Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 april 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Årlig politisk strategi 2009 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.New Flames förlisning och dess konsekvenser i Algecirasbukten (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (debatt)
 6.De internationella finansiella redovisningsstandarderna (IFRS) och styrningen av International Accounting Standards Board (IASB) (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Årlig politisk strategi 2009 (omröstning)
  7.2.2009 års budget - Avsnitt III kommissionen: budgetram och prioriteringar för 2009 (A6-0084/2008, Jutta Haug) (omröstning)
  7.3.Förlisningen av New Flames last och föroreningen av Algecirasbukten (omröstning)
  7.4.Toppmöte Europeiska unionen - Latinamerika och Karibien (omröstning)
  7.5.Situationen i Burma (omröstning)
  7.6.Biologisk mångfald och biosäkerhet (omröstning)
  7.7.Mot en reformerad Världshandelsorganisation (A6-0104/2008, Cristiana Muscardini) (omröstning)
  7.8.Frihandelsavtal med Gulf Cooperation Council (omröstning)
  7.9.Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (A6-0040/2008, Anne Ferreira) (omröstning)
  7.10.De internationella finansiella redovisningsstandarderna (IFRS) och styrningen av International Accounting Standards Board (IASB) (A6-0032/2008, Alexander Radwan) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 12.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  12.1.Zimbabwe
  12.2.Iran: Fallet Khadijeh Moghaddam
  12.3.Tchad
 13.Omröstning
  13.1.Zimbabwe (omröstning)
  13.2.Iran: Fallet Khadijeh Moghaddam (omröstning)
  13.3.Tchad (omröstning)
 14.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (557 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1408 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy