Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2265(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0151/2008

Esitatud tekstid :

A6-0151/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0195

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

17. Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (arutelu)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorra punkt on Glyn Fordi poolt rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel koostatud raport (A6-0151/2008), mis käsitleb kaubandus- ja majandussuhteid Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) (2007/2265(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, raportöör. − Härra juhataja, esiteks tahaksin tänada volinikku ja tema kaastöötajaid, komisjoni kaastöötajaid, minu fraktsiooni kaastöötajaid ja minu enda kaastöötajaid töö eest, mis on pandud sellesse raportisse. Samuti tahaksin tänada variraportööri peamiste poliitiliste fraktsioonide nimel, kes on koostöö vaimus teinud raporti niisuguseks, nagu see täna on. Ma võtan endale raporti eest täieliku vastutuse, kuid selle lehtedele on jäädvustatud kõikide eespool mainitud osaliste poliitilised jalajäljed.

Mõnes mõttes me soovime, et need läbirääkimised ELi ja ASEANi vahel poleks olnud vajalikud. Minu enda komisjoni prioriteet on väga selge: me tahame edukaid järeldusi Doha läbirääkimiste voorus, mis jätab praegu paraku mulje, nagu oleks see kadunud USA presidendi valiku ja valimiste musta auku.

Loodetavalt kerkib see suhteliselt kahjustamata taas esile kuus või kaksteist kuud pärast president Clintoni, McCaini või Obama ametisse pühitsemist, kui USA on nimetanud lõpuks uue kaubanduse esindusisiku, et dialoogi jätkata. Kuid vahepeal tundub, et hakkame pidama läbirääkimisi Koreaga, kus minu kolleeg David Martin oli parlamendi raportöör, ASEANi ja Indiaga kahepoolsete või ELi vabakaubanduskokkulepete üle.

Nõukogu mandaat läbirääkimiste avamiseks ASEANi, ELi suuruselt viienda kaubanduspartneriga, hõlmas ainult seitset ASEANi kümnest liikmest, sest ASEAN on äärmiselt mitmekesine regioon, kuhu kuuluvate riikide majandustase varieerub sellistest, kelle SKT on võrdne mõnede Euroopa Liidu liikmesriikidega, kuni kolme vähem arenenud riigini, kellest kaks saavad kasu „kõik peale relvade“ sätetest, ja lisaks veel paariariik Birma, kellest me oleme täna nii palju kuulnud.

On selge, et vabakaubanduslepe on potentsiaalselt kasulik mõlemale poolele, suurendades kauba ja teenuste vooge ning innovatsiooni ja hoogustades majanduskasvu.

Me tervitame ASEANi harta allkirjastamist eelmise aasta 20. novembril ASEANi 13. tippkohtumisel Singapuris ja ootame, et see kiirelt ratifitseeritaks. See peaks aitama tugevdada majanduslikku integratsiooni ASEANi riikides ja minu raportiga kutsume komisjoni tagama selle protsessi soodustamiseks tehnilist ja muud abi.

Läbirääkimistel on vaja käsitleda läbipaistvust riigihangete, konkurentsi ja investeeringute, intellektuaalomandiõiguse ja riigiabi küsimustes. Me peame rääkima nii mittetariifsete kui ka tariifsete tõkete kõrvaldamisest, eriti selles osas, mis on seotud panganduse, kindlustuse ja õigusteenustega.

Meie jaoks on oluline päritoluga seotud reeglite lihtsustamine. Lisaks sellele soovime harmoneerida standardeid, sealhulgas tooteohutuse, lastekaitse ja loomade heaolu osas.

Me peame ennast kaitsma võltsitud farmaatsiatoodete eest, kuid samal ajal muretseb komisjon selle pärast, et me ei ohustaks intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) paindlikkust.

Kaubanduskomisjon on seisukohal, et mis tahes kokkuleppe oluliseks osaks peab olema säästva arengu peatükk, kaasa arvatud jätkusuutlikkuse mõjuhinnang. Lisaks vajame paralleelset poliitilist koostöölepet siduvate sotsiaalsete ja keskkonnaklauslitega, mis kohustavad mõlemat poolt ratifitseerima ILO tuumkonventsioone, samuti normaalseid partnerlus- ja koostöölepingu klausleid inimõiguste ja demokraatia kohta.

Tuleks luua tööandjaid, töövõtjaid ja kodanikuühiskondi hõlmav kaubanduse ja säästva arengu foorum, mis võiks tegelikult anda sisendit mitte ainult läbirääkimiste jaoks, vaid veel olulisemana selle kohta, kuidas kokkulepet hiljem ellu viiakse.

Raport soovitab meil kaaluda ELile eelisjuurdepääsu võimaldamist keskkonnasõbralikele ja õiglase kaubanduse kaupadele ning tariifsete tõkete kiiret kõrvaldamist. Selle rakendamise korral peame mõistagi komisjonilt nõudma tollinomenklatuuri muutmist, et kokkuleppeid ellu viia.

On ka teatud riigispetsiifilised teemad. Singapuri osas oleme mures pangandussaladuse pärast, mis tehti selgeks, kui komisjon külastas seda riiki ja rääkis parlamendi liikmetega. Me tervitame demokraatia taastamist Tais. Ja loomulikult me leppisime kokku, et Birma peaks osalema, või vähemalt läbirääkimiste juures olema, ehkki meie seisukohast on absoluutselt selge, et kuni praegune diktatuur püsib, ei saa olla mingit väljavaadet mis tahes kokkulepete allkirjastamiseks Birmaga.

Meie kontseptsioon on sõlmida raamkokkulepe kõige kohta, mis võimaldab individuaalsetel ASEANi liikmesriikidel tegutseda nende oma olukorrast lähtudes ja avada konkreetseid sektoreid neile sobivas tempos. Nii et lõpuks – ja ma rõhutan sõna lõpuks – on meil ühine ja täielik kokkulepe kõikidega.

Nii et kuigi Vietnami juhtrolli selles protsessis saab üksnes heaks kiita, on institutsionaalne ülesehitus edasiviiva jõu ja teatud ASEANi riikide tahte puudumise tõttu kulgenud aeglasemalt kui loodetud või soovitud.

Lubage mul olla selge, Euroopa Liit ei tohiks lubada üksikutel ASEANi liikmetel tahtliku viivitamisega progressile vetot peale panna. Kui muud valikut ei ole, võivad nõukogu, komisjon ja parlament viimase võimalusena kasutada pigem kahe- kui mitmepoolsete kokkulepete sõlmimise kaalumist. Ma loodan, et ASEANi riikide valitsused ja kodanikuühiskond näevad parlamendi tänast seisukohta julgustusena edasiliikumiseks, ja liiguvad edasi kiiresti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komisjoni liige. − Härra juhataja, ma olen väga tänulik Glyn Fordile tema raporti eest ja komisjoni tegevusliinile väljendatud üldise toetuse eest vabakaubandusleppe läbirääkimistes ASEANi riikidega.

Kagu-Aasia väärib meie täielikku tähelepanu. Mõistetavalt on Aasias meie huvi keskpunktis ikka ja jälle Hiina, kuid meie partnerlusele ASEANiga ei tohiks vähem tähelepanu pühendada, ükskõik, kas me tegeleme säästva arengu, ühiskonna- või kaubandusküsimustega. Sellepärast valitigi ASEAN meie uue põlvkonna vabakaubanduslepingu üheks partneriks globaalses Euroopas.

ASEANi majanduste dünaamilisus on Euroopa jaoks kindlasti võimalus. Siiski on suur osa sellest võimalusest ikka veel pigem potentsiaal kui reaalsus. ELi ettevõtjad, kes püüavad tegelda kaubavahetusega või investeerida Kagu-Aasiasse, põrkuvad siiani tariifsetele ja mittetariifsetele tõketele ja välisteenuste osutajate suhtes kallutatud turgudele, eriti riigihanke turgude osas. Sama kehtib üldiselt välisotseinvesteeringute kohta. Nad leiavad ka, et nende intellektuaalomandiõigused on ikka veel liiga vähe kaitstud, ja teatud turgude üldine läbipaistvus on üpris madal.

See on tugevaim võimalik argument vabakaubanduskokkuleppe kasuks, mis on pigem sügav kui kiire ja kerge. Ma ei usu vabakaubanduskokkulepetesse kui kiirelt saavutatavatesse poliitilistesse kokkulepetesse. Globaalse Euroopa kaubandusstrateegia käsitleb uusi kauplemisvõimalusi, uusi ekspordivõimalusi ja uusi töökohti. Praegused läbirääkimised algatati tõendite alusel, et me võime need eesmärgid saavutada, kui me soovime olla ambitsioonikad.

Meil on õigus tagasi lükata põhimõte, et vabakaubanduskokkulepe hõlmab ainult teatud tariife. Ma olen seetõttu täielikult nõus käesolevas raportis esitatud üleskutsega seada nendes läbirääkimistes kõrged eesmärgid. Me valisime teadlikult aluseks piirkondadevaheliste läbirääkimiste lähenemise. Ma arvan, et see oli õige valik. Ma arvan, et kahepoolsed kokkulepped võivad toimida mitmepoolse süsteemi ehituskividena, kus nad julgustavad piirkondlikku integratsiooni ja regionaalsete turgude kasvu. Ma arvan, et me võime vaadelda neid läbirääkimisi kui panust ASEANi kui majandusühenduse kavandisse.

Siiski, nagu käesolev raport õigesti rõhutab, pole läbirääkimised sellise ambitsioonika tegevuskava üle regioonidevahelisel alusel kiireim ega kergeim tee. Iga kord, kui ASEANi liikmesriik ei suuda teatud valdkonnas tingimusi täita, oleme silmitsi madalaima ühisnimetajaga. See ei ole teiste suhtes õiglane. Meil tuleb lahendada ka vahendite probleem, sest ASEANi riikide suutlikkuse panevad proovile arvukad vabakaubanduskokkulepped, mille üle nad käesoleval ajal läbirääkimisi peavad. Selle tagajärjel on raske ette näha ajaraami, milles jõuda täieliku regioonidevahelise kokkuleppeni vähem kui kolme kuni nelja aastaga, ja on raske näha meid saavutamas ambitsioonikuse ühtset kõrget taset.

Samal ajal loomulikult kindlustavad meie peamised võistlejad oma sidemeid piirkonna individuaalsete riikidega, üksteise järel. Jaapan, Austraalia ja USA on kõik aktiivsed. Ma juhin tähelepanu raporti lõikele, mis viitab kahepoolsete suhete võimalusele, kui regionaalne lähenemine peaks raskeks osutuma. Ma ei taha regionaalsest lähenemisest selles staadiumis loobuda, kuid oleme just lisamas regionaalsele raamistikule teatud paindlikkust – annus muutruumilisust, mis võtab arvesse erinevat arengutaset ASEANi siseselt ja mis laseks meil individuaalsete ASEANi riikidega kiiremini edasi liikuda. See oleks majanduslikult mõistlik ja võiks sillutada tee, mis annaks teistele võimaluse hiljem ühineda.

Tegelikult lubavad meie läbirääkimiste suunised sõlmida kokkuleppe vähem kui 10 liikmega, kuna ASEANi vähim arenenud riigid – Laos, Kambodža ja Birma/Myanmar – ei pea võtma kohustusi vabakaubanduskokkuleppega, kuid nad jälgivad läbirääkimisprotsessi. Laos ja Kambodža töötavad praegu WTOga liitumise kallal ja igal juhul saavad nad juba kasu laiaulatuslikult eelisjuurdepääsust EL turgudele iga-asi-välja-arvatud-relvad skeemi alusel. Kuid pikaajalises kokkuleppes on neil minu arvates loogiline koht. Birma osas kajastab raport ELi positsiooni, mis ütleb, et ehkki tegemist on ASEANi osaga, ei pea me selliste riikidega nagu Birma vabakaubandusleppe tingimuste üle läbirääkimisi.

Viimane punkt on säästev areng. Me loodame läbirääkimistesse ASEANiga lülitada keskkonnaalased ja sotsiaalsed aspektid, ja me teeme seda koostöö vaimus. Lisaks sellele palkasime väliskonsultandi läbi viima jätkusuutlikku mõjuhinnangut, et analüüsida kavandatava kokkuleppe eeldatavaid mõjusid erinevatele teemadele, sealhulgas keskkonnaga seotud ja sotsiaalsed küsimused. Uurimist viiakse läbi järgmise 18 kuu jooksul paralleelselt läbirääkimisprotsessiga. Eelmisel nädalal kutsusime ka kodanikuühiskonda panustama meie kaalutlustesse selles osas, mis puudutab meie kolme vabakaubanduskokkuleppe läbirääkimisi ASEANiga. Me ei ole täheldanud mingeid tegelikke eriarvamusi meie tegevuse suhtes. Lõimides need teemad kokkulepetesse algusest peale, saame kindlustada, et probleemidega tegeldakse aegsasti või isegi enne nende tekkimist.

Ma ootan huviga koostööd parlamendiga, kui me liigume nende läbirääkimistega edasi. On ütlematagi selge, et ma hoian INTA komisjoni läbirääkimiste käiguga kursis. Ma olen väga tänulik selle raporti eest. See vastab standardile, mida ma olen hakanud INTA komisjonilt ootama ja toetuma tema arusaamadele ja otsustele keerulise kaubanduspoliitika kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, väliskomisjoni arvamuse koostaja. − (ES) Härra juhataja, tänu Nürnbergi tegevuskavale ja eelmisel aastal toimunud EL-ASEANi tippkohtumisele sõlmiti suhted uuesti.

Näiteks, ehkki aeglaselt, nagu mulle öeldi, peetakse läbirääkimisi vabakaubanduskokkuleppe ja kahepoolsete assotsiatsiooni- ja koostöölepingute üle.

Me toetasime väliskomisjonis sellist suhete hoogustamist, ka kaubanduse ja majanduse tasandil.

ASEAN on regionaalse integratsiooni protsess, millele me aplodeerime ja mis muutub üha asjakohasemaks. See ühendab rohkem kui 500 miljonit elanikku kümnest riigist, mis on väga mitmekesised – nagu härra Ford ütles – ja millel on üldiselt suur kasvupotentsiaal.

Euroopa Liit on ASEANi suuruselt teine kaubanduspartner. Me peaksime oma müüki ja samuti meie ettevõtjate tehtud investeeringuid suurendama, ja vabakaubanduslepe on selleks ideaalne instrument. Teised riigid meie mandril ja mujal tahavad midagi samalaadset, nagu volinik ütles.

Kokkulepe peaks olema väga laialdane ja mitte piiratud pelgalt kaubandusküsimustega. Selle juurde võiksid kuuluda ka kahepoolse assotsiatsiooni küsimused ja koostöökokkulepped, mis hõlmavad inimõiguste austamise küsimust.

Kõnealuseid kahepoolseid kokkuleppeid saab loogiliselt võttes alla kirjutada üksnes ASEANi riikidega, kes vastavad nõuetekohastele poliitilistele ja majanduslikele tingimustele, ja kindlasti ei täida neid mitte kõik riigid, eriti Birma/Myanmar, kelle valitsuse suhtes kohaldatakse rangeid meetmeid, mis on vastu võetud nõukogu poolt ja mida toetab parlament.

On selge, et Birmaga ei saa sõlmida kahepoolseid lepinguid, seni kui kohalikud poliitilised tingimused pole muutunud, samuti ei saa Birma osaleda vabakaubanduskokkuleppes. Aprillis rõhutas parlament veel kord sealse poliitilise olukorra vastuvõtmatust ja nõudis poliitvangide vabastamist.

Birmaga seoses pean kasutama võimalust väljendada oma kaastunnet arvukatele tsükloni ohvritele. Ma toetan parlamendi presidendi pärastlõunase istungi alguses tehtud märkusi.

Kokkuvõtteks, daamid ja härrad, Euroopa Liit peab suhteid ASEANiga edasi arendama. Me pakume tugevamat poliitilist liitu, tihedaid majandussuhteid meie vastastikustes huvides ja koostööd paljudes valdkondades. Loomulikult toetame 2007. aastal integratsiooniprotsessis võetud meedet, ASEANi hartat. Me tahame, et selle hartaga võetud kohustused inimõiguste ja demokraatia alal saaksid tegelikkuseks, eriti Birmas ja samuti teistes regiooni riikides. Meie suhted tugevnevad sellel alusel. Tänan teid väga.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja. − Härra juhataja, härra Fordi raport tervikuna on just selline, nagu minu komisjon oleks näha tahtnud. Me oleme eriti rahul sellega, et kõik meie olulisemad ettepanekud on sisse viidud. Me rõhutame, et Euroopa Liidu tulevane majanduskasv sõltub meie avatusest õiglaste reeglite järgi toimuvale väliskaubandusele ja investeeringutele, kuid meie konkurentsivõime ASEANi riikide suhtes on meie enda teha, parandades meie enda hariduse, väljaõppe, teadustöö, ettevõtluse ja innovatsiooni taset.

Me näeme teaduslikku ja tehnilist koostööd ja intellektuaalomandõiguste kaitset kui edukate suhete olulist elementi. Me ootame koostööd eelkõige võltsimise vastu võitlemise valdkonnas. Me loodame täiustada päritolureegleid; harmoneerida standardeid, parandada tooteohutust, lastekaitset ja loomade heaolu; bürokraatlikke menetlusi; riigiabi ja mittetariifsete tõkete läbipaistvust ja diskrimineerivate maksude kõrvaldamist.

Me eeldame, et hõlmatakse ka metsade hävimisest ja palmiõli ekstraheerimisest tingitud keskkonnakahjustuste vältimise teemad ja, ehkki me peame vajalikuks hoida käepärast dumpinguvastaseid vahendeid, eelistaksime ennetava sekkumise ja läbirääkimiste abil vältida olukordi, kus neid oleks vaja kasutada.

Me ootame ASEANiga kooskõlastatud tegevust energiarindel ja komisjoni poolt ühiste teadustöö projektide arendamist selle piirkonna uurimisasutustega.

Selles vaimus ootame edasisi vastastikku kasulikke ja edukaid kaubandus- ja majandussuhteid ASEANi riikidega.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Härra juhataja, lubage mul alustada oma kolleegi härra Fordi, käesoleva raporti raportööri õnnitlemisega. Esitatud ettepanekud kaubanduskokkuleppe osas ASEANiga moodustavad osa laiemast kahepoolsete ja regionaalsete läbirääkimiste strateegiast ELi kaubanduspartneritega.

Kui vaadelda ASEANi ühtse tervikuna, oleks see ELi suuruselt viies kaubanduspartner Jaapani ees. ASEAN on äärmiselt mitmekesine piirkond, kusjuures kolm selle liiget on vähim arenenud riigid, samas kui teistes on sissetulek inimese kohta kõrgem kui paljudes ELi liikmesriikides. Mina ja minu kolleegid INTAs toetame kindlalt komisjoni esimest valikut: pidada läbirääkimisi regiooniga tervikuna, tugevdada piirkondlikku majanduslikku integratsiooni ASEANi riikide vahel.

Raport rõhutab piirkondadevahelise kaubanduskokkuleppe tähtsust, mis tavaliselt täiendab multikultuurilist süsteemi – eeldusel, et nad on laiahaardelised ja ambitsioonikad, minnes kaugemale tariifide vähendamisest – ja rakendavad sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Raport innustab pooli progressiivselt kahandama või eemaldama kõiki kaubavahetuse ja teenuste osutamise tõkkeid, samal ajal täielikult austades ASEANi piirkonna erinevaid majanduslikke positsioone. Raport õhutab ka komisjoni tagama riigihanke läbipaistvust ja tõhusaid reegleid – intellektuaalomandiõigus, riigiabi ja muud toetused.

Kokkuvõtteks lubage mul tänada ka raportööri positiivse koostöö eest, mis peegeldub teatud kompromissmuudatusettepanekutes, mis asetasid raporti pearõhu kaubandusele ja kaubandusega seotud teemadele, koos inimõiguste ja säästva arengu küsimustega. Nende ja teiste muudatusettepanekute vastuvõtmine muutis raporti tasakaalustatumaks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, fraktsiooni PSE nimel. – Härra president, esiteks lubage mul lisada oma õnnitlused minu sõbrale ja kolleegile, Glyn Fordile, minu arvates suurepärase raporti eest. Ma tahaksin ka komisjonile öelda, et arvan, et volinikul oli mõni aastat tagasi absoluutselt õigus algatada uurimused väljavaadete kohta vabakaubanduskokkuleppe osas ASEANiga ja tegutseda nende uurimuste tulemuste põhjal. Ehkki, nagu teisedki on öelnud, ASEAN juba on meie jaoks majanduslikult tähtis regioon, on see üks piirkondadest, kus on suurim kasvupotentsiaal, kui me oma vabakaubanduse eesmärgid tegelikult saavutada suudame. Nagu härra Šťastný, olen nõus sellega, et oli absoluutselt õige strateegia teha seda regionaalsel alusel, vaatamata kõikidele komplikatsioonidele, mis kaasnevad püüdlusega saavutada kokkulepet sel viisil.

Härra Fordi raport edastab komisjonile selge ja ühtse sõnumi: parlament tahab näha tugevat säästva arengu peatükki kõikides uue põlvkonna vabakaubanduskokkulepetes.

Raportis on palju viiteid mittekaubanduslikele klauslitele, mille puhul ma ütlen rahuloluga, et need on ühtsed hoiakuga, mille ma võtsin oma raportis Korea kohta, ja eelkõige olen eriti rahul sellega, et raport rõhutab tugevaid sotsiaalseid ja keskkonnaklausleid.

Minu arvates on tähtis mitte ainult asjaolu, et ASEANi liikmed ratifitseerivad kaheksa ILO tuumkonventsiooni, mida on siiani teinud ainult Kambodža, Indoneesia ja Filipiinid, kuid ka see, et me tagame mehhanismide olemasolu kindlakstegemiseks, et need on nõuetekohaselt jõustatud.

Ametiühingu ja töötajate organisatsioonide roll peaks olema ametlikum, ja ma olen rahul, et raportöör on soovitanud luua kaubanduse ja säästva arengu foorumi, mis võiks jälgida standardeid ja teatada rikkumistest.

Keskkonnastandardite mõttes on kaubanduskomisjon rõhutanud paljudes viimasel ajal esitatud raportites – näiteks Lipietzi raport kliimamuutuste või minu enda raport Korea kohta – et rahvusvaheline kaubandus peaks soodustama keskkonnasõbraliku tehnoloogia levikut, ja ma tunnustan veelkord asjaolu, et volinik Mandelson on paljudel juhtudel näidanud oma pühendumist keskkonnasõbraliku tehnoloogia tariifide vähendamisele, ja ma loodan, et volinik saab seetõttu pardale võtta raportööri ettepaneku saavutada kokkulepe, et see oleks osa ASEANi läbirääkimistest.

Mis tahes sotsiaalsete ja keskkonnastandardite rikkumine peab olema standardse vaidluste lahendamise süsteemi teemaks. Võttes arvesse, et USA peab sellest lähenemisest kinni kõikide oma vabakaubanduskokkulepete juures, peab Euroopa saavutama sama range jõustamismeetme.

Lubage mul lõpetuseks öelda, et, ehkki me teame, et me ei kirjuta alla vabakaubanduskokkulepet Birmaga, loodan ma, et Birma ei saa sellest kokkuleppest kaudselt kasu, sest mis tahes laiendatud kaubavahetus teiste ASEANi riikidega tekitab potentsiaalse võimaluse, et Birma saab laiendada oma kaubavahetust assotsiatsiooni raames ja kasutab kaudselt ELi vabakaubanduskokkuleppe eeliseid. Seetõttu ma loodan, et me otsime võimalusi tagada, et kaubandussanktsioone Birma praeguse diktatuuri vastu rakendatakse täie tõsidusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Austatud juhataja, volinik, daamid ja härrad, ajal, kus me oleme rääkinud Aasiast palju seoses Hiinaga ja sealsete probleemidega, millest me oleme teadlikud, samuti surmatoovast loodusõnnetusest Birmas teisel tasandil, kujutab raport, mida me oleme täna õhtul arutanud, endast parlamendi kaudu esindatud ELi kodanike reaktsiooni komisjoni teatisele uue strateegia kohta ELi kahepoolseteks ja piirkondlikeks kaubandusläbirääkimisteks. On tuntud tõsiasi, et Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon on kümne nii poliitiliselt kui majanduslikult eriti mitmekesise arengutasemega riigi kogum, nagu meie raportöör just märkis. Praegu arutatav kaubanduskokkulepe peab silmas turgu väärtusega 57 miljardit eurot, aastase juurdekasvuga 4,9%, mis esindab väga olulist arengupotentsiaali. Ehkki ELi kaubanduspoliitika, mis koosneb kaubanduskokkuleppest kahe regiooni vahel, tundub otsekohene, peame koos stimuleerima majanduskasvu ja töökohtade loomist, ja säilitama raskuste puhul reaalsustaju.

Siiski, ehkki majanduse globaliseerumisest tuleks kinni haarata kui võimalusest, on meie kaaskodanikud sageli väga mures meie kontinendi majanduse pärast, nagu teisedki oma majanduse pärast. Üleilmastumise negatiivsed, piiripealsed mõjud – liiga arvukad nende jaoks, kes peavad tegelikult nendega elama – ähmastavad sageli eelised, mis peaksid tulenema arukalt läbi räägitud kaubanduskokkulepetest.

Seetõttu on käeosleva raporti eesmärgiks anda tugevad signaalid Euroopa Komisjonile, et see võtaks ASEANiga läbirääkimisi pidades kodanike muresid asjakohaselt arvesse. Seepärast on meil vaja leida tasakaal – selline, mis võimaldab meie partneritel saavutada rahuldav majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline arengutase, kutsumata esile kõrvalekaldeid konkurentsis ja dumpingut.

Ma tahaksin rõhutada siinkohal kolme punkti, mis tunduvad mulle esmatähtsad. Esiteks, rangelt kaubanduslikust seisukohast peaks olema toonitatud, et mis tahes kaubanduskokkuleppele tuleb jõuda rahvusvahelise kaubanduse reeglite vastastikuse austamise raamistikus, mis tähendab austust konkurentsiõiguse ja autoriõiguse reeglite vastu. Üks näide paljude seas on, et meie läbirääkimised peavad eelkõige leidma lahendused võitluseks võltsitud ravimite vastu, tagades samal ajal näiteks kõikide kodanike juurdepääsu tervishoiule ranges kooskõlas Doha kokkuleppe eeskirjadega ja nende vaimus.

Teiseks, tööõiguse seisukohalt ei tohi kokkulepe ilmselt eirata erinevusi tööõiguse tasemes. Meie partnerid peavad olema nõus täitma ILO miinimumstandardeid, võideldes eelkõige laste töö kasutamise vastu ja parandades töö- ning tasustamistingimusi.

Kolmandaks ja viimaseks on kindlasti väga tähtis rõhutada, nagu täna õhtul on tehtud mitmetes sõnavõttudes, et mis tahes kaubanduskokkulepe peab sisaldama vajalikke nõudeid majanduse ja säästva arengu kohta. Kagu-Aasia on üks meie planeedi juveelidest, ja me peame üheskoos kaitsma selle taimestikku ja loomastikku. Komisjoni kohustus on tagada garantiid seoses seadusvastaste metsatehingute ja kalapüügikvootide korraldusega, nagu volinik minuti eest toonitas.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Härra juhataja, härra Fordi raport rõhutab koostöö tähtsust Euroopa Liidu ja Kagu-Aasia riikide vahel kaubandus- ja majandussuhete osas.

Võttes arvesse nende territooriumi ja elanikkonna arvu, sarnanevad riigid Euroopa Liidule. Need riigid on Euroopa Liidu jaoks märkimisväärne müügiturg ja nad ekspordivad tervet rida tooteid, mis on meie turu jaoks olulised. Neil riikidel on erinev poliitiline struktuur ja majanduslik potentsiaal, nagu näitavad SKT arvud inimese kohta, mis Birmas on 211 dollarit, ja Singapuris 31 400 dollarit.

See tähendab ASEAN-ELi koostöö jaoks teatud probleeme, nagu raportöör rõhutas. Arenev kaubavahetus selle piirkonna riikidega nõuab standardite harmoneerimist, eriti ohutuse ja rahvatervise kaitse valdkonnas. Majanduslikud ja intellektuaalsed suhted ASEANi riikidega võivad suurendada jõukust ja rahu selles regioonis.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, fraktsiooni IND/DEM nimel. – (NL) Härra Fordi raport illustreerib ELi ja ASEAN vaheliste läbirääkimiste kohmakust – mis ei ole üllatav, arvestades eriti piirkonna heterogeenset loomust. Euroopa tööstuse huvi – näiteks turulepääsu osas – on suur ja nõuab kiiremat ajakava.

Küsimus on niisiis selles, kas EL peaks neid mitmepoolseid läbirääkimisi jätkama või oleks parem üle minna kahepoolsetele läbirääkimistele. Sellele võimalusele viitab mõnel määral juba härra Fordi ja proua Manni muudatusettepanek 5. Ma kutsuksin seetõttu komisjoni andma suurimat võimalikku panust eduka tulemuse saavutamiseks Doha vooru riikidevahelisel tasandil. Läbirääkimistega saab siis edasi minna kahepoolsel tasandil individuaalsete ASEANi riikidega, kui selgub, et mitmepoolsed läbirääkimised võtavad liiga kaua aega.

Loomulikult ei tähenda see, et ma väljendan oma vastuseisu Kagu-Aasia edasisele regionaalsele integratsioonile. Kõnealune integratsioon on väga tähtis teema. Ma pean siinkohal silmas tähtsat rolli, mida ASEAN ja ASEAN+3 võivad täita Myanmari edasisel lõimimisel sellesse piirkonda. Maa, mida tabas eelmisel nädalal nii raskelt tsüklon Nargis, vajab tungivalt regioonilt abi. Eelkõige ASEAN+3, mis hõlmab ka naaberriiki Hiinat, peab aktiivselt tegutsema, et mõjutada huntat avama riigi uksi välismaailmale, et paremini kaitsta inimõigusi ja anda opositsioonile rohkem manööverdamisruumi. Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).(ES) Austatud juhataja, volinik, daamid ja härrad, ma tahaksin esiteks õnnitleda raportööri härra Fordi tema hea töö ja lõpptulemuse eest, millest koos rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja teiste komisjonide panuse abil on saanud väga tasakaalustatud raport.

Esiteks tahaksin öelda, et raport rõhutab peamisi võimalusi meie kaubanduslike ja majandussuhete süvendamiseks selles piirkonnas, kus on majandusliku arengu ja elanikkonna kasvu potentsiaal, ja ma tahaksin ka öelda, et see võtab arvesse tohutuid erinevusi ASEANi bloki liikmesriikide vahel.

Tahaksin toonitada teenuste sektori avamise tähtsust mõlemale poolele: see on eluliselt oluline Euroopa Liidu, aga samuti ASEANi jaoks, kellel mõlemal on vaja tõhusamaid kõrgema kvaliteediga paremate hindadega teenuseid, kasutades soodsalt ära ELi konkurentsivõime eeliseid ja kogemusi.

Tööstuse osas rõhutasime oma muudatusettepanekus, mis viidi raportisse sisse, kahekordset vajadust minimaalsete kvaliteedi ning hügieeni- ja tervisenõuete täitmiseks. Seda nõutakse meie Euroopa tööstuselt ja seda tuleks nõuda ka teiselt poolelt, et piirata ebaõiglast konkurentsi.

Lisaks vastavus rahvusvaheliste kokkulepetega kehtestatud sotsiaalsetele, tööhõive- ja keskkonnaalastele nõuetele; ja mida eriti tahaksime rõhutada, võitlus laste töö vastu.

Me oleme juhtinud tähelepanu tundlikule kalatööstusele, sest seal ilmnevad mõlemad probleemid. Seepärast me tõepoolest ei mõista sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid 11 ja 12, mis lahjendavad ja vähendavad seda, mis komisjonis juba vastu võeti, eemaldades olemasolevatest lõigetest 16 ja 17 erimärked tuunikalasektori kohta, mida tõesti mõjutatakse, ebaausa konkurentsi kohta ja Euroopa Parlamendi enda raporti kohta kõnealuse tööstusharu osas, mida Euroopa Komisjon toetas varem ja toetab praegu.

Seetõttu, konsensuse huvides, mis on seda raportit kogu aeg saatnud, palume raportööril ja Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioonil seda kaaluda ja mõelda muudatusettepanekute 11 ja 12 tagasivõtmisele, mida meie fraktsioon ei toeta. Lühidalt, ma arvan, et kui see on tehtud, jätame alles olemasoleva teksti, mis on täielikum ja parem kui see, mida püütakse lisada.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Härra juhataja, esiteks, reaktsioonina tragöödiale, mida Birma tsükloni tõttu kogeb, tahaksin väljenda oma kaastunnet ohvritele ja nõuda riigi võimudelt rahvusvahelisele abile sissepääsu võimaldamist ja usaldusväärse demokratiseerimisprotsessi algatamist, mis teeks lõpu riigi isolatsioonile ja avaks selle elanikkonnale uued väljavaated.

ASEAN on suure majandusliku potentsiaaliga ja samasuguse elanike arvuga regioon nagu Euroopa Liit. See ühendab 10 väga erinevat riiki, kuid see mitmekesisus, ehkki see muudab vabakaubanduskokkuleppe läbirääkimised keerulisemaks, ei tohiks takistada meid saavutamast lepinguid, mis tagavad vastastikuse kasu ja täiendavad WTO mitmepoolset süsteemi, mis hõlmab ka Doha arengukava eduka kokkuleppe sõlmimist, mida mõlemad pooled peavad prioriteediks.

Regiooni vähem arenenud riigid peaksid suutma säilitada oma eelistused ja isegi saama võimaluse tulevikus kokkuleppega liituda.

Kaubandus- ja majandussuhted on osa laiemast strateegiast, mis tugevdab üldiseid suhteid kahe piirkonna vahel.

Me peame innustama edasist progressi poliitilises ja julgeolekukoostöös. Eelkõige on rõhku vaja asetada terrorismivastasele võitlusele ja kriisijuhtimisele. Me peame edendama koostööd ka energiasektoris, uurimis- ja arendustegevuse, keskkonna, kliimamuutuse ja säästva arengu alal, samuti ühiskondlik-kultuurilises ja arengukoostöö valdkonnas. Koostöö rahvatervise valdkonnas on eriti tähtis, sest see peaks kaasa aitama toiduhügieeni ja tervishoiunõuete täitmise tagamisele, mis on oluline tarbimise ja areneva kaubanduse jaoks. Selles protsessis tervikuna on väga tähtsad kodanikuühiskonna kaasamine ja toetus.

Tahaksin õnnitleda raportööri, härra Fordi, raporti eest, mis kinnitab, et inimõigused ja demokraatia on ELi tuumväärtused, ja nõuab, et need moodustaksid läbirääkimiste osa ja oleksid hõlmatud partnerluse ja koostöö kokkulepetega, mis peaksid olema kaubanduskokkulepetega lahutamatult seotud. Võttes arvesse, et nad kujutavad endast suurt edasiminekut EL-ASEANi suhetes, loodame, et läbirääkimised kujunevad edukaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Härra juhataja, volinik, tõustes, et selles arutelus sõna võtta, soovin ma juhtida tähelepanu järgmisele küsimusele. Esiteks, ASEAN, mis ühendab 10 riiki, mille arengutase on väga erinev – rikkast Singapurist väga vaese Birma, Kambodža ja Laoseni – ja mis on koduks peaaegu 500 miljonile inimesele, on ELi suuruselt viies kaubanduspartner ja pakub väljavaateid Euroopa Liiduga majanduslike ja kaubandussuhete edasise arengu osas.

Teiseks, vabakaubanduskokkulepe ASEANi riikidega toob nendele riikidele kindlasti suuremat kasu kui ELile. Seetõttu on oluline sõlmida nende riikidega lisaks kaubanduskokkulepetele kokkulepped, mille kohaselt need riigid nõustuvad järgima nii sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kui ka tarbijakaitse standardeid.

Kolmandaks ja lõpuks, see on ainus lähenemine, mis annab meile võimaluse saavutada aus konkurents ASEANi riikide ja Euroopa riikide ettevõtete vahel. Ainult siis hakkavad need ettevõtted oma tootmiskulude hulka arvestama kõiki tööjõule, keskkonna- ja tarbijakaitsele tehtavaid kulutusi, ja see tagab, et nende toodete hinnad peegeldavad tootmise täielikke kulusid.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Härra juhataja, ma õnnitlen volinikku läbirääkimiste pidamise eest, ja härra Fordi, raportööri, tema raporti eest. Me oleme selle üle mõelnud, kuidas ületada tõkkeid ja saavutada läbirääkimistes hea vabakaubanduskokkulepe ASEANi riikidega. Me rõhutame nende riikide vahelisi erinevusi.

Tahaksin juhtida tähelepanu nende läbirääkimiste üheleainsale aspektile, millest me neli aastat tagasi ei olnud teadlikud. Võitlus üleilmse kliima soojenemise vastu on muutunud ELi prioriteediks, ja EList endast on saanud selles valdkonnas maailma liider. Me peame läbirääkimistes seda aspekti palju rohkem rõhutama. Siin on ka erinevusi: me ei saa midagi nõuda kõige vaesematelt riikidelt, kuid arvestades, et majandus jõukates riikides areneb kiiresti, peame saavutama ühiste huvidega ühenduse, kus arvestatakse vajadusega võidelda kliimamuutuste vastu.

Kaks ELi riiki, Poola ja Taani, vastutavad Kyoto järgse kokkuleppe läbirääkimiste eest. Need toimuvad käesoleval aastal Poznańis ja järgmisel aastal Kopenhaagenis. See on muutumas ka ELi vastutuseks. Kui me ei suuda ühiskokkulepet 2009. aasta lõpuks läbi rääkida, oleme sunnitud, nagu varemgi, muutma meie ambitsioonikat kliimamuutuste vastu võitlemise poliitikat. Me ei taha seda teha, sest on selge, et me ei saa tegelda nende muutustega ja globaalse ohuga omal jõul. Sel põhjusel on meie jaoks tähtis kasutada kõiki ELi läbirääkimisi kolmandate riikidega eesmärgiga seda aspekti rõhutada – ühine kokkulepe võitluseks kliimamuutuste vastu üleilmses ulatuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Austatud juhataja, volinik, daamid ja härrad, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostajana tahan ma õnnitleda raportööri härra Fordi, esiteks tema … (kõnet pole kuulda) kahe aspekti kohta, mida minu arvates tuleks rõhutada. Esimene on võltsimine, eelkõige ravimite võltsimine, mis on tõeline oht, tõeline oht esmajärjekorras edasiminekule ja Kagu-Aasia riikidega majanduslike ja kaubandussuhete rahumeelsele kliimale, kuid samuti eriti tarbijatele, kas lihtsalt ohutuse või toodete kvaliteedi mõttes. Seetõttu on vajalik toonitada, rõhutada, vajadust takistada kõiki võltsimise vorme, kasutades piiravaid meetmeid, mida kokkulepped sisaldavad. Ma tahaksin veelkord rõhutada, kui vajalik on võidelda ravimite võltsimise vastu põhiliselt kahel põhjusel: tarbijate ohutuse kaitse ja farmaatsiasektori kaitsmine ebaausa konkurentsi eest, mis ei austa keskkonda ega tervist ja ohutusreegleid. Üksnes kõikide asjaosaliste tõhus koostöö tagab tarbijate kaitse kogu maailmas, ja eriti Euroopas.

Teine aspekt puudutab õigustiku arendamist, mis julgustaks ettevõtteid vähendama CO2 heiteid, eelkõige heitkogustega kauplemise vastastikuseid kokkuleppeid. Me peame arvestama sellega, et Euroopa Liidul on vaja vältida ettevõtete karistamist, kehtestades neile selle asemel nõuetekohased ja mõistlikud sätted uute keskkonnastandardite kohta kliimakaitse kava osana, nõudmata vastutasuks, et teised riigi võtaksid vastu samasugused reeglid.

Nende kahe punkti muutmine meie suhete loomuomaseks osaks – nii vormis kui vaimus – tähendaks, et saame säilitada Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime, kaitstes samal ajal tarbijaid, ja loomulikult mitte unustades kliimakaitset. Lühidalt, kahtlemata on tegemist täiusliku tasakaalu leidmise küsimusega meie suhetes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Härra juhataja, ma tervitan võimalust selles arutelus osaleda, ehkki see ei ole minu lemmikteema.

Siiski kiirustasin ma kontorist lahkuma, kui kuulsin standardite kohta tehtud märkusi, ja ma arvan, et lõige 10 on selles resolutsioonis eriti tähtis ning seda tuleks lugeda ja võib-olla täiendada. Võib-olla peaksime lisama toiduohutuse ja jälgitavuse standardid.

Ma toetan võltsitud ravimite kohta tehtud märkusi, mis on tõsine mure.

Ma tulin just Brasiiliast tagasi, ja otsisin ühes lihavabrikus kõikvõimalikke hoiatussilte. Ei leidnud ühtegi: teiste sõnadega, tööohutuse olemasolu seal ei tunnistatud. Bioetanooli tehastes, mida me külastasime, olin veidi närviline, sest töötajate ohutust ei peetud üldsegi oluliseks.

Ma ei räägi seda teiste riikide halvustamiseks. Räägin seda meie Euroopa kõrgete standardite tunnustamiseks, ja et me peame püüdma teisi veenda, et me tõstame igaühe nii-öelda meie standardite kõrgusele.

Kas ma võin mainida, et ma tean, et volinik Mandelson on minust varem kuulnud, ja temast kirjutatakse täna Iirimaa ajalehtedes? Kui ta soovib teha märkusi seoses nende raportitega, kuulaksin huviga.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Härra juhataja, volinik, mõlemal, nii Euroopa Liidul kui ASEANil on arvestatav potentsiaal, mis võimaldab võtta meetmeid selliste globaalsete väljakutsete ületamiseks nagu kliimamuutused, energiajulgeolek, võitlus terrorismi vastu ja lahing miljonite Aasia elanike vaesuse ja alatoitumise vastu.

Kahe organisatsiooni esindajad peaksid seetõttu oma dialoogi kiirendama ja otsima koos lahendusi nendele rasketele probleemidele. Ka nemad peaksid looma uusi majanduskoostöö vorme ja võtma meetmeid vastastikku kasuliku kaubanduse suurendamiseks. Euroopa Liit peaks jagama oma kogemusi ja saavutusi seoses piirkondliku integratsiooniprotsessiga. Ärgem siiski unustagem, et EL peaks minema majanduslikest küsimustest kaugemale ja jätkama inimõiguste ja demokraatia jälgimise nõudmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). – (EL) Härra juhataja, kaubanduskokkulepped võivad aidata stabiliseerida suhteid mõlema poole vahel. Samal ajal tuleb vabakaubanduslepete läbirääkimistel siiski arvesse võtta teatud olulisi nõudeid ja väärtusi.

Lubage mul soovitada järgmist: inimõiguste austamine, iga riigi majanduslikud võimalused, intellektuaalomandiõiguste kaitse ja geograafiline määratlus; tooteohutusstandardite harmoneerimine; ning koostöö võitluses haiguste ja epideemiate vastu, ja keskkonnaga seotud küsimustes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Härra juhataja, volinik, esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et ma tahaksin lisada oma hääle minu suurepärasele kolleegile parlamendis, härra Fordile tehtud komplimentidele, ja ma kasutan oma kõneaega maksimaalselt ära, et tervitada Hartmut Nassauerit, kes on meie delegatsiooni juht suhetes Kagu-Aasia riikidega.

Ma meenutan, daamid ja härrad, Filipiini Vabariigis veedetud aega. Selle tulemusel tekkis mul mõte, et võib-olla me ei pühenda nende toimikute puhul piisavalt tähelepanu arengule. Ma mäletan reisi Kidapawani Cotabato provintsis Mindanao saarel, kus me nägime peaaegu 500 talunikku umbes 1,5 hektari maaga, kes jäid tänu Euroopa Liidu sekkumisele ellu saaduste abil, mida nad tootsid toimetulekupiirist madalamates talupidamistingimustes. Me nägime entusiasmi ja tänulikkust ja ma arvan, volinik, et arengut tuleks arvesse võtta kõikides Euroopa Liidu poliitikates.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, raportöör. − Härra juhataja, kas ma võin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes osalesid tänaõhtuses arutelus. Ma olen teadlik vajadusest, millele härra Audy juhtis just tähelepanu, et me peaksime kindlaks tegema, et arengu teemat ei jäeta mitme riigi puhul tähelepanuta, mitte ainult seoses Filipiinidega. Inimesena, kes on palju paremini tuttav Indoneesiaga kui Filipiinidega, olen teadlik sellest, et paljud Indoneesia piirkonnad ei ole Jakartaga samastatavad, see on arenev maa ja me peame sellele tähelepanu pöörama.

Ma tänan härra Mandelsoni tema kommentaaride eest ja tahaksin märkida, et mul oli just vestlus koostöö ja konsensuse vaimus härra Varela Suanzes-Carpegnaga ja ma nõustusin tagasi võtma muudatusettepaneku 11 me tegeleme sellega homme, vastutasuks toetab tema täiendavalt minu muudatusettepaneku 12 uusi osi. Nii on meil praegu isegi suurem üksmeel, kui meil oli selle arutelu alguses.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub homme.

Kirjalikud avaldused (artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), kirjalikult. – (PL) Võttes arvesse, et Euroopa Ühendus peaks läbirääkimiste ajal Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga, pidades silmas eesmärki sõlmida teise põlvkonna vabakaubanduskokkulepe, andma eelistuse Maailma Kaubandusorganisatsiooni kehtestatud mitmepoolsele kaubandussüsteemile, on oluline, et ASEAN hõlmab väga erinevate omadustega ala: üks riikidest on vähim arenenud riikide seas, samas kui teised on kõrgelt arenenud. See on peamine põhjus, miks selline ebavõrdsus mängib tähtsat rolli vabakaubanduskokkuleppe lõpuleviimises.

Vabakaubanduskokkuleppe sõlmimisprotsessis on üks prioriteetseid küsimusi partnerlus- ja koostöökokkulepete allkirjastamine, mis sisaldaksid täidetavaid inimõiguste klausleid, sest inimõigused ja demokraatia on ELi põhiväärtused. Tähelepanu tuleb osutada mõjule, mida kokkulepe avaldab piirkonna väiketalunikele ja seirele ning perekonna ja säästva põllumajanduse tugevdamise tagamisele.

Kohalikke võime tuleks samuti õhutada võitlema kliimamuutuste vastu, takistades metsade hävimist ja suurendades troopilisi metsasid. Biokütustega kauplemist tuleks seetõttu piirata ainult selliste biokütustega, mis ei riku keskkonna tasakaalu. Pideva koostöö tähtsust terrorismivastases võitluses ja kriisijuhtimises tuleks samuti rõhutada.

EL-ASEANi raamkokkulepe võiks aidata tagant tõugata tulevast tööstuslikku kasvu ELis, kuid peaks põhinema läbipaistvuse ning konkurentsireeglite ja investeerimiseeskirjade, intellektuaalomandiõiguse ja riigiabi põhimõtete järgimisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), kirjalikult. – (PL) Härra juhataja, paljud majandusspetsialistid on toonitanud, et Lõuna-Aasia piirkonnal on potentsiaali kujuneda tulevikus maailma majanduskeskuseks. See on ohtlik suundumus, eriti Euroopa jaoks, mis kaotaks märkimisväärse osa maailma kaubandusest. Euroopas me jätkame tingimuste karmimaks muutmist ettevõtjatele ja põllumajandusele, kaubeldes samal ajal riikidega, kes ei austa isegi autoriõigust. Kas me saame selle valgusel rääkida vabast ja ausast konkurentsist?

Loomulikult me peame püüdma toetada austust inimõiguste vastu Aasia riikides, kuid me ei pea tegema seda Euroopa turgude üleandmisega kaupadele, mis on toodetud tingimustel, mis ei vasta Euroopa konkurentsistandarditele.

Käesoleval hetkel me keskendume kindlalt majanduslikule konkurentsile ELi piires. Siin me teeme samuti vigu ja käitume rumalalt. Samal ajal surub Aasia meid majanduslikult alla, just nagu Euroopa surus Aasia minevikus alla sõjaliselt ja poliitiliselt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika