Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 23. april 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Vrh Evropska unija-Latinska Amerika in Karibi (razprava)
 3.Pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o oprostitvi vizumske obveznosti (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Sklenitev Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med ES in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (Jacek Saryusz-Wolski, A6-0078/2008) (glasovanje)
  4.2.Uporaba člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (kodificirana različica) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  4.3.Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (glasovanje)
  4.4.Evropski satelitski radionavigacijski programi (EGNOS in Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (glasovanje)
  4.5.Razširitev področja uporabe Direktive 2003/109/ES na upravičence do mednarodne zaščite (A6-0148/2008, Martine Roure) (glasovanje)
  4.6.Vloga civilne družbe v politiki na področju drog v EU (A6-0073/2008, Giusto Catania) (glasovanje)
  4.7.Prilagoditev večletnega finančnega okvira (A6-0157/2008, Reimer Böge) (glasovanje)
  4.8.Načrtovanje izvedbe 10. Evropskega razvojnega sklada (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (glasovanje)
  4.9.Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v letu 2007 (A6-0059/2008, Erik Meijer) (glasovanje)
  4.10.Politika Kitajske in njen vpliv na Afriko (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (glasovanje)
 5.Slavnostna seja – Slovenija
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 9.Razmere v Burmi (razprava)
 10.Nezakonito priseljevanje, zunanje ukrepanje Evropske unije in Frontex (razprava)
 11.Evropska strategija na področju biološke raznovrstnosti (COP 9) in biološke varnosti (COP-MOP 4) (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Reformirani Svetovni trgovinski organizaciji naproti (razprava)
 14.Sporazum o prosti trgovini s Svetom za sodelovanje v Zalivu (razprava)
 15.Režim nične tolerance za nedovoljene gensko spremenjene organizme in njegove gospodarske posledice
 16.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 17.Konec seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (638 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1519 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov