Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 7. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

16. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Nasledujúcim bodom sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ako iste viete, v Írsku prebieha debata o Lisabonskej zmluve, keďže máme to privilégium, že budeme o zmluve hlasovať v referende. Ale zároveň prebieha slovná vojna – ktorá dnes nabrala na intenzite –

medzi poľnohospodárskym sektorom a naším komisárom pre obchod, Petrom Mandelsonom, a bohužiaľ dnes sa táto vojna natoľko zostrila, že je takmer nemožné oddeliť diskusiu o svetovom obchode od hlasovania o Lisabonskej zmluve.

Ja osobne sa domnievam, že môžeme vybŕdnuť z tejto situácie, ale len ak budú ľuďom predložené fakty. Dnes večer by som však chcela zdôrazniť – a bolo tu už spomenuté, že tento Parlament je srdcom demokracie a srdcom EÚ – že my ako zvolení zástupcovia musíme dostať fakty od Komisie. Napísala som pánovi komisárovi. A  už šesť týždňov čakám na odpoveď. To hovorí za všetko. Ale Lisabonská zmluva je dôležitá a je hanbou, že tieto dve otázky sa dávajú do súvislosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Vážené dámy a páni, sloboda slova je najdôležitejšou črtou demokracie. Nemôže byť predmetom kompromisu.

2. mája, presne deň pred Medzinárodným dňom slobody tlače, bol účet moldavského denníka „Kišiňovské noviny“ súdnym rozhodnutím zmrazený. Stalo sa tak na základe toho, že noviny zverejnili obvinenie zo znásilnenia voči štátnemu prokurátorovi. Opakujem: noviny priniesli správu alebo súhrnný pohľad, robili to, čo majú médiá robiť.

Ako novinárka s dvadsaťročnou praxou a predsedkyňa moldavskej delegácie bezvýhradne odsudzujem tento skutok. Niekoľko medzinárodných novinárskych organizácií tiež vyjadrilo svoje znepokojenie. Rozhodnutie súdu nie je ničím iným, než novým spôsobom porušovania slobody slova v Moldavsku.

Európska únia musí naďalej všestranne podporovať Moldavsko. Európa 21. storočia je Európou slobody slova. Čokoľvek iné by znamenalo, že demokracia je ohrozená. Nemali by sme sa nečinne prizerať na zhoršujúci sa stav vecí. Naopak, v mene demokracie by sme mali verbálne útočiť na každého, kto pošliapava naše najcennejšie hodnoty. Demokracia a sloboda slova sú nenahraditeľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) V materiáloch o Európskej únii, ktoré som kedysi čítala, sa uvádza, že vzájomná solidarita členských štátov je jednou z najdôležitejších hodnôt EÚ, pričom malé krajiny, čiže krajiny Beneluxu, sú skutočnou hnacou silou vnútorného trhu EÚ. Záujmy každej krajiny sa považovali za rovnako dôležité.

Avšak v súčasnosti energetické záujmy najväčších krajín natoľko zatienili všetky hodnoty EÚ, že hrozí nebezpečenstvo, že sa navždy stanú energetickými ostrovmi. Ak Rusko preruší dodávky ropy do Litvy, najväčšie členské štáty spolu s Ruskom budú obviňovať Litvu z toho, že spravila z Európy rukojemníka energetických záujmov post-sovietskych štátov. Inými slovami, post-sovietske štáty zavádzajú priority, ktoré nereprezentujú rusko-európske vzťahy, čo následne brzdí strategickú spoluprácu.

Zdá sa, že EÚ si nevšimla, že sieť ropovodov Gazpromu už pokrýva takmer celú EÚ, avšak čoskoro zistíme, kto riadi dodávky energie v Európe.

Preto naliehavo žiadam Európsku komisiu a členské štáty, aby nezačali rokovania s Ruskom, pokým sa nedosiahne konsenzus všetkých členských štátov, ako malých tak aj veľkých. Používanie dvojakého metra je dlhodobo hanbou EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). (ES) Vážený pán predsedajúci, včera Európska komisia zverejnila upozornenie, v ktorom sa hovorí, že špeciálna daň nazvaná „špeciálna daň z maloobchodného predaja niektorých palív“ nie je v súlade s európskou legislatívou.

Komisia považuje, okrem iného, za hlavnú úlohu dane posilnenie autonómie regiónov tým, že sa im umožní nadobudnúť príjem prostredníctvom daní.

Zajtra, 8. mája, generálny advokát v Luxemburgu vydá rozhodnutie v tejto kauze, a to vyrieši otázku, či majú baskické provinčné rady alebo územia spôsobilosť schvaľovať legislatívu.

Keďže Komisia považuje akúkoľvek zmenu v sadzbách daní za štátnu podporu, môžeme povedať, že Komisia je proti tomu, aby mal akýkoľvek celok okrem štátu spôsobilosť tvoriť vlastné sadzby daní.

Preto sa obraciam na Parlament, aby zvážil túto otázku a požiadal Komisiu, aby zmenila svoje politické limity, pretože by to mohlo mať za následok obmedzovanie autonómie mnohých teritórií, ktoré nie sú štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Vážený pán predsedajúci, som rád, že došlo k revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky a boli prijaté prvé protikrízové opatrenia v oblasti potravinového hospodárstva.

Vyvodené závery a prijaté rozhodnutia sú, bohužiaľ nejasné a neadekvátne. Musím celkom jasne povedať, že spoločná poľnohospodárska politika, v jej súčasnej podobe, vedie k strate potravinovej bezpečnosti v EÚ a prehlbuje globálnu potravinovú krízu. Obmedzovanie poľnohospodárskej výroby, nariadenia, zákazy, kvóty a kontingenty vedú k ďalšiemu znižovaniu potravinových zásob, a to najmä v nových členských krajinách. Pred začatím procesu európskej integrácie napríklad Poľsko produkovalo dvakrát toľko potravín než teraz. Mohlo by teraz produkovať oveľa viac, ak by mu to bolo umožnené.

Záver je veľmi jednoduchý: ak je nedostatok potravín, umožnime tým, ktorí majú potenciál na ich produkciu, aby ich produkovali, a to znamená nové členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Vážený pán predsedajúci, vyše 30 tisíc policajtov so špeciálnymi vojenskými útvarmi, vodné delá a slzný plyn boli nasadené na bitie a masakru robotníkov v uliciach okolo námestia Taksim v Istanbule a sídla robotníckej konfederácie DISK. Výsledkom bol viac ako 500 zatknutých a zranených demonštrujúcich.

Chceme vyjadriť solidaritu robotníckej triede a všeobecne všetkým tureckým robotníkom. Žiadame aby sa skončilo prenasledovanie ľudí za politickú a odborársku činnosť. Pracujúca trieda má neodňateľné právo štrajkovať a demonštrovať na 1.mája. V tento deň si pripomíname pracujúcich, ktorí padli v triednom boji, brániac a budujúc svoje úspechy, a odstraňujúc vykorisťovanie všetkých ľudí.

Chceme odsúdiť neprijateľný zákaz a brutálne potláčanie zo strany tureckej vlády. Zároveň podporujeme právo odborových zväzov a politických strán na organizovanie prvomájového zhromaždenia na historickom námestí Istanbulu, kde bolo 1. mája 1977 zavraždených 34 robotníkov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Vážený pán predsedajúci, chcel by som čo najsrdečnejšie a s najväčšou úctou zagratulovať pani kancelárke Angele Merkelovej k udeleniu tohtoročnej Ceny Karola Veľkého. Obrovským dielom prispela k podpore Lisabonskej zmluvy a uľahčila integráciu nových členských štátov. Vítam tiež správu, že tento rok boli po prvýkrát udelené Ceny Karola Veľkého pre mládež. Obzvlášť ma teší a som pyšný, že táto prvýkrát udelená cena putovala do Maďarska, fantastickému tímu mladých Maďarov, z nadácie Ferenca Rákocziho II., za ich projekt „Študenti bez hraníc“. Srdečne blahoželám maďarskému tímu, ako aj Veľkej Británii so striebornou medailou a Grécku s bronzovou medailou. Maďarský projekt „Študenti bez hraníc“ je výnimočný, pretože dáva možnosť mladým ľuďom z maďarských etnických menšinových komunít v zúčastnených krajinách, zo Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska, vymieňať si názory na vzdelávanie a kultúrne otázky v Európe. Udelenie takého uznávaného európskeho ocenenia ako uznania za budovanie vzťahov medzi segmentmi etnickej skupiny žijúcej v domovskej krajine a tými, ktorí žijú v zahraničí je novým míľnikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďakujem veľmi pekne pánovi Tabajdimu. Určite vás poteší, keď vám poviem, že som mal tú česť byť členom poroty, ktorá udelila Cenu Karola Veľkého pre mládež. Hovorím to preto, aby ste vedel, že sme urobili správne rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, veriaci by to mali vedieť lepšie ako ja, neveriaci, ale myslím, že 13. až 17. mája sa vo Vietname slávi dôležitý sviatok v budhistickom kalendári: Wesak, alebo narodenie Budhu. Myslím, aspoň čo sa nás týka, že v dnešnom Vietname, najvyšší predstaviteľ Zjednotenej budhistickej cirkvi vo Vietname, Thich Huyen Quang, ktorý je už 26 rokov v domácom väzení vo svojom kláštore, a Thich Quang Do, jeho zástupca, a kandidát, ktorého mnohí z nás navrhli, sa nebudú môcť voľne zúčastniť osláv sviatku. Pán predsedajúci, za posledných 26 rokov sme my, ako Parlament, 15-krát žiadali ich prepustenie. Uvedomujem si, že čas vypršal, ale čas hanby pre Európu nevypršal, vrátil sa späť, takže pozor, dámy a páni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Skutočná krízová situácia v obrovských častiach severného Portugalska, ktorú zapríčinilo buď zatváranie mnohých malých a stredných podnikov alebo sťahovanie nadnárodných spoločností alebo dokonca nízke ponúkané mzdy, za posledné roky donútila viac ako 100 000 robotníkov presťahovať sa do Španielska a ďalších krajín EÚ, väčšinou na prácu v stavebníctve. Často však títo robotníci skončili v zúfalej situácii, v mnohých prípadoch sa im skončila pracovná zmluva, ďalší sa stretli s tým, že ich zmluva nebola dodržaná a sľuby, ktoré dostali neboli splnené, platy nedosiahli ani úroveň minimálnej mzdy alebo pracovný čas bol neúmerne dlhý; jednoducho spoločnosti, ktoré ich najímali si nesplnili svoje záväzky. Preto zdôrazňujeme, že je potrebné urýchlene zaviesť efektívny monitoring v krajinách, kde dochádza k takýmto situáciám, a že je potrebné okamžite prijať opatrenia proti takýmto nelegálnym praktikám. Napríklad odborové zväzy navrhli, aby stavebným firmám, ktoré nedodržiavajú práva robotníkov alebo neplnia podmienku poskytovania mesačných údajov o zozname zamestnancov, vrátane tých, ktorí sa prisťahovali za prácou, alebo ktoré si neplnia svoje záväzky, bola odobratá licencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Vážený pán predsedajúci, 9. mája budeme oslavovať 51 rokov od založenia Európskej únie. Pre všetkých jej obyvateľov je toto dobrá príležitosť pozerať sa s dôverou a záväzkami do budúcnosti.

Dnes na európskej úrovni diskutujeme o reforme poľnohospodárskej politiky, o budúcej spoločnej energetickej politike, rozšírení transeurópskej siete v oblasti dopravnej infraštruktúry, telekomunikácií a energetiky, o klimatických zmenách a rozpočtovej reforme Únie.

Lisabonská zmluva už bola ratifikovaná v parlamentoch 11 členských štátov vrátane Rumunska. Nová zmluva zdôrazňuje dôležitosť sociálnej trhovej ekonomiky, s vysokým stupňom konkurenčného prostredia, aby sa dosiahol trvalo udržateľný rozvoj Európy. Fungovanie jednotného trhu tiež prispieva k harmonizácii sociálnych systémov v jednotlivých členských štátoch. Charta základných ľudských práv, ktorá je právne záväzná, potvrdzuje základné práva. Vychádzajúc zo základných hodnôt – ako sú sociálna spravodlivosť, rovnoprávnosť a blahobyt pre všetkých – európski socialisti majú za cieľ vybudovať sociálnu demokraciu, spoločnosť, ktorá nikoho nevylučuje a v ktorej majú všetci občania rovnaké možnosti. Základom sociálno-demokratického prístupu je budovanie sociálnej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, (ALDE) . – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tak ako môj kolega pán Pannella, aj ja by som chcel upozorniť členov Parlamentu na situáciu vo Vietname, a to nielen na záležitosť ohľadne hlavného predstaviteľa Zjednotenej budhistickej cirkvi, ktorý má vyše 80 rokov a v domácom väzení strávil viac ako 20 rokov, ale tiež na prenasledovanie horalov žijúcich vo vietnamskej centrálnej vrchovine.

Dostávame správy od Kok Ksora a Nadácie Montagnard, že napríklad 28. apríla Y-Tao Ebana zabila vietnamská polícia a bezpečnostné zložky, a 15. apríla štyria vietnamskí policajti zabili dve deti horalov z Montagnard Degar. Preto žiadam poslancov, aby podporili listy, ktoré dostali všetci členovia parlamentu a ktoré sú adresované vietnamskému režimu a európskym inštitúciám so žiadosťou reagovať na situáciu vo Vietname.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Vzhľadom na sústavné a poľutovaniahodné pokusy Maroka zablokovať a doviesť do slepej uličky rokovania o uskutočnení neodňateľného práva Západosaharčanov na sebaurčenie, ktoré práve prebiehajú pod záštitou OSN, chcel by som využiť túto príležitosť na zdôraznenie potreby plného rešpektovania práva príslušníkov národa Západosaharčanov na sebaurčenie, čo je jediné realistické, spravodlivé a dlhotrvajúce riešenie konfliktu, a teda ukončenia hanebnej kolonizácie. Navyše musíme trvať na tom, aby boli rešpektované rezolúcie OSN a medzinárodné právo, odmietnuť a odsúdiť brutálnu represiu Maroka na okupovaných územiach voči západosaharským vlastencom, ktorí odporujú kolonizácii a bojujú za legitímnu snahu svojho národa o sebaurčenie, odsúdiť naozajstnú humanitárnu drámu príslušníkov národa Západosaharčanov, ktorí sú nútení žiť mimo vlastnej krajiny v utečeneckých táboroch, a musíme vyzývať na okamžitú a patričnú medzinárodnú humanitárnu pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, cyklón, ktorý sa v sobotu prehnal územím Barmy/Mjanmarska, zanechal za sebou spúšť a miestnemu obyvateľstvu spôsobil veľa utrpenia.

Podľa aktuálnych informácií si cyklón vyžiadal 22 000 obetí, 40 000 nezvestných, tisícky zranených a milión ľudí prišiel o strechu nad hlavou. Nech sa to však zdá akokoľvek nelogické a kruté, miestny vojenský diktátorský režim brzdí zahraničnú humanitárnu pomoc.

Ako jeden z príkladov môže poslúžiť fakt, že aj štyri dni po vyčíňaní cyklónu majú zahraniční humanitárni pracovníci problém dostať víza, pričom mjanmarské generality sa oháňajú smiešne naivnými výhovorkami, ktoré nemôže brať vážne žiaden rozumný človek.

Mohol by predsedajúci tohto Parlamentu – okrem dnešného vyjadrenia sústrasti – adresovať mjanmarskej junte, a nepriamo aj jej ochrancom v  Pekingu, prísne varovanie s výzvou, aby prestali blokovať zahraničné snahy o poskytnutie humanitárnej pomoci a začali sa správať, keď už nie demokraticky, tak aspoň ľudsky k svojim vlastným obyvateľom?

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, populácia Európskej únie starne. Demografické prognózy hovoria o alarmujúcom – až 20 miliónovom – poklese ekonomicky činného obyvateľstva do roku 2030.

Takáto situácia je pre nás pochopiteľne nepriaznivá, a preto musíme podporovať rast populácie, vrátane zvyšovania pôrodnosti. Máme problémy s neplodnosťou a sterilitou. Svetová zdravotnícka organizácia uznáva neplodnosť ako ochorenie, pričom za jeden zo spôsobov jej liečenia považuje metódu in vitro. Počet párov, pre ktoré je táto metóda oplodnenia jedinou šancou na vlastného potomka z roka na rok stúpa. Táto metóda je však finančne náročná a nie všetky krajiny hradia potrebné náklady. Práve vysoké náklady predstavujú pre mnohé páry bariéru, ktorá im znemožňuje podstúpiť takýto druh liečby. Je paradoxné, že alkoholizmus, rakovina pľúc či AIDS sa v Európe liečia, no s liečením neplodnosti sa nestretávame vo všetkých európskych krajinách.

Upriamujem teda pozornosť na tento fakt. Chcela by som totiž, aby mali všetci občania EÚ zaručené rovnaké šance a príležitosť podstúpiť liečbu in vitro, a to na základe princípu rovnosti ohľadom prístupu k zdravotníckym službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, tento týždeň v Európskom parlamente diskutujeme – okrem iného – aj o záležitostiach súvisiacich so športom. Táto aktuálna otázka nadobudla špecifický ráz v Rumunsku. S blížiacim sa finále tohtoročných futbalových majstrovstiev sa v posledných týždňoch vyvíjal obrovský tlak na jednotlivé mužstvá a hráčov, ktorí by mohli ovplyvniť konečný výsledok celého šampionátu. Televízia prináša správy o mnohých roztržkách, intrigách, šarvátkach či prerušených zápasoch, ku ktorým dochádza len preto, že niektorí ľudia si skrátka nedokážu predstaviť, že víťazom by sa mohlo stať iné mužstvo než to z hlavného mesta. V rozhodujúcom zápase si mužstvo z Cluj-Napoca udržalo vedenie. Dúfajme, že hlavným problémom nebol fakt, že v klube Cluj-Napoca pôsobí len zopár rodených Rumunov alebo že ho vlastní Maďar. K stretu medzi políciou a fanúšikmi došlo v tom istom meste, kde v priebehu ostatných dvoch mesiacov dostávali Maďari bitku s takmer železnou pravidelnosťou za to, že hovorili svojim materinským jazykom. Toto všetko súvisí s protimenšinovými náladami, ktoré neustále podnecujú extrémistickí politici. V športe ako aj v politike si musíme zvyknúť na fakt, že jeden či dvaja vplyvní alebo ústrední politickí činitelia sa síce môžu pokúsiť ovplyvniť niektoré rozhodnutia či výsledky, no skutočný výsledok závisí od spoločnej tímovej práce, nadšenia a férovej hry. Ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, počas posledného plenárneho zasadnutia Parlamentu sme diskutovali o raste cien potravín. Táto problematika úzko súvisí aj so závažnou diskusiou o prehodnotení spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V súčasnosti, keď čelíme potravinovej kríze v celosvetovom meradle, musíme si položiť otázku, v čom tkvie príčina tohto stavu a kde sme pochybili.

Viac ako 30 rokov bol potravinový trh EÚ pomerne stabilný, čo viedlo k určitému oslabeniu našej ostražitosti. Počas tohto obdobia nebolo vykonávané monitorovanie prebiehajúcich procesov, ani analýza prepojenia medzi nárastom produkcie potravín a celkovým hospodárskym vývojom, medzi rastúcim blahobytom niektorých krajín a rastúcim dopytom. Rýchly hospodársky rozvoj, ku ktorému došlo v Číne a v Indii, vskutku viedol k zvýšeniu spotreby, s čím vzhľadom na počet obyvateľov súviselo aj zvýšenie dopytu po potravinách. V poslednom čase sme taktiež zaznamenali nárast výrobných nákladov, predovšetkým cien palív a energií.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci − Týmto sa bod programu uzatvára.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia