Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių viršūnių susitikimas (diskusijos)
 3.Derybos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl vizų atsisakymo (diskusijos)
 4.Balsavimo laikas
  4.1.EB-Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimo protokolas (Jacek Saryusz-Wolski, A6-0078/2008) (balsavimas)
  4.2.81(3) sutarties straipsnio taikymas tam tikroms sutarčių kategorijoms, sprendimams ir suderintiems veiksmams tarp linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) (susisteminta versija) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  4.3.Tarpininkavimas civiliniais ir prekybiniais klausimais (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (balsavimas)
  4.4.Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALLILEO) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (balsavimas)
  4.5.2003/109/EB direktyvos apimties išplėtimas dėl asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė pagalba (A6-0148/2008, Martine Roure) (balsavimas)
  4.6.Dėl pilietinės visuomenės vaidmens Europos Sąjungos narkotikų politikoje (A6-0073/2008, Giusto Catania) (balsavimas)
  4.7.Daugiametės strategijos koregavimas (A6-0157/2008, Reimer Böge) (balsavimas)
  4.8.10-ojo Europos plėtros fondo programavimas (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (balsavimas)
  4.9.Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2007 m. pažangos ataskaita (A6-0059/2008, Erik Meijer) (balsavimas)
  4.10.Kinijos politika ir jos įtaka Afrikai (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (balsavimas)
 5.Oficialus posėdis – Slovėnija
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimų ir balsavimo ketinimų pataisymai: žr. protokolą
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo patvirtinimas: žr. protokolą
 9.Padėtis Birmoje (diskusijos)
 10.Nelegali imigracija, išoriniai Europos Sąjungos ir „Frontex“ veiksmai (diskusija)
 11.Europos biologinės įvairovės (COP 9) ir biosaugumo (COP-MOP 4) strategijos (diskusijos)
 12.Klausimų laikas (Taryba)
 13.Pasaulio prekybos organizacijos reformos link (diskusija)
 14.Laisvosios prekybos sutartis su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (svarstymas)
 15.Nepatvirtintų GMO netolerancijos režimas ir jo ekonominės pasekmės (svarstymas)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą
 17.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (652 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1381 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika