Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

10. Διάταξη των εργασιών
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι η προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις παραπλανητικές «εταιρείες καταλόγου» δεν μπορεί να συζητηθεί πριν από τις 20.00, ενώ το Συμβούλιο δεν θα μπορεί να παρίσταται στο Σώμα τη συγκεκριμένη ώρα, γεγονός το οποίο είναι, ασφαλώς, λυπηρό –αυτό δεν υπάρχει στις σημειώσεις μου, αλλά το προσθέτω– κατατέθηκε αίτημα αναβολής της εξέτασης της προφορικής ερώτησης για επόμενη περίοδο συνόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουμε. Εντούτοις, αναφέρατε ότι το Συμβούλιο «δεν θα μπορεί» να παρίσταται. Αμφιβάλλω για το αν δεν θα είναι πραγματικά σε θέση να παρίσταται. Δεν θέλω να κακολογήσω τη σλοβενική Προεδρία, η οποία είναι πάντα πολύ εξυπηρετική. Όπως ανέφερα πολλές φορές στο παρελθόν, δεδομένου ότι η πολιτική ζωή δεν κινείται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου, πρέπει να μπορούμε να πούμε στο Συμβούλιο, όταν καθορίζεται η ημερήσια διάταξη, ότι απαιτείται κάποιος βαθμός ευελιξίας, έτσι ώστε, όταν προκύπτουν νέα θέματα συζήτησης, να μπορούν να συζητηθούν με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το αίτημα που θέλω να υποβάλω.

Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω να συμπεριλάβουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, καθόσον πρόκειται για επείγον θέμα. Εφόσον εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, μπορούμε να συμφωνήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να δηλώσω ότι συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή όσον αφορά τη σπουδαιότητα αυτής της προφορικής ερώτησης. Αισθάνομαι βαθύτατη απογοήτευση για την αδυναμία του Συμβουλίου να παρίσταται σε αυτή τη συζήτηση.

Το εν λόγω ζήτημα επηρεάζει χιλιάδες –αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες– επιχειρήσεις στο σύνολο της Ευρώπης, οι οποίες παραπλανώνται και στην πραγματικότητα εξαπατώνται και υφίστανται οικονομικές απώλειες. Είναι λοιπόν πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν θα παρίσταται σε μια τέτοια συζήτηση. Φρονώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις επιχειρήσεις, ιδίως δε στις μικρές επιχειρήσεις, και να δώσει επίσης μεγαλύτερη σημασία στο παρόν Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κατανοώ τις επισημάνσεις σας. Η σλοβενική Προεδρία είναι συνήθως πολύ εξυπηρετική, δυστυχώς όμως η σημερινή κατάσταση ευλόγως προκαλεί τις διαμαρτυρίες σας.

Συμφωνούμε λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση.

(Εγκρίνεται η διάταξη των εργασιών όπως τροποποιήθηκε)(1)

 
  

(1)Για άλλες τροποποιήσεις της διάταξης των εργασιών: βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου