Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Mikroluotto (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Käsittelyjärjestys
 11.EMU@10 – Euroopan talous- ja rahaliiton ensimmäiset kymmenen vuotta (komission tiedonanto) (keskustelu)
 12.Tilanteen paheneminen Georgiassa (keskustelu)
 13.Transatlanttinen talousneuvosto (keskustelu)
 14.Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta 22 päivänä syyskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/45/EY muuttaminen (keskustelu)
 15.Ihmisoikeusraportti 2007 ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka – EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat: tavoitteet, käytännöt ja tulevat haasteet (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
 17.Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
 18.Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) (keskustelu)
 19.Syvänmeren kalakantojen hoito (keskustelu)
 20.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (537 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1230 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö