Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 7. května 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

10. Plán práce
PV
MPphoto
 
 

  Předseda. − Vzhledem k tomu, že se otázkami k ústnímu zodpovězení určenými Radě, které se týkají podvodných „katalogových společností“, nemůžeme zabývat dříve než ve 20:00 a zástupci Rady v tu dobu již nebudou moci být přítomni, což je samozřejmě politováníhodné – to zde není napsané, ale dovolil jsem si to doplnit sám – byli jsme požádáni, abychom otázku k ústnímu zodpovězení odložili na pozdější dílčí zasedání.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, jménem skupiny PSE. – (DE) Pane předsedo, nemáme jinou možnost než souhlasit. Řekl jste však, že zástupci Rady „nebudou moci být“ přítomni. Pochybuji o tom, že nejsou schopni být zde. Nechci se tím nijak dotknout slovinského předsednictví, které je vždy velmi ochotné. Jak jsem již několikrát zmínil dříve, jelikož politický život neplyne podle harmonogramu Rady, mělo by být možné ihned poté, co je stanoven pořad jednání, Radě říci, že je požadována určitá pružnost, aby bylo možné o nově nastolených tématech diskutovat i s Radou. O to bych tedy chtěl požádat.

Zadruhé, pane předsedo, chtěl bych požádat, abychom tuto problematiku zařadili do pořadu jednání pro příští zasedání, protože jde o naléhavou záležitost. Budou-li splněny tyto základní předpoklady, pak se dohodneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, jménem skupiny PPE-DE. Pane předsedo, souhlasím s předešlým řečníkem, že tato otázka k ústnímu zodpovězení je velice důležitá. Jsem velice zklamán, že Rada nebude při diskusi přítomna.

Jde o záležitost týkající se tisíců, ne-li statisíců, podniků v celé Evropě, které jsou uváděny v omyl a v podstatě okrádány. Proto je velice politováníhodné, že se Rada diskuse nezúčastní. Domnívám se, že by Rada měla podnikům, a zejména malým podnikům a také této sněmovně přikládat větší význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. − Oceňuji vaše slova. Slovinské předsednictví bývá obvykle velice ochotné, ale dnešní situace bohužel zcela oprávněně zavdává příčinu ke stížnostem.

Všichni jsme tedy souhlasili, že se touto otázkou budeme zabývat na dalším zasedání.

(Plán práce byl přijat v takto pozměněném znění)(1)

 
  

(1)Další změny plánu práce: viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí