Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia