Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 7 maja 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie – sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Mikrokredyt (oświadczenie pisemne): patrz protokół
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 7.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Porządek prac
 11.UGW@10 - pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komunikat Komisji) (debata)
 12.Zaostrzenie sytuacji w Gruzji (debata)
 13.Transatlantycka rada gospodarcza (debata)
 14.Przegląd dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (debata)
 15.Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej - Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (debata)
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (debata)
 18.Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) (debata)
 19.Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (debata)
 20.Oświadczenie o korzyściach majątkowych: patrz protokół
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (544 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1309 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności