Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 23. aprīlis - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona augstākā līmeņa sanāksme (debates)
 3.Eiropas Savienības un ASV sarunas par vīzu režīma atcelšanu (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Protokols Eiropas Kopienu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (A6-0078/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (balsošana)
  4.2.Līguma 81. panta 3. punkta piemērošana dažām laineru kuģniecības uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (Kodificēta versija) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  4.3.Starpniecība civilajos un komerciālajos jautājumos (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (balsošana)
  4.4.Eiropas Satelītnavigācijas programmas izvēršana un darbība (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (balsošana)
  4.5.Direktīvas 2003/109/EK darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas (A6-0148/2008, Martine Roure) (balsošana)
  4.6.Zaļā grāmata par pilsoniskās sabiedrības lomu narkotiku apkarošanā Eiropas Savienībā (A6-0073/2008, Giusto Catania) (balsošana)
  4.7.Daudzgadu finanšu plāna pieņemšana (A6-0157/2008, Reimer Böge) (balsošana)
  4.8.10. Eiropas Attīstības fonda programmas īstenošana (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (balsošana)
  4.9.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada progresa ziņojums (A6-0059/2008, Erik Meijer) (balsošana)
  4.10.Ķīnas politika un tās ietekme uz Āfriku (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (balsošana)
 5.Svinīgā sēde - Slovēnija
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Stāvoklis Birmā (debates)
 10.Nelegālā imigrācija, Eiropas Savienības ārējā darbība un Frontex (debates)
 11.Eiropas stratēģija bioloģiskās daudzveidības (COP 9) un biotehnoloģisko risku novēršanas jomā (COP-MOP 4) (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 13.Towards a reform of the World Trade Organisation (debate)
 14.Brīvās tirdzniecības līgums ar Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstīm (debates)
 15.Absolūtas neiecietības politika pret neatļautajiem ĢMO un ar to saistītās ekonomiskās sekas (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība: skatīt protokolu
 17.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (690 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1371 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika