Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen huippukokous (keskustelu)
 3.EU:n ja Yhdysvaltain väliset viisumivapausneuvottelut (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (A6-0078/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (äänestys)
  4.2.Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltaminen linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (kodifioitu toisinto) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  4.3.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (äänestys)
  4.4.Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (äänestys)
  4.5.Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä (A6-0148/2008, Martine Roure) (äänestys)
  4.6.Vihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huumepolitiikassa (A6-0073/2008, Giusto Catania) (äänestys)
  4.7.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (monivuotinen rahoituskehys) (A6-0157/2008, Reimer Böge) (äänestys)
  4.8.Kymmenennen Euroopan kehitysrahaston ohjelmatyö ja täytäntöönpano (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (äänestys)
  4.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2007 edistymiskertomus (A6-0059/2008, Erik Meijer) (äänestys)
  4.10.Kiinan politiikka ja sen vaikutukset Afrikkaan (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (äänestys)
 5.Juhlaistunto – Slovenia
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Burman tilanne (keskustelu)
 10.Laiton maahanmuutto, EU:n ulkoiset toimet ja Frontex (keskustelu)
 11.Biologista monimuotoisuutta (COP 9) ja bioturvallisuutta (COP-MOP 4) koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä (keskustelu)
 14.Vapaakauppasopimus Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa (keskustelu)
 15.Nollatoleranssilinja kielletyille muuntogeenisille organismeille ja sen taloudelliset seuraukset (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (702 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1558 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö