Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 23 april 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Top Europese Unie-Latijns Amerika en Caraïben (debat)
 3.Onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde staten van Amerika inzake visumvrijstelling (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (Jacek Saryusz-Wolski, A6-0078/2008) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (gecodificeerde versie) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten (A6-0148/2008, Martine Roure) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Groenboek over de rol van het maatschappelijk middenveld in het drugsbeleid van de Europese Unie (A6-0073/2008, Giusto Catania) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.7.Bijstelling van het meerjarig financieel kader (A6-0157/2008, Reimer Böge) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.8.Uitvoering van de programmering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.9.Voortgangsverslag 2007 over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A6-0059/2008, Erik Meijer) (stemming)
  4.10.Beleid van China en de gevolgen ervan voor Afrika (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (stemming)
 5.Plechtige vergadering – Slovenië
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Situatie in Birma (debat)
 10.Illegale immigratie, externe acties van de Europese Unie en Frontex (debat)
 11.Europese strategie met betrekking tot de biologische diversiteit (COP 9) en bioveiligheid (COP-MOP 4) (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Hervorming Wereldhandelsorganisatie (debat)
 14.Vrijhandelsakkoord met de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (debat)
 15.Nultolerantiebeleid ten aanzien van niet-toegestane GGO’s en de economische gevolgen daarvan (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (735 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1827 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid