Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0153/2008

Ingivna texter :

A6-0153/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.7
CRE 08/05/2008 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0193

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel EUT-utgåva

5.7. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området (A6-0153/2008, Marco Cappato) (omröstning)
Protokoll
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, för PSE-gruppen. – (DE) Fru talman, jag vill göra följande korta uttalande för min grupp: vi vill dra tillbaka ändringsförslag 3. Vår ståndpunkt är och förblir att ickevåld tyvärr inte alltid räcker för att driva igenom att de mänskliga rättigheterna respekteras – det räcker att nämna Kosovo och Darfur. Detta får dock inte tolkas som att vi är emot principen om ickevåld. Vi vill därför dra tillbaka vårt eget ändringsförslag. Vi kommer att rösta för PPE-DE-gruppens ändringsförslag, och så kan vi gå vidare utifrån det.

 
  
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, föredragande. − (IT) Fru talman, mina damer och herrar, jag vill tacka Hannes Swoboda från den socialdemokratiska gruppen för att de förenklar för oss genom att dra tillbaka sitt ändringsförslag, och för att de klargjort att förslaget inte är det så att säga allenarådande verktyget.

Jag skulle vilja lägga fram ett muntligt ändringsförslag angående PPE-DE-gruppens ändringsförslag, som också syftar till att förenkla. Stycket ska börja så här: ”Europaparlamentet anser att ickevåld är det bästa sättet”, och sedan står resten av stycket kvar som det är. Jag skulle också vilja att ”ickevåld” skrevs ihop som ett ord i samtliga språkversioner, eftersom det inte är enbart ett negativt begrepp som visar på frånvaron av våld, utan en positiv handlingsprincip, som Dalai Lama, Gandhi och andra historiska personer har lärt oss.

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

– Före omröstningen om punkt 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Fru talman, med föredragandens goda minne föreslår jag ett muntligt ändringsförslag avseende punkt 23, som lyder så här:

”Parlamentet konstaterar med oro att UNHRC under sitt senaste verksamhetsår inte har visat prov på trovärdighet men understryker återigen den avgörande roll som UNHRC har inom FN-systemet som helhet.”

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy