Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 7. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

6. Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia