Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2115(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0105/2008

Esitatud tekstid :

A6-0105/2008

Arutelud :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0197

Istungi stenogramm
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

5.11. Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (hääletus)
Protokoll
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, sooviksin oma fraktsiooni nimel taotleda nimelist hääletust muudatusettepaneku nr 1 ning muudatusettepaneku nr 11 osade kaupa hääletuse teise osa puhul.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Tuletaksin teile meelde, et tähtaeg on möödunud. Kui vastuväited puuduvad, nõustume siiski teie taotlusega.

 
  
  

(Juhataja tegi kindlaks, et taotluse suhtes ei olnud vastuväiteid)

– Enne hääletamist punkti 10 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE).(IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, selle muudatusettepaneku eesmärk on välja jätta järgmised sõnad: „kui nad tegutsevad vastavalt selliste organite rollile ja täidavad oma ülesandeid aluslepingutes sätestatud viisil;“. See on seotud asjaoluga, et regioonid ja kohalikud omavalitsused, erinevalt eralobistidest, esindavad üldsuse huve: seetõttu oleks lihtsameelne samastada regioonid ja kohalikud omavalitsused eralobistidega. Tõepoolest, paljude Euroopa regioonide ja kohalike omavalitsuste põhikirjad lubavad neid sekkuda palju laiemalt kui aluslepingud ette näevad, et kaitsta ühenduse tasandil asjakohaseid avalikke huve. Seepärast nõudsin muudatusettepaneku viimase fraasi väljajätmist.

 
  
  

(Parlament lükkas suulise muudatusettepaneku tagasi)

– Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 3 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Proua juhataja, meil on muudatusettepaneku nr 3 suhtes suuline muudatusettepanek. Me soovime asendada sõna „kirikud” sõnaga „usulised” nii, et fraas oleks järgmine: „[…] tuleks käsitleda lobistidena ja kohelda samamoodi: kutselised lobistid, ettevõtete koosseisulised lobistid, VVOd, ajutrustid, kutseühingud, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid, usulised, filosoofilised ja mitteusulised organisatsioonid […]“ ja nii edasi.

 
  
  

(Parlament lükkas suulise muudatusettepaneku tagasi)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, see on tõestus lobitöö toimivusest!

(Aplaus keskelt ja vasakult)

 
  
  

Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 15 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – Proua juhataja, tundub, et Euroopa inglise keel on meid alt vedanud. Kuna selle muudatusettepaneku tekst ei ole ilmselt väga selge, võtab minu fraktsioon tagasi muudatusettepaneku nr 15, mis käsitleb lobistide finantshuvide avalikustamiseks nõutavat rahalist lävendit. Kuid me tõesti loodame, isegi kui hääletus ei lähe nii, nagu me tahaksime, et töörühma arutelude käigus tehakse see küsimus selgeks ja me naaseme selle juurde.

Tänan teid väga, samuti tänan kõiki meie üheskoos tehtud töö eest.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika