface is covered by oceans, 97% of all the planet’s water is contained in the oceans and oceans provide 99% of the Earth’s living space.

I will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further. Let us be honest with one another. The goals established in Johannesburg six years ago will be impossible to achieve. Let us stop fooling ourselves and stop the talk.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE). – Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est une très bonne résolution que la commission de l'environnement a adoptée; aussi, j'espère que la Commission européenne et les États membres tiendront compte des différentes recommandations qu'elle contient, notamment de la demande de faire preuve d'initiative et de conviction lors de la conférence de Bonn. Mais aussi d'agir en interne pour enrayer, d'ici à 2010, la perte de biodiversité au sein de l'Union européenne.

Je souhaite aborder trois des points soulevés par cette résolution. Tout d'abord, la question des agrocarburants, un certain nombre de collègues en ont déjà parlé. Leur coût environnemental est considérable tant sur les forêts que sur les terres agricoles et nous mesurons chaque jour davantage l'impact de leur développement sur les ressources alimentaires. Il ne saurait y avoir concurrence entre la ressource agricole destinée à l'alimentation et celle destinée à l'industrie, que ce soit pour la production d'agrocarburant ou l'agrochimie. Le lien entre alimentation et agriculture doit être établi clairement.

Ensuite la biodiversité marine. Nous avons beaucoup tardé sur ce sujet. Je ne peux qu'appuyer les demandes de la résolution d'agir très rapidement, notamment pour la mise en place des zones marines protégées.

Enfin sur les OGM. Nous disposons désormais d'études montrant leur impact négatif sur l'environnement et notamment sur les sols. Nous savons que leur dissémination entraîne une pollution des cultures conventionnelles, ce qui pose un problème pour la préservation de la biodiversité.

Par ailleurs, la concentration industrielle dans le secteur des semences et leur contrôle par quelques multinationales posent un autre problème. C'est une situation que la Commission et les États membres ne doivent pas négliger.

Enfin, la Conférence des parties à Curitiba, au Brésil, en mars 2006, a décidé de maintenir le moratoire sur les semences génétiquement modifiées restrictives. Ce fut une fort bonne décision, mais aujourd'hui, on peut se demander si ce moratoire est suffisant et s'il ne serait pas nécessaire d'interdire l'utilisation même de ce type de semences GM à usage unique.

Sur ces deux points, que comptent faire la Commission et les États membres lors de la Conférence des parties à Bonn? Avez-vous aussi déjà une idée des critères de durabilité qui pourraient être présentés à Bonn concernant les agrocarburants?

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, like Ms Doyle earlier on, I thought I had a longer time, but taking advantage of your generosity, I will settle for a minute and a half.

Biodiversity is essential in order to safeguard the survival of the Earth’s ecosystems and to maintain an invaluable genetic pool of distinctive species-specific characteristics. This Parliament has reiterated its concern on biodiversity loss through its relevant resolution of 22 May 2007, but one of the main obstacles to halting biodiversity loss is, I am afraid to say, the lack of effective action by both the Commission and the Council, both of which give the impression that they care about the matter largely only in theory and that, in practice, they suffer from lack of will and determination in making sure that, in real terms, there is full implementation of relevant directives and that both international and internal commitments are fulfilled.

Let us hope that, even at this late stage, the Commission and Council will act decisively and constructively in helping, partly through their firm stance at the forthcoming conference in Bonn, to protect biodiversity effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Mr Matsakis, in fact, both Ms Doyle and your group had given the times I gave, so it is your group’s submission and their bad communication to you, because I have always applied the rule that, if a Member speaks in a language other than his own, I always give him extra time – and not just in English.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – Herr Präsident! Wir alle, die wir hier gesprochen haben, haben ein Bekenntnis zu mehr Artenschutz, zu mehr Biodiversität abgelegt. Wir wissen, dass die Naturschutzrichtlinien und das durch Natura 2000 geschaffene Netz von Naturschutzgebieten eine Erfolgsstory der Europäischen Union ist. Doch all diese Lyrik, all diese Bekenntnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur das Klima – wie Sie gesagt haben, Frau Kommissarin – die Schlagzeilen der Zeitungen erobert hat, sondern leider auch der Arten- und Naturschutz.

Gerade bedrohte Tierarten werden oft als Baustopper, als Verhinderungen für Bauprojekte hingestellt. Daher finde ich ganz beschämend, dass gerade in Deutschland, dem Gastgeberland der Vertragsstaatenkonferenz, von den konservativ regierten Landesregierungen wie Hessen und Niedersachsen eine Bundesratsinitiative gestartet worden ist, die genau diese Erfolgsstory der Europäischen Union attackieren soll.

Es ist völlig unglaubwürdig, wenn Deutschland einerseits die Ausweitung von Schutzzonen und den Schutz von bedrohten Arten in den ärmeren Ländern fordert, andererseits jedoch in der Europäischen Union versucht, eine Verwässerung des Naturschutzes zu betreiben. Und leider nicht nur Deutschland! Plötzlich hat auch die Liberale Fraktion im Europäischen Parlament ein Seminar veranstaltet, in dem genau das zum Thema gemacht wurde. Unter dem Deckmantel der Vereinfachung soll bei Herrn Stoiber genau diese Attacke gegen den Naturschutz in Europa geritten werden.

Ich erwarte von Ihnen, Frau Kommissarin, noch einmal ein ganz klares Bekenntnis der Europäischen Union, dass alle Versuche ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – Köszönöm, elnök úr! Matsakis úr már utalt az előbb az implementációs problémákra, hadd mondjak most egy-két példát erre. Európában és a Kárpát-medencében egyre nagyobb kihívásokat jelent erdeink megvédése, egyes helyeken felgyújtják, máshol szeméttel borítják, vagy egyszerűen ellopják. A Kárpátokban, vagy például Sajóládon már az erdő 30-40%-át ellopták. Az illegális fakitermelés csökkenti a biológiai sokféleséget, eróziót okoz, 20%-kal járul hozzá az üvegházhatás-gázok kibocsátásához. Ennek megállítására négy képviselőtársammal írásbeli nyilatkozatban fordulunk a Bizottsághoz, hogy terjesszen elő egy jogszabályt annak érdekében, hogy csak legálisan, ellenőrzött módon kitermelt fát és faterméket lehessen forgalomba hozni az Unió piacán. Kérem képviselőtársaimat, hogy a 23-as nyilatkozatot aláírásukkal támogassák ebben a szándékunkban.

A biodiverzitás megőrzése fontos állami feladat. Nos, a magyar kormány annyira semmibe veszi a Natura 2000-es területeket, hogy ezen a héten a Föld Napját is megünnepelve, Dakar után szabadon, megszervezte a Közép-Európai Rallyt, méghozzá a Natura 2000-es, fokozottan védett természetvédelmi területeken. Környezeti hatástanulmány nem készült, mint ahogy helyreállítási és védelmi terv sem, sőt jogerős engedély sem volt a verseny megszervezéséhez. Nincs az a bevétel, ami kompenzálni tudná az így okozott környezeti károkat. De nem állunk jobban a madarainkkal sem. Két hete, hogy az Európai Bizottság megküldte Magyarországnak az utolsó írásbeli figyelmeztetést. Tette ezt azért, mert nem hozta meg a vadon élő madarak védelmével kapcsolatos nemzeti intézkedéseket.

De hogy ne csak rossz példákat mondjak, nemrég kezdeményezésemre aláírásra került hazámban az Európában is egyedülálló önkéntes megállapodás a villamos felsővezetékek okozta madárpusztítások megállítására. Az akadálymentes égbolt névre hallgató projektben civilek, a villamosipar és az állam résztvevői állapodtak meg abban, hogy vezetékcserékkel, szigetelésekkel és egyéb módon 2020-ig biztosítják azt, hogy a madarak biztonságos légtérben röpködhessenek Magyarországon. Ezen megállapodás úttörő, nagy jelentőségű, amely európai figyelmet és támogatást érdemel. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – La întâlnirea părţilor Convenţiei privind diversitatea biologică de la Bonn va fi discutată şi problema biodiversităţii forestiere.

Iată un subiect sensibil la care încă nu s-a găsit o soluţie durabilă. Biodiversitatea forestieră este ameninţată de despăduririle ilegale care au loc pe tot cuprinsul globului. Ele au ca efect reducerea substanţială, în mare parte ireversibilă, a biodiversităţii. În plus, despăduririle reprezintă al treilea factor major al încălzirii climatice.

PECH şi-a exprimat poziţia cu privire la impactul semnificativ al despăduririi asupra climei, la avantajele economice pe termen lung şi importanţa de a păstra pădurile intacte, în Rezoluţia din noiembrie 2007 privind comerţul şi schimbările climatice.

De asemenea, apreciez iniţiativa UE prin Planul de acţiune cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţă şi schimburi comerciale.

Am amintit de acţiuni la nivel european şi care, din păcate, nu aduc rezultatele dorite. De exemplu, în implementarea Planului de acţiune, 70% din ţările UE nu au reuşit să desfăşoare nicio acţiune concretă până în aprilie 2007.

Trebuie să găsim o soluţie globală cât mai urgent posibil. Încurajez delegaţii UE la conferinţa de la Bonn să susţină redactarea unei definiţii standard a ceea ce înseamnă tăierile ilegale şi care să susţină exploatarea raţională a pădurilor.

În plus, încurajez lansarea discuţiilor cu privire la lansarea unui mecanism global care să urmărească legalitatea tăierilor şi comercializării de lemn.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident! Das europäische Einigungswerk steht ja unter dem Motto „Einheit in der Vielfalt“. Aber diese Vielfalt geht, wie wir wissen, gerade in der Natur in den letzten 150 Jahren in besorgniserregender Weise zurück. Die gegenwärtigen Verlustraten liegen ungefähr tausend bis zehntausend Mal höher als im Durchschnitt der Erdgeschichte. Die Weltnaturschutzunion listet heute weltweit circa 15 600 Arten auf, die vom Aussterben bedroht sind. Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass die Haupterzeugerländer von Weizen und Mais mehr als 80 % ihrer ursprünglichen Sorten verloren haben. Und diese Zahlen sind ja nur die Spitze des Eisbergs, denn wir wissen, dass bis dato nur circa 1,7 Millionen der geschätzten 13 Millionen lebenden Arten erfasst und beschrieben sind. Wir wissen gleichzeitig auch, dass der Klimawandel die Situation verschärft. Wir wissen aber auch, dass dieser Verlust an biologischer Diversität unsere Reaktionsfähigkeit gerade auf diesen Klimawandel vermindert. Wir befinden uns hier also wirklich in einer gefährlichen Schere.

Deshalb muss ich leider an die Kommission die Frage stellen: Warum wird eigentlich nicht ein Mainstreaming aller unserer Politikbereiche hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit gemacht, was die Artenvielfalt betrifft? Warum wird nicht mehr Forschung und Entwicklung betrieben, was das Zusammenleben der Arten und auch der Menschen betrifft?

Wenn man hier die Debatte verfolgt, könnte man den Eindruck haben, dass mit der Einrichtung von ein paar FFH-Gebieten und dem Schutz von Vögeln das Auslangen gefunden wäre. Das ist ja wirklich nur die Spitze eines Eisbergs. Warum nehmen wir unsere Bürger nicht mit bei dieser Aufgabe, die wir alle zu bewältigen haben? Die Kommission hat da einiges an Hausaufgaben zu machen, ebenso wie auch wir vom Europäischen Parlament und vom Rat. Aber nur auf Konferenzen zu fahren und Deklarationen zu unterschreiben, ist wirklich zu wenig. Es ist höchste Zeit, dass wir hier miteinander tätig werden!

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). – Mr President, I think that if there is one thing to do to try to halt the loss of biodiversity, it would be to halt the destruction of tropical forests. Every year, 14 to 15 million hectares are gone. We have been discussing this issue for years and with no real progress.

The real problem is that ecosystem services, whether we are talking about carbon sinks, biodiversity or regulation of the regional climate or hydrological system, have no real value on the market. It is a shortcoming of our economic model, and as long as we do not compensate forest owners for those values – so that it is not more profitable to log forests but keep them there – this rate of deforestation is going to continue.

There is a solution: include forests in the emissions trading. The Commission, however, is against this, and you have your reasons. The problem is that you provide no alternative, and we all know that there are very limited financial resources in the Biodiversity Convention – and there are not likely to be any in the future either.

I know that the Commission cares as much about deforestation in the tropics as the rest of us do, but the problem is: where is your alternative? We need a package. We need a comprehensive approach addressing climate change, carbon sinks, biodiversity and protection of livelihoods of the poor. It would require DG Environment and DG Development to work closely together. So far that has not happened. Please give us an alternative so that we have something on the table and can discuss, otherwise I am afraid deforestation will continue and so will biodiversity loss.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na produkty rolne oraz surowce produkowane na cele niespożywcze prowadzi do intensyfikacji produkcji rolniczej. Szczególnie ta intensyfikacja wynika z produkcji biopaliw i biomasy. Wiemy, że intensywna gospodarka w rolnictwie prowadzi do ograniczenia bioróżnorodności. Na tym tle nasuwa się pytanie: jak pogodzić utrzymanie bioróżnorodności z intensywnym rozwojem infrastrukturalnym i gospodarczym?

Nowoczesne zarządzanie bioróżnorodnością wymaga zwiększonego monitoringu występujących procesów i odpowiednich nakładów na badania naukowe. Jeśli korzystamy z rozwoju gospodarczego, to część tego efektu, zysku musimy przeznaczyć na finansowanie utrzymania bioróżnorodności, wreszcie – musimy mieć świadomość, że zachowanie środowiska, jego ochrona wymaga działań tak na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, każdego z nas indywidualnie, jak i całych gałęzi gospodarczych. Jest to zadanie dla nas wszystkich.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mich würde interessieren, ob die Kommission beim health check für die Landwirtschaft schon Überlegungen angestellt hat, wie wir uns hier weiterentwickeln können, insbesondere in der nächsten Finanziellen Vorausschau, weil erneuerbare Energie und Biotreibstoffe für uns natürlich wesentliche Herausforderungen sind, die auch in den finanziellen Rahmen des health check eingepasst werden müssen.

Das spielt auch bei der CO2-Entwicklung eine ganz wesentliche Rolle, die wir ja gemäß dem Kyoto-Protokoll entsprechend zu reduzieren haben. Meine konkrete Frage lautet: Welche Vorschläge wird die Kommission unterbreiten?

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir diskutieren, wie wir die biologische Vielfalt für die Nachwelt erhalten wollen, und gleichzeitig setzen wir Maßnahmen, die genau kontraproduktiv sind. Wir wissen nach anfänglicher Euphorie bei der Erzeugung von Agrardiesel, dass es hier kontraproduktive Ergebnisse gibt. Nicht nur, dass 9 000 Liter Wasser für einen Liter Agrardiesel benötigt werden, dass Lachgas freigesetzt wird, das wesentlich schädlicher ist als CO2, wir wissen auch, dass durch die Produktion von Energiepflanzen eben die Artenvielfalt in Gefahr gerät und sogar zerstört wird.

Gedenken Sie daher, angesichts dieser neuen Erkenntnisse und im Interesse der Erhaltung der Artenvielfalt, jetzt das, was wir an Beimengung an Agrardiesel beschlossen haben auszusetzen, in die neue Forschung zu investieren und vielleicht ein alternatives Konzept zu entwickeln, weil wir über die negativen Erscheinungen und Ergebnisse bereits jetzt Bescheid wissen?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Podobnik, predsedujoči Svetu. − Najprej bi se vam rad zahvalil z vaše zelo zavzete razprave. Lahko skupaj z vami ugotovim, da je umetnost o tako resnem in zapletenem vprašanju, kot so vprašanje biodiverzitete spregovoriti v kratkem, sintetično, ni enostavno. Tudi zato ste imeli gospod predsednik težave, ko ste pač ukalupljali čas, ki je bil za to potreben.

Dovolite mi, da samo na kratko pokomentiram vaše razprave. Najprej prva ugotovitev, podprli ste tudi usmeritev Sveta, da gre za povezanost in soodvisnost podnebnih sprememb od vpliva na biotsko raznovrstnost. V vaših razpravah ste bili široki in ste se dotikali pravzaprav številnih vprašanj, ki gredo preko same ožje vsebine tega srečanja v Bonnu in se dotikajo življenjskega sloga modernega človeka, modernega sloga, bi rekel človeka 21. stoletja. Od odpadkov, prometne politike, ki se dotika torej vprašanj trajnostne proizvodnje, trajnostne potrošnje in tako naprej.

Lahko vam zagotovim, jaz sem trdno prepričan, da Evropska unija ima dobra orodja, mi imamo orodja, imamo ukrepe. Jaz sem že v svojem uvodu povedal, da bo naša ključna usmeritev, da smo v Bonnu, da se zavzemamo za izvajanje, torej da gremo v realnost, da nadaljujemo našo usmeritev od besed k dejanjem.

Postavili ste vprašanje financ, finančnih virov. Na evropski ravni so določeni in dogovorjeni finančni mehanizmi. Poudarjam, da se bo Svet na srečanju v Bonnu zavzemal za nove in inovativne finančne vire. Govorim na globalni ravni, ne zgolj na evropski ravni. Tukaj bi rad poudaril potrebo po povezovanju sektorjev, ki vplivajo na biološko raznovrstnost, še posebej bi rad poudaril pomembno vlogo vključevanja privatnega sektorja pri tem. Trojno predsedstvo, skupaj Nemčija in Portugalska in sedaj Slovenija, se je zavezalo, da bomo do Bonna pripeljali to vprašanje vključevanja privatnega sektorja pri soočanju z vprašanji biodiverzitete. Zelo uspešna je bila konferenca "Bussines and biodiversity" na Portugalskem, ki je uspela in želimo, da se v Bonnu najde nadgradnja teh rešitev, ki so bile tam predlagane.

Rad bi se zahvalil gospodu Bloklandu, ki je omenil uspešno srečanje, neformalno srečanje okoljskih ministrov v Ljubljani. Gospod Blokland je tudi nastopil v imenu dveh vaših odborov in se mu zato zahvaljujem. Mi smo odprli vprašanje gozdov, trajnostne rabe gozdov, gozdov in njihove vplive na biodiverziteto in seveda kot priložnosti za biomaso in tudi same priložnosti za biogoriva druge generacije.

Tukaj bi vas še posebej rad seznanil s tem, da se Svet zaveda resnosti in zapletenosti vprašanj trajnostnih kriterijev pri proizvodnji biogoriv in biomase. Tudi zato smo v dogovoru skupaj z Evropsko komisijo šli v intenzivno delo na delovni skupini, ki bo na COREPER-ju prihodnji mesec, upam, prelagala dobre rešitve za trajnostna merila pri proizvodnji biogoriv, ki bodo potem sestavni del obeh direktiv, ki sta sedaj v sprejemanju. Rad bi se še posebej se zahvalil vsem tistim, ki ste poleg socialnih in drugih teh družbenih vplivov, negativnih vplivov pri proizvodnji pri biogoriv, omenili tudi njihov vpliv na biodiverziteto, to se včasih nekoliko pozablja.

Jaz bi rad zaključil ta svoj kratek komentar, da bi ponovno poudaril, da se na globalni ravni zavzemamo za vzpostavitev mreže zavarovalnih območji, tako na kopnem kot na morju. In Evropska unija ima dober in učinkovit instrument, za katerega verjamem, da je dober. Reče se mu Natura 2000 in je pomembno, da ga tako na nacionalni kot evropski ravni dosledno uveljavljamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Mr President, I think that this lively and knowledgeable debate reflects the interest of this House in these issues. I thank you for that. I definitely know that I speak on behalf of Commissioner Dimas when he wants to thank you for the interest Parliament takes in relation to these issues. I recognise some old colleagues in the fight for environmental protection and biodiversity.

Homo sapiens as a race is an interesting thing, because we can fly to the moon, we can do mass communication through information technology and we can definitely talk. But we cannot create the rhinoceros or an eel or a little blue flower, and, when these creatures are gone, they are gone for ever, as you have rightly pointed out.

Let me just comment on a few things which I think are of principle interest. I would like to start with the issue of biofuels, because this is also a very lively debate right now in all the media and a big problem and challenge for all of us. As you know, the European Council agreed this 10% biofuels target subject to very clear conditions, and our position in the European Union is that we want sustainable biofuels that have no negative environmental or food production impact. We in the Commission consider the long-term benefits of biofuels in terms of less CO2 emissions because, remember, the alternative today is oil. Security of supply and agriculture: new opportunities can be obtained thanks to the principles that were established. A limited target of 10%, robust sustainability criteria and also aiming at second-generation biofuels – this is the real challenge: to make sure that we can move as quickly as possible into the use of second-generation biofuels.

But we will also have to act internationally on these issues and make sure that there are sustainability criteria and that this does not add to the food crisis.

Let me also say, in response to Mr Wijkman, that this whole issue of deforestation will be addressed in a communication, as I understand this summer or early fall, so this issue will also be addressed in the negotiations.

At the same time it is necessary to catch the whole debate that is going on right now and make sure that we prepare properly a good discussion and a good decision on deforestation. That must also be prepared for the climate change negotiations.

I would also say to Ms Doyle that maybe the main thing is not to try to merge the negotiations between the different Conferences of Parties but rather to make sure that we maximise the co-benefits when we implement both the measures on fighting climate change and making sure that we can keep up our biodiversity targets.

So I think this is what has to be done now, especially when it comes to protecting tropical forests and to ensuring that we have these sustainability criteria for biofuels.

So I think we should not aim for what we know is already impossible or would bring us into an administrative and otherwise impossible political situation but look for the implementation. This goes for the whole debate on legislation and regulation and ambitious targets. We have them. We have them already, but now it is a matter of implementing them and, of course, working, as I tried to tell you, on the seven points that we aim for in the negotiations, to make sure that we also work internationally with partners to ensure we have a good scientific basis which we will move into very concrete implementation. That is what I can say in general.

Finally, the action plan that was established is exactly about mainstreaming, including making sure that we also look at the common agricultural policy.

So I think from this point of view, again, it is about making sure that we convince both Member States and all our institutions to do everything to implement our targets.

I will not take more time. I am very aware of the need to stick to our timetable, so may I say thank you once again for the debate and also assure you that Commissioner Dimas personally intends to attend the ministerial segment of COP 9. I am sure he looks forward to seeing some of you there and I anticipate your support towards a successful outcome of these important meetings.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow.

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. – W pełni popieram niniejszą rezolucję.

W maju 2008 roku w Bonn odbędzie się dziewiąta konferencja państw – stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. Przedstawiciele państw będą tam oceniali zachodzący w świecie proces utraty różnorodności biologicznej. Będą się także zastanawiali nad sprawiedliwym i godziwym podziałem korzyści pochodzących z wykorzystania zasobów genetycznych. Szczególnie negatywne skutki powoduje utrata różnorodności biologicznej w lasach, wpływając na tempo wylesiania i przyśpieszając kryzys klimatyczny. Podzielam obawę, że zmiany klimatyczne będą jeszcze bardziej pogarszały stan różnorodności biologicznej na świecie i będą prowadziły do degradacji ekosystemu i wymierania gatunków, a to z kolei będzie negatywnie wpływało na rozwój ludzkości i walkę z ubóstwem. Już teraz wiadomo, że przyczyną około 20% emisji dwutlenku węgla na świecie jest wylesianie i degradacja lasów.

W tym kontekście wiarygodności UE bardzo szkodzi niesprawne wdrażanie przez państwa członkowskie legislacji dotyczącej różnorodności biologicznej oraz dyrektyw takich jak ptasia i siedliskowa. Podobnie negatywne skutki wywołuje także opór wobec działań politycznych takich jak niewystarczające wysiłki na rzecz realizacji zobowiązania do zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej na terytorium UE do roku 2010, niechęć do podjęcia negocjacji w sprawie instrumentu dotyczącego dostępu i podziału korzyści oraz niechęć do przyznania dodatkowych funduszy celowych na wdrażanie konwencji w krajach rozwijających się.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
Правна информация - Политика за поверителност