Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 23. april 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Topmøde Den Europæiske Union/Latinamerika og Caribien (forhandling)
 3.Forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Protokol EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (A6-0078/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (afstemning)
  4.2.Samordnet praksis mellem linjerederier (Kodificeret udgave) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  4.3.Mægling på det civil- og handelsretlige område (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (afstemning)
  4.4.Europæiske satellitnavigationsprogrammer (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (afstemning)
  4.5.Personer under international beskyttelse (A6-0148/2008, Martine Roure) (afstemning)
  4.6.Grønbog om narkotikapolitik og civilsamfundet (A6-0073/2008, Giusto Catania) (afstemning)
  4.7.Den flerårige finansielle ramme (A6-0157/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  4.8.Den tiende Europæiske Udviklingsfond (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (afstemning)
  4.9.Statusrapport 2007 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (A6-0059/2008, Erik Meijer) (afstemning)
  4.10.Kinesisk politik og dens virkninger for Afrika (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (afstemning)
 5.Højtideligt møde – Slovenien
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Situationen i Burma (forhandling)
 10.Ulovlig indvandring, EU's optræden udadtil og Frontex (forhandling)
 11.Biologisk mangfoldighed og biosikkerhed (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Mod en reform af Verdenshandelsorganisationen (forhandling)
 14.Frihandelsaftale med Golfstaternes Samarbejdsråd (forhandling)
 15.Nultoleranceordning for ikkegodkendte gmo'er (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (666 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1608 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik