Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ναυάγιο του New Flame και οι συνέπειές του στον Κόλπο της Algeciras (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πράσινη Βίβλος για τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (συζήτηση)
 6.Διεθνή Πρότυπα Xρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2009 (ψηφοφορία)
  7.2.Δημοσιονομικό πλαίσιο και προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009 (Τμήμα III) (Α6-0084/2008, Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  7.3.Ναυάγιο του New Flame και οι συνέπειές του για τον κόλπο του Algésiras (ψηφοφορία)
  7.4.Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ψηφοφορία)
  7.5.Κατάσταση στη Βιρμανία (ψηφοφορία)
  7.6.Ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της βιοποικιλότητας (COP 9) και της βιοασφάλειας (COP-MOP 4) (ψηφοφορία)
  7.7.Προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (A6-0104/2008, Cristiana Muscardini) (ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ψηφοφορία)
  7.9.Πράσινη Βίβλος για τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (A6-0040/2008, Anne Ferreira) (ψηφοφορία)
  7.10.Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και η διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) (A6-0032/2008, Alexander Radwan) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Ζιμπάμπουε
  12.2.Ιράν: η υπόθεση Khadijeh Moghaddam
  12.3.Τσαντ
 13.Ώρα των Ψηφοφοριών
  13.1.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  13.2.Ιράν: η υπόθεση Khadijeh Moghaddam (ψηφοφορία)
  13.3.Τσαντ (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (978 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1131 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου