Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia