Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 7. mája 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Obnovenie zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Mikroúver (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 6.Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.HMÚ@10 – Prvé desaťročie fungovania Hospodárskej a menovej únie (oznámenie Komisie) (rozprava)
 12.Zhoršenie situácie v Gruzínsku (rozprava)
 13.Transatlantická hospodárska rada (rozprava)
 14.Revízia smernice Rady 94/45/ES z 22 septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady (rozprava)
 15.Ľudské práva vo svete v roku 2007 a politika EÚ v tejto oblasti – volebné pozorovateľské misie EÚ (diskusia)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Obchodné a hospodárske vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (rozprava)
 18.Režimy podpory pre poľnohospodárov (podpora pre bavlnu) (rozprava)
 19.Riadenie zásob hlbokomorských rýb (rozprava)
 20.Vyhlásenie o finančných záujmoch: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (538 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1244 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia