Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2115(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0105/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0105/2008

Viták :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Szavazatok :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0197

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. május 8., Csütörtök - Brüsszel HL kiadás

5.11. Az Európai Unió intézményeinél működő érdekképviselők (lobbisták) tevékenységét szabályozó keret kidolgozása (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (szavazás)
Jegyzőkönyv
  

– A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Elnök asszony, képviselőcsoportom nevében névszerinti szavazást kérek az 1. módosítás esetében, míg a részenkénti szavazás második felében a 11.. módosítás esetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. – Szeretném figyelmeztetni, hogy a határidő lejárt. Amennyiben azonban nincs tiltakozás, elfogadjuk kérését.

 
  
  

(Az Elnök megállapítja, hogy nem volt tiltakozás a kérést illetően)

– A 10. bekezdést érintő szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, e módosítás célja a következő szavak törlése: „amikor ebbéli minőségükben járnak el és a Szerződésekben megjelölt feladataikat végzik”. Ennek lényege az, hogy a régiók és a helyi hatóságok, a magánérdekeltségű lobbistákkal szemben, a közérdeket képviselik. Ennél fogva leegyszerűsítést jelentene a régiókat és a helyi hatóságokat a magánlobbistákkal összehasonlítani. A gyakorlatban számos európai régió és helyi hatóság alapokmánya lehetővé teszi számukra, hogy a Szerződésekben foglaltaknál akár jóval szélesebb körben is beavatkozzanak az érintett közérdek közösségi szintű védelme érdekében. Ezért kértem a módosítás utolsó mondatának törlését.

 
  
  

(A Parlament elveti a szóbeli módosítást)

– A 3. módosítást érintő szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Elnök asszony, szóbeli módosítással élnénk a 3. módosítást illetően. Az „egyházak” szót a „vallási” szóval kívánjuk felcserélni, s így a mondat a következőképpen hangzik: „[…] lobbistának kell tekinteni és ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni: hivatásos lobbisták, vállalati lobbirészlegek lobbistái, nem kormányzati szervezetek, „agytrösztök”, kereskedelmi szövetségek, szakszervezetek és munkáltatói szervezetek, egyházak, filozófiai és nem vallási szervezetek, […]” és így tovább.

 
  
  

HU(A Parlament elutasítja a szóbeli módosítást)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, itt a bizonyíték arra, hogy a lobbik működnek!

(Taps középről és balról)

 
  
  

– A 15. sz. módosítást érintő szavazás előtt

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – Elnök asszony, úgy tűnik, hogy az európai angol becsapott bennünket. Miután e módosítás szövege nem teljesen egyértelmű, képviselőcsoportom visszavonja az azért kért nagy kalap pénzzel foglalkozó 15. számú módosítást, hogy a lobbisták pénzügyi helyzetének kimutatását közzé tegyük. Ugyanakkor, még ha a szavazás nem is elképzeléseink szerint alakul, reméljük, hogy a munkacsoportban folytatandó viták során e kérdés tisztázódik, és ismét napirendre kerül.

Nagyon köszönöm, és köszönöm mindenkinek az együtt végzett munkát!

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat