Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2115(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0105/2008

Indgivne tekster :

A6-0105/2008

Forhandlinger :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0197

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles EUT-udgave

5.11. Lobbyister (A6-0105/2008, Ingo Friedrich)(afstemning)
Protokol
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Jeg vil gerne for min gruppe anmode om en afstemning ved navneopråb om ændringsforslag 1 og om anden del af den delte afstemning om ændringsforslag 11.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil gerne minde om, at tidsfristen er overskredet. Hvis der imidlertid ikke er nogen, der gør indsigelse, vil vi acceptere Deres krav.

 
  
  

(Formanden konstaterede, at der ikke var nogen indsigelser mod anmodningen)

Før afstemningen om punkt 10

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Formålet med dette ændringsforslag er at lade følgende ordlyd udgå: "når de handler i overensstemmelse med den rolle og udfører sådanne organers opgaver, som er fastsat i traktaterne". Det har at gøre med, at regionerne og de lokale myndigheder i modsætning til private lobbyister repræsenterer den almene interesse: Det ville derfor være naivt at sammenligne regioner og lokale myndigheder med private lobbyister. Vedtægterne i mange regionale og lokale myndigheder i EU tillader faktisk en meget større indgriben fra deres side, end traktaterne fastsætter, for at beskytte de pågældende offentlige interesser på EU-niveau. Derfor anmodede jeg om at få slettet den sidste sætning i ændringsforslaget.

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om ændringsforslag 3

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - (EN) Fru formand! Vi har et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3. Vi vil gerne erstatte ordet "kirker" med ordet "religiøs", således at sætningen får følgende ordlyd: " (...) bør betragtes som lobbyister og behandles ens: professionelle lobbyister, virksomheder, interne lobbyister, ngo'er, tænketanke, brancheforeninger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, religiøse, filosofiske og ikkereligiøse organisationer (...)" osv.

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Dette er et bevis på, at lobbyer virker!

(Bifald fra midten og fra venstre)

 
  
  

Før afstemningen om ændringsforslag 15

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). - (EN) Fru formand! Det ser ud til, at europæisk engelsk har forrådt os. Fordi teksten i dette ændringsforslag tilsyneladende ikke er særligt klart, vil min gruppe således tage ændringsforslag 15 om spørgsmålet om de penge, der kræves for at give finansielle oplysninger om en lobbyist, tilbage. Men vi håber virkelig, selv om afstemningen ikke falder ud, som vi ønsker det, at dette spørgsmål vil blive afklaret og komme igen.

Tak til alle for samarbejdet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik