Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide tippkohtumine (arutelu)
 3.Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelised läbirääkimised viisavabaduse osas (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimine (Jacek Saryusz-Wolski, A6-0078/2008) (hääletus)
  4.2.Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamine liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  4.3.Vahendusmenetluse teatavad aspektid tsiviil- ja kaubandusasjades (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (hääletus)
  4.4.Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (hääletus)
  4.5.Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele (A6-0148/2008, Martine Roure) (hääletus)
  4.6.Kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidu uimastipoliitikas (A6-0073/2008, Giusto Catania) (hääletus)
  4.7.Mitmeaastase finantsraamistiku kohandamine (A6-0157/2008, Reimer Böge) (hääletus)
  4.8.10. Euroopa Arengufondi programmitöö rakendamine (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (hääletus)
  4.9.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2007. aasta eduaruanne (A6-0059/2008, Erik Meijer) (hääletus)
  4.10.Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (hääletus)
 5.Pidulik istung – Sloveenia
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Olukord Birmas (arutelu)
 10.Ebaseaduslik sisseränne, Euroopa Liidu välistegevus ja Frontex (arutelu)
 11.Euroopa strateegia bioloogilise mitmekesisuse (COP 9) ja bioloogilise ohutuse (COP-MOP 4) valdkonnas (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimine (arutelu)
 14.Vabakaubandusleping Pärsia lahe koostöönõukoguga (arutelu)
 15.Keelatud geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) nulltolerantsi režiim ja selle majanduslikud tagajärjed (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (651 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1416 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika