Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2115(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0105/2008

Ingediende teksten :

A6-0105/2008

Debatten :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0197

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel Uitgave PB

5.11. Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (stemming)
PV
  

– Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, mag ik namens mijn fractie om een mondelinge stemming verzoeken aangaande amendement 1 en het tweede gedeelte van de stemming in onderdelen aangaande amendement 11?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . Ik wil u eraan herinneren dat de deadline is verstreken. Maar als er geen bezwaren zijn, zullen we aan uw verzoek tegemoet komen.

 
  
  

(De Voorzitter stelt vast dat er geen bezwaren zijn tegen het verzoek)

– Vóór de stemming over paragraaf 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het doel van dit amendement is het verwijderen van de volgende woorden: “wanneer zij in overeenstemming met hun rol handelen en de taken van dergelijke organen als voorzien in de Verdragen ten uitvoer leggen”. Het heeft te maken met het feit dat regio’s en lokale overheden, anders dan privélobbyisten, het algemeen belang vertegenwoordigen: het zou daarom vrij simplistisch zijn om regio’s en lokale overheden met privélobbyisten te vergelijken. Sterker nog, de wetten van verschillende Europese regio’s en lokale overheden stellen hen in staat op een veel uitgebreidere manier tussenbeide te komen dan waarin de verdragen voorzien, teneinde op het niveau van de Gemeenschap de publieke belangen in kwestie te beschermen. Daarom vroeg ik de laatste zin uit het amendement te schrappen.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

– Vóór de stemming over amendement 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, wij hebben een mondeling amendement op amendement 3. Wij willen het woord “kerken” vervangen door het woord “religieuze”, zodat de zin als volgt gaat luiden: “[…] moeten worden beschouwd als lobbyisten en op dezelfde manier moeten worden behandeld: professionele lobbyisten, ‘in-house’ lobbyisten van bedrijven, NGOs, studiecentra, beroepsverenigingen, vakbonden en werkgeversorganisaties, religieuze, filosofische en seculiere organisaties […]” enzovoort.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, dit is het bewijs dat lobby’s werken!

(Applaus van het centrum en van links)

 
  
  

– Vóór de stemming over amendement 15:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, het lijkt erop dat het Europees Engels ons heeft misleid. Omdat de tekst van dit amendement klaarblijkelijk niet erg duidelijk is, zal mijn groep amendement 15 intrekken, dat gaat over de kwestie van de monetaire banden die nodig zijn om de financiële ontmaskering van een lobbyist bekend te maken. Maar we hopen echt, zelfs als de stemming niet verloopt zoals we zouden willen, dat deze kwestie in de discussie van de werkgroep zal worden opgehelderd en opnieuw ter tafel komt.

Hartelijk dank en ik wil iedereen bedanken voor het werk dat we samen deden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid