Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, Irlannissa käydään keskustelua Lissabonin sopimuksesta, sillä meillä on etuoikeus äänestää tästä sopimuksesta. Samalla Irlannissa on käynnissä maatalousalan ja kaupasta vastaavan komission jäsenen, Peter Mandelsonin välinen sanasota, joka voimistui juuri tänään. On ikävää, että tämä sanasota on pahentunut ja että maailmankauppaneuvotteluja koskevat huolenaiheet on nyt lähes mahdotonta erottaa asioista, jotka koskevat Lissabonin sopimuksesta järjestettävää äänestystä.

Uskon itse, että tilanne saadaan rauhoittumaan, mutta se onnistuu vain, jos kansalaisille annetaan faktatietoa. Haluan korostaa tänä iltana erityisesti sitä, että komission on annettava faktatietoa meille, vaaleilla valituille edustajille. Täällähän on nimittäin mainittu, että Euroopan parlamentti on demokratian sydän ja Euroopan unionin sydän. Olen kirjoittanut tästä asiasta komission jäsenelle ja olen nyt odottanut vastausta kuusi viikkoa. Jätän asian tältä erää tähän. Lissabonin sopimus on kuitenkin tärkeä, ja on vahinko, että nämä asiat on liitetty toisiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, demokratian tärkein piirre on sananvapaus. Emme voi tehdä sen suhteen minkäänlaisia kompromisseja.

Toukokuun 2. päivänä, vain päivä ennen kansainvälistä lehdistönvapauden päivää, moldovalaisen Jurnal de Chisnau -sanomalehden pankkitili jäädytettiin tuomioistuimen päätöksestä. Tämä johtui siitä, että lehdessä kirjoitettiin valtion yleistä syyttäjää vastaan nostetuista raiskaussyytteistä. Toistan: lehdessä kirjoitettiin asiasta, eli lehti toimi juuri niin kuin tiedotusvälineiden pitääkin toimia.

Olen työskennellyt toimittajana kaksikymmentä vuotta, toimin tällä hetkellä Moldovasta vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana ja tuomitsen tämän toimenpiteen varauksetta. Myös monet kansainväliset toimittajajärjestöt ovat ilmoittaneet olevansa asiasta huolissaan. Tuomioistuimen päätös on vain ja ainoastaan uusi keino loukata sananvapautta Moldovassa.

Euroopan unionin on annettava jatkossakin Moldovalle kokonaisvaltaista tukea. 2000-luvun Euroopan on oltava sananvapauden Eurooppa – muutoin demokratia on vaarassa. Emme saa istua odottamassa, että asiat pahenevat todella. Sen sijaan demokratian nimissä meidän on hukutettava vastalauseiden vyöryyn jokainen, joka polkee tärkeitä arvojamme. Demokratia ja sananvapaus ovat korvaamattomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Arvoisa puhemies, muistan yhä lukeneeni Euroopan unionia koskevasta käsikirjasta, että jäsenvaltioiden solidaarisuus on yksi tärkeimmistä arvoista Euroopan unionissa, jossa pienet maat, kuten Benelux-maat, ovat sisämarkkinoiden todellinen liikkeellepaneva voima. Kunkin maan etuja pidettiin yhtä tärkeinä.

Nyt suurimpien maiden energiaedut ovat jättäneet kaikki EU:n arvot siinä määrin varjoonsa, että ne ovat vaarassa jäädä ikuisesti toissijaisiksi energiakysymyksiin nähden. Jos Venäjä keskeyttää öljytoimitukset Liettuaan, suuret jäsenvaltiot ja Venäjä syyttävät yhdessä Liettuaa siitä, että EU on joutunut entisten neuvostomaiden energiaetujen panttivangiksi. Toisin sanoen entisten neuvostomaiden katsotaan ajavan asioita, jotka eivät edusta Venäjän ja EU:n välisiä suhteita, mikä puolestaan haittaa strategista yhteistyötä.

Näyttää siltä, ettei Euroopan unioni ole huomannut sitä, että Gazpromin öljyputkiverkosto kattaa käytännössä jo koko EU:n. Saamme huomata varsin pian, kuka hallitsee EU:n energiantoimituksia.

Vaadin, etteivät Euroopan komissio ja jäsenvaltiot käynnistä neuvotteluja Venäjän kanssa ennen kuin kaikkien jäsenvaltioiden, niin pienten kuin suurtenkin kesken on saavutettu yhteisymmärrys. EU:n kaksinaismoralismi on pitkäaikainen häpeätahra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Arvoisa puhemies, Euroopan komissio julkaisi eilen asiakirjan, jossa todetaan, että erityisvero, jota kutsutaan tiettyjen polttoaineiden vähittäismyynnistä perittäväksi erityisveroksi, rikkoo yhteisön lainsäädäntöä.

Komissio katsoo muun muassa, että veron ensisijaisena tarkoituksena on lisätä alueiden itsenäisyyttä ja tarjota niille keino kerätä verotuloja.

Luxemburgissa toimiva julkisasiamies antaa puolestaan huomenna 8. toukokuuta lausuntonsa asiasta, jossa ratkaistaan, ovatko Baskimaan maakuntaneuvostot tai alueet toimivaltaisia säätämään lakeja.

Koska komissio pitää kaikenlaista veroasteen vääristämistä valtiontukena, sen voidaan sanoa vastustavan sitä, että mikä tahansa muu yksikkö kuin valtio asettaa omia veroasteita.

Kehotan siksi parlamenttia tarkastelemaan tätä asiaa ja pyytämään komissiolta, että se muuttaisi poliittista linjaustaan, sillä nykyinen linjaus voi rajoittaa monille sellaisille alueille myönnettyä itsemääräämisoikeutta, jotka eivät ole valtioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(EN) Arvoisa puhemies, olen pannut ilokseni merkille, että yhteistä maatalouspolitiikkaa tarkistetaan ja että elintarviketalouden alalla on ryhdytty ensimmäisiin kriisintorjuntatoimiin.

Valitettavasti esitetyt johtopäätökset ja tehdyt päätökset ovat sekavia ja epämääräisiä. On siis todettava selvästi, että nykymuodossaan yhteinen maatalouspolitiikka heikentää EU:n biologista turvallisuutta ja syventää maailmanlaajuista elintarvikekriisiä. Maataloustuotannon rajoitukset, määräykset, kiellot, kiintiöt ja ehdot johtavat ruokavarantojen hupenemiseen etenkin EU:n uusissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Puolassa tuotettiin ennen EU:n yhdentymisprosessin alkua kaksi kertaa enemmän ruokaa kuin nykyisin. Puolassa tuotettaisiinkin nyt ruokaa paljon enemmän, jos se vain olisi sallittua.

Johtopäätösten tekeminen on siis hyvin helppoa: jos ruoasta on pulaa, antakaa niiden, jotka voivat tuottaa sitä enemmän, eli uusien jäsenvaltioiden tuottaa sitä vapaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Arvoisa puhemies, yli 30 000 poliisia on piessyt ja lahdannut työläisiä armeijan erikoisjoukkojen avustuksella ja käyttäen vesitykkejä ja kyynelkaasua Istanbulin Taksim-aukiota ja työntekijöiden keskusjärjestön (DISK) keskustoimistoa ympäröivillä kaduilla. Mielenosoittajia loukkaantui, ja viisisataa mielenosoittajaa pidätettiin.

Haluamme tuoda esiin solidaarisuutemme työväenluokkaa ja yleisemmin kaikkia turkkilaisia työntekijöitä kohtaan. Vaadimme, että poliittisten aktivistien ja ammattiyhdistysaktiivien vainoaminen lopetetaan. Työväenluokalla on kiistaton oikeus lakkoilla ja osoittaa mieltään toukokuun 1. päivänä. Tuona päivänä muistetaan työntekijöitä, jotka kaatuivat tässä luokkataistelussa puolustaen saavutuksiaan, rakentaen niiden varaan ja torjuen ihmisten hyväksikäyttöä.

Tuomitsemme Turkin hallituksen asettamat sietämättömät kiellot ja sen julmat toimet työläisten nujertamiseksi. Puolustamme samalla ammattiliittojen ja poliittisten puolueiden oikeutta kokoontua vapunpäivänä Istanbulin historialliselle Taksim-aukiolle, jolla tapettiin 34 työntekijää toukokuun 1. päivänä 1977.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, onnittelen vilpittömän lämpimästi ja suurella kunnioituksella liittokansleri Merkeliä tämänvuotisesta Charlemagne-palkinnosta. Hän on tehnyt erinomaista työtä viedäkseen Lissabonin sopimusta eteenpäin ja helpottaakseen uusien jäsenvaltioiden liittymistä. Olen myös iloinen siitä, että Charlemagne-nuorisopalkinnot myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, että tämä kaikkien aikojen ensimmäinen Charlemagne-nuorisopalkinto meni Unkariin: se myönnettiin upealle unkarilaisnuorten ryhmälle, Ferenc Rákóczi II -säätiölle sen ”Opiskelijat ilman rajoja” -hankkeesta. Onnittelen lämpimästi Unkarin tiimiä sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hopeamitalisteja ja Kreikan pronssimitalisteja. Unkarilainen ”Opiskelijat ilman rajoja” -hanke on ainutlaatuinen siksi, että se tarjoaa Slovakiassa, Romaniassa, Ukrainassa ja Serbiassa asuvien unkarinkielisen etnisten vähemmistöyhteisöjen nuorille tilaisuuden vaihtaa ajatuksia koulutuksesta ja kulttuuriasioista Euroopassa. On todellinen virstanpylväs, että näin arvostettu eurooppalainen palkinto myönnetään tunnustukseksi samaan etniseen ryhmään kuuluvien, kotimaassa ja ulkomailla asuvien yhteisöjen välisten yhteyksien vaalimisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Paljon kiitoksia, arvoisa Csaba Sándor Tabajdi. Teistä on varmaankin mukavaa kuulla, että minulla oli kunnia kuulua tuomaristoon, joka myönsi nuorten Charlemagne-palkinnon. Kerron tämän teille, jotta tiedätte, että teimme oikean päätöksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskonnollisten ihmisten pitäisi tietää tämä minua paremmin, sillä en tunnusta mitään uskontoa. Näyttää nimittäin siltä, että Vietnamissa vietetään 13.–17. toukokuuta tärkeää buddhalaisen kalenterin mukaista juhlaa, Wesak-juhlaa eli Buddhan syntymäjuhlaa. Lisäksi näyttää siltä – ja meidän osaltamme on myös varmaa – että Vietnamin yhtyneen buddhalaiskirkon ylin patriarkka Thich Huyen Quang, joka on ollut luostarissaan kotiarestissa 26 vuotta, ja hänen sijaisensa Thich Quang Do, meistä monen nimittämä ehdokas, eivät edes voi viettää vapaasti näitä juhlallisuuksia. Arvoisa puhemies, 26 vuoden aikana Euroopan parlamentti on pyytänyt 15 kertaa vapauttamaan heidät. Aika on lopussa, mutta EU:n häpeän aika ei ole lopussa, vaan se on palannut. Hyvät parlamentin jäsenet, olkaa siis varuillanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, Pohjois-Portugalissa vallitsee laajoilla alueilla todellinen kriisi, joka johtuu siitä, että monia pk-yrityksiä on suljettu, että monikansalliset yhtiöt ovat siirtäneet tuotantoaan, tai jopa siitä, että työntekijöille on tarjottu hyvin pientä palkkaa. Tämän kriisin takia yli satatuhatta työntekijää on joutunut lähtemään viime vuosina Espanjaan ja muihin EU:n jäsenvaltioihin työhön – useimmiten rakennusalalle. Moni työntekijä on kuitenkin joutunut vaikeaan tilanteeseen. On useita tapauksia, joissa työ on loppunut, sopimusta ei ole noudatettu tai lupauksista ei ole pidetty kiinni, palkkaa on maksettu alle lakisääteisen vähimmäismäärän tai työpäivät ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Lyhyesti sanottuna työnantajayritykset eivät siis ole hoitaneet velvoitteitaan. Siksi korostamme, että maissa, joissa vallitsee tällainen tilanne, tarvitaan kiireesti tehokasta valvontaa ja että niissä on ryhdyttävä nopeasti toimiin tällaisten laittomuuksien torjumiseksi. Ammattiliitot ovat esimerkiksi ehdottaneet toimiluvan perumista rakennusyhtiöiltä, jotka rikkovat työntekijöiden oikeuksia, jotka eivät noudata vaatimusta, jonka mukaan heidän on annettava kuukausittain tiedot kaikista palkkalistoillaan olevista työntekijöistä, myös siirretyistä henkilöistä, tai jotka eivät hoida velvoitteitaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Arvoisa puhemies, 9. toukokuuta 2008 Euroopan unionin perustamisesta tulee kuluneeksi 51 vuotta. Tämä on kaikille EU:n kansalaisille hyvä tilaisuus tarkastella tulevaisuutta luottavaisin mielin ja sitoutuneesti.

Euroopan unionissa keskustellaan nyt maatalouspolitiikan uudistamisesta, yhteisestä tulevasta energiapolitiikasta, Euroopan laajuisen verkon laajentamisesta liikenneinfrastruktuurin, televiestinnän ja energian aloille, ilmastonmuutoksesta ja EU:n budjettiuudistuksesta.

Yhdentoista jäsenvaltion parlamentit, kuten Romanian parlamentti, ovat jo ratifioineet Lissabonin sopimuksen. Uudessa sopimuksessa korostetaan sosiaalisen markkinatalouden merkitystä sekä erinomaista kilpailukykyä, joka mahdollistaa EU:n kestävän kehityksen. Yhtenäismarkkinoiden toiminta edistää myös jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmien yhtenäistämistä. Oikeudellisesti velvoittavassa EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetaan perusoikeudet. EU:n sosialistit pyrkivät luomaan yhteisten arvojen pohjalta sosiaalidemokratian, yhteiskunnan, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle ja jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Näitä yhteisiä arvoja ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteinen hyvinvointi. Sosiaalidemokraattinen lähestymistapa on pohjimmiltaan sosiaalisen EU:n rakentamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, (ALDE) . – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiinnittää kollegani Marco Pannellan tavoin parlamentin jäsenten huomion Vietnamin tapahtumiin – paitsi siihen, mitä tapahtuu yhtyneen buddhalaiskirkon johtajalle, joka on yli 80-vuotias ja ollut kotiarestissa yli 20 vuotta, myös Vietnamin keskiylängöillä asuvien vuoristolaisten vainoamiseen.

Olemme saaneet Kok Ksorilta ja vuoristolaisten oikeuksia valvovalta Montagnard Foundation -säätiöltä uutisia esimerkiksi 28. huhtikuuta, jolloin Vietnamin poliisi ja turvajoukot tappoivat Y-Tao Ebanin, ja 15. huhtikuuta, jolloin neljä vietnamilaista poliisia surmasi kaksi Degar-vuoristoheimoon kuuluvaa lasta. Kehotan teitä nyt antamaan tukenne parlamentin jäsenten keskuudessa kulkeville kiertokirjeille, jotka on osoitettu Vietnamin hallitukselle ja joissa kansainvälistä yhteisöä ja EU:n toimielimiä kehotetaan reagoimaan Vietnamin tilanteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, Marokko yrittää valitettavasti jatkuvasti jarruttaa ja estää neuvotteluja, joilla pyritään siihen, että länsisaharalaiset saisivat heille kiistattomasti kuuluvan oikeuden itsemääräämiseen, ja joita käydään tällä hetkellä YK:n suojeluksessa. Haluan siksi käyttää tämän tilaisuuden korostaakseni sitä, että länsisaharalaisten oikeutta itsemääräämiseen on kunnioitettava täysin, sillä tämä on ainut realistinen, oikeudenmukainen ja kestävä tapa ratkaista konflikti eli päättää häpeällinen valloitus. Lisäksi meidän on vaadittava Marokkoa noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja YK:n päätöslauselmia sekä tuomittava länsisaharalaisten julma sorto, johon Marokko syyllistyy miehittämillään alueilla. Länsisaharalaiset vastustavat miehitystä ja puolustavat legitiimiä itsemääräämisoikeuttaan. Meidän on myös tuomittava Marokon lietsoma humanitaarinen draama, joka johtuu siitä, että länsisaharalaiset joutuvat elämään maansa ulkopuolella pakolaisleireillä. Meidän on pyydettävä kiireesti asianmukaista kansainvälistä humanitaarista apua.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, Burmassa lauantaina riehunut myrsky aiheutti maassa suurta tuhoa ja maan asukkaille suurta kärsimystä.

Viimeisimmissä raporteissa on kerrottu 22 000 ihmisen kuolleen, 40 000:n olevan kadoksissa, satojen tuhansien loukkaantuneen ja miljoonan jääneen kodittomaksi. Silti Burman sotilasdiktatuurihallinto on vaikeuttanut kansainvälisiä avustuspyrkimyksiä, niin epäloogiselta ja julmalta kuin se kuulostaakin.

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita se, että vielä neljä päivää katastrofin jälkeen tilanne oli se, ettei ulkomaisille avustustyöntekijöille ollut myönnetty viisumeja, ja burmalaiset kenraalit esittivät naurettavan lapsellisia tekosyitä, joita kukaan normaalijärkinen ei ottaisi vakavasti.

Euroopan parlamentin puhemies luki aikaisemmin tänään ääneen viestin, jossa hän otti osaa Burman kansan tilanteeseen. Voisiko hän antaa lisäksi Burman juntalle ja välillisesti myös sen suojelijoille Pekingissä hyvin jyrkän varoituksen ja vaatia niiltä, että ne lopettaisivat kansainvälisen avustustyön vaikeuttamisen ja ainakin yrittäisivät käyttäytyä ellei demokraattisesti niin edes inhimillisesti omaa kansaansa kohtaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin väestö ikääntyy. Väestön kehitystä koskevissa ennusteissa annetaan hälyttävä arvio, jonka mukaan työikäisen väestön määrä vähenee 20 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä.

Tämä tilanne ei ole meille hyväksi, ja siksi meidän on tuettava väestön kasvattamista – myös luonnollisella tavalla. Kohtaamme hedelmällisyyteen liittyviä ongelmia. Maailman terveysjärjestö (WHO) on tunnustanut hedelmättömyyden olevan sairaus, jota voidaan hoitaa muun muassa koeputkihedelmöityksillä. Niiden pariskuntien määrä, joille koeputkihedelmöitys on ainut keino saada jälkikasvua, kasvaa vuosi vuodelta. Tämän menetelmän käyttäminen on kuitenkin kallista, eivätkä kaikki maat korvaa sen aiheuttamia kustannuksia. Nämä kustannukset estävät monia pariskuntia hakeutumasta tällaiseen hoitoon. On ristiriitaista, että vaikka Euroopan unionissa hoidetaan alkoholismia, keuhkosyöpää ja aidsia, kaikissa maissa ei hoideta hedelmättömyyttä.

Haluan siksi tuoda tämän asian esiin. Toivoisin, että kaikilla EU:n kansalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada koeputkihedelmöityshoitoa ja että tämä mahdollisuus taattaisiin heille. Tämä olisi myös sen periaatteen mukaista, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada lääkärinhoitoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentissa keskustellaan tällä viikolla muun muassa urheiluun liittyvistä asioista. Koska urheiluasiat ovat Romaniassa erityisen ajankohtaisia, ne ovat saaneet siellä myös erityistä väriä. Jalkapallon tämänvuotisten mestaruuskisojen loppuottelun lähestyessä niihin joukkueisiin ja pelaajiin, jotka voisivat vaikuttaa lopputulokseen, on kohdistunut viime viikkoina valtavia paineita. Televisiossa on käyty väittelyjä, on nähty juonittelua ja tappeluja, ja pelejä on lykätty. Tämän kaiken syynä on se, että joidenkuiden on mahdotonta hyväksyä ajatus siitä, että jokin muu joukkue kuin pääkaupungin joukkue voisi voittaa. Ratkaisuottelussa Cluj-Napocan joukkue piti kiinni johtoasemastaan. Toivotaan, ettei suurin ongelma ollut se, että kyseisessä joukkueessa on vain muutama etnisesti romanialainen pelaaja tai että sen omistaja on unkarilainen. Poliisit ja kannattajat ottivat yhteen samassa kaupungissa, jossa unkarilaisia on hakattu viimeisten kahden kuukauden aikana miltei ennustettavan säännöllisesti siksi, että he ovat puhuneet äidinkieltään. Tämä kaikki on kytköksissä ääriryhmiä edustavien poliitikkojen jatkuvasti lietsomaan vähemmistövastaisuuteen. Meidän on totuttava niin urheilussa kuin politiikassakin siihen, että muutama vaikutusvaltainen poliitikko voi yrittää horjuttaa päätöksiä ja tuloksia, mutta todellisen lopputuloksen ratkaisevat yhteinen tiimityö, omistautuminen asialle ja reilu peli. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, keskustelimme parlamentin edellisessä täysistunnossa elintarvikkeiden hinnan nousua koskevasta ongelmasta. Kävimme samassa täysistunnossa vakavaa keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta.

Nyt, kun elintarvikekriisi on maailmanlaajuinen ongelma, meidän on mietittävä, mistä tämä tilanne johtuu ja missä olemme tehneet virheen.

EU:n elintarvikemarkkinat olivat kohtalaisen vakaat yli 30 vuoden ajan, ja siksi tarkkaavaisuutemme herpaantui. Emme seuranneet tuona aikana kunnolla meneillään olevia tapahtumia emmekä tutkineet ruoan tuotannon kasvun ja yleisen talouskehityksen välisiä yhteyksiä tai tiettyjen yhteiskuntien vaurauden kasvun ja kysynnän kasvun välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi Kiinan ja Intian nopea talouskehitys on johtanut kulutuksen kasvuun, minkä seurauksena ruoan tarve on kasvanut huomattavasti väestömäärä huomioon ottaen. Lisäksi tuotantokustannukset, erityisesti polttoaineen ja energian hinnat, ovat kasvaneet viime aikoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Päätämme tämän kohdan käsittelyn.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö