Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel EUT-utgåva

2. Uttalande av ordförandeskapet
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Mina damer och herrar! Vi känner alla till den fruktansvärda tropiska cyklonen Nargis som härjade Burma/Myanmar i lördags. Det var en tragedi där tiotusentals människor miste livet, hundratusentals miste sina hem, och infrastrukturen i de mest tätbefolkade delarna av landet förstördes. Detta är den största katastrof landet någonsin har upplevt, och den fulla omfattningen av förlusten av människoliv och av skadorna är ännu okänd.

Militärjuntan som styr landet har uppenbarligen inte klarat av att hantera situationen ordentligt. Inga förebyggande åtgärder vidtogs, och inte heller fick befolkningen tillräckligt stöd.

Trots att det är välkomna nyheter att folkomröstningen om konstitutionen har skjutits upp till den 24 maj i de regioner som drabbades värst av cyklonen (områdena kring Rangoon och Irrawaddy-deltat), måste detta uppskov utvidgas till att gälla i hela landet, om regeringen ska visa sin omsorg om det egna folket genom att satsa på akut humanitärt stöd och ögonblicklig handling.

Myndigheterna har tillkännagivit att de skulle välkomna internationellt stöd. Detta bör ses som ett positivt tecken, och vi förväntar oss att regeringen kommer att underlätta genomförandet av internationella hjälpinsatser.

Europeiska unionen har redan inlett akuta hjälpinsatser. Under vårt nästa plenarsammanträde i Strasbourg kommer vi att informeras om kommissionens rapport om det humanitära bistånd som getts och villkoren för hjälparbetet där.

Folket i Burma/Myanmar förtjänar vår helhjärtade solidaritet. Därför vill jag framföra detta på Europaparlamentets vägnar, i all uppriktighet, och jag vill tillägga att våra tankar nu även går till vår Sacharovpristagare Aung San Suu Kyi. Vi är står solidariskt vid hennes sida och kräver att hon ska friges, så att hon kan arbeta för sitt folks frihet och för demokrati i sitt land.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy