Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2261(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0149/2008

Разисквания :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0198

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел Редактирана версия

9. Обяснения на вот
Протокол
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

− Relazione: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, σε ένα ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό προϊόν για την ελληνική αγροτική παραγωγή θα αναμενόταν από μία μεταρρύθμιση, έστω και κάτω από την πίεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να κατοχυρωθεί η νέα ΚΟΑ βάμβακος μέχρι το 2013, βάσει των αρχών της φιλοσοφίας της ΚΑΠ περί ενιαίας ενίσχυσης, δημοσιονομικής κατοχύρωσης των κοινοτικών πόρων στον εθνικό φάκελο της κάθε χώρας και δυνατότητας ευελιξίας στα κράτη μέλη για τη διαχείριση του εθνικού φακέλου.

Στόχος πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή στρεμματική ενίσχυση στα πλαίσια της δημοσιονομικής ουδετερότητας, αλλά και ενισχύσεων απευθείας στους παραγωγούς που θα βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Αυτό όμως δεν επετεύχθη. Ενώ αντιθέτως σε ένα προτεινόμενο από την έκθεση Ταμείο Αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του πυλώνα 1 προτείνεται η χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης του τομέα και κυρίως των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτό αναφέρεται κατ’ αρχήν στις τροπολογίες 9, 14, 16, 23, 26, 31 και 39. Ανασυγκρότηση η οποία θα αντισταθμίζει τις απώλειες που θα έχουν οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις από τυχόν μείωση της παραγωγής ή διατάραξη της αγοράς του βάμβακος.

Για τους λόγους αυτούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην Ολομέλεια την έκθεση σχετικά με τα καθεστώτα άμεσης στήριξης του βάμβακος.

 
  
  

− Consiglio economico transatlantico (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Madam President, thank you very much for this opportunity to explain the way I voted on the TEC agreement.

I think it is fair to say that we all welcome regulatory cooperation, especially where this will help to facilitate more trade and especially where it helps facilitate transatlantic trade, because all too often, our two large trading blocks – the EU and the US – are at loggerheads on trade issues.

However, we should ensure that any agreements that we come to on common regulatory standards are not used as an excuse for joint protectionism. We have to make sure that any global standards that we arrive at together are not used as an excuse to shut out producers and suppliers from other world markets.

Therefore, as we seek to adopt common global standards, let us make sure that we are also in a position to help producers from poorer countries to adopt those standards as well, so that we are not using these standards as an excuse to shut them out from world markets.

Altogether I think on both sides we welcome this agreement, and for this reason I voted in favour.

 
  
  

− Relazione: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Ich habe für den Bericht von Marco Cappato gestimmt, weil er eine der wichtigsten Funktionen des Europäischen Parlaments behandelt, nämlich die Kontrolle von Rat und Kommission in Fragen der Menschenrechtspolitik. So wird die Rolle der Europäischen Union als Hüterin der Menschenrechte weltweit gestärkt. Unerlässlich ist dafür zum Beispiel die systematische Bewertung der entsprechenden Instrumente im Unterausschuss Menschenrechte sowie die Einbeziehung des Parlaments in die Menschenrechtsdialoge der Europäischen Union.

Dennoch wird jede Politik in diesem Bereich zu Makulatur, wenn sie nicht eine grundlegende Bedingung als Ausgangspunkt nimmt: die Unteilbarkeit dieser elementaren Rechte. Nur so kann Glaubwürdigkeit gegenüber Doppelmoral gewinnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Madam President, I voted against paragraph 141, which declares full support for the Yogyakarta Principles. Now, these principles are anything but clearly defined, especially on such delicate issues as sexual orientation and gender identity.

Instead, I supported Amendment 15, which ‘takes note of’ these principles. The point is that these principles should not be interpreted as something like a norm for the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (NI). – Благодаря, г-жо Председател. Вземам думата по доклада Cappato заради изменението, което беше предложено от самия докладчик, именно изменение първо, в което докладчикът ни в клин, ни в ръкав започва да разсъждава за адекватността на модерната национална държава и на националния суверенитет в модерното време. Г-н Cappato може и да не е много наясно, това си е негов проблем, но абсолютно същите идеи бяха пропагандирани от комунистическите тоталитарни режими, които пукната пара не даваха за човешките права. Абсолютно същото, което е записано в неговата поправка, беше обяснявано от комунистите в България и в другите източноевропейски държави. И затова ще препоръчам на г-н Cappato, ако иска да продължава да развива тези свои идеи, нека да отиде на гости на Ким Чен Ир в Северна Корея. Там неговите идеи ще могат да бъдат споделени и да бъдат приети, сигурен съм, с отворени обятия.

 
  
  

− Relazione: Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Madam President, I voted in favour of this report. I think the EU’s work in election observation missions is extremely powerful, it is extremely important, and it is conducted with a great degree of professionalism. It contributes to the democratic process and to democratic development in many underprivileged and developing countries.

I had the privilege of being chairman of Parliament’s election observation mission in Sierra Leone, a very difficult country, a very poor country, a country that presented many logistical difficulties, particularly weather difficulties in the rainy season, with the mission that was conducted. It was conducted with great professionalism by all of the staff, both EU staff and locally-recruited staff.

It was indeed very humbling to see the enthusiasm with which the election was viewed by many ordinary Sierra Leoneans, queuing up for many hours in the rain to cast their votes in a democratic election. Our contribution to that is well worth the relatively small amount of money, and I am delighted to welcome this report and vote in favour of it.

 
  
  

− Relazione: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Madam President, thank you very much for giving me this opportunity to give my explanation of vote on the Ford report on the agreement with ASEAN.

In general I think we prefer to improve and increase international trade through the multilateral framework of the World Trade Organisation, but I think we have to recognise the role that bilaterals play in extending trade and the benefits of globalisation throughout the world.

I thought it was particularly important in this report that we highlighted human rights issues. Generally I am rather sceptical when we do this, because quite often it is an excuse for protectionism against products from other countries. But in this context it is particularly appropriate, given that Burma is a member of ASEAN.

However, I did have a real problem with this, because I did initially put an amendment to committee, which was accepted, saying that if particular ASEAN countries did not want to be part of this agreement, we should still go ahead with agreements with those countries that did want to. We should not let the most protectionist country hold up agreements.

Unfortunately the EU is hell-bent on trade-block-to-trade-block negotiations, and for this reason I abstained.

 
  
  

− Relazione: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande soddisfazione che faccio questa dichiarazione di voto sotto la sua presidenza, onorevole Morgantini, e a seguito anche dei graditi applausi dei parlamentari alle mie spalle. Voglio dire personalmente che, e questo riguarda la mia persona come singolo deputato e anche come rappresentante del Partito pensionati, ho votato contro questa relazione che regolamenta le lobby perché sono rimasto negativamente impressionato dal fatto che si dà per scontato e quindi si regolamenta che i parlamentari europei vengano influenzati nelle loro decisioni da altre persone.

È vero, io sono stato sempre influenzato nelle mie decisioni da Carlo Fatuzzo, solo da Carlo Fatuzzo e da nessun altro che Carlo Fatuzzo, trovo quindi molto strano che si accetti questa possibilità. Se proprio qualche cosa si dovesse, si debba, fare per farci comprendere meglio i documenti su cui votiamo, dovremmo avere a disposizione degli esperti che dicono ciascuno il contrario dell'altro e poi noi con la nostra intelligenza decidiamo.

Concludo domandandomi e domandandole, presidente: chi ha influenzato la decisione di regolamentare le lobby? Quindi c'è una lobby, la lobby delle lobby, che ha influenzato il provvedimento sulle lobby!

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Vedo che lei continua ad essere un autarchico, quindi spero che abbia la possibilità di relazionarsi con gli altri.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Madam President, firstly it is a huge pleasure to see you in the chair today. You should be chairing more sessions. It is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote. Fortunately, I did not do it through my first mandate, otherwise I would never have had lunch in Strasbourg.

I was wondering, when we were voting on this report, whether we were actually targeting the correct audience. It is good that we are honest about the lobbyists that we see in this place, and it is good that we get a record of who the Commission is seeing. But I do wonder if we should not get a record also of who the Commission is influencing to try and influence parliamentary votes on directives it is sending through.

Already we have had exposed by my illustrious colleague Mr Hannon, in Commission Questions, the amount of money that charity organisations like the NSPCC in the UK get directly from the European Commission, and then it comes as no surprise when they write to us to say: actually, we should be in favour of the Lisbon Treaty.

There are a whole bunch of organisations that received EU money when it came to the Citizens’ Agora in the build-up to the Lisbon Treaty, yet they were all on one side of the argument. There is a small problem with democracy in this place: the people we fund tend to be the wrong ones, and actually it would be better if we cut all this money out altogether.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Madam President, lobbyists love Brussels. They arrive in the European institutions and they perceive at once that the system was designed by and for people like them.

They can get legislation through here that would never pass through a popularly elected legislature. I am thinking of bills such as the ban on higher-dose vitamin and mineral supplements that was the subject of intense opposition in all the Member States but that was pushed through here by a few large pharmaceutical corporations in backroom deals.

So much, I think, is well known outside this Chamber. What is perhaps less widely appreciated is the extent to which these lobbying organisations, as my colleague Mr Heaton-Harris has just said, are themselves creatures of the European Union, wholly dependent on the Commission for their funding.

And so, when the European Commission goes through the motions of consulting civil society, what it actually means is that it is consulting the European Union of Journalists, the European Women’s Lobby, the European Trades Unions Congress and a bunch of other organisations that depend on the European taxpayer for every euro of their income.

I am bound to ask whether there is anybody out there in the nation states who genuinely supports this project without, on some level, being paid to. The way of testing whether I am right about that is to put your Lisbon Treaty to the people in a referendum. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Relazione: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! W tym ważnym sprawozdaniu chcę zwrócić uwagę na sprawy sportu wśród młodzieży i w środowiskach lokalnych.

Należy wspierać przedsięwzięcia mające na celu podniesienie atrakcyjności aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promować szkoły, które aktywnie wspierają sport. Konieczne jest zwłaszcza wspieranie projektów mających na celu rozwijanie sportowej infrastruktury szkolnej i pozaszkolnej, a także planów dążących do aktywizacji młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych.

W moim przekonaniu, bardzo ważne jest wspieranie przedsięwzięć sportowych na szczeblach najniższych, najbliższych obywatelom poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania niewielkim klubom i obiektom sportowym.

Oddziaływanie sportu ma charakter lokalny i regionalny. Sprzyja zarówno aktywizacji tak miast, jak i wsi. Trzeba stworzyć więc jasne i proste procedury otrzymywania środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na rozwój obiektów sportowych, rekreacyjnych, wielofunkcyjnych, służących danej społeczności.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Madam President, I did speak in the main debate on this subject. But what I did not do was actually explain why I voted against. This was because of all sorts of reasons I explained in my vote. I would have loved to have voted in favour of this, if only the European institutions were doing something useful in sport.

Last year in the budget debate, we actually voted as a Parliament against a line of money which had been match-funded for the Special Olympic Movement for Unified Sports, a programme which would have run across 10 countries of the European Union involving 3 000 people with intellectual disability.

I am bringing this proposal back – and I have been talking to all the different rapporteurs in this place – but you do wonder actually how interested this place is in sport. Maybe it just wants to suck the power up so it can dabble in people’s everyday lives. But it does not want to actually do anything positive sometimes when it comes to people with disabilities.

I think we missed an opportunity last year. I will be pressing this again this year and I record this interest with the Special Olympics, a wonderful organisation, here today.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Pani Przewodnicząca! Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana Mavrommatisa nie tylko dlatego, że uważam, że jest to kompletne, rzetelnie przygotowane sprawozdanie. Jestem szczególnie wdzięczna sprawozdawcy i Komisji Kultury i Edukacji za włączenie do dokumentu przygotowanej przeze mnie poprawki, dotyczącej zapewnienia równego traktowania sportowców niepełnosprawnych w zakresie rozwiązań socjalnych. Niektóre ustawodawstwa krajowe, przewidując wspieranie finansowe olimpijczyków w złej sytuacji ekonomicznej po zakończeniu przez nich kariery sportowej, nie dotyczą paraolimpijczyków. W przypadku osób niepełnosprawnych uprawianie sportu poprawia poczucie własnej wartości i poczucie godności osobistej.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Madam President, I do not know whether I am in order or not. I have not made a written application for an explanation of vote. But if I may just very briefly reply to my good friend and colleague, Mr Heaton-Harris, I think we all have our own points of view about the value of the European institutions, but I do not think it is fair to attack the European Union, national governments, local government, for being interested or disinterested in the question of the disabled and sport.

I have many examples in my constituency where the European Union quite frankly has brought enormous benefits to people – disabled and, indeed, not disabled. I just think it is unfair to attack any institution in that way. I think all of us want to do what we can to encourage sport, to encourage everybody to take a fair part. Whether you are pro-European or anti-European, that is another issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan Mavrommatiksen mietinnöstä. Äänestin sen puolesta ja pidän sitä erittäin hyvänä. Erittäin hyvää siinä on minun mielestäni urheilun erityispiirteiden tunnustaminen ja erityisesti se, että siinä otetaan huomioon erityisryhmät vammaiset mukaan lukien. Olen jäsen Beazleyn kanssa samaa mieltä, enkä täysin ymmärrä ystäväni Heaton-Harrisin logiikkaa tässä asiassa, koska nimen omaan tämän kautta me voimme huolehtia siitä, että erityisryhmät ja vammaiset saavat tasavertaisen kohtelun. Terveysliikunta on nimen omaan yksi tämän mietinnön painopistealueista. Urheilu on niin ikään osoittautunut erittäin hyväksi keinoksi rasismin ja muukalaisvihan torjunnassa.

Haluan vielä todeta, että äänestyskoneeni ei kaikilta osin toiminut, ja muun muassa kohdassa 42 en saanut sitä toimimaan oikealla tavalla. Toivon, että tekniikka selvittää, minkä vuoksi minun äänestyskoneeni juuttui hetkittäin. Huomasin samoja ongelmia olleen muillakin, ja haluan lähettää tekniikalle sellaisen viestin, että toivon mukaan ensi kerralla kone toimii moitteettomasti.

 
  
  

− Relazioni: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (ex-Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Ich beginne mit dem Bericht Mavrommatis. Ich habe dem Bericht zugestimmt, weil er die Rolle der Lotterien und der Casinos Austria bei der Finanzierung des Sports besonders hervorhebt. Ich begrüße diesen Absatz. Dem Bericht Friedrich habe ich zugestimmt, weil der Angriff auf die einmaligen und umfassenden gesellschaftlichen Aufgaben der anerkannten Kirchen abgelehnt wurde und die Tätigkeit der Rechtsanwälte nun differenziert betrachtet wird. Mir ist die Expertise und die Information wichtig, die der Erfahrungsaustausch und der Dialog über mögliche Lösungsvorschläge mit den Bürgern, Interessenvertretern, Anwälten, und Lobbyisten mit sich bringen.

Ich bedanke mich für Hunderte von Gesprächen, E-mails und Anregungen. Einige wenige sind mir auf die Nerven gegangen, weil sie nur Zeit gekostet haben. Von der überwältigenden Mehrheit habe ich gelernt und profitiert. Ich bedanke mich dafür, möchte aber auch sagen, dass die Verantwortung im Umgang mit Lobbyisten bei uns selbst liegt. Wir entscheiden, mit wem wir reden, wie lange wir reden, worüber wir reden und wie wir die Zusammenarbeit gestalten. Klare, transparente Regeln ja, Überregulierung, die die Zusammenarbeit erschwert und bürokratisiert, nein.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

− Relazione: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Considerando importante a manutenção e a necessária melhoria do acordo com a República das Seicheles, concordamos com a apreciação que aponta como inadequada a inclusão no texto do protocolo (que fixa as possibilidades de pesca e sua contrapartida financeira) de considerações sobre o estado das infra-estruturas portuárias locais e a possibilidade de alteração de questões (inclusive quanto aos objectivos da utilização das contrapartidas financeiras) da exclusiva competência das autoridades das Seicheles.

De igual modo, consideramos negativa a proposta de inclusão de medidas, como as relativas à suspensão das licenças por parte da Comissão Europeia, que não têm em conta, nomeadamente, o respeito e a salvaguarda das competências dos Estados-membros.

Por outro lado, continua a não estar salvaguardado o princípio de salário igual para trabalho igual, na medida em que o acordo apenas prevê que as condições de remuneração dos tripulantes das Seicheles, a bordo das embarcações oriundas de países da UE que beneficiarão do acordo, não possam ser inferiores às aplicáveis às tripulações das Seicheles que desempenham tarefas similares em embarcações deste país.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against the report of Mr Ortuondo Larrea relating to a fishing agreement with the Seychelles. The CFP has been an unmitigated disaster and has not promoted a sustainable fishing industry around our coasts.

As a result of this, hundreds of Scottish boats have had to be scrapped and fishing communities have suffered. The answer to this is not to export other Member States’ over-capacity in the form of third-country fishing agreements.

If other Member States have too many boats to fish their own traditional fishing waters they should address this issue themselves – and not depend upon the EU to find more waters for them to plunder.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Je me réjouis que le Parlement européen ait approuvé les modifications apportées à l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et les Seychelles pour la période 2005–2011.

Les changements introduits ne modifient pas les éléments fondamentaux de l'accord. Ils ne font que traduire le succès rencontré et permettent une adaptation pratique correspondant aux besoins réels. C'est pourquoi, compte-tenu du niveau de captures moyen des trois dernières années, le tonnage de référence a été augmenté de 55 000 tonnes à 63 000 tonnes. De plus, afin d'équilibrer la situation, le paiement des armateurs a été augmenté à 35 euros la tonne afin de s'harmoniser avec les autres accords thoniers. En corollaire, la contrepartie communautaire a été diminuée, passant de 75 à 65 euros la tonne. La contrepartie financière totale passe donc de 4 125 000 euros à 5 355 000 euros par an.

Le succès de cet accord montre bien l'intérêt certain et mutuel qu'a l'Union européenne à conclure des accords de partenariat, notamment dans le secteur de la pêche. La flotte réunionnaise a pu bénéficier de ces possibilités de pêche, et j'espère que le vote d'aujourd'hui contribuera à renforcer et à stimuler la vigueur de notre économie maritime.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Morze i zasoby morskie mają duże znaczenie dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w UE. Są one źródłem żywności i energii. Z kolei w regionach przybrzeżnych rozwija się turystyka, będąca ważnym sektorem gospodarki. Zasoby morskie powinny być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

Sektor rybołówstwa UE jest drugim pod względem wielkości sektorem rybołówstwa na świecie. Co roku rybołówstwo i akwakultura dostarczają około 7,3 mln ton ryb. W sektorze rybołówstwa i przetwórstwa ryb pracuje 360 tysięcy osób. Dlatego też uważam, że UE powinna nawiązywać oraz udoskonalać wspólną politykę rybacką z państwami trzecimi.

 
  
  

− Relazione: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − A aplicação de regras mais particulares, com excepções e medidas específicas, diferentes e próprias, devidamente adequadas às realidades económicas das RUP e mais favoráveis às suas capacidades produtivas merecem o nosso apoio.

Este relatório visa a aplicação de uma taxa de imposto especial de consumo, à cerveja produzida na Madeira. Tal taxa, mais reduzida do que a homóloga fixada ao nível nacional, é aplicável nos casos em que a produção anual da fábrica de cerveja não exceda os 300 000 hectolitros.

Tal como salienta a Comissão, o preço da cerveja de produção local, mesmo com a vantagem fiscal de 50%, continua a ser 7,5% mais elevado do que o preço de venda a retalho da cerveja produzida em Portugal Continental e vendida no mercado da Madeira. No caso da vantagem deixar de existir, a produção local não será capaz de enfrentar a concorrência.

Por tudo isto, tendo em conta as especificidades e exigências da realidade das Regiões Ultraperiféricas, apoiamos as medidas que, como esta, visem garantir o direito de produção de acordo com as próprias potencialidades da região, que reconheçam a economia regional e, consequentemente, garantam a sobrevivência da indústria cervejeira local face ao mercado nacional e multinacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme einzig und allein für den Verbrauchsteuersatz, weil der Brauerei zu Göss, welche für Europas bestes Bier bekannt ist, durch die lokale Begrenzung der Entscheidung keinerlei Schaden entsteht.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Poruszony przez sprawozdawcę problem sprowadza się do zagadnienia, jak pogodzić popieranie utrwalania systemu rzeczywistej konkurencji z zasadą równości wobec prawa. Wolny rynek jest niewątpliwie optymalnym mechanizmem regulacji gospodarki - parafrazując pewną wypowiedź - „bodaj nie wymyślono nic lepszego”. Z tego punktu widzenia inicjatywa sprawozdawcy może przejawiać interwencjonizm, który wywrze negatywne skutki dla gospodarki. Z drugiej strony, zapewnienie trwałości rynku polega na ochronie rozproszenia i zapobieganiu monopolizacji rynku. Podjęcie tak ważnej decyzji, jak tu omawiana, wymaga szerszej dyskusji i analiz eksperckich. Sprawozdanie nie wyczerpuje całości zagadnienia. Stąd moja decyzja o wstrzymaniu się.

 
  
  

− Relazione: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Italienne Monica Frassoni relatif à la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision n° 2006/512/CE du 17 juillet 2006. Hélas, la procédure de comitologie ne fonctionne pas bien et il devient urgent de mettre en place les moyens permettant tout à la fois à la Commission d’exercer ses compétences d’exécution et au Parlement européen de pouvoir contrôler. La référence dans les textes à la procédure de réglementation avec contrôle, lorsqu'elle est applicable, est obligatoire pour les trois institutions. Je suis heureux que le nouvel accord définisse plus précisément l'obligation incombant à la Commission d'informer le Parlement selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Je salue l'instauration d'un « système d'alerte rapide » permettant d’informer le Parlement des projets de mesures d'exécution. Je soutien l’idée que la Commission soit tenue à publier tous les projets de mesures d'exécution dès qu'ils sont formellement proposés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio parere favorevole sulle relazione Frassoni riguardante le nuove procedure di comitatologia.

I nuovi poteri attribuiti “nel merito” al Parlamento nella procedura con diritto di scrutinio, che consentono ai deputati di bloccare l’iter di un testo approvato dal comitato nel caso in cui gli esperti non abbiano rispettato il loro mandato, costituisce un importante successo per il Parlamento e un importante passo verso il riequilibrio tra poteri delle istituzioni europee.

Concordo con l’opportunità di migliorare l’efficienza della procedura attraverso una maggiore accessibilità e chiarezza delle decisioni del comitato. Sono altresì favorevole all’istituzione di un registro elettronico che consenta un maggiore controllo sulle decisioni assunte in comitatologia.

Di certo ritengo essenziale che le limitazioni al periodo di tre mesi, previsto per il diritto di scrutinio del PE, vengano ristrette soltanto ai casi eccezionali seguendo la lettera dell’accordo interistituzionale del luglio 2007: l’abbreviamento del termine dovrebbe essere concesso soltanto nei casi di urgenza ed efficienza.

Alcune commissioni del PE hanno già sperimentato con successo l’efficacia della minaccia dell’utilizzo del diritto di veto per ottenere immediate risposte e chiarimenti da parte della Commissione. Pertanto ritengo che questo sia uno strumento di cui il Parlamento dovrà sempre di più profittare per esercitare un controllo anche politico sulle decisioni dei tecnici.

 
  
  

− Relazione: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Italienne Monica Frassoni sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen relatif aux mesures d’exécution dites « comitologie ». Cet article 81 paragraphe 4 a) du règlement du Parlement dispose que si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle, le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. Je soutiens la proposition d’ajouter qu’en cas de délai plus bref prévu à l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), et en cas d'urgence prévu à l’article 5 bis, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE et, ce, à moins que le président de la commission parlementaire s'y oppose, le délai de contrôle court à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Monsieur le Président, le rapport de Mme Frassoni a le mérite de mettre en lumière la manière assez cavalière avec laquelle la Commission, quand elle détient le pouvoir, traite le Parlement européen. Le rapporteur a raison de rappeler la Commission à ses devoirs et nous soutenons cette tentative de rétablir un minimum de contrôle démocratique sur l'activité de la Commission.

Il est cependant permis de douter d'une meilleure application de ce contrôle dans l'avenir que par le passé, ne serait-ce qu'en raison de cette volonté de secret affichée par la Commission qui voudrait empêcher le Parlement de procéder à des consultations sur les mesures qu'elle envisage de prendre.

Et nous regrettons que ne soit pas évoqué le véritable problème de fond: l'ampleur des compétences d'exécution de la Commission, qui s'apparentent à un véritable pouvoir législatif et réglementaire confié à des fonctionnaires, et la véritable escroquerie démocratique qu'est la comitologie.

 
  
  

− Relazione: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi anser att den gemensamma jordbrukspolitiken ska avskaffas. Samtidigt anser vi att ingångna avtal ska följas. I dagens omröstning har vi därför röstat för kommissionens förslag om att följa anslutningsfördragen med Portugal, Grekland och Spanien där EU tyvärr förbundit sig att garantera stöd för bomullsproduktionen, vilket också ska omfatta ett produktionsstöd. Vi beklagar därför att kommissionen inte har haft möjlighet att presentera ett förslag på detta område som ligger i linje med politiken för andra jordbrukssektorer där man frikopplat stöden från produktionen.

I Europaparlamentets betänkande (A6-0166/2008) föreslogs en möjlighet till en än mindre frikoppling av stöden, och vi valde därför att rösta nej till detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabendo-se que o sector do algodão possui uma grande importância socioeconómica para certas regiões da União Europeia, nomeadamente a Grécia e a Espanha, a Comissão Europeia e o próprio Parlamento Europeu deviam dar-lhe uma outra atenção.

A verdade é que, na reforma da PAC de 2003, a introdução do princípio do pagamento único das ajudas com dissociação da produção levou a que em 2006 a Comissão pusesse em prática a aplicação deste princípio ao sector do algodão.

Mas a Espanha apelou para o Tribunal de Justiça Europeu, referindo que tal reforma não tinha sido precedida de nenhum estudo de impacto, o que acabou por ser aceite pelo Tribunal, que anulou a aplicação do novo regime ao algodão.

Só que a proposta que agora a Comissão Europeia apresentou é praticamente idêntica à anterior. E pouco mais de um ano após a aplicação da reforma da OCM do algodão já se vêem as suas consequências desastrosas: a produção no sector foi reduzida em cerca de 20% na Grécia e mais de 50% em Espanha. De igual modo, o número de explorações agrícolas baixou de 11% na Grécia e 25% em Espanha. As próprias fábricas estão ameaçadas.

Daí a razão do nosso voto contra esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Γκλαβάκη, όπως και η πολιτική μου ομάδα, διότι, παρά τις περιορισμένες θετικές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, το συνολικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη στήριξη των βαμβακοπαραγωγών, χωρίς περαιτέρω μείωση της παραγωγής, με ταυτόχρονη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

 
  
  

− Consiglio economico transatlantico (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté la résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique qui souligne qu'un partenariat transatlantique étroit est l'instrument clé pour façonner la mondialisation dans l'intérêt de valeurs communes et dans la perspective d'un ordre mondial équitable en matière politique économique. Je partage l’avis selon lequel un marché transatlantique efficace et compétitif forme une base propice à l'établissement du partenariat transatlantique, qui permettra à l'Union et aux États Unis de relever ensemble les défis politiques et économiques mondiaux. Un commerce sûr est particulièrement important dans une économie mondiale de plus en plus intégrée, mais je suis d’accord sur le fait que la proposition d'inspecter 100 % des conteneurs des cargaisons en provenance de l'étranger au titre de la lutte contre les menaces terroristes ne se justifie pas et est irréaliste. Il devient urgent de mener une coopération en matière d'application des droits de propriété intellectuelle, y compris avec des mesures pour renforcer la coopération dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie et, ce avec une feuille de route claire pour faciliter la reconnaissance mutuelle du droit international des brevets. Je regrette que la coopération monétaire dollar / euro n’ait pas été développée.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), par écrit. – Je me suis abstenue lors du vote final sur cette résolution notamment pour les raisons suivantes.

La résolution contient des points positifs, comme la référence au principe de précaution. Cependant je ne peux soutenir certains propos et objectifs.

Si je peux accepter le principe d’un marché transatlantique, il n’est pas possible et encore moins souhaitable de l’achever d’ici à 2015.

En effet, cet achèvement poursuit l’élimination des barrières non tarifaires (paragraphe 17), c’est-à-dire des normes sociales, sanitaires, environnementales, etc. En la matière les dispositions que l’UE a adoptées au fil des législations protègent de manière satisfaisante les consommateurs et citoyens européens, elles doivent être maintenues sinon améliorées.

Il n’est pas non plus possible de s’en remettre à l’étiquetage et la traçabilité des produits pour garantir le choix des consommateurs (parag. 28). Une politique de protection des consommateurs ne peut se réduire à ce type de mesure. Il est par ailleurs nécessaire de garantir le choix de produits agricoles en empêchant la contamination des cultures conventionnelles et biologiques par les OGM.

Enfin, concernant l’importation du poulet américain traité à l’eau de javel, la formulation retenue est trop ambiguë. L’importation doit être interdite si nous voulons préserver la politique communautaire de sécurité alimentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Num momento em que se agudiza a crise do capitalismo e se aprofundam as suas contradições, a presente resolução e os objectivos apontados para a criação ("a longo prazo") do denominado "mercado transatlântico" representam uma autêntica fuga em frente do sistema, apontando a crescente liberalização dos mercados destes dois pólos da "tríade" e pilares da NATO como "saída".

Para além da reafirmação da parceria estratégica "transatlântica", a resolução é um autêntico roteiro para a liberalização dos mercados financeiros e das relações comerciais entre a UE e os EUA, listando os obstáculos a uma maior concorrência e concentração capitalista, para gáudio e proveito dos grandes grupos financeiros e económicos.

A resolução, numa (impossível) tentativa de iludir os reais propósitos, as contradições e as consequências da concretização do denominado "mercado transatlântico", não deixa de expressar pressupostas preocupações sociais ou ambientais. No entanto, estas parecem surgir apenas em função e como variáveis da concorrência capitalista, nomeadamente ao nível da OMC.

Apesar de mitigadamente se confrontar com a brutal realidade da "globalização capitalista", a resolução escamoteia as suas profundas consequências para os trabalhadores e para os povos, para as pequenas e médias empresas, não só na UE e nos EUA mas igualmente no plano internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard and Erik Meijer (GUE/NGL), in writing. − We have voted against Amendment 4, because it states ‘is of the opinion that any possible solution should not lead to distortion of competition’.

In the light of the issue, this underlines that economic interests are more important than public health concerns. We find this reasoning unacceptable. We believe when it comes to matters of food safety the European Union should adhere to the precautionary principle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A consciência de que nas relações entre os Estados Unidos da América e a União Europeia há muita vida para além das questões relativas a países terceiros (e que mesmo aí o desencontro não é necessariamente irresolúvel) é de grande importância e, como resulta do debate havido, dos textos conhecidos e do documento hoje aprovado, pode ter consequências profícuas.

Importa, pois, cumprir os passos necessários à realização do objectivo de reforço da integração económica transatlântica. Nesse sentido, os esforços que têm sido desenvolvidos, nomeadamente os que se prendem com a eliminação das barreiras não alfandegárias (regra geral pouco visíveis mais fortemente inibidoras do comércio internacional) é, como estudos recentes demonstram, da maior utilidade. O que deve suscitar ainda maior empenho de ambas as partes.

De resto, neste mesmo domínio, o do comércio internacional, o empenho de ambas as margens do Atlântico norte deve ser cada vez mais intenso, e consequente.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − As a co-author of this resolution, I am in support of the realistic intentions of the TEC process.

It is necessary for the EU and the USA to undertake this search for barrier-reducing initiatives. In particular I welcome the steady progress that has been made on financial services, IFRS and the broker/dealer agreement.

More has to be done and other avenues should be explored, including the multilateral approach. I am concerned, however, that both sides should not wait for remedies which may or may not close differences between us. This will take hard work instead, and this is no more apparent than in the area of insurance and, in particular, the collateral issue.

The TEC is not a trade issue per se. It is about a deepening of our relationship at the regulatory level which improves the openness and efficiency of our industrial performances and which does away with the weak excuses of the past.

We now face a mounting challenge in the world where the interest for the EU and the USA is in having systems which promote growth rather than protectionism and isolationism.

TEC helps to bring the EU and USA closer together, but it will not do to rely on the outcomes of TEC by themselves. More needs to be done to fold this kind of approach into our day-to-day considerations at this level. Failure is all too easy to predict based on our political economies – hard work is needed to overcome this fear.

 
  
  

− Relazione: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon collègue Italien Marco Cappato sur les droits de l'Homme dans le monde en 2007. Je soutiens l’affirmation selon laquelle la Commission et le Conseil doivent conduire, sur le modèle de ce qu'ils ont fait pour la création de la Cour pénale internationale, une action prioritaire de soutien aux tribunaux internationaux œuvrant pour la protection des droits de l'Homme. Le nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU) doit être considéré comme susceptible d'offrir un cadre valable pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le monde. Je soutiens la promotion de la non-violence comme instrument fondamental du respect des droits fondamentaux de l'homme et le combat contre la peine de mort. Comme mes collègues, je m’étonne que nombre de pays européens n’aient toujours pas ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements inhumains. Je salue l’efficacité de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) mais dont le budget reste drastiquement en deçà des attentes et je soutiens une augmentation du budget de l'IEDDH dès 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Dichiaro il mio voto positivo alla relazione sulla tutela dei diritti umani dato che troppo spesso assistiamo ancora oggi alla violazione di questi.

L'Unione europea li annovera tra i suoi principi fondamentali al punto che il rispetto dei diritti umani costituisce, giustamente, un prerequisito all'accesso all'Unione Europea.

L'Unione europea ha dunque la responsabilità di porsi come garante di questi in Europa e nei paesi extraeuropei, attraverso una coerente politica estera comune sganciata da interessi e posizioni degli stati membri, promuovendo la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale nel mondo a difesa degli individui dai crimini cosiddetti contro l'umanità e per evitare che in futuro siano compiuti genocidi ed altre atrocità senza timore che essi non siano sanzionati e incrementando l’efficacia e l’effettività dell'UNHCR. Ritengo parimenti importante che venga dato seguito alla risoluzione delle Nazioni Unite per la moratoria universale sulla pena di morte.

L'Unione Europea deve contribuire al rispetto dei diritti umani anche nei confronti di partner commerciali importanti. Auspico l'eliminazione della pratica della tortura da parte della Cina anche come segno importante d’apertura ad una cultura rispettosa dei diritti umani, coerente con lo spirito di pace, da sempre simbolo dei giochi olimpici.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption, aujourd'hui, de la proposition de résolution de M. Cappato portant sur le rapport annuel 2007 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'UE en matière de droits de l'homme.

Ce rapport examine les progrès réalisés dans toutes les parties du monde en matière de droits de l'homme et évalue les efforts accomplis par l'UE pour la promotion des droits de l'homme dans le cadre de ses actions et de ses politiques.

Le rapport souligne, à juste titre, la nécessité d'améliorer la cohérence dans les politiques intérieures et extérieures dans ce domaine.

Le rapport se concentre en particulier sur la question de la peine de mort, sur la lutte contre toutes les formes de torture, contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes et sur la nécessité de renforcer la protection des droits des enfants.

Il rappelle la responsabilité de l'UE dans la promotion du rôle de la société civile afin de rendre la lutte plus efficace et pertinente et de renfoncer les moyens prévus à cet effet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan stöder det viktiga arbete för de mänskliga rättigheterna som sker världen över men anser att denna årsrapport är ytterligare ett försök från detta parlament att flytta fram EU:s kompetens inom de utrikespolitiska områdena.

Situationen i flera länder är djupt oroväckande, och det internationella samfundet måste självklart reagera. Detta ska dock ske via FN och dess olika organ, som, till skillnad från EU, har legitimitet och brett stöd bland flertalet stater.

Vi har därför valt att rösta nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Anualmente, confrontamo-nos com este exercício de hipocrisia do PE relativamente aos direitos humanos no mundo.

Obviamente o relatório contém pontos que merecem o nosso acordo. No entanto, na sua essência, ele é um perfeito exemplo de instrumentalização dos direitos humanos e da sua inaceitável utilização como arma de arremesso político em função dos interesses das grandes potências da UE e dos seus grandes grupos financeiros e económicos e contra povos que não rejeitam os seus ditames.

Assim se pode compreender a total ausência de referência e de denúncia às flagrantes violações dos direitos humanos na Palestina, no Iraque, no Afeganistão, em Chipre ocupado ou no Sahara Ocidental, protagonizados por países da UE e/ou pelos seus aliados, como os EUA, Israel, Turquia ou Marrocos.

Assim se pode compreender a tentativa de dissociar, uma vez mais, os direitos humanos, subalternizando e secundarizando os direitos económicos e os sociais. A defesa dos direitos humanos - incluindo da sua indivisibilidade e não hierarquização -, e a sua consideração como condição imprescindível para o respeito pelos direitos dos povos e para uma verdadeira justiça social, para a paz, a liberdade e a democracia, são um marco da nossa acção política. Contem connosco para defender os direitos do Homem, não contem connosco para exercícios de hipocrisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Cappato report on human rights. Human rights abuses take place around the world and we in the EU must always act as advocates for those who suffer as a result.

We must also be alert to human rights abuses taking place within our own borders – with the example of rendition flights serving to show us how easily these abuses can happen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, äänestin ryhmän linjaa vastaan Cappaton mietinnön 94 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa 12, jolla poistettaisiin käsite "lisääntymis- ja seksuaaliterveys". Vaikka termi "lisääntymis- ja seksuaaliterveys" käsittää myös abortin, jota en absoluuttisena oikeutena tue, on se mielestäni tässä yhteydessä tarpeellista mainita. 94 kohdassa muistutetaan, että Euroopan unionin kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeuspolitiikan on korostettava terveysohjelmia, mukaan lukien lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä koskevia ohjelmia siellä, missä sukupuoleen perustuva väkivalta on yleistä ja naiset ja lapset ovat alttiita HIV/AIDS tartunnoille tai heiltä on kielletty tiedonsaanti sekä mahdollisuus ehkäisyyn ja/tai hoitoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. − Ich stimme für die Annahme des Berichts über Menschenrechte in der Welt und der EU-Menschenrechtspolitik. Menschenrechte sind universelle Rechte und müssen uneingeschränkt gelten. Die EU hat die Möglichkeit sich global für Menschenrechte einzusetzen, wofür eine genaue Analyse der derzeitigen Situation Voraussetzung ist. Deshalb begrüße ich die Initiative von Marco Cappato.

Besonders wichtig ist eine Harmonisierung der EU-Menschenrechtspolitik, damit ein gemeinsames Vorgehen beispielsweise gegen die Todesstrafe oder gegen Folter erreicht wird. Auch international ist eine einheitliche Haltung erstrebenswert. Einzelne Länder wie China, Russland und der Iran zeigen nur geringe Bestrebungen gegen die schweren Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land vorzugehen. Die EU muss gegenüber diesen Ländern stark und geschlossen auftreten, was nur über eine gemeinsame EU-Menschenrechtspolitik zu erreichen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Cappato’s report on the state of human rights in the world in 2007 and the EU’s policy in this area. The report highlights the need for the EU to increase its focus on human rights, particularly in trade negotiations.

As well as recognising the shortcomings on human rights identified in the report I also support certain solutions Mr Cappato proposes such as a greater role for the Parliament’s Human Rights Subcommittee and Council involvement in such debates. I voted in support of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist schon skurril, wenn die EU zum „Europäischen Jahr der Gewaltlosigkeit“ aufrufen will, selbst aber Missionen in den Tschad schickt, wo französische Interessen die vorgegebene Unparteilichkeit unmöglich machen. Und wie gewaltlos und Menschenrechte achtend hat denn die EU im Zusammenhang mit den geheimen CIA-Gefängnissen und Überflügen gehandelt? Mal ganz abgesehen davon, dass Beitrittsverhandlungen mit einem Staat geführt werden, der Minderheitenrechte mit den Füßen tritt, den weiblichen Teil seiner Bevölkerung als Menschen zweiter Klasse sieht und sich frisch fröhlich nach US-amerikanischen Vorbild und unter dessen Duldung in einen Angriffskrieg mit dem Nachbarn stürzt. Ganz zu schweigen von Missachtung demokratischer Rechte wie Ergebnisse von Referenden und dass immer mehr Grundrechte im Namen der Terrorismusbekämpfung geopfert werden.

Wenn die EU ihren Einsatz für Menschenrechte wirklich ernst meint, dann sind alle noch offenen Fragen betreffend die US-Foltergefängnisse und das CIA-Programm „außerordentliche Überstellungen“ restlos zu klären und die Verhandlungen mit der Türkei unverzüglich einzustellen. Und die EU-Menschenrechtspolitik muss auch darin bestehen, Demokratie und demokratische Werte im eigenen Lande wieder hochzuhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), schriftlich. Warum ich nicht für den Entschließungsantrag zum Menschenrechtsbericht gestimmt habe.

1. Der Bericht enthält eine Reihe von unterstützenswerten Punkten. Gleichwohl ignoriert er völlig das Fehlen sozialer und wirtschaftlicher Rechte in einem Großteil der Welt mit der Folge, dass Millionen Menschen an Hunger sterben oder weder Wohnung noch Arbeit haben. Er reduziert die Menschenrechte lediglich auf die bürgerlichen Freiheiten und ignoriert damit den Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte, wie es in der UN-Charta heißt;

2. Der Bericht geht nicht auf Menschenrechtsverletzungen ein, die von EU-Mitgliedstaaten begangen oder unterstützt wurden. Um jedoch Heuchelei zu vermeiden, muss die EU Menschenrechtsverletzungen, die unter Beteiligung oder mit Unterstützung von EU-Mitgliedstaaten in Drittländern oder gegen Staatsangehörige von Drittländern begangen wurden, nachgehen und sie aufklären; hier wären z. B. die Foltervorwürfe gegen Soldaten der EU-Artemis-Mission im Kongo zu nennen;

3. Krieg ist nach wie vor die schlimmste Menschenrechtsverletzung, er wird im Bericht völlig ignoriert; mit dem Lissabonvertrag und den Ankündigungen im Zusammenhang der Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Frankreich im zweiten Halbjahr 2008, sind weitere Militärmissionen der EU zu befürchten; Menschenrechte dürfen nicht für diese Zwecke instrumentalisiert werden. Dieser Hinweis fehlt in dem Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O relatório hoje votado, que surge na sequência do relatório do Conselho e da Comissão, tem a virtude de ser, em geral, um retrato actualizado e crítico dos Direitos do Homem no mundo. Infelizmente, no entanto, não é muito mais do que isso. Apesar do esforço em listar diversas iniciativas do Parlamento Europeu relativas a determinadas situações, aquilo que parece estar insuficientemente realizado é o objectivo de avaliar o impacte real das políticas europeias na promoção dos Direitos Humanos, sendo que essa avaliação, para ser eficiente, necessitaria de uma noção clara de objectivos reais, de uma ideia completa da globalidade dos instrumentos políticos que actuam nesse propósito e, então sim, a avaliação dos resultados obtidos. De outro modo, o nosso relatório será uma importante e muito significativa listagem, mas nunca será tanto quanto poderia e deveria ser. Por essa razão, acompanho a preocupação de vários membros, designadamente do PPE, em rever os termos em que, anualmente, se procede a este relatório e a este debate.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), por escrito. − El Grupo del PPE-DE ha votado en contra y rechaza terminantemente, en el informe Cappato, el apartado en el que se contemplan los llamados principios de Yakarta, que apenas cuentan con un puñado mínimo de países que los han suscrito y aplican, y cuyo tenor apenas es tenido en cuenta por la comunidad internacional. Lo mismo hemos de decir respecto del amplio concepto de «salud sexual reproductiva», un cajón de sastre en el que algunos pretenden disimular e introducir nociones en las que todo vale y que no podemos suscribir.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − With the dramatic rise in global food prices, the need to see having enough food as a human right is important. This food crisis, where the poorest in our world will suffer the most, needs immediate action. I call on the European Council and Commission to use all means necessary to help those affected by the dramatic increase in food prices.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag valde att avstå från att rösta i ärendet, då Cappatos betänkande innehåller delar som förespråkar att beslut ska fattas av EU (framför allt utifrån punkterna 15, 45 och 141). Jag menar att det är medlemsstaternas sak att avgöra och besluta i frågor som rör mänskliga rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), na piśmie. − Raport Cappato priorytetowo potraktował sprawę nieokreślonej dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz prawa reprodukcyjne.

Jednocześnie zbagatelizował łamaną powszechnie wolność religijną.

To jest powód, dla którego nie mogłem poprzeć tego sprawozdania w dzisiejszym głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), in writing. − British Conservatives recognise the important role of the EU in promoting human rights and democracy in the world. We can support a number of important points that are contained in the Cappato report.

However, there are a number of paragraphs that we fundamentally disagree with. For instance, paragraphs 2, 5, 14, 15, 30 and 38. In addition, British Conservative Members have, in accordance with convention, been given a free vote on matters relating to the death penalty and abortion.

We have voted in favour on the final vote because we wish to make clear our support, in principle, for the cause of upholding and strengthening human rights throughout the world. We believe the EU’s Member States have an important role to play in this task.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), schriftlich. Ich habe aus folgenden Gründen nicht für den Menschenrechtsbericht gestimmt:

1. Menschenrechte sind unveräußerbar, unteilbar und universell gültig. Dennoch finden soziale und wirtschaftliche Menschenrechte und ihre massiven Verletzungen weltweit im Bericht kaum Erwähnung. Dass Millionen von Menschen elementarste Rechte vorenthalten werden, dass ihnen - auch aufgrund der hochproblematischen Politik der EU - immer weniger Nahrung zur Verfügung steht, dass Hunger, Krankheiten, Mangel an Wohnraum grausame Realität sind, Bildung für viele unerreichbar ist, die Rechte von Arbeitern mit Füßen getreten werden - all dies wird weitgehend ausgeblendet.

2. Menschenrechtsverletzungen, die in der EU selbst vorkommen und an denen die EU weltweit, u.a. durch ihre Militär- und Rüstungspolitik und ihre sich immer weiter ausbreitenden Militärmissionen, beteiligt ist, werden nicht benannt. Menschenrechtsverletzungen werden nur extern kritisiert, eigene Versäumnisse und Verantwortlichkeiten werden ignoriert. Die durch die neoliberale EU-Politik verursachten internen und externen Folgewirkungen mit ihren negativen Konsequenzen für die Grund- und Menschenrechte finden keine Erwähnung.

3. Der Bericht geht in seiner Kritik sehr selektiv vor, wie die Auswahl der kritisierten Länder sowie der Umfang der aufgeführten Kritik zeigt. Menschenrechtspolitik darf jedoch nicht auf dem Grundsatz politisch motivierter Beliebigkeit beruhen, wenn sie glaubwürdig sein will.

 
  
  

− Relazione: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative conjointement réalisé par mes collègues Belge Véronique de Keyser et Espagnol José Ignacio Salafranca Sanchèz-Neyra sur les missions d'observation d'élections (MOE) de l'Union européenne. L’observation des élections, notamment dans les démocraties nouvelles, doit rester une priorité de l’UE car si l’élection ne constitue pas la démocratie, elle en est une composante essentielle et, donc, un droit fondamental des peuples.

Comme mes collègues, je regrette que l’Union ne dispose toujours pas d’une stratégie commune et globale d’encouragement de la démocratie et il convient d’assurer un suivi des opérations postélectorales car il n’est pas satisfaisant d’avoir, dans certains cas, une attitude passive à l’égard de pays dont le processus électoral a fait l’objet de critiques sévères de la part des observateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I support De Keyser and Salafranca's report as someone who has been on two occasions a Chief Observer on behalf of the European Union; Indonesia 2004, Aceh 2006/7. I believe that the work done by the Union improving the integrity of the electoral process is vital. Our job is generally not to confirm the winners but to reassure those who have lost that they have lost fairly and can be vital in diffusing tension post election.

While I agree with the participation of nationals from countries outside the EU like Switzerland, Norway and Canada, we do need to ensure that the majority of those present are EU nationals. On one occasion to my knowledge they were close to forming a majority of the missions observers.

It is right and proper as paragraph 38 states that we should give support post election to new Parliaments. I am aware as someone who has behalf on the UNDP on advising the new Indonesian Parliament in 1999 on revisions to their Rules of Procedure, of exactly how useful this can be. I congratulate my two colleagues on their report which I am sure we will revisit in the new legislature after 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi vänder oss mot de skrivningar i betänkandet som syftar till att omvandla EU:s valobservatörsuppdrag till politik mot tredje länder. Upptäckta oegentligheter bör behandlas genom organ med större legitimitet och bredare stöd än EU, i detta fall närmast OSSE och FN.

Som valövervakare har dock EU en roll att spela tillsammans med dessa andra internationella organ. Den erfarenhet och expertis som EU har byggt upp är av stor betydelse och bör komma till användning även i fortsättningen.

Vi har därför valt att stödja betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Este relatório de iniciativa do PE não deverá ser encarado de forma isolada, pelo contrário, ele é um elemento integrado na Política Externa e de Segurança Comum da UE. Daí salientarmos que este está imbuído de uma atitude de sobranceria e de auto-elogio, de que é exemplo a auto-consideração da UE como "líder" no domínio da observação internacional de eleições.

É tendo por base esta atitude de "superioridade" dos ditos "valores" e conduta da UE, que, não poucas vezes, se procura utilizar as missões de observação eleitoral como um instrumento de pressão e de ingerência nos assuntos internos de países, prioritariamente, daqueles que insistem em projectos de desenvolvimento alicerçados na afirmação da soberania e independência nacionais.

Senão vejamos, o que efectivamente se pretende com uma dita "estratégia comum e global de promoção da democracia" por parte da UE? O que se pretende com o financiamento, por parte da UE, dos parlamentos nacionais e dos partidos políticos noutros países? A resposta tem-na dado a própria realidade. Trata-se da tentativa de imposição do modelo único (o capitalismo) aos povos. Um modelo que sirva os interesses da intensificação da exploração, a imposição da liberalização do comércio internacional, que aceita sacrificar o progresso dos povos e o desenvolvimento dos países aos interesses das multinacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I supported the De Keyser/Salafranca Sanchez-Neyra report, which deals with important issues. The EU’s commitment to reinforcing democratic processes is a worthy cause and the report rightly notes that democracy can only exist within the context of the long-term rooting of democratic values.

This crucial fact was ignored when the US and UK decided to go to war in Iraq. The disastrous circumstances which now exist in that country merely go to prove that democratic values must be nurtured and cannot exist at the end of the barrel of a gun.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für eine Stärkung der EU-Wahlbeobachtungsmissionen, um junge Demokratien effektiv zu unterstützen.

Dabei begrüße ich die Forderung nach einem Europäischen Konsens zur Demokratie, welcher die Beobachtungsmissionen effektiver gestalten könnte.

Wahlen stellen einen wichtigen Schritt in Richtung stabiler Demokratie dar und haben sowohl innerhalb des Landes als auch international eine hohe Symbolkraft. Die EU hat eine führende Rolle bei der Wahlbeobachtung eingenommen und sollte diese jetzt weiter intensivieren. Als besonders wichtig betrachte ich hierbei eine Verbesserung des Follow-up nach Ende den Wahlen. Die EU muss aus dem Wahlablauf Konsequenzen ziehen und diesbezüglich einheitlich und nachvollziehbar reagieren. Zudem wäre es sinnvoll, wenn das Europäische Parlament dem neu gewählten Parlament unterstützend zur Seite stehen würde.

Diese Ziele kann ich zusätzlich auf Grund meiner eigenen Erfahrungen als EU-Wahlbeobachter in Guatemala aufs äußerste unterstützen, da ich ihre Notwendigkeit selber erfahren durfte.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Election Observation Missions form a key part of the EU’s foreign policy role. As a Union of democratic states, the EU’s experience should be shared effectively and requests for our cooperation in the election process should be encouraged throughout the world.

It is by improving the practices and methodology of the Union’s Observation Missions that we can effectively contribute to strengthening democracy throughout the world. I therefore voted in favour of Mr Salafranca Sánchez-Neyra’s and Mrs De Keyser’s joint report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Dieses Haus heftet sich das Wort „Demokratie“ gerne auf die Fahnen und entsendet Beobachter zu diversen Wahlen. Für die Bürger des betreffenden Landes ist es elementar, dass diese fair und korrekt abgehalten werden, unser Einfluss in der Sache ist auch ein wichtiger Beitrag zu demokratischen Fortschritten, jedenfalls sofern unsere Empfehlungen dann auch beherzigt werden.

Aber wir brauchen uns wirklich nicht vormachen in der EU ach so demokratisch zu sein. Nicht so lange jemand, der unliebsame Wahrheiten ausspricht, als Rechtsradikaler abgestempelt wird. Nicht so lange ein in Referenden zweier Mitgliedstaaten abgelehnter Vertrag in den Parlamenten kosmetisch adaptiert durchgepeitscht wird. Nicht so lange man die Bevölkerung so lange abstimmen lässt, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Und schon gar nicht, wenn man entgegen dem Bürgerwillen die Türkei in die Europäische Union aufnehmen will.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O momento da eleição não é, de modo algum, o momento único ou sequer o expoente da Democracia. Mas é frequente que seja o ponto de viragem. Em países onde não há tradição eleitoral, a realização de eleições pode ser, e frequentes vezes é, a ocasião para tornar irreversível o processo de democratização. Mas é de um processo que se trata. Por essa razão, tudo o que aqui, no relatório em causa, se expresse sobre o sucesso, as dificuldades e insuficiências e as necessidades de reforma das Missões de Observação eleitoral da União Europeia é importante, merece a nossa maior atenção, mas ficará sempre aquém do ponto essencial: o contributo global dos diferentes instrumentos europeus para a realização da democracia (onde as MOE da UE se integram, evidentemente). Esse, creio, é um desafio que este debate suscita e que, em termos a ponderar, devemos aceitar. A promoção e protecção da Democracia não só estão no DNA da União Europeia, mas fazem igualmente parte da sua mundivisão, quer numa lógica de princípios e valores quer numa lógica de interesse próprio.

 
  
  

− Relazione: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le très bon rapport d’initiative de mon excellent collègue Britannique Glyn Ford sur les relations commerciales et économiques avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui s’inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large de négociations bilatérales et interrégionales avec les partenaires commerciaux.

En tout état de cause, un accord de partenariat et de coopération (APC), renfermant des clauses exécutoires relatives aux droits de l'homme, est une condition préalable à la conclusion par l'Union d'un accord de libre échange (ALE). Une solution au problème du secret bancaire à Singapour est indispensable pour qu'existe une perspective réelle de conclure un accord de libre-échange interrégional. Comme mes collègues, j’attache une importance particulière à la lutte contre les médicaments de contrefaçon, qui donnent lieu à une concurrence déloyale et présentent un danger pour les consommateurs.

Je regrette l’adoption du principe de l'utilisation maximale des flexibilités reconnues dans la déclaration relative à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) et l'accès aux médicaments et, ce, en l’absence d’une évaluation sérieuse de ces dispositifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostengo questa relazione perché convinto che il libero scambio sia un passo necessario verso il benessere globale.

Tuttavia il nostro sostegno a un qualsiasi accordo economico sopranazionale non può che prevedere rigide regole per vincolare di fatto le parti a ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, garantendo così la salvaguardia e la difesa dei lavoratori.

Come ha ricordato dal relatore, l'ASEAN nel suo complesso è il quinto partner commerciale dell'UE e ciò evidenzia i numerosi interessi commerciali presenti in questa regione, che rappresenta sicuramente un mercato in forte crescita.

Questa forte presenza e l'assenza di una legislazione locale efficiente in ambito lavorativo ci obbligano, tramite il nuovo accordo, a prevedere una ferrea regolamentazione non più solo di natura economica ma, soprattutto, di natura sociale, ambientale e di rispetto dei diritti umani limitando in tal modo anche l'effetto del "dumping".

La sicurezza dei prodotti, la difesa dei lavoratori e dell'ambiente non può e non deve essere messa a repentaglio da nessun tipo di accordo meramente economico.

Noi tutti, accomunati da identici valori, abbiamo l'obbligo morale ed istituzionale di trovare il coraggio per essere molto più rigorosi e selettivi nella scelta dei partner commerciali che in ogni caso garantiscano all'Europa di essere un esempio per gli altri popoli del mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi motsätter oss att betänkandet omfattar ett antal aspekter som inte har något med handelspolitik att göra. Den politiska situationen i Burma samt frisläppandet av politiska fångar är mycket angelägna frågor, men de ska inte göras till en del av EU:s överstatliga handelspolitik. Vi ser detta som ännu ett försök från EU:s sida att utvidga sina befogenheter inom utrikespolitiken.

Däremot ser Junilistan frihandelsavtal mellan EU och andra regioner som en naturlig konsekvens av att ha en inre marknad och en gemensam handelspolitik. Vi har därför trots allt valt att rösta ja till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Na base do relatório está a estratégia política do grande capital na Europa para ultrapassar a crise, nomeadamente, obter vantagens comerciais através do estabelecimento de Tratados de Livre Comércio (TLC) com diferentes regiões, enquanto se mantém o impasse na OMC.

Mas já se pensa ir mais longe. Em paralelo com os TLC, defende-se a integração económica das regiões, à imagem e semelhança da UE, e, se possível, subordinada económica e politicamente a ela.

A significativa rejeição das alterações apresentadas pelo nosso Grupo parlamentar dão conta de qual é afinal o objectivo: liberalizar sem olhar a meios nem consequências. Mesmo alterações que sublinhavam a necessidade de se ter em conta as assimetrias existentes entre ambas as regiões e os objectivos da criação de emprego, de assegurar o desenvolvimento económico sustentável, a soberania e segurança alimentares e a protecção ambiental, foram rejeitadas. Nem mesmo o favorecer o acesso aos medicamentos e à transferência de tecnologias, não os condicionando, foi aceite pela maioria do PE.

Os efeitos desta política estão à vista, como a subida dos preços da energia e dos produtos alimentares, o aumento das desigualdades sociais e das disparidades regionais, da pobreza, da fome e da doença.

Por isso, o nosso voto só pode ser contra.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support Glyn Ford’s report on Trade and Economic Relations with ASEAN. It is essential that the Commission includes strong IPR clauses in the new generation of FTAs that it is proposing. Such a move would not only stimulate innovation and research in the ASEAN countries but also, more importantly protect consumers from unsafe counterfeit goods such as fake pharmaceuticals.

Indeed, a recent OECD survey on counterfeiting, discussed in Parliament this week, states that trade in counterfeit goods in Malaysia and the Philippines has reached proportions similar to China. The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I shall be voting in favour of this excellent report. Key for me were Amendments 7 and 14 and paragraph 42.

These sections recognise the importance of ensuring accessible and sustainable public services - Amendment 7; the enforcement of labour standards through a dispute settlement mechanism - Amendment 14; and the need to treat environmentally friendly and fair trade goods differently when it comes to tariffs - paragraph 42.

I congratulate the rapporteur, Mr Ford, on his report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania pana posła Ford Glyn, dotyczącego handlowych i ekonomicznych relacji z ASEAN (Association of the South East Asian Nations).

Chciałem podkreślić, iż owocne porozumienie potrzebuje zaangażowania obydwu partnerów! W świetle sprawozdań w sprawie niedawnych rund negocjacji perspektywa szybkiej i ambitnej umowy ze stowarzyszeniem ASEAN może zostać zakłócona z powodu braku potencjału negocjacyjnego i trudności w wypracowaniu wspólnego stanowiska. Stowarzyszenie ASEAN byłoby pod względem znaczenia piątym partnerem handlowym UE.

Sprawozdanie to popiera koncepcję zawarcia umowy o wolnym handlu ze stowarzyszeniem ASEAN pod warunkiem spełnienia w tej umownie pewnych kluczowych warunków. Należy zagwarantować, aby nie dochodziło do obniżania poziomu ochrony konsumentów ani środowiska naturalnego.

Prowadzenie negocjacji w sprawie umowy z regionem składającym się z dziesięciu niezależnych krajów jest bardzo skomplikowane i czasochłonne, jednak umowy międzyregionalne przynoszą duże korzyści wynikające z promocji integracji regionalnej, wzmacniającej gospodarkę krajów partnerskich i zmniejszającej mnogość przepisów.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Unia Europejska powinna ze szczególną uwagą traktować stosunki handlowe i gospodarcze z państwami trzecimi.

Państwa ASEAN-u z roku na rok osiągają coraz większy wzrost PKB. Prognozy Bangko Sentral ng Pilipinas na rok bieżący przewidują m.in. wzrost PKB Filipin w wysokości 4,8-5,5%, wzrost eksportu o 11% oraz wzrost wartości przekazów walutowych napływających od Filipińczyków pracujących za granicą o 10%.

Wartość PKB Malezji na jednego mieszkańca wynosi 6 721 USD. Prognozy przewidują, że w 2008 roku wzrośnie on do 7 596 USD. W 2007 roku gospodarka malezyjska zanotowała 6,3% wzrost produktu krajowego brutto. Całkowity wzrost PKB wszystkich państw należących do ASEAN-u szacuje się na około 6%. Są to istotne wskaźniki dla oceny stosunków handlowych i gospodarczych z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

 
  
  

− Relazione: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A falta de informação sobre as pescarias de espécies de profundidade, assim como quanto aos dados relativos aos desembarques, esforço de pesca e suas implicações nas populações de cada espécie é uma necessidade a que urge dar resposta.

Tanto mais que essa informação é fundamental para a elaboração de estudos e pareceres científicos que, por sua vez, dão um decisivo contributo para o estabelecimento de adequadas medidas de gestão da pesca.

Assim, consideramos importante que esta seja uma das prioridades da acção dos Estados-Membros no sentido de melhorar a recolha e disponibilidade de dados fiáveis, incluindo a análise dos motivos da não aplicação, ou de uma aplicação menos correcta, das medidas de gestão em vigor, tal como referido no relatório. A possibilidade avançada por organismos internacionais de que algumas dessas espécies poderão estar a ser alvo de sobrepesca reforça esta necessidade.

O objectivo deverá ser a adopção de uma abordagem de precaução, que procure o equilíbrio entre as possibilidades de pesca e a estabilidade dos stocks. Por isso, apoiamos as alterações apresentadas. Consideramos que as medidas a adoptar deverão ter em conta a especificidade de cada espécie, a zona de pesca e as artes de pesca utilizadas, nomeadamente as mais selectivas e com menor impacto nos fundos marinhos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Miguélez Ramos report on deep-sea fisheries. Deep-sea fishing is a fairly recent innovation and a number of previously unexploited fish stocks have been targeted with little scientific research or legal regulation. It is right therefore that these issues are addressed.

I welcome the call in Mrs Miguélez Ramos’ report for fishermen and their associations to be fully involved in defining measures designed to safeguard the marine environment. Sustainable fisheries depend upon decisions being taken at a local level and involving those to whom they are addressed.

 
  
  

− Relazione: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Obecnie w Brukseli działa ok. 2500 organizacji lobbystycznych, z czego ponad 300 to reprezentacje władz lokalnych i regionalnych funkcjonujących na zasadzie ambasad poszczególnych regionów, w tym przedstawicielstwo Małopolski, którą tutaj w Parlamencie Europejskim reprezentuję. Przy okazji omawianego raportu chciałbym zwrócić uwagę na kwestię relacji pomiędzy instytucjami UE a tego typu organizacjami. Reprezentacje władz lokalnych i regionalnych starając się o dostęp do rzetelnej informacji w instytucjach europejskich dostarczają jednocześnie najnowszych informacji dotyczących sytuacji w swoich regionach. Odwołując się do wspomnianego przez sprawozdawcę dwukierunkowego charakteru przejrzystości chciałbym zatem podkreślić znaczenie zwiększania przejrzystości również przez same instytucje UE oraz równego traktowania wszystkich organizacji reprezentowanych w Brukseli.

Poparłem wyżej wymieniony raport ze względu na konkretne przykłady, jak Parlament Europejski może zwiększyć przejrzystość stosowanych procedur dla organizacji zewnętrznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabe-se que o sector profissional do "lobbying" - com o objectivo de influenciar o processo de decisão da União Europeia - está a desenvolver-se rápida e constantemente em Bruxelas. Por isso, no mínimo, é necessário definir normas que assegurem informação acerca dos interesses que os "lobbyists" representam, embora, mesmo assim, seja sempre difícil assegurar que há transparência e que se evitam práticas pouco éticas. Daí o nosso voto favorável ao relatório.

Mas não podemos deixar de lamentar que não tenham sido aprovadas propostas que o nosso Grupo apresentou, designadamente as que defendiam que os representantes de interesses, além da obrigatoriedade de registo, fossem também obrigados a revelar as despesas com as suas actividades, nomeadamente divulgando a mesma informação sobre despesas de representação de interesses junto dos deputados do Parlamento Europeu que estes são obrigados a revelar nas suas declarações financeiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I will be supporting this report, strengthening as it does the rules of the European institutions regarding lobbyists. I was the author of the first report on this subject more than a decade ago, in January 1996, produced by the then Rules Committee, and the legislations we currently have in place regarding lobbyist are those proposed in my original report.

More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules. We failed last time to have a common system for all of the institutions but this now seems possible. For me lobbyists are all those who want to come into the Parliament, Commission or Council to influence the decision-making process, whether employers or employees, consumer groups, producer groups or special interest groups.

It is estimated there are around 5 000 lobbyist in Brussels – seven for each and every MEP. The vast majority do a good job – a very small number do not. We need to ensure that the few do not taint the many and that our work benefits from outside inputs rather than being distorted by it. I look forward to the proposals for a ‘common legislation’ by the end of the year.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport Stubb sur l'encadrement des lobbies parce que j'estime que certains collègues font trop de cas d'une activité aussi vieille que l'humanité, à savoir la tentative d'influer sur le ou les décideurs. Il est normal que des citoyens s'organisent pour défendre leurs intérêts. Syndicats, associations patronales, ONG ont le droit de défendre leurs intérêts auprès de tout législateur. Le législateur a le devoir d'écouter, avant de trancher. Mais le législateur doit rester indépendant, d'où l'importance de la déclaration des intérêts financiers des députés. Par contre, le principal défaut du rapport est qu'il reste muet sur le financement de certaines associations via le budget de l'Union. C'est un domaine où la transparence devrait jouer également.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Monsieur le Président, mes chers collègues, consulter les parties concernées par une législation en préparation ou en cours d'adoption est parfaitement normal. Nous sommes les premiers à reconnaître, en tant que parlementaires appelés à se prononcer sur des sujets parfois extrêmement techniques, le rôle d'information très important que jouent ce qu'il est convenu d'appeler les lobbies. Leur activité est utile, mais elle doit être encadrée, de façon ferme et cohérente, dans leurs relations avec toutes les institutions, et c'est pourquoi nous voterons en faveur de ce rapport. Quelques remarques cependant. Il ne faut pas confondre tous les groupes d'intérêt: on ne peut traiter de la même manière les représentants de firmes multinationales ou d'ONG d'une part, et de l'autre ceux d'autorités locales ou nationales démocratiques. Selon nous, "l'empreinte législative", c'est à dire la mention des groupes consultés, doit être obligatoire, surtout au niveau de la Commission. On sait l'importance de l'influence de ces groupes sur l'élaboration des propositions législatives ou l'orientation d'une politique européenne, et la difficulté pour le législateur de modifier profondément les dites propositions et orientations. Enfin, les informations financières demandées aux lobbies doivent être suffisamment détaillées pour permettre d'identifier clairement les intérêts financiers en jeu et leurs détenteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui apporte davantage de transparence. Les lobbyistes sont des acteurs importants qui peuvent fournir une expertise utile. Il est cependant essentiel de pouvoir identifier les organisations représentées par les groupes de pression. Un registre public obligatoire pour les lobbyistes, commun au Conseil, à la Commission et au Parlement, et comprenant la totalité de leurs sources financières, est une bonne initiative qui permettra d'aller vers une plus grande clarté. L'ouverture d'un "guichet unique" où les lobbyistes devraient s'enregistrer seulement une seule fois pour avoir accès au Parlement, à la Commission et au Conseil apportera aussi plus de simplification. Il est aussi normal que des sanctions soient prévues à l'encontre des lobbyistes qui ne respectent pas le code de conduite.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), skriftlig. − Det ska finnas ett regelverk för lobbyisters permanenta tillträde till Europaparlamentets lokaler. Vi stöder den nuvarande uppförandekoden. Vi stöder ökad öppenhet i politiskt beslutsfattande.

Vi röstade emot betänkandet, eftersom det leder till en byråkrati som motverkar sina egna syften. Heltäckande reglering av politikers kontakter försvårar naturliga och öppna kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Medborgare ska kunna kontakta sina företrädare utan att deras samtal och uppfattningar redovisas offentligt.

Det är inte möjligt att i detalj redovisa hur uppfattningar och åsikter formas. Argumenten och ansvaret för besluten ska vara öppna, inte dialogen mellan individer. Det är viktigt att värna om den enskilde parlamentarikerns och de enskilda medborgarnas integritet.

Den öppenhet som förespråkas i betänkandet riskerar att bli skenbar och vilseledande. Öppenheten måste bygga på att politiker tar ansvar för sina ställningstaganden och redovisar sina bevekelsegrunder.

Vidare vore ett gemensamt register över lobbyister mellan Europaparlamentet och kommissionen att ge upp parlamentets självständighet.

Sammanfattningsvis bör politiskt beslutsfattande bygga på att de förtroendevalda har och förutsätts ha integritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I welcome the proposed register of lobbyists. At a time when public confidence in politics is at a low, it is essential that the political institutions are as transparent in their operations as possible.

I also welcome the fact that lawyers will be exempt from registration when giving legal advice; this is in keeping with the principle long recognised in the Scottish legal tradition of lawyer-client confidentiality.

However, a number of my own group’s key amendments designed to make stricter rules were unsuccessful and accordingly both I and the group abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, dar consider că un număr mai mare de măsuri pot fi adoptate pentru a garanta o reprezentare echilibrată a cetăţenilor, fără favorizarea grupurilor de interese din jurul instituţiilor europene.

Activitatea de lobby a cunoscut o evoluţie importantă, ajungându-se în prezent la peste 2.500 de organizaţii cu peste 15.000 de angajaţi doar în Bruxelles. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi crearea de noi competenţe pentru Parlament şi Uniunea Europeană, această tendinţă se va accentua. În timp ce grupurile de interese cu sedii la Bruxelles au un acces facil la procesul politic european, grupurile de cetăţeni şi organizaţiile neguvernamentale nu dispun de aceleaşi mijloace pentru a-şi face vocea auzită în adoptarea actelor legislative europene. Este evident nevoie de o facilitare a dialogului între instituţiile europene şi aceste organizaţii aflate în statele membre.

De aceea, consider că reprezentanţele Comisiei şi ale Parlamentului trebuie să îndeplinească funcţia de transmitere a opiniilor şi ale diverselor iniţiative cetăţeneşti către instituţiile europene de decizie. Trebuie, de asemenea, create liniile bugetare corespunzătoare pentru finanţarea acestei activităţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Dobrze, iż Parlament Europejski analizuje kwestie lobbingu. To nie może być bowiem temat „tabu” dla opinii publicznej. Są potrzebne pewne reguły, jest konieczna przezroczystość. Poruszamy się tutaj w obszarze, który jest wrażliwy społecznie i prawnie. Mamy świadomość tego, że kontakty z ekspertami wzbogacają merytoryczną wiedzę twórców prawa, stanowią też formę dialogu ze społeczeństwem, będąc swoistym sprzężeniem zwrotnym. Poseł, pracownik Komisji Europejskiej czy innej instytucji nie żyje przecież w świecie wyizolowanym. Ta wiedza pozwala mu tworzyć lepsze, bardziej życiowe prawo.

Z drugiej zaś strony pojawiają się możliwości nieuczciwego wpływania na tworzenie prawa. Ma też miejsce jego naginanie do interesów określonych grup nacisku (np. zwolenników aborcji), korporacji itp. To wiedzie wprost do korupcji i w sumie tworzy nie tyle prawo, co byle jaki system przepisów.

Czy faktycznie potrafimy tak zaostrzyć i uszczelnić przepisy prawa, by zapobiec złemu lobbingowi i korupcji? – Niestety, albo oczywiście, że nie. Zawsze znajdą się jakieś furtki, obejścia. Zauważmy, iż ów „zły” lobbing jest możliwy także poprzez bezpośredni kontakt w krajach członkowskich.

Pozytywnie odnosząc się do sprawozdania, nie mogę jednak akceptować poprawek uznających kościoły za grupy lobbystyczne. Musimy więc oprócz litery prawa, zwrócić uwagę na etykę, na przestrzeganie transparentności, na moralność. Moralność nie jest nigdy wrogiem demokracji!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, on vahinko, ettei ryhmäni nimissään ehdottama tarkistusehdotus 7 tullut hyväksytyksi. Tarkistus olisi ollut aivan olennainen lobbausta koskevan keskustelun mittasuhteiden ymmärtämiseksi, ei vain muistutuksena komissiolle vaan myös laajemmalle kuulijakunnalle. Hyvänä esimerkkinä tästä käyvät ympäristöjärjestöt, joiden resursseja on verrattu usein teollisuuden resursseihin, mutta perin kummallisella tavalla: yksittäisen järjestön metsäkampanjan budjettia on verrattu vaikkapa kaikkien metsäyhtiöiden yhteenlaskettuihin koko budjetteihin. Näin unohdetaan, että metsäyhtiöt eivät voi kaikkea rahaa käyttää viestintään, niiden varsinainen toiminta on puun jalostaminen. Kohtuullisempaa olisi verrata yhtiöiden viestintäbudjettia, mutta siitäkin on otettava pois resursseja vievä pörssitiedotus. Ja toiselle puolelle taas pitäisi laskea kaikkien ympäristöjärjestöjen metsäkampanjarahat. Kun näin katsomme hieman pintaa syvemmälle, käytössä olevat resurssit paljastuvat paljon usein luotua mielikuvaa tasavertaisemmiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht über den Aufbau eines Regelungsrahmens für die Tätigkeit von Interessensvertretern bei den Organen der Europäischen Union.

Um die Transparenz der Institutionen der Europäischen Union zu sichern ist ein strukturierter Rahmen für Lobbyisten erforderlich. Dabei bin ich ebenfalls der Meinung, dass Lobbying alle Bereiche der Beeinflussung des Policy Makings in den Europäischen Einrichtungen mit einbeziehen sollte. Somit erfahren alle Akteure die gleiche Behandlung.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), schriftelijk. − Tegen het probleem van lobbyisten zullen halfbakken maatregelen niets helpen. Alleen volledige transparantie en verplichte registratie kunnen de groeiende invloed van lobbyisten van de industrie inperken. Dat is hard nodig, want maar al te vaak zien we hier collega`s amendementen indienen die letterlijk zijn overgenomen van een lobbyist. Politici horen zich evenwel in de eerste plaats te laten beïnvloeden door hun kiezers, hun achterban en hun gezond verstand, niet door een leger van professionele lobbyisten. Ik roep de Europese Commissie dan ook op om met een pakket veel verdergaande maatregelen te komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση για τις λεγόμενες "ομάδες συμφερόντων", τα γνωστά "λόμπι", συνιστά απροκάλυπτα κυνική ομολογία για τον βαθιά αντιδραστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και συνολικά της ΕΕ και τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί.

Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, εδώ και χρόνια έχει επίσημα νομιμοποιήσει το δικαίωμα των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Ευρωκοινοβούλιο, να πιέζουν, να εξαγοράζουν, να επιβάλλουν τις νομοθετικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν και πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους.

Mε το πρόσχημα των κανόνων διαφάνειας η Έκθεση προσπαθεί να εξωραϊσει την άμεση παρέμβαση των μονοπωλίων. Συμπεριλαμβάνει στα "λόμπι" τις συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και μαζικές οργανώσεις. "Tσουβαλιάζει" έτσι το εργατικό και λαϊκό κίνημα, με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, που τους παρουσιάζει προκλητικά σαν εκπροσώπους της "κοινωνίας των πολιτών". Mόνο που αυτοί βρίσκουν ορθάνοιχτες τις πόρτες του Kοινοβουλίου, ενώ οι εργαζόμενοι απαγορεύεται και να το πλησιάσουν.

Oι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές δεν είναι ανεξάρτητοι. Έχουν εκλεγεί κάτω από προγράμματα που εκφράζουν τα ταξικά συμφέροντα και αυτά εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο.

Για τους εργαζόμενους ο δρόμος που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα είναι αυτός της ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών, της αποδυνάμωσης των κομμάτων του κεφαλαίου, της αντίστασης και της αντιπαράθεσης με την ΕΕ που το υπηρετεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in favour of the recommendation contained within the report ‘Framework for the activities of lobbyists in the EU institutions’.

These proposals for more transparency in lobbying place the European Parliament well ahead of almost any other parliament in the world in terms of regulating lobbyists and ensuring full financial disclosure.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. − De politiek van de EU wordt in sterke mate bepaald door belangen van grote ondernemingen, die proberen hun internationale concurrentiepositie te versterken door te bezuinigen op de kosten van milieu, arbeidsloon, bedrijfsveiligheid en consumentenbescherming. Dat deze bedrijven dit doen verrast ons niet, maar als zij het doen moet het voor iedereen duidelijk zijn. Dat stelt de vakbeweging, de milieubeweging en de consumentenorganisaties in staat om er iets tegen te doen.

Jarenlang heb ik, ondermeer in vragen aan de Europese Commissie, aangedrongen op de scherpst mogelijke regeling voor transparantie met betrekking tot lobbyisten. Ik constateer dat die harde variant vandaag nog niet is aangenomen. De daarop gerichte tien wijzigingsvoorstellen van de fracties van Verenigd Links en de Groenen hebben geen meerderheid gekregen. Deze hadden betrekking op één gezamenlijke registratie van alle lobbyisten die toegang krijgen tot EU-instellingen, openheid over doel en financiering van lobbyisten, vervroegde invoering in 2009, openbaarmaking van onethisch lobbyistengedrag, opheldering over speciale adviseurs van de Europese Commissie en het tegengaan van het door ambtenaren tijdens hun verlofperiode optreden als bezoldigd lobbyist.

Ondanks de afwijzing van die betere variant is het vandaag genomen besluit een stap vooruit. Op grond daarvan hebben de beide vertegenwoordigers van de Socialistische Partij in Nederland vóór gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport Stubb sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne. Celui-ci donne une définition plus claire des activités des lobbyistes dont le nombre est estimé à 15 000.

Je soutiens ainsi l’initiative de création d’un registre commun où les lobbyistes pourront s’enregistrer une seule fois pour avoir accès au Parlement européen, à la Commission et au Conseil. De plus, tous les lobbyistes s’engageront ainsi à observer des règles de bonne conduite. Il est en effet essentiel que les députés et les fonctionnaires européens puissent identifier les organisations représentées par des groupes d’intérêt et que ceux-ci respectent les principes d’honnêteté et de bonne conduite.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport proposant de mieux encadrer les activités des représentants d'intérêt auprès des institutions de l'UE.

À Bruxelles, les "lobbyistes" sont en effet légion : on estime généralement leur nombre à plus de 15000, pour 2500 groupes de pression. Ayant pour objectif principal d'influencer les décisions communautaires, leur activité - n'inspirant pourtant à nombre de concitoyens que méfiance et suspicion - participe pleinement de la vie démocratique. Un député, par exemple, comprendra toujours mieux les enjeux d'un projet législatif après avoir écouté l'avis des associations professionnelles, des ONG, des syndicats ou des régions.

Toutefois, le lobbying ne peut être cet outil au service de la démocratie que s'il s'effectue dans la transparence. Les députés, comme les citoyens, doivent pouvoir connaître avec précision l'identité de ces acteurs : Qui les financent ? Quels intérêts défendent-ils réellement ?

Contraignant les lobbyistes à s'inscrire à un registre public commun à l'ensemble des institutions communautaires et à y indiquer le détail de leurs financements, ce texte répond ainsi à cette exigence ; et ce d'autant plus que ces interlocuteurs devront désormais respecter un code de conduite et encourront des sanctions en cas de manquement au respect des règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. As mudanças do nosso mundo globalizado e as consequências nas instituições traduzem-se, sem dúvida, numa cada vez maior exposição aos vários actores sociais. Por isso, vemos cada vez mais grupos a dirigirem-se a este Parlamento ou à Comissão, fornecendo informações especializadas, reconhecidamente importantes. É, assim, necessário contribuir para que estes novos grupos de interesses sejam claramente identificados e para que as regras do seu funcionamento sejam estabelecidas e cumpridas.

No relatório agora votado encontramos uma definição de "representantes de interesses", juntamente com medidas para avaliar implicações de um registo comum entre o Parlamento e a Comissão. São ainda acrescentadas medidas de informação relativas aos dados financeiros necessários para garantir que os decisores políticos e o público em geral possam identificar as principais forças ligadas a determinada actividade de "lobbying". Parecem-me estas medidas constituírem passos importantes para assegurar a maior clareza e legitimidade do processo de tomada das decisões pelos decisores políticos europeus, sobretudo depois de, na votação, terem sido evitadas algumas alterações que apenas serviriam para desvirtuar uma correcta avaliação desta actividade, em nome de preconceitos ideológicos ultrapassados.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − En parlamentariker har alltid stort behov av att få relevant information för att kunna fatta goda beslut. Det säger sig självt att en endaste person inte kan vara expert på allt. I den meningen kan lobbyism vara ett värdefullt tillskott till informationsinsamlingen genom att tillföra expertkunskap och relevanta konsekvensanalyser.

Medborgarna har dock rätt att få reda på vilka särintressen som är aktiva. Hur inflytelserik en lobbygrupp är behöver inte bero på finansiell styrka – djurrättsaktivister och andra sociala rörelser kan vara minst lika framgångsrika som industriintressen. Att registrera intressen är naturligtvis inte helt enkelt, inte minst vad gäller avgränsningar av vem eller vilka grupper som utför en lobbyverksamhet. Som beslutsfattare anser jag dock att det är relevant att man kontinuerligt kartlägger vilka som lägger ned tid och energi på att påverka lagstiftningen. Har man inget att gömma, har man heller inget att bekymra sig för. I solen spricker trollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg stemte for lobby-betænkningen i dens endelige udgave, fordi den trods alt er et mikroskopisk fremskridt i forhold til den nuværende situation. Når det ikke lykkedes at komme længere, er det i sig selv et bevis på, hvor stor indflydelse lobbyister har på EU-systemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − The need for greater transparency of lobbying is essential in the European Parliament. I hope that this report will increase openness and transparency of lobbying in Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg stemte for Lobby rapporten i dens endelige udgave fordi den trods alt er et mikroskopisk fremskridt i forhold til den nuværende situation. Når det ikke lykkedes, at komme længere er det i sig selv et bevis på, hvor stor indflydelse lobbyister har på EU systemet. 

 

 
  
  

− Relazione: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Idrott är en del av Lissabonfördraget och får således i och med ikraftträdandet av fördraget en mer framträdande roll inom EU-politiken. Vi socialdemokrater vill understryka att idrotten redan i dag är en gränsöverskridande verksamhet, men att detta inte innebär att Europeiska institutioner som rådet, kommissionen och parlamentet ska involvera sig i idrottsrörelsens skötsel i detalj, utan idrotten bör i så stor utsträckning som möjligt reglera sig själv för att behålla sitt oberoende och sin självständighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − È con grande piacere che voto favorevolmente la relazione del collega Mavrommatis sulla tutela dello sport. Ritengo, infatti, che lo sport sia un elemento inscindibile dalla cultura e dalla cittadinanza europea ed, essendo uno strumento importante d'inclusione sociale e di promozione del dialogo interculturale, debba essere finalmente regolamentato per la tutela dei giovani ed a protezione dai pericoli che incombono nel settore: pressioni commerciali, frodi, sfruttamento dei minori e violenza.

Certamente il complesso sistema sportivo non può sopravvivere senza mezzi di finanziamento che, in molti casi, derivano dai diritti televisivi, in questo senso ritengo opportuno riconoscere sia il diritto ai media ad acquisire la copertura delle iniziative sportive sia un ampio accesso del pubblico, almeno alle manifestazioni principali.

Noto con piacere che la relazione si occupa anche del richiamo alla correttezza sportiva, all'appello per la lotta al razzismo ed alla lotta al doping, che, oltre alle possibili ricadute, è quanto di più antisportivo ci sia. Bene quindi che venga stretta la cooperazione ad ogni livello per affrontare il problema poiché il doping mina l'essenza stessa dello sport: amore per la competizione, mettersi in gioco e tirar fuori il meglio da noi stessi. Una sifda che da sempre impegna l'uomo.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Przy omawianiu roli sportu w Unii Europejskiej chciałbym podkreślić znaczenie działań o charakterze lokalnym. Uważam, że są one pierwszym krokiem na drodze do utworzenia europejskiej polityki na rzecz promocji sportu.

W Małopolsce, regionie, który reprezentuję, ponad 60 tys. osób choruje na cukrzycę, a choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów (w 2005 roku stanowiły one 51%). Choroby te w większości są skutkiem otyłości i braku ruchu. W strategii rozwoju województwa jednym z głównych celów jest promowanie zdrowego stylu życia, a jego realizacja przebiegać ma dzięki inwestowaniu w infrastrukturę i budowaniu na terenie regionu nowych pływalni, boisk i hal sportowych. Ponadto mój region promuje aktywność sportową poprzez organizowanie nagród finansowych dla najlepszych młodych sportowców (do tej pory nagrodzono już ponad 120 młodych ludzi).

Przede wszystkim wspieranie tego typu działań, na poziomie regionu, powinno być podstawowym elementem promowania zdrowego stylu życia w Unii Europejskiej. Poparłem sprawozdanie Pana Mavrommatisa, ponieważ uważam, iż porusza ono wiele aspektów istotnych dla rozwoju sportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o Livro Branco sobre o desporto.

A falta de exercício físico tem consequências negativas para a saúde dos cidadãos europeus, favorecendo os casos de peso excessivo, de obesidade e muitas doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares e a diabetes. Por este motivo, defendi a importância de um aconselhamento médico das mulheres sobre os potenciais benefícios da prática de actividade física, durante a gravidez e após o parto.

De sublinhar também a importância de os regulamentos de competições desportivas não serem discriminatórios, através do estabelecimento de prémios equivalentes para homens e mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. No relatório foram incluídas propostas que apresentámos na comissão parlamentar a recomendar uma adequada representação das associações específicas para as diversas categorias de intervenientes no desporto nos órgãos de decisão das federações internacionais e nacionais e a defender medidas preventivas e controlos de saúde para os jovens desportistas, assegurando o respeito dos direitos consagrados na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança.

No plenário foram aprovadas mais propostas que apresentámos, designadamente recomendações sobre: a necessidade de prestar uma formação "de dupla carreira", desportiva e académica, aos jovens desportistas, para assegurar a reintegração dos desportistas profissionais no mercado de trabalho no final das suas carreiras; a importância de fomentar a prática desportiva, assegurando o acesso ao desporto para todos e a igualdade de oportunidades, investindo na formação de professores e técnicos do desporto e em mais instalações públicas desportivas, devendo o Estado assumir os encargos com a segurança das competições não profissionais organizadas por entidades sem fins lucrativos; a valorização dos êxitos alcançados pelas mulheres nas disciplinas desportivas e o combate à discriminação nos prémios; a defesa de oportunidades de carreira para as mulheres em áreas ligadas ao mundo do desporto, incluindo em funções de decisão, e a chamar a atenção para o desporto não profissional.

Mas discordamos das referências ao Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan motsätter sig bestämt detta betänkande. För det första refererar betänkandet till Lissabonfördraget som ännu inte är ratificerat och blir föremål för folkomröstning i Irland om någon månad. Europaparlamentets federalistiska majoritet bryter därmed mot grundläggande konstitutionella principer. Lissabonfördraget är dessutom till 96 procent identiskt med det konstitutionella fördrag som redan avvisats i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Det är därför fullständigt principlöst att referera till Lissabonfördraget i detta betänkande.

För det andra innebär detta betänkande att EU ska gå in på ännu ett politiskt område som Junilistan anser vara en fråga för medlemsstaterna att handha.

Vi röstar därför nej till detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Gratuluję sprawozdawcy oraz wyrażam zadowolenie, że Parlament z własnej inicjatywy zajął się tak ważnym dla obywateli UE problemem. Pragnę szczególnie mocno zaakcentować tę część sprawozdania, która podkreśla wartość przesłania, jakie niesie z sobą sport. To przesłanie najczęściej dociera do nas w postaci znanego sloganu, że „sport to zdrowie”. To dzięki niemu miliony Europejczyków lepiej dbają o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Ale to nie wszystko. Poprzez sport uczymy się – i to od najmłodszych lat – szlachetnej rywalizacji i uczciwości, nabieramy przekonania, że nasze „miejsce na mecie” zależy od nas samych oraz że praca i ogromny wysiłek włożony w przygotowania do zawodów będzie nagrodzony.

Zawody sportowe, poprzez obecność zagranicznych zawodników, eliminują przejawy dyskryminacji i uczą nas tolerancji na stadionach. A tolerancja jest podstawowym elementem respektowania praw człowieka, występującym we wszystkich unijnych dokumentach.

Wartość tego sprawozdania podnosi jeszcze jeden element, prawdziwy sport musi być wolny od przemocy, a indywidualne dążenia do jak najlepszych wyników – wolne od zmory naszych czasów, czyli dopingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. − Jag röstade emot betänkandet för att jag tycker att det är för relaterat till Lissabonfördraget. Jag vill inte göra idrotten överstatlig utan tycker att det är bra som det är i dag. Jag anser dock att ändringsförslagen om kvinnor och idrott var bra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), in writing. − We accept the specificity of sport; however, the English version of recital I is extremely unclear and open to misinterpretation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the amendments to the Mavrommatis report explicitly recognising the autonomy of sports organisations. My own country, Scotland, has a long tradition of autonomous, independent sporting bodies with organisations such as the Scottish Football Association being recognised as a full Member State organisation of FIFA and likewise the Scottish Rugby Union being a Member State within the IRB.

This recognition of Scottish sporting independence has played an important role in my country’s past and will play an important role after the 2010 Scottish independence referendum – when Scotland will become a full, independent Member State of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für das Weißbuch Sport, um den Stellenwert des Sports in der Europäischen Union zu betonen und den Dialog rund um dieses Thema anzuregen.

Sport ist ein effektives Mittel der sozialen Integration und der Verständigung zwischen Menschen auf nationaler und internationaler Ebene. Zudem hat Sport eine bedeutende ökonomische Dimension. Es ist folglich wichtig, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen die Mitgliedsländer Sportorganisationen und -veranstaltungen fördern können. Da Sport zu einem hohen Grad auf einem nationalen Level agiert, muss den Ländern eine Selbstregulierung ermöglicht werden. Das Weißbuch betont dies und ist ferner geeignet, eine Basis zu bilden, auf Grund derer internationale Aspekte wie Jugendförderungen, Anti-Doping-Programme und Anti-Diskriminierung im Sport behandelt werden können.

Ich begrüße auch die Schaffung eines speziellen Sportfonds, der sportliche Aktivitäten unterstützen, und Menschen den Zugang zu Sport erleichtern kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − We recognise that sport has a special role in society as an instrument of social inclusion and integration, and as a promoter of local democracy. We acknowledge the considerable importance of sport in health terms as a preventive measure for obesity and chronic conditions.

We fully support the notion of strengthening the role of women in sport; the importance of protecting athletes of all ages during and after their sports career; the promotion of sports in society, including physical activities in the school curriculum; the need for redistributive measures in sports financing; and the citizens right to information and wide access to broadcasts of sports events.

However, we do not support the enhanced role of EU-level policy in sport. We therefore cannot support the steps taken to further increase EU policy in this area. Specifically, we cannot support the idea of setting up a European police force for sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – H Έκθεση, όπως και η Λευκή Bίβλος της Επιτροπής, αντιμετωπίζει τον αθλητισμό σαν ένα ακόμη πεδίο επιχειρηματικής δράσης του μεγάλου κεφαλαίου. H ΕΕ προωθεί την απόλυτη μετατροπή του σε εμπόρευμα, τομέα ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας των αθλητικών επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών, γι αυτό άλλωστε με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και στον αθλητισμό.

Πρόκειται για οργανωμένη διάλυση του ερασιτεχνικού, ακόμη και του σχολικού αθλητισμού και χρησιμοποίησής του σαν δεξαμενής τροφοδοσίας πρώτων υλών στην αθλητική βιομηχανία και τον εμπορευματοποιημένο πρωταθλητισμό. Λαός και νεολαία αντιμετωπίζονται σαν θεατές-πελάτες των αθλητικών θεαμάτων που οργανώνουν οι Ομοσπονδίες -επιχειρήσεις. Τα ευχολόγια για τις αξίες που καλλιεργεί ο αθλητισμός, την καταπολέμηση του ντόπινγκ κλπ, ηχούν μόνο σαν κοροϊδία, όταν την άμιλλα την αντικαθιστά ο άγριος ανταγωνισμός.. H διαφθορά, το ντοπάρισμα, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, χρησιμοποιούνται για την προώθηση των προϊόντων των εταιριών που τον ελέγχουν.

Οι ανάγκες της νεολαίας για άθληση και φυσική αγωγή μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με την δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, που καλλιεργεί τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, σε αντιπαράθεση με το διεφθαρμένο αυτό μοντέλο αθλητισμού που γεννάει το καπιταλιστικό σύστημα, που υποτάσσει τα πάντα στη λογική του κέρδους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I generally support Manolis Mavrommatis’ white paper on sport. I believe that most of its recommendations will benefit sport at all levels across the EU. Indeed, I feel that encouraging football clubs to focus on nurturing talent is a positive step for the game.

Every club – even the big ones – must accept some responsibility for training and not rely solely on their financial muscle in the transfer market to acquire players who were trained by others. Football should not be merely a financial contest.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), in writing. − The White Book on Sport is like a Russian "matrioshka" puppet: the first is amateur sport, the second is professional sport and the last is football (where the big money is). Thus, it gives the impression that amateur sport which is its declared "raison d'etre" is only an allibi for approaching proffesional sport, especially football, which seems to be the main target. The White Book is also unequal in its approach: tough on extending the existing rules in traditional fiels like discrimination, illegal immigration, illegal drugs, and competition to sportive activities, but soft when it comes to devising special rules for them, as if the people involved should not be scared somehow. In any case, the White Book is heralding a new era of active involvement on the part of the EU bodies in regulating professional sport, mainly European soccer. The good news is that it intends to do it by first talking to the people involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. −

Approvo la relazione del collega Manolis Mavrommatis sul libro bianco dello sport. Infatti, riconosco il ruolo importante che lo sport gioca nella vita di ogni persona e nella società, visto che é un mezzo attraverso il quale l'individuo supera sfide personali, scopre le proprie passioni e talenti, si identifica in un gruppo, capisce l'importanza del rispetto delle regole: estendendo tali valori su scala internazionale si comprende come lo sport sia in grado di rompere le barriere geografiche e promuovere relazioni sociali e di pace.

Ritengo opportuno sottolineare come ogni sorta di trasgressione nello sport a regole di etica civile e morale quali doping, gesti deliberatamente razzisti o gioco d'azzardo, debbano essere puniti cercando, preventivamente, di recuperare l'ideale dello sport e il suo fine ultimo.

In ultima analisi mi preme ricordare come spesso si tenda a giustificare la crescente importanza di taluni sport a scapito di altri con la forte disparità dei salari tra i giocatori nei diversi sport.

In tal senso, ritengo occora introdurre alcune misure di sostegno in favore degli sport meno diffusi e conosciuti.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Betänkandet om sport rymde en hel del intressant och vettigt. Ingen kan rimligtvis vara emot att EU:s medlemsländer tar krafttag mot dopning och xenofobi inom idrotten. Mer kontroversiellt, men i min mening vettigt, var det att stödja kommissionens idé om en gemensam europeisk polisstyrka för bevakning av idrottsevenemang. Så långt var jag beredd att stödja betänkandet. Tyvärr landade den verkligt stora frågan – den om liberaliseringen av spelmonopolen i Europa – inte helt rätt. Själv tror jag att en liberalisering, under kontrollerade former och med licensierade spel- och lotteriföretag, både skulle kunna tillgodose konsumenternas intresse av ett fungerande spelutbud och idrottsrörelsens behov av medel. Därför lade jag ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − Sport is an important part of everyday life. Most EU citizens either participate or spectate at a number of sporting events and it is often seen as more important than life itself at times.

Sport should not be above the law, but we as legislators should also recognise the unique position sport has within the European Union and the role played by various governing bodies.

We should also recognise that whilst Association Football is the dominant game, it is not the only game being played, and we must recognise that other sports and pastimes as diverse as rugby league and hurling or crown green bowling and pigeon racing have an important part to play.

It is not the role of the EU to govern these sports nor indeed act as some kind of sports police. That role should remain with the appropriate governing body. However, the EU can be complementary in nature and help in developing all kinds of sport by speaking out against sporting discrimination which still happens when one sport feels threatened by another. I cite the Greek Rugby Union as a classic example.

I will be supporting the Mavrommatis report, perhaps not as enthusiastically as I support Wigan Warriors rugby league team or St Mirren and Blackburn Rovers, but then again this is only politics when all is said and done.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − This report on the White Paper on Sport needs to recognise that there is a subsidiarity issue over sport in the EU. That is why I support Amendment No 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − We recognise that sport has a special role in society as an instrument of social inclusion and integration, and as a promoter of local democracy. We acknowledge the considerable importance of sport in health terms as a preventive measure for obesity and chronic conditions.

We fully support the notion of strengthening the role of women in sport; the importance of protecting athletes of all ages during and after their sports career; the promotion of sports in society, including physical activities in the school curriculum; the need for redistributive measures in sports financing; and the citizens right to information and wide access to broadcasts of sports events.

However, we do not support the enhanced role of EU-level policy in sport. We therefore cannot support the steps taken to further increase EU policy in this area. Specifically, we cannot support the idea of setting up a European police force for sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. − On behalf of the EPLP. We accept the specificity of sport, however, the English version of Recital I is extremely unclear and open to misinterpretation.

 
Правна информация - Политика за поверителност