Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 7. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

21. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia