Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel Uitgave PB

10. Regeling van de werkzaamheden
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Gezien het feit dat de mondelinge vraag aan de Raad over misleidende “adresboekondernemingen” pas na 20.00 uur kan worden behandeld en de Raad op dat tijdstip niet aanwezig kan zijn, wat natuurlijk spijtig is – dat staat hier niet, maar voeg ik toe – is het verzoek ingediend om de mondelinge vraag tot een latere vergaderperiode uit te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, we moeten daar wel mee instemmen. U zei echter dat de Raad niet aanwezig “kon” zijn. Ik betwijfel of dat het geval is. Daarmee bedoel ik niets ten nadele van het Sloveens voorzitterschap, dat altijd zeer hulpvaardig is. Aangezien het politieke leven zich niet afspeelt volgens het rooster van de Raad, moet het, zoals ik al vaker heb gezegd, mogelijk zijn om de Raad na het vaststellen van de agenda te laten weten dat enige flexibiliteit op zijn plaats is, zodat nieuwe onderwerpen met de Raad besproken kunnen worden als deze te berde worden gebracht. Daar zou ik om willen verzoeken.

Ten tweede, mijnheer de Voorzitter, wil ik vragen het punt op de agenda van de volgende vergadering te zetten, omdat het een dringende kwestie betreft. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, kunnen wij ermee instemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie. (MT) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen melden dat ik het met de vorige spreker eens ben wat betreft het belang van deze mondelinge vraag. Ik vind het zeer teleurstellend dat de Raad er niet is om die te bespreken.

Deze kwestie raakt duizenden – zo niet honderdduizenden – bedrijven in heel Europa, die worden misleid en zelfs opgelicht. Het is dus erg jammer dat de Raad niet komt. Ik vind dat de Raad het bedrijfsleven, met name kleine bedrijven, en deze Kamer een groter belang moet toekennen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Ik begrijp wat u bedoelt. Het Sloveens voorzitterschap is normaal zeer hulpvaardig, maar helaas is de situatie van vandaag zodanig dat u met recht klaagt.

We zijn dus overeengekomen om dit in de volgende vergadering te behandelen.

(Het Parlement neemt de aldus gewijzigde agenda aan)(1)

 
  

(1)Voor andere agendawijzigingen: zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid