Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2217(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0138/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0194

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 8. května 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

− Zpráva: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Paní předsedající, člověk by očekával, při reformě podléhající tlaku rozhodnutí Evropského soudního dvora, že pro delikátní a obzvláště důležitý produkt řeckého zemědělství bude do roku 2013 existovat záruka pro novou společnou organizaci trhů s bavlnou. Toto sloučení by bylo založeno na zásadách společné zemědělské politiky podle režimu jednotné platby, finanční záruky fondů Společenství v národním finančním rámci každé země, a na možnosti flexibility v členských státech ve správě národního finančního rámce.

Měli bychom se zaměřit na největší možné platby na plochu za hektar v rámci hranic rozpočtové neutrality. Také bychom měli přidělovat pomoc pěstitelům, kteří vylepší kvalitu své produkce.

Toho jsme ovšem nedosáhli. V navrhovaném vytvoření restrukturalizačního fondu, jak bylo doporučeno ve zprávě v rámci prvního sloupku, se navrhuje, že by se měla financovat modernizace odvětví, zejména ve vyzrňovacím průmyslu, jak je stanoveno především v pozměňovacích 9, 14, 16, 23, 26, 31 a 39. Probíhá přbudování v zájmu vyvážení ztrát, které vyzrňovací průmysl utrpí následkem jakéhokoli poklesu výroby nebo nepokojů na trhu s bavlnou.

Z těchto důvodů hlasovala parlamentní skupina PASOK proti zprávě o přímé podpoře plánu pro bavlnu.

 
  
  

− Transatlantická hospodářská rada (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Paní předsedající, děkuji vám za příležitost vysvětlit, jak jsem hlasoval o dohodě o Smlouvě o ES.

Myslím, že je správné říci, že všichni vítáme spolupráci v oblasti právních předpisů, zejména tam, kde to pomůže usnadnit obchod a obzvláště transatlantický obchod, protože se příliš často stává, že si naše dva velké obchodní bloky – EU a USA – ohledně obchodních otázek vjíždějí do vlasů.

Nicméně bychom měli zajistit, aby žádná dohoda, k níž dospějeme na základě společných právních norem, nebyla použita jako omluva pro společný protekcionismus. Musíme zajistit, aby žádné globální normy, na nichž se shodneme, nebyly použity jako omluva pro vyloučení výrobců a dodavatelů z jiných světových trhů.

Proto, když se snažíme přijmout společné globální normy, ujistěme se, že také můžeme pomoci výrobcům z chudších zemí přijmout tyto normy, abychom tyto normy nevyužívali k jejich odříznutí od světových trhů.

Celkově se domnívám, že tato dohoda je vítaná na obou stranách, a proto jsem hlasoval pro.

 
  
  

− Zpráva: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Paní předsedající, hlasoval jsem pro zprávu pan Cappata, protože se zabývá jednou z nejdůležitějších funkcí Evropského parlamentu, konkrétně dozorčí funkcí nad výkonem Rady a Komise v oblasti politiky lidských práv. To posiluje roli Evropské unie jako strážce lidských práv po celém světě. Je nezbytné, aby například podvýbor pro lidská práva systematicky vyhodnocoval příslušné nástroje a aby se Parlament účastnil dialogů Evropské unie na téma lidských práv.

Nicméně, jakákoli přijatá politika v této oblasti bude pouhá povrchová úprava, dokud nebude vycházet z premisy, že tato základní práva jsou nedělitelná. To je jediný způsob, jak zajistit, aby věrohodnost zvítězila nad dvojími měřítky.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Paní předsedající, hlasoval jsem proti článku 141, který vyjadřuje plnou podporu yogyakartským zásadám. Tyto zásady vůbec nejsou jasně definovány, zejména v tak závažných otázkách, jako je sexuální orientace a pohlavní identita.

Místo toho jsem podpořil pozměňovací návrh 15, který „si všímá“ těchto zásad. Důležité je, že tyto zásady by neměly být interpretovány jako nějaká norma pro členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Děkuji, paní předsedající. Ujímám se slova ohledně zprávy pana Cappata kvůli pozměňovacímu návrhu, který předložil sám zpravodaj; konkrétně se jedná o první pozměňovací návrh, v němž zpravodaj najednou začíná filozofovat o přijatelnosti moderního národního státu a národní suverenity v moderní době. Pan Cappato možná nemá v těchto věcech zcela jasno; to záleží na něm, ale naprosto stejné myšlenky šířily komunistické totalitní režimy, kterým vůbec nezáleželo na lidských právech. Totéž, co se objevuje v jeho pozměňovacím návrhu, vysvětlovali komunisté v Bulharsku a dalších východoevropských zemích. Proto bych panu Cappatovy doporučil, aby navštívil Kim Čong-ila v Severní Koreji, pokud chce takto pokračovat. Tam budou jeho myšlenky sdílet a jsem si jistý, že je vřele uvítají.

 
  
  

− Zpráva: Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Paní předsedající, hlasoval jsem ve prospěch této zprávy. Domnívám se, že činnost EU ve volebních pozorovatelských misích je nesmírně významná, důležitá a je vedena velmi profesionálně. Přispívá k demokratickému procesu a k demokratickému rozvoji v mnohých znevýhodněných a rozvojových zemích.

Mám tu čest být předsedou parlamentní volební pozorovatelské mise v Sierra Leone, velmi složité zemi, velmi chudé zemi, v zemi, která misi připravila mnoho ligistických problémů, zejména problémy s počasím v období dešťů. Mise byla vedena velmi profesionálně jak ze strany personálu z EU, tak ze strany místního personálu.

Bylo velmi nedůstojné pozorovat nadšení, s jakým mnoho obyčejných občanů Sierry Leone sledovalo volby, přičemž stáli celé hodiny v dešti, aby mohli hlasovat v demokratických volbách. Relativně nízká částka peněz, kterou si vyžádal náš příspěvek, byla velmi dobře využita a já rád souhlasím s touto zprávou a hlasuji v její prospěch.

 
  
  

− Zpráva: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Paní předsedající, děkuji vám za tuto příležitost poskytnout vysvětlení hlasování o Fordově zprávě o dohodě se zeměmi ASEAN.

Obecně se domnívám, že raději zlepšujeme a zvyšujeme mezinárodní trh pomocí vícestranného rámce Světové obchodní organizace, ale myslím, že musíme uznat, jakou roli hrají dvoustranné dohody v rozšiřování obchodu, a jaké výhody přináší globalizace po celém světě.

Myslím, že bylo obzvláště důležité, že jsme v této zprávě zdůrazňovali otázky lidských práv. Obecně bývám v takovýchto případech spíše skeptický, protože to často bývá omluva pro celní ochranu vůči výrobkům z jiných zemí. Ale v tomto kontextu je to zvláště vhodné vzhledem k tomu, že Barma je členem ASEAN.

Nicméně to pro mě představovalo skutečný problém, protože jsem nejprve podal výboru pozměňovací návrh, který byl přijat a tvrdil, že kdyby některé země ASEAN nechtěly být součástí této dohody, měli bychom přesto pokračovat se zeměmi, které by zájem měly. Neměli bychom dopustit, aby dohody stály závisely na zemi, která je tolik protekcionářská.

Bohužel, EU je tvrdošíjně trvá na dvoustranných vyjednáváních, a ztoho důvodu jsem se zdržel hlasování.

 
  
  

− Zpráva: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jsem velmi rád, že mohu vysvětlit hlasování nyní, když předsedáte vy, paní Morfantiniová, a obzvláště když za mnou zní uvítací potlesk poslanců. Rád bych za sebe řekl, a to se vztahuje pouze ke mně osobně jako jednotlivému poslanci a také jako představiteli strany penzistů, že jsem hlasoval proti této zprávě o regulaci lobbingu. Důvod je následující: nejsem nadšen skutečností, že se považuje za samozřejmé, že poslanci Evropského parlamentu jsou ve svých rozhodnutích ovlivňováni jinými lidmi, a tudíž že je nutná regulace.

Věřte mi, mě vždy v mém rozhodování ovlivňoval Carlo Fatuzzo, jedině Carlo Fatuzzo a nikdo jiný než Carlo Fatuzzo. Proto mi připadá velmi zvláštní, že by něco takového mohlo být přijímáno. Pokud by se vůbec mělo něco dělat, abychom lépe porozuměli dokumentům, o nichž hlasujeme, měli bychom mít k dispozici experty, z nichž každý tvrdí opak než ten druhý, a pak použít svůj vlastní rozum a rozhodnout.

Skončil bych tím, že se zeptám sebe i vás, paní předsedající: Kdo ovlivnil rozhodnutí regulovat lobbing? Je zde zjevně lobby – lobby za lobbing – která ovlivňuje pravidla lobbingu!

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Vidím, že jste stále individualista: doufám, že budete mít příležitost vyměnit si názory s ostatními.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Paní předsedající, předně mám ohromnou radost, že dnes předsedáte právě vy. Měla byste předsedat častěji. Je mi také velkým potěšením nastoupit po panu Fatuzzovi na vysvětlování hlasování. Naštěstí jsem to nědělal v mém prvním volebním období, jinak bych se ve Štrasburku nikdy nenaobědval.

Říkal jsem si, když jsme hlasovali o této zprávě, jestli jsme se zaměřili na správné obecenstvo. Je dobré, že jsme upřímní o lobbistech, které zde potkáváme, a je dobré, že dostáváme záznamy o tom, s kým se setkává Komise. Ale uvažuji, jestli bychom neměli dostávat záznamy také o tom, koho ovlivňuje Komise, aby se pokusila ovlivnit parlamentní hlasování o směrnicích, které vydává.

Již jsme při otázkách Komisi odhalili, díky mému vynikajícímu kolegovi panu Hannonovi, kolik peněz dostávají charitativní organizace, jako je NSPCC v Spojeném království, přímo od Evropské komise, takže není překvapením, když nám napíšou a řeknou: vlastně bychom měli být pro Lisabonskou smlouvu.

Existuje spousta organizací, které dostaly peníze EU, když přišlo na Agoru občanů při vypracovávání Lisabonské smlouvy, přestože byly všechny na jedné straně debaty. Je zde drobný problém s demokracií: lidi, kterým poskytujeme finance, často bývají ti špatní a vlastně by bylo lepší, kdybychom všechny tyto peníze úplně vynechali.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Paní předsedající, lobbisté milují Brusel. Přijedou do evropských institucí a okamžitě pochopí, že ten systém byl stvořen lidmi a pro lidi, jako jsou oni.

Mohou zde prosadit právní předpisy, které by v lidem zvoleném zákonodárném sboru nikdy neprošly. Mám na mysli návrhy zákona, jako je zákaz potravinových doplňků s vyššími dávkami vitaminů, který byl předmětem silného odporu ve všech členských státech, ale který byl protlačen několika velkými farmaceutickými korporacemi v zákulisních domluvách.

Tolik je, myslím, dobře známo mimo tuto sněmovnu. Co je možná méně oceňováno, je skutečnost, do jaké míry, jak právě řekl kolega Heaton-Harris, jsou tyto lobbistické organizace samy stvořeny Evropskou unií a zcela závisejí na financích od Komise.

A tak když Evropská komise předstírá, že se radí s občanskou společností, ve skutečnosti konzultuje s Evropskou unií žurnalistů, s Evropskou ženskou lobby, Evropským shromážděním obchodních svazů a spoustou jiných organizací, které závisejí na evropském platiči daní každým eurem svého příjmu.

Musím se ptát, jestli je v členských státech někdo, kdo by tento projekt upřímně podporoval, aniž by za něj byl nějak placen. Způsob, jak otestovat, jestli mám pravdu, je vydat vaši Lisabonskou smlouvu lidem k referendu. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Zpráva: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Paní předsedající, v kontextu této důležité zprávy bych rád upozornil na otázku sportu mezi mladými lidmi na místní úrovni.

Kroky směřující k zatraktivnění fyzické aktivity dětem a mladým lidem by měly být podporovány, stejně jako by školy měly aktivně podporovat sport. Je tudíž nezbytné podporovat projekty zaměřené na rozvoj sportovního vybavení ve školách i mimo ně, spolu s plány na zapojení dětí do mimoškolních aktivit.

Jsem přesvědčen, že je důležité podporovat sportovní aktivity na domácí půdě, tedy na úrovni, která je nejblíže občanům. Toho lze dosáhnout poskytnutím vhodné finanční podpory menším klubům a na portovní vybavení.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Paní předsedající, hovořil jsem při hlavní rozpravě na toto téma. Ale nevysvětlil jsem, proč jsem hlasoval proti. Bylo to z nejrůznějších důvodů, které jsem vysvětlil ve své volbě. Velmi rád bych hlasoval ve prospěch této zprávy, pokud by evropské instituce dělaly něco užitečného v oblasti sportu.

V loňské rozpravě o rozpočtu jsme jsme ve skutečnosti jako Parlament hlasovali proti zdroji peněz, který byl financován ze zápasů pro Hnutí speciálních olympiád pro Unified Sports, program, který by běžel v deseti zemích Evropské unie a zapojil by 3 000 lidí s mentálním postižením.

Přináším tento návrh zpět – a hovořil jsem zde s nejrůznějšími zpravodaji – ale říkáte si, jak se vlastně toto místo zajímá o sport. Možná chce jen nasát moc a zasahovat do každodenního života lidí. Ale ve skutečnosti někdy nechce dělat nic pozitivního, když přijde na lidi s postižením.

Myslím, že jsme v loňském roce promeškali příležitost. Budu toto téma letos znovu prosazovat a zaznamenávám tento zájem o speciální olympiádu, skvělou oučasnou organizaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Paní předsedající, hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Mavrommatise. Nejen proto, že ji považuji za úplnou a dobře připravenou, ale také proto, že jsem obzvláště vděčna panu zpravodaji a Výboru pro kulturu a vzdělání, že do ní začlenili pozměňovací návrhy, které jsem k dokumentu předložila. Tyto návrhy mají za cíl zajistit rovné zacházení pro postižené sportovce v kontextu sociálních řešení. Některé národní legislativní systémy zajišťují finanční podporu olympijských sportovců, kteří se dostanou do finanční tísně po skončení jejich sportovní kariéry, ale tato opatření se nevztahují na paralympijské sportovce. Sportovní aktivita zvyšuje u postižených pocit osobní hrdosti a sebeúcty.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Paní předsedající, nejsem si jist, jestli jsem nařadě. Nepřihlásil jsem se písemně k vysvětlení hlasování. Ale pokud mohu jen velmi krátce odpovědět svému dobrému příteli a kolegovi, panu Heaton-Harrisovi. Myslím, že všichni máme své úhly pohledu na hodnoty evropských institucí, ale nedomnívám se, že je spravedlivé útočit na Evropskou unii, národní vlády, lokální vlády za to, že se zajímá či nezajímá o otázku postižených a sportu.

V mém volebním obvodu je mnoho příkladů, kde Evropská unie přinesla ohromné výhody jak postiženým, tak nepostiženým lidem. Zkrátka si myslím, že je nespravedlivé takto napadat jakoukoli instituci. Myslím, že my všichni chceme udělat co nejvíce pro podporu sportu, pro podporu každého, kdo se chce hrát fér. Jestli smýšlíte proevropsky, nebo antievropsky, to je jiná otázka.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Paní předsedající, rád bych řekl několik slov o zprávě pan Mavrommatise. Hlasoval jsem v její prospěch a myslím, že je skvělá. Je dobrá zejména proto, že uznává specifičnost sportu a věnuje pozornost zvláštním potřebám skupin včetně postižených. Souhlasím s panem Beazleyem a příliš nerozumím logice mého dobrého přítele pana Heatona-Harrise v této záležitosti, protože právě tímto způsobem můžeme zajistit, aby se skupinám se zvláštními potřebami a postiženým dostalo rovného zacházení. Zdravé cvičení je jednou ze specifických prioritních oblastí této zprávy. Sport se také osvědčil jako dobrý způsob boje proti rasismu a xenofobii.

Také bych rád řekl, že mé hlasovací zařízení nebylo v pořádku a například u bodu 42 mi nefungovalo. Doufám, že technické oddělení zjistí, proč se mé hlasovací zařízení občas zaseklo. Všiml jsem si, že i ostatní měli stejný problém, a rád bych do technického oddělení poslal vzkaz, že doufám, že příště bude vše fungovat.

 
  
  

− Zprávy: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (ex-Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Paní předsedající, rád bych začal s Mavrommatisovou zprávou. Hlasoval jsem v její prospěch, protože klade důraz na příspěvky financování sportu loteriemi a rakouskými kasiny. Vítám zmiňovaný článek. Hlasoval jsem pro Friedrichovu zprávu, protože zavrhla útok na jedinečnou a širokou roli, kterou hrají uznávané církve ve společnosti, a také nabízí podrobnější pohled na roli právníků. Přisuzuji velkou důležitost odbornosti a informacím, které získáváme z výměny zkušeností a dialogu o možných řešeních s občany, zájmovými skupinami a lobbisty.

Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil své díky za stovky diskusí stejně jako za nepočítané e-maily a nápady, které dostávám. Některé z nich jsou rozčilující, protože jen zabírají čas, ale většina je informativní a užitečná. Znovu bych za to rád poděkoval, ale také bych rád řekl, že zodpovědnost za to, jak nakládáme s lobbisty nakonec spočívá na nás. My rozhodujeme, s kým chceme hovořit, kolik času mu věnujeme, o čem chceme mluvit a jak rozvineme pracovní vztah. Říkám „ano“ jasným a transparentním pravidlům, ale „ne“ přílišnému usměrňování, které činí pracovní vztahy složitějšími a byrokratičtějšími.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

− Zpráva: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Vzhledem k tomu, že považujeme za důležité udržovat a zlepšovat dohodu s Seychelskou republikou, souhlasíme s pozměňovacím návrhem, který považuje za nevhodné začlenit do textu protokolu (změna rybolovných práv a finančního příspěvku) úvahy o stavu místních přístavních infrastruktur a možnosti změny podmínek (včetně podmínek využívání finančních příspěvků) v rámci výhradní odpovědnosti seychelských úřadů.

Rovněž považujeme za negativní návrh na začlenění opatření, jako jsou pozastavení licencí Evropskou komisí, které nebere v úvahu zejména respekt a ochranu odpovědností členských států.

Navíc stále není zajištěna zásada stejného platu za stejnou práci, protože dohoda specifikuje pouze to, že platové podmínky zaměstnanců ze Seychel na lodích pocházejících ze zemí EU, které budou mít z dohody prospěch, nemohou být horší než podmínky zaměstnanců ze Seychel provádějících podobnou práci na lodích z této země.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem proti zprávě pana Ortuondo Larrea, která se vztahovala k dohodě o rybolovu se Seychely. Společná rybářská politika je naprostá katastrofa a nepodporuje udržitelný rybářský průmysl kolem našich břehů.

Následkem toho stovky skotských lodí musely být zrušeny a rybářské komunity trbí. Řešením není vyvážet přebytky ostatních členských států ve formě rybářských dohod s třetími zeměmi.

Pokud mají ostatní státy příliš mnoho lodí na rybaření v jejich tradičních rybolovných vodách, měly by tento problém řešit samy a nespoléhat na to, že jim EU najde další vody k vydrancování.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písemně. – (FR) Těší mě, že Evropský parlament schválil pozměňovací návrhy dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Seychely pro období 2005–2011.

Změny nemění základní prvky dohody. Jsou jen odrazem dosaženého úspěchu a umožňují praktické přijetí, které odpovídá aktuálním potřebám. Proto, vzhledem průměrnému množství úlovků za poslední tři roky, byla zvýšena doporučená tonáž z 55 000 tun na 63 000 tun. Navíc v zájmu vyvážení situace byl zvýšen poplatek, který platí majitelé lodí, na 35 EUR na jednu tunu, aby se sladil protokol s jinými dohodami týkajícími se tuňáků, proto se snížil příspěvek Společenství ze 75 EUR na 65 EUR za tunu. Celkový roční finanční příspěvek tak narůstá z 4 125 000 EUR na 5 355 000 EUR.

Úspěch této dohody odráží jasný a vzájemný zájem EU na uzavírání partnerských dohod, zejména v rybolovném sektoru. Flotila Réunionu dokázala využít těchto rybolovných možností a doufám, že dnešní hlasování pomůže posílit a stimulovat naše námořní hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Mořské a námořní zdroje jsou velmi důležité pro Evropskou unii z hlediska zaměstnanosti a hospodářského růstu. Jsou zdrojem potravy a energie. Navíc pobřežní regiony očekávají výrazný rozvoj turistického průmyslu, což představuje důležitý sektor hospodářství. Námořní zdroje by měly být využívány zodpovědně.

Rybolovný sektor EU je druhý největší na světě. Rybářské oblasti a zemědělství dodávají přibližně 7,3 milionu tun ryb ročně; 360 000 lidí je zaměstnáno v rybářských oblastech a ve zpracovatelské oblasti. Proto se domnívám, že by EU měla dosahovat dohod s třetími zeměmi o soplečných rybářských politikách, nebo vylepšit stávající dohody.

 
  
  

− Zpráva: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) My podporujeme uplatňování individuálnějších pravidel, se specifickými, rozdílnými a na míru šitými opatřeními náležitě přizpůsobenými hospodářským podmínkám nejodlehlejších regionů a poříznivější k jejich výrobním kapacitám.

Tato zpráva má za cíl aplikovat zvláštní sazbu spotřební daně na pivo vyráběné na Madeiře. Tato sazba, která je nižší než pevná vnitrostátní sazba, se bude aplikovat v případech, kde roční výroba pivovaru nepřesáhne 300 000 hektolitrů.

Jak poukázala Komise, cena místního piva, i s 50% daňovým zvýhodněním, je stále o 7,5 % vyšší než maloobchodní cena piva vařeného na portugalské pevnině a prodávaného na trhu v Madeiře. Pokud místní pivovary přijdou o daňové zvýhodnění, nebudou schopni vyrovnat se konkurenci.

Proto, vzhledem k specifickému charakteru a nárokům situace v nejodlehlejších regionech, podporujeme opatření, která mají zaručit právo na výrobu v souladu se specifickým potenciálem regionu, která uznávají regionální hospodářství a výsledně zabezpečují přežití místního pivovarnického průmyslu, který čelí národnímu a mezinárodnímu trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Jediný důvod, proč hlasuji pro toto rozhodnutí o spotřební dani, je ten, že je omezeno na místní oblast, takže nemůže nepříznivě ovlivnit pivovar Brauerei zu Göss v Rakousku, který, jak je dobře známo, vyrábí nejlepší pivo v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Problém, jímž se pan zpravodaj zabývá, vybízí k vúvahám o tom, jak vyvážit podporu pro posílení systému skutečné hospodářské soutěže se zásadou rovnosti před zákonem. Je zjevné, že volný trh je nejlepší mechanismus pro regulaci hospodářství, dokud někdo nevymyslí něco lepšího, abych parafrázoval jeden výrok. Z tohoto hlediska by zpravodajova iniciativa mohla připomínat intervencionalismus, což by mělo negativní dopad na hospodářství. Na druhou stranu zajišťování udržitelnosti trhu vyžaduje ochranu podsekcí a předcházení monopolizace. Před přijetím takového důležitého rozhodnutí je třeba širší diskuze a odborného výzkumu. Zpráva se nezabývá všemi aspekty tématu. Proto jsem se zdržel hlasování.

 
  
  

− Zpráva: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu mé italské kolegyně Moniky Frassoniové o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady, které stanovuje postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, jak upravuje rozhodnutí 2006/512/ES ze dne 17. července 2006. Bohužel, postup projednávání ve výborech nefunguje dobře a začíná být naléhavě třeba stanovit opatření, která umožní Komisi vakonávat jejich prováděcí pravomoce a Evropskému parlamentu umožní je monitorovat. Kde je to možné, odkaz v textech na regulativní postup s kontrolou je povinný pro všechny tři instituce. Těší mě, že nová dohoda definuje přesněji podmínku Komise informovat Parlament v souladu s úmluvami, které zajišťují, aby byl systém přenosu byl transparentní a účinný a aby byly rozpoznány předané informace a různá stadia postupu. Vítám zavedení „systému včasného varování“, jehož pomocí je Parlament informován o návrzích prováděcích opatření. Podporuji myšlenku, že by Komise měla všechny návrhy na prováděcí opatření zpřístupnit, jakmile jsou formálně navrženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, souhlasím s Frassoniho zprávou zabývající se novými postupy projednávání po výborech.

Nové pravomoci přidělené Parlamentu v kontrolním postupu, které umožňují poslancům blokovat pasáž textu schváleného výborem, pokud odborníci nedostáli svému mandátu, představuje velký úspěch pro tuto sněmovnu a důležitý krok směrem k zlepšení rovnováhy pravomocí mezi evropskými institucemi.

Souhlasím, že je vhodné zvýšit účinnost postupu tím, že rozhodnutí výboru budou srozumitelnější a přístupnější. Podobně souhlasím se založením elektroniského registru, který usnadní ověřování rozhodnutí výborů.

Samozřejmě je nezbytné, aby tříměsíční lhůta předpokládaná pro uplatnění práva Parlamentu na kontrolu byla omezena na výjimečné případy v souladu s listem Interinstitucionální dohody z července 2007: kratší doba by měla být přípustná jedině na základě nalohavosti nebo účinnosti.

Některé výbory EP již úspěšně hrozily využitím práva veta v zájmu obdržení okamžité odpovědi od Komise. Proto věřím, že toto je nástroj, který by Parlament měl používat stále více v zájmu vykonávání politické kontroly nad technickými rozhodnutími.

 
  
  

− Zpráva: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) hlasoval jsem pro zprávu mé italské kolegyně Moniky Frassoniové o pozměňovacím návrhu článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu o takzvaných prováděcích opatřeních projednávaných po výborech. Čl. 81 odst. 4 jednacího řádu Parlamentu stanovuje, že tam, kde prováděcí opatření navrhovaná Komisí podléhají regulativnímu postupu s kontrolou, čas pro kontrolu započne, když Parlament obdrží návrh opatření ve všech oficiálních jazycích. Podporuji návrh dodat, že tam, kde jsou uplatňovány kratší limity, jak stanoví čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468ES, a v naléhavých případech, jak stanoví čl. 5a odst. 6, pokud předseda parlamentního výboru nemá námitek, čas pro kontrolu započne od data přijetí konečného návrhu prováděcích opatření Parlamentem v jazykových verzích předložených členům výboru založenému v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, zpráva paní Frassoniové zdůrazňuje jakýsi kavalírský postoj, který zaujímá Komise, když má pravomoc, ve vztahu k Evropskému parlametnu. Paní zpravodajka správně připomíná Komisi její povinnosti a my podporujeme tuto snahu obnovit minimum demokratické kontroly činnosti Komise.

Nicméně není jisté, jestli důsledkem toho bude lepší užívání této kontroly v budoucnu, alespoň kvůli tajné touze Komise zabránit Parlamentu v konzultacích o opatřeních, která hodlá zavést.

Také litujeme, že se zpráva nezmiňuje o základním problému, jmenovitě o rozsahu prováděcích pravomocí Komise, které připomínají pravomoci skutečného legislativního a regulativního orgánu, ale svěřené státním úředníkům, a o demokratickém podvodu, jakým je postup projednávání ve výborech.

 
  
  

− Zpráva: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. − (SV) Domníváme se, že společná zemědělská politika by měla být zrušena. Zároveň si myslíme, že dohody, které vstoupily v platnost, by měly být dodrženy. Proto jsme v nešním hlasování byli pro návrh Komise vyhovět přístupovým smlouvám s Portugalskem, Řeckem a Španělskem, v nichž se EU bohužel zavázala k zajištění podpory výroby bavlny. Proto litujeme, že Komise neměla příležitost přednést návrh v této oblasti, která je v souladu s politikou pro ostatní zemědělské sektory, v nichž je podpora oddělena od produkce.

Zpráva Evropského parlamentu (A6-0166/2008) nabídla příležitost pro ještě menší oddělení podpory, a proto jsme se rozhodli hlasovat proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Vzhledem k tomu, že bavlnářský sektor je velmi důležitý z hlediska sociálně-hospodářského pro některé regiony v Evropské unii, zejména pro Řecko a Španělsko, měly by tomu Evropská komise a Parlament věnovat zvláštní pozornost.

Pravda je, že s reformou společné zemědělské politiky, která započala v roce 2003, zavedení jediné platby podpory oddělené od produkce vedlo v roce 2006 k tomu, že Komise převedla tuto zásadu do praxe v odvětví bavlny.

Nicméně Španělsko předneslo tuto záležitost Evropskému soudnímu dvoru na základě toho, že nebylo vypracováno žádné hodnocení dopadů před zavedením reformy. Soudní dvůr rozhodl ve prospěch Španělska a anuloval nový plán podpory pro bavlnický obor.

Nicméně návrh, který nyní předložila Evropská komise je prakticky stejný. Navíc sotva rok po zavedení reformy společné organizace trhu s bavlnou, jejíž katastrofální důsledky již můžeme vidět: produkce v tomto odvětví klesla téměřo 20 % v Řecku a o více než 50 % ve Španělsku. Podobně klesl počet farem – o 11 % v Řecku a o 25 % ve Španělsku. Dokonce i vyzrňovací stanice jsou ohroženy.

Proto jsme hlasovali proti tomuto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Hlasoval jsem proti Gklavakisově zprávě, stejně jako má politická skupina, protože, navzdory omezenému počtu pozitivních pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu Komise, celková bilance je negativní. Větší podpora pro pěstitele bavlny je nezbytná bez dalších omezení produkce. Zároveň musí být přijata podstatná opatření pro ochranu životního prostředí a uskutečnitelný zemědělský rozvoj.

 
  
  

− Transatlantická hospodářská rada (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o Transatlantické hospodářské radě, které zdůrazňuje, že blízké transatlantické partnerství je důležitý nástroj pro přizpůsobování globalizace v zájmu společných hodnot směrem k nestrannému politickému a hospodářskému globálnímu řádu. Sdílím názor, že fungující a konkurenceschopný transatlantický trh je základ, na němž můžeme stavět transatlantické partnerství,  které umožní EU a USA společně zvládat globální politické a hospodářské výzvy. Bezpečný obchod je zvláště důležtý ve stále více integrovaném globálním hospodářství, ale souhlasím, že návrh kontrolovat 100 % zahraničních kontejnerů jako součást boje proti terorismu je neoprávněný a nereálný. Je zde naléhavá potřeba spolupráce při uplatňování práv duševního vlastnictví včetně opatření pro posílení spolupráce na poli boje proti padělání a pirátství s jasným plánem usnadnit vzájemné uznávávní mezinárodního patentového práva. Je škoda, že se nebyla vyvinuta měnová spolupráce ohledně dolarů a eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), písemně. – (FR) Zdržela jsem se hlasování o tomto rozhodnutí z následujících důvodů.

Rozhodnutí obsahuje pozitivní body, jako je zmínka o zásadě obezřetnosti. Nicméně nemohu podpořit některé návrhy a cíle.

Přestože mohu přijmout princip transatlantického trhu, nebude možné, a ani žádoucí, dokončit jej do roku 2015.

Dokončení tohoto trhu znamená omezení beztarifových bariér (odstavec 17), tedy sociálních, zdravotních, ekologických a jiných standardů. Předpisy, které EU v těchto oblastech přijala, poskytují dostatečnou ochranu evropským spotřebitelům a občanům a musí být zachovány, pokud ne zlepšeny.

Podobně etikety a zjistitelnost nejsou dost, abychom umožnili spotřebitelům činit informované volby (odstavec 28). Politika ochrany spotřebitele nesmí být zredukována na takové opatření. Spotřebitelův výběr zemědělských produktů musí být také zaručen předcházením kontaminace tradičních a organických plodin.

Konečně, co se týče dovozu americké drůbeže ošetřované chlorovanou vodou, formulace textu je příliš nejednoznačná. Dovozy musí být zakázány, pokud chceme ochránit politiku bezpečnosti potravin Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) V době, kdy se prohlubuje krize kapitalismu a jeho rozpory se množí, je toto usnesení a cíle nastavené na („dlouhodobé“) tvoření „transatlantického trhu“ jsou představovány jako úniková cesta mířící k stále silnější liberalizaci trhů na těchto dvou pólech „triády“ a sloupů NATO jako cesty ven.

Vedle zdůraznění transatlantického strategického partnerství usnesení zastává roli plánu k liberalizaci finančních trhů a obchodním vztahům mezi EU a USA tím, že vyjmenovává překážky k větší konkurenceschopnosti a koncentraci podnikatelů, k radosti a prospěchu velkých finančních a hospodářských skupin.

Usnesení v (nemožné) snaze skrýt skutečné cíle, rozpory a důsledky uskutečňování „transatlantického trhu“ zdůrazňuje určité potenciální sociální nebo ekologické zájmy. Nicméně ty se objevují jen jako funkce a proměnné kapitalistické soutěže, zejména ve Světové obchodní organizaci.

Navzdory snaze zmírnit situaci konfrontací kruté reality „kapitalistické globalizace“ usnesení skrývá vážné důsledky pro pracovníky a lidi obecně a pro malé a středně velké podniky, nejen v EU a USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard and Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − My jsme hlasovali proti pozměňovacímu návrhu 4, protože tvrdí, že „zastává názor, že žádné řešení by nemělo vést k narušení hospodářské soutěže“.

Vzhledem k dané otázce toto zdůrazňuje, že ekonomické zájmy jsou důležitější než zájmy veřejného zdraví. My toto odůvodnění vnímáme jako nepřijatelné. Domníváme se, že co se týče bezpečnosti potravin, měla by se EU držet zásady obezřetnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Pochopení, že vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií jsou velmi živé, je velmi důležité. Tato rozprava, příslušné texty a dnes přijatý dokument proto mohou být velmi užitečné.

Jako důsledek je nezbytné dokončit kroky potřebné k dosažení cíle – posílení transatlantické hospodářské integrace. V tomto ohledu projevené snahy, zejména ty, které měly za cíl odstranit bariéry jiného než celního charakteru (nejasná obecná pravidla, která brzdí mezinárodní obchod), jsou nesmírně prospěšné. To se musí projevit ve větším oboustranném odevzdání.

Kromě toho, v též oblasti mezinárodního obchodu, musí odevzdání na obou stranách Severního Atlantiku zesilovat a být důslednější.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Jako spoluautor tohoto usnesení podporuji realistické záměry procesu THR.

Je nezbytné, aby EU a USA podstoupily tyto iniciativy snažící se zmenšit bariéry. Vítám zejména stabilní pokrok ve finančních službách, IFRS a dohodě broker/dealer.

Ještě je však třeba mnohé vykonat a objevit další cesty včetně mnohostranného přístupu. Nicméně jsem přesvědčen, že by obě strany neměly čekat na nějaký prostředek, který může nebo nemusí setřít rozdíly mezi námi. To bude vyžadovat těžkou práci, což je nejvíce patrné v oblasti pojištění.

THR není sama o sobě obchodní téma. Spočívá v prohlubování našich vztahů na regulační úrovni, což zlepšuje otevřenost a účinnost našeho průmylsu a vypořádává se s výmluvami minulosti.

Nyní čelíme ohromné výzvě ve světě, kde zájmem EU i USA je mít systémy, které podporují růst, a nikoliv protekcionismus a izolovanost.

THR pomáhá sbližovat EU a USA, ale nelze se spoléhat pouze na její výsledky. Je třeba dostat tento postoj do našeho každodenního uvažování. Je příliš snadné předpokládat neúspěch na základě našich politických ekonomik – tento strach je třeba překonat pilnou prací.

 
  
  

− Zpráva: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu od mého italského kolegy Marca Cappata, která se týká lidských práv ve světe v roce 2007. Stojím za tvrzením, že Komise a Rada by měly jednat především tak – stejně jako při ustanovení ICC – aby podpořily činnost mezinárodních soudů, které se zabývají ochranou lidských práv. Z Rady pro lidská práva OSN (UNHRC) se může vyvinout užitečný systém, který zlepší stav lidských práv ve světě. Jsem zastáncem propagace nenásilí jako důležitého prostředku pro zaručení úcty k základním lidským právům a zastáncem boje proti trestu smrti. Stejně jako moji kolegové jsem udiven, že mnoho evropských zemí stále neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě proti mučení. Těší mě, jak je Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EIDHR) výkonná, ale její rozpočet naprosto neodpovídá očekávání, a já jsem pro navýšení rozpočtu EIDHR od roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Vysvětlím, proč jsem hlasoval pro zprávu týkající se ochrany lidských práv, vezmeme-li v úvahu, že jsou v dnešní době příliš často porušována.

Evropská unie uvádí lidská práva jako jednu ze svých základních myšlenek, která je natolik důležitá, že dodržování lidských práv je nezbytným předpokladem vstupu do EU.

Evropská unie má proto povinnost dohlížet na lidská práva v Evropě a v třetích zemích za pomoci prostředků jednotné společné zahraniční politiky, která nezávisí na zájmech a postavení členských zemí. EU musí podpořit ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu na celém světě, aby ochránila občany od takzvaných zločinů proti lidskosti, zabránila genocidám a dalším ukrutnostem, které jsou páchány bez obav z následného potrestání, musí rovněž pomoci zvýšit výkonnost a efektivitu UNHCR. Myslím si také, že musí být uskutečněna rezoluce OSN, která žádá uvalení celosvětového moratoria na trest smrti.

Evropská unie se musí rovněž zasadit za dodržování lidských práv u svých obchodních partnerů. Doufám, že Čína skoncuje metodami mučení jako projev otevřenosti kultuře, která respektuje lidská práva a je v souladu s poselstvím míru, které vždy symbolizovalo olympijské hry.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. – (FR) Vítám přijetí návrhu pana Cappata k usnesení o Výroční zprávě o lidských právech ve světě za rok 2007 a související politiky EU.

Tato zpráva sleduje pokrok v oblasti lidských práv ve všech částech světa a hodnotí snahy EU o prosazování lidských práv, její činnost a politiku.

Přímo zdůrazňuje potřebu zvýšit důslednost vnitřní a vnější politiky v této oblasti.

Zpráva se především zaměřuje na problematiku trestu smrti, boj proti všem formám mučení, diskriminaci a násilí páchané na ženách, na potřebu zesílit ochranu práv dětí.

Zdůrazňuje zodpovědnost EU při prosazování role občanské společnosti za účelem zefektivnění boje a posílení prostředků určených pro tento účel.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélene Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Strana Junilistan prosazuje důležitost celosvětově vykonávané práce pro lidská práva, ale my si myslíme, že výroční zpráva je jen další snahou tohoto Parlamentu rozšířit pravomoci EU v oblasti zahraniční politiky.

Situace v mnoha zemích je znepokojující a mezinárodní společenství musí samozřejmě reagovat. Musí se tak ovšem dít prostřednictvím OSN a jejích orgánů, které mají na rozdíl od EU ve většině států legitimitu a širokou podporu.

Proto jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT)

Každý rok jsme konfrontováni s ukázkovým příkladem pokrytectví, jak ho ohledně lidských práv předvádí Evropský parlament.

Samozřejmě, že zpráva obsahuje body, které podporujeme. V podstatě je však krásným příkladem toho, jak jsou lidská práva zneužívána jako politická zbraň pro prosazení zájmů hlavních mocností EU a jejich velkých finančních a ekonomických skupin a proti lidem, kteří odmítají jejich diktát.

Celkově postrádáme posudky a kritiku zjevného porušování lidských práv v Palestině, Iráku, Afghánistánu, obsazeném Kypru nebo Západní Sahaře, které je pácháno zeměmi EU a jejich spojenci jako USA, Izrael, Turecko či Maroko.

Obecně se zde opět objevuje snaha rozdělit lidská práva tak, že je podřadíme právům ekonomickým a společenským. Ochrana lidských práv – včetně skutečnosti, že jsou nedělitelná a nelze jim přisoudit žádnou hierarchii – a jejich statutu jako základního předpokladu pro respektování práv občanů, skutečnou sociální spravedlnost, mír, svobodu a demokracii musí tvořit pevný základ pro naši politickou činnost. Pro nás je důležitá ochrana lidských práv, ne lekce z pokrytectví.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro Cappatovu zprávu o lidských právech. Zneužívání lidských práv se děje na celém světě a my v EU se musíme vždy postavit na stranu těch, kteří následkem toho trpí.

Musíme také bedlivě sledovat zneužívání lidských práv v rámci vlastních hranic – jako příklad uveďme mimořádné převozy zajatců do dalších zemí, které nám ukazují, jak snadno k takovému zneužívání může dojít.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. (FI) Pane předsedo, při hlasování o pozměňovacím návrhu 12 k bodu 94 zprávy pana Cappata, kterým by bylo vyňato pojetí sexuálního a reprodukčního zdraví, jsem hlasovala proti skupině. Přestože výraz sexuální a reprodukční zdraví zahrnuje i pojem potrat, který jako absolutní právo neuznávám, musí být dle mého názoru v tomto kontextu zmíněn. V bodu 94 se připomíná, že zdravotní programy, včetně oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, by měly stát v rozvoji EU a v politice týkající se lidských práv na prvním místě. Zejména v oblastech, kde je časté násilí páchané na ženách a ženy a děti jsou vystaveny riziku nákazy virem HIV a AIDS a je jim upírán přístup k informacím, prevenci a/nebo léčbě.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorg Leichtfried (PSE), písemně. − (DE) Hlasoval jsem pro zprávu týkající se stavu lidských práv ve světě v roce 2007 a politiky EU v této oblasti. Lidská práva musí být všeobecně platná bez jakýchkoli omezení. EU má možnost bránit lidská práva celosvětově. Nezbytným předpokladem je zde podrobná analýza, a proto podnět pana Cappata vítám.

Sladění politiky EU týkající se lidských práv je důležité především pro dosažení společného přístupu, například proti trestu smrti či mučení. Jednotný postoj je žádoucí také na mezinárodní scéně. Vypadá to, že určité země jako Čína, Rusko a Írán, se příliš nenamáhají v boji se závažným porušováním lidských práv, ke kterému na jejich území dochází. EU musí ukázat sílu a soudržnost při jednání s těmito zeměmi, což je možné pouze se společnou politikou EU týkající se lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu o stavu lidských práv ve světě v roce 2007 a politiky EU v této oblasti. Zpráva zdůrazňuje potřebu EU více se zaměřit na lidská práva, především při obchodních jednáních.

Uznávám nedostatky týkající se lidských práv, které jsou součástí zprávy, stejně jako podporuji určitá rozhodnutí, která pan Cappato navrhuje, jako je silnější pozice parlamentního podvýboru pro lidská práva a účast Rady na těchto jednáních. Hlasoval jsem pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), písemně. (DE) Je zvláštní, že Evropská unie navrhuje vyhlášení Evropského roku nenásilí, zatímco sama rozmisťuje vojenské mise v Čadu, kde francouzské zájmy znemožňují dosáhnout nezbytné nestrannosti. A když se jednalo o tajných věznicích CIA a nelegálních leteckých převozech zadržených osob do dalších zemí, jaké nenásilné a k lidským právům důstojné kroky EU tehdy podnikla? To ani nehovoříme o tom, že právě probíhají přístupová jednání se zemí, která utiskuje práva menšin, s ženami jedná jako s občany druhé kategorie a nadšeně po vzoru USA a s jejich požehnáním vstupuje do agresivní války proti vlastnímu sousedovi. To také nehovoříme o přehlížení demokratických práv zejména nedbání výsledků referenda – a vzdání se mnoha základních práv pod záminkou boje proti terorismu.

Pokud EU myslí ochranu lidských práv skutečně vážně, pak musí osvětlit stále nezodpovězené otázky, které se týkají mučení ve věznicích v USA a „mimořádného programu převozu zajatců CIA,“ a zastavit jednání s Tureckem, protože základním prvkem politiky EU týkající se lidských práv musí být podpora demokracie a demokratických hodnot doma

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písemně. (DE) Důvody, proč jsem hlasoval pro návrh rezoluce, která se týká lidských práv, jsou následující:

1. Zpráva obsahuje několik bodů, které je třeba podpořit. Zcela však zapomíná na absenci sociálních a ekonomických práv v mnoha zemích světa, díky které umírají miliony lidí hlady nebo nemají ubytování a práci. Zpráva redukuje lidská práva pouze na práva občanská a tak opomíjí princip nedělitelnosti lidských práv, jak je zanesen v Chartě OSN.

2. Zpráva se nezabývá porušováním lidských práv, které páchají či schvalují členské státy EU. Aby se však EU očistila od všech obvinění z pokrytectví, musí osvětlit porušování lidských práv páchané za účasti či se souhlasem členských států EU v třetích zemích nebo proti občanům třetích zemí; například obvinění z mučení mířeného proti jednotkám zapojeným do operace EU Artemis v Kongu.

3. Válečný konflikt je stále nejhorším porušením lidských práv, ve zprávě je však zcela opominut. Lisabonská smlouva a prohlášení učiněné ve spojení s francouzským předsednictvím Rady EU v druhé polovině roku 2008 vzbuzují obavy, že EU se bude účastnit více vojenských misí. Lidská práva by neměla být používána jako záminka pro tyto operace. Toto hledisko ve zprávě zcela chybí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Zpráva, o které se dnes hlasovalo a která vychází ze zprávy Rady a Komise, působí jako obecné, aktuální a kritické vykreslení lidských práv ve světě. Bohužel ale nic víc. Navzdory snahám vyjmenovat nejrůznější aktivity Evropského parlamentu se zdá, že úkol zhodnotit skutečný vliv evropské politiky na podporu lidských práv nebyl splněn. Aby toto zhodnocení bylo účelné, mělo by obsahovat jasnou charakteristiku konkrétních cílů a zevrubný pohled na všechny v tomto směru použité politické nástroje a poté vyhodnocení dosažených výsledků. Jinými slovy, naše zpráva představuje důležitý a významný přehled, ale nikdy nebude znamenat to, co by znamenat mohla a měla. Z tohoto důvodu sdílím obavy svých kolegů, zejména skupiny PPE-DE, vzhledem k opakujícím se podmínkám, za jakých se tato zpráva a diskuze každoročně odehrávají.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), písemně. − (ES) Skupina PPE-DE hlasovala proti a zcela v Cappatově zprávě odmítla odstavec, který pojednává o zásadách z Yogyakarty. Jen zlomek zemí je podepsal a uplatňuje a jejich obsah je pouze brán v potaz mezinárodním společenstvím. To samé se dá říci o širokém pojmu „sexuálního a reprodukčního zdraví,“ všezahrnujícím výrazem, do kterého někteří vkládají názory, které umožňují vše. Pod to se podepsat nemůžeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − S dramatickým růstem celosvětových cen potravin se dostává do popředí potřeba chápat dostatek potravin jako lidské právo. Potravinová krize, kdy ti nejchudší na světě i nejvíce trpí, žádá rychlou akci. Vyzývám proto Evropskou radu a komisi, aby použily veškeré nutné prostředky a pomohly těm, kteří jsou zasaženi dramatickým růstem cen potravin.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − (SV) Rozhodla jsem se zdržet se hlasování o této věci, protože zpráva pan Cappata obsahuje body, které zastávají názor, že rozhodnutí by měla činit EU (zejména body 15, 45, 141). Myslím si, že o záležitostech, které se týkají lidských práv, by měly rozhodovat členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymanski (UEN), písemně. – (PL) Cappatova zpráva upřednostňuje problematiku nespecifikované diskriminace založené na sexuální orientaci a problematiku práva na reprodukci.

Zároveň je věnována nedostatečná pozornost v současné době široce rozšířenému porušování náboženské svobody.

To je důvodem, proč jsem nemohl při dnešním hlasování zprávu podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci uznávají důležitou roli EU při podpoře lidských práv a demokracie ve světě. Můžeme se postavit za mnoho důležitých bodů, které jsou v Cappatově zprávě obsaženy.

Zpráva však obsahuje i několik odstavců, se kterými zásadně nesouhlasíme. Například body 2, 5, 14, 15, 30 a 38. Britští konzervativci mají navíc v souladu s úmluvou právo hlasovat nezávisle ve věcech, které se týkají trestu smrti nebo potratů.

V závěrečném hlasování jsme hlasovali pro, protože v zásadě chceme vyjádřit jasnou podporu ochraně a posilování lidských práv po celém světě. Věříme, že členské státy EU budou hrát v tomto směru důležitou roli.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), písemně. (DE) Pro zprávu týkající se lidských práv jsem nehlasovala z následujících důvodů:

1. Lidská práva jsou nezadatelná, nedělitelná a všeobecně platná. Sociální a ekonomická práva v celosvětovém měřítku jsou však ve zprávě zmíněna jen velmi zřídka. Částečně jako důsledek velmi problematické politiky EU je skutečnost taková, že milionům lidí jsou upírána ta nejzákladnější práva, mají stále méně potravin a hladovění, nemoci a nevyhovující bytové podmínky jsou pro ně krutou realitou, mnoho lidí nemá přístup ke vzdělání, práva dělníků jsou pošlapávána: toto vše je z velké části zcela opominuto.

2. Zpráva nezmiňuje porušování lidských práv, které se děje přímo na území samotné EU nebo za účasti EU jinde ve světě, částečně jako důsledek vojenské a zbrojní politiky a neustále se rozpínajících vojenských misí. Je kritizováno pouze poškozování lidských práv mimo území EU, chyby a nedostatky samotné EU nejsou uvedeny. Vnitřní a vnější vlivy neoliberální politiky EU spolu s jejich negativními důsledky na lidská a základní práva nejsou ve zprávě zmíněny.

3. Zpráva zaujímá vysoce selektivní přístup k vyjádření kritiky, což dokládá výběr kritizovaných zemí a rozsah kritiky. Pokud má politika týkající se lidských práv mít určitou věrohodnost, nesmí být postavena na potřebách politických.

 
  
  

− Zpráva: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu, kterou společně připravili má belgická kolegyně Véronique de Keyserová a můj španělský kolega José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a která se týká misí EU pro sledování průběhu voleb (EOM). Pozorování voleb, především v nových demokraciích, musí být pro EU i nadále prioritní, protože přesto, že volby nejsou podstatou demokracie, jsou její nedílnou součástí a následně i základním lidským právem.

Stejně jako mé kolegy i mne mrzí, že EU stále nemá společnou komplexní strategii pro podporu demokracie. Je nutné pokračovat v činnosti i v povolebním období, protože v některých případech nestačí zaujmout pasivní přístup k zemím, kde byl průběh voleb pozorovateli ostře kritizován.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Zprávu paní De Keyserové a pana Salafrancy podporuji jako člověk, který měl dvakrát příležitost pracovat jako vedoucí pozorovatel za Evropskou unii v Indonésii v roce 2004 a v provincii Aceh v letech 2006–2007. Věřím, že práce, kterou unie vykonává, aby zajistila regulérnost průběhu voleb, je velmi důležitá. Naše práce nespočívá v tom, abychom potvrdili vítěze, ale v tom, abychom ujistili poražené, že prohráli spravedlivě, což může mít rozhodující vliv na zmírnění napětí v povolebním období.

Souhlasím s účastí státních příslušníků zemí stojících mimo EU jako jsou Švýcarsko, Norsko a Kanada, ale potřebujeme záruku, že většina přítomných jsou občané EU. Je mi známo, že v jednom případě tvořili skoro většinu pozorovatelů voleb.

Je správné, jak uvádí bod 38, že bychom po volbách měli podporovat nový parlament. Jako pracovník Rozvojového programu OSN (UNDP) jsem byl poradcem nového indonéského parlamentu v roce 1999 a poradcem při změně tamního jednacího řádu a proto vím, jak právě tato skutečnost může být užitečná. Gratuluji svým kolegům k jejich zprávě, ke které se určitě vrátíme v zákonodárném sboru po roce 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélene Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Jsme proti pasážím, které usilují o to, aby se mise EU pro sledování průběhu voleb proměnily v politiku namířenou proti třetím zemím. Zjištěné nesrovnalosti musí být řešeny orgány s větší legitimitou a podporou než má EU, v tomto případě především Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN.

EU má však i přesto důležitou roli jako pozorovatel průběhu voleb společně s těmito dalšími mezinárodními orgány. Zkušenosti a odbornost, kterých EU dosáhla, jsou velice důležité a měly by být využívány i v budoucnu.

Proto jsme se rozhodli zprávu podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Tato zpráva z vlastního podnětu nesmí být posuzována izolovaně, ale jako nedílná součást společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. V důsledku bychom řekli, že je prostoupena arogantními názory a samochválou, jako příklad poslouží vlastní posouzení EU jako ústředního představitele v oblasti mezinárodního pozorování průběhu voleb.

Z tohoto pocitu „nadřazenosti“ hodnot a postojů EU vycházejí často snahy zneužít mise pro sledování průběhu voleb jako nástroj nátlaku a vměšování se do mezinárodních záležitostí zemí, především těch, které se domáhají rozvojových projektů, které jsou založené na prohlášení národní suverenity a nezávislosti.

Podíváme-li se z jiného úhlu, čeho se EU doopravdy snaží dosáhnout se svou společnou a komplexní strategií pro podporu demokracie? Čeho se EU snaží dosáhnout tím, že financuje národní parlamenty a politické strany v jiných zemích? Odpovědí je stav, ve kterém se my sami nacházíme. EU se snaží zavést jediný model (kapitalismus). Tento model slouží zájmům vykořisťovatelů a prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Rozvoj občanů a států obětuje ve prospěch mezinárodních monopolů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Podpořil jsem zprávu paní De Keyserové a pana Sancheze-Neyry, ve které se zabývají důležitými otázkami. Závazek EU upevňovat demokratické postupy je úctyhodný a zpráva správně dodává, že demokracie může existovat pouze v prostředí, kde jsou demokratické hodnoty dlouho zakořeněné.

Tato zásadní skutečnost byla zcela opominuta, když se USA a Velká Británie rozhodly pro válku v Iráku. Katastrofální stav, který v této zemi nyní panuje, jen dokazuje, že demokratické hodnoty musí být záležitostí výchovy, a nikoliv vynucovány násilím.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Jsem pro posílení misí EU pro sledování průběhu voleb, aby poskytly účinnou pomoc novým demokraciím.

V této souvislosti vítám požadavek evropské shody ohledně podpory demokracie, která by mohla zvýšit účinnost misí pro sledování průběhu voleb.

Volby jsou důležitým krokem na cestě ke stabilní demokracii a mají velký symbolický význam pro příslušnou zemi i pro širší mezinárodní společenství. EU přijala vedoucí úlohu při pozorování voleb a měla by tuto úlohu intenzivně rozvíjet. Dle mého názoru je v této situaci důležité zkvalitnit další sledování v povolebním období. EU musí rozpoznat hlavní problémy, které vyplývají z průběhu voleb, a reagovat jednotně a srozumitelně. Bylo by rovněž účelné, pokud by Evropský parlament poskytl podporu parlamentu nově zvolenému.

Zcela podporuji vytyčené cíle, mé zkušenosti pozorovatele voleb EU v Guatemale jejich potřebnost jen potvrzují.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Mise EU pro sledování průběhu voleb představují důležitou část zahraniční politiky EU. Jako unie demokratických států by EU měla efektivně sdílet své zkušenosti a požadavky na spolupráci během voleb by měly být podporovány na celém světě.

Díky postupům a metodice misí EU pro sledování můžeme účinně přispívat k posilování demokracie po celém světě. Proto jsem hlasoval pro zprávu pana Salafrancy a paní De Keyserové.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), písemně. (DE) Tato sněmovna hájí demokracii a posílá pozorovatele k nejrůznějším volbám. Pro obyvatele příslušných zemí je nezbytné, aby tyto volby proběhly spravedlivě a řádně. Náš vliv zde také významně přispívá k demokratizaci za předpokladu, že si naše doporučení místní občané vezmou k srdci.

Nedělejme si však iluze, že v samotné EU jsou dodržovány demokratické normy: ne, dokud jsou lidé, kteří vyslovují nepopulární názory, odsuzováni jako pravicoví radikálové; ne, dokud smlouva, která byla odmítnuta v referendu, je znovu prosazována parlamentem v mírně rozšířené podobě; ne, dokud občané mohou volit opakovaně, dokud není dosaženo požadovaného výsledku; a zcela určitě ne, dokud existují plány pro vstup Turecka do Evropské unie proti vůli občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Samotné volby nejsou v žádném případě jedinou známkou demokracie. Často jsou však rozhodujícím momentem. V zemích bez volební tradice mohou volby být a často i jsou okamžikem, kdy se proces demokratizace stává nezvratným. A to je proces, o kterém hovoříme. Z toho důvodu jsou ve zprávě veškerá tvrzení o úspěchu, problémech, nedostatcích a potřebách reformy misí EU pro sledování průběhu voleb (EOM) důležitá a zaslouží si naši plnou pozornost, stále se však zapomíná na důležitou skutečnost: celkový přínos nejrůznějších evropských nástrojů k dosažení demokracie (na čemž se mise EU evidentně podílely). Myslím, že toto je výzva, která vyplývá z této rozpravy a kterou po zvážení musíme přijmout. Podpora a ochrana demokracie nejsou jen součástí DNA Evropské unie, ale jsou i součástí jejího obrazu ve světě v souvislosti s jejími zásadami a hodnotami i jejími zájmy.

 
  
  

− Zpráva: Glyn Ford, Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro tuto skvělou zprávu z vlastního podnětu od mého váženého britského kolegy Glyna Forda, která se zabývá obchodními a ekonomickými vztahy se Společenstvím států jihovýchodní Asie (ASEAN), které jsou součástí širší strategie vzájemných a meziregionálních jednání s obchodními partnery.

Dohoda o partnerství a spolupráci , která obsahuje vynutitelné klauzule o lidských právech, je pro unii nezbytným předpokladem pro uzavírání dohod o volném obchodu s jakoukoli zemí. Je nezbytné vyřešit problém bankovního tajemství v Singapuru, pokud chceme dosáhnout reálné možnosti uzavřít mezi regiony dohodu o volném obchodu. Stejně jako moji kolegové přikládám velkou důležitost boji s padělanými léčivy, které představují nekalou soutěž a zároveň ohrožují spotřebitele.

Mrzí mě přijetí zákona o nejvyšší míře využívání možností stanovených v prohlášení, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) a přístupu k lékům, za předpokladu, že nemáme dostatek důvěryhodných zhodnocení těchto mechanismů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, podporuji tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že volný obchod je důležitým krokem k celosvětové spokojenosti.

Naše podpora nadnárodních ekonomických dohod však musí vycházet z přísných pravidel, která budou zavazovat všechny strany k ratifikaci základních úmluv Mezinárodní organizace práce, a tím poskytnou záruku, že zaměstnanci budou zabezpečeni a chráněni.

Jak již zpravodaj zmínil, ASEAN jako celek je pátým největším obchodním partnerem EU. To poukazuje na mnoho obchodních zájmů v této oblasti, která nepochybně představuje rychle rostoucí trh.

Rozhodné vystupování regionu a neexistence účinných předpisů v oblasti pracovního práva nás zavazuje k tomu, abychom se ujistili, že nová dohoda položí základy pevným pravidlům nejenom ekonomické povahy, ale především v souvislosti se zaměstnaností i pravidla týkající se životního prostředí a lidských práv, čímž sníží účinek sociálního vyloučení.

Nezávadnost výrobků a ochrana zaměstnanců a prostředí nemohou a nesmí být ohroženy žádnou čistě ekonomickou dohodou.

Všechny nás spojuje stejný hodnotový systém a tak máme morální a institucionální povinnost najít odvahu být mnohem pečlivější a vybíravější ve výběru svých obchodních partnerů: všichni naši partneři musí Evropě zaručit, že jsou příkladem pro ostatní národy na světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélene Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Nesouhlasíme se skutečností, že zpráva obsahuje mnoho aspektů, které nemají nic společného s obchodní politikou. Politická situace v Barmě a propuštění politických vězňů představují důležitá témata, ale neměly by být součástí nadnárodní obchodní politiky EU.

Červnová strana však považuje dohody o volném trhu mezi EU a dalšími oblastmi jako přirozený důsledek jednotného trhu a společné obchodní politiky. I přes veškeré skutečnosti jsme se proto rozhodli během hlasování zprávu podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Dle zprávy je dosahování obchodního zisku vytvořením smluv o volném obchodu tou nejlepší politickou strategií, která pomůže Evropě překonat krizi, přinejmenším po dobu, kdy bezvýchodný stav Světové obchodní organizace přetrvává.

Zpráva však míří dál. Mimo dohody o volném obchodu se zasazuje i o ekonomickou integraci regionů podobně jako v rámci EU a pokud je to možné o jejich podřízení politické a ekonomické.

Jasné zamítnutí našich pozměňovacích návrhů zřetelně odhaduje pravý cíl: liberalizace bez odpovědnosti za její důsledky. Byly odmítnuty dokonce i návrhy, které poukazovaly na nutnost brát rozdílnost obou regionů v úvahu, vytvořit pracovní místa a zajistit trvale udržitelný ekonomický rozvoj, potravinovou soběstačnost, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Ani plán na snadný přístup k lékům a technologiím nebyl sněmovnou přijat bezpodmínečně.

Tato politika má jasné důsledky v podobě stoupajících cen energií a potravin a rostoucích nerovností ve společnosti a mezi regiony v podobě chudoby, hladu a nemocí.

Proto jsme mohli jedině hlasovat proti této zprávě.

Podle zprávy představuje dosažení obchodního prospěchu z uzavírání dohod o volném obchodu s různými regiony nejlepší politickou strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji zprávu Glyna Forda, která se týká obchodních a ekonomických vztahů s organizací ASEAN. Je nutné, aby Komise do nově uzavíraných dohod o volném obchodu zahrnula přísné klauzule o právech duševního vlastnictví . Takový krok by především podpořil inovaci a výzkum v zemích ASEAN, rovněž, a to je důležitější, by ochránil spotřebitele před nebezpečnými padělky zboží, například léčiv.

Nedávný průzkum OECD týkající se padělků, který byl projednáván tento týden v Parlamentu, uvádí, že množství padělaného zboží v Malajsii a na Filipínách dosahuje stejných rozměrů jako v Číně. Zpráva se těmito tématy zabývá a já jsem hlasoval pro doporučení, která navrhuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Budu hlasovat pro tuto skvělou zprávu. Rozhodující pro mě byly pozměňovací návrhy 7 a 14 a bod 42.

Tyto části uznávají, jak je důležité zajistit přístupné a dlouhodobě fungující veřejné služby – návrh 7, prosadit pracovní normy pomocí prostředků na urovnání sporů – návrh 14 a chovat se přátelsky k životnímu prostředí a rozdílně posuzovat výrobky pocházející z „poctivého obchodu,“ co se týče cla – bod 42.

Gratuluji zpravodaji panu Fordovi k jeho zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně(PL) Hlasoval jsem pro zprávu pana Forda, která se týká obchodních a ekonomických vztahů se Společenstvím států jihovýchodní Asie (ASEAN).

Měl bych zdůraznit, že proto, aby dohoda byla přínosem, musí vyžadovat závazky od obou stran. Na základě zpráv z posledních jednání by vidina brzké dohody s organizací ASEAN mohla být podlomena nedostatečnými vyjednávacími schopnostmi a problémy při hledání společných postojů. ASEAN by byl pátým nejdůležitějším obchodním partnerem pro dovoz.

Zpráva podporuje pojetí dohody o volném trhu s organizací ASEAN za předpokladu, že tato dohoda splní určité základní podmínky. Je nezbytné, aby nebyla omezena ochrana spotřebitelů a nedošlo ke snížení ochrany životního prostředí.

Vyjednávání o dohodě s regionem, který se skládá z 10 nezávislých států, je velmi komplikované a časově náročné. Meziregionální dohody nicméně představují obrovský přínos, protože přispívají ke sjednocování regionů, což posiluje hospodářství partnerské země a snižuje nutnost regulace.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně.(PL) Evropská unie by si v obchodních a ekonomických vztazích s třetími zeměmi měla počínat velmi opatrně

Míra růstu HDP v zemích ASEAN se zvyšuje každým rokem. Bangko Sentral ng Pilipinas mimo jiné očekává 4,8–5,5% růst HDP na Filipínách. Předpovídá také 11% nárůst vývozu a 10% nárůst hodnoty objemu cizí měny díky občanům Filipín, kteří pracují v zahraničí.

HDP Malajsie činí 6 721 USD na obyvatele. A dle předpovědí by měl stoupnout na 7 596 v roce 2008. V roce 2007 zaznamenala ekonomika v Malajsii růst HDP o 3 %. Celkový růst HDP všech zemí ASEAN se odhaduje zhruba na 6 %. To jsou důležité ukazatele pro zhodnocení obchodních a ekonomických vztahů se Společenstvím států jihovýchodní Asie (ASEAN).

 
  
  

− Zpráva: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Nezbytně potřebujeme reakci na problém  nedostatku informací o populacích hlubinných ryb a také nedostatku údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu a jeho důsledcích na populaci každého druhu.

Právě tyto informace jsou důležité pro tvorbu studií a odborných posudků, zároveň mohou zásadní měrou přispět k vytvoření odpovídajících opatření pro řízení rybolovu.

Máme proto pocit, že je nezbytné, aby se tento problém stal pro členské země prioritou, co se týče zkvalitnění sběru a dostupnosti seriózních informací, včetně rozboru příčin, proč nebylo či bylo, ale nedostatečně, využito stávajících opatření pro řízení, jak je tomu řečeno ve zprávě. Mezinárodní organizace zmiňují možnost, že některé druhy jsou postiženy nadměrným rybolovem, což jen dokládá tuto potřebu.

Cílem je preventivní přístup, který se snaží nalézt rovnováhu mezi rybolovem a trvalou populací ryb. Proto podporujeme předložené návrhy. Myslíme si, že, aby opatření mohla být přijata, musíme brát v úvahu specifickou povahu každého druhu, oblast rybolovu a prostředek zvolený k rybolovu, zejména prostředky selektivního typu, který má menší vliv na mořské dno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu Miguéleze Ramose o populacích ryb v hlubokých vodách. Hlubinný rybolov je záležitost poslední doby a mnoho dříve nevyužívaných populací ryb se stalo jeho terčem bez podrobnějšího vědeckého průzkumu nebo právních předpisů. Proto je dobře, že jsou také tyto problémy zmíněny.

 
  
  

− Report: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající, v Bruselu v současné době působí zhruba 2 500 lobbistických skupin. Z nich přes 300 zastupuje místní a regionální úřady, ale chovají se jako velvyslanectví. Jsou mezi nimi i zástupci Malopolska, což je můj evropský volební obvod. Rád bych využil příležitosti, která vyvstala díky této rozpravě, a upozornil bych sněmovnu na problematiku vztahů mezi institucemi EU a organizacemi tohoto typu. Zástupci místních a regionálních úřadů usilují o získání seriózních informací od evropských institucí a rovněž poskytují nejnovější informace o situaci v příslušné oblasti. Zpravodaj uvádí, že transparentnost má dvě strany. Na základě tohoto faktu, bych rád zdůraznil, jak důležitá je zvýšená transparentnost na straně Evropské unie a rovné zacházení se všemi organizacemi zastoupenými v Bruselu.

Podpořil jsem výše zmíněnou zprávu vzhledem ke konkrétním příkladům, jak Evropský parlament může zlepšit transparentnost postupů, které se vztahují k externím organizacím.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Je všeobecně známo, že profesionální lobbování – s cílem ovlivnit tvorbu politiky EU – se v Bruselu neustále rychlým tempem rozvíjí. Proto je nutné stanovit alespoň pravidla, která zaručí, že se poskytovaná informace týká příslušných lobbistických zájmů, i tak však bude stále obtížné zajistit dostatečnou transparentnost a vyhnout se neetickému chování. Proto jsme hlasovali pro zprávu.

Můžeme však pouze litovat, že návrhy předložené naší skupinou nebyly přijaty, především ty, které tvrdí, že zájmové skupiny by kromě povinné registrace měly zveřejnit rovněž výdaje na svou činnost a zejména poskytnout informace o výdajích na členy Evropského parlamentu, stejně jako ti jsou povinni předložit prohlášení o své finanční situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Podpořím tuto zprávu, protože upevňuje pravidla evropských institucí ohledně lobbistů. Byl jsem autorem první zprávy na toto téma před více než deseti lety v lednu roku 1996, která byla předložena tehdejším jednacím výborem, a současná právní úprava týkající se lobbistů z mé původní zprávy vychází.

Po více než 10 letech je na čase tato pravidla upravit a zpřísnit. Tenkrát jsme nedokázali vytvořit společný systém pro všechny instituce, ale dnes to možné je. Lobbista je pro mne každý, kdo přijde do Parlamentu, Komise nebo Rady, aby ovlivnil rozhodovací proces, ať už to jsou zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, spotřebitelské skupiny, výrobci nebo speciální zájmové skupiny.

V Bruselu je odhadem 5 000 lobbistů – sedm na každého poslance. Většina z nich dělá dobrou práci – a jenom zlomek ne. Potřebujeme jistotu, že tento zlomek nezkazí většinu a že naše práce bude z toho, co z kontaktu s okolím získá, spíš profitovat než naopak. Těším se na návrhy společné právní úpravy na konci tohoto roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písemně. – (FR) Zdržel jsem se hlasování o zprávě pana Stubba o systému činnosti lobbistů, protože jsem přesvědčen, že někteří z mých kolegů poslanců celý problém zveličují a přitom se jedná o činnost starou jako lidstvo samo, totiž o snahu ovlivnit ty, kteří rozhodují. Je běžné, že se občané sdružují, aby hájili své zájmy. Odborové organizace, svazy zaměstnavatelů i nevládní organizace mají právo bránit své zájmy u kteréhokoli zákonodárce. Zákonodárce má povinnost naslouchat dříve než učiní rozhodnutí. Musí však zůstat nezávislý, proto je nezbytné, aby poslanci poskytovali prohlášení o své finanční situaci. Hlavním nedostatkem zprávy však je fakt, že nic neříká o financování určitých sdružení z rozpočtu EU. To je oblast, kde by transparentnost měla být rovněž na místě.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, je zcela běžné radit se se stranami, kterých se připravovaná či schvalovaná právní úprava týká. Jako poslanci parlamentu, kteří často musí činit rozhodnutí ohledně velmi odborných témat, si uvědomujeme důležitou informativní roli, kterou představují osoby všeobecně známé jako lobbisté. Jejich činnost je přínosná, ale jejich vztahy se všemi institucemi musí být přísně a jasně upraveny. To je důvod, proč jsme hlasovali pro zprávu. Rád bych i přesto učinil několik poznámek. Nesmíme spojovat všechny zájmové skupiny dohromady: se zástupci nadnárodních společností či nevládních organizací nesmíme zacházet stejně jako se zástupci místních či národních demokratických úřadů. Dle našeho názoru musí být „legislativní otisk,“ tedy odkaz k osloveným skupinám, povinný, zejména pro Komisi. Víme, jak velký vliv tyto skupiny mají na přípravu legislativních návrhů a na směřování evropské politiky a jak obtížné je pro zákonodárce činit v těchto návrzích podstatné změny. A na závěr, finanční prohlášení, které od lobistů vyžadujeme, musí být dostatečně podrobné, abychom přesně pochopili, o jaké finanční zájmy se jedná a jaké jsou zdroje financování.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Grossetete (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu, protože je zárukou větší transparentnosti. Činnost lobbistů je důležitá, protože poskytují důležité odborné informace. Je však nutné rozpoznat organizace zastoupené nátlakovými skupinami. Existence veřejného rejstříku lobbistů, který by byl společný pro Radu, Komisi i Parlament a který by obsahoval i všechny zdroje financování, je dobrým podnětem a zajistí větší průhlednost. Zřízení jednotných kontaktních míst, kde by se lobbisté registrovali pouze jednou, aby získali přístup do Parlamentu, Komise a Rady, by rovněž celou situaci usnadnilo. Je také zcela běžné, že lobbisté musí počítat s uvalením sankcí v případě, že se neřídí smluvenými pravidly.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hokmark (PPE-DE), písemně. − (SV) Měla by být vytvořena pravidla, která by určovala stálý přístup lobbistů na půdu Evropského parlamentu. Stojíme za současnými smluvenými pravidly. Podporujeme zvýšenou transparentnost při tvorbě politických rozhodnutí.

Hlasovali jsme proti zprávě, protože vede k větší byrokracii a maří svá vlastní předsevzetí. Celková úprava politických kontaktů brání přirozenému a otevřenému styku mezi občany a zvolenými zástupci. Občané by měli mít možnost obrátit se na své zástupce, aniž by jejich rozhovory a názory byly zveřejňovány.

Není možné zajistit přesné vysvětlení, jak se utváří názory a stanoviska. Argumentace a odpovědnost za rozhodnutí musí být transparentní, ne však rozhovory mezi jednotlivci. Je nezbytné zajistit bezúhonnost jednotlivých poslanců a občanů.

Transparentnost, kterou navrhuje zpráva, se může stát klamnou a zavádějící. Transparentnost musí vycházet z politiků, kteří přijmou odpovědnost za své postoje a zdůvodní své pohnutky.

Kromě toho by rejstřík lobbistů společný pro Evropský parlament i komisi narušil nezávislost Parlamentu.

Politická rozhodnutí by tedy měli činit zvolení zástupci, kteří budou bezúhonní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Vítám navrhovaný rejstřík lobbistů. V době, kdy je důvěra veřejnosti v politiku velmi nízká, je důležité, aby byla činnost politických institucí maximálně transparentní.

Souhlasím také se skutečností, že právníci budou osvobozeni od této registrace v případě, že budou poskytovat právní rady; to je v souladu s principem důvěry mezi klientem a právníkem, který má ve skotském právním systému dlouhodobou tradici.

Mnoho důležitých pozměňovacích návrhů, které navrhla má skupina a které zpřísňovaly pravidla, neměly úspěch, a proto jsme se já i skupina zdrželi konečného hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro zprávu, ale myslím si, že by se pro zajištění vyrovnaného zastoupení občanů dalo učinit více, aniž by byly zájmové skupiny v evropských institucích upřednostňovány.

Lobbování prochází zásadním vývojem a v současné době je v samotném Bruselu přes 2 500 organizací s více než 15 000 zaměstnanci. Jakmile vstoupí Lisabonská smlouva v platnost a Parlament a Evropská unie získají nové pravomoci, tendence se bude stupňovat. Zatímco zájmové skupiny se sídlem v Bruselu mají snadný přístup k evropskému politickému dění, občanská sdružení či nevládní organizace nemají stejné prostředky, aby o sobě daly při schvalování evropských zákonů vědět. Je zřejmé, že musíme usnadnit dialog mezi evropskými institucemi a těmito organizacemi v členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczyslaw Edmund Janowski (UEN), písemně.(PL) Těší mě, že se Evropský parlament zabývá lobbováním. Toto téma nesmí být pro veřejné mínění tabuizováno. Potřebujeme příslušná pravidla a transparentnost. Jedná se o citlivé téma z hlediska politického i ekonomického. Je nám jasné, že zákonodárci mají užitek z odborných znalostí, které získají od profesionálů. Jedná se rovněž o způsob dialogu ve společnosti, který má určitý oboustranný dopad. Poslanci a úředníci Evropské komise přece nejednají ve svém vlastním uzavřeném světě. Znalosti, které získají, jim umožní vytvořit lepší a pro občany příznivější právní předpisy.

Na druhou stranu se objevuje problém nečestného ovlivňování při tvorbě právních předpisů. Dochází také k situacím, kdy je předpis překrucován, aby stranil zájmům příslušné nátlakové skupiny, jako jsou příznivci potratů nebo velké korporace. To přímo vede ke korupci a konečným výsledkem není skutečná legislativa, ale směs nařízení.

Skutečně se nám podaří zpřísnit právní ustanovení tak, abychom zabránili nemístnému lobbování a korupci? Odpověď je bohužel jasná. Nepodaří se nám to. Stále bude možné nalézt mezery v nařízeních a kličky, jak nařízení obejít. Neměli bychom zapomínat na to, že takzvané špatné lobbování se může dít i pomocí přímých kontaktů v členských státech.

Jednoznačně se přikláním ke zprávě, ale nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, které považují církve za lobbistické skupiny. Nesmíme zapomínat na etiku, podmínku transparentnosti, morálku a v neposlední řadě i literu zákona. Morálka se nikdy nesmí stát nepřítelem demokracie!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. (FI) Pane předsedo, je škoda, že pozměňovací návrh č. 7, který navrhla má skupina, nebyl přijat. Návrh mohl být rozhodující pro porozumění rozsahu diskuze o lobbování, ne pouhou připomínkou pro Komisi, ale i pro širší publikum. Dokládá to příklad ekologických organizací, jejichž finanční zdroje jsou často porovnávány se zdroji v průmyslu, nicméně naprosto zvláštním způsobem: rozpočet jedné organizace na kampaň na podporu lesů může být srovnáván s celkovým rozpočtem všech společností v lesním průmyslu. Zapomíná se přitom, že lesní společnosti nemohou vynaložit veškeré peníze na komunikaci: ve skutečnosti se zabývají těžařstvím dřeva a papírenstvím. Bylo by moudřejší porovnat rozpočet na komunikaci, ale z něho by se ještě musely odečíst výdaje na stock exchange release, což odčerpá velké množství peněz. Dále bychom pak museli spočítat hotovost určenou na kampaně na podporu lesů, kterou disponují všechny ekologické organizace. Podíváme-li se pod povrch, ukáže se, že výše využívaných zdrojů je stejná, což je vlastně pravým opakem toho, co by se na první pohled mohlo zdát.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji pro Zprávu o vytvoření rámce pro činnost zájmových skupin v evropských institucích.

Potřebujeme strukturovaný rámec pro činnost lobbistů, abychom zajistili transparentnost evropských institucí. Souhlasím s definicí lobbování jako veškerých činností prováděných za účelem ovlivňování politického dění a procesu rozhodování v institucích EU; a souhlasím, že všichni, na které se tato definice vztahuje, by měli být považování za lobbisty a podle toho by s nimi mělo být zacházeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písemně. − (NL) Nedomyšlená opatření nejsou žádným přínosem pro vyřešení problému s lobbisty. Jedině naprostá transparentnost a povinná evidence mohou zamezit rostoucímu vlivu průmyslové lobby. Potřebujeme jí dosáhnout rychle, protože příliš často vídáme poslance, kteří předkládají pozměňovací návrhy, které jakoby doslova předkládali sami lobbisté. Politici by měli být ovlivněni především svými voliči, příznivci a vlastním zdravým rozumem a ne zástupy profesionálních lobbistů. Vyzývám proto Evropskou komisi, aby navrhla mnohem širší soubor opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písemně. – (EL) Zpráva o zájmových skupinách a všeobecně známých lobbistech je nehorázným a cynickým přiznáním k velmi zpátečnické roli Evropského parlamentu a EU jako celku a ke skupinovým zájmům, kterým slouží.

Evropský parlament dlouhou dobu oficiálně schvaloval právo zástupců monopolů na volný přístup do Evropského parlamentu, aby mohli používat nátlaku, uplácet a dožadovat se legislativních zásahů, které jim zajistí a zvýší zisky.

Zpráva používá pravidla transparentnosti jako záminky pro zakrytí přímého zásahu monopolů. Označuje odborové svazy a profesní a spolkové organizace jako lobbisty. Dělnická a lidová hnutí jsou tím stavěna na stejnou úroveň s podnikateli, které zpráva drze nazývá zástupci občanské společnosti. Jediný rozdíl je v tom, že oni mají dveře do parlamentu doširoka otevřené, zatímco dělníci se nedostanou ani před práh.

Zbavme dělníky iluzí. Evropský parlament a jeho členové nejsou nezávislí. Byli zvoleni na základě skupinových zájmů, které v Evropském parlamentu zastupují.

Nejlepší postup, který by přinesl dělníkům užitek, je svrhnout politická uskupení, oslabit podnikatelské strany a odolávat a čelit kapitalisticky orientované EU.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro doporučení obsažená ve zprávě „Rámec pro činnost zájmových skupin v institucích EU.“

Tyto návrhy ohledně transparentnosti lobbingu staví Evropský parlament do čela většiny parlamentů, co se týče regulace lobbistů a poskytování kompletního prohlášení o jejich finanční situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − (NL) Politika EU je čím dál tím více určována zájmy velkých podniků, které se snaží upevnit v globálním měřítku svou konkurenceschopnost snižováním nákladů v oblasti ochrany životního prostředí, mezd, bezpečnosti práce a ochrany spotřebitelů. Není překvapením, že tak tyto společnosti činí, tato skutečnost však musí být všeobecně známá. To nutí odbory, ekologické organizace a spotřebitelské organizace s tím něco dělat.

Dlouhou dobu naléhám a žádám Evropskou unii mimo jiné o přísnější nařízení, která zajistí transparentnost lobbování. Zjišťuji, že přísnější verze ještě stále nebyla přijata. Ani 10 konkrétních pozměňovacích návrhů, které předložila spojená levice a zelení, nezískalo většinu.Tyto návrhy se týkaly společného rejstříku všech lobistů, kteří mají přístup do institucí EU, otevřenosti z hlediska cílů a financování lobbistů, dalších opatření pro rok 2009, uveřejnění neetického chování lobbistů, ujasnění týkajících se zvláštních poradců Evropské komise a výrazných omezení pro státní úředníky, kteří jsou kromě vlastní práce placeni i jako lobbisté.

I přes odmítnutí této lepší alternativy je rozhodnutí, které bylo dnes přijato, krokem kupředu. A proto dva zástupci holandských socialistů volili pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro Stubbovu zprávu o vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) v evropských institucích. Přináší jasnou definici činnosti lobbistů, kterých je odhadem 15 000.

Proto podporuji snahu zřídit společný rejstřík, kde se lobisté budou moci zaregistrovat jen jednou, aby získali přístup do Evropského parlamentu, komise a rady. Všichni lobisté budou muset navíc dodržovat smluvená pravidla. Pro poslance a evropské úředníky je nutné dokázat identifikovat organizace, které jsou zastoupeny zájmovými skupinami, a pro tyto skupiny je nutné řídit se zásadami čestného chování a dobrých mravů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu, která se snaží vytvořit lepší rámec pro činnost zájmových skupin v EU.

V Bruselu se pohybují zástupy lobbistů: odhaduje se, že kolem 15 000, kteří zastupují 2 500 nátlakových skupin. Jejich hlavní snaha ovlivňovat rozhodování a práci Komise – přestože je některými občany nahlížena s nedůvěrou a podezíravostí – je důležitou součástí demokracie. Příkladem je poslanec, který vždy lépe porozumí tématu obsaženému v legislativním návrhu poté, co si vyslechne názory profesních či nevládních organizací, odborů a zástupců regionů.

Transparentní lobbování může demokracii jen prospět. Poslanci i občané musí dokázat určit přesnou identitu těchto aktérů. Kdo je financuje? Jaké zájmy ve skutečnosti hájí?

Zpráva splňuje tento požadavek tím, že vyžaduje veřejnou registraci lobbistů pro všechny instituce společenství a požaduje, aby poskytli podrobnosti o svém financování. Od tohoto momentu se navíc lobbisté budou muset řídit stanovenými pravidly a při jejich nedodržení budou sankcionováni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Změny v našem globalizovaném světě a jejich dopad na instituce jsou nepochybně příčinou stavu, kdy jsme stále větší měrou vystavování nejrůznějším sociálním činitelům. Proto jsme svědky rostoucího počtu skupin, které oslovují tento Parlament a Komisi a poskytují odborné informace, které považujeme za potřebné. Je proto nezbytné jednat tak, aby tyto nové zájmové skupiny byly snadno identifikovatelné a aby byla jejich činnost podřízena pravidlům, která budou dodržována.

Tato zpráva přináší definici „zájmových skupin“ a nástroje pro zhodnocení dopadu společného rejstříku pro Parlament a Komisi. Také se snaží zvýšit informační opatření ohledně finančních údajů potřebných proto, aby politici i veřejnost mohli identifikovat hlavní příčiny skryté za příslušnou lobbistickou činností. Věřím, že tato opatření představují důležitý posun k zajištění větší průhlednosti a legitimity rozhodovacího procesu evropských politiků, zejména když při hlasování byly zamítnuty některé pozměňovací návrhy, které by narušily správné zhodnocení této činnosti v duchu zastaralých ideologických předsudků.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. − (SV) Členové parlamentu stále potřebují relevantní informace, aby mohli činit správná rozhodnutí. Je samozřejmé, že jeden člověk nemůže být odborníkem ve všech oborech. Z tohoto důvodu může být ve fázi sběru informací lobbování přínosné, protože zajistí odborné informace a důležité rozbory důsledků.

Občané však mají právo vědět, o jaké konkrétní zájmy se jedná. Míra vlivu lobbistické skupiny nezáleží nutně na finančním zajištění – bojovníci za práva zvířat a další občanská hnutí mohou být přinejmenším stejně úspěšní jako průmyslová lobby. Registrace zájmů není samozřejmě zcela jednoduchá, zejména pokud se snažíme zjistit, kdo provádí lobbistickou činnost. Jako ten, kdo rozhoduje, považuji za důležité neustále sledovat, kdo věnuje čas a snahu ovlivňování tvorby právních předpisů. Pokud nemáte co skrývat, nemusíte se ničeho bát. Troly zabíjí denní světlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Soren Bo Sondergaard (GUE/NGL), písemně. − (DA) Hlasoval jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu. Neschopnost pohnout se více kupředu jen dokládá, jaký vliv v EU lobbisté mají.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Evropský parlament potřebuje větší transparentnost lobbingu. Doufám, že tato zpráva zvýší otevřenost a transparentnost lobbování v Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − (SV) Hlasovala jsem pro konečnou verzi zprávy o lobbování, protože přes všechny skutečnosti představuje mikroskopický krůček ven ze současného stavu. Neschopnost pohnout se více kupředu jen dokládá, jaký vliv v EU lobbisté mají.

 
  
  

− Zpráva: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Goran Farm, Anna Hedh, Inger Segelstrom a Asa Westlund (PSE), písemně. − (SV) Sport je součástí Lisabonské smlouvy a po jejím vstupu v platnost tak v politice EU získá významnější pozici. My, sociální demokraté, bychom rádi zdůraznili, že již nyní je sport činností, která nezná hranice, neznamená to však, že by se evropské instituce jako Rada, Komise a Parlament měly angažovat v důsledném řízení sportovních hnutí. Sportovní činnost by naopak měla být řízena samostatně, aby si udržela svou nezávislost a autonomii.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Jsem potěšen, že mohu hlasovat pro zprávu pana Mavrommatise o podpoře sportu. Skutečně věřím, že sport je neoddělitelnou součástí evropské kultury a občanství. Vzhledem k tomu, že je důležitým prostředkem pro začleňování do společnosti a mezikulturní dialog, musí být řízen přinejmenším do té míry, aby ochránil mladé lidi před nebezpečím, které je s touto oblastí neodmyslitelně spojeno: ekonomickým nátlakem, podváděním, zneužíváním nezletilých a násilím.

Žádné sportovní odvětví nemůže přežít bez dostatečného financování. V mnoha případech pocházejí finanční zdroje z televizních práv, a proto si myslím, že je vhodné dát mediálním organizacím možnost získávat peníze z přenosu sportovních utkání, ale zároveň také zpřístupnit některé důležité sportovní události široké veřejnosti.

Těší mě, že zpráva zmiňuje i sportovní pravidla a žádá opatření na potírání rasistických projevů a dopingu, což je, nehledě na samotné účinky, nejhorší příklad nesportovního chování vůbec. Proto je dobrá myšlenka zajistit užší spolupráci na všech úrovních a tak s tímto problémem bojovat, protože doping podrývá samou podstatu sportu: chuť soutěžit a vydat ze sebe maximum svých sil a schopností. Člověk vždy přijímá výzvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) V souvislosti s rozpravou na téma role sportu v Evropské unii bych rád zdůraznil důležitost místního dění. Jsem přesvědčen, že představuje první krok pro rozvoj evropské politiky zamířené na podporu sportu.

Zatupuji Malopolsko. V tomto regionu více než 60 000 občanů trpí diabetem. 51 % všech úmrtí v roce 2005 bylo na následky chorob krvního oběhu, které se tak stávají hlavní příčinou smrti. Tento stav je do značné míry následkem obezity a nedostatku pohybu. Jedním z hlavních cílů strategie pro rozvoj vojvodství je podpora zdravého životního stylu. Pro dosažení tohoto cíle musíme investovat do infrastruktury a výstavby nových zařízení, jako jsou bazény, sportoviště a zařízení pro in-doorové aktivity. Region navíc podporuje sportovní aktivity tak, že poskytuje finanční ceny pro nejlepší mladé sportovce. Dosud tyto ceny dostalo přes 120 mladých lidí.

Podpora tohoto druhu činnosti na regionální úrovni by měla hrát klíčovou roli ve snaze o podporu zdravého životního stylu napříč Evropskou unií. Podpořil jsem zprávu pana Mavrommatise, protože věřím, že pro rozvoj sportu přináší mnoho nových témat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o bílé knize o sportu.

Nedostatek fyzické aktivity má negativní vliv na zdraví Evropanů a vede ke zvýšenému výskytu nadváhy, obezity a mnoha chronických chorob, jako jsou kardiovaskulární nemoci a diabetes. Z tohoto důvodu hájím lékařská doporučení pro ženy o možném přínosu fyzické aktivity v těhotenství a po porodu.

Musím rovněž zdůraznit důležitost antidiskriminačních pravidel pro sportovní soutěže tím, že se stanoví stejné ceny pro ženy i muže.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Zpráva obsauje návrhy, které jsme předložili ve výboru a které doporučují, aby sportovní sdružení pro různé kategorie sportovců byla náležitě zastoupena v rozhodujících orgánech mezinárodních a národních federací a hájila preventivní opatření a lékařské prohlídky pro mladé sportovce, čímž by byla dodržována všechna práva ustanovená Úmluvou OSN o právech dítěte.

Další přednesené návrhy byly přijaty na plenárním zasedání, zejména doporučení: připravovat na dvojí kariéru – sportovní a akademickou – aby mladí lidé měli jistotu, že se jako profesionální sportovci na konci kariéry zapojí do pracovního trhu, významně napomáhat občanům věnovat se sportu tím, že zajistíme spravedlivý přístup ke sportu pro všechny pomocí investic do vzdělávání učitelů a trenérů i do většího množství veřejných sportovišť, kde na sebe odpovědnost za náklady na bezpečnost a amatérské soutěže pořádané neziskovými organizacemi převezme stát, uznávat sportovní úspěchy žen a bojovat proti diskriminaci cenami; hájit možnosti kariéry žen v oblastech spojených se světem sportu, včetně pozic s rozhodovací pravomocí, přivést pozornost k amatérskému sportu.

Nesouhlasíme však s odkazy k Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélene Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Strana Junilistan je zásadně proti této zprávě. Zaprvé, tato zpráva odkazuje k Lisabonské smlouvě, která ještě nebyla ratifikována a zhruba za měsíc bude v Irsku předmětem referenda. Spolková většina Evropského parlamentu tak porušuje základní nařízení ústavy. Lisabonská zpráva je rovněž z 96 % shodná s Ústavní smlouvou, která již byla odmítnuta v referendu ve Francii a Holandsku. Je proto proti pravidlům odkazovat se ve zprávě na Lisabonskou smlouvu.

Zadruhé, tato zpráva znamená, že se EU bude vměšovat do další oblasti, která je dle strany Junilistan záležitostí členských států.

Proto hlasujeme proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. – (PL) Blahopřeji zpravodaji a jsem ráda, že se Parlament zabývá tímto podnětem, který se týká pro občany Evropské unie velmi důležitého tématu. Část, která zdůrazňuje jak důležité poselství sport představuje, si zaslouží zvláštní pozornost. Hlavní myšlenka nám připomíná všeobecně známé heslo, že sport rovná se zdraví. Proto se tolik Evropanů stará o své fyzické i duševní zdraví. To ale není vše. Z dřívější doby nás sport učí soutěžit čestně a podle pravidel, pomáhá nám pochopit, že naše role v zápase závisí na našem vlastním odevzdání se, a veškerá naše práce a snaha, kterou věnujeme přípravě na závod, se dočká ocenění.

Sportovních soutěží se účastní sportovci různých národností. To pomáhá čelit diskriminaci a učí nás toleranci na stadionech. Tolerance je základním předpokladem pro dodržování lidských práv. Tak je tomu uvedeno ve všech dokumentech EU.

Zpráva navíc zmiňuje ještě jedno důležité téma. Opravdový sport nesmí být nikdy spojován s násilím a jednotlivé snahy o dosažení nejlepších možných výsledků nesmí být nikdy spojeny s metlou dnešní doby – dopingem.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písemně. − (SV) Hlasovala jsem proti zprávě, protože si myslím, že se příliš vztahuje k Lisabonské smlouvě. Nechci, aby se sport stal nadnárodní záležitostí, naopak si myslím, že současná situace je vyhovující. Věřím však, že pozměňovací návrh o ženách a sportu byl dobrý.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), písemně. − Uznáváme specifika sportu, ale anglická verze bodu odůvodnění 1 byla nejasná a mohla by se stát příčinou nedorozumnění.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy Mavrommatisovy zprávy, které jasně připouští autonomii sportovních organizací. Má země, Skotsko, má dlouhou tradici autonomních, nezávislých sportovních uskupení a organizace jako Skotská fotbalová asociace je uznávána jako organizace plnohodnotného členského státu FIFA, stejně jako Skotská ragbyová unie v rámci Mezinárodního ragbyového výboru (IRB).

Toto uznání nezávislosti Skotska v oblasti sportu hrálo pro zemi v minulosti důležitou roli a bude opět důležité po referendu o nezávislosti Skotska v roce 2010, kdy se Skotsko stane plnoprávným a nezávislým členským státem EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji pro bílou knihu o sportu, abych zdůraznil důležitou roli sportu v Evropské unii a napomohl dialogu na toto téma.

Sport je účinným prostředkem k upevňování sociální integrace a vzájemnému porozumění na národní a mezinárodní úrovni. Sport má rovněž nezanedbatelný ekonomický rozměr. Z těchto důvodů je nezbytné vytvořit rámec, ve kterém budou moci členské státy podporovat sportovní organizace a akce. Vzhledem k tomu, že se většina sportovních aktivit odehrává na národní úrovni, musí mít členské státy možnost vlastního dohledu. Bílá kniha zdůrazňuje tuto myšlenku a zároveň představuje náležitý podklad pro řešení ve všech státech obávaných témat, jako jsou rozvoj mladých a antidopingové a antidiskriminační programy v oblasti sportu.

Vítám také zřízení zvláštních sportovních fondů na podporu sportovních aktivit a usnadnění přístupu občanů ke sportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppanen, Soren Bo Sondergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Uznáváme, že sport má ve společnosti své místo jako nástroj pro začleňování do společnosti a pro podporu demokracie na lokální úrovni. Chápeme, že sport je důležitý pro zdraví jako prevence obezity a chronických nemocí.

Plně podporujeme názor, že je třeba posílit roli žen ve sportu; podporovat sportovce během sportovní kariéry i po ní, podporovat sport ve společnosti, zahrnout fyzickou aktivitu do školních osnov, přerozdělit finanční prostředky ve sportu, zajistit občanům právo na informace a zpřístupnit přenosy sportovních událostí všem.

Nepodporujeme však posílení politiky EU v oblasti sportu. Proto nemůžeme podpořit kroky, které byly podniknuty k dalšímu zvyšování vlivu politiky EU v tomto směru. Nemůžeme podpořit zejména plány na zřízení evropského policejního sboru pro sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písemně. – (EL)

Zpráva, stejně jako bílá kniha, považuje sport za předmět obchodních aktivit, které přinášejí spoustu peněz. EU se snaží vytvořit ze sportu zboží, aby přinášel stále větší zisk nadnárodním společnostem a obchodním uskupením ve sportovní oblasti. Proto EU používá Lisabonské smlouvy k rozšíření svých pravomocí i v oblasti sportu.

To má za následek systematické ničení amatérského sportu, dokonce i ve školách. Amatérský sport přináší základní materiál do sportovního průmyslu a zkomercializovaných soutěží. S mladými lidmi a celou veřejností se zachází jako s diváky a zákazníky sportovní zábavy, která je organizována komerčně zaměřenými federacemi. Krásná slova o hodnotách sportu, boj proti dopingu atd. zní jako výsměch, pokud je touha soutěžit vystřídána nelítostným soupeřením. Korupce, doping, fanatismus a nesnášenlivost jsou nedílnou součástí zkomercializovaného sportu; jsou využívány k podpoře produktů společností, které ho ovládají.

Touha mladých lidí po sportu a fyzické aktivitě může být naplněna pouze vytvořením infrastruktury a rozvíjením všeobecně oblíbeného sportovního odvětví. Musí být podporován týmový duch a solidarita, ne zkorumpovaný model, jak ho propaguje kapitalistický systém, který vše podřizuje zisku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Celkově bílou kniho o sportu Manolise Mavrommatise podporuji. Jsem přesvědčen, že většina zmíněných doporučení se stane přínosem pro sport na všech úrovních napříč celou EU. Myslím si, že podpora fotbalových klubů při výchově talentů je pro hru správným krokem.

Každý klub – dokonce i ty velké – musí přijmout odpovědnost za přípravu vlastních talentů a nespoléhat pouze na finanční páky při přestupech a získávat tak hráče, které trénovali jiní. Fotbal by neměl být pouze a jedině finanční boj.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Pascu (PSE), písemně. − Bílá kniha o sportu je jako ruská panenka bábuška: Vespodu je amatérský sport, nad ním je profesionální sport a úplně nahoře je fotbal (se kterým je spojeno hodně peněz.) Proto vše vzbuzuje dojem, že amatérský sport, který je považován za „smysl bytí,“ slouží jen jako alibi proto, abychom se zabývali sportem profesionálním, zejména fotbalem, který je zřejmě hlavním tématem. Bílá kniha také neřeší problémy rovnocenně: zastává přísnost při rozšiřování stávajících pravidel v oblasti diskriminace, ilegální imigrace, ilegálních drog a při soutěžení a sportovních aktivitách, ale již méně přísně konkrétní pravidla vytváří, snad aby viníci ve skutečnosti nemuseli mít strach. Bílá kniha určitě předznamenává novou éru, kdy budou orgány EU aktivně zahrnuty do řízení profesionálního sportu, v Evropě především fotbalu. Dobrá zpráva je, že se tak stane až po konzultacích s lidmi, kteří se v dané oblasti pohybují.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Vítám zprávu Manolise Mavrommatise o bílé knize o sportu. Uznávám, že sport hraje v každodenním životě občanů i v celé společnosti důležitou roli a že je prostředkem pro překonávání a objevování sebe sama a svého nadání, pro identifikaci se skupinou a pochopení toho, jak je důležité řídit se pravidly. Vztáhneme-li tyto hodnoty na mezinárodní úroveň, pochopíme, proč sport dokáže překonávat zeměpisné hranice a napomáhat sociální komunikaci a míru.

Myslím si, že je nutné poukázat na jakákoli porušení občanských, morálních a etických pravidel – jako je doping, rasistická gesta nebo hazard – a trestat je, abychom sportu navrátili jeho ideály a původní účel.

Nakonec bych rád podotkl, že se objevují tendence ospravedlňovat zvyšující se důležitost určitých sportovních odvětví na úkor druhých díky neúměrně vysokému rozdílu mezd sportovců v daných odvětvích.

Proto je důležité přijmout opatření na podporu méně známých a rozšířených sportovních odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. − (SV) Zpráva o sportu je v mnoha směrech zajímavá a rozumná. Nikdo nemůže doopravdy kritizovat členské státy EU za akce proti dopingu a xenofobii ve sportu. Nápad Komise zřídit evropský policejní sbor, který by měl na starosti sportovní události, je sice poněkud kontroverzní, ale dle mého názoru rozumný. V tomto ohledu jsem ochoten zprávu podpořit. Velmi důležitá otázka liberalizace monopolů v oblasti hazardních her v Evropě je však bohužel zcela špatně položena. Osobně se domnívám, že liberalizace v regulované podobě spolu s loterií a subjekty provozujícími hazardní hry na základě licence by byla výborným kompromisem jak pro spotřebitele díky široké nabídce, tak pro sportovní sdružení díky přísunu finančních zdrojů. Proto jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Sport je důležitou součástí každodenního života. Většina občanů EU se buď aktivně, či pasivně účastní mnoha sportovních událostí a sport je často považován za nejdůležitější věc na světě.

Sport by měl být právně upraven, ale jako zákonodárci bychom si měli uvědomit, jak ojedinělou pozici v EU sport má a jakou roli mají nejrůznější řídící orgány.

Neměli bychom také zapomínat na to, že i přes dominantní pozici fotbalu, musíme uznávat i další sporty od rugby, hurlingu či bowlingu až po závody holubů, které jsou všechny také důležité.

Úkolem EU není tyto sporty řídit ani na sebe brát roli jakési policie pro sport. Tyto role by měly připadnout příslušným řídícím orgánům. EU však může jejich práci doplňovat a napomáhat rozvoji všech sportovních odvětví tím, že bude otevřeně vystupovat proti diskriminaci, která se spolu s řevnivostí jednotlivých sportů objevuje. Jako ukázkový příklad uvádím Řeckou ragbyovou unii.

Podpořím Mavrommatisovu zprávu, ale ne s takovým zápalem jako podporuji Wigan Warriors nebo St Mirren a Blackburn Rovers, vždyť pouze v politice je vše řečeno rovněž vykonáno.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Tato zpráva o Bílé knize o sportu musí připustit, že existuje otázka způsobu decentralizovaného řízení sportu v EU. Proto podporuji návrh č. 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Uznáváme, že sport má ve společnosti své místo jako nástroj pro začleňování do společnosti a podporu demokracie na místní úrovni. Chápeme, že sport je důležitý pro zdraví jako prevence obezity a chronických nemocí.

Plně podporujeme názor, že je třeba posílit roli žen ve sportu; podporovat sportovce během sportovní kariéry i po ní, podporovat sport ve společnosti, zahrnout fyzickou aktivitu do školních osnov, přerozdělit finanční prostředky ve sportu, zajistit občanům právo na informace a zpřístupnit přenosy sportovních událostí všem.

Nepodporujeme však posílení politiky EU v oblasti sportu. Proto nemůžeme podpořit kroky, které byly podniknuty k dalšímu zvyšování vlivu politiky EU v této oblasti. Nemůžeme podpořit zejména plány na zřízení evropského policejního sboru pro sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písemně. − Jménem EPLP. Chápeme specifičnost sportu, ale anglická verze bodu odůvodnění 1 je příliš nejasná a může být příčinou nedorozumění.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí